2 wyników w czasie 276 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

prosze o sprawdzenia loga (początek wątku)

Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM

prosze o sprawdzenia loga (początek wątku)

mam problem z wyskakującymi okienkami, chociaż znajdą się pewnie i inne rzeczy.. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 09:45:24, on 2006-07-14 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss