7 wyników w czasie 186 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Potrawy z grzybów

Do jadalnych grzybów należą w naszych stronach przede wszystkiem: b o r o w i k , m a ś l a k , p i e c z a r k a , k o ź l a r z c z y l i p o d g r z y b e k , r y d z , s m a r d z , p i e p r z n i k , p o d p i e ń k a , t r u f l e , k o ź l a b r o d a c z y l i g o ź d z i a n k a , k o l c

Re: Potrawy z grzybów

Nie n a l e ż y więc wcale zbierać grzybów starych jako dla odżywienia bezużytecznych i jako nasienników i nie wolno też wyrywać grzyba z korzeniem z ziemi, tylko n a l e ż y go tuż przy ziemi n o ż y k i em odciąć tak, aby korzonek sam pozostał w ziemi, przyczem go się lekko ziemią przykrywa