Dodaj do ulubionych

Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomunikacy

04.08.09, 15:57
Czy operator ma prawo wykasować kilka reklamacji złożonych przez klienta na stronie WWW.playmobile.pl z zakładce zgłoszenia dodatkowo nie udzielając na nie odpowiedzi?


Sprawa dotyczy sieci Play.

Reklamacje dotyczące przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych zostały złożone przez stronę operatora. W tych reklamacjach żądałem zwrotu za abonament Operator zarejestrował te reklamacje w systemie. Po jakimś czasie zauważyłem brak tych reklamacji w systemie. Wystosowałem pismo do operatora z pytaniem, co stało się z tymi reklamacjami

Otrzymałem taką idiotyczną odpowiedz

„Szanowny Panie, dziękujemy za zgłoszenie reklamacyjne dotyczące reklamacji złożonych poprzez stronę internetową, które wpłynęło do nas XX maja 2009 roku za pośrednictwem strony WWW. Dokładnie zapoznaliśmy się z przedstawioną przez Pana sytuacją. Rozumiemy, że mogła ona spowodować pewne niedogodności. W odpowiedzi na zgłoszenie, i w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej, będące aktem wykonawczym do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne poniżej przedstawiamy decyzję w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z Regulaminem "Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego www.playmobile.pl" Punkt12. P4 nie udziela żadnej gwarancji co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie Internetowym P4, a w szczególności w zakresie dostępności, aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników. P4 nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowym P4. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego P4 ponosi użytkownik. P4 przysługuje prawo do zmiany wszelkich elementów Serwisu Internetowego P4 bez konieczności uprzedniego powiadamiania użytkowników. P4 nie gwarantuje ponadto i nie odpowiada za działanie Serwisu Internetowym P4 na wszystkich możliwych konfiguracjach sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkowników. P4 nie ponosi także odpowiedzialności za szkody i problemy wywołane przez korzystanie z Serwisu Internetowego P4 za pomocą określonej konfiguracji sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkowników. W związku z powyższym uznajemy za niezasadną. Mamy nadzieję, iż przedstawione wyjaśnienia w pełni wyczerpują poruszane przez Pana kwestie. Ze swej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby nasza współpraca przebiegała owocnie i stanowiła źródło wzajemnej satysfakcji, zaś Pan cieszył się zarówno profesjonalną obsługą, jak i usługami świadczonymi na najwyższym możliwym poziomie.

(……)”

Uważam, że operator łamie prawo, że względu na to, że nie ma prawa wykasować reklamacji złożonej rzez klienta i ten przytoczony przez operatora pkt regulaminu tyczy się bloga a nie reklamacji. Z tego wynika, że maja swoje prawo telekomunikacyjne.

Dodatkowo kanał dostępu WWW jest w regulaminie operatora i tym samym mam prawo z niego korzystać składając reklamację. Z tego wynika, że jak reklamacja jest nie na rękę i nie wygodna dla operatora to ją kasuje i po kłopocie i jeszcze twierdzi ze zgodnie z prawem.
Gdy nie ma reklamacji nie ma też odpowiedzi i tym samym klient nie może uzyskać rekompensaty za nie rozpatrzenie reklamacji w terminie, bo jej nie ma..

Ja nie zgadzam się ze stanowiskiem Play

Czekam na stanowisko i odpowiedz eksperta z UKE
Obserwuj wątek
  • Gość: nie dla PLAY Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 04.08.09, 19:15
   Play tak ma . Mnie też oszukuje twierdzą że nie mam racji reklamując
   usługę . Pan konsultant tak został wyszkolony żeby sorzedać produkt,
   a ja mam rację i .... muszę się sądzić bo z nimi się nie można
   dogadać. Próbowałam kilka razy to po prostu jak w PRL + technikin
   mamienia ludzi.
  • natalia_sankowska1 Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 05.08.09, 00:50
   Zgodnie z ustawą PT oraz Rozporzadzeniem ministra infrastruktury
   reklamacja rzeczywiście powinna odpowiadać określonym w tych
   dokumentach wymogom.
   Należy w regulaminie usługi przeczytać o formach zgłaszania
   relkamacji. Jeżeli regulamin uwzględnia dostępność drogi mailowej, a
   także precyzuje, jaki adres ma służyć temu celowi, należy wysyłać
   reklamacje pod wskazany adres. Jeżeli adresu nie podano, służy temu
   centralny adres firmy, względnie ogólny adres BOK. Ale w przypadku
   gdy w regulaminie istnieja przytoczone zapisy, nie ma Pan żadnych
   podstaw, by zgłaszać pretensje do operatora z powodu zaginięcia
   postu z zakładki. Nim cokolwiek się zrobi, należy zapoznać się z
   regułami, przeciwne zachowanie jest po prostu niefrasobliwością.
   Wzmianka o blogu wydaje mi się nie na miejscu - na stronie operatora
   chyba się tego nie robi.
   • odchodzi4 Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 05.08.09, 02:24
    Pani Natalio PR & Communication Specialist polecam lekturę między innymi
    Regulamin świadczenia usług Telekomunikacyjnych oraz Regulamin korzystania z
    usługi Play24 www §3 pkt 1b oraz Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego
    www.playmobile.pl pkt 13
    a potem niech broni Pani play.

    Operator w w tych regulaminach zapewnia dostęp do serwisu wwww i tym samym prawo
    złożenia reklamacji
    Sugeruję mi Pani w regulaminie usługi przeczytanie o formach zgłoszenia reklaamcji.

    Ja przeczytałem a Pani chyba nie.

    Moje reklaamcję były zgodne z rozporządzeniem ministra infrastruktury i PT i
    regulaminami

    Nim cokolwiek się odpowie i wprowadzi ludzi w błąd tak jak Pani to czyni,
    należy zapoznać się z regulaminem, przeciwne zachowanie jest po prostu
    niefrasobliwością.

    Jakby Pani nadal będzie się upierała to wrzucę treść regulaminu i zobaczymy kto
    umie czytać.
    • natalia_sankowska1 Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 05.08.09, 23:46
     Szanowny Panie,
     regulaminy firmy P4 przewidują zgłoszenie REKLAMACJI tak na piśmie
     lub protokołu w punkcie sprzedaży (salonie firmowym), jak i droga
     elektroniczną. Ale we wszystkich regulaminach w części dot.
     zgłoszenia REKLAMACJI przez KONSUMENTÓW podaje się adres
     ok@pomocplay.pl
     . Natomiast do zgłoszenia PROBLEMÓW (czyt.
     zasięgnięcia porady) zaleca się wykorzystanie specjalnej ścieżki,
     która rzeczywiście pozwala kontrolować przebieg udzielania
     informacji. REKLAMACJA jest zupełnie innym dokumentem (zresztą, w
     regulaminach umieszczono listę wymogów, którym powinna sprostać),
     aniżeli ZGŁOSZENIE PROBLEMÓW, które się układa dowolnie i co do tej
     formy w regulaminie nia ma ani słowa.
     Nikogo nie wprowadzam w błąd i nigdy nie bronię żadnej firmy, jeżeli
     postepuje ona z naruszeniem prawa. Ale przestrzegam też klientów
     różnorodnych telekomów przed atakami pieniactwa faktycznie
     prowadzącymi do nagromadzenia kłopotow i niepotrzebnych wydatkow.
     Nim bedzie Pan kogokolwiek obwiniał, proszę policzyć do 10, a
     następnie na spokojnie przeczytać regulamin ze 2 razy i spróbować
     zrozumieć, że jeżeli w dokumencie są 2 różne pojęcia nazwane dwoma
     róznymi słowami, nie może to być to samo - przynajmniej takie są
     zasady tworzenia prawa. A REKLAMACJA TO OPIS PROBLEMU, GDZIE WINNYM
     JEST OPERATOR (przynajmniej klient tak uważa) POŁĄCZONY Z ŻĄDANIAMI
     WYNIKAJĄCYMI Z USTAW I REGULAMINÓW.
  • odchodzi4 Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 06.08.09, 11:07
   Pani Natalio ja przeczytałem wiele razy a Pani jako pracownikowi sieci Play proponuję też przeczytać, chociaż 1 raz ale ze zrozumieniem co się czyta, bo nie sztuka jest przeczytać ale sztuką jest zrozumieć co się przeczytało.


   Tak jak obiecałem przytaczam pkt

   Regulaminu świadczenia Usług telekomunikacyjnych

   § 14. Reklamacje
   1. Abonent może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy pisemnie na adres korespondencyjny Operatora, telefonicznie za pośrednictwem OK, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej Operatora.


   3. Za dzień wniesienia reklamacji pisemnej przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny lub numer faksu Operatora, datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej OK lub datę wskazaną na formularzu przyjęcia reklamacji dostępnym na stronie WWW Operatora.


   W którym jednoznacznie jest możliwość złożenia reklamacji przez stronę internetową operatora, czyli WWW.playmobile.pl Wobec tego mam prawo skorzystać z tego kanału dostępu i przez niego złożyć reklamację. A nie dopuszczalne jest żeby operator tą reklamacje kasował.

   Jednocześnie ten regulamin jest nadrzędny niż pozostałe regulaminy usług.
   Nie może być tak że w jednym regulaminie operator umożliwiał skorzystanie z danej usługi a innym ogranicza prawo korzystania z tej usługi.

   Wiedząc ze ma Pani problem z rozróżnieniem kanałów przez jakie można składać reklamację
   Pomogę Pani w tym

   1 listownie na adres operatora
   2 w punkcie sprzedaży do protokołu lub pisemnie i otrzymuje się potwierdzenie przyjęcia
   3 telefonicznie do OK. 790500500 lub *500
   4 elektronicznie e-meil na adres ok.@pomocplay.pl
   5 przez strone WWW.playobile.pl
   6 fax
   Sugeruję przyznać się do błędu i nie wprowadzać ludzi w błąd tak jak idioci z BOK myślę że Pani reprezentuje wyższy merytoryczny poziom wiedzy a tylko Play płaci Pani za udzielanie takich nie merytorycznych odpowiedzi.
   • Gość: case Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun IP: *.centertel.pl 06.08.09, 14:08
    Pani Natalia nie przyzna się do błędu, raczej odwróci kota ogonem. Szkoda, bo
    wiele jej postów naprawdę jest bardzo merytorycznych i pomaga.
    A z tą stroną to ogólnie jest jakiś problem. Założyłem akurat zwykłe zgłoszenie
    o zmniejszenie limitu kredytowego dla mojego numeru (1200 to za dużo, a wiadomo
    że różne rzeczy się dziają). Przez kilka godzin zgłoszenie było widoczne,
    później ślad po nim zaginął. Nawet jeśli przez ten kanał nie mogę złożyć takiego
    zlecenia, to powinni zamknąć je ze stosowną adnotacją, a nie całkowicie kasować.
    Więc jak ktoś coś będzie zlecał/reklamował przez konto na portalu Play polecam
    robienie screenów.
    • odchodzi4 Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 06.08.09, 15:03
     case
     ja wiem jaka jest rola Pani Natali na tym forum obrona Play i atakowanie klientów przecież to jej praca.
     Pani Natalia nie przyzna się do błędu bo Play ma zasadę że każdorazowo robi klienta w balona i wmawia mu że białe jest czarne ale jako EWA S.już będzie musiała UKE udzielić wyczerpującej odpowiedzi aczkolwiek bywa tak że UKE daje zrobić się w balona przez play. Bo UKE przymyka oko na wałki ze strony play i nie weryfikuje dokumentów przekazanych przez operatora tylko im wierzy a oni oszukują i kłamią
     • Gość: case Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun IP: *.nat.umts.dynamic.eranet.pl 06.08.09, 17:27
      Bez przesady, to nie praca dla Play, a raczej sympatia. Znajdziesz sporo
      klakierów Play na forach, ale z Panią Natalią to raczej pudło. Fakt nie
      przyznawania się do błędów wynika z czegoś innego. Co do samego Play to niestety
      masz rację, oni tam są bardzo "dowcipni", kreatywni i potrafią oszczędzać swój
      czas. W końcu po co zajmować się zgłoszeniem klienta jak można po prostu je
      skasować ;-) A co do UKE to temat rzeka, coś za co grupa tp dostałaby milionowe
      kary innym uchodzi na sucho. Z jednej strony UKE chce zmniejszyć udziały tp w
      rynku i słusznie, a z drugiej jak klient przejdzie już do innego operatora to
      olewa jego problemy.
      • odchodzi4 Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 06.08.09, 19:13
       case

       Przeczytaj Pani Natalii więcej postów. Za bardzo broni Play. Nikt za free nie atakowałby tak klientów i nie wyśmiewał ich bezczelnie.
       Nikt codziennie nie śledziłby forum i odpowiadał.Ciekawe jest też że przeważnie odpowiada na posty w sprawie play

       Góra 1-2 posty znalazłem że poparła klienta a resztę bezczelnie wyśmiewa.Poszukaj w necie a Natalię znajdziesz jako pracownik play
       szukaj po nazwisku bo imię fikcyjne
       • natalia_sankowska1 Do Odchodzi4: o bezczelności i Pańskiej manii 07.08.09, 00:24
        1. Nazywam się tak, jak się nazywam - imienia i nazwiska nie ukrywam
        (w odróżnieniu od Pana).
        2. Mam jeszcze jedno nazwisko - po mężu. Ale jest dość
        skomplikowane, więc wolę podpisywać się "moją" częścią, a
        Sankowskich w Warszawie jest cały klan, gdyby się ktoś pytał (w tym
        piszący w "Gazecie" Robert i specjalista chirurgii plastycznej
        prof.Andrzej).
        3. Ma Pan manię "PLAY", więc nie czyta nic, co by dotyczyło innych
        operatorów, a to by wiedział, że użutkownicy innych sieci potrafią
        postępować tak samo niefrasobliwie, lub wręcz głupio, jak Pan. I o
        tym piszę, jak i sposobach postępowania z operatorami. I ciągle, ale
        jak widać na przykładzie Pana, bezskutecznie, radzę podchodzić do
        dokumentów operatorów bardzo uważnie. I asekurować się, i włączać
        wyobraźnię.
        4. Mam hobby - pisuję na tym forum. Tak naprawdę zajmuje to niewiele
        czasu.
        5. Nie znoszę ludzkiej głupoty i pieniactwa - a sporo klientów nie
        tylko operatorów kablówek i telefonii przejawia te cechy. Cóż,
        głupoty na tym świecie jest więcej, niż rozumu. I im więcej głupoty,
        tym bardziej się pieni. A potem płacz, że sądy, że kary, że
        komornicy. I krzyk na forach: pomocy!
        6. I "uwielbiam" powszechne przekonanie, że mimo niewiedzy i
        blędnych interpretacji "nasze" ma być zawsze na wierzchu! Szkoda, że
        żaden socjolog tu nie zagląda - jest fantastyczny materiał do
        badania stereotypów zachowania.
        • Gość: case Re: Do Odchodzi4: o bezczelności i Pańskiej manii IP: *.nat.umts.dynamic.eranet.pl 07.08.09, 00:39
         1. Wielu pewnie nie interesuje jak się Pani nazywa.
         2. Ciekawa historia,
         3. Otrzymała Pani wyciągi z regulaminu. To inni operatorzy jak ich nie stosują
         są be, a Play jest cacy?
         4. To nie wygląda na zwykle hobby.
         5. Ja również nie znoszę. Dlatego ośmieliłem się skrytykować Panią.
         6. Tego też nie lubię, dlatego również pewna krytyka Pani podejścia. A socjolog
         rzeczywiście miałby ciekawy materiał, zwłaszcza, że to tylko "hobby". Dziwny
         stereotyp zachowania jak na hobby, na pewno wart podjęcia dokładniejszych badań.
   • natalia_sankowska1 Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 06.08.09, 23:37
    Jeszcze raz podkreślam: jestem osobą zupełnie prywatną, uczestniczę
    w tym forum dlatego, że miałam swoje "przygody" z niektórymi
    operatorami, z którymi sobie poradziłam dzięki znajomości prawa i
    umiejętności logicznego myślenia. Ponieważ większość użytkowników ma
    problemy właśnie wynikające z nieznajomości prawa oraz błędnej
    interpretacji posiadanych dokumentów lub banalnego nieprzeczytania
    umowy i regulaminu, staram się tłumaczyć błędy i podpowiadać sposoby
    przezwycięzenia kłopotów (jeżeli te sposoby są) lub ich
    minimalizacji. Pan uprł się, by zamiast wysłania reklamacji w
    wygodny i normalny sposób (mailem pod wskazany we wszystkich
    regulaminach adres ze zwykłego klienta poczty, by mieć dowody
    procesowe - przecież zwykła troska o własne dobro powinna
    podpowiedzieć taki sposób), skorzystać ze sposobu, owszem, podanego
    przez operatora, ale nieco ekstrawaganckiego i mało przydatnego
    dowodowo. Cóż, brak wyobraźni nie jest karalny... Może Pan wysłać
    kolejną reklamację w związku z wykasowaniem wysłanego formularza,
    następnie skargę na odrzucenie reklamacji - powstanie spirala
    pieniactwa. I co to Panu da?
    A odpowiedź operatora ma podstawy - powołał się na nie.
    I co Pan ugrał? Po prostu należy nauczyć się, zamiast zapieniać
    niepotrzebnie, wykorzystywać możliwości dane przez ustawy(przede
    wszystkim) i firmowe dokumenty.
    A WŁAŚCIWI ADRES DO WYSŁANIA REKLAMACJI PAN SAM PRZYTOCZYŁ.
    • Gość: case Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun IP: *.nat.umts.dynamic.eranet.pl 07.08.09, 00:27
     Pani Natalia znów nie przyznaje się do błędu :)

     Pisze Pani: "jestem osobą zupełnie prywatną, uczestniczę w tym forum dlatego, że
     miałam swoje "przygody" z niektórymi operatorami, z którymi sobie poradziłam
     dzięki znajomości prawa i umiejętności logicznego myślenia."

     Wcześniej mieliśmy wyciąg z regulaminu:

     § 14. Reklamacje
     1. Abonent może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego
     wykonania Umowy pisemnie na adres korespondencyjny Operatora, telefonicznie za
     pośrednictwem OK, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej
     Operatora.

     Dalej jedzie Pani, że klient skorzystał z przysługującego mu prawa i złożył
     reklamację przez stronę internetową operatora. Krytykuje Pani, że reklamacja nie
     została wysłana w "wygodny i normalny" sposób - mailem. Biorąc pod uwagę Pani
     umiejętność logicznego myślenia, chcę zwrócić uwagę, że mail to nie list
     polecony i może zaginąć. Za to zgłaszając problem przez stronę od razu jest
     generowany numer zgłoszenia/reklamacji. Nie ma opcji, że nie dotarła ona do
     operatora jak zwykły e-mail i można zrobić screena. Który sposób jest więc
     bardziej logiczny? Akurat w tym przypadku w bezsensowny i bezczelny sposób broni
     Pani operatora Play, a pisała Pani że po własnych doświadczeniach chce prywatnie
     bronić nie operatorów, a klientów. Na pewno jest Pani inteligentną kobietą, po
     co więc iść tak w zaparte? Naprawdę sprawia Pani wrażenie opłacanej osoby, która
     próbuje kreować swój PR na neutralną pragnącą tylko pomagać.

     • odchodzi4 Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 07.08.09, 13:17
      E-meil nie może zginąć tylko ginie i dlatego staram się tego unikać bo robili mnie w konia że nie otrzymali e-meili

      Telefonicznie nie bezpiecznie bo konsultant cię okłamie że przyjął reklamacje i poda ci nr a jej nie ma lub zrobi zgłoszenie a ja wyraźnie żądam reklamacji.Udokumentowane nagraniem rozmów !!!!!!!!!!!!!

      Widzę że Panią Natalię też znalazłeś w necie jako pracownik PR Play
      Wyszło szydło z worka

      Ja już od dawna wiedziałem czytając jej posty. Czekałem jak mnie zaatakuje i się wtedy upewniłem że pracuje dla Play
      Specjalnie wrzuciłem oczywiste błędy Play żeby sprawdzić reakcje Pani Natalii. Haczyk połknęła.Mam jeszcze kilka debilnych i idiotycznych odp operatora. Podzielę się kilkoma poufnymi i tajnymi informacjami.W interesie operatora jest żeby to nie wyciekło bo grozi sparaliżowaniem sieci i dużymi kosztami. Jak raz to było to dlaczego nie może z tego każdy skorzystać. Mnie nie obowiązuje żadna umowa do zachowania tego w tajemnicy.hehe
      Czyli mogą mnie cmoknąć. Mogę pisać do woli.

      A tak z ciekawości masz tel w play
      Podpowiedziałbym ci kilka sztuczek i pokazał jak operator cię okrada
      Już kilku osobom powiedziałem o tym i teraz egzekwuje od Play naprawienie tych usterek a Play się kompromituje.

      Będzie zbiorowe naruszenie interesów konsumentów.
      Nie można załatwić sprawy samemu to trzeba w grupie
    • odchodzi4 Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 07.08.09, 11:59
     Pani Natalio
     Pani sobie poradziła z Play i chwali się bardzo dobra wiedza z PT. Myślę, że
     Pani się przechwala ponieważ złodzieje i oszuści z Play mają wszystkich w d....
     łącznie z UKE. Skarga wylądowała w UKE i co UKE bezradne. Operator bawił się w
     kotka i myszkę a UKE bezradne.

     Co z tego że Pani zna prawo jak Play jego nie przestrzega i będzie się kłócił że
     białe to czarne i co z Pani znajomości prawa pozostanie tylko wiedza bo Play i
     tak ma swoje prawo i debilne interpretacje regulaminów.

     Ja mam potężne dowody i dziesiątki kompromitujących godzin nagrań
     UKE też je miała i cackała się z Play
     Jak by chciała to nałożyła by taką kare na play że by już nikogo nie oszukali

     Ale jak UKE atakuje tylko TP a Play uważa że im wszystko wolno bo wiedzą że UKE
     nic im nie zrobi.

     Co z tego że Pani ma potwierdzenie złożenia reklamacji jak oni i tak się tego
     wyprą tacy są bezczelni.UKE dostało dowody a Play wmówił UKE że to nie prawda i
     nie wyraża zgody na mediację

     Ja z nimi wojnę toczę już od dawna i co chwile robią mi pod górkę.
     To polega na tym kto kogo przechytrzy.

     Już kilka razy w konia się zrobili.
     Aczkolwiek eksperci Play szybko się uczą.

     Ja może zdecyduje opisać się wojnę z play, szczegóły jak Play zrobiło UKE w
     balona, ale w tym momencie byłaby kompromitacja tej instytucji.Ja tego nie
     rozumiem jak eksperci UKE dali się zrobić jak małe dzieci w konia przez Play

     Mam dokumenty z UKE i z nich wynika że operator zapewnił że sprawa rozwiązana a
     tak nie jest bo do dnia dzisiejszego Play wojnę ze mną toczy o to co przyznał
     się do błędu w UKE ale teraz znowu nadal twierdzi że ma rację.Wobec tego jest to
     szczyt bezczelności Play
     Jest tyle nieprawidłowości udokumentowanej że książkę można napisać
     Chciałbym żeby UKE chociaż w 10% było tak dociekliwe wobec Play niż jest wobec TP

     Co by Pani powiedziała gdy konsultant Play nazwałbym Panią trudny klient?

     Pani taki ekspert to niech Pani ustosunkuje się do mojego postu
     Play ingeruje w treść mms
     • natalia_sankowska1 Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 08.08.09, 00:18
      Co do ingerencji w wysłane wiadomości, proszę się skonsultować z
      pewnym uczestnikiem tego forum (niestety, zapomniałam, pod jakim
      nickiem wystepuje, ale jak zadał Pan sobie tyle trudu, by śledzić
      jakąś Natalię Sankowską (zresztą jestem ciekawa osoby - pełnej
      imienniczki nigdy nie spotkałam), poradzi sobie i z odnalezieniem
      tej osoby. Ten pan kilkakrotnie wypowiadał się na tematy technologii
      telekomunikacji i kiedys napisał (przy okazji chyba pretensji o
      blokowanie wielokrotnych sms-ów), w jaki sposób bez
      czytania/oglądania można kontrolować dane wiadomości.
      Okazuje się, że można.
      Nie pisałam, że miałam przygody z PLAY - po prostu potraię, nim
      cokolwiek zamówię, a tym bardziej podpiszę, zasięgnąć informacji,
      więc raczej nie wdeptuję w takie coś.
      A poza Ustawą Prawo telekomunikacyjne istnieje KC, kpc (a także
      inne, nieraz dość przydatne, ustawy). I ten, kto rzeczywiście
      interesuje się prawem (i swoimi prawami) i potrafi CZYTAĆ ZE
      ZROZUMIENIEM, doczyta u wszystkich operatorów, bo wynika to z UPT:
      po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej (i nieskorzystaniu z mediacji lub
      Sądu polubownego przy Prezesie UKE) przysługuje prawo wniesienia
      sprawy do sądu powszechnego. O ile UKE (i UOKiK) maja pewne
      ograniczenia ustawowe, o tyle sąd ma ich dużo mniej.
      Jeżeli jest Pan pewien swych racji, potrafi myślec logicznie,
      analizować dokumenty (w tym regulaminy i ustawy), przedstawiać
      dowody, nic nie stoi na przeszkodzie, by wystąpić do sądu. Owszem,
      wymaga to pewnej pracy, ale lepiej w ten sposób udowadniać
      operatorowi, że ma poważnego i przygotowanego przeciwnika, aniżeli
      lamentować, jaki to on jest niegrzeczny, określając klienta jako
      trudnego.
      Wg mnie, każdy powinien nauczyć się korzystać z prawa, bo od
      urodzenia do smierci istniejemy w systemie prawnym.
      A konkretnie: jeżeli operator uznał Pańską rację, a później
      zaprzeczył, może Pan wystąpić do sądu o nakazanie operatorowi
      konkretnych działań na Panską rzecz. Tyle bezczelnie mogę poradzić
      nie znając szczegółów Pańskiej sprawy (zresztą, z ostatniego postu
      wynika, że nie wygląda ona tak, jak na początku Pan sugerował).
      PS. Skargą na TP UKE swego czasu też nie mogło się zająć wskutek
      otrzymania oświadczenia operatora o niewyrażeniu zgody ani na
      mediacje, ani na sąd polubowny. I jedno, i drugie, jak wynika z nazw
      oraz wymogów prawa, powinno być za obopólna zgodą, nie inaczej. I to
      są, m.in., ograniczenia prawne, których nie można znieść bez
      podważenia podstaw prawa w ogóle.
     • Gość: Andrzej Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun IP: *.adsl.inetia.pl 31.08.09, 12:49
      Ma Pan rację. Play nie stosuje się do żadnego prawa. Ich naczelną dewizą jest ,,
      oszukanie klienta " . Mnie okradli bezczelnie odpowiedzi ich ,, ekspertów" na
      moje skargi to farsa i kpina zarazem.
      Cóż ZŁODZIEJ chwyta się wszelkich sposobów aby okpić ofiarę i prawo zarazem.
      Play to ZŁODZIEJE !!!!
  • anna_pawul Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 07.08.09, 09:30
   1. Pani Natalia udzieliła mi wielu istotnych rad w czasie sporu z
   NIE-FAIR-Playem! Nie widzę podstaw do twierdzenia, że pani Natalia
   sympatyzuje z tym opertorem. Ma dużą wiedzę z zagadnień prawa
   telekomunikacyjnego (nie z poszczególnych regulaminów operatorów).
   2. Rzeczywiście w regulaminie widnieje informacja, że można złożyć
   reklamację poprzez formularz na stronie internetowej. Z
   doświadczenia mojego (a mój spór ciągnie się od roku) odradzam
   korzystania z niego. Po pierwsze - jeśli wysyłasz listem poleconym
   to masz dowód nadania, jeśli dzwonisz lub piszesz emailem -
   teoretycznie powinni wysłać potwierdzenie, że reklamacja wpłynęła,
   jeśli składasz reklamację osobiście w punkcie Playa wówczas
   podpisujesz protokół reklamacji. W przypadku strony internetowej nie
   ma żadnego potwierdzenia, co najwyżej we własnym zakresie możesz
   sobie wydrukować i na podstawie wydruku próbować udowodnić, że
   jednak złożyłeś reklamację.
   3. Play bezczelnie kłamie. Nie wysłał mi wypowiedzenia umowy, ale
   obciążył karą. Złożyłam reklamację - odpowiedzieli po 2 miesiącach
   (wg regulaminu po miesiącu moja reklamacja powinna zostać
   automatycznie uznana!) twierdząc, że moja reklamacja jest
   niezasadna, bo wypowiedzili mi umowę, więc mają prawo karać mnie!
   Domagałam się przedstawienia dowodu wypowiedzenia umowy, niestety to
   jest walka z wiatrakami. Nie potrafili przedstawić dowodu, że doszło
   do zerwania umowy, więc mnie poprzestali na twierdzeniu, że jest jak
   oni twierdzą. Dopiero później przed UKE przyznali się, że nie
   wysłali wypowiedzenia.
   • odchodzi4 Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 07.08.09, 14:37
    Obrońco biednej Pani Natalii mogłaś by mi wskazać kiedy napisałaś post i Pani
    Natalia ci pomogła? gratuluje miałaś szczęście jako jedyna otrzymałaś
    merytoryczna odp

    Mój spór ciągnie się od początku istnienia tej sieci i UKE rady nie daje a Pani
    Natalia jest taka wszechwładna i sobie radzi z play.

    Ciekawe a może jako pracownik, play ma możliwość wpływać na podejmowane decyzje
    w firmie?
    Gra na 2 fronty
    Drugi Hans Klos oraz j-23
    • natalia_sankowska1 Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 08.08.09, 00:23
     Wie Pan, dlaczego nazwano Pana trudnym klientem? Bo nawet dla
     niezbyt mądrego PLAYa zbyt dużo pisze Pan dyrdymał nie mających nic
     wspólnego z istotą rzeczy. Cóż, leczy Pan w ten sposób swoje
     kompleksy. Zdrowia zyczę!
     • odchodzi4 Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 08.08.09, 01:01
      ciekawe tylko takich osób było dużo więcej.dziennikarze redaktorzy itd itp
      też lecza kompleksy ciekawe

      trudny klient została nazwana osoba taka która egzekwowała przestrzeganie prawa
      przez play i dopominała swoich praw a operator nie dawał rady
      • Gość: case Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun IP: *.centertel.pl 08.08.09, 03:18
       Pani Natalio... wie Pani co... nie chce się już zagłębiać w szczegóły bo z tej
       obrony Play (niemal jak Częstochowy) już dziecinada się robi. Napiszę już tylko
       jedno nie nawiązując do samego meritum wątku. Na merytoryczny, podkreślam
       merytoryczny wpis odpisała Pani pojazdem o nie czytaniu regulaminów, co już
       merytoryczne nie było. Po wklejeniu konkretnych części regulaminu które
       wskazywały, że nie ma Pani racji, schowała Pani głowę w piasek, a później
       przeniosła "obronę" na inny front. Proszę odpowiedzieć mi tylko na jedno
       pytanie, nie będę się już czepiał. Dlaczego Pani tak zrobiła? Proszę
       odpowiedzieć merytorycznie i dokładnie na zadane przeze mnie pytanie,
       podkreślam... na zadane przeze mnie pytanie.
       • natalia_sankowska1 Do Case 08.08.09, 11:25
        1. Konkretny regulamin (a także inne regulaminy funkcjonujące u tego
        operatora), podając listę sposobów i ścieżek zgłaszania reklamacji,
        daje klientom prawo wyboru. TO OD KLIENTA ZALEŻY, CZY WYBIERZE
        NAJMNIEJ RYZYKOWNĄ I BARDZIEJ PEWNĄ ŚCIEŻKĘ.
        2. W większości regulaminów stosuje się 2 określenia: złożenie
        reklamacji i zgłoszenie problemów. I z punktu widzenia prawnego, i
        praktycznie są to różne czynności. Jeżeli klient tego nie rozumie,
        jest to, jak się mówi kollokwialnie, jego problem.
        W kilku miejscach operator proponuje wykorzystanie swej www dla
        zgłoszenia problemów, natomiast adres mailowy zawsze jest podawany
        jako właściwy do zgłoszenia reklamacji. I śmiem twierdzić, że gdyby
        przed sądem klient tak samo się upierał przy swej interpretacji,
        przeciwna strona używałaby argumentów przytoczonych przeze mnie i
        wygrała.
        I na to własnie zwróciłam uwagę forumowicza, który może na początku
        i przeczytał regulamin, ale nie wyciągnął z niego wniosków.
        3. Uważam, że każdy klient, zamiast wdawać się w jałowe i pieniackie
        dyskusje, powinien nauczyć się wykorzystywać prawo w obronie
        własnych interesów. A dlatego należy zrobić intelektualny wysiłek.
        Uważam, że jest to wysiłek korzystniejszy nawet w pewnej
        perspektywie życiowej (w końcu operatorów jest wiele, jak i innych
        usługodawców, a zycie na konflikcie z jednym się nie kończy).
        4. I najważniejsze - z mojego punktu widzenia.
        Nasze prywatne poczucie sprawiedliwości zależy w pewnym sensie od
        naszej wiedzy "prawniczej" i cech osobowości i nieraz daleko odbiega
        od tego, co tak naprawdę w świetle prawa jest prawidłowe i
        sprawiedliwe. Staram się zwracać na to uwagę forumowiczów. Bo
        wysuwanie bezpodstawnych żądań na równi z uzasadnionymi niweczy
        postępowanie i nieraz przekeśla możliwość dochodzenia uzasadnionych
        praw. Ergo: klient nie powinien sam sobie szkodzić.
        A szkodliwe jest nieczytanie, a w razie przeczytania nieanalizowanie
        umów i regulaminów oraz kierowanie się w przypadku konfliktu,
        zamiast dokumentami i ustawami, własnym poczuciem sprawiedliwości i
        jedynie nim. Szkodliwe jest także niezrozumienie tego, czym jest
        dowód w sprawie. Szkodzi także niebranie pod uwagę tego, że
        ostatecznym rozwiązaniem konfliktu może (a często powinien) być
        proces sądowy, który ma swoje reguły.
        I na koniec.
        Wielu forumowiczów dlaczegoś uważa, że konflikt z operatorem jest
        wynikiem jakiejś jego złośliwości. Z tego mozna wyciągnąć
        schizofreniczny wniosek, że wszystkie firmy na rynku są z założenia
        złośliwe, bo konflikty są wszędzie.
        W mojej ocenie rzecz często jest pochodną niefrasobliwości klienta
        nieporozumienia i braku merytorycznego przygotowania "pierwszego
        eszelonu" służb reprezentujących usługodawcę (przeciez analogiczne
        konflikty są choćby w sklepach). Nastepną warstwę tworzy brak
        umiejętności ze strony klienta uzasadnionego wyłożenia swoich racji,
        karygodny brak merytorycznej wiedzy prawniczej wykazywany przez
        pracowników firm - i chęć obrony "honoru munduru". Dalej następuje
        eskalacja, którą tak naprawdę można przerwać jedynie na drodze
        sądowej, z której należy korzystać.
        Sapientis sat.
        • Gość: case Re: Do Case IP: *.nat.umts.dynamic.eranet.pl 08.08.09, 13:18
         Sam to patrzę przez pryzmat systemu CRM innej firmy, takiej duuuużo częściej
         krytykowanej:). Tam e-mail jest mało funkcjonalnym kanałem składania reklamacji,
         ze względu na brak możliwości weryfikacji klienta i co któryś tam e-mail zawsze
         może zaginąć (błąd programu anty-spamowego, zablokowane IP). Co do samych
         zgłoszeń przez e-mail to looz, klient szybko dostaje potwierdzenie zajęcia się
         sprawą.
         Moim zdaniem zgłaszanie reklamacji przez konto na portalu jest dużo lepsze i
         wygodniejsze. Po 1 mamy pewność, że zgłoszenie zostało przyjęte (wpisujemy je
         bezpośrednio do systemu CRM operatora - podobnie jak robi to na swoim komputerze
         konsultant - i otrzymujemy jego numer), po 2 klient logując się na swoje konto
         zawsze w jakiś sposób się weryfikuje. Pani Natalio, doskonale wiemy jakie są
         różnice między zgłoszeniem a reklamacją, proszę nie stosować na nas zdartej
         płyty. Gorzej jak operator tego nie wie, albo kasuje niewygodne zgłoszenia,
         czego pod żadnym pozorem i niezależnie od regulaminów robić mu nie wolno!. Poza
         tym nadal nie odpowiedziała Pani na moje pytanie.
         • Gość: case Re: Do Case IP: *.nat.umts.dynamic.eranet.pl 08.08.09, 13:34
          Żeby było Pani łatwiej, przykleję ponownie fragment regulaminu świadczenia Usług
          telekomunikacyjnych

          § 14. Reklamacje
          1. Abonent może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego
          wykonania Umowy pisemnie na adres korespondencyjny Operatora, telefonicznie za
          pośrednictwem OK, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony
          internetowej Operatora
          .

          Tutaj akurat Pani jest osobą nie znającą regulaminu, a przytoczony wcześniej
          powyższy fragment zignorowała Pani, nadal oskarżając nas właśnie o nie czytanie
          regulaminu :). Stąd moje pytanie, dlaczego Pani tak robi?
          • natalia_sankowska1 Re: Do Case 08.08.09, 14:42
           Zmusza mnie Pan do powtarzania w kółko tego samego.
           Jak wejdzie Pan na stronę rzeczonego operatora, zobaczy tam Pan
           linki do regulaminów, w tym archiwalnych.
           Operator wymienia całą listę ścieżek składania reklamacji (o tym już
           pisałam). Wskazanie sposobu z użyciem strony www jest na końcu
           (jeżeli jest). Osobno opisano sposób zgłoszenia problemów - za
           pomocą strony www.
           Otóz także napisałam, że czytanie regulaminu (i innych dokumentów)
           nie polega jedynie na złożeniu w wyrazy literek. Należy także
           zrozumieć znaczenie tekstu. W tym przypadku zrozumieć, że
           ścieżka=tryb=procedura.
           Zarzucałam forumowiczowi nie banalny analfabetyzm (choć sądząc po
           interpunkcji, ma pewnw problemy), lecz analfabetyzm prawny.
           A więc jeszcze raz: CZYTAĆ REGULAMIN, CZYTAĆ UMOWĘ, CZYTAĆ USTAWĘ.
           CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM!
           • odchodzi4 Re:Do Natalia 08.08.09, 17:27
            Pani Natalio nieważne czy wymieniona ścieżka składania reklamacji jest na końcu na początku czy w środku ważne że jest.
            Z Pani rozumowania wynika że jak regulamin ma np 20 pkt to 1 pkt jest ważny a 20 już nie i klient nie musi go przestrzegać
            Gratuluje inteligencji i proponuje przeczytać regulamin sama Pani potwierdziła że go nie przeczytała i nie wie czy dany kanał jest w regulaminie wobec tego nie wiem dlaczego kłóci się Pani jak nie ma zielonego pojęcia o zagadnieniu.

            A więc jeszcze raz: CZYTAĆ REGULAMIN, CZYTAĆ UMOWĘ, CZYTAĆ USTAWĘ.
            CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM!

            o ile się w ogóle umie czytać

            A tak na marginesie Pani zdanie jest mało ważne bo jest Pani stronnicza i liczy się stanowisko eksperta UKE chociaż odpowie merytorycznie i będzie miał ciężki orzech do zgryzienia
            Może być tak że dana klauzura jest nie zgodna z obowiązującym prawem i klienta wtedy nie obowiązuje
            • natalia_sankowska1 Re:Do Natalia 09.08.09, 14:17
             SZanowny PAnie,
             nim Pan się zgłosił na forum, studiowłam regulamin(y) stosowane
             przez PLAY - a to za sprawą p.Anny. Dlatego napisałam, że czytać
             należy UWAŻNIE. No, ale demonstruje Pan dość typowe dla pewnej grupy
             ludzi pieniactwo (zresztą, dlatego ma Pan ten swój problem z PLAY, z
             którym można było sobie poradzić już dawno temu ) szkodzące samemu
             interesantowi. Cóż, Panski wybór.
             A że uporczywie nie chce Pan rozumieć tego, co piszę - nie będę
             dochodzić przyczyn: czy Pan "rzżnie głupa" dla zasady, czy upór Pana
             zaślepia, czy rzeczywiście nie jest Pan w stanie zrozumieć.
             A "klauzura" nie może być zgodna z ustawodawstwem cywilnym, ponieważ
             ją regulują ustawy kościelne. Cóż, rzeczywiście należy umieć i
             czytać, I PISAĆ. A także MOWIĆ. JEst to umiejętność niezbędna dla
             tego, kto walczy o swoje interesy sam, a nie oczekuje, że przyjdzie
             mamusia i za rąsię przeprowadzi przez wszystkie klopoty.
             Co zaś do odpowiedzi pracowników UKE, raczej odpowiedzą w dość
             wąskim zakresie UPT i "przylegających" art. kc (jeżeli już),
             ponieważ nie prowadzą kancelarii prawnej i nie bedą na Pański użytek
             budować calej linii postępowania. Zrobi to odpłatnie prawnik
             konsultujacy w kancelarii lub charytatywnie jakiś hobbysta. Ale jest
             to zupełnie inna historia...
           • Gość: case Re: Do Case IP: *.centertel.pl 08.08.09, 17:36
            To ja Pani polecam czytanie ze zrozumieniem, przez brak tego dyskusja z Panią
            jest ciężka. Ciągle pisze Pani to samo: "Jak wejdzie Pan na stronę rzeczonego
            operatora..." Ja już dawno tam byłem, naprawdę, naprawdę, NAPRAWDĘ!!!! Przecież
            piszę o tym, cytuję i nie tylko ja!!!!!!! polecam również tam wejść, a nie
            tylko ciągle bezsensownie to samo kłapać!!!! Normalnie aż ciśnienie rośnie,
            próbuje mnie Pani obrażać? :) Fakt, że głupiego maila uważa Pani za bardziej
            logiczny sposób, niż założenie zgłoszenia bezpośrednio w systemie CRM operatora,
            oznacza albo pójście w zaparte, albo własny analfabetyzm który zarzuca Pani
            innym. I taka jest z Panią cała dyskusja!
            • natalia_sankowska1 Re: Do Case 09.08.09, 14:26
             Cóż, za pomoca "głupich" maili wykorzystanych jako dowodów w sprawie
             udało się wygrać sprawy sądowe przeciwko TP S.A., TELE2, a ostatnio
             ERZE i Dialogowi.
             A czym Pan może się pochwalić? Skokami ciśnienia? Zdrowia życzę!
             • odchodzi4 Re: Do Natalia 09.08.09, 16:07
              Ale w Play jest taki haczyk z e-mailem że operator potwierdza jego otrzymanie tak jest w regulaminie i wystarczy że nie będzie potwierdzał otrzymania i co Pani zrobi?

              A przez stronę operatora rejestracja jest on-line i od razu nadany jest nr i nie ma możliwości że operator nie zarejestruje rreklamacji.
              Ale teraz cwaniaki wpadki na pomysł kasowanie reklamacji

              Ja kiedyś wysyłałem e-maile i był problem że operator ich rzekomo nie otrzymywał i złożyłem zapytanie dlaczego to ekspert play zasugerował składanie reklamacji przez stronę operatora jako najlepsza droga kontaktu.

              Wobec tego Pani sugestie co do E-maili zostały obalone

              Inna sprawa jest w erze z E-mail bo system automatycznie generuje potwierdzenie przyjęcia i sam z tego kanału korzystam Dodatkowo era udzielając odp zamieszcza też treść wiadomości wysłanej przez klienta. I nie ma niejasności na jaka reklamacje odpowiada

              Ja nie będę chwalił się swoimi osiągnięciami, bo Pani do pięt mi nie dorasta a najśmieszniejsze jest w tym wszystkim że ani razu w sądzie nie byłem

              Jest to nie pierwsza firma z którą wojnę toczę.
              W kaszę nie dam sobie dmuchać i dać się okradać

              TP SA jest słaba to nie jest godny przeciwnik ja wojnę z nimi toczyłem jakieś 7-8 lat temu. Mądrowali się a polegli na prawie telekomunikacyjnym i regulaminie.Bulili kasę za nie wykonanie umowy

              Wtedy mało kto słyszał o UKE(inaczej się nazywało) o ile było.
              Załatwiałem sprawę przez inną instytucję.

              Wobec tego uważam że po to jest UKE i UOKiK żeby zajmować się naruszeniem zbiorowych interesów klientów.
              Kasowanie reklamacji tyczy się innych klientów tej sieci nie tylko mnie
              • natalia_sankowska1 Re: Do Natalia 10.08.09, 07:02
               odchodzi4 napisał:

               > Ale w Play jest taki haczyk z e-mailem że operator potwierdza jego
               otrzymanie t
               > ak jest w regulaminie i wystarczy że nie będzie potwierdzał
               otrzymania i co Pan
               > i zrobi?

               Ten "haczyk" wynika z ustawy. "Technicznie": drukuje Pan sobie z
               klienta poczty wysłany dokument. Jako dowód w sprawie to wystarczy.

               > A przez stronę operatora rejestracja jest on-line i od razu nadany
               jest nr i ni
               > e ma możliwości że operator nie zarejestruje rreklamacji.
               > Ale teraz cwaniaki wpadki na pomysł kasowanie reklamacji
               >
               > Ja kiedyś wysyłałem e-maile i był problem że operator ich rzekomo
               nie otrzymywa
               > ł i złożyłem zapytanie dlaczego to ekspert play zasugerował
               składanie reklamacj
               > i przez stronę operatora jako najlepsza droga kontaktu.
               >
               > Wobec tego Pani sugestie co do E-maili zostały obalone

               Śmieszne i pozbawione logiki twierdzenie. Czy Pan sam rozumie co
               pisze? "Obalone" przez kogo? Operatora, u którego Pan chodzi na
               pasku?

               > Ja nie będę chwalił się swoimi osiągnięciami, bo Pani do pięt mi
               nie dorasta a
               > najśmieszniejsze jest w tym wszystkim że ani razu w sądzie nie
               byłem

               Bardzo elegancko Pan się chwali, doprawdy. Cóż, na takie kompleksy
               to potrzeba fachowca z innej branży.
               W innych wątkach też czytałam Pańskie przechwałki i
               zapowiedzi "zdradzenia tajemniczego a uniwersalnego patentu" na
               wszystkich operatorów. Już słyszę w tym cyrku werble, już
               publiczność oddech wstrzymała...A Pan wciąz się buja na tej trapecji.
               A co do bycia w sądzie... I nie pójdzie tam Pan, bo tam wiedzy
               potrzeba, a nie przechwałek.

               > TP SA jest słaba to nie jest godny przeciwnik ja wojnę z nimi
               toczyłem jakieś 7
               > -8 lat temu. Mądrowali się a polegli na prawie telekomunikacyjnym
               i regulaminie
               > .Bulili kasę za nie wykonanie umowy

               Gdyby Pan sobie poradził z tepsą, nie miałby problemów zgłaszanych
               na tym forum. A tak to raczej swe życzenia podaje Pan jako
               rzeczywistość.

               > Kasowanie reklamacji tyczy się innych klientów tej sieci nie tylko
               mnie

               Cały czas robi Pan z technicznego szczegółu WIELKI PROBLEM. Przecież
               istnieją inne, pewne i niezawodne sposoby na zgłoszenie reklamacji.
               I ważne jest to, co się zgłasza, a nie w jaki sposób! Ciągle Pan
               tego - jednak już chyba duży chłopczyk - nie rozumie. Za drzewami
               lasu nie widzi.
               I ponieważ, zamiast podpowiedzieć pytającym rzeczywiście coś
               konkretnego lub przestrzec przed pomyłkami i błędami, jedynie się
               Pan przechwala, śmiem twierdzić, że jest Pan niekompetentny i
               niewiarygodny.
             • Gość: case Re: Do Case IP: *.nat.umts.dynamic.eranet.pl 11.08.09, 04:07
              Skoki ciśnienia są powodowane tylko przez Pani głupotę, zaczęło się od wątku z
              podziałem łącza, teraz mamy epilog. Nie chwalę się nimi, wchodząc na w sumie
              poważne forum oczekiwałbym czegoś innego. Dziękuję za życzenia zdrowia, jak
              napisałem wcześniej za wiele rzeczy Panią cenię, ale twierdzę, że często również
              wykazuje się Pani kompletną głupotą. Sam wyznaję zasadę, że jak czegoś nie wiem,
              nie znam się to na ten temat po prostu nie piszę. A jeśli napiszę i okaże się,
              że nie mam racji to po prostu przyznam i przeproszę. Co do głupiego e-maila to
              Play po prostu by go skasował, a na dowód z zapisanego outlooka pewnie
              twierdziłby, że nie doszedł. W sumie może nie dojść i mogłoby być to niezależne
              od play. Jak kasują reklamacje założone w systemie CRM, to już mały problem po
              prostu skasować maila, przycisk delete, potwierdzić i po problemie :)
              • natalia_sankowska1 Re: Do Case 11.08.09, 22:38
               Po pierwsze, poprosiłabym o odpowiedni dobór słów!
               Po drugie, reklamacje wysyła się bezpośrednio z klienta pocztowego
               bez użycia outlooka. A dla większej pewności może to Pan zrobić
               (jeżeli, oczywiście, zależy Panu na rozwiązaniu problemu, a nie na
               chandryczeniu się z operatorem i "stawianiu wnyk" na niego)listem
               poleconym - i nawet za potwierdzeniem odbioru!
               Po trzecie, jeżeli ma Pan jakieś pozytywne doświadczenie w walce z
               operatorami, należałoby na "poważnym", jak Pan stwierdził, forum,
               podzielić się z innymi tym doświadczeniem. Jeżeli, oczywiście, je
               Pan ma...
               • odchodzi4 Re: Do Natalia 12.08.09, 17:53


                Pani rozumowanie jest na poziomie BOK Play
                Ja nie będę wysyłał listem poleconym reklamacji bo zbankrutuję na znaczkach.A jakim kanałem by się reklamacji w Play nie złożyło są nie prawidłowości.W tym momencie rady Pani są bezsensowne
                Co za problem listu poleconego nie odbierać.
                Są na to sposoby.
                • Gość: mmm123 Re: IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.08.09, 18:03
                 W tym temacie nadmienię tylko, że odbiór listu poleconego (za potwierdzeniem)
                 wcale nie gwarantuje odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy (póki co, bo wciąż
                 czekam). O innych kanałach reklamacji nie będę wspominac, bo wątek wielokrotnie
                 był poruszany na tym i innych forach. W moim przypadku sprawdziłam wszystkie
                 poza www (bo właśnie brak dostępu do internetu reklamowałam) i żaden nie
                 zadziałał; poza 5-krotna informacja o zarejestrowaniu zgłoszenia (każde pod
                 innym numerem) nie udało mi się uzyskać z tą firmą żadnego kontaktu.
                 • natalia_sankowska1 Do mmm123 12.08.09, 23:35
                  Szanowny Panie!
                  Jeżeli forma reklamacji była zgodna z wymogami ustawowymi, po 30
                  dniach od daty otrzymania jej przez operatora jest ona uznawana
                  automatycznie.
                  Jeżeli reklamował Pan nienalezyte wykonanie usługi lub brak jej
                  wykonania, zgodnie z UPT ma teraz Pan prawo wystąpić do sądu z
                  pozwem o nakazanie operatorowi określonego działania. Jeżeli
                  reklamowano niewłaściwe naliczenie opłat, ma Pan prawo (na podstawie
                  KC) przeprowadzić wzajemne zaliczenie (pomniejszyć f-ry wystawione
                  przez operatora o sumę, która została uznana automatycznie).
                • natalia_sankowska1 Re: Do Natalia 12.08.09, 23:29
                 W kwestii doręczenia odsyłam Pana do kodeksu postępowania cywilnego -
                 i niech Pan nie pisze bzdur.A jak wyśle Pan list polecony za
                 potwierdzeniem odbioru, będzia miał Pan murowany dowód. I kosztuje
                 nie az tyle, by PAn zbankrutował (jak stać Pana na telefon i
                 internet, tym bardziej stać na wysłanie reklamacji). A w razie
                 procesu może Pan żądać zwrotu kosztów korespondencji.
                 Od samego początku pomieszał Pan rzeczy różne: prawo
                 telekomunikacyjne, które nie ma nic do tego, w jaki sposób operator
                 zaleca wysyłać reklamacje, byleby podał jakikolwiek sposób, z
                 postępowaniem w świetle kodeksu cywilnego.
                 Radzę jednak mniej się pienić a więcej czytać (ustaw).
               • Gość: case Re: Do Case IP: *.nat.umts.dynamic.eranet.pl 13.08.09, 02:45
                Pani Natalio, Outlook jest klientem pocztowym, naprawdę, wie to każde dziecko po
                lekcjach informatyki w szkole podstawowej, naprawdę :) Pisząc o poważnej
                wymianie zdań na forum miałem na myśli takie infantylne wpadki. Dalej nie chce
                mi się pisać, bo po prostu Pani nie czyta, a co najwyżej ignoruje merytoryczne
                odpowiedzi które wskazują, że jest Pani w błędzie. A co do wyboru słów... po
                Pani niektórych stwierdzeniach mogłem uderzać głową w ścianę, jednak wybrałem
                "mniej odpowiednie" słowa. Proszę zrozumieć, to jednak mniej boli.
               • Gość: mecel Re: Do Case IP: *.wro-com.net 09.09.09, 17:18
                > Po drugie, reklamacje wysyła się bezpośrednio z klienta pocztowego
                > bez użycia outlooka.
                Napisz proszę coś jeszcze o niekompetencji. Zabawnie się robi. :)
                Jeśli outlook to nie MUA, to co nim jest? Telnet? ;)
               • cobrra Re: Do Case 20.09.09, 11:41
                yyyyyy. outlook to jest chyba klient poczty. nie?
  • Gość: (gość portalu) Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun IP: *.warszawa.mm.pl 15.08.09, 22:24
   Wysyłaj papierową reklamację za potwierdzeniem odbioru - ja tak zawsze robię.
   Kosztuje drożej ale nie mogą skasować i stwierdzić, że nigdy jej nie było.
   • natalia_sankowska1 Zgadzam się z gościem portalu! 16.08.09, 14:48
    Własnie i ja cały czas o tym samym! |To do klienta należy wybór, w
    jaki sposób składa reklamację. I urządzenie prymitywnej pyskówki i
    pieniacka postawa nie przynosi żadnej korzysci a oddala sensowne
    rozwiązanie sprawy.
    Teraz o mailach jako dowodach. Sądy, ze względu na możliwości
    edycyjne outlook, uznają wydruki ze skrzynki (bezpośrednio),
    natomiast przychylają się do zarzutu operatora, że wydruk z outlook
    może być zmanipulowany i oddalają podobne dowody, Więc jak pewien
    forumowicz radzi komuś podobne rozwiązanie, mnie się chce walić
    głową w stół lub ścianę. Przecież taka głupota może rzeczywiście
    komuś zaszkodzić, a "doradca" nie poniesie żadnej odpowiedzialności!
    • Gość: case Re: Zgadzam się z gościem portalu! IP: 212.160.172.* 17.08.09, 12:14
     Właśnie o tym pisałem. To Pani sama poradziła pisanie e-maili i kłóciła się, że
     to najlepszy sposób :) A teraz Pani pisze:
     "Więc jak pewien forumowicz radzi komuś podobne rozwiązanie, mnie się chce walić
     głową w stół lub ścianę. Przecież taka głupota może rzeczywiście komuś zaszkodzić".
     Rozdwojenie jaźni?
     • natalia_sankowska1 Re: Zgadzam się z gościem portalu! 17.08.09, 22:57
      Nie żadne rozdwojenie jaźni - ja po prostu CAŁY CZAS piszę o tym, że
      klient powinien trzeźwo (może być po jednym piwie, nie więcej)ocenić
      sposób zgłoszenia reklamacji i zapewnić sobie dotarcie reklamacji do
      operatora. Natomiast podanie przez operatora adresu mailowego do
      zgłaszania REKLAMACJI (nie kłopotów) wskazuje, gdzie tak naprawdę
      należy kierować zgłoszenie w razie podjęcia decyzji o wysłaniu
      takowej droga mailową. Napisałam także o tym, jak sądy traktują
      dowód w postaci wydruku korespondencji mailowej.
      Jeżeli coś radzę, to nie są to triki lub tajemnicze "sposoby", lecz
      sprawdzony tryb postępowania. Wysłanie reklamacji mailem jeszcze
      nikomu nie zaszkodziło: po pierwsze, przewidziano ten sposób w
      regulaminach operatorów, po drugie, wydruki z klienta pocztowego
      (skrzynki mailowej) BEZ WYKORZYSTANIA PROGRAMU OUTLOOK są uznawane
      jako dowody. No i e-mail dochodzi natychmiast (częśto w NADANYCH
      jest wzmianka o odebraniu). Łatwo wyliczyć terminy.
      Coś jeszcze Panu wytłumaczyć?
      • Gość: case Re: Zgadzam się z gościem portalu! IP: *.centertel.pl 18.08.09, 08:13
       Nie... chciałem zapytać jeszcze o różnice w modyfikacji w outlook, a np. w
       klientach pocztowych jakie są na stronach www (bo o takie chyba Pani chodzi).
       Dla mnie nie ma żadnej, w obu przypadkach jest prosto. Ale już dziękuję za
       wyjaśnienia w kwestii działania poczty e-mail...
      • Gość: Andrzej Re: Zgadzam się z gościem portalu! IP: *.adsl.inetia.pl 01.09.09, 16:51
       Ma Pani rację. Trzeba bardzo uważać na Play, robią wszystko aby pokrzywdzić
       klienta. Tak że zbieranie wszystkich dokumentów związanych z Play jest jak
       najbardziej uzasadnione. Przydadzą się przy sprawie sądowej. Play łamie prawo na
       każdym kroku więc dowody należy zbierać.
       To złodzieje i oszuści, a kto się upomni o swoje to ,,trudny klient "
       Ostrzegam wszystkich przed Play!!!!
  • ekspert.uke Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 09.09.09, 14:09
   odchodzi4 napisał:

   > Czy operator ma prawo wykasować kilka reklamacji złożonych
   przez klienta na
   > stronie WWW.playmobile.pl z zakładce zgłoszenia dodatkowo nie
   udzielając na nie
   > odpowiedzi?
   >

   >
   > Sprawa dotyczy sieci Play.
   >
   > Reklamacje dotyczące przerwy w świadczeniu usług
   telekomunikacyjnych zostały zł
   > ożone przez stronę operatora. W tych reklamacjach żądałem zwrotu
   za abonament O
   > perator zarejestrował te reklamacje w systemie. Po jakimś czasie
   zauważyłem bra
   > k tych reklamacji w systemie. Wystosowałem pismo do operatora z
   pytaniem, co st
   > ało się z tymi reklamacjami
   >
   > Otrzymałem taką idiotyczną odpowiedz
   >
   > „Szanowny Panie, dziękujemy za zgłoszenie reklamacyjne dotyczące
   reklamac
   > ji złożonych poprzez stronę internetową, które wpłynęło do nas XX
   maja 2009 rok
   > u za pośrednictwem strony WWW. Dokładnie zapoznaliśmy się z
   przedstawioną przez
   > Pana sytuacją. Rozumiemy, że mogła ona spowodować pewne
   niedogodności. W odpow
   > iedzi na zgłoszenie, i w oparciu o Rozporządzenie Ministra
   Infrastruktury z dni
   > a 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania
   reklamacyjnego oraz warun
   > ków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi
   telekomunikacyjnej, będące akte
   > m wykonawczym do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
   Telekomunikacyjne poniżej
   > przedstawiamy decyzję w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z
   Regulaminem "Zasady K
   > orzystania z Serwisu Internetowego www.playmobile.pl" Punkt12. P4
   nie udziela ż
   > adnej gwarancji co do formy i treści informacji umieszczonych w
   Serwisie Intern
   > etowym P4, a w szczególności w zakresie dostępności, aktualności,
   dokładności,
   > zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla
   określonych działań
   > użytkowników. P4 nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu
   ewentualnych szk
   > ód poniesionych przez użytkowników lub osoby trzecie w związku z
   korzystaniem z
   > Serwisu Internetowym P4. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem
   z Serwisu Int
   > ernetowego P4 ponosi użytkownik. P4 przysługuje prawo do zmiany
   wszelkich eleme
   > ntów Serwisu Internetowego P4 bez konieczności uprzedniego
   powiadamiania użytko
   > wników. P4 nie gwarantuje ponadto i nie odpowiada za działanie
   Serwisu Internet
   > owym P4 na wszystkich możliwych konfiguracjach sprzętu i
   oprogramowania wykorzy
   > stywanego przez użytkowników. P4 nie ponosi także
   odpowiedzialności za szkody i
   > problemy wywołane przez korzystanie z Serwisu Internetowego P4 za
   pomocą okreś
   > lonej konfiguracji sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego przez
   użytkowników
   > . W związku z powyższym uznajemy za niezasadną. Mamy nadzieję, iż
   przedstawione
   > wyjaśnienia w pełni wyczerpują poruszane przez Pana kwestie. Ze
   swej strony za
   > pewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby nasza współpraca
   przebiegała owocni
   > e i stanowiła źródło wzajemnej satysfakcji, zaś Pan cieszył się
   zarówno profesj
   > onalną obsługą, jak i usługami świadczonymi na najwyższym możliwym
   poziomie.
   >
   > (……)”
   >
   > Uważam, że operator łamie prawo, że względu na to, że nie ma prawa
   wykasować re
   > klamacji złożonej rzez klienta i ten przytoczony przez operatora
   pkt regulaminu
   > tyczy się bloga a nie reklamacji. Z tego wynika, że maja swoje
   prawo telekomun
   > ikacyjne.
   >
   > Dodatkowo kanał dostępu WWW jest w regulaminie operatora i tym
   samym mam prawo
   > z niego korzystać składając reklamację. Z tego wynika, że jak
   reklamacja jest n
   > ie na rękę i nie wygodna dla operatora to ją kasuje i po kłopocie
   i jeszcze twi
   > erdzi ze zgodnie z prawem.
   > Gdy nie ma reklamacji nie ma też odpowiedzi i tym samym klient nie
   może uzyskać
   > rekompensaty za nie rozpatrzenie reklamacji w terminie, bo jej
   nie ma..
   >
   > Ja nie zgadzam się ze stanowiskiem Play
   >
   > Czekam na stanowisko i odpowiedz eksperta z UKE
   >

   w odpowiedzi na Pana post informuję, iż w przedmiotowej sprawie
   należy skierować sprawę w formie skargi do Urzędu Komunikacji
   Elektronicznej z opisem całej sytuacji oraz danymi kontaktowymi na
   adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211
   Warszawa lub mailem: uke@uke.gov.pl. W przedmiotowej sprawie Urząd
   podejmie stosowne działania.
   • Gość: Andrzej Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun IP: *.adsl.inetia.pl 09.09.09, 16:10
    Do BOK Play !!
    A nie można normalnie, uczciwie, rzekłbym ,, po bożemu " rozpatrzyć reklamację
    klienta. Tylko trzeba mataczyć , oszukiwać , kręcić i kłamać , łamiąc
    jednocześnie prawo na każdym kroku.
    Przecież łamanie prawa jest często czasochłonne i zwykle bardziej kosztowne niż
    stosowanie się do niego.
    Klient też czasami może mieć rację, u was tylko po interwencji UKE lub Rzecznika
    Konsumentów.
   • Gość: case Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun IP: *.nat.umts.dynamic.eranet.pl 10.09.09, 00:14
    odchodzi4, spróbuj. Napisz tu później jak potoczyła się sprawa. Ciekawe czy
    otrzymasz argumenty jakie wcześniej przedstawiła pewna Pani.
    • odchodzi4 case 10.09.09, 09:33

     Pewna Pani się błaźni co róż i jej argumenty nie merytoryczne przedstawiane na
     tym forum tylko ja ośmieszają ale co można się spodziewać po osobie pracującej w
     play.
     Nie wieże żeby UKE podtrzymało argumenty pewnej Pani.
     Postaram się napisać jak potoczyła się ta sprawa.
     Mam jeszcze kilkadziesiąt ciekawych tematów dla UKE o łamaniu różnego rodzaju
     praw przez play
     • natalia_sankowska1 Do: case od pewnej pani 11.09.09, 10:47
      Naprawdę głupi z Pana człowiek!
      Pewna pani pracuje na pewnej uczelni, ale się zna na prawie.
      Szczególnie interesują mnie pewne zagadnienia prawa cywilnego, w tym
      szeroko pojęte prawa konsumenta. Dlatego czytam materiały tego forum
      (choc nie tylko) i staram się odwieść niektórych
      użytkowników/klientów od mylnych kroków, przedstawiając zaistniałe
      sytuacje od strony prawnej. I używam argumentów, których użyłby
      prawnik - tak pracujący dla operatora/firmy, jak i doradzający
      klientom. Prawo jest jedno, a że Pan w swym pieniackim zapędzie
      uważa, że zależy ono od chęci poszczególnych osob... Cóż, na tym
      właśnie polega polska plaga arogancji prawnej oraz debilizmu
      klienckiego, gdy się uważa, ze prawo prawem, a nasze ma być na
      wierzchu.
      Trochę roztropności w pokonywaniu rzeczywistych, a nie zmyślonych
      problemów - tego Panu i Panu podobnym życzę.
      • Gość: Andrzej Re: Do: case od pewnej pani IP: *.adsl.inetia.pl 12.09.09, 09:00
       To niech się Pani zajmie ,,działalnością" firmy Play. Na przykładzie jej
       nieuczciwych i niezgodnych z prawem praktyk wobec klientów można się co
       najmniej habilitować :)))).
       • natalia_sankowska1 Re: Andrzej 13.09.09, 12:43
        Akurat trochę uczestniczyłam w akcji pewnej osoby przeciwko PLAY.

        Co zaś do tego, by się ogólnie zająć: ogólnie moze to robić jedynie
        powołany organ (jest ich trochę), do którego powinien zwrócić się
        bezpośrednio ten, kto ma tzw. interes prawny, a więc klient (który
        się czuje pokrzywdzonym, bo tacy zwykle przejawiają aktywność, która
        kompletnie zanika, gdy własna sprawa zostaje załatwiona; walka
        teoretyczna, niestety, większości nie interesuje). JA mogę pomagać
        podpowiadając pewne prawne kroki i wskazując, gdzie człowiek
        zaszkodził lub może zaszkodzić sobie samemu. Natomiast zgodnie z
        prawem (kpc) mogę występować jako pełnomocnik w sprawach sądowych
        jedynie członkow najbliższej rodziny.
        • Gość: Andrzej Re: Andrzej IP: *.adsl.inetia.pl 13.09.09, 16:30
         Dobrze ze Pani pomaga na tym forum ludziom pokrzywdzonym przez firmy
         telekomunikacyjne, gdyż te walcząc o klienta - walczą często z klientem.
         Zapominają przy tym, że klienci poradzą sobie doskonale bez jednej czy drugiej
         firmy.
         Podobnie jak Pani jestem z wykształcenia prawnikiem, a z własnej głupoty (
         miałem chyba pomroczność że im się dałem naciągnąć :) pokrzywdzonym klientem
         Play. Sprawę z Play chyba właściwie wygrałem ( przy pomocy UKE - zbyt drobna aby
         pieniaczyć się w sądzie ) lecz z moich osobistych doświadczeń wynika, że firma
         ta rozpatrując reklamacje nie stosuje się do przepisów prawa. Wobec zagrożenia
         jakie stwarza takimi praktykami potencjalnym klientom, uważam że należy
         przestrzec chętnych ,, tanich rozmów w innej telefoni komórkowej"
         Pozdrawiam Andrzej
         • natalia_sankowska1 Re: Andrzej 13.09.09, 23:03
          Martwi mnie tendencja objawiająca się w działaniach pracowników UKE:
          zamiast wyciągnąć z obserwowanych wpisów i skarg uogólniajace
          wnioski i zaproponować stosowną nowelę UPT (niech będzie kolejna,
          nie szkodzi) zapobiegającą nagłemu zerwaniu umowy (przecież może w
          ustawie być szczgółowy opis wymogów do reklamacji - tak samo można
          opisać procedurę rozwiązania umowy - tak z winy klienta, jak i
          operatora, której, nawiasem mówiąc, nie ma. A wprowadzając procedurę
          oraz uwzględniając równoprawną pozycję klienta, urząd mogłby
          wyeliminować sporo problemów). Zamiast tego pracownicy UKE
          sprowadzają często powtarzające się sytuacje do poziomu ekscesu - i
          albo udaje się coś wymóc na operatorze, albo nie, ponieważ nie
          zgadza się on na działania polubowne. A nie każdy klient decyduje
          się na walkę przed sądem.
          Niestety, ostatnio firmy teraz często stosują "praktyki kryzysowe"
          zapominając o tym, że zasadą każdego biznesu powinna być troska o
          istniejącego klienta, bo pozyskanie nowego jest kosztowniejsze i
          coraz trudniejsze. Na krótką metę zarobią, a co będzie dalej... Cóż,
          to są nasze rodzime biznesy.
          • Gość: Andrzej Re: Andrzej IP: *.adsl.inetia.pl 14.09.09, 07:45
           Zgadzam się z Panią. Ten system jest ciągłym łataniem dziur albo raczej
           zatykaniem ich palcem, a okręt tonie, tonie. Firmy dostrzegają takie praktyki i
           starają się to wykorzystać. Ponieważ nie budują strategi długofalowej a tylko
           doraźną ( jak np. Play pozyskania 3 mln abonentów ) ,,walczą" wszelkimi
           sposobami o klienta . Dowolność stosowania środków i metod w tej walce sprawia
           że już dawno zamieniła się ona w walkę z klientem :) Co w konsekwencji powoduje
           że upragniony cel się oddala się coraz bardziej.
           Nie napawa to zaufaniem do takich ,, firm " :)
           Pozdrawiam
      • Gość: case Re: Do: Natalii IP: 188.33.64.* 13.09.09, 17:24
       Jeśli brakuje Pani argumentów to proszę tylko z tego powodu mnie nie obrażać.
       Określenia typu: "głupi", "debilizm" naprawdę nie przystoją pracownikowi "pewnej
       uczelni", proszę o trochę więcej kultury.
       Z kolei przykry jest fakt, że uczelnie "produkują" tak marnych prawników. Ta
       która wydała Pani dyplom powinna przejść ścisłą kontrolę jakości nauczania.
       Przypomnę tylko, że różnicowała Pani sposób na złożenie reklamacji w zależności
       od kolejności ich wymienienia w regulaminie, sugerując, że te na końcu nie są
       już ważne i nie obowiązują:) Coś takiego w sądzie spowodowałoby salwy śmiechu.
       Marny z Pani prawnik, a tupet za to porażający.
       • natalia_sankowska1 Do case od Natalii 13.09.09, 23:32
        Proszę Pana, po prostu podsumowałam Pańskie zarozumiałe pieniactwo.
        Natomiast NIGDY nie napisałam, że z listy sposobów składania
        reklamacji któreś są nieważne. Wyraźnie pisałam, że klient SAM
        OCENIA, które z punktu widzenia pewności warto wykorzystywać. A że
        układający te listy podświadomie pod wpływem procesów
        psychologicznych niejako idą "od lepszego do gorszego" - można to po
        prostu obserwować i robić wnioski.
        Wzywała także do obniżenia poziomu pieniactwa a podwyższenia poziomu
        świadomości prawnej oraz wszczęcia walki z rzeczywistym problemem.
        Pisałam także, że opisana przez Pana sytuacja ma niewiele wspólnego
        z UPT, którą przywołuje Pan w tytule, bo prawo to nakazuje
        operatorowi podanie sposobu zgłoszenia reklamacji i formalne wymogi
        do niej. I to operator robi. Natomiast opisany przez Pana problem
        nie stanowi próby zmiany prawa. A że nie widzi Pan różnicy...
        O kulturalnym zachowaniu powinienby Pan pamiętać także wtedy, gdy
        pisze o "zblaznowanej pewnej pani". Błazenadę tak naprawdę to Pan
        uprawia a)proponując idiotycznie pieniackie sposoby walki z
        operatorem o swoje racje, b)tajemniczo ogłaszając wszem i wobec, że
        ma Pan niejaki "patent" na stuprocentowa wygraną - i nigdy, mimo
        prób innych uczestników forum, nie podając tego sposobu. Upoważnia
        to do twierdzenia, że po prostu mamy do czynienia z amatorem
        popisywania się.
        Co zaś do mojej alma mater, to jest to bardzo przyzwoity państwowy
        uniwersytet (europejski), pracę dyplomową obroniłam na "5" 25 lat
        temu i jakieś tam sukcesy zawodowe mam na koncie.
        I w sądach śmiałam się ja.
        • Gość: case Re: Do case od Natalii IP: 188.33.64.* 14.09.09, 00:01
         Proszę się nie obrażać, po prostu jeśli to publiczna uczelnia martwię się trochę
         na co idą pieniądze z moich podatków. Ale jeśli to było 25 temu to temat się
         trochę zdezaktualizował. Przejdźmy do konkretów, pomijając właśnie Pani pieniactwo:
         1) wyraźnie Pani napisała, że sposób złożenia reklamacji przez portal jest nie
         ważny, bo jako sposób w regulaminie wymieniony na samym końcu. Nie odniosła się
         Pani w żaden sposób (poza w.w.)do postępowania Play w takim przypadku, no może
         zaczęła bronić Play bo na... końcu...
         2) Proszę uważnie czytać wątek.
         a) to nie ja go założyłem (wystarczy spojrzeć na samej górze... nie ma tam
         "case", proszę do edukować się jak to działa. Nie ja też napisałem o 100%
         sposobie :) Dlaczego Pani próbuje mi wtykać coś czego nie napisałem?
         b) nie napisałem o Pani jako "zblaznowanej pewnej pani". Zwracam się do Pani
         kulturalnie, jedynie stwierdzam pewne braki w Pani rozumowaniu, ew. elementarne
         braki w podstawach wiedzy technicznej i spieranie się na takie tematy. Proszę
         się nie obrażać, nikt nigdy nie zawsze będzie miał rację. Pani natomiast leci z
         grubej rury, starszej kobiecie jednak nie wypada, zwłaszcza na kulturalnym
         forum. W opisany wyżej sposób Pani mnie pomawia. Jako prawnik powinna Pani
         unikać takich wpadek.
         Brak Pani argumentów jeśli ktoś zakwestionuje Pani słowa, jako obronę stosuje
         Pani atak. Proszę poczytać też trochę o netykiecie. Ale dość takich wycieczek
         osobistych, nie dotyczą już tematu wątku. Pozdrawiam.
         • odchodzi4 do case 15.09.09, 22:52


          To ta sama uczelnia która uczy analfabetów pracujących w play ale jak widać nie
          tylko w play tacy pracują
       • Gość: gość Re: Do: Natalii IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.09.09, 10:23
        Nie uzywajac okreslen doslownych typu "Glupi" czy "debilizm" rowniez mozna na
        wiele sposobow okazywac lekcewazenie dla drugiej osoby. A chyba nie temu sluzy
        to forum. Nie wiem na ile skuteczne sa rady osob, ktore ich tu udzielaja, ale
        istotna jest chec pomocy i (mysle ze nie tylko dla mnie) punkt widzenia
        prawnika. Mozna oczywiscie sie spierac w sprawach merytorycznych, ale nie kto
        jest madrzejszy/glupszy!!! Nie zasmiecajmy tego forum bezwartosciowa dyskusja.
  • Gość: kacus Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun IP: 89.174.52.* 17.09.09, 09:32
   punkt obsługi klienta odmówił przyjęcia modemu z uwagi na brak
   opakowania, wobec czego w terminie 7 dni (czyli w okresie w którym
   mogłem wypowiedzieć umowę) odesłałęm modem do siedziby firmy, Plej
   wysyła mi faktury i pisze że nie rozwiiąze ze mna umowy bo nie
   oddałem modem w punkcie zakupu, przy czym pisżą o zwrocie modemu
   z "elementami" natomiast w korespondencji nie używają
   słowa "opakowanie"
   • natalia_sankowska1 Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 17.09.09, 20:59
    Rozumie się, że zakup odbył się na odległość? To znaczy,
    czy napisał Pan do operatora o ODSTĄPIENIU OD UMOWY czy o
    WYPOWIEDZENIU ? Na ODSTĄPIENIE od umowy miał Pan 10 dni. Nie
    istnieje prawny wymóg oddania aparatu w jakimkolwiek punkcie - może
    go Pan odesłać, ale w postaci niezmienionej. Utarło się
    orzecznictwo, że oznacza to, iż klient mógł nie jedynie obejrzeć
    zakupiony towar, lecz takze go wypróbować - ale też doprowadzić go
    do stanu sprzed tej próby. Zniszczenie opakowania (niechby Pan tu
    wytłumaczył, po co) uniemożliwia dalszą sprzedaż zwróconego aparatu.
    W związku z tym operator ma rację.
    • Gość: case Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun IP: *.centertel.pl 17.09.09, 22:53
     Czasem ciężko wyjąć sprzęt nie zmieniając wyglądu opakowania, zawsze jakieś
     folie itp, czasem niewiele z niego zostaje, a zestaw dla nowego klienta
     posklejany taśmą to byłoby przegięcie. Poza tym koszt opakowania to grosze.
     Nawet przy ostrożnym wyjęciu sprzętu, nie nadaje się on dalszej sprzedaży,
     trzeba od nowa zapakować. Co innego gdyby klient popsuł sam sprzęt. Opisana
     sytuacja to moim zdaniem telekceważenie klienta i naciąganie. No ale skoro wg.
     Pani operator ma rację...
     • Gość: Andrzej Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun IP: *.adsl.inetia.pl 18.09.09, 10:03
      Zgadzam się z Panią Natalio operator ma rację . Inną sprawą jest zła wola
      operatora ( play ). Mógłby w tym wypadku zaproponować klientowi inne rozwiązanie
      sprawy np. zapłatę za modem bez naliczania abonamentu lub inne rozwiązanie.
      Skoro klient nie jest zadowolony z usług Play ( bezprzewodowego internetu ) moim
      zdaniem bzdurą jest aby za niego płacił.
      Zgadzam się Panem case Play naciąga, lekceważy klientów i dąży do konfrontacji
      sądowej . Żadne próby mediacyjnych rozwiązań nie są tu praktykowane. Jest to de
      facto chęć pokrzywdzenia klienta.

      • natalia_sankowska1 Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 18.09.09, 17:46
       Szanowni Państwo,
       ja podobne sytuacje oceniam jako nieduczenie i pieniactwo tak
       pracownikow PLAY (i innych operatorów też; bo wszystkie firmy w
       Polsce, niestety, wykazują sporą kreatywność w szkoleniu w
       dziedzinie "spychotechniki", natomiast nie szkolą w dziedzinie
       prawa, bo to wymaga zaangażowania prawników, a nie hochsztaplerów-
       "trenerów"), jak też klientów.
       Klienci często sa przekonani, ze żadne zapisy umów ich nie
       obowiązują, że ustanowione przez prawo ograniczenia (przede
       wszystkim czasowe) i procedury to bzdura i że "nasze zawsze ma być
       na wierzchu". Firmy uważają, że jak się postraszy klienta, nie
       obcyndalając się, zapłaci wszystko: jeden ze strachu, drugi - z
       lenistwa. Gdybyście wiedzieli, ile jest zgłoszeń na forach prawnych -
       "zapuszczone" terminy, złamane przez obie strony procedury,
       niefrasobliwość klientów pod hasłem "jakoś to będzie!" - a potem
       płacz i zgrzytanie zębów.
       Moim zdaniem, klient sam przede wszystkim powinien być świadom swej
       pozycji prawnej i pilnować interesów - sam prawa nie naruszając, bo
       to leży w jego interesie. W razie pojawienia się "pomysłów" lepiej
       przeczytać parę "ustaw konsumenckich" (są krótkie i dość proste), w
       przypadku telefonii - UPT, no i koniecznie umowę i regulamin -
       jakiekolwiek kroki należy podejmować dopiero po tej lekturze. Bo
       inaczej można sobie krzywdę zrobić w tym galopie.
       • Gość: case Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun IP: *.centertel.pl 20.09.09, 00:24
        Pani Natalio, tutaj ma Pani oczywiście rację. Prawnie ciężko się tu do czegoś
        przyczepić. Jednak sam dwukrotnie brałem jakąś usługę na próbę. Dwukrotnie
        zwróciłem sprzęt bez opakowania. Ani tp (tak, właśnie ta niedobra i ogólnie
        wredna), ani UPC nie czepiali się. To tylko pudełko - trochę makulatury. Tam
        zresztą wtórnie (zarówno neo jak i chello) mogłyby przejść, te pudełka Play już
        nie koniecznie, wiem bo sam kupiłem Play Online i ono po rozpakowaniu nie może
        nadawać się już do dalszej sprzedaży. Moim zdaniem jednak powinno się takich
        operatorów piętnować, zgodnie z założeniami tego forum, to lekceważenie klienta.
        Nowi "ewentualni" klienci powinni o tym wiedzieć, jeśli nie od operatora który
        zapewnia, że zawsze będzie no problemos, to chociaż z takich miejsc wymiany zdań
        i racji jak obecne.
        • natalia_sankowska1 Do case: 20.09.09, 13:32
         Dotknął Pan b. ważnej kwestii w dziedzinie prawa: albo powinno ono
         dążyć do maksymalnie szczegółowego objęcia wszelkich możliwych
         naruszeń i przypadków (i wtedy coś, czego nie dało się przewidzieć i
         zapisać, nie da się zmieścić w ramkach realnego działania tego
         prawa), albo obejmować, że tak to określę, "kierunki" - i wtedy da
         się objąć nim cały wachlarz przypadków. W praktyce tak czy owak
         prawo pozostawia pole do działania sądów: to on ma obowiązek
         rozpatrzenia szczegółów w świetle tak szczegółowego, jak
         i "kierunkowego" prawa. Ponieważ nie mamy prawa precedensowego,
         wyrok jednego sadu nie wiąże innego, ale istnieje możliwość
         powoływania się - stąd interes prawnikow i nie tylko do
         orzecznictwa. JA też (prywatnie) uważam, że koszt opakowania
         (każdego) wynosi ułamek wartości zapakowanego sprzętu
         elektroniczneko, więc firma kupująca telefony hurtem w setkach kg
         może zapewnić sobie marginalny zapas pustych opakowań dla zwrotów. A
         w praktyce klient też powonien mieć bacznośc na to co robi: nie
         wszystkie opakowania są zgrzewanymi blistrami, które trzeba rozciąć.
         Często są to kartonowe pudełka z wytłoczkami-wkładkami, ktorych
         niszczyć nie potrzeba. Sama często zmieniam telefony, spotykałam
         różne typy.
         Więc klient nie powinien drzeć pudełka jak zniecierpliwione dziecko
         drze opakowanie prezentu do Świętego Mikołaja. Może ono się przydać
         do zwrotu (a nawet przekazania starego aparatu komuś innemu,
         potrzebującemu po zakupie nowego).
         • odchodzi4 Re: Do case: 28.09.09, 11:23
          skarga już jest złożona w UKE. Czekam teraz na zajęcie się problemem przez urząd.
    • Gość: kacus Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun IP: 89.174.52.* 07.10.09, 13:00
     zakup nied odbył się na odległość ale w Salonie , salon odmówił
     przyjęcia modemu z uwagi na brak "pudełka". Oczywiście P4 nie
     ptzyjeło mojej reklamacji powołując się na "regulamin Promocji" i
     Cennik w którym wymienione sa elementy modemu, którew nalezy
     zwrócić, cały dowcip polega na tym, że przy modelu który zakupiłem
     (w odróżnieniu od innych modeli) wykaz w cenniku nie
     zawiera "pudełka"
     • natalia_sankowska1 Do kacus 07.10.09, 18:23
      1. Wysłać pisemną reklamację do operatora, jeżeli był to jego salon
      firmowy, lub do firmy bedącej włascicielem punktu sprzedaży
      (podstawa - ustawa tzw."konsumencka", niezgodnośc towaru z umową;
      zresztą, na podstawie tejże ustawy żądanie zwrotu zepsutego towaru w
      opakowaniu firmowym jest bezpodstawne).
      2. W razie ponownej odmowy należy zwrócić się do miejskiego lub
      powiatowego rzecznika konsumentów ze skargą. Adresy - na stronach
      UKE oraz Federacji Konsumentów.
  • odchodzi4 Re: Pytanie do UKE: Play ma swoje prawo telekomun 24.11.09, 00:56

   Jak to długo wszystko trwa. Ale poczekam jestem cierpliwy.
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka