4 wyników w czasie 316 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Co się stało z mamutem z Rakowieckiej?

: mapa.targeo.pl/adres/Muzeum/Muzeum%20Wydzia%C5%82u%20Geologii%20Uniwersytetu%20Warszawskiego%20%C5%BBwirki%20i%20Wigury%2093%20Warszawa~3245192

Proszę zwrócić uwagę na zakres działania wydziału

:// bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/BD/Wydzialy/Wydzia%C5%82+Komunikacji+Publicznej/default.htm Dział Planowania Systemów Transportowych Dział Rozwoju Komunikacji Publicznej Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Inteligentnych Systemów Transportowych

działania wydziału biura, wydziału i działów

tel.: 22 443 06 31, faks: 22 443 06 41, e-mail: esoltys@um.warszawa.pl ul. Solec 48, p. 304 bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/BD/Wydzialy/Wydzia%C5%82+Komunikacji+Publicznej/default.htm Dział Planowania Systemów Transportowych Dział Rozwoju Komunikacji Publicznej

Zdjęcia:

Re: Nareszcie !!!

Warszawy", którego redaktorem naczelnym by³ do 1951 r. Pod koniec lat 40. zosta³ te¿ szefem Wydzia³u Dziennikarskiego w Szkole Partyjnej przy KC PZPR. Od kwietnia 1951 r. do grudnia 1967 r. by³ z kolei zastêpc± naczelnego "Trybuny Ludu", a nastêpnie