1 wyników w czasie 132 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Wzor lidera po koreansku hahahaha

3. O OBOWIĄZKACH NACZELNIKÓW WYDZIAŁÓW ZAKŁADÓW I FABRYK Najważniejszym obowiązkiem naczelnika wydzia¬łu — jest nienaganna organizacja produkcji. Po to aby udoskonalić organizację produkcji na¬czelnik wydziału powinien poprowadzić dobrze pra¬ce z ludźmi, pracę z