Dodaj do ulubionych

Fundusze na działalność związaną z kulturą

IP: *.as.kn.pl 08.10.07, 17:11
Szanowni Państwo! Uprzejmie proszę o wskazanie, jakie są warunki (głównie - w
ramach jakiego programu) ubiegania się o dotację na działalność gospodarczą
dotyczącą rozwoju czytelnictwa w Polsce (rozwój rynku książki, promocja
polskiej książki zagranicą itd.), promocji kultury, również dziedzictwa
kulturowego, przy założeniu, że jest to dopiero powstająca indywidualna
działalność gospodarcza. Ogólne informacje dostępne w Internecie ogólnie
wskazują na RPO, program Kapitał Ludzki. Ale próba dotarcia do szczegółów
kończy się tym, że:
- strony wskazujące na RPO (rpo.gov.pl, analogiczne) i strony województwa
dolnośląskiego (urzędu, w którym te informacje powinny być) przekierowują na
siebie wzajemnie;
- pracownicy urzędu wojewódzkiego każą korzystać z tych stron lub ogólnikowych
ulotek, nie umiejąc lub nie chcąc podać konretów;
- program Kapitał Ludzki generalnie kieruje osobę fizyczną do urzędu pracy, co
mnie nie interesuje;
- w informacjach dot. dotacji na kulturę znalazłam tylko możliwość ubiegania
się o pieniądze na promocję (targi itp.), to dla mnie zbyt ograniczona
działalność;
- program realizowany przez Ministerstwo Kultury jest już zamknięty;
- a tak poza tym nikt nic nie wie, choć billboardy co i rusz krzyczą o
możliwościach uzyskania dotacji z funduszy unijnych.
Bardzo prosiłabym więc albo o konretne informacje, albo o linki do kokretów
(warunki, wkład własny, zabezpieczenie, terminy składania, czas rozpatrywania,
druki wniosków itd.), a nie kolorowych i nic niemówiących ulotek reklamowych.
Dziękuję za wszelkie wskazówki.
Obserwuj wątek
  • Gość: nomina Re: Fundusze na działalność związaną z kulturą IP: *.as.kn.pl 09.10.07, 19:32
   Czy jest na forum ekspert :)?
  • Gość: motor Re: Fundusze na działalność związaną z kulturą IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 09.10.07, 21:20
   Jasne!
   Twój pomysł zamieniłbym na sprzedaż e-booków przez internet i poszukał
   dofinansowania na innowacyjne startupy. A tak na poważnie to na rozpoczęcie
   działalności dostaniesz pieniądze z Powiatowego Urzędu Pracy (ok. 13tyś zł) lub
   jeżeli chcesz założyc działalnośc w miejscowości do 5 tyś osób to możesz
   skorzysta z PROW osi 3 "Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw" do 100tyś
   złotych. Szczegóły tego programu znajdziesz na portalach o funduszach jak
   finansik.pl czy dofinansowania.pl. Sprecyzuj swój projekt o info - gdzie, ile i
   dla kogo!
   • Gość: nomina Re: Fundusze na działalność związaną z kulturą IP: *.as.kn.pl 09.10.07, 23:15
    O, to już jakieś dane. Dzięki :).
    Urząd Pracy mnie nie interesuje, podlegam, że tak powiem, pod inną instytucję.
    Możesz jeszcze rozwinąć pierwsze zdanie? Interesują mnie każde pieniądze na
    działalność książkową, e-booki też mogę wprowadzić ;).
    • Gość: nomina Re: Fundusze na działalność związaną z kulturą IP: *.as.kn.pl 09.10.07, 23:17
     A, przepraszam, nie doczytałam, że te pieniądze to w małych miejscowościach.
     Mieszkam w jednym z największych polskich miast i na razie stąd się nie wyprowadzę.

     Jakie więc jeszcze fundusze mi pozostają?
  • ekspert_ernst.and.young Re: Fundusze na działalność związaną z kulturą 10.10.07, 08:57
   Proszę się nie zrażać niewiedzą urzędników. Po prostu szczegółowe
   rozwiązania dotyczące wszystkich programów wsparcia są jeszcze w
   fazie przygotowań. Akceptacja programu operacyjnego przez Komisję
   Europejską to dopiero początek drogi. Dopiero teraz pełną parą
   powinno ruszyć przygotowywanie szczegółowych informacji, co do
   przeprowadzania konkursów o dotacje, czy przygotowywanie wzorów
   wniosków. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby rozmawiać o terminie
   złożenia wniosku. Optymistycznie patrząc pierwsze konkursy powinny
   się rozpocząć w listopadzie lub grudniu bieżącego roku. Informacje
   jakie uzyskujemy od Państwa, tj. przede wszystkim relacje z
   kontaktów z urzędnikami, nie nastrajają jednak optymizmem, co do
   stanu przygotowań do rozpoczęcia wydatkowania funduszy UE.

   Na podstawie dostępnych na obecną chwilę informacji możemy odesłać
   Panią do następujących programów i projektów dokumentów:

   1. Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO województwa
   dolnośląskiego (tzw. uszczegółowienie RPO)

   rpo.dolnyslask.pl/pliki/URPO_25092007.pdf
   Po pierwsze, może Pani stanąć w szranki z innymi przedsiębiorcami w
   ramach działania 1.1 – inwestycje dla przedsiębiorstw. Co do zasady
   preferowane tu będą inwestycje innowacyjne, ale projekt rozwoju
   działalności gospodarczej związanej z kulturą, o ile poparty dobrym
   biznesplanem, który wykaże możliwość generowania zysku, również może
   ubiegać się o wsparcie. Warunkiem jest posiadanie zarejestrowanej
   działalności gospodarczej na dzień złożenia wniosku. Dofinansowaniu
   podlegać będą inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne
   i prawne. Nie zostały do tej pory opublikowane kryteria oceny
   projektów. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia można jednak
   zakładać, że większe szanse na dotacje będą miały przedsiębiorstwa,
   których historia, kondycja finansowa oraz zasoby techniczne będą
   gwarantowały prawidłową realizację projektu. Więcej informacji
   znajdzie Pani na stronach 25 – 32 dokumentu.

   Patrząc na profil Pani przyszłej działalności dużo bardziej
   interesujące mogłoby się wydawać działanie 6.4 „Turystyka kulturowa”
   RPO. W jego ramach przewidziano dotacje m. in. na projekty z zakresu
   promocji turystyki kulturowej (przygotowanie i rozpowszechnianie
   materiałów promujących produkty kulturowe regionu) czy
   przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i
   międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia
   wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń. Z kolei w ramach działania
   6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”
   możliwe będzie dofinansowanie projektów z zakresu upowszechniania
   informacji o dziedzictwie przeszłości oraz o przedsięwzięciach
   jednostek kultury (tworzenie i upowszechnianie baz danych
   dotyczących twórców, wybitnych dzieł kultury, wydarzeń kulturalnych,
   digitalizacja i upowszechnianie istniejących zasobów, szczególnie
   związanych z zabytkami). Niestety, patrząc na listę potencjalnych
   beneficjentów nie znajdziemy wśród nich osób prowadzących
   działalność gospodarczą. Ewentualnie, gdyby zdecydowała się Pani na
   działalność pro publico bono, mogłaby Pani rozważyć utworzenie
   organizacji pozarządowej nienastawionej na osiąganie zysku, jako że
   między innymi tego typu jednostki mogą korzystać z dotacji.
   Szczegóły znajdzie Pani na stronach 130 – 140 uszczegółowienia RPO.

   Co do szczegółów prowadzenia i ogłoszenia konkursów – proszę
   monitorować stronę Urzędu Marszałkowskiego województwa
   dolnośląskiego, jako że ta instytucja będzie odpowiedzialna za
   wdrażanie wymienionych działań.


   2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

   Jeśli zamierza Pani prowadzić działalność gospodarczą nastawioną na
   osiąganie zysku, a działalność ta nie została do tej pory
   zarejestrowana, dużo większe szanse na wsparcie upatrywałbym w
   Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Proszę zwrócić uwagę na
   poddziałanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i
   samozatrudnienia” opisane szerzej na stronach 184 – 190
   uszczegółowienia PO KL.

   www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/A144BC4C-369C-417C-87E8-FA997683746A/36325/SZOPPOKL0308093.pdf

   Maksymalne wsparcie związane z utworzeniem własnej firmy może
   wynieść do 40 tyś. PLN. Poddziałanie może dotyczyć wszelkich branż –
   także kultury, o ile instytucja oceniająca wniosek uzna, że projekt
   ma szanse powodzenia i generowania zysku.

   Czytając dokument niestety rzuca się w oczy, iż nie jest to jeszcze
   wersja finalna, dlatego również w tym przypadku radzę nieustannie
   monitorować stan prac nad wdrożeniem programu wsparcia.
   Niewykluczone, że wnioski o wsparcie będą oceniać właściwe urzędy
   pracy.

   W mojej opinii najbardziej kompleksowym serwisem, w którym
   znajdziemy informacje na temat stanu prac nad wszystkimi programami
   wsparcia oraz odniesienie do stosownych dokumentów jest strona
   internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

   www.mrr.gov.pl/Dokumenty+oficjalne/Okres+programowania+2007-2013/

   Istnieją również programy wsparcia przedsięwzięć kulturalnych
   zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską. Przykładowo,
   projekty opierające się o specjalistyczne tłumaczenia literackie
   mogą otrzymać wsparcie w ramach programu Kultura 2007 – 2013. Więcej
   informacji znajdzie Pani na stronie:

   www.mkidn.gov.pl/pkk/granty7-13_projekty2k8.php

   Paweł Porada, Agnieszka Roman, Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych
   Ernst & Young
   • Gość: nomina Re: Fundusze na działalność związaną z kulturą IP: *.as.kn.pl 10.10.07, 10:23
    Serdecznie dziękuję za wszelkie informacje. Wiele z tych linków już widziałam,
    ale, jako językoznawca, mam zastrzeżenia odnośnie znaczenia pewnych zapisów i
    potrzebowałam konkretnej wykładni, której urzędnicy nie umieli/nie chcieli mi
    podać. Może rzeczywiście za dwa-trzy miesiące te dane będą pewniejsze. Problem
    też był z przekazywaniem informacji: jak wspomniałam, strona rpo.gov.pl, po
    kliknięciu na województwo, przekierowuje na witrynę Urzędu Woj. Dolnego Śląska,
    tam zaś zakładka o RPO znowu odwołuje na stronę ministerstwa. Być może zostanie
    to usprawnione.
    Program Ministerstwa Kultury był dla mnie najlepszy, ale z powodu opieszałości
    Ministerstwa Pracy w przygotowywaniu obowiązujących mnie dokumentów, nie
    zdążyłam złożyć wniosku do września. Jeżeli terminy będą cykliczne, może uda mi
    się to zrobić w marcu, ale do marca jest prawie pół roku, więc wolałam
    zorientować się, na co mam szansę wcześniej.
    Urzędowi Pracy, a ściślej dotacjom przezeń przyznawanym, jak wspominałam, nie
    podlegam ze względu na mój status prawny.
    Czyżbym więc pozostała w punkcie wyjścia :)?
    • ekspert_ernst.and.young Re: Fundusze na działalność związaną z kulturą 11.10.07, 16:23
     Jeśli w istocie jest Pani z jakiś powodów wyłączona z ubiegania się
     o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO
     Kapitał Ludzki, to będzie Pani musiała uzbroić się w cierpliwość i
     oczekiwać na kolejne edycje programu „Kultura” (z tego co nam
     wiadomo są już znane terminy przyjmowania wniosków w roku 2008) lub
     rozpoczęcie wdrażania RPO.
     Niestety również tzw. Mechanizm Norweski, który wspierał projekty
     związane z kulturą zakończył swój żywot w tym obszarze tematycznym.

     Paweł Porada, Agnieszka Roman, Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych
     Ernst & Young

     • Gość: nomina Re: Fundusze na działalność związaną z kulturą IP: *.as.kn.pl 11.10.07, 20:24
      To ważna informacja, bo na stronie Ministerstwa Kultury jeszcze nie ma terminów.
      W takim razie będę monitorowała ten program. Dziękuję raz jeszcze.
      • Gość: nomina Re: Fundusze na działalność związaną z kulturą IP: *.as.kn.pl 01.12.07, 18:39
       Szanowni Państwo!

       Czy wiadomo już coś więcej na temat dotacji na rozwój czytelnictwa w 2008 roku?
       Na stronie Ministerstwa Kultury wciąż nie ma szczegółów.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka