1 wyników w czasie 207 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

tekst 21 postulatów do przeczytania

informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.  6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: a. podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, b. umożliwienie