Dodaj do ulubionych

modlitwa - wykoślawiono

24.08.04, 16:52
Słysałak duzo takik niby-modlitw od mojej Mamy. Była to straśnie wesoło baba,
tako towarzysko. Figle siy jyj fort trzymały, a jak by jom fto nie poloł w
śmiyguszt, toby sie obraziyła. Ale do rzecy:
- Ojce nas, tata nas, naucył nos kury kraść, jo nie krod, tata krod, mama
piekła a jo jod.
- Janioł Pański lecioł z Bańskiyj, zatrzymoł siy w Zokopanym, pociorki
skońcone. Jamynt
- Moja wina, moja wina, uciekła mi do komina, a jo za niom po grabinie, moja
wina nie zaginie
Nie wiym, cy jo moze bluźniem, jak łozwijom tyn wątek? Mama juz nie zyje, fto
zbocy takie rzecy? Moje dzieci ik juz nie bocom.
Słysałak jesce, ze jes taki pociórek, ftory starcy za syćkie, a znajom go ino
dobrzy bacowie. Moze wiyciy co o tym?
Obserwuj wątek
  • dialektolog Super! 25.08.04, 11:05
   jessyk napisała:

   > Słysałak duzo takik niby-modlitw od mojej Mamy. Była to straśnie wesoło baba,
   > tako towarzysko. Figle siy jyj fort trzymały, a jak by jom fto nie poloł w
   > śmiyguszt, toby sie obraziyła. Ale do rzecy:
   > - Ojce nas, tata nas, naucył nos kury kraść, jo nie krod, tata krod, mama
   > piekła a jo jod.
   > - Janioł Pański lecioł z Bańskiyj, zatrzymoł siy w Zokopanym, pociorki
   > skońcone. Jamynt
   > - Moja wina, moja wina, uciekła mi do komina, a jo za niom po grabinie, moja
   > wina nie zaginie
   > Nie wiym, cy jo moze bluźniem, jak łozwijom tyn wątek? Mama juz nie zyje, fto
   > zbocy takie rzecy? Moje dzieci ik juz nie bocom.
   > Słysałak jesce, ze jes taki pociórek, ftory starcy za syćkie, a znajom go ino
   > dobrzy bacowie. Moze wiyciy co o tym?

   Super!
   Dziękuję za ożywienie Forum!
   • jessyk Re: Super! 26.08.04, 12:20
    Bursa to stary obrząd zbójnicki (wg "Zwyczaje i obrzędy Skalnego Podhala" -
    Janiny Sichelskiej)- XVIII-XIX wiek, pamiątka po Janosiku i jego kompanii -
    dzisiaj już wygasły. Zbójnicy robili wypady "poza bućki" - za Tatry, celem
    okradzenia bogatych. Po udanym powrocie radowali się i robili zabawy . Na tę
    pamiątkę w późniejszym czasie bursę robiła cała wieś. Bawili się biedni i
    bogaci, starzy i młodzi. Cechą bursy była jedność, braterskość, miłość,
    pijatyka, zabawa, kradzież.
    Ojcowie i matki chętnie zapisywali swoje dziywki (córki) do bursy - dając co
    kto miał, zbierającym bursiokom. (Danie im czegoś było równoznaczne z
    zapisaniem się).
    Dziod był ubrany w surdut ze słomy, nogi okręcone słomianymi powrosłami. Z tyłu
    długi warkoc, tyz ze słomy.
    Dziod dziadowoł na burse z całom tom bandom bursiańskom. Gdy wleźli do jakiegoś
    domu po skłodke to przeważnie chodziło do izby dwóch, reszta stoła w siyni i
    kradła, co siy dało. Jak im gdzie nic nie dali, robili na złość np. konia ze
    sopy wywiedli na sope, drzewo z kupy łozruciyli, spyrke z bontu kociubami
    ściągli, a casem i wóz ozebrali, wynieśli na dach i tam go poskładali. Nawet
    ustęp (sroc) casem zzo stodoły przenieśli pod próg domu.

    Dziod siy zegnoł, mówił pacierz i nikogo z izby nie puscoł. Dawali mu, co kto
    mioł, np. : grul do worecka, mąki owsianyj - a to było znakiem zapisanio swoik
    do bursy. Jak nadziadowali późnom jesiyniom, to w jadwyncie składowali tam, ka
    miała być bursa w niesopuście (karnawale).

    Dziod odmówio pociórz :
    - W imię Ojca, kijem ojca
    matke loskom, dzieci trzoskom.
    Ojce nas - posełek w las
    a z lasu do wdowy, posołek tam trzy krowy
    nie dali mi tam nic, ino łopatom w rzyć
    jo poseł skar-zyć do dwora pańskiygo
    dali mi tam za to konia norymnego
    jo fcioł noń wyńść, on mie fcioł zjeść
    jo go pacnon copcyskym, a on mniy zadziskym
    Okfiarujym ty pociorki za ty dziywcyńciska
    co ik przekszta, jak płoscyce, zabroł do kosycka
    i wtrzepoł w joz

    • laband Re: Super! 26.08.04, 12:33
     We Slonsku we Ostatki (bo o tym chyba godosz) czyli inaczyj tysz miynsopust
     tysz szuo downiyj przitrefic np jak "dziad" spiywou jak dostou pozondnie od
     ludzi dobroci "O Maryjo mojaradosc mom piernikow, ale zadosc". Ale mysla ize
     sam do tematu wiyncyj przipasowauo by spiywane choby we kosciele "Serdeczna
     Matko":
     "Serdeczna Matko, pozycz mi sto marek,
     kej przidzie geltag, oddom Ci talarek"
   • ciupazka Re: Super! 28.08.04, 09:33
    dialektolog napisał:

    >
    > Super!
    > Dziękuję za ożywienie Forum!

    A fto mnie powie dzęki, ze nasłak piyknie godającom jessyk w Ludźmiyrzu na
    Nodzwycajnym Zjeździe Związku Podholan z okazyji 100 lecia Ruchu
    Regionalnego i wsturzyła jom na Forum Zokopiańskie, he? Mało, napadlak jom
    w GOK -u w Biolym Dunajcu i piyknie upytałak, coby nom na Forum
    wtórowała . Jesce Ci roz godom dialektolozku, rus casami rzyciom po
    naskiyj dziedzinie, kie Cie o to pytom i Cie zaprosom, bo to nom
    zaprocentuje. Som widzis, ze piyknie, do cudu. Spotkanie Forumowiców u
    Sabały i w Poroninie tyz miołeś kansi. Teloś mędrol po tym doktoracie, he? Jo
    staro, a utrzęse rzyciom po świecie choćka. I nie bees ciupazeckom
    obyrtoł? Nei som powiydz, jancykryście z piekła rodym, ba jako!
    Samo "super" nie przdzie tu na Forum, bo nóg ni mo! Hej!
    Telo.Pozdr.
    • laband Re: Super! 29.08.04, 14:13
     No dyc wszyske i tak som Ci sam pieronowo wdziynczne i rade!


     ps

     toch jednak dobrze myslou ize tyn Jessyk to je "frelka" - bo sie tak po chopsku
     nazywo ize sie kozdy na zicher myslou co ze "synkym" godo
    • jessyk Re: Super! 02.09.04, 15:54
     Jo ci Ciupazko podziękujem, bo mi swami dobrze, cosik sie naucem, a kielo sie
     uśmiejem, to tego mi nik nie odbiere, to moje.
  • laband Re: modlitwa - wykoślawiono 26.08.04, 12:43
   Tukej cosik mi sie spomino odnos ze Gornego slonska- jedna kolynda - wprowdzie
   wiyncyj po niymiecku jak po naszymu ale niych bydzie bo dobrze sam pasuje:

   "O Tannenbaum, o Tannenbaum
   Der Bauer sitzt im Stall
   Er melkt die Kuh und singt dazu
   Pieronie mach die Türe zu"
    • laband Re: modlitwa - wykoślawiono 26.08.04, 16:26
     Tukej niy tuplikowouch bo niyma synsu - to zrozumi tyn co zno ta kolynda po
     Niymiecku i je ze Slonska.

     Douech to tak ino keby sie przez cufal jakis slonzok sam znod i to czytou.

     To tak wylazuo trocha niygrzecznie ale niy bouo w zuyj intynci.
       • ciupazka Re: modlitwa - wykoślawiono 30.08.04, 12:22
        Boze nas, Boze nas,
        nie opuscoj ze nos,
        bo kie nos opuścis,
        to juz bedzie po nos!

        Kie by my na ziymi
        Tobie wierni byli,
        To by my na wieki
        w niebie Cie kwolyli.

        Dej przytrzymać sie Boze
        babskiyj poręcy,
        i masierować po niyj,
        jesce spiywajęcy...

        Mieły Boze mój,
        jo chrobocek Twój
        rod se pijom, rod se grzyse ,
        a Ty Boze dej ozgrzyse.
         • jessyk Re: modlitwa - wykoślawiono 03.09.04, 13:34
          No piyknie siy nom nazbiyrało tyk niby-modlitw. Ale jo dalej sukom modlitwy,
          ftoro wystarcy za syćkie. Jak juz pisałak, znajom jom nolepsi bacowie w Tatrak.
          I zno jom ponoć dr Wojciech Gąsienica Byrcyn. Ciupazko, Ty mos takie
          znajomości, to moze co dlo nos znońdzies. Byłby to przycynek do "osodu".
                  • ciupazka Re: modlitwa - wykoślawiono 05.09.04, 08:50
                   Nei, coroz mniyj wykoślawione te pociórki cytujycie, ino patrzyć, jak sie
                   beemy piyknie modlić, hehe. Hale nasłak u K.Tetmajera " Na skalnym"
                   Podhalu" (Krakow.Wyd.Literackie .1987) taki piykny fragmynt opisujący niescęcie
                   z modlitwom (epitafium). Zaznacom, ze jo to pise naskom gwarom, w ksiązce jest
                   jezykiem literackim, choć nie syćko):

                   "Jaś i Teresa Słodyczkowie ze Zubsuchego, ona lat siedemnaście, on dwudziestu,
                   ftorzy wbrew Boskim prawom i cłecym instynktom zamiłowali sie w sobie i uciyc z
                   rodzinnyj wsi i z domu macierzystego musieli. Małom dziecine, zgasłom od
                   zimna i głodu, gdy sami nim przymierali, pod starym smrekiem pogrzebali, a Jaś,
                   ftory do szkoły w Nowym Targu chodziył, kore z drzewa odłupoł i następujący
                   napis na tym nogrobku wyrył:

                   Haw spocywo
                   małe dziecko niekrzcone
                   umarło od mrozu i ze mace mleka
                   w piersi brakło
                   nie korz go Boze piekłem
                   bo Ci przecie nic niewinowate
                   Jamynt

                   Długo tyn smrek z napisym stoł, jaze go pieron ostrzaskoł. Róźnie z tego
                   wrózyli ci, co świadomi byli. Jedni , ze Bóg fcioł dać poznać, ze prośbe
                   przyjon i choć nie krzcone dziecko do nieba wzion; drudzy, ze fciol pokozać,
                   ze tak w ogniu piekielnym gorze, jako tyn smrek gorzoł od pierona"

                   Telo.Pozdr.

                   • ciupazka Re: "Bacowskie paciorze"... 05.09.04, 09:17
                    ... z ilustracjami Bożeny Gąsienicy Byrcyn (W-wa 1987), autor: Stanisław
                    Gąsienica Byrcyn, tam jest zbiór piyknyk modlitw nasego poety. Ni mom
                    tego, trza bee iść do Biblioteki KUL-u, moze oni tam majom i poźryć. Podaje
                    Wom tutok, bo sie moze komu przydo.
                    Hej!
                   • hanys_hans Re: modlitwa - wykoślawiono 05.09.04, 11:39
                    Jo mauy malus´ki
                    Straciuech papuc´ki.
                    Chodziyuech do nieba
                    Po koonseczek chleba.
                    Zleciou aniou z nieba,
                    Pszinioos kroomka chleba.
                    To jo mu za to
                    Szczewiczki na lato.
                    Jak byuech na mos´cie,
                    Dzwooniyli dwanos´cie.
                    To jo fiku miku pod pierzina
                    Jusz mi sie nic niy chce.
                    • ciupazka Re:.modlitwa góralsko staro..prowdziwo... 05.09.04, 14:31
                     Wiycie, górole nie radzi sie naprzykrzać Panu Bogu, haj. Tak między nami
                     godajęcy, to do koscioła chodziyli od wielgiygo dzwonu, musiała to być
                     okazyjo krztu, weselo, abo pomarcio kogosi w rodzinie, a godajom tyz o
                     nos, ze naska religijność sięgała kapelusa, a cały zaś honor góralski
                     był w kapelusu, hehe i temu go górole przed byle kim ze swojyj głowicki
                     nie syjmujom, ba jako.

                     Godali juz nasi dziadkowie, ze z Panym Bogiym lepiyj nie zacynać, tak
                     samo, jako i dochtorym. Nojlepiyj od nik w uciykaca! Hehe... Prowda to?
                     Cy nie? Ftoz wie? Hale pobozne wiersycki piasali, ba jako, nei nawet
                     sie nimi modlyli. Hale "Przykozanio Boskie"mieli i ni mieli w zocy, ba jako!

                     Przytoco takom starom modlitwe, przekazywanom podobno od XVIII wieku dr
                     Wojciech Gąsienica Byrcyn w rozmowie z Eugeniom D. Dabertową w ksiązce:
                     " Byrcyn - Strażnik Tatr"( Oficyna Wydawnicza "Mutico". W-wa. 2002) , ftorom w
                     dzieciństwie miała im starcyć za syćkie inkse, a ftorom mu podyktowała
                     stareńka juz matula:

                     " Pokładom sie spać
                     Nie radze sie mi nic złego stać.
                     Swientom Wanilijkom( Ewangelią)
                     se pościelom.
                     Krzyzyckem sie odziewom.
                     Pódem pod Pon Jezusowom mynke
                     Weznem krwie w rynke.
                     Pon Jezus mnie krzcieł
                     Matka Bosko mianowała
                     Święto Hana ( Anna) wionki zbierała.
                     Moje wierne moce
                     Ostrzyccie mnie do północy,
                     Od północy do świtanio
                     Som Pon Jezus do skonanio.
                     Jo sie swoik grzechów pozbywom, obmywom
                     nie swojom mocom, ale Boskom mocom,
                     Syćkik Świętyk z pomocom
                     Niek sie Pon Jezus nade mnom zmiełuje
                     i grzychy mi daruje.
                     Jamynt!"

                     Nei jako sie Wom zaś widzi, piykno, he?

                     Telo.Pozdr.
                        • ciupazka Re:.modlitwa góralsko staro..prowdziwo... 07.09.04, 10:37
                         Jakom mom piyknom ksiązecke: "Zaklęto nuta - górolskie pociórki" autorstwa
                         Izabeli Zającównej i k.St. Wojcieszaka , dedykowaną Ojcu Świętemu Janowi
                         Pawłowi II Wyd.Foto-Ula.Kraków 2003)

                         I. Zającówna - góralka z Raby Wyżniej, absolwentka AGH. Wydała "Nutki",
                         Góralskie niebo", laureatka konkursu o tematyce papieskiej i uczestniczka
                         Konkursu Poezji Religijnej w Ludźmierzu, gdzie otrzymała dwa wyróżnienia i i
                         II miejsce w kategorii wierszy gwarowych.
                         X mgr St. Wojcieszak probosc w gorcanskiyj Ochotnicy Dolnyj, pochodzi ze
                         Słopnic k/Limanowej. W 1999 r wydol obsernom monografie rodzinnyj wsi,
                         maluje na śkle i ksiązcka i pociórki som jest piyknie przystrone jego
                         malowankami o tematyce religijnyj i piykna naskiygo krajobrazu.

                         Probke tyk pociórków Wom dom:

                         " Ostatnie życynie"

                         Chciołbyk jo juz odyjść
                         ka niebieskie hola,
                         ale cy tam miyjsce
                         w niebie dlo górola?

                         Jak jo tam wytrzymom?
                         Nie bedzie gorzołki
                         Nie zatońcem zbója
                         niebieskie janiołki

                         Chciołbyk jo tu odyjść
                         bo odyjść mi trzeba
                         ale dej mi Boze
                         góralskiego nieba.

                         Na dzisiok telo.Pozdr.
                         • ciupazka Re:.modlitwa - wykoślawiono.. 11.09.04, 21:02
                          Janiołecku ze skrzydłami,
                          plątoj sie między nogami,
                          plątoj sie mi tyz przy cycku,
                          i nie odstępuj mie ani krocku.
                          Jamynt.


                          Pódziymy se nynać
                          z młodymi siuhajami,
                          Pon Jezus na krzyzu
                          niekze bee s nami.
                          Jamynt
                          Telo.Pozdr.


                         • hanys_hans Re:.modlitwa - wykoślawiono.. 11.09.04, 21:21
                          Rządzie, dzięki Ci składamy
                          Za to co dziś spożywamy
                          Dziękujemy Ci pospołu
                          Za te resztki z "okrągłego stołu"
                          Że nasz orzeł ma koronę
                          I że wszystko jest święcone
                          Łąki, drzewa, lasy, skały
                          Nawet policyjne pały.

                          Ty prowadzisz nas do Unii
                          Jak ten anioł do komunii
                          Poprzez burze i zakręty
                          Chyba będziesz wniebowzięty
                          Dziękujemy pięknym słówkiem
                          Za stabilna dziś złotówkę
                          Choć w kieszeni nikt jej ni ma
                          Lecz się twardo kursu trzyma.

                          Dziękujemy Ci uprzejmie
                          Żeś wysoki jest nasz sejmie
                          Że ponosisz trud niemały
                          By nieziemskie wnieść uchwały
                          Chyba damy na intencje
                          By przedłużyć twa kadencje
                          Przedwyborczy skrócić zamęt
                          Na dzisiaj i na zawsze
                          Ament.
                         • zygan Re:.modlitwa - wykoślawiono.. 29.09.04, 00:34
                          Jo ta widzse ze Wy tamoj w góroch i no Ślunzsku bordzo religijne jesteźśta.
                          Mojo motko kiedy było moło modliło sie do kzsinzyca pzsed Świntym Mikołojym(abo
                          pzsed Wigilijum).
                          Klynkoło pzsed łoknym i potzsunc sie w ksinzycowu poźświote mrucoło:
                          'miesiuncku co żświcizs no niebie
                          zeźślij miy pode podusedzgke torebec'zske z luzsteredzgkim,
                          bordzso cie ło to prozse'.
                          U nozs w rodumzskim pugońzstwo dochowoło sie do lot pińdźziesiuntych ubigłego
                          wieku(a).


                          A no Powiźślu Kuzienidzskim tok dziecioki do storzsych imiynników godoju:
                          'winsuje,winsuje i winsowoć nie psestane az drugiego cukierecka dostane'.

                          (Ha.Ciekow jezsdym cy cożś z mojego pisonio rozumita(o)!Ha.)
                         • dialektolog Re:.modlitwa - wykoślawiono.. 29.09.04, 13:40
                          zygan napisał:

                          > Jo ta widzse ze Wy tamoj w góroch i no Ślunzsku bordzo religijne jesteźśta.
                          > Mojo motko kiedy było moło modliło sie do kzsinzyca pzsed Świntym Mikołojym
                          (abo
                          >
                          > pzsed Wigilijum).
                          > Klynkoło pzsed łoknym i potzsunc sie w ksinzycowu poźświote mrucoło:
                          > 'miesiuncku co żświcizs no niebie
                          > zeźślij miy pode podusedzgke torebec'zske z luzsteredzgkim,
                          > bordzso cie ło to prozse'.

                          [...]
                          >
                          > (Ha.Ciekow jezsdym cy cożś z mojego pisonio rozumita(o)!Ha.)

                          Rozumimy, ale straśnie wykroncos, te "zs".
                          Ale na Śląsku też bardzo dużo jest "modlitw" podobnych: "Witóm Cie,
                          Miesiónczku...".
                         • zygan Re:.modlitwa - wykoślawiono.. 29.09.04, 23:57

                          Ha.Cieze sie ze i u wos no południu Polzki tyz wyzstympujum tokje sume obzyndy
                          jako i u noz.
                          Widziz Diolechtologu jo nie bordzo umie (ł)oddoć te nosu mowe.
                          U noz ludźzie muwiu dźwincnje no dwo sposoby:
                          1.letki -'z' je cinko okcyntowone i pzsypomino 's'
                          2.modzny-'z' je grubo okcyntowone aze hudzum we chołupoch zyby
                          3.dźwinki sum jokby podwójne i złozune zorówno z 'z' i 's':no'z's'u-w tem
                          słowie wystympuje u niechtórych zorówno 'z' i 's'-noz'su(podobne do 'lassu 'u
                          noz wymowionego jako:do' lozsu').
                          Nojcynzci ludzje wymowiojum średnio jokby pomindzy 'z'i 's' z tem ze po wzioch
                          udźwincninie jezd mocnijze nizeli pode mioztym.
                          To zdoje sie ze jo tyz powininym na spozub wziowy pizoć bo u noz pzy trokdzie
                          to ludzie ani cołgim nie mówium poprownie oni nie cołgim gworum.
                          Do tego dochodzi inzyk literodzki chtóry tyz sie wzyndzie wdzizko.
                          To sie tok pzeminzo ze noprowde cłowieg musi ciungle pzeskowoć z jedny mowy na
                          drugum:
                          ze chłobym tzo rozmowiodź jego godgum
                          ze cłowiegim zpod Rodumio togim cymźś pośrednim mindzy poprownym godonim a
                          gworum
                          ze Rodumiokim wykzstołcunym to tza storodź sie mówidź po polzku.
                          Wzyztko to powoduje ze te tzy rodzoje mowy tok sie w cłowiegu zleju ze myźli
                          jokby jokumźś dziwnum miezonkum inzykowum abo tzyma inzykomi polzkimi noroz.
                          A pozo tem jo dopiro ze odtwozum te gwore i coroz modzni sie pzekonuje
                          do 'twordzego okcyntowania' bo zdoje mi zie ze ta podwójnoźć 'z' i 's' moze
                          bydź spowodowono wpływym mowy literodzki?
                          Zreśtu do guńco to sie no tym niewyznoje, Wyźcie mundzejze to po mojem pizaniu
                          pewnie windzy rozumidzie niz jo.
                          Na codziń godum inzygim ludowo-populornym(troche gworum i troche polzcyznu
                          klozycnu).
                          To tyle.
      • zygan Re: modlitwa - wykoślawiono 23.12.04, 19:51

       Jo wim iyno jok u nos chłopoki nao msy świnty w cosiye 'baranku boży' mówiły
       dło sibjye:'borun borun tryk!' i głowomy śje woliły..
       (Jok kiejś Frunek łbym przywolił we mojum łepytyne to prze dwo tygudńje
       ńji mógłym dójść dło sibjye).

       WESOŁYCH ŚWIUNT
          • jessyk Re: modlitwa - ftoro starcy za syćkie 07.07.05, 17:32
           No nareście jom mom. Znali jom dobrzy bacowie. Wojciech Gąsienica Byrcyn godoł,
           ze jego babka (1893-1991) naucyła sie jej od swojej, tyz wiekowej babki:
           Pokładom sie spać
           Nie radze sie mi nic złego stać.
           Świentom Wanilijkom [Ewangelią] se pościelom,
           Krzyzyckem sie odziewom.
           Pudem pod Pon Jezusowom mynke
           Weznem krwie w rynke.
           Pon Jezus mnie krzcieł
           Matka Bosko mianowała
           Święto Hana [Anna] wionki zbierała.
           Moje wierne moce
           Ostrzyccie mnie do północy,
           Od północy do świtanio
           Som Pon Jezus do skonanio.
           A ty satanie prec ode mnie idź
           Bo jo z tobom ni mom nic.
           Jo sie swoik grzychów pozbywo, obmywom
           Nie swojom mocom, ale Boskom mocom,
           Syćkik Świętyk z pomocom.
           Niek sie Pon Jezus nade mnom zmiełuje
           I grzychy mi daruje.
           Jament.
            • ciupazka Re: "Modlitwo moja, cicho i bez słów" 05.04.06, 23:14
             "Pociorku mój bez słów"(J.Kasprowicz)
             ( przełozone na naskom gware, coby mioł co dialektolog poprawiać, hehe.

             "Pociorku mój, cichy i bez słów,
             Ku zyngrom płynies ze znękanyj dusy!
             O swojyj tęsknicy złotym zyngrom suj,
             Niek je twój smęt do zolu porusy,
             Pociorku mój, cichy i bez słów...

             Z nuka powstajys, a ku górze mkniys
             Na skrzydłak dziwaś tajymnyj mocy,
             Niemyś, a jęcys, jak skalicony zwiyrz,
             A w koło słychno wielgi płac sierocy,
             kie stajęcy z głębi, ku wyzynom mkniys.

             Chytos po drodze głuche sumy drzew,
             ftore holny wiater pozbawiył koróny;
             Markotny, pogrzebowy śpiyw,
             Na strunak załób jesiyni zrodzony
             Chytos po dródze serca nagik drzew.

             Nad brzegi idziys zachmurzonyk wód,
             na zółte pole, na bure ściyrnisko,
             hmgłom sie opijos, przejmuje cie chłód,
             Ze zeskniętyk zielsk siwy szron wycisko
             ponad wodami spochmurniałyk wód.

             Odlatujęcy gonis ptoków kluc,
             Patrzys, cy bracio w drodze sie nie znuzom,
             Załość wyziyro z wyblakłyk ócysk,
             kie legniys w gnieździe,
             skąd ptoków precki ulecioł ik kluc.

             Chytos tyz septy ze spiekłyk ludzkik warg,
             Wnikoz do nuka złomanego cłeka,
             Niedopedzianyk i przycichłyk skarg,
             Zywis sie strowom radości s dalyka,
             Chłoniys sept bólu ze spiekłyk, ludzkik warg.

             Pociórku mój, cichyś i bez słów,
             Choć ześ jest sercym głośnyk jęków świata,
             Ftory goniony przez złowrózebny sum
             Nędz niedostępnyk, ku zyngrom uloto
             s tobom, pociórku cichy i bez słów"...

             Fragment z "Krzaku dzikiej róży" Jana Kasprowicza: "Modlitwo moja, cicha
             i bez słów" w przekładzie moim na gware góralskom. Barz mi sie ona widzi,
             piykno. A Ty dialektologu do roboty i poprawioj, hehe
             Telo.Pozdr.
  • szwager_z_laband Re: modlitwa - wykoślawiono 06.12.05, 16:18
   cos znoduech prawie u prof.simonides we ksionzeczce "Rzecz o humorze slaskim":
   Parodie kolynd:

   Anioł pasterza złapał
   I kijem go wyłatał.

   W błocie leży, kto pobieży
   pjanego ratować

   Parodia kolyndy:

   Zacznijcie, wargi nasze, pić gorzałkę z flaszek,
   A wy, kaczmareczki, dajcie gorzałeczki.
   Zacznijmy, krawcy, szewcy, trzaskać kopytami,
   A wy małe szewczęta, modlcie sie za nami.

   Pariodie modlitw:

   Ojcze nasz- tata nasz
   Kozali nom kury kraść.
   Jo niy krod - tata krod,
   Mama piekła a jo jod.


   Anioł Pański gonił pasterza
   po moście,
   A jak go chycił, nawalił mu
   dwanoście.
  • owcarek_podhalanski "Zapamiętać" po góralskiu 10.08.06, 09:40
   Właśnie fciołek spytać jak jest po góralsku: "zapamiętać"? Bo jakoś to słowo mi
   umkło. Skoro "pamiętać" to jest "bocyć", to jaze fciałoby sie pedzieć,
   ze "zapamiętać" bedzie: "zabocyć". Ale dyć "zabocyć" znacy akurat cosi zupełnie
   odwrotnego.
   A tutok widze, ze Jessycka napisała tak:

   > fto
   > zbocy takie rzecy?

   Cy to znacy, ze "zapamiętać" to "zbocyć"? Hau?

   PS.
   > Słysałak jesce, ze jes taki pociórek, ftory starcy za syćkie, a znajom go ino
   > dobrzy bacowie. Moze wiyciy co o tym?

   Znom jednego, co mioł taki barzo krótki, ba barzo skutecny paciórek. Ino jak on
   mi nie do kopirajta, to nie wiem, cy moge go powtórzyć na forum publicnym.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka