78 wyników w czasie 212 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: witam

upośledzenia słuchu rokowanie jest tym lepsze im wcześniej rozpoczęto leczenie. W każdym jednak przypadku należy liczyć się z tym, że uszkodzenie słuchu pozostanie, mimo prawidłowej diagnostyki i leczenia. > czy sluch powroci,od lekarzy slysze tylko ze czas pokaze Dokładnie tak.

Re: Zosia po kolejnych badaniach słuchu

określony w badaniu ABR próg odpowiedzi wynosi dla ucha prawego 50 dB HL (ubytku słuchu -Hearing Loss) dla tonu o częstotliwości 500 Hz oraz 50 dB HL dla trzasku szerokopasmowego obejmującego pasmo 2000 - 4000 Hz. Odpowiednio wyniki należy zinterpretować dla ucha lewego. Jeśli stwierdzono, że jest

Re: Po zapaleniu ucha przestał reagować!!!!!

> Czy możliwe jest pogorzenie słuchu przez > zapalenie ucha. Jeśli niedosłuchowi odbiorczemu towarzyszy upośledzenie upowietrznienia ucha środkowego sumaryczna wydolnosc słuchu ulega pogorszeniu. Wskazane badanie tympanometryczne po zakończeniu leczenia, jak też powtórzenie

Zdjęcia:

Re: Utrata słuchu po infekcji

Jest nam niezwykle trudno doradzac przez internet. Zagadnienie sposobu rozwiązania problemu pańskiego niedosłuchu leży w gestii lekarza prowadzącego. Pańskie pytania prosimy skierować do niego. W sprawie aparatu słuchowego: jeżeli lekarz określił ubytek sluchu jako trwały, to im szybciej zakup

Re: Czy moge sie starac o rente?

Wystąpić o świadczenie do ZUS zawsze można. Decyzje podejmują lekarze orzecznicy ZUS. ŚWiadczenie rentowe jest ściśle związane z CAŁKOWITĄ NIEZDOLNOŚCIĄ do wykonywania pracy (jakiejkolwiek, a nie aktualnie wykonywanej). Wada słuchu jako jedyna niepełnosprawnosć nie bedzie z dużym

Re: Prosze o porade!!!

Procedurę diagnostyki i protezowania narządu słuchu najlepiej rozpoczac od wizyty u specjalisty audiologa, który po wykonaniu wszystkich niezbędnych badań audiologicznych skieruje do protetyka słuchu. O możliwości uzyskania odpowiednich dofinansowań (NFZ, PCPR,MOPS) proszę pytać audiologa i

Porady lekarskie tylko w gabinetach lekarskich.

. Zamieszczane przez Państwa często bardzo fragmentaryczne wyniki badań nie upoważniają do ich komentowania i wyciągania na ich podstawie wniosków, które moga być błędne. Internet nie może być miejscem, któe zastępuje konsultacje u lekarza specjalisty czy wizytę w GABINECIE protetyka słuchu.

Re: niedosłuch jednostronny a stopień inwalidztwa

Z posiadanych przez nas informacji niestety bardzo rzadko uzyskuje się stopień inwalictwa z powodu jednostronnego niedosłuchu. Natomiast można uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności i prawdopodobnie to miał na myśli protetyk słuchu.

Re: W jakiej firmie najlepiej kupic aparaty słuch

Dla osoby 22-letniej nieuczącej się, przysługujez NFZ dofinansowanie w wysokości 560zł do aparatu i 50 zł do wkładki. O dofinansowanie zakupu można starać się w Powiatowych centrach pomocy rodzinie lub miejskich ośrodkach pomocy społecznej. Jednak żeby je uzyskać trzeba zdobyć orzeczenie o n

Re: Badanie słuchu

Proponujemy wizytę u audiologa

1 2 3 4 5 6