12 wyników w czasie 250 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Dziennik praktyk

Witam czy posiada pani wypelniony dziennik praktyk z biura rachunkowego ?

Dziennik praktyk (początek wątku)

Witam. Poszukuję dziennika z praktyk oraz sprawozdania (miejsce: biuro rachunkowe lub coś podobnego z kierunku ekonomia). Jeśli ktoś ma takie proszę o miala na tarpan99@o2.pl

Re: Zwrot pieniędzy wpłaconych Dolcanowi

2000 r., IV CKN 163/00, LEX nr 52500; wyrok SN z 12 marca 2003 r., III CKN 201/00, LEX nr 78854). 8. Poszukując pragmatycznych sposobów wygaszania zobowiązań, praktyka gospodarcza ukształtowała również wielostronne porozumienia (umowy) kompensacyjne z udziałem wielu podmiotów, prowadzące do umarzania

Re: Spółdzielnia Akademicka Wrocław, wyrok,cz.4

c.d. Jak wskazano wyżej, zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej w 2008 roku było wynikiem zmiany polityki rachunkowości spółdzielni i zaprzestania niezgodnej z prawem „w stosunku do lat ubiegłych„praktyki amortyzacji kotłowni i innych środków trwałych sfinansowanych wkładami

Re: Spółdzielnia Akademicka Wrocław, wyrok,cz.3

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm). Wysoki wynik kosztów działalności operacyjnej w 2007 r. był wynikiem amortyzowania niektórych środków trwałych, min. kotłowni, która została sfinansowana ze środków członków spółdzielni, zamiast ich umorzenia. Praktyka taka była niezgodna

Przygotowanie do sprawozdania finansowego WM (początek wątku)

. Obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej i sprawozdawczości z wyników prowadzonej działalności nakłada na podmioty ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, ze zmianami ), jednakże w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych wyłącznie w zakresie odpowiednim do działania

Dziennik praktyk (początek wątku)

Witam. Poszukuję dziennika z praktyk oraz sprawozdania (miejsce: biuro rachunkowe). Jeśli ktoś ma takie proszę o miala na tarpan99@o2.pl

Jeżeli księgowy, to nie po studiach (początek wątku)

Kto jest najgorszym księgowym? Okazuje się, że ludzie z wykształceniem akademickim radzą sobie najgorzej z wypełnianiem ksiąg. Powód? Na studiach jest za mało praktyki. Część pracowników biur rachunkowych ignoruje szkolenia. A za błędy księgowych płaci podatnik

zrobieni w konia?

stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069), a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej. Co zaś się tyczy obsługi finansowo

● Praca w Goszczynie (początek wątku)

magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości. II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem: 1. Biegła znajomość

Audytor Wewnętrzny w UM Elbląg (początek wątku)

pkt 1-4 oraz Jesienią 2007r. nikt się nie zgłosił do rekrutacji na to stanowisko. 3. Wiosną 2008r. ruszyła druga rekrutacja. Wymagania pozostały bez zmian. Zgłosiła się jedna osoba - 18 marca 2008r. podano wynik tej rekrutacji "Kandydat nie został wybrany ze względu na brak praktyki w

Bezprawie z nieruchomościami w spółdzielniach (początek wątku)

.09.1982r (Dz. U nr 30, poz. 210) w art. 204 §2 pkt. 2 dopuszczało możliwość ustanawiania pełnej własności mieszkań na rzecz członków, które w praktyce było jedynym prawem, jakie spółdzielnie mieszkaniowe mogły ustanawiać na rzecz członków finansujących bezpośrednio budowę budynków i lokali lub