Dodaj do ulubionych

pytanie do UKE - wypowiedzenie umowy w ERA w 2007r

06.05.09, 10:16
W roku 2007 wypowiedziałem i rozwiązałem umowę w ERA powołując się
na przekazane mnie zmiany do Regulaminu Świadczenia Usług
Telefonicznych przez PTC, na które się nie godziłem – zmiany były
zawarte w ich piśmie z dnia 15-03-2007r. – jak wskazano w tym piśmie
ulega zmianie & 20 i & 27.
Ja powołałem się na & 30 ust. 2 i w terminie 14 dni licząc od dnia
otrzymanie ww. pisma wypowiedziałem umowę w dniu 20-04-2007r.
ERA w związku z tym mnie poinformowała, że nalicza mnie karę umowną
w kwocie 1500zł.
Ja z tą karą się nie godziłem więc napisałem do ERY, że z tym się
nie zgadzam.
Odpisali, że ich to nie interesuje i mam tę kwotę zapłacić.
Ja ich zlekceważyłem i nie zapłaciłem tej kary umownej.
W lipcu 2007r. byłem w ERA i chciałem zawrzeć z ERĄ nową umowę
odmówiono mnie do czasu kiedy nie zapłacę kary umownej.
Więc poszedłem do innego operatora.
Teraz kończy się umowa u innego operatora, więc poszedłem do ERY,
aby zawrzeć z nimi umowę - odmówiono mnie do czasu, kiedy nie
zapłacę kary umownej nałożonej na mnie w 2007r.

Moje pytanie 1: co zrobić, aby w ERA teraz zawrzeć umowę, nie płacąc
tej kary umownej ? Słyszałem, że takie działanie ERY jest nie zgodne
z art. 59 ust. 2 Prawo telekomunikacyjne.

W 2008r. do ERA omyłkowo przesłałem kwotę 150 zł, którą miałem
wysłać na rzecz innego operatora. Obecnie ERA odmawia mnie zwrotu
tej kwoty, twierdząc że zaliczyła tą kwotę na rzecz nałożonej kary
umownej.

Moje pytanie 2: co zrobić, aby w ERA zwróciła mnie tą kwotę omyłkowo
wysłaną na ich rzecz ?

z góry dziękuję za pomoc i czekam na wskazówki.
Obserwuj wątek
  • ekspert.uke Re: pytanie do UKE - wypowiedzenie umowy w ERA w 06.05.09, 14:13
   tora112 napisał:

   > W roku 2007 wypowiedziałem i rozwiązałem umowę w ERA powołując się
   > na przekazane mnie zmiany do Regulaminu Świadczenia Usług
   > Telefonicznych przez PTC, na które się nie godziłem – zmiany były
   > zawarte w ich piśmie z dnia 15-03-2007r. – jak wskazano w tym
   piśmie
   > ulega zmianie & 20 i & 27.
   > Ja powołałem się na & 30 ust. 2 i w terminie 14 dni licząc od dnia
   > otrzymanie ww. pisma wypowiedziałem umowę w dniu 20-04-2007r.
   > ERA w związku z tym mnie poinformowała, że nalicza mnie karę
   umowną
   > w kwocie 1500zł.
   > Ja z tą karą się nie godziłem więc napisałem do ERY, że z tym się
   > nie zgadzam.
   > Odpisali, że ich to nie interesuje i mam tę kwotę zapłacić.
   > Ja ich zlekceważyłem i nie zapłaciłem tej kary umownej.
   > W lipcu 2007r. byłem w ERA i chciałem zawrzeć z ERĄ nową umowę
   > odmówiono mnie do czasu kiedy nie zapłacę kary umownej.
   > Więc poszedłem do innego operatora.
   > Teraz kończy się umowa u innego operatora, więc poszedłem do ERY,
   > aby zawrzeć z nimi umowę - odmówiono mnie do czasu, kiedy nie
   > zapłacę kary umownej nałożonej na mnie w 2007r.
   >
   > Moje pytanie 1: co zrobić, aby w ERA teraz zawrzeć umowę, nie
   płacąc
   > tej kary umownej ? Słyszałem, że takie działanie ERY jest nie
   zgodne
   > z art. 59 ust. 2 Prawo telekomunikacyjne.
   >
   > W 2008r. do ERA omyłkowo przesłałem kwotę 150 zł, którą miałem
   > wysłać na rzecz innego operatora. Obecnie ERA odmawia mnie zwrotu
   > tej kwoty, twierdząc że zaliczyła tą kwotę na rzecz nałożonej kary
   > umownej.
   >
   > Moje pytanie 2: co zrobić, aby w ERA zwróciła mnie tą kwotę
   omyłkowo
   > wysłaną na ich rzecz ?
   >
   > z góry dziękuję za pomoc i czekam na wskazówki.

   W odpowiedzi na post uprzejmie wyjaśniam.
   Art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r Prawo telekomunikacyjne
   (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z póź. zm.) zobowiązuje dostawcę
   publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych do powiadomienia
   abonenta o każdej zmianie w regulaminie z wyprzedzeniem co najmniej
   jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w
   życie. Ponadto wraz z powiadomieniem abonent powinien być
   poinformowany o prawie do wypowiedzenia umowy w przypadku braku
   akceptacji zmian, a także o tym, że w razie skorzystania z tego
   prawa operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Jak
   wiemy PTC Sp. z o.o. nie dostosowała się do obowiązujących przepisów
   i nie powiadomiła Abonentów o zmianie regulaminu i przysługującym im
   prawie do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian.
   PTC dokonując odmiennej interpretacji art. 59 ust. 2 ustawy, narusza
   przepisy żądając od Abonentów zapłaty kary umownej za wypowiedzenie
   umowy w związku ze zmianą regulaminu. Za naruszenie obowiązków
   informacyjnych wobec użytkowników końcowych, w dniu 25 czerwca 2007
   r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na PTC Sp. z
   o.o. karę w wysokości 2 mln zł. W konsekwencji tego, iż operator
   nakłada kary, których Abonenci nie płacą, wpisuje ich na listę
   nierzetelnych płatników, w przypadku chęci zawarcia nowej umowy z
   tym samym lub nowym operatorem, ma on prawo uzależnić zawarcie umowy
   od pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej przyszłego Abonenta
   wynikającej z danych będących w posiadaniu dostawcy usług – w tym
   przypadku zaległość za nieuregulowaną kwotę kary nałożoną
   bezpodstawnie na Abonenta. Abonent może uchylić się od zapłaty kary.
   PTC Sp. z o.o. będzie wówczas mogła wystąpić do sądu z roszczeniem o
   zapłatę dochodzonej kwoty. Powstały spór za zgodą obu stron może
   zostać rozwiązany w drodze mediacji prowadzonej przez Prezesa UKE,
   przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Prezesie UKE lub
   przed sądem powszechnym. O pomoc może Pan również zwrócić się do
   Miejskiego bądź Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Co do
   drugiego pytania należy wskazać, iż PTC Sp. z o.o. uznaje Pana jako
   dłużnika, stąd zaliczyła wpłatę w wysokości 150 zł na poczet
   płatności nałożonej kary. Kwestia dot. odzyskania tej kwoty może
   zostać rozstrzygnięta przed sądem powszechnym.
   • wiktora112 Re: pytanie do UKE - wypowiedzenie umowy w ERA w 12.05.09, 09:50
    w zakresie mojego pytania 2, czyli odzyskanie kwoty 150zł

    zastanawiam się, czy nie wnieść powództwa cywilnego w trybie

    Rozdział 3 kpc. Postępowanie upominawcze
    Art. 498. § 1. Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi
    roszczenia pieniężnego
    Art. 499. Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści
    pozwu:
    1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
    2) przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;
    3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia
    wzajemnego;
    4) miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby
    doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

    oczywiście wcześniej występując z wezwaniem o zwrot kwoty 150zł,
    którą wpłaciłem w błędzie, bo taką samą kwotę tego samego dnia
    wpłaciłem do PLUSA.

    czy dobry wybrałem tryb odzyskania kwoty 150zł - a przy okazji, czy
    w ten sposób - taniej i w prostrzym trybie - nie ustalę czy wogóle
    jestem do zobowiązany do zapłaty kary omownej.

    umowę z ERĄ zawiązywałem jako osoba prowadząca działalność
    gospodarczą
   • ekspert.uke Re: pytanie do UKE - wypowiedzenie umowy w ERA w 02.06.09, 08:43

    Gość portalu: Madziara napisał(a):

    > proszę o jasną odpowiedź eksperta UKE: pod kątem ostatniego wyroku
    > sądu - jaki jest obecnie status abonentów Ery??? Jeżeli ktoś w
    2007
    > wypowiedział umowę i musiał zapłacić karę to co teraz? co z
    obecnymi
    > abonentami? Pozdrawiam, M.

    należy zauważyć, iż wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 6 maja 2009 r. w
    sprawie apelacji PTC Sp. z o.o. (operatora ERA) od wyroku SOKiK-u
    utrzymującego decyzję Prezesa UKE z dnia 25 czerwca 2007 r. (decyzja
    o nałożeniu kary 2 mln zł) dotyczy wyłącznie decyzji Prezesa UKE w
    sprawie nałożenia kary pieniężnej na PTC Sp. z o.o.
    Jeżeli Abonent wypowiedział umowę w 2007 r., nie akceptując objętych
    wyrokiem zmian w regulaminie i zapłacił odszkodowanie to może żądać
    zwrotu tego odszkodowania (bezpodstawne wzbogacenie po stronie PTC),
    a sprawa będzie rozstrzygana w postępowaniu sądowym. Powyższe odnosi
    się wyłącznie do Abonentów, których dotyczyła zmiana regulaminu
    objęta wyrokiem i którzy wypowiedzieli umowę tytułem braku
    akceptacji wprowadzonych przez operatora zmian do regulaminu.
    Drugi przypadek to taki, w którym Abonent PTC, był i jest nadal
    związany umową z PTC. Abonent PTC ma nadal prawo do wypowiedzenia
    umowy, gdyż brak informacji ze strony PTC nie spowodował wygaśnięcia
    tego prawa. Taki Abonent PTC nie jest zobowiązany do zapłaty na
    rzecz PTC odszkodowania. Przypadek ten odnosi się wyłącznie do
    Abonentów, których dotyczyła objęta wyrokiem zmiana regulaminu i
    umowa, której są stroną i do której zmieniony regulamin się odnosił,
    trwa nadal w niezmienionym kształcie.

    Pozostałym Abonentom takie uprawnienia nie przysługują.

    wyrok SA dotyczący nałożenia kary na operatora, może być argumentem
    w indywidualnej sprawie Abonenta, ale pamiętajmy, że ewentualna
    sprawa Abonenta to sprawa odrębna i tak też będzie rozstrzygana.
    Sprawy będą przez sąd rozstrzygane indywidualnie z uwzględnieniem
    okoloczności konkretnego przypadku. Wobec tego, należy liczyć się z
    tym, że nie zawsze wynik będzie korzystny dla Abonenta.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka