Dodaj do ulubionych

Innowacyjność - co to właściwie jest?

08.10.07, 13:11
Dużo się dzisiaj mówi o tym modnym słowie "INNOWACYJNOŚĆ".
Programy operacyjne wymagają tego by projekty inwestycyjne zawierały element
innowacyjności w skali regionu, Polski czy Europy! Moje pytanie brzmi - Kto
stwierdza czy dany projekt jest innowacyjny?, Jakie kryteria przyjęto by
zdefiniować "INNOWACYJNOŚĆ"?, Kto określa czy projekt jest innowacyjny czy nie?
Wiem, że pytania są mało precyzyjne i nie oparte na danym projekcie ale żeby
taki zrobić licząc na dofinansowanie trzeba być innowacyjnym. Kupić nowy
program do firmy? Zamówić nową maszynę? Stworzyć nowy produkt?
Obserwuj wątek
  • Gość: Ocedix Re: Innowacyjność - co to właściwie jest? IP: *.adsl.inetia.pl 09.10.07, 05:01
   he he ty jestes jak nowo narodzona dziewica - ocenia ta opcja polityczna ktora
   wkreci swoich urzednikow jako oceniajacych. Skoro nie ma reguł jasnych to oni
   juz podejma własciwe dla swojej kliki decyzje. jak już sie napchają to wtedy
   może maluczkie bydło wyborcze - czyli my zwykli obywatele - dostaniemy dostęp do
   odpadków. Możesz sie ze mną nie zgadzać ale tak wskazuje dotychczasowa praktyka
   i doświadczenie, bye
   • eltommo pieniądze z Unii na stole! 09.10.07, 09:10
    hmm... Ocedix z kolei ty wyznajesz teorie spiskowe. Myślałem, że to forum na,
    którym odpowiadają eksperci a ty się do nich nie zaliczasz. Fundusze
    europejskie, z których moja firma już korzystała pochodzą z zachodu tego
    kontynentu więc trafiają na stół a nie pod. To, że ocena innowacyjności polegała
    na tym, że sprawdzano ile lat jest na rynku technologia, którą wprowadzamy do
    firmy, okazało się w mojej ocenie chybione. Ze względu na to, że dużo
    kreatywnych i innowacyjnych pomysłów może powstać na bazie tego co jest. A w
    latach 2007-2013 w POIG, pomijając barierę jaką jest minimalna stawka 2mln euro,
    nie ma definicji INNOWACYJNEJ TECHNOLOGI, więc niech jakiś espert powie jak to
    rozumieć!!??
  • ekspert_ernst.and.young Re: Innowacyjność - co to właściwie jest? 10.10.07, 12:19
   Zarówno nowy program informatyczny, nowa maszyna lub wytwarzanie
   nowego produktu mogą nosić cechy innowacyjności. Co więcej,
   innowacyjne mogą być również procesy i metody organizacyjne – np.
   nowa, nieznana metoda nauczania języka. Oczywiście łatwiej jest
   udowodnić, a urzędnikowi oceniającemu wniosek zaakceptować
   innowacyjność maszyny czy urządzenia, gdyż jest to
   bardziej „namacalne”.

   Pojęcie „innowacyjność” to istotnie słowo klucz nowych programów
   wsparcia. Ma ono wiele definicji. Powinniśmy jednak odwołać się do
   znaczenia nadanego mu przez Program Operacyjny Innowacyjna
   Gospodarka na lata 2007 – 2013: „Przez innowację rozumie się
   wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania
   w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu
   lub organizacji. Wspierane będą przede wszystkim inwestycje, w
   wyniku których powstaną nowe lub znaczącą ulepszone produkty.
   Wsparcie udzielane będzie głównie na inwestycje w zakresie innowacji
   produktowych oraz procesowych. Jednocześnie, innowacyjne rozwiązania
   organizacyjne i marketingowe będą stanowić wydatki kwalifikowane i
   mogą również zostać ujęte w projektach. Innowacyjność nie ma
   charakteru obiektywnego, lecz relatywny, w odniesieniu do
   konkretnego przedsiębiorstwa, które wdrażając u siebie innowację
   staje się – w danym okresie – przedsiębiorstwem innowacyjnym. W
   rezultacie innowacyjność może występować na różnych poziomach –
   zarówno samego przedsiębiorstwa, jak i danego rynku, kraju czy
   świata. Innowacyjność cechuje nowość i stopień rozprzestrzeniania.
   Szczególny nacisk zostanie położony na innowacyjność produktową, a
   także procesową, marketingową i organizacyjną, związaną z
   elektroniczną gospodarką opartą na wiedzy”.

   Oczywiście definicja to jedno, a praktyka to zupełnie inna kwestia.
   Odwołując się do naszych doświadczeń z lat 2004 – 2007 możemy
   stwierdzić, że ocena, czy dany projekt jest innowacyjny pozostawała
   w dyskrecjonalnej ocenie urzędników.

   Przykładowo, w działaniu 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego
   Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw za innowacyjną uznawano
   technologię, jeżeli fakt innowacyjności został potwierdzony przez
   odpowiednią jednostkę naukową. W mojej opinii, zgodnie z przepisami
   prawa, urzędnicy byli w tym przypadku pozbawieni dowolności w ocenie
   i powinni uznać, iż dowód w postaci fachowej opinii zewnętrznego
   eksperta jest wystarczający. W ostatnich rundach konkursowych
   urzędnicy zaczęli jednak podważać zewnętrzne opinie bez właściwego
   umocowania prawnego. Rodzi to uzasadnione wątpliwości biorąc pod
   uwagę fakt, iż nie są ujawniane kwalifikacje urzędników, którzy
   oceniają czy dana technologia jest innowacyjną w skali świata.
   Działanie 2.2.1 cechował również skrajny formalizm. Przykładowo, gdy
   opinia jednostki naukowej stwierdzała, iż dane rozwiązanie
   techniczne jest znane na świecie „nie dłużej niż 1 rok”, to w opinii
   urzędnika nie było to równoznaczne ze stwierdzeniem, iż dana
   technologia jest znana na świecie „krócej niż 1 rok” i praktycznie
   firma traciła szansę na dotację. Chciałbym tylko uwypuklić, iż
   między określeniem „nie dłużej niż 1 rok” a „krócej niż 1 rok”
   pozostaje jedynie 1 dzień różnicy. W opinii urzędników ten 1 dzień
   przesądzał, iż technologia nie jest już innowacyjna do roku.

   Niewątpliwą korzyścią dla przedsiębiorcy w działaniu 2.2.1 była
   możliwość wykazania innowacyjności jedynie w drobnym elemencie
   projektu, który mógł dotyczyć np. budowy potężnego zakładu
   produkcyjnego. Wystarczyło przykładowo wykazać, iż nabywana w ramach
   projektu jedna z maszyn, dzięki nowym rozwiązaniom technicznym, była
   bardziej wydajna lub pozwalała na produkcję produktu o lepszych
   właściwościach, aby cały projekt zakładający w przeważającej części
   wydatki budowlane kwalifikował się do wsparcia. Wydaje się, że
   zarówno nowe programy regionalne jak i program Innowacyjna
   Gospodarka ograniczą znacząco dopuszczalną proporcję „wydatków
   budowlanych” w stosunku do wydatków na maszyny/urządzenia i
   oprogramowanie.

   Ważną kwestią są również fachowe kwalifikacje oceniających wnioski.
   W ostatniej, „zmodernizowanej” rundzie działania 2.2.1
   organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, z
   karty oceny projektów wynikało, iż te same osoby oceniały projekt we
   wszystkich kategoriach. Osoby te musiały się zatem wypowiedzieć nie
   tylko co do innowacyjności projektu, ale także orzec, czy jest on
   pozytywny względem środowiska, równości kobiet i mężczyzn, BHP, czy
   też projekt jest ekonomicznie wykonalny i opłacalny. Należy
   pozazdrościć Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tego typu
   wszechstronnych specjalistów. Jest to tym bardziej istotne, iż w
   gestii Agencji będzie pozostawała ocena projektów w ramach programu
   Innowacyjna Gospodarka. Optymalne z punktu widzenia przedsiębiorców
   byłoby w mojej opinii powołanie specjalnego panelu ekspertów z
   różnych branż, który wypowiadałby się tylko co do kryteriów oceny, w
   której się specjalizuje. Oczywiście jest to system trudniejszy w
   implementacji, ale zdecydowanie sprawiedliwszy względem
   przedsiębiorców startujących w konkursie. Inaczej kwestia oceny
   projektów wygląda w regionach – tam zadanie oceny wniosków zostało
   przekazane urzędom marszałkowskim. Jest to dla nich nowość
   wymagająca powołania i przeszkolenia potężnej rzeszy urzędników.
   Pierwsze rundy aplikacyjne, które czekają nas w regionach mogę
   przyrównać do wprowadzenia w Polsce systemu VAT i zapoznawania się
   zarówno podatników jak i urzędników z zupełnie nieznanym systemem
   podatkowym. Jestem przekonany, że czeka nas wiele niespodzianek,
   jeżeli w regionach do oceny wniosków i poziomu innowacyjności nie
   zostaną zaangażowani przedstawiciele jednostek naukowych, a oceny
   będą dokonywać zwykli urzędnicy.

   Nasze doświadczenia pokazują, że kluczowe nie było posiadanie
   niezwykle innowacyjnej technologii, lecz wyczerpujące udowodnienie,
   które elementy technologii są lepsze niż dotychczas zwyczajowo
   stosowane w podobnego typu projektach. Tak więc prawidłowy dowód
   innowacyjności to opis rozwiązania technicznego dotychczas
   stosowanego w Polsce/Europie/świecie i pokazanie elementów nowej
   technologii, które różnią nowe rozwiązanie od starego. Urzędnik
   oceniający projekt nie będzie sam poszukiwał dowodów na obronę
   naszej tezy, lecz podejmie decyzję w oparciu o przedstawione przez
   nas materiały. Nie wystarczy zatem rzucić hasła, iż w ramach
   projektu będziemy tworzyć nieznaną dotąd na świecie metodę produkcji
   np. super cienkiej folii, a niezbędne jest wyczerpujące opisanie
   elementów, które składają się na nową metodę produkcji. Należy też
   podkreślić, iż jeśli nasz opis zostanie potwierdzony przez znane w
   danej branży autorytety, jednostki naukowe, czy jednostki badawczo-
   rozwojowe to nasze szanse na uznanie, iż projekt jest innowacyjny
   rosną diametralnie.

   Istotne wątpliwości mogą dotyczyć innowacji programów
   informatycznych. Zgodnie z przyjętą praktyką nowe wersje
   standardowego oprogramowania nie zostaną uznane za innowację.
   Jedynie oprogramowanie będące absolutną nowością dla danej branży,
   najlepiej przygotowane specjalnie na potrzeby danego zakładu /
   projektu lub chociaż indywidualnie dostosowane do wymogów projektu
   będzie mogło zostać uznane za innowacyjne.

   Paweł Porada, Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Ernst & Young

   • eltommo Re: Innowacyjność - co to właściwie jest? 10.10.07, 12:44
    Proszę o więcej szczegółów dotyczących oprogramowania! Czy jest szansa na
    dofinansowanie z RPO w woj. Wielkopolskim na dostosowanie (napisanie modułu)
    istniejącego programu np. Symfonia czy CMD do wymagań naszej firmy. Projekt
    polega na tym by do programu zrobić dodatek, który będzie odpowiadał za
    zamówienia przez internet i będzie łączył się z bazą w naszym programie
    magazynowym. Czy jest szansa na wykonanie takiego modułu za pieniądze unijne?
    • ekspert_ernst.and.young Re: Innowacyjność - co to właściwie jest? 11.10.07, 16:21
     W ramach RPO woj. wielkopolskiego dostępne będą dotacje na projekty
     związane z zastosowaniem i wykorzystaniem technologii
     informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania
     przedsiębiorstwem. Działanie to skierowanie jest jednak tylko do
     mikroprzedsiębiorstw, tj. przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż
     10 osób, których obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie
     przekraczają 2 mln EUR. (Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw).
     Firmy małe i średnie będą mogą uzyskać dofinansowanie w ramach
     Działania 1.2 - Wsparcie rozwoju MSP. Przewidziano w nim wsparcie
     innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej oraz
     zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii
     informacyjnych. Prawdopodobnie jednym z kryteriów oceny projektów
     będzie innowacyjność nabywanej technologii. Jeżeli jednak nie
     posiadają Państwo obecnie podobnego modułu, to jest to już innowacja
     na skalę przedsiębiorstwa. Może informatykom przygotowującym
     oprogramowanie uda się wyszczególnić jego innowacyjne elementy na
     większą skalę – np. Wielkopolski. Jeśli nie, to proszę pamiętać, że
     innowacyjność jest tylko jednym z kryteriów oceny projektu i będzie
     miał Pan szansę na „odrobienie strat” w innych kategoriach. Zalecamy
     monitorowanie RPO województwa wielkopolskiego i przeanalizowanie
     kryteriów oceny, gdy zostaną opublikowane. Wstępnie wydaje się, że
     Państwa projekt ma szansę na uzyskanie wsparcia.
     Paweł Porada, Agnieszka Roman, Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych
     Ernst & Young

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka