1 wyników w czasie 154 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Analogicznie o okupantach w Iraku :

abiałoruskia. 6. Miejsce urodzenia awieś Makówka, gm. Narew, pow. bielski, woj. białost a. 7. Kiedy wstąpił do PPR i jakie funkcje pełnił a7 października 1944 r.a 8. Pochodzenie społeczne (robotnik, chłop, cpracownikc, rzemieślnik, przedsiębiorca itd.) —b 9. Wykszt ałcenie a6 kl gimnazjum