Dodaj do ulubionych

Konkurs Dyrekcji Okręgu Poczty w Katowicach

24.05.03, 13:48
Rozpoczęła się III edycja konkursu na najlepszego listonosza i najlepszego
pracownika urzędu pocztowego. Konkurs zorganizowała Dyrekcja Okręgu Poczty w
Katowicach wraz z Dziennikiem Zachodnim i Gazetą Opolską. W placówkach
pocztowych na terenie DOP Katowice rozprowadzane są kupony konkursowe - mają
one postać karty pocztowej okolicznościowej - na stronie adresowej należy
wpisać nadawcę i oddać głos na listonosza i pracownika urzędu pocztowego
oraz odpowiedzieć na pytanie "Dokąd doręczane są przesyłki priorytetowe"
zaznaczając właściwą odpowiedź. Karta jest zaadresowana na właściwy ze
względu na placówkę rejonowy urząd poczty (odpowiednio w: Bielsko Biała,
Chorzowie, Częstochowie, Katowicach, Kędzierzynie-Koźlu, Opolu, Rybniku,
Sosnowcu, Zabrzu). W prawym górnym rogu znajduje się adnotacja: "Sprawa
służbowa - wolna od opłaty pocztowej". Na nieadresowej stronie karty zdjęcie
listonosza UP Warszawa 1 (z reklamy przesyłek priorytetowych) i zdjęcie
pracownika okienkowego. Dodatkowo informacja, że szczegóły konkursu na
łamach Dziennika Zachodniego i Gazety Opolskiej, w każdym urzędzie pocztowym
oraz na stronach internetowych: www.poczta.katowice.pl (na podanej stronie
informacji o konkursie nie ma).
Obserwuj wątek
  • jaroslaw.lysio Re: Konkurs Dyrekcji Okręgu Poczty w Katowicach 29.05.03, 17:57
   Pojawiła się informacja o konkursie na stronie www.
   www.poczta.katowice.pl/konkurs/konkurs.html
   Wyciąg z regulaminu okręgowego konkursu na
   "NAJLEPSZEGO PRACOWNIKA URZĘDU POCZTOWEGO i NAJLEPSZEGO LISTONOSZA"

   Rozdział I
   Postanowienia ogólne
   Par. 1
   1. Dyrekcja Okręgu Poczty w Katowicach zwana dalej Dyrekcją organizuje konkurs
   na "NAJLEPSZEGO PRACOWNIKA URZĘDU POCZTOWEGO I NAJLEPSZEGO LISTONOSZA", zwany
   dalej Konkursem.
   2. Konkurs prowadzony jest od 12 maja 2003 roku do 31 października 2003 roku na
   podstawie niniejszego Regulaminu.
   3. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
   a. eliminacje na szczeblu podległych Dyrekcji Rejonowych Urzędów Poczty,
   zwanych dalej RUP, prowadzone w terminie od 12 maja 2003 roku do 31 sierpnia
   2003 roku;
   b. pozostali pracownicy, zatrudnieni w urzędach pocztowych, działających na
   terenie Dyrekcji, zwani dalej Pracownikami UP.
   4. Patronem medialnym Konkursu jest "Polskapresse" sp. z o.o.,
   wydawca "Dziennika Zachodniego" oraz "Górnośląskie Towarzystwo Prasowe" sp . z
   o.o., wydawca "Gazety Opolskiej".

   Rozdział II
   Uczestnicy Konkursu
   Par. 2
   1. W Konkursie biorą udział:
   a. listonosze, zatrudnieni w urzędach pocztowych, działających na terenie
   Dyrekcji, zwani dalej Listonoszami;
   b. pozostali pracownicy, zatrudnieni w urzędach pocztowych, działających na
   terenie Dyrekcji, zwani dalej Pracownikami UP.

   Rozdział IV
   Zasady prowadzenia Konkursu
   Par. 5
   1. Eliminacje polegają na wyborze najlepszego Pracownika UP oraz najlepszego
   Listonosza w każdym RUP. Zostają oni wyłonieni na podstawie ilości głosów
   oddanych przez klientów.
   4. Głosy na Pracowników UP oraz Listonoszy można oddawać w urzędach pocztowych,
   działających na terenie Dyrekcji, zwanych dalej UP, na specjalnie
   przygotowanych do tego celu Kartach (wzór Karty stanowi załącznik nr 2 do
   Regulaminu).
   6. W czasie trwania eliminacji, wszystkie UP wykładają w miejscach ogólnie
   dostępnych dla klientów Karty do głosowania.
   7. Na Kartach do głosowania wydrukowane jest następujące pytanie:
   Dokąd doręczane są przesyłki listowe priorytetowe :
   a. wyłącznie na teren Polski;
   b. wyłącznie do krajów europejskich;
   c. w dowolne miejsce na świecie.
   8. Klient może oddać wyłącznie jeden głos na Pracownika UP oraz wyłącznie jeden
   głos na Listonosza. Po wypełnieniu Kart do głosowania, klienci wrzucają je do
   nadawczych skrzynek pocztowych.
   9. Wszystkie Karty do głosowania, znajdujące się w nadawczych skrzynkach
   pocztowych są na bieżąco wydzielane z materiału listowego przez pracowników
   opróżniających skrzynki, przesyłane do Komisji właściwego RUP w osobnej
   przesyłce służbowej z napisem "KONKURS".
   11. W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy ppup. "Poczta Polska".

   Par. 6
   1. W finale, spośród najlepszych Pracowników UP oraz Listonoszy z każdego RUP,
   Komisja DOP wyłoni:
   a. "Najlepszego Pracownika Urzędu Pocztowego" oraz zdobywców II i III miejsca w
   tej kategorii;
   b. "Najlepszego Listonosza" oraz zdobywców II i III miejsca w tej kategorii.

   Rozdział 5
   Nagrody
   Par. 8
   1. Spośród osób uczestniczących w Konkursie, które oddały swoje głosy oraz
   poprawnie odpowiedziały na pytanie zawarte w Karcie do głosowania, Komisja DOP
   wylosuje 20 klientów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartościach nie
   większych niż:
   I nagroda - 1500 PLN + zestaw upominków reklamowych
   II nagroda - 1000 PLN + zestaw upominków reklamowych
   III nagroda - 500 PLN + zestaw upominków reklamowych
   nagrody: IV - XX - zestaw upominków reklamowych
   2. Nagrody: I, II, III, wymienione w pkt 1 ufunduje Dyrektor Okręgu Poczty w
   Katowicach.
   3. Zestawy upominków reklamowych, wymienione w pkt 1 ufunduje Dyrektor Okręgu
   Poczty w Katowicach (20 zestawów) oraz wydawnictwa "Polskapresse" sp. z o.o.
   (10 zestawów) i "Górnośląskie Towarzystwo Prasowe" (5 zestawów).
   4. Losowanie nagrody wymienionej w pkt.1 odbędzie się w trakcie trwania finału
   Konkursu.
   5. Wręczenie nagród wymienionych w par.8 pkt. 1 odbędzie się w gmachu Dyrekcji
   Okręgu Poczty w Katowicach, na uroczystym spotkaniu z Dyrektorem Okręgu Poczty
   oraz przedstawicielami wydawnictwa "Polskapresse" Sp. z o.o. i "Górnośląskiego
   Towarzystwa Prasowego", nie później niż w ciągu miesiąca od daty finału
   Konkursu.
   6. W przypadku nieobecności wylosowanego klienta na spotkaniu w DOP nagroda
   zostanie przekazana na adres klienta podany na karcie do głosowania.
   7. Lista laureatów Konkursu opublikowana zostanie po jego zakończeniu na
   łamach "Dziennika Zachodniego" i "Gazety Opolskiej".

   Rozdział 6
   Postanowienia końcowe
   Par. 9
   Nagrody rzeczowe w Konkursie nie mogą być zastąpione wypłatą pieniężną,
   stanowiącą równowartość nagrody rzeczowej.
   Par. 11
   Dyrekcja nie pokrywa kosztów poniesionych przez wygrywających w celu przybycia
   po odbiór nagrody do siedziby RUP, DOP lub na miejsce uroczystej akademii
   okręgowej.
   Par. 12
   Treść Regulaminu pozostaje do wglądu uczestników Konkursu oraz klientów w
   siedzibie Dyrekcji, siedzibach poszczególnych RUP oraz w każdym UP.
   Par. 13
   Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 maja 2003 roku.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka