Dodaj do ulubionych

Przyczyny składowe katastrofy i błędy w locie cz.1

22.08.10, 21:27
1) Próba podchodzenia do lądowania w warunkach poniżej minimów lotniska,
samolotu i pilota mimo:

- ostrzeżeń od dyspozytorów naziemnych, że nie ma warunków do lądowania oraz
podawanych przez nich parametrów widoczności poniżej minimów samolotu przy
takim a nie innym wyposażeniu radionaprowadzającym lotniska, o złej pogodzie
piloci wiedzieli praktycznie od początku nagrania rozmów ...

- ostrzeżeń od kolegów z Jaka40, gdzie ostatni komunikat podany na 4 minuty
przed katastrofą a 2 minuty przed rozpoczęciem schodzenia, wskazywał na
zupełny brak sensu robienia nawet próby podchodzenia,


- świadomości konieczności zachowania maksymalnej ostrożności, ze względu na
rangę przewożonych osób - tu, braku u dowódcy wystarczającego hartu ducha dla
odmówienia ewentualnemu poleceniu lądowania w warunkach gdy nie mógł on
zapewnić możliwie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa tej operacji,

2) Podchodzenie do lądowania po niezgodnej, z zaleceniami karty lotniska,
ścieżce, co wymusiło przyjęcie większej prędkości pionowej, w warunkach gdzie
mniejsza prędkość pionowa dawała większe czasy na ewentualne reakcje pilota.
Do tego większa prędkość spowodowała zamaskowanie wpływu ukształtowania terenu
na wskazania radiowysokościomierza (przy mniejszej Vy, nad tym terenem,
wskazówka, mimo opadania samolotu, raz idzie do przodu raz do tyłu, co mogło
by nawigatorowi czytającemu wysokości, dać do myślenia, że odczytywane
wartości mogą niedokładnie odpowiadać rzeczywistości i spowodować błąd w
nawigacji pionowej. Przy większej wahania wskazówki RW są minimalne i odcinają
obserwatora od informacji o ukształtowaniu terenu.

3) Próba zejścia do niebezpiecznie małej wysokości poniżej minimalnej
wysokości decyzyjnej dla tego lotniska wynoszącej 70m nad powierzchnią
lotniska, na odległości bliższej stacji naprowadzającej.
Z tym wiąże się przestawienie nastawników sygnalizacji radiowysokościomierzy z
początkowej wartości 100m na 70m, bez informowania o tym załogi.

4) Niewykonanie manewru odejścia na minimalnej wysokości decyzyjnej dla tego
lotniska (70m) mimo obowiązku jego wykonania przy braku możliwości realizacji
procesu lądowania (o niemożliwości wiemy, stąd, że pilot usiłował wykonać je
poniżej 20m, co świadczy o braku wystarczającej widoczności nawet na tej
wysokości). Mimo podania informacji głosowej "Odchodzimy" proces ten nie
został uruchomiony Świadczą o tym dwie sprawy:

- rozkład końcowych punktów pomiaru wysokości nie wykazujący zagięcia
charakterystycznego dla realizacji procedury odejścia, wynikającego ze zmiany
prędkości pionowej. W tamtych warunkach przy realizacji odejścia ręcznego czy
na automacie samolot miał prawo obniżyć się o maks. 30m od rozpoczęcia manewru
odchodzenia do rozpoczęcia wznoszenia się, co dało by bezpieczny, co najmniej
30-40m zapas odległości do ziemi.

- wyłączenie automatu ciągu na wysokości poniżej 20m, wskazuje, że nie został
on wyłączony na wysokości 70m kiedy padła komenda/stwierdzenie/pytanie
"Odchodzimy". Poza tym wypowiedzenie słowa „Odchodzimy” przez 2 pilota,
wskazuje, że dowódca realizował plan lotu bez porozumienia z załogą. Wg
instrukcji na wysokości decyzyjnej, dowódca powinien wydać jedną z komend
„Lądujemy” lub „Odchodzimy” (w przypadku tej drugiej powinien uruchomić proces
odchodzenia wciskając przycisk „Uchod” lub przestawiając silniki na ciąg
startowy). Jeżeli tego nie zrobił to ma to zrobić 2 pilot (obowiązkowo
„Odejście” na 2 krąg, z powiadomieniem załogi i przestawieniem silników na
ciąg startowy). Tu ŚWIADOMIE złamano zasady pilotowania opisane w instrukcji
obsługi TU-154M
-
- Wciśnięcie przycisku "Uchod" lub przestawienie dźwigni sterowania silnikami
na tryb startowy powoduje wyłączenie automatu ciągu, sygnalizowane
dźwiękiem, który wystąpił dopiero poniżej 20m

- dodatkowo odległości czasowe wyłączania poszczególnych bloków stabilizacji
parametrów lotu autopilota wskazują, że nie było to robione w panice czyli
pilot nie zdawał sobie do końca sprawy jak blisko ziemi jest i, że na ziemi
mogą być przeszkody typu drzewa, zmniejszające jeszcze dystans bezpieczeństwa
od ziemi. Spowodowało to dodatkowe opóźnienia w realizacji procesu odchodzenia
i w konsekwencji jeszcze większe obniżenie samolotu.
Możliwe, że obniżanie się poniżej 20m zostało zinterpretowane jako normalny
przebieg procesu odchodzenia i dlatego pilot się nie spieszył myśląc, że
wszystko jest OK.

5. Wykorzystanie w fazie podchodzenia do lądowania tylko jednego przyrządu
pokładowego związanego z ruchem w pionie, jakim był radiowysokościomierz, a
brak obserwacji uważnej innych (wysokościomierza barycznego i wariometru) co
spowodowało niezauważenie, że w tamtych warunkach terenowych,
radiowysokościomierz mierzący wysokość względem mocno pofałdowanego terenu
może przekłamywać, przez co pilot nie utrzymuje i tak za ostrej, jak na tamte
warunki ścieżki (lecąc jeszcze ostrzejszą co do nachylenia). W rozmowach
nigdzie nie padł choć jeden odczyt prędkości pionowej, parametru krytycznego w
tej fazie lotu.

6. Ignorowanie ostrzeżeń systemu TAWS wskazujące na świadome działanie:

- ze względu na ilość ostrzeżeń generowanych przez ten system w końcowym
procesie podchodzenia, od odczytu 100m,komunikaty pojawiały się średnio co 2 i
3/10 sekundy, więc trudno by je było przeoczyć.

- trudno też wyobrazić sobie, że w miarę doświadczeni piloci nie wiedzieli, że
nawet mimo braku (o ile tak było) wgranych map lotniska, to jednak system TAWS
jest w stanie ocenić zagrożenie na podstawie sygnałów z radaru (z którego
informacje o odległości są przecież używane przy porównywaniu z mapą terenu)
wskazującego na obecność obiektów odbijających jego sygnał w odległości
mniejszej niż 90 lub 30 sekund lotu samolotu po danej trajektorii.
Obserwuj wątek
  • absurdello Przyczyny składowe katastrofy i błędy w locie cz.2 22.08.10, 22:23
   7. Zła współpraca, podział zadań i wymiana informacji w załodze w czasie lotu.

   7a) Brak pełnej informacji udzielonej załodze co do parametrów lądowania, w
   szczególności brak ogólnej informacji o założonej prędkości pionowej schodzenia,
   co uniemożliwiło np. mechanikowi pokładowemu kontroli tej wartości na swoim
   wariometrze w sytuacji gdy 2 pilot wspomagał pierwszego przy szukaniu ziemi za
   oknem.

   Wg instrukcji samolotu TU154M, 2 pilot powinien podać planowaną prędkość
   schodzenia w momencie wejścia na ścieżkę schodzenia
   Powinien też poinformować załogę o samym fakcie wejścia na ścieżkę, a wygląda,
   że jedyną osobą jaka to zrobiła był dyspozytor, który też spóźnił się z tą
   informacją o prawie kilometr (wg karty ścieżka rozpoczyna się 10.41 km od progu
   pasa, a wygląda, że podano tę informację ok. 9.6 km od progu, choć to
   prawdopodobnie nie miało wpływu na przebieg schodzenia, bo ono się rozpoczęło
   dopiero od dalszej stacji naprowadzania odległej 6.1km od progu pasa)

   7b) Drugi pilot nie obserwował przyrządów pomiarowych - co miał w obowiązku
   (jakby obserwował, to by zauważył, że schodzą ze zbyt dużą prędkością pionową w
   stosunku do założonej i, że wskazania radiowysokościomierza oraz
   wysokościomierza barycznego się rozjeżdżają)

   7c) Brak jasnej informacji dla załogi, co do planowanych czynności związanych z
   podchodzeniem do lądowania.

   7d) Brak konsultacji z załogą decyzji o podchodzeniu do wysokości poniżej
   decyzyjnej. Jednoczesny brak oponowania załogi przy wysokościach poniżej 100, a
   już szczególnie 70m może wskazywać, że taka praktyka łamania przepisów
   lotnicznych miała już miejsce lub/i, że stopień wyszkolenia członków załogi był
   niewystarczający do zauważania niebezpieczeństw związanych z takim zachowaniem
   pilota (w tym także umiejętności rozpoznania, że być może ze względu na sytuację
   stresową ma on zawężoną (w tej sytuacji) zdolność oceny realnych warunków lotu.

   7e) Obciążenie pilota sterującego lotem dodatkową koniecznością śledzenia
   komunikacji radiowej. Komunikację powinien prowadzić nawigator lub drugi pilot,
   a dopiero w ostateczności dowódca (który najwyżej powinien kontrolować
   poprawność odbioru). Nawigator nie znał wystarczająco rosyjskiego (nie odezwał
   się w tym języku, w sensie pełnej komunikacji z ziemią). Drugi też pilot miał
   problem z liczbami po rosyjsku, w zakresie podstawowych parametrów lotu:


   10:12:27,9___1958 Na kursie 0-85, kontynuujemy wznoszenie 9100, Bieławija 19-58.
   10:12:28,9___2pilot (Z naborem do dziewięciu, tak?)/(Z naborem do dziewięciuset?)
   10:12:31,7___Dowódca Do 9100.


   a potem zajął się rozmową z załogą Jak-a i zwalił problem komunikacji z
   dyspozytorem na Dowódcę, czego ten nie powinien robić.

   8) Brak przygotowania parametrów lotu i lądowania przed startem. Kierunek
   lądowania i jego parametry powinny być przygotowane przed startem, a rozmowy
   pokładowe wskazują na brak pełnego omówienia z załogą przebiegu lotu przed jego
   rozpoczęciem. Wygląda też, że część parametrów była liczona już w trakcie lotu
   (fragment z rozpiską o 10:16:45, ustalanie kierunku lądowania. Dopracowywanie
   szczegółów w trakcie lotu mogło skutkować błędami, np wynikającymi z braku
   skupienia i czasu na przemyślenia.
   Zastanawianie się co do kierunku lądowania 26 (259 stopni) świadczy też, że
   piloci nie mieli informacji, że kierunek 08 jest nieczynny dla lądowań (podobno
   już od jesieni 2009, kiedy to rozformowano jednostkę wojskową i zdemontowano
   większość urządzeń wspomagających lądowanie).

   9). Przestawienie nastawnika/nastawników RW ze 100m na 70m bez informowania o
   tym całej załogi. Ze względu na budowę radiowysokościomierza (a w szczególności
   wskaźnika wysokości UW-5) nie da się pomylić przy ustawianiu progu zadziałania
   sygnalizacji o 30m, to musiało być świadome działanie. Możliwe, że ciche
   przestawienie miało też na celu ukrycie tego faktu przed czułym "uchem" mikrofonów.

   10) Błędy w komunikacji radiowej, tak ze strony pilotów jak i dyspozytora:

   10a) Piloci nie potwierdzali wszystkich komunikatów radiowych z ziemi, a także
   wprowadzali dyspozytora w błąd co do trajektorii lotu: oni wiedzieli, że lecą
   niestandardowo, dyspozytor, przy ograniczonej rozdzielczości pionowej
   posiadanego radaru mógł tego nie wiedzieć (odchyłki trajektorii lotu od
   nominalnej ścieżki schodzenia 2.66 stopnia były, w pionie mniejsze niż zdolność
   rozdzielcza radaru). Dodatkowo piloci nie podawali swojej informacji o wysokości
   przez co dyspozytor tylko w przybliżeniu wiedział jak lecą.

   10b) Dyspozytor nieprecyzyjnie podawał odległości na ścieżce. Informacja o
   wejściu na ścieżkę była spóźniona o jakieś 900m w stosunku do tego co jest w
   karcie podejścia (10.41km). Potem zaczął nadganiać, by już na ścieżce podawać
   informację o odległości z lekkim wyprzedzeniem 300-400m. To chyba jednak nie
   grało roli, bo pilot tylko raz potwierdził informacje z ziemi (4km), a i tak
   wiedział, że w pionie jest gdzie indziej niż to dyspozytor widzi.

   10c) Dyspozytor chyba trochę za łatwo odpuścił sobie żądanie od pilotów
   informacji o wysokości, z drugiej strony być może uznał, że i tak nie ma wpływu
   na to co piloci robią. Możliwe, że tu się nałożyły wcześniejsze doświadczenia z
   innymi pilotami, a brak intensywności nacisków wynikł też z tego, że na swoim
   niedokładnym radarze widział ich, prawie do końca, w miejscach gdzie być
   powinni. Ścieżka rzeczywista i ta optymalna przecinają się gdzieś 2500m od progu
   pasa. Dopiero jak samolot zaczął znikać na granicy dolnej widoczności radaru, to
   pojawiły się komunikaty "Gorizont" i odejście.

   10d) Wygląda też, że obie strony rozumiały różnie procedurę lądowania na
   lotnisku wojskowym

   11. Obecność osób postronnych w kabinie w krytycznej fazie lotu jaką jest
   przygotowanie do lądowania i sam przebieg podchodzenia. Nie wiemy jeszcze do
   końca jak wyglądał ich wpływ na proces decyzyjny o podchodzeniu do lądowania,
   choć nie pasujące do niczego zdanie:

   10:31:05,9___Nieznany Podchodzi do lądowania.

   mogło brzmieć: "PodchodziĆ do lądowania", co by wyjaśniało następne wypowiedzi i
   nagłą zmianę postępowania dowódcy, który wcześniej miał silne obiekcje co do
   lądowania.

   12. Brak nasłuchu obu pilotów na częstotliwości dyspozytora. Wg przepisów obaj
   powinni mieć radia nastrojone na częstotliwość dyspozytora a wygląda, że drugie
   radio było na 123.45 MHz, częstotliwości do porozumiewania się 2 samolotów,
   będących W POWIETRZU.

   13. Udzielanie wprowadzających w błąd informacji o szansach na lądowanie przez
   kolegę z Jaka40:

   10:25:05,8___Jak40

   No, nam się udało tak w ostatniej chwili wylądować. No, natomiast powiem
   szczerze, że możecie spróbować
   , jak najbardziej. Dwa APM-y są, bramkę
   zrobili, tak że możecie spróbować, ale.... Jeżeli wam się nie uda za
   drugim razem
   , to proponuję wam lecieć na przykład do Moskwy albo gdzieś.

   Użycie "powiem szczerze, że możecie spróbować" może stworzyć u słuchającego
   mylne wrażenie, że na dole są jednak warunki do lądowania. Wypowiedź pilota z
   Jaka stoi jednak w sprzeczności z treścią informacji podanej przez niego 16s
   wcześniej, na temat widoczności będącej poniżej minimów TU154M. A JEDNAK DWA
   RAZY POWTÓRZYŁ: 'MOŻECIE SPRÓBOWAĆ" choć wiedział, że za pierwszym razem im się
   nie uda, co jest w stenogramie !!!

   14. Ze strony organizacji całego lotu. Brak zapasów bezpieczeństwa czasowego na
   nieprzewidziane sytuacje, właśnie typu pogorszenie pogody, stworzyło sytuację
   stresową, w której podjęto błędne decyzje o sposobie dokończenia lotu.

   15. Zbyt duży wpływ pasażerów (ogólnie pojętych, chodzi o zasadę a nie konkretne
   osoby) na proces realizacji lotu, poczynając od harmonogramu, po szczegóły
   techniczne jego realizacji, to powinno być ściśle rozdzielone z powodów
   bezpieczeństwa. Pasażerowie nie mają wiedzy co do parametrów lotu i koniecznych
   limitów bezpieczeństwa, co może prowadzić do błędnej oceny sytuacji.
   Jednocześnie różne zależności służbowe NIE WYŁĄCZONE na czas lotu
   • igor_uk Re: Przyczyny składowe katastrofy i błędy w locie 22.08.10, 22:39
    absurdello( Pawel) chyle czolo przed toba. Opisales wszystko w sposob
    wiaaregodny i do tego bardzo wstrzemiezliwy. postaral sie nie obarczyc nikogo
    wina za wypadek,a tylko wskazal przyczyny ktore do tego wypadku doprowadzily. w
    summie nic nowego twoj watek nie wnosi,o tym, wszystkim ty,osobiscie,wiele razy
    pisales,ale tym razem,ja tak widze,ty postaral sie pozbierac to wszystko do kupy.
    Pozdrawiam. igor.
   • you-know-who Re: Przyczyny pilotazowe i nawigacyjne 23.08.10, 00:09
    nie doczytalem sie tylko punktu o braku orientacji co do odleglosci od
    pasa,
    ktora to sytuacja musiala zajsc wskutek zlej organizacji pracy zalogi
    (CRM). otoz tempo opadania nie jest tak wazne (dopoki jest < 7m/s) jak
    odleglosc od pasa. moze pomylenie w gps-ie blizszego markera i progu
    pasa spowodowalo falszywe przeswiadczenie kapitana, ze do pasa juz
    blisko. takie informacje kapitan mogl zlecic raportowac nawigatorowi.
    • absurdello Myślę, że oni zrobili jedno przeoczenie ... 23.08.10, 01:16
     Przypuszczam, że odległość od pasa to miała wyjść niejako sama z prędkości schodzenia, prędkości lotu i określonego punktu startowego.
     Prosta symulacja: czas, odległość, wysokość dla Vy=5.9m/s i dla Vy=6.9m/s

     Odległość=6100m-czas*77.8 m/s (77.8 m/s -> 280 km/h)
     H=450m-Vy*czas
     Nachylenie ścieżki 1: arc tan(Vy1/Vx)=arc tg(5,9/77,8)=4.34 stopnia
     Nachylenie ścieżki 2: arc tan(Vy2/Vx)=arc tg(6.9/77,8)=5.07 stopnia
     Różnica 1 m/s prędkości pionowej daje0.73 stopnia różnicy nachylenia
     ścieżki schodzenia ... a po 5km jesteśmy 64m niżej niż planowaliśmy i prawie kosimy anteny bliższej stacji, do tego wciąż będąc nad podnoszącym się zboczem jaru

     A symulacja jest dla równego terenu, a tam teren był porypany, co przy kontroli schodzenia radiowysokościomierzem zamiast wariometrem dało efekt tego dogięcia o 0.7 stopnia w dół ...     Czas_______Odległość___H(5,9m/s)___H(6,9m/s)
     00__NDB61__6100,0_____450,0_______450,0_____dalsza radiolatarnia
     01_________6022,2_____444,1_______443,1
     02_________5944,4_____438,2_______436,2
     03_________5866,6_____432,3_______429,3
     04_________5788,8_____426,4_______422,4
     05_________5711,0_____420,5_______415,5
     06_________5633,2_____414,6_______408,6
     07_________5555,4_____408,7_______401,7
     08_________5477,6_____402,8_______394,8
     09_________5399,8_____396,9_______387,9
     10_________5322,0_____391,0_______381,0
     11_________5244,2_____385,1_______374,1
     12_________5166,4_____379,2_______367,2
     13_________5088,6_____373,3_______360,3
     14_________5010,8_____367,4_______353,4
     15_________4933,0_____361,5_______346,5
     16_________4855,2_____355,6_______339,6
     17_________4777,4_____349,7_______332,7
     18_________4699,6_____343,8_______325,8
     19_________4621,8_____337,9_______318,9
     20_________4544,0_____332,0_______312,0
     21_________4466,2_____326,1_______305,1
     22_________4388,4_____320,2_______298,2
     23_________4310,6_____314,3_______291,3
     24_________4232,8_____308,4_______284,4
     25_________4155,0_____302,5_______277,5
     26_________4077,2_____296,6_______270,6
     27_________3999,4_____290,7_______263,7
     28_________3921,6_____284,8_______256,8
     29_________3843,8_____278,9_______249,9
     30_________3766,0_____273,0_______243,0
     31_________3688,2_____267,1_______236,1
     32_________3610,4_____261,2_______229,2
     33_________3532,6_____255,3_______222,3
     34_________3454,8_____249,4_______215,4
     35_________3377,0_____243,5_______208,5
     36_________3299,2_____237,6_______201,6
     37_________3221,4_____231,7_______194,7
     38_________3143,6_____225,8_______187,8
     39_________3065,8_____219,9_______180,9
     40_________2988,0_____214,0_______174,0
     41_________2910,2_____208,1_______167,1
     42_________2832,4_____202,2_______160,2
     43_________2754,6_____196,3_______153,3
     44_________2676,8_____190,4_______146,4
     45_________2599,0_____184,5_______139,5
     46_________2521,2_____178,6_______132,6
     47_________2443,4_____172,7_______125,7
     48_________2365,6_____166,8_______118,8
     49_________2287,8_____160,9_______111,9
     50_________2210,0_____155,0_______105,0
     51_________2132,2_____149,1_______098,1
     52_________2054,4_____143,2_______091,2
     53_________1976,6_____137,3_______084,3
     54_________1898,8_____131,4_______077,4
     55_________1821,0_____125,5_______070,5
     56_________1743,2_____119,6_______063,6
     57_________1665,4_____113,7_______056,7
     58_________1587,6_____107,8_______049,8
     59_________1509,8_____101,9_______042,9
     60_________1432,0_____096,0_______036,0
     61_________1354,2_____090,1_______029,1
     62_________1276,4_____084,2_______022,2
     63_________1198,6_____078,3_______015,3
     64__NDB11__1120,8_____072,4_______008,4____bliższa radiolatarnia
     • absurdello Przy dokładnie 4 stopniowej ścieżce ... 23.08.10, 01:24
      w 78 sekundzie lotu jesteśmy na 26m w odległości 30m od progu pasa (czyli w
      warunkach lotniska w Smoleńsku jakieś 200m od początku płyt pasa, bo próg wg
      współrzędnych wypada na 200m przed pasem) i spokojnie schodzimy na pas (jak go
      widzimy).

      A jak się pomylimy to jesteśmy na 8m na 1100m przed pasem, przed nami jest
      podnoszące się jeszcze przez 700m zbocze jaru ....
      • absurdello A jeszcze mi przyszło do głowy jedno rozwiązanie . 23.08.10, 01:50
       pilot mógł lecieć na wariometr, ale źle odczytał obliczoną przez 2 pilota lub
       nawigatora prędkość pionową zamiast 5.9 m/s odczytał 6.9 m/s i z taką schodził
       wtedy nawet nie musiał kontrolować wysokości np. z chwilami czasu, a cała reszta
       wynikła ze zwykłej matematyki ... na końcu myślał, że jest tuż przed lotniskiem
       a był jakieś 800m dalej ...

       • you-know-who tu sie nie zgodze 23.08.10, 17:49
        pilot, nawet taki ktoremu nikt nic nie kaze i nie stoi za plecami,
        nie prowadzi najmniejszych obliczen na ostatniej prostej bo ma inne
        rzeczy do roboty. nawigator? pewnie tez (w smolensku nawigator nie
        wydaje sie zeby byl bardzo doswiadczony..) oczywiscie powinni oni
        zauwazyc wieksze odchylenia wskazan wariometru od standardowego, ale
        tutaj to podejscie wyglada na niezbyt stanardowe 'domowej roboty'.
        ze wskazan wariometru jest bardzo trudno w glowie wyliczyc odleglosc
        i nie jest to dokladne, a co gorsza nie znajac dokladnej odleglosci
        od pasa nic a nic to i tak nie daje.

        najprostsza i najpewniejsza metoda nawigacji jest poprawnie
        zaprogramowany gps (lub odleglosc z vor/dme, ale tego nie ma w
        smolensku) i poprawnie ustawiony wysokosciomierz cisnieniowy.

        nota bene, gps tez podaje wysokosc, tyle ze mniej dokladnie (tydzien
        temu 2 rozne gps-y pokazywaly dokladnie te same odleglosci od
        lotniska, ale wysokosci rozniace sie od siebie i od cisnieniowej do
        200ft=60m).

        • absurdello Mnie nie chodzi o to, że on coś liczył do ostat- 23.08.10, 20:07
         niej chwili tylko o to, że wcześniej obliczono parametry ruchu
         (prędkość pionową) a potem pilot realizujący lot przekręcił
         obliczoną wartość i schodził ostrzej niż było wyliczone.

         Przykładowo:

         Wysokość początkowa H1 (na 6100m): 450m
         Wysokość końcowa H2 (na 1100m): 70m
         Odległość początkowa L1: 6100m
         Odległość końcowa L2: 1100m
         Prędkość pozioma Vx: 76m/s (274km/h) wielkość przyjąłem z czasu
         przelotu pomiędzy stacjami, wynoszącego wg stenogramu 65.8s

         Powyższe dane nie uwzględniają zasięgu markerów stacji (nadajnik nie
         nadaje punktowo, tylko jest wykrywalny trochę przed i trochę za samą
         stacją, więc odległość 5000m między stacjami jest wielkością średnią
         a nie ostrą wartością rzeczywistą.

         Obliczamy wymaganą prędkość zniżania:

         Vy=Vx*(H2-H1)/(L2-L1)=76m/s*(70m-450m)/(6100m-1100m)= -5.8 m/s

         i z jakiejś nieznanej przyczyny pilot realizujący schodzenie
         odczytuje 5.8 jako 6.8 (nie czytają tej wartości na głos, więc autor
         obliczenia nie ma możliwości kontroli czy ten drugi coś nie
         pokręcił. Można powiedzieć, że tu złamano zasadę współpracy
         umożliwiająca kontrolę zwiększającą szansę wykrycia błędów.

         Założony średni czas lotu pomiędzy stacjami naprowadzania:

         t=(L1-L2)/Vx=5000m/76m/s=65.8 s

         Jeżeli pilot leci z obliczoną prędkością pionową, to po 65.8 s
         będzie na wysokości

         Hk1=H1-t*Vy1=450m-65.8s*5.8m/s = 68.4m

         jeżeli jednak się rąbnął i opadał 6.8m/s, to po 65.8 s, będzie na
         wysokości:

         Hk2=H1-t*Vy2=450m-65.8s*6.8m/s= 2.6m CZYLI 66m niżej, kosząc
         wszystko co pod skrzydła i koła wpadnie.

         Zakładając, że pilot planował dolecieć do 20m wysokości i stamtąd
         odejść na drugi krąg, to:

         Czas lotu z 450m do 20m z prędkością Vy1=5.8m/s wyniesie:

         t1=(450m-20m)/5.8m/s=74,1 s

         i na wysokości 20m pilot znajdzie się w odległości:

         Lt1=L1-t1*Vx=6100m-74.1s*76m/s= 468.4 m od progu pasa

         Jeżeli jednak będzie leciał z prędkością Vy2=6.8m/s, to do wysokości
         20m doleci w czasie:

         t2=(450m-20m)/6.8m/s=63,2 s

         i na wysokości 20m pilot znajdzie się w odległości:

         Lt1=L1-t2*Vx=6100m-63.2s*76m/s= 1297 m od progu pasa

         a to jest jeszcze przed bliższą stacją naprowadzającą i
         prawie 830 m dalej od pasa niż planował, do tego tego nie widzi, bo
         mgła jest jak mleko (musiała być skoro o drzewach dowiedział się,
         dopiero jak o nie zaczepił) !

         Na tej odległości pilot jest zagłębiony w jarze i ma przed sobą cały
         czas podnoszące się zbocze oraz ze 35 metrów w górę do szczytu
         zbocza.

         Oczywiście to są wyliczenia przybliżone, ale końcowy wynik miejsca
         pomiaru 20m, wypada bardzo blisko tego wynikającego ze stenogramu:

         czas lotu od dalszej NDB=([10:40:55,2]-[10:39:50,2])=65s
         prędkość lotu wyliczona wcześniej z czasu lotu między stacjami:
         76m/s (273.6 km/s co się mieści w zakresie tolerancji stabilizacji
         prędkości przez automat ciągu 280+/-10km/h)

         Lk=6100m-65s*76m/s=1160m błąd 137m czyli gdzieś 1.8 s lotu.

         Pytanie tylko czy błąd wynikł, tak jak napisałem z błędu odczytu
         i braku kontroli czy też dogięcie toru wynikło z wpływu
         ukształtowania terenu na wskazania radiowysokościomierza i
         dociągania przez pilota wysokości lotu do wskazań dołującego
         wskaźnika wysokości ?
   • you-know-who Re: Przyczyny pilotazowe i nawigacyjne 23.08.10, 00:30
    nie doczytalem sie tylko punktu o braku orientacji co do odleglosci od
    pasa, ktora to sytuacja musiala zajsc wskutek zlej organizacji pracy
    zalogi (zly CRM). tempo opadania nie jest tak wazne (dopoki jest <
    7m/s) jak odleglosc. moze pomylli w gps-ie blizszy marker i prog.
    informacje o dokladnej odleglosci kapitan mogl zlecic raportowac
    nawigatorowi, chocby i w stopach (skoro do metrow byl nienawykly)
    • joanna_on-line Re: Przyczyny pilotazowe i nawigacyjne 23.08.10, 00:35
     you-know-who napisał:

     > nie doczytalem sie tylko punktu o braku orientacji co do odleglosci od
     pasa...


     powtarzasz się czy mi się w oczach dwoi?

     pzdr :-)
     • you-know-who Re: Przyczyny pilotazowe i nawigacyjne 23.08.10, 17:13
      to tylko moje braki pamieci.
      pzdr
   • vobo7 Re: RW... 100m, 70m, jeszcze inaczej... - bałagan. 23.08.10, 16:43
    Absurdello,

    Bardzo fajne podsumowanie. Jedna rzecz jednak nadal (bo już od czasu pewnego) nie daje mi spokoju, a u Ciebie wystąpiła:

    > 9). Przestawienie nastawnika/nastawników RW ze 100m na 70m bez informowania o
    > tym całej załogi. Ze względu na budowę radiowysokościomierza (a w szczególności
    > wskaźnika wysokości UW-5) nie da się pomylić przy ustawianiu progu zadziałania
    > sygnalizacji o 30m, to musiało być świadome działanie. Możliwe, że ciche
    > przestawienie miało też na celu ukrycie tego faktu przed czułym "uchem" mikrofonów.


    Otóż dla mnie raczej lekką zagadką pozostaje ta nastawa na 100m a nie ta "inna". Jak już kilka razy pisałem, acz mało kto na to zwrócił uwagę i chciał czy to podyskutować, czy zweryfikować, na listach kontrolnych są dwa przypadki nastawiania znacznika na RW. Ten, który znamy ze stenogramu, to wcześniejsza lista kontrolna ("Перед снижением", patrz: 4.8.2.6 w instrukcji). Wszystko się dokładnie zgadza, jeśli chodzi o kolejność czynności. RW jest jako punkt 4.

    Potem RW ponownie występuje na drugiej liście kontrolnej( 4.8.2.8. "Перед третьим разворотом или на удалении 25 - 20 км"), jako pkt. 3.


    Opisy czynności dla obu list są - odpowiednio - np. tu:

    4.8.3.6 pkt. (4)
    2/П устанавливает задатчик РВ на значение высоты круга или на 750 м при высоте круга более 750 м, а КВС - на значение ВПР или на 60 м при значении ВПР 60 м и более.

    4.8.3.8 pkt. (3)
    2/П должен сличить показания РВ с показанием барометрического высотомера и, если между ними нет расхождений, установить задатчик РВ на значение ВПР или на 60 м при значении ВПР 60 м и более.

    Niezły opis (z rozróżnieniem przyrządów RW po ich numerze) jest też w instrukcji dla wersji "B" (wyżej się odwoływałem do instrukcji dla wersji "154M" ) - w paragrafie 4.3.12.6, pkt. (1).

    Interpretacji się nie podejmę:)
    Natomiast myślę, że dobrze by do było wszystko dokładnie rozczaić, zanim zaczniemy podejrzewać kapitana, o jakieś ukrywanie nastawień.
    • absurdello Z tego co czytałem, to tam są 2 miejsca ustawiania 23.08.10, 20:26
     Radiowysokościomierz dowódcy jest ustawiony na wysokość decyzyjną.
     Nie wiem jak było w wersji LUX ale doczytałem się, że tylko RW5
     dowódcy (oznaczony jako Nr1) generuje sygnał dźwiękowy, drugi
     miernik u 2 pilota powoduje tylko zaświecenie się lampki na panelu.

     Radiowysokościomierz 2 pilota, powinien być przed rozpoczęciem
     zniżania ustawiony na wysokość kręgu (tu 500m), a dopiero po
     osiągnięciu wysokości kręgu, powinien być przestawiony na wysokość
     decyzyjną. Ustawiania na 500m nie ma w stenogramie.

     Przy okazji ustawiania ma być też dokonywane porównanie wskazań obu
     typów wysokościomierzy (z uwzględnieniem rzeźbu terenu) i żądanie
     ewentualnych poprawek ciśnieniowych z ziemi jeżeli wskazania są
     rozjechane więcej niż na 100m (!! jak dla mnie trochę duża różnica).

     Z tym ustawianiem alarmu na decyzyjnej, to też jest dziwnie
     sformułowane, bo by wynikało, że jeżeli decyzyjna jest większa niż
     60m, to ustawiamy 60m, a jak mniejsza niż 60m to ustawiamy decyzyjną.
     Czyli dla decyzyjnej 100m ustawiamy 60m ale dla decyzyjnej 40m
     ustawiamy 40m .. jakoś to dziwnie brzmi, bo by wynikało, że na 100m
     nie ma sygnalizacji, że są na decyzyjnej i schodzą poniżej jej ...
     • vobo7 Re: Z tego co czytałem, to tam są 2 miejsca ustaw 23.08.10, 21:59
      Absurdello, dzięki za odpowiedź, bo dopiero teraz można zacząć to wszystko rozważać.

      > doczytałem się, że tylko RW5 dowódcy (oznaczony jako Nr1) generuje sygnał dźwiękowy

      Gdybyś znalazł odnośne miejsce (punkt w instrukcji), daj znać.

      Napisałeś też m.in:

      > Radiowysokościomierz dowódcy jest ustawiony na wysokość decyzyjną [...]
      > Radiowysokościomierz 2 pilota [...] powinien być przestawiony na wysokość decyzyjną.


      No i tu się zaczynają lekkie schody, czy też wspomniany "bałagan" :)

      Moim zdaniem (nigdzie nie zweryfikowanym jak dotąd), nie można w wypadku RW i w omawianym tu kontekście mówić o wysokości decyzyjnej. Rzecz w tym, że wysokość decyzyjna DA/DH (albo, dla podejścia nieprecyzyjnego, czyli na dwie NDB - minimalna wysokość zniżenia MDA/MDH) jest liczona bądź to względem poziomu morza, bądź względem elewacji pasa, ale z pewnością nie względem bieżąco zmiennej orografii terenu - co miałoby miejsce, gdybyśmy ją weryfikowali przy użyciu RW. Stąd przecież były całe początkowe domniemania o problemach w nastawach QFE/QNH, jako o przyczynie katastrofy (na podobieństwo z Mirosławcem).

      To, co jest nastawiane na RW, to nie jest wysokość decyzji ale po prostu nastawa RW zgodna z instrukcją. Tak się właśnie nastawia RW i tyle. Moim (znowu) zdaniem oznacza to coś w rodzaju "granicy bezpieczeństwa", a nie DA/DH. Innymi słowy: słyszysz "budzik" od RW a nie widzisz świateł pasa - rwij na drugi krąg i nad niczym nie myśl.

      Owszem, to się wiąże w DA/DH tak, jak to opisuje instrukcja. Ale też ona nic tam nie mówi o typie podejścia; czyli np. o tym, że przy podejściach na ILS te wysokości mogą być mniejsze lub równe wspomnianym 60m i wtedy tak je właśnie należy ustawić. No ale, przy podejściach na ILS teren przed pasem jest wyrównany i można się faktycznie a sensownie posługiwać RW. Stąd też więc może ta "dziwna" granica 60m - od ILS Cat. I (?).

      Na stenogramie w polskiej wersji przy odnośnym sygnale podano dopisek "wysokość niebezpieczna". Zaś w wersji rosyjskiej z kolei stoi tam "ВПР" (czyli wysokość decyzji), co pogłębia bałagan jeszcze trochę.


      A teraz dopiero zapuszczę wodze :)

      Pojawia się pytanie, czemu kapitan nastawił 100m a nie 60m? (te 500 m, czy też zgodnie z instrukcją 750m jest nastawiane przez 2-go pilota, na drugim RW). A może... chciał być ostrożny!? I oczekując fatalnych warunków wziął pod uwagę, że: "Najgorsze tam jest, że jest dziura"?

      Na lotnictwo.net było sporo dyskusji na temat znaczenia tej "dziury". I większość się skłaniała ku temu, że chodzi o warunki pogodowe i "dziurę" w chmurach, czyli jakiś prześwit. W gazetach też się jacyś eksperci w tym kontekście wypowiadali. Ja się nie bardzo z tym zgadzam. Przecież, jeśli tam by była taka dziura, tzn. dziura w chmurach, prześwit i widoczność, to by to wcale nie było najgorsze, ale dokładnie przeciwnie - najlepsze:). Poza tym... kto może wiedzieć, że takie zjawisko pogodowe właśnie akurat "teraz tam jest". Prześwity raz są, raz ich nie ma. Nie da się wiedzieć z góry, że właśnie tam są. Załoga Jaka też nic o czymś takim dziwnym nie mówiła. Tak więc ja bym jednak przyjął, że załoga Tu znała ukształtowanie terenu oraz, że termin "dziura" i wspomniana uwaga 2-go pilota o tym właśnie świadczą.

      /koniec fantazjowania:/

      P.S.
      Nie ma na stenogramie nie tylko nastawiania tego drugiego RW, u 2-go pilota przy pierwszej z tych list kontrolnych. Nie ma także nastawiania RW przez 2-go przy drugiej z wspomnianych przeze mnie wyżej list; choć jest to jak wół opisane w instrukcji. Może te checklisty się zmieniły dla naszych Tutek w związku ze zmianami w ich awionice, albo w związku z czymś innym? Dziwne. Bo poza tym szczegółem, reszta wydaje się dokładnie zgadzać z tym, co stoi w instrukcji na temat list kontrolnych - zgadza się kolejność i poszczególne pozycje.
      • igor_uk Re: Z tego co czytałem, to tam są 2 miejsca ustaw 23.08.10, 22:38
       chlopaki (vobo i absurdello) wiem ze z rosyjskim nie macie wiekszych klopotow
       t,to mozecie sobie troche poczytac o
       RW-5. Nic
       lepszego nie mam. jak by czegos nie zrozumieli,to rad sluzyc pomoca.
       • igor_uk Re: Z tego co czytałem, to tam są 2 miejsca ustaw 23.08.10, 22:45
        Ale z tego co znalazlem,to okazuje sie,ze na TU-154M byl zamontowany RW-5M ale
        on niczym nie rozni sie od RW-5 (zasadniczo),jest tylko przystosowany do
        wspolpracy z TAWS.Tak by wynikalo z tego,co ja przeczytalem.
       • vobo7 Re: Z tego co czytałem, to tam są 2 miejsca ustaw 23.08.10, 23:32
        Dzięki Igor. Ja poczytam jutro, bo dziś już padam na twarz i próbuję się doczołgać do wyra;). Niemniej sądzę, że tu, tj. w kwestii interpretacji, nie tyle cechy techniczne samego przyrządu są istotne, co generalna a praktyczna wiedza o lataniu. Więc też na interpretację należałoby raczej liczyć ze strony you-know-who, niż mojej, czy kolegi ABS. :)
      • absurdello Re: Z tego co czytałem, to tam są 2 miejsca ustaw 23.08.10, 23:58
       Ta informacja o sygnalizacji dźwiękowej tylko z RW dowódcy pochodzi
       z instrukcji montażu radiowysokościomierza RW5, w instrukcji obsługi
       nie ma tego wyszczególnienia. Teoretycznie sygnalizacja powinna być
       z obu RW, było też wiele modyfikacji tutek, więc to się mogło
       zmienić. Patrząc jednak od strony stenogramu, to chyba tylko jeden
       RW dawał sygnalizację dźwiękową.

       > No i tu się zaczynają lekkie schody,(...)

       Ja myślę, że tu jest pewna niedoróbka w zasadach użytkowania tych
       przyrządów. W instrukcji i paru książkach na temat TU154M, które
       dorwałem, o wpływie rzeźby terenu na wskazania RW wspomina
       się "enigmatycznie" tylko w kontekście porównywania wskazań obu
       typów wysokościomierzy i to z takim ukierunkowaniem, że wskazanie RW
       (z uwzględnieniem rzeźby terenu) jest wielkością odniesienia dla
       sprawdzenia czy barometryczny pokazuje poprawnie, a jeżeli
       nie pokazuje, to trzeba męczyć ziemię o poprawne ciśnienie lotniska.
       Myślę, że nikt nie zakładał, że pilot czy nawigator będzie używał RW
       nad tak porypanym terenem. Ze zdrowego rozsądku by wynikało, że nad
       tym terenem powinni używać wysokościomierza ciśnieniowego, a dopiero
       na samym końcu już nad równym, czy nawet samym pasem,
       radiowysokościomierza. Tu możliwe są takie wersje:

       - piloci nie znali dokładnie charakterystyki terenu (tego nie ma na
       karcie podejścia) ale mam wrażenie, że chyba częściowo znali,
       przynajmniej końcówkę. Jednak nawet dokładna znajomość przekroju
       terenu nic nie dawała, bo zmiany były za szybkie by można było na
       bieżąco uwzględniać poprawki do wskazań RW
       Tu konieczne było
       użycie barometrycznego prawie do lotniska i RW przy samym lądowaniu.
       MYŚLĘ, ŻE O TYM NIE WIEDZIAŁ NAWIGATOR, KTÓRY BYŁ TAM PIERWSZY
       RAZ I DLATEGO CZYTAŁ Z RW !!


       - gdy latali w dobrej widoczności, to nie zwracali uwagi na niuanse
       zachowania się wysokościomierzy (rozjeżdżanie się wskazań), ale tu
       też nie ma pewności,

       - lot dowódcy jako drugiego pilota 7 kwietnia, być może dał mu
       wiedzę o zachowaniu przyrządów ale to nie on w locie 10 kwietnia,
       patrzył na mierniki. Wygląda, że 2 pilot nie patrzył, a nawigator
       był tam pierwszy raz (co wnoszę, po pytaniu "Czy będziemy mówić po
       rusku?", jak by tam był wcześniej to by nie pytał, a rosyjskiego
       chyba nie znał komunukacyjnie, bo ani razu się nie odezwał po
       rosyjsku w sensie poprawnej łączności),

       - wybrana prędkość schodzenia > 5m/s powoduje, że na wskazówce RW
       nie odwzorowuje się kształt terenu (zrobiłem taką symulację). Jeżeli
       by lecieli z nominalną pionową 3.6 m/s, to wskazówka chodzi w przód
       i w tył w takt wahań terenu, a jak się zwiększa pionową, to te
       wahania są co raz mniejsze i obserwator może sobie nawet nie zdawać
       sprawy, że teren "jeździ".

       >
       > To, co jest nastawiane na RW, to nie jest wysokość decyzji ale po
       > prostu nastawa RW zgodna z instrukcją. Tak się właśnie
       > nastawia RW i tyle.

       Myślę, że jest, bo nikt nie zakłada, że teren przed lotniskiem jest
       tak pofałdowany, a sygnalizacja nie służy do pomiarów aptekarskich,
       tylko do zasygnalizowania pilotom, że są poniżej decyzyjnej (dźwięk
       jest przy przejściu granicy, a poniżej świecą się cały czas żółte
       lampki ostrzegawcze. WYSOKOŚCIOMIERZE BAROMETRYCZNE NIE MAJĄ
       SYGNALIZACJI PRZEJŚCIA JAKIEJŚ WYSOKOŚCI(w każdym razie na TU154M)
       mają tylko koder (przeważnie napięciowy) wysokości, do zapisu
       wskazań w rejestratorze lotu. Poza tym w podręczniku (ale nie
       instrukcji) znalazłem zalecenie by nie korzystać z wys.
       barometrycznego przy samym lądowaniu, bo jego błąd wskazań może
       nawet sięgać 15-20m co przy lądowaniu bez widoczności oznacza twarde
       lądowanie.
       Przypuszczam też, że zakres stosowalności oby wysokościomierzy jest
       opisany raczej w podręcznikach dodatkowych niż w instrukcji latania.

       Na równym terenie wszystko jest OK, ale na nierównym, zaczynają się
       schody i trzeba mieć to na względzie, wtedy tak jak napisałeś,
       sygnalizacja jest raczej ostrzegaczem niż informacją o konkretnej
       wysokości.

       > Na stenogramie w polskiej wersji przy odnośnym sygnale podano
       > dopisek "wysokość niebezpieczna". Zaś w wersji rosyjskiej z kolei
       > stoi tam "ВПР

       Polskie jest pewnie interpretacją na podstawie znajomości
       okoliczności, a rosyjskie jest zgodne z instrukcją. W ogóle to
       tłumaczenie jest niedopracowane (np. z tym lądowaniem
       dodatkowym/warunkowym). Ja myślę, że ta wersja co ją opublikowano,
       to nie miała iść do ludu (z resztą w tekście jest, że nie do
       publikacji ani celów innych niż badanie wypadku) tylko ją ktoś
       porwał od sekretarki (stąd brak podpisu płk Stroińskiego ewentualnie
       się nie zgodził na publikację podpisu), a potem wszyscy robili dobra
       minę do złej ... bo już nie było tego jak odkręcić. W tym materiale
       jest masę literówek, to taka kopia robocza przed korektą, przez
       pomyłkę oddana do publikacji.
       >
       > A teraz dopiero zapuszczę wodze :)
       >
       > Pojawia się pytanie, czemu kapitan nastawił 100m a nie 60m? (te
       > 500 m, czy też zgodnie z instrukcją 750m jest nastawiane przez 2-
       > go pilota, na drugim RW). A może... chciał być ostrożny!?

       Czy ostrożny człowiek robił by w ogóle zniżanie skoro wiedział, że
       na dole i tak nie wyląduje (widoczność 7-9 razy niższa od minimów
       TU154M w tamtych warunkach lotniskowych) ?
       Czy nie robił by wszystkiego by odwieść idiotów od samobójstwa,
       przecież ze stenogramu wiemy, że on zdawał sobie sprawy co się
       dzieje na dole ?

       Co do dziury i prześwitu, to bez sensu. Mgła nie ma ścian, więc skąd
       mogli 10minut wcześniej przypuszczać, że będzie prześwit ?
       Raczej stawiam na określenie dziurą, źle wyposażonego lotniska.

       Co do dziury jako jaru, to się kiedyś skłaniałem ku temu ale myślę,
       że 2 pilot świadomie powiedział, przy tych 100m przez 7 sekund, że
       to jest w normie, wygląda, że on wiedział, że tam tak będzie przy
       tych parametrach lotu (prosta do punktu nad stacją NDB1100,
       przebiega mniej więcej równolegle do stoku jaru, stąd to pozorne
       zawieszenie na 100m.

       > Poza tym... kto może wiedzieć, że takie zjawisko pogodowe właśnie
       akurat "teraz tam jest".

       No właśnie !

       > Może te checklisty się zmieniły dla naszych Tutek w
       > związku ze zmianami w ich awionice, albo w związku z czymś innym?

       Właśnie, my się możemy sugerować tym co napisały rosyjskie nieloty
       wrotowostodołowe ;))) , a w polskiej wersji naszych orłów sokołów
       może być coś pominięte, takie "Lost in translation" ;)))

       > Dziwne. Bo poza tym szczegółem, reszta wydaje się dokładnie
       > zgadzać z tym, co stoi w instrukcji na temat list kontrolnych -
       > zgadza się kolejność i poszczególne pozycje.

       Warto by porównać oryginał rosyjski z polskim tłumaczeniem, bo jak
       znam tłumaczenie z języków obcych, to często jak tłumacz czegoś nie
       zrozumiał to pomijał. Przecież nawet teksty ze strony MAK są źle
       tłumaczone (np. to wyłączenie autopilota na 5,4 sekundy przed
       zderzeniem, choć w oryginale jest słowo (pominięte w
       tłumaczeniu) "odpowiedni" co oznacza, że 5s oznacza dotyczy
       wyłączenia kanału podłużnego ABSU, a 4 sekundy wyłączenia automatu
       ciągu.)

       Tak mi wyszło z ostatnich, przemyśleń, że przyczyną katastrofy
       (oprócz fatalnej decyzji o schodzeniu) był błąd wprowadzania danych
       o prędkości pionowej ... zamiast 5.9m/s wprowadzono 6.9m/s. Przy tej
       pierwszej wartości, startując z 450m nad dalszą stacją, wychodzi się
       na 20m ok. 400m przed progiem pasa na szczycie jaru. Przy tej
       drugiej wartości wychodzi się na 20m ... dokładnie (z dokładnością
       do 90m) tam gdzie wyszli: przed stacją bliższą, 820m dalej od progu
       pasa niż planowano i GŁĘBOKO W JARZE (35m poniżej szczytu), tyle, że
       tego nie zobaczyli bo mgła ukryła wszystko :((
       • vobo7 Re: Z tego co czytałem, to tam są 2 miejsca ustaw 24.08.10, 12:39
        Strasznie dużo napisałeś :)
        Dobrze, oczywiście, bo to jest rozwinięcie wątku, ale chwilowo odniosę się tylko
        do tej szczególnej kwestii czyli RW oraz wysokości decyzji.

        absurdello napisał:

        >> To, co jest nastawiane na RW, to nie jest wysokość decyzji
        > Myślę, że jest, bo nikt nie zakłada, że teren przed lotniskiem jest
        > tak pofałdowany, a sygnalizacja nie służy do pomiarów aptekarskich


        A ja nadal myślę (upieram się?), że nie jest :))

        Absudello, jak może być wysokością decyzji "coś" co jest równe wysokości decyzji
        tylko o ile ona sama jest mniejsza lub równa 60m, zaś "coś"=60m, o ile wysokość
        decyzji jest wyższa? ;)

        Wysokość decyzji:
        a) jest minimum z (minimum dla typu podejścia dla danego samolotu, minimum dla
        lotniska, minimum dla pilota, ...)
        b) jest liczona względem progu pasa

        Jeśli chodzi o używanie RW, to o ile pamiętam instrukcja też się na ten temat
        wypowiada, choć - zapewne masz rację - niekoniecznie w sposób ostateczny i
        kompletny. W każdym razie, jeśli dobrze pamiętam, to od tych nieszczęsnych 60m
        (może i tu jest dodatkowy sens tego sygnału), wysokość z RW ma być czytana co
        10m, zaś od 20m - co 5m. I to ma sens o tyle, że na 60m jest się już albo
        poniżej normalnych wysokości decyzji (i widzi pas! - wobec czego odczyt baro
        potrzebny już nie jest, a i jego dokładność, jak piszesz jest wtedy marna), albo
        schodzi takim podejściem (np. ILS), że i tak jest się już nad terenem płaskim.

        Tak ogólnie, to moje zdanie n/t używania RW jest takie, że on nie służy do oceny
        wysokości ale do kontroli wysokości. Ot, taka subtelność. Czyli w kontekście
        wysokości, jest przyrządem dodatkowym, kontrolnym i tyle. Stąd też m.in. ta
        procedura weryfikacji wskazań baro przy użyciu RW na wysokości kręgu. Do
        wysokości decyzji winno się sprawdzać aktualną wysokość przy użyciu baro. Na
        wysokości decyzji, kapitan winien tę decyzję podjąć i ogłosić. Powinien
        powiedzieć: "siadamy" albo "odchodzimy". Nie zrobił tego.

        Niemniej cała rzecz wzięła się z potencjalnego zarzutu skrytego
        nastawienia przez kapitana na RW "czegoś", co mogło wynosić 70m, choć wstępnie
        wynosiło 100m. A co:
        a) jak się staram wykazać nie było wysokością decyzji
        b) mogło być zgodnie z instrukcją nastawione na 60m i byłoby chyba ok

        :)
   • qwakacz Prawda, ale zbyt delikatna! 24.08.10, 20:48
    W raporcie musi być powiedziana cała bolesna prawda . Po nauce z pogrzebem
    (wykorzystanie współczucia ludzi i pochówek na Wawelu)raport musi mówić całą
    prawdę bez ogródek . Samolotem nie lecieli piloci tylko zastraszeni ludzie -
    efekt mobbingu ze strony wodza wolaków.
    • igor_uk Re: Prawda, ale zbyt delikatna! 24.08.10, 20:54
     gwakacz,to jest odpowiedz na twoj post:

     ". «Скажу всю правду до дна»,
  • vargtimmen moment - baaaardzo dużo założeń i chyba złych 24.08.10, 01:28
   absurdello napisał:

   > 3) Próba zejścia do niebezpiecznie małej wysokości poniżej minimalnej
   > wysokości decyzyjnej dla tego lotniska wynoszącej 70m nad powierzchnią
   > lotniska, na odległości bliższej stacji naprowadzającej.
   > Z tym wiąże się przestawienie nastawników sygnalizacji radiowysokościomierzy z
   > początkowej wartości 100m na 70m, bez informowania o tym załogi.
   >

   Spekulacja.


   > 4) Niewykonanie manewru odejścia na minimalnej wysokości decyzyjnej dla tego
   > lotniska (70m) mimo obowiązku jego wykonania przy braku możliwości realizacji
   > procesu lądowania

   Spekulacja.

   > (o niemożliwości wiemy, stąd, że pilot usiłował wykonać je
   > poniżej 20m, co świadczy o braku wystarczającej widoczności nawet na tej
   wysokości).


   Pilot usiłował lądować na wysokości 20 metrów nad ziemią?

   Jak to uzasadnisz, że o dowodzie nie wspomnę?


   > Mimo podania informacji głosowej "Odchodzimy" proces ten nie
   > został uruchomiony Świadczą o tym dwie sprawy:
   >
   > - rozkład końcowych punktów pomiaru wysokości nie wykazujący zagięcia
   > charakterystycznego dla realizacji procedury odejścia, wynikającego ze zmiany
   > prędkości pionowej.


   Nieprawda, jest przeciwnie, choć wyznaczenie trajektorii na podstawie
   stenogramów z odczytów jest niedokładne, to wiadomo, że na wysokości 20 metrów
   nad terenem samolot leciał już poziomo - a na wysokości 80 metrów nad teren -
   dość ostro schodził. Świadczy to o tym, że w międzyczasie trajektoria się
   musiała zakrzywiać.


   > W tamtych warunkach przy realizacji odejścia ręcznego czy
   > na automacie samolot miał prawo obniżyć się o maks. 30m od rozpoczęcia manewru
   > odchodzenia do rozpoczęcia wznoszenia się, co dało by bezpieczny, co najmniej
   > 30-40m zapas odległości do ziemi.
   >

   Skąd masz te liczby? Przy odejściu z wysokości nad dnem parowu około 80 metrów,
   stracie wysokości 30 metrów i wzniesieniu się terenu od dna parowu o 45 metrów,
   ten zapas wynosiłby 5 metrów...
   > - wyłączenie automatu ciągu na wysokości poniżej 20m, wskazuje, że nie został
   > on wyłączony na wysokości 70m kiedy padła komenda/stwierdzenie/pytanie
   > "Odchodzimy".

   A co z "odejściem w automacie" - czyż nie jest obsługiwane, łącznie z automatem
   ciągu, przez autopilota?


   Poza tym wypowiedzenie słowa „Odchodzimy” przez 2 pi
   > lota,
   > wskazuje, że dowódca realizował plan lotu bez porozumienia z załogą. Wg
   > instrukcji na wysokości decyzyjnej, dowódca powinien wydać jedną z komend
   > „Lądujemy” lub „Odchodzimy” (w przypadku tej drugiej po
   > winien uruchomić proces
   > odchodzenia wciskając przycisk „Uchod” lub przestawiając silniki na
   > ciąg
   > startowy). Jeżeli tego nie zrobił to ma to zrobić 2 pilot (obowiązkowo
   > „Odejście” na 2 krąg, z powiadomieniem załogi i przestawieniem siln
   > ików na
   > ciąg startowy). Tu ŚWIADOMIE złamano zasady pilotowania opisane w instrukcji
   > obsługi TU-154M
   > -


   Skąd wiesz, że stwierdzenie 2-pilota "Odchodzimy" nie było powiązane z
   odpowiednim działaniem?   > - Wciśnięcie przycisku "Uchod" lub przestawienie dźwigni sterowania silnikami
   > na tryb startowy powoduje wyłączenie automatu ciągu, sygnalizowane
   > dźwiękiem, który wystąpił dopiero poniżej 20m
   >

   A co z odejściem na autopilocie?


   > - dodatkowo odległości czasowe wyłączania poszczególnych bloków stabilizacji
   > parametrów lotu autopilota wskazują, że nie było to robione w panice czyli
   > pilot nie zdawał sobie do końca sprawy jak blisko ziemi jest i, że na ziemi
   > mogą być przeszkody typu drzewa, zmniejszające jeszcze dystans bezpieczeństwa
   > od ziemi. Spowodowało to dodatkowe opóźnienia w realizacji procesu odchodzenia
   > i w konsekwencji jeszcze większe obniżenie samolotu.
   > Możliwe, że obniżanie się poniżej 20m zostało zinterpretowane jako normalny
   > przebieg procesu odchodzenia i dlatego pilot się nie spieszył myśląc, że
   > wszystko jest OK.


   Przepraszam, ale to bzdura na bzdurze.

   20 metrów na radiowysokościomierzu na 1500 metrów przed pasem - jako normalne
   podchodzenie?

   Spekulacje o powolnym odłączaniu są śmieszne. Dwa pierwsze sygnały odłączenia
   modów autopilota - prawdopodobnie automatu ciągu i osi podłużnej, dzieli pół
   sekundy, trzeci sygnał, o może być automat dla osi poprzecznej, bez znaczenia
   przy odchodzeniu.


   >
   > 5. Wykorzystanie w fazie podchodzenia do lądowania tylko jednego przyrządu
   > pokładowego związanego z ruchem w pionie, jakim był radiowysokościomierz, a
   > brak obserwacji uważnej innych (wysokościomierza barycznego i wariometru) co
   > spowodowało niezauważenie, że w tamtych warunkach terenowych,

   Jak dowiedziesz, na podstawie słów, że pierwszy i drugi pilot nie
   patrzyli
   na wysokościomierz baryczny i wariometr???


   > 6. Ignorowanie ostrzeżeń systemu TAWS wskazujące na świadome działanie:
   >
   > - ze względu na ilość ostrzeżeń generowanych przez ten system w końcowym
   > procesie podchodzenia, od odczytu 100m,komunikaty pojawiały się średnio co 2 i
   > 3/10 sekundy, więc trudno by je było przeoczyć.
   >

   Przy podejściu na ty lotnisku nie da się dojść do wysokości decyzyjnej nie
   ignorując TAWS. Chcąc tam wylądować, lub tylko dojść do wysokości decyzyjnej
   musieli ignorować TAWS.
   • you-know-who Re: moment - baaaardzo dużo założeń i chyba złych 24.08.10, 07:28
    vargtimmen, to ze nie wykonali odejscia wynika z trajektorii, a
    mowiac krocej z tego gdzie teraz ten samolot sie znajduje. powinni
    byli odejsc ze 100 m (cisniniowych, n.p.l.), a nie zrobili tego.
    obnizanie sie do kontaktu wzrokowego z terenem bez podjecia
    jakichkolwiek dzialan w kierunku odejscia jest prostym faktem. tylko
    zaczynajac paniczne proby odejscia z wysokosci podstawy mgly (grubo
    ponizej 50m n.p.l.- to zreszta slowa pilota jaka-40, nie moje)
    mozna skosic tym samolotem drzewa. wiec absurdello ma tu racje.
    w zapisie dzwiekowym nie ma takze najmniejszego sladu dzialan typu
    go-around az do zobaczenia terenu. komisje moga to wg mnie juz tylko
    potwierdzic korelujac zapis skrzynki parametrycznej.

    co do ignorowania taws, masz racje - piloci pulku 36. byli
    przyzwyczajeni do tego, przekraczali minima dosc nagminnie i wtedy
    olewali totalnie taws.


    > 5. Wykorzystanie w fazie podchodzenia do lądowania tylko jednego
    przyrządu
    > > pokładowego związanego z ruchem w pionie, jakim był
    radiowysokościomierz,
    > > a brak obserwacji uważnej innych (wysokościomierza barycznego i
    wariometru)
    > > co spowodowało niezauważenie, że w tamtych warunkach terenowych,
    >
    >
    > Jak dowiedziesz, na podstawie słów, że pierwszy i drugi pilot
    nie patrzyli
    na wysokościomierz baryczny i wariometr???
    >

    no i tu tez masz racje (imho): patrzyli czasami, ale mylac sie co do
    odleglosci od pasa nie byli przestraszeni, przygotowywali sie po
    prostu do szybkiego wyrownania lotu po uzyskaniu kontaktu wzrokowego
    z poczatkiem pasa.

    co do RW, nie jestem w najmniejszym stopniu praktykiem wiec nie bede
    przeszkadzal wam w dyskusji. co nie znaczy ze sie bede wymadrzal na
    pobliskie tematy (y-k-w jest postacia fikcyjna i jak moze
    zauwazyliscie daje sobie pelne prawo do wymadrzania sie, nawet jesli
    nikt inny by mu go nie przyznal).
    * * *
    1. usilujemy tu zrozumiec jaka procedure ladowania stosowala zaloga
    tu-154. na swiecie istnieje pojecie podejscia NDB. podejscie to
    konczy sie na MDA (minimum descent alt.). nie istnieje cos takiego
    jak procedura *ladowania* albo *podejscia* na NDB na wysokosc
    ponizej minimalnej (decyzyjnj), a tym bardziej w warunkach
    pogodowych ponizej minimow.

    w istocie, zarowno w wojsku usa jak i liniach lotniczych przepisy
    nie zezwalaja na PODEJSCIE do ladowania (nazwijmy je "probnym") w
    warunkach ponizej minimow pogodowych. pogoda dwa razy ponizej
    minimalnej
    • vargtimmen Re: moment - baaaardzo dużo założeń i chyba złych 24.08.10, 12:17
     you-know-who napisał:

     > vargtimmen, to ze nie wykonali odejscia wynika z trajektorii, a
     > mowiac krocej z tego gdzie teraz ten samolot sie znajduje. powinni
     > byli odejsc ze 100 m (cisniniowych, n.p.l.), a nie zrobili tego.
     > obnizanie sie do kontaktu wzrokowego z terenem bez podjecia
     > jakichkolwiek dzialan w kierunku odejscia jest prostym faktem.

     Uważam, że to jest niemal nieprawdopodobny scenariusz. Gdyby zaczęli działać w
     kierunku odejścia dopiero w momencie, w którym odłączył się autopilot to:

     a) musieliby patrzyć spokojnie, bez reakcji jak radio-wysokość spada im w tempie
     10-15 metrów na sekundę, na 50-80 metrów nad gruntem, na ponad 1500 metrów przed
     progiem pasa

     b) musieliby spokojnie patrzyć, jak wariometr spada im w tempie 5-7 metrów na
     sekundę na wysokości 10-30 metrów nad pasem, na 1500 metrów przed jego progiem

     c) musieliby jakoś, na autopilocie, przejść w opadania w tempie 6-7 metrów na
     sekundę do lotu poziomego w ciągu kilku sekund - bo odłączenie autopilota
     nastąpiło wtedy, gdy samolot leciał poziomo.
     O dynamice pionowej tego samolotu świadczy to, jak wolno zyskiwał wysokość po
     przejściu w tryb manualny (vide ślady na drzewach) - wnoszę z tego, żeby dojść
     do lotu poziomego wtedy, gdy do niego doszli, musieli drastycznie zmienić reżim
     lotu (prędkość opadania) na wiele sekund przed odłączeniem autopilota.

     To, co niepokoi, to brak jakiegokolwiek sygnału dźwiękowego odejścia przed owym
     odłączeniem autopilota. Tu trochę brak mi wiedzy na temat tego, co znaczy
     "odchodzenie w automacie". Urywki informacji, które do mnie dotarły mówią o dwu
     procedurach (pytanie, czy nie tożsamych): jednej, za pomocą przycisku "UCHOD"
     (jeśli mam dobrą intuicję, to dosyć prymitywnej), drugiej za pomocą procdury
     autopilota "Missed Approach" (prawdopodobnie bardziej wyrafinowanej). Nie mam
     pewności, ale przypuszczam, że to dwie różne procedury, a piloci Tu użyli tej
     drugiej, w takim wypadku sygnały odłączania automatyki nie musiałbym się
     pojawić, bo samolotem nadal sterowałby autopilot.

     Dziękuję za dalszą, bardzo interesującą treść Twojego komentarza.
     • jot-es49 Re: moment - baaaardzo dużo założeń i chyba złych 24.08.10, 16:13
      vargtimmen - a nie zastanowiłeś się, że wszystko to może mieć racjonalne
      wytłumaczenie? Jeśli założymy, że słowa "odchodzimy w automacie" oznaczają
      odejście na automatycznym pilocie i, że wraz ze słowami drugiego "odchodzimy"
      rozpoczęli odejście w trybie automatycznego pilota. Słowa te padły na wysokości
      ok. 80 m ale należałoby przyjąć opóźnienie reakcji. Jeśli do tego wszystkiego
      dodać dużo większą inercję samolotu w związku z dużą szybkością pionową, może
      okazać się, że w chwili gdy zorientowali się, że wysokość jest niebezpiecznie
      mała i zdecydowali się na ręczne sterowanie było już o 2 sekundy i 15 m za późno!
      Mój wniosek - wyłącznie na mój użytek - może i błędny - jest bardzo prosty. Otóż
      właśnie dla tego VPR na tym lotnisku dla Tu-154 była 100 m a nie 60!
      Zabrakło doświadczenia załogi i zwykłego żołnierskiego szczęścia!
      • vargtimmen Re: moment - baaaardzo dużo założeń i chyba złych 24.08.10, 16:16
       jot-es49 napisał:

       > vargtimmen - a nie zastanowiłeś się, że wszystko to może mieć racjonalne
       > wytłumaczenie? Jeśli założymy, że słowa "odchodzimy w automacie" oznaczają
       > odejście na automatycznym pilocie i, że wraz ze słowami drugiego "odchodzimy"
       > rozpoczęli odejście w trybie automatycznego pilota. Słowa te padły na wysokości
       > ok. 80 m ale należałoby przyjąć opóźnienie reakcji. Jeśli do tego wszystkiego
       > dodać dużo większą inercję samolotu w związku z dużą szybkością pionową, może
       > okazać się, że w chwili gdy zorientowali się, że wysokość jest niebezpiecznie
       > mała i zdecydowali się na ręczne sterowanie było już o 2 sekundy i 15 m za późno!


       To jest dokładnie ten scenariusz wypadkowy, który na tym forum od kilku miesięcy
       omawiam, jako najbardziej prawdopodobny w tej klasie.
     • absurdello Do vargtimmen ... 24.08.10, 18:13
      > vargtimmen napisał:

      > Uważam, że to jest niemal nieprawdopodobny scenariusz. Gdyby
      > zaczęli działać w kierunku odejścia dopiero w momencie, w którym
      > odłączył się autopilot to:

      Autopilot odłączył się w momencie jak pilot ruszył sterami. Gdyby
      wyłaczył ogólnie autopilota, to mieli byśmy jeden sygnał a nie 3
      kolejne o wyłączaniu poszczególnych bloków. Z tego wynika, że i
      odejście zaczęło się dopiero od momentu przejęcia sterów. Poza tym
      jest jeszcze kolejność wyłączania funkcji, przy odejściu mieli byśmy
      najpierw wyłączenie automatu ciągu, bo on jest kasowany ruszeniem
      dźwigniami ciągu (to jest pierwsza czynność przy odchodzeniu -
      silniki na maksa).
      >
      > a) musieliby patrzyć spokojnie, bez reakcji jak radio-wysokość
      spada im w tempie 10-15 metrów na sekundę, na 50-80 metrów nad
      gruntem, na ponad 1500 metrów przed progiem pasa

      Cały problem, że oni nie wiedzieli, że są tak daleko od pasa, bo
      jakby wiedzieli, to też nie kontynuowali by lotu w głąb jaru (bo
      może nie znali dokładnie jego dokładnego kształtu ale na pewno
      wiedzili gdzie mniej więcej jest). Poza tym w końcówce, to nie mieli
      czasu na myślenie, nawigator ledwo nadążał czytać kolejne wartości.
      Pilot był skupiony na pilotowaniu i patrzeniu za okno, a człowiek
      nie ma takich mocy obliczeniowych, by odsłużyć tyle ciągów
      informacyjnych na raz i jeszcze zastanawiać się czy przychodzące
      dane mają sens i czy przypadkiem nie przychodzą coś za szybko,
      szczególnie, że pewnie wariometr nie szalał, więc go nie
      kontrolowali.
      >
      > b) musieliby spokojnie patrzyć, jak wariometr spada im w tempie 5-
      > 7 metrów na sekundę na wysokości 10-30 metrów nad pasem, na 1500
      > metrów przed jego progiem

      Właśnie wariometr to im nie spadał, bo on pokazuje prędkość opadania
      na zasadzie analizy przyrostu ciśnienia. Ruch gruntu nie powoduje
      takich zmian ciśnienia, więc jedyna informacja o podnoszeniu się
      gruntu, była ukryta w odstępach czasu pomiędzy pomiarami na tych
      odcinkach, a człowiek nie ma w głowie zegara, by zauważyć czy było
      1.2s czy 0.8 sek między pomiarami, szczególnie jak ma jeszcze kilka
      innych rzeczy do robienia w tym czasie. TAWS to "widział", tyle, że
      go olali, choć powinni uciekać gdzie pieprz rośnie.
      >
      > c) musieliby jakoś, na autopilocie, przejść w opadania w tempie 6-
      > 7 metrów na sekundę do lotu poziomego w ciągu kilku sekund - bo
      > odłączenie autopilota nastąpiło wtedy, gdy samolot leciał poziomo.

      On nie leciał poziomo, w tym sęk, autopilot nie wyrównuje lotu sam z
      siebie, on tylko stabilizuje zadane parametry: pochylenie,
      nachylenie, prędkość, prędkość Macha, wysokość - wszystko zależnie
      od włączonych funkcji. Jak pilot ustawi nastawnikiem określony kąt
      schodzenia, to on go utrzymuje ale bez polecenia nie zmienia toru
      lotu. Automatyki odejścia nie uruchomili, wyrównanie rozpoczęło się
      w momencie przejęcia sterów przez pilota.

      > O dynamice pionowej tego samolotu świadczy to, jak wolno zyskiwał
      > wysokość po przejściu w tryb manualny (vide ślady na drzewach) -
      > wnoszę z tego, żeby dojść o lotu poziomego wtedy, gdy do niego
      > doszli, musieli drastycznie zmienić reżim

      Oni nie doszli do lotu poziomego. Poza tym, zależnie od ustawienia
      silników przed włączeniem ich na ciąg startowy, rozpędzanie silników
      może trwać od 2.5s do nawet 10s (jeżeli silniki były na małym gazie)
      więc już tu jest opóźnienie.
      Piloci nie mogli wcześniej robić nic drastycznie, bo to można
      robić sterami a ruch sterami wyłącza funkcje autopilota a to nie
      miało miejsca przed osiągnięciem 20m.


      > lotu (prędkość opadania) na wiele sekund przed odłączeniem
      > autopilota.

      Tego nie widać w trajektorii lotu, poza tym przy takiej operacji
      powinien paść odczyt z wariometru, bo to by było zaburzenie
      przyjętej trajektorii lotu.
      >
      > To, co niepokoi, to brak jakiegokolwiek sygnału dźwiękowego
      > odejścia przed owym odłączeniem autopilota.

      Bo nie było odejścia:

      ODEJŚCIE -> SILNIKI NA MAXA -> WYŁĄCZENIE AUTOMATU CIĄGU -> SYGNAŁ
      DŹWIĘKOWY JEGO WYŁĄCZENIA (1.5s do 2s)

      OGÓLNE ODŁĄCZENIE AUTOPILOTA -> SYGNAŁ DŹWIĘKOWY (1.5 do 2s tak
      podaje instrukcja)

      ODŁĄCZENIE (CELOWE) DOWOLNEJ FUNKCJI AUTOPILOTA -> SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
      (1.5 do 2s)

      AWARIA FUNKCJI AUTOPILOTA -> ZAPALENIE ODPOWIEDNIEJ LAMPKI + SYGNAŁ
      DŹWIĘKOWY (do 8 sekund, może być skrócony: wyłączeniem autopilota,
      wyłączeniem danej funkcji lub wyłączeniem zasilania)

      Czasy są przybliżone trwania sygnałów są przybliżone.

      > Tu trochę brak mi wiedzy na temat tego, co znaczy "odchodzenie w
      > automacie".

      To oznacza użycie automatycznej realizacji odejścia przez
      autopilota. Jest w nim blok nazywany kalkulatorem odejścia
      (rosyjskie: wyczislitiel uchoda), który po wciśnięciu
      klawisza "Odejście" (ros. Uchod) na wolancie, wysyła polecenia
      kolejno do: silników by dały pełny ciąg (i tu następuje wyłączenie
      automatu ciągu), a potem do elementów sterowych: steru wysokości).

      Fragment instrukcji

      При снижении по глиссаде с вертикальной скоростью до 4 м/с
      минимальная высота ухода на второй круг 6 - 4 м, а при снижении с
      вертикальной скоростью до 5 м/с (по крутой глиссаде) - 15м. если
      посадочная масса самолета не превышает максимально допустимую,
      определенную по материалам п. 3.1.8 или 7.7.3.
      {Przy zniżaniu po ścieżce z prędkością pionową do 4 m/s,
      minimalna wysokość odejścia na drugi krąg wynosi 6m do 4m, a przy
      zniżaniu z prędkością do 5 m/s (po krótkiej ścieżce) - 15m - jeżeli
      masa samolotu przy lądowaniu nie przekracza maksymalnej
      dopuszczalnej określonej wg materiałów z punktóe 3.1.8 lub 7.7.3}


      При отказе двигателя на глиссаде минимальная высота
      ухода на второй круг- 15 м.
      {Przy awarii silnika na ścieżce, minimalna wysokość odejścia na
      drugi krąg - 15m}      (4) При заходе на посадку с одним неработающим двигател
   • absurdello Re: moment - baaaardzo dużo założeń i chyba złych 24.08.10, 16:36
    > 3) Próba zejścia do niebezpiecznie małej wysokości poniżej
    minimalnej (...)

    > Spekulacja.

    Radiowysokościomierz zadzwonił na 70m a powinien na 100m
    Wskaźnik wysokości
    UW5M od radiowysokościomierza RW-5


    Na powyższym wskaźniku raczej trudno się pomylić o 30m przy
    ustawianiu tego znacznika progu zadziałania, a sam miernik ma
    dokładność +/-6% wartości mierzonej czyli na 100m to jest +/-6m.

    > 4) Niewykonanie manewru odejścia na minimalnej wysokości
    > decyzyjnej dla tego lotniska (70m) mimo obowiązku jego wykonania
    > przy braku możliwości realizacji procesu lądowania
    >
    > Spekulacja.
    >
    A wykonali ? Próbę odejścia zrobili dopiero po odczycie 20m.
    Uruchomienie odejścia powoduje sygnalizowane dźwiękiem wyłączenie
    automatu ciągu, a ten sygnał pojawił się dopiero poniżej 20m !!!
    Czyli wcześniej nie uruchomili tego, a mieli obowiązek.
    Instrukcja latania na TU154M mówi wyraźnie:

    1. Na wysokości decyzyjnej dowódca podaje jedną z dwóch
    komend "Lądujemy" lub "Odchodzimy"
    2. Jeżeli "Odchodzimy", to wciska przycisk "Odejście" lub ustawia
    dźwignie ciągu silników w tryb startowy
    3. Jeżeli na decyzyjnej dowódca nie podał jednej z dwóch
    wymienionych komend, to drugi pilot mówi "Odchodzimy" i ustawia
    silniki na tryb startowy (tam nie ma żadnego "ale" czy czekania na
    dowódcę - odchodzi na drugi i koniec.

    w stenogramie pada słowo odchodzimy ale nie ma dźwięku wyłączania
    bloku automatyki ciągu, co świadczy, że dźwignie ciągu i
    przycisk "Odejście" czy jak on się nazywa pozostały nietknięte, na
    wysokości 70m.

    >> (o niemożliwości wiemy, stąd, że pilot usiłował wykonać je
    >> poniżej 20m, co świadczy o braku wystarczającej widoczności
    >> nawet na tej wysokości).
    >
    > Pilot usiłował lądować na wysokości 20 metrów nad ziemią?
    >
    Nie, on usiłował wyrównać na 20m (co jest wykonalne na TU154M) i
    dolecieć do lotniska na tej wysokości, ponieważ na 20m też nie było
    widoczności, to uruchomił odchodzenie na drugi krąg (nie spiesząc
    się, co może świadczyć, że nie wiedział, że nie jest tam gdzie
    planował). Przez błąd prędkości pionowej (wg mnie) na wysokości 20m
    znalazł się ponad 800m dalej od pasa niż planował.

    > Mimo podania informacji głosowej "Odchodzimy" proces ten nie
    > > został uruchomiony Świadczą o tym dwie sprawy:
    > >
    > > - rozkład końcowych punktów pomiaru wysokości nie wykazujący
    > > zagięcia charakterystycznego dla realizacji procedury odejścia,
    > > wynikającego ze zmiany prędkości pionowej.
    >
    > Nieprawda, jest przeciwnie, choć wyznaczenie trajektorii na,
    > podstawie stenogramów z odczytów jest niedokładne, to wiadomo, że
    > na wysokości 20 metrów nad terenem samolot leciał już poziomo -

    Widzisz, gdyby on leciał poziomo, a raczej równolegle, to nie mieli
    byśmy tematu do rozmowy. Ze stenogramu wynika, że pilot zaczął
    przejmować stery, dopiero po odczycie 20m, a to było już 50m za
    nisko. Stenogramy są mimo wszystko dużo dokładniejsze, od FDR-a, bo
    ten np. wszelkie sygnały dwustanowe (przełączniki, przyciski,
    sygnały alarmów) rejestruje z rozdzielczością sekundową (chyba tylko
    przyspieszenia w trzech osiach rejestruje 6 razy na sekundę - ta
    wersja rosyjska). FDR najwyżej potwierdzi, że dany sygnał nagrany w
    formie dźwiękowej na CVR zainstniał. Wskazania przyrządów typu
    wysokościomierze, wariometr czy prędkościomierz są rejestrowane co
    sekundę.

    > a na wysokości 80 metrów nad teren - dość ostro schodził.

    Raczej już "wschodził" i to ostro. Wg mnie ostatni odczyt 100m mmiał
    miejsce na dnie jaru (1700m od pasa). To pozorne zawieszenie na 100m
    przez chyba 6-7 sekund, to jest lot równolegle do opadającego zbocza
    jaru (zbocze przy ich prędkości rzędu 280km/h opadało 6-7m/s i tyle
    oni też opadali). Wydaje mi się, że 2 pilot wiedział, że tam jest
    takie "zawieszenie" i dlatego powiedział "w normie" tyle, że nie
    wyczuł, że są niedokładnie tam gdzie powinni być, to by może
    zobaczył jakby patrzył na wysokościomierz barometryczny. Zobaczył
    by, że schodzą pod poziom lotniska, a powinni być do końca nad nim.
    Myślę, że obaj piloci patrzyli za okno i nie zlecili mechanikowi,
    który ma swój komplet przyrządów (prędkościomierz, wariometr,
    wysokościomierz baryczny) by pilnował wskazań. Ogólnie wygląda, że
    szwankowała łączność w załodze. W instrukcji oryginalnej jest dużo
    miejsc gdzie powinny padać komendy czy odczyty a tu wielu nie było.
    Chociażby przy wejściu na ścieżkę 2 pilot powinien
    powiedzieć: "wejście na ścieżkę, prędkość schodzenia xxx m/s", to
    jest informacja dla wszystkich co mają mierniki przed sobą, o
    parametrach lotu, a tu tego nie było.

    > Świadczy to o tym, że w międzyczasie trajektoria się musiała
    > zakrzywiać.

    Niestety nic się nie zakrzywiało do 20m. Zrób dokładny wykres ale
    uwzględnij wysokość terenu w miejscu pomiaru (ja
    wziąłem "spróbkowałem" krzywiznę terenu od pasa do 10km co 50m i jak
    się na to wstawi wysokości (w poziomie liczysz z położenia stacji
    bliższej, czasów i prędkości). Niestety nie widać tam zagięcie
    praktycznie od 450m nad dalszą stacją do 20m, tuż przed bliższą, to
    jest linia prosta. Przy ich prędkości pionowej, to jeżeli odpaliliby
    odchodzenie na 70m, to maks. na 35-40m już powinni wypoziomować i
    zaczynać się wznosić, a oni dalej lecą w dół :(((

    >> A co z "odejściem w automacie" - czyż nie jest obsługiwane,
    >> łącznie z automatem ciągu, przez autopilota?

    Odejście na automacie jest dopuszczalne przez instrukcję, do
    minimalnej wysokości 30m, a oni odchodzili niżej.

    Jeżeli by odchodzili na automacie, od 70m, to byłby dźwięk
    wyłączania automatu ciągu, bo po przestawieniu (ręcznym lub przez
    kalkulator odejścia) dźwigni silników na ciąg startowy automat się
    wyłącza
    a ten dźwięk pojawia się dopiero 50m niżej. Podobnie
    ogólne wyłączenie autopilota daje sygnalizację dźwiękową, a tu jej
    nie było, co też świadczy, że pilot nie przejmował maszyny od
    autopilota w pośpiechu czy panice (kolejne funkcje wyłączane były w
    odstępach sekundowy a nie wszystkie na raz jednym przyciskiem).
    Wygląda, że do zaczepienia o drzewa, myśleli, że wszystko przebiega
    poprawnie.

    > Przepraszam, ale to bzdura na bzdurze.

    Obawiam się, że to jednak nie jest bzdura, gdyby pilot się spieszył,
    to by wyłączył wszystkie funkcje autopilota jednym przyciskiem, a
    tego nie zrobił.

    > 20 metrów na radiowysokościomierzu na 1500 metrów przed pasem -
    > jako normalne podchodzenie?

    Wg mnie problem jest w tym, że oni nie wiedzieli, że są 1200m od
    pasa (tyle mniej więcej wychodzi z obliczeń i stenogramu). Myśleli,
    że są 400m od niego i na szczycie zbocza jaru, a byli 1200m od pasa
    głęboko w jarze. Tylko 20m wysokości się zgadzało !!!
    Z powodu szybszego niż obliczone schodzenia po prostu przyziemili
    wcześniej (dalej od pasa) a przez gęstą mgłę nie mieli szansy
    zorientować się, że są nie w tym miejscu co planowali.

    > Spekulacje o powolnym odłączaniu są śmieszne. Dwa pierwsze sygnały
    > odłączenia modów autopilota - prawdopodobnie automatu ciągu i osi
    > podłużnej, dzieli pół sekundy, trzeci sygnał, o może być automat

    Jakby się spieszył to by zdjął całego autopilota jednym przyciskiem

    > dla osi poprzecznej, bez znaczenia przy odchodzeniu.

    Oni nie robili odejścia na automacie, bo byli poniżej 30m.
    Ale jego wyłączenie następuje po ruchu wolantem (ponad 30 stopni wg
    insrukcji), a to raczej trudno zrobić przypadkiem.


    > Jak dowiedziesz, na podstawie słów, że pierwszy i drugi pilot
    nie patrzyli
    na wysokościomierz baryczny i wariometr???

    A jak udowodnisz, że patrzyli ? Widziałeś choć jeden wpis w
    stenogramie świadczący o tym ? Poza tym gdyby kontrolowali
    przyrządy, chociażby wysokościomierz ciśnieniowy, to by s
    • vargtimmen Re: moment - baaaardzo dużo założeń i chyba złych 24.08.10, 17:45

     Nie zgadzam się z wieloma stwierdzeniami Twojego postu, ale jest za długi by
     odpowiadać na wszystko, skoro jest jedna, zasadnicza sprawa. Więc teraz tylko na
     jej temat.

     Ten Tupolew, PL 101, był wielokrotnie modernizowany, ostatni raz bardzo
     niedawno. Z tego, co wiadomo, miał zaawansowanego autopilota, zdolnego nawet do
     automatycznego lądowania (przy syst. ILS odpowiedniej kategorii) i, najpewniej,
     posiadającego funkcję missed approach. Moim zdaniem do tego nawiązuje komunikat
     "odejście w automacie" kpt. Protasiuka.

     Czy potrafisz opisać sposób włączenia i skutki dźwiękowe włączenia tej
     procedury? Czy uważasz, że jest tożsama z wciśnięciem przycisku "UCHOD"? Mnie
     się zdaje, że nie.


     To Twoje kluczowe założenie, że odejść automatycznie można tylko wciskając
     przycisk "UCHOD" dostępny w wersji podstawowej Tu. Moim zdaniem, to raczej
     nieprawda. Jeśli się tu mylisz, to prawie wszystkie etapy Twojego rozumowania
     się walą.
     • vargtimmen PS 24.08.10, 18:02
      Już wg notki z tak banalnego źródła, jak Wiki, wynika, że sam przycisk TO GA
      (UCHOD) może implementować odejście na różne sposoby:

      en.wikipedia.org/wiki/Takeoff/Go-around_switches

      The go around setting is used when a landing is taking place. If a pilot finds
      that he or she is unable to land, activating this switch will increase the power
      to go-around thrust. Most importantly, the TO/GA switch disables the autopilot
      so it does not follow the ILS glideslope anymore, and it does override any
      autothrottle mode which would keep the aircraft in landing configuration. In an
      emergency situation, pushing the TO/GA button is often the quickest way of
      increasing thrust to abort a landing.

      Some aircraft make the TO/GA switch to command the autopilot to fly a missed
      approach pattern, if the autopilot is programmed to do so.
      The TO/GA switch
      can be used even after touchdown if reverse thrust has not been selected.


      Jest całkiem prawdopodobne, że ten konkretny Tu nie obsługiwał przycisku UCHOD w
      sposób opisany w wersji podstawowej, tylko wchodził w mod "missed approach
      pattern" autopilota.
      • absurdello Obawiam się jednak, że tam był oryginalny 24.08.10, 19:23
       autopilot ABSU-154 z oryginalnymi możliwościami.
       • fleur23-0 Re: Obawiam się jednak, że tam był oryginalny 24.08.10, 21:09
        absurdello a jak wyjasnisz to, że całkiem "zapomnieli" o blizszej
        prowadzącej?
        • vargtimmen Re: Obawiam się jednak, że tam był oryginalny 24.08.10, 21:30
         fleur23-0 napisała:

         > absurdello a jak wyjasnisz to, że całkiem "zapomnieli" o blizszej
         > prowadzącej?

         Nieładnie, to miało być następne pytanie... ;)
        • absurdello Myślę, że oni na końcu nie zwracali już uwagi na 24.08.10, 23:59
         nic, ani na to, że nie minęli stacji, ani na to, że TAWS odpala
         jeden komunikat od drugiego, ani na to, że odczyty wysokości
         zmieniają się jakby szybciej niż powinny (wpływ terenu), ani na to,
         że łamią przepisy schodząc bez widoczności poniżej 100m, ani to, że
         dyspozytor ostrzega ich by nie lecieli dalej (to "gorizont", to
         żądanie zaprzestania zniżania przecież) że narażają samolot i
         pasażerów ... tak jakby mieli jedną myśl: wyrwać się z tej cholernej
         mgły i jak najszybciej wylądować, bo będą problemy ... a reszta nic
         nie mówiła czekając w napięciu: uda się czy się nie uda.

         Poza tym były opisywane w literaturze przypadki, że załoga nie miała
         odwagi czy siły woli by przerwać szaleństwo czy zbytnie skupienie
         się dowódcy na zadaniu - siła autorytetu - i to prowadziło do
         katastrofy :|

         Dla mnie ta końcówka wygląda na jakiś obłęd ... tak mniej więcej od
         100m w dół.

         Na 70m drugi pilot mówi "odchodzimy" ale nie uruchamia odchodzenia,
         choć to był jego obowiązek bez konsultacji z kapitanem (jeżeli ten
         nie podał: "Lądujemy" lub "Odchodzimy"), nie reaguje, że kolega
         schodząc niżej łamie przepisy lotnicze, nie sprawdza parametrów lotu
         (bo przecież by zauważył, że wlatują do jaru i pod poziom lotniska)
         nie wiem obłęd, efekt hipnozy mgłowej, bezgraniczne zawierzenie w
         umiejętności dowódcy, przymus, zatkało go, zawężenie pola
         świadomości, rozterka wywołana obecnością generała za plecami,
         usłyszane rozkazy, groźby czy perfidne naciski motywujące do
         działania niezgodnego z prawem ?

         Może coś wyjasni to co wyciągnieto z szumów ... jak dla mnie to,
         polecenie o podchodzeniu do lądowania padło na 10 minut przed
         katastrofą:

         10:31:05,9___Nieznany PodchodziĆ do lądowania.

         Jak się doda do oryginału Ć, które mogło ukryć się w hałasie ...
         zmiana znaczenia tego zdania wyjaśnia dalsze zachowania załogi,
         która bierze się do realizacji samobójczego planu ...

         Poza tym jak się zastanowić, to przez całe schodzenie oni olewali
         dyspozytora a nawet go oszukiwali. On ich, na niedokładnym radarze
         odwzorowania pionowego widział na ścieżce, a oni choć wiedzieli, że
         to nieprawda, bo schodzili ostrzejszą ścieżką, tylko zbliżoną do
         właściwej, nie wyprowadzali go z błędu (niepodawanie wysokości jako
         potwierdzenia ukrywało ich rzeczywisty tor lotu i niestandardowe
         podchodzenie), nie potwierdzali też większości transmisji radiowych
         (praktycznie tylko przy 4km i polecenie włączenia reflektorów) na
         ścieżce.

         A jeszcze się warto zastanowić nad tym co mówił pilot Jaka: podawał
         sprzeczne informacje do tupolewa, z jednej strony powiedział,
         parametry widoczności przekreślające możliwość bezpiecznego
         lądowania TU154M a z drugiej strony mówiąc "szczerze" podpuszczał
         ich do spróbowania i to dwa razy w czasie jednej łączności, do tego
         wiedząc, że im się za pierwszym razem nie uda, co przemycił w zdaniu.

         10:25:05,8___Jak40

         No, nam się udało tak w ostatniej chwili wylądować. No, natomiast
         powiem szczerze, że możecie spróbować
         , jak najbardziej
         .
         Dwa APM-y są, bramkę zrobili, tak że możecie spróbować
         , ale.... Jeżeli wam się nie uda za drugim razem, to
         proponuję wam lecieć na przykład do Moskwy albo gdzieś. {w
         diabły ??)

         Proszę zwrócić na użyte wyrażenia: "powiem szczerze", "jak
         najbardziej" czy to jest ostrzeżenie czy podpucha ?

         Zastanawiam się na stosunkami międzyludzkimi w tym 36splt. Ten sam
         pilot w wywiadzie dla TVN24

         Wywiad z
         pilotem Jaka


         łamiącym się głosem odstawia troskliwego kolegę, opowiada jak to
         ostrzegał kolegów a w rzeczywistości ich podpuszczał by spróbowali.
         a potem jeszcze puszcza dym jak to osobiście słyszał, że dyspozytor
         zachęcał pilotów do zejścia do 50m, a potem mu się odmieniło i
         zrzucił słyszenie na kolegę mechanika ...

         Wmawia nam się, że piloci znali rosyjski ale tak na prawdę, to
         rosyjski znał tylko śp. kpt. Protasiuk, któryś oficjel nawet lapnął,
         że właśnie ze względu na tę znajomość leciał i 7, i 10 kwietnia,
         tyle, że 7 nie musiał dzielić uwagi na pilotowanie i rozmawianie z
         ziemią, a 10 kwietnia, właściwie tylko na nim spoczywała komunikacja
         po rosyjku i to w fazie lotu gdzie tego nie powinien robić !!!!

         Nawigator nie znał rosyjskiego w stopniu komunikacyjnym, nie
         przeprowadził ŻADNEJ transmisji w tym języku. Do tego leciał tam
         pierwszy raz: nie znał terenu (bo informacji o ukształtowaniu nie ma
         w karcie podejścia), z praktyki też bo tam nie był, nie znał języka,
         wygląda, że w ogóle albo baaaardzo rzadko latał na wschód
         (przypomnienie o metrach) ... z łapanki ich brali czy jak ?

         Drugi pilot też miał problemy z liczbami i to w zakresie odczytu
         wysokości

         10:12:27,9___1958 Na kursie 0-85, kontynuujemy wznoszenie
         9100, Bieławija 19-58.

         10:12:28,9___2pilot (Z naborem do dziewięciu, tak?)/(Z naborem
         do dziewięciuset?)

         10:12:31,7___Dowódca Do 9100.


         To wszystko jest dla mnie bardziej dziwne niż teorie spiskowe czy
         zamachowe (do których oczywiście ludzie mają prawo, byle tylko je
         uzasadniali jakoś w miarę sensownie)
         • vargtimmen :( 25.08.10, 00:20
          Jest mi bardzo przykro, że muszę znów pisać negatywnie i znów to samo. Mylisz
          swoje spekulacje z faktami i nadbudowujesz kolejne piętro spekulacji.


          absurdello napisał:

          > nic, ani na to, że nie minęli stacji, ani na to, że TAWS odpala
          > jeden komunikat od drugiego, ani na to, że odczyty wysokości
          > zmieniają się jakby szybciej niż powinny (wpływ terenu), ani na to,
          > że łamią przepisy schodząc bez widoczności poniżej 100m, ani to, że
          > dyspozytor ostrzega ich by nie lecieli dalej (to "gorizont", to
          > żądanie zaprzestania zniżania przecież) że narażają samolot i
          > pasażerów ... tak jakby mieli jedną myśl: wyrwać się z tej cholernej
          > mgły i jak najszybciej wylądować, bo będą problemy ... a reszta nic
          > nie mówiła czekając w napięciu: uda się czy się nie uda.
          >

          Jednym słowem, odrzucasz wszelką racjonalność działania załogi. Po prostu
          oszaleli. Od momentu przyjęcia takiego założenia, oczywiście, wszystko jest już
          łatwe.          > Dla mnie ta końcówka wygląda na jakiś obłęd ... tak mniej więcej od
          > 100m w dół.


          Nie wiem, czy rozumiesz, co napisałeś w istocie.
          Napisałeś, że nic z tego, co się działo, nie rozumiesz.          >
          > Na 70m drugi pilot mówi "odchodzimy" ale nie uruchamia odchodzenia,

          Boję się, że ten punkt jest wciąż otwarty.

          >
          > Może coś wyjasni to co wyciągnieto z szumów ... jak dla mnie to,
          > polecenie o podchodzeniu do lądowania padło na 10 minut przed
          > katastrofą:
          >
          > 10:31:05,9___Nieznany PodchodziĆ do lądowania.
          >


          Tja, już w czasie trwania przygotowania do podejścia, po stwierdzeniu przez kpt.
          Protasiuka, że zamierza lądować (10:26) bez żadnej reakcji, czy odzewu.

          Deformujesz zapisaną wypowiedź, by dopasować to, co wiadomo, do Twoich wyobrażeń.

          > Poza tym jak się zastanowić, to przez całe schodzenie oni olewali
          > dyspozytora a nawet go oszukiwali. On ich, na niedokładnym radarze
          > odwzorowania pionowego widział na ścieżce, a oni choć wiedzieli, że
          > to nieprawda, bo schodzili ostrzejszą ścieżką, tylko zbliżoną do
          > właściwej, nie wyprowadzali go z błędu (niepodawanie wysokości jako
          > potwierdzenia ukrywało ich rzeczywisty tor lotu i niestandardowe
          > podchodzenie), nie potwierdzali też większości transmisji radiowych
          > (praktycznie tylko przy 4km i polecenie włączenia reflektorów) na
          > ścieżce.


          Tja, dyspozytor podawał im błędne informacje, a wg Ciebie oni jego oszukiwali.
          Sorry, ale to żenujące, jak manipulujesz faktami.


          >

          > 10:25:05,8___Jak40
          >


          > Zastanawiam się na stosunkami międzyludzkimi w tym 36splt. Ten sam
          > pilot w wywiadzie dla TVN24
          >
          > Wywiad z
          > pilotem Jaka

          >
          > łamiącym się głosem odstawia troskliwego kolegę, opowiada jak to
          > ostrzegał kolegów a w rzeczywistości ich podpuszczał by spróbowali.
          > a potem jeszcze puszcza dym jak to osobiście słyszał, że dyspozytor
          > zachęcał pilotów do zejścia do 50m
          , a potem mu się odmieniło i
          > zrzucił słyszenie na kolegę mechanika ...


          Proszę link do jego wypowiedzi, lub sprostowanie.

          >
          > Wmawia nam się, że piloci znali rosyjski ale tak na prawdę, to
          > rosyjski znał tylko śp. kpt. Protasiuk, któryś oficjel nawet lapnął,
          > że właśnie ze względu na tę znajomość leciał i 7, i 10 kwietnia,
          > tyle, że 7 nie musiał dzielić uwagi na pilotowanie i rozmawianie z
          > ziemią, a 10 kwietnia, właściwie tylko na nim spoczywała komunikacja
          > po rosyjku i to w fazie lotu gdzie tego nie powinien robić !!!!
          >


          Gdzie masz ślad jakichkowiek znaczących trudności z komunikacją?


          > Nawigator nie znał rosyjskiego w stopniu komunikacyjnym, nie
          > przeprowadził ŻADNEJ transmisji w tym języku. Do tego leciał tam
          > pierwszy raz: nie znał terenu (bo informacji o ukształtowaniu nie ma
          > w karcie podejścia), z praktyki też bo tam nie był, nie znał języka,
          > wygląda, że w ogóle albo baaaardzo rzadko latał na wschód
          > (przypomnienie o metrach) ... z łapanki ich brali czy jak ?
          >

          Kto Ci naopowiadał, że lotnicy mają rozpoznawać teren przed lotem???
          • fleur23-0 Re: :( 25.08.10, 10:00
           z tych stenogramów wynika jedno - załoga używała języka migowego (i
           pewnie daltego nie patrzyli na wskaźniki), przecież po "odchodzimy"
           do ostatniego słowa nie padaja żadne komendy oprócz odliczania
           nawigatora. I to jest dla mnie trochę dziwne.
           • absurdello I to wygląda, jakby jedna osoba prowadziła 26.08.10, 11:12
            a cała reszta była tylko niemymi widzami (z wyjątkiem nawigatora
            czytającego co raz szybciej zmieniającą się wysokość) :(
            • vobo7 Re: I to wygląda, jakby jedna osoba prowadziła 26.08.10, 13:23
             absurdello napisał:

             > a cała reszta była tylko niemymi widzami

             Zaczynamy się bawić w "psychologię".
             Pewnie to nieuniknione, ale warto pamiętać, że tak naprawdę nie znamy relacji panujących w załodze, w 36splt, w kancelarii prezydenta, itd. Bez tej wiedzy, interpretowanie stanu psychiki członków załogi na podstawie samego stenogramu to bardzo dalekie spekulacje.

             Niemniej skoro już zaczęliśmy, to i ja wrzucę moje trzy grosze skojarzeniowe.

             Dziwimy się temu, iż wygląda, jakby kpt. Protasiuk zdecydował się wszystko robić sam, nie uzgodnił zbyt wiele z załogą, nie rozdzielił zadań… itd. A wydawałoby się, że w obliczu trudnej sytuacji, aż by się prosiło – jeśli nie o dyskusję, to o jakiś briefing, wysłuchanie uwag innych członków załogi, być może wreszcie uświadomienie tym mniej doświadczonym całej złożoności sytuacji.

             Jeśli jednak spróbować to przez analogię przełożyć na doświadczenia, które wielu z nas może mieć – również w pracy – to okaże się, że to wszystko niekoniecznie jest aż tak niezrozumiałe. W wielu firmach zdarza się, że od pracownika na decyzyjnym, acz nie najwyższym szczeblu oczekuje się postępowania, które jest czy to na granicy przepisów, czy nawet poza nią. Oczywiście nie oczekuje się tego bezpośrednio – chodzi o załatwienie ważnej dla firmy sprawy i cel jest zbożny. Niemniej wszystkim (nieoficjalnie) wiadomo, że tego się prosto i szybko nie da załatwić jeśli by się chciało pozostać w zgodzie z przepisami. Poza stroną prawną cała rzecz może i jakoś inaczej być nie do końca bezpieczna.

             W takiej sytuacji oczekuje się od człowieka, przed którym postawiono tego typu problem – własnej inicjatywy, dyskrecji, umiejętności poradzenia sobie bez zawracania głowy przełożonym, własnego podjęcia decyzji i świadomości odpowiedzialności za nią oraz za ew. skutki, gdyby coś gdzieś się posypało, itd. Na tym to wszystko właśnie ma polegać.

             Pytanie więc: jak miałby właściwie wyglądać taki briefing? Co miał Protasiuk powiedzieć? Może coś takiego – Słuchajcie:
             a) przyjmujemy procedurę lądowania na szczura
             b) wysokość decyzyjna – nie występuje w tej sytuacji
             c) jak nie zobaczę ziemi na 20m to ew. odchodzę, ale przyjmuję, że zobaczę
             d) nigdy w życiu tego nie robiłem i nie myślałem, że będę musiał – więc bądźcie czujni oraz módlcie się.
             e) Zamierzam przy tym złamać następujące przepisy [1,2,3…] oraz następujące zasady zdrowego rozsądku [1,2,3…]
             f) A teraz proszę o uwagi i pomysły, poczynając od najstarszego stopniem; Panie gen. Błasik?
             g) Itd.

             Oczywiście wszystko to przy świadomości, że rzecz się nagrywa.

             Facet znalazł się w sytuacji, w której oczekiwano od niego rozwiązania problemu, który nie on stworzył. Oczekiwano postępowania potwornie ryzykownego, jeśli w ogóle wykonalnego (przy tych warunkach, tej załodze, itd.). Oczekiwano tego, od stosunkowo jednak młodego człowieka, o niedostatecznym na tę sytuację doświadczeniu zarówno zawodowym jak życiowym. Od niego oczekiwano decyzji. Na niego spadała cała odpowiedzialność.

             Mnie sobie dość łatwo wyobrazić, że w takich okolicznościach mieszają się w człowieku: wściekłość na cały boży świat, poczucie potężnej niesprawiedliwości, bezsilność, brak wiary w siebie i swoje możliwości (do czego i przed sobą trudno się przecież przyznać, nie mówiąc już o załodze, przełożonych, itd.). Do tego wszystkiego dochodzi poczucie osamotnienia w zaistniałej sytuacji, bycia wyizolowanym.

             Ani powyższych swoich odczuć, ani technicznych czy formalnych aspektów sytuacji nie mógł otwarcie dyskutować z innymi. Był dowódcą. To ci pozostali mieli móc na nim polegać.

             Jeśli to wszystko złożyć z całą resztą (CRM, techniczne umiejętności, poziom ryzyka, warunki a wśród nich mgła, która powoduje, że mamy do czynienia z dużą dozą nieznanego), to niemal bezpośrednio wychodzi mi z tego taki sposób komunikacji z resztą załogi i taki sposób pilotowania, jaki widać na stenogramie.


             Do powyższego dodałbym jeszcze jedno skojarzenie. Czasem zdarza mi się, że nagłym natłoku zdarzeń, kiedy z czymś bardzo się śpieszy, jakieś inne okoliczności stają na przeszkodzie. Któreś z niezbędnych urządzeń technicznych odmawia współpracy (załóżmy laptop, któremu nagle coś dziwnego się stało w dysk – a jest niezbędny do wykonania pilnej pracy na wczoraj). Potrafię być w takiej sytuacji na tyle wściekły, że zamiast postępować z tą nieoczekiwaną awarią powoli i spokojnie, zaczynam być nieostrożny, zapominam o pozornie mało istotnych drobiazgach, które potem, w konsekwencji powodują jeszcze większe szkody i opóźnienia w stosunku do stanu, od którego zaczynałem.

             Ok. wiem, że w pewnych zawodach takie właśnie stresowe i awaryjne sytuacje się trenuje. Tyle tylko, że nie bardzo wierzę w trening, który przewidywałby np. miesiącami narastającą sytuację konfliktową w pracy, trudne a istotne okoliczności natury politycznej, czyjąś megalomanię, czyjś tumiwisizm, niedopełnienie obowiązków przez kilka innych osób, itd.
             • fleur23-0 Re: I to wygląda, jakby jedna osoba prowadziła 26.08.10, 18:46
              vobo7 napisał:
              Pewnie to nieuniknione, ale warto pamiętać, że tak naprawdę nie
              znamy relacji p
              > anujących w załodze, w 36splt, w kancelarii prezydenta, itd. Bez
              tej wiedzy, in
              > terpretowanie stanu psychiki członków załogi na podstawie samego
              stenogramu to
              > bardzo dalekie spekulacje.

              Z tego co można doczytać się między wierszami to z główną personą
              relacje były takie sobie, natomiast I i II pilot chyba mieli dosyć
              dobre, podobno nawet wyjeżdżali razem na narty. Dlatego zastanawia
              mnie, że onie we dwóch między sobą pod koniec wcale nie rozmawiali w
              końcu to II pilot był starszy stopniem.
              • absurdello Vobo, masz rację ale do pełnej oceny 27.08.10, 22:59
               brakuje nam wysłuchania tych nagrań, bo zapisy stenogramu nie oddają
               tych niuansów jakie niesie ton głosu informujący o emocjach
               targających daną osobą. Mamy tylko suchy przekaz intelektualny bez
               warstwy emocjonalnej (mowy ciała też nie mamy zarejestrowanej a
               czasami jedno wzruszenie ramionami mówi więcej niż cały potok
               wypowiedzianych słów).

               > Z tego co można doczytać się między wierszami to z główną personą
               > relacje były takie sobie, natomiast I i II pilot chyba mieli dosyć
               > dobre, podobno nawet wyjeżdżali razem na narty. Dlatego zastanawia
               > mnie, że onie we dwóch między sobą pod koniec wcale nie rozmawiali
               > w końcu to II pilot był starszy stopniem.

               No właśnie ta końcówka to jest strasznie dziwna, pilot nie wydaje
               żadnych komend (nie wiem, podania parametrów lotu) żaden członek
               załogi nie komentuje całej operacji, nie zgłasza obiekcji, nie
               napomyka o zastanowieniu się, NIE ZASTANAWIA SIĘ, ŻE SIĘ NIE
               ZGŁOSIŁA BLIŻSZA STACJA NAPROWADZANIA, KTÓRA SIĘ POWINNA ZGŁOSIĆ
               GDZIEŚ PRZY WYSOKOŚCI 70m, że lecą za nisko, do tego nie ma żadnych
               innych odczytów przyrządów (chociażby w formie "W normie" itp.).

               Wygląda jakby się wszyscy bali odezwać do osoby sterującej
               samolotem ...
               • vobo7 Re: Vobo, masz rację ale do pełnej oceny 30.08.10, 11:18
                absurdello napisał:

                > brakuje nam wysłuchania tych nagrań, bo zapisy stenogramu nie oddają
                > tych niuansów jakie niesie ton głosu informujący o emocjach


                No owszem. Ja bym bardzo chciał usłyszeć, jakim tonem zostało wypowiedziane przez 2-go pilota słynne: "Odchodzimy". Ten moment jest dla mnie mocno niezrozumiały. Kapitan nie podejmuje decyzji. Rozumiem, że naruszył już niejedną procedurę, ale ... no w takich okolicznościach ciężko mi sobie to wyobrazić. To wygląda bowiem tak, jakby wcześniej "jakoś jednak ustalono" wysokość decyzji (te 100m, które nakazała kontrola?), a teraz kapitan zamierzał to olać i przesunąć sobie decyzję na później (niżej). Z kolei to wypowiedziane "odchodzimy" świadczyłoby o tym, iż dla 2-giego pilota było to nieoczekiwane. Czyli co - nie porozumieli się wcześniej odnośnie tego? Dwaj... przyjaciele? Przecież takie porozumienie można - dobrze się znając - nawet gestem czy wzrokiem osiągnąć.

                Wobec braku decyzji kapitana, 2-gi pilot ma obowiązek podjąć decyzję o odejściu i takowa obowiązuje całą załogę z kapitanem włącznie. A tu - co się dzieje? Nikt niczego nie potwierdza, samolot dalej schodzi, nikt nie naciska "Уход", ...

                Wcześniej kapitan stwierdza, że jeśli się nie uda, to "odejdziemy w automacie". Co oznacza odejście na drugi krąg w trybie automatycznym. Ok.

                Tyle, że tu mi się pojawia kolejny problem. Instrukcja na str. 8.8.26.2 (zakładam, że mamy tę samą wersję; to jest w podrozdziale 8.8 dotyczącym АБСУ, zresztą znajdziesz nawet przeszukując PDF wg tekstu), stwierdza:

                Автоматический уход на второй круг применять только при заходе на посадку с закрылками 45.

                Ale oni schodzili z klapami na 36 stopni.
                Nie wiem, co oznacza ten zapis w instrukcji (nb. taki sam znalazłem w innej instrukcji do Tu-154M, dla Aerofłotu i 4-osobowej załogi). Уход się nie włączy jeśli klapy nie są na 45? Nie wolno go używać jeśli nie są?

                Domyślam się tylko, że ten cały kalkulator odejścia może być tak zbudowany, że przyjmuje, iż klapy są na 45 i dla takiego stanu wylicza prędkość, podnosi nos, itd.

                Niemniej ten zapis w instrukcji powoduje, że cała rzecz wydaje mi się jeszcze bardziej dziwna i niezrozumiała. I przypomina mi się E. Klich:

                "No ja myślę, że przeszli wysokość decyzji to mieli świadomość , że są poniżej wysokości decyzji. Ale myślę, że… Ja myślę, że dowódca pilotujący był tak zaprogramowany, że tylko dobre szkolenie w CRM-ie [?] drugiego pilota mogło go wyrwać, według mojej oceny z tego stanu zaprogramowania".
         • jot-es49 Re: Myślę, że oni na końcu nie zwracali już uwagi 25.08.10, 10:07
          absurdello napisał:
          > nie wiem obłęd, efekt hipnozy mgłowej, bezgraniczne zawierzenie w
          > umiejętności dowódcy, przymus, zatkało go, zawężenie pola
          > świadomości, rozterka wywołana obecnością generała za plecami,

          No i chyba w tym zawiera się wszystko. Lądowanie dla pilotów jest najbardziej
          stresogenną sytuacją w całym procesie pilotażu (wzrasta ciśnienie krwi i tętno -
          nieraz dwukrotnie). A jeśli jeszcze do tego dodać to o czym piszesz to mamy to o
          czym piszemy!
          • vargtimmen Re: Myślę, że oni na końcu nie zwracali już uwagi 25.08.10, 10:25
           jot-es49 napisał:

           > absurdello napisał:
           > > nie wiem obłęd, efekt hipnozy mgłowej, bezgraniczne zawierzenie w
           > > umiejętności dowódcy, przymus, zatkało go, zawężenie pola
           > > świadomości, rozterka wywołana obecnością generała za plecami,
           >
           > No i chyba w tym zawiera się wszystko. Lądowanie dla pilotów jest najbardziej
           > stresogenną sytuacją w całym procesie pilotażu (wzrasta ciśnienie krwi i tętno
           > -
           > nieraz dwukrotnie). A jeśli jeszcze do tego dodać to o czym piszesz to mamy to o
           > czym piszemy!


           No tak, piloci się po prostu zestresowali, jak to przy trudnym lądowaniu,
           dlatego się rozbili. Jakie to proste...
           • jot-es49 Re: Myślę, że oni na końcu nie zwracali już uwagi 25.08.10, 10:50
            vargtimmen napisał:
            > No tak, piloci się po prostu zestresowali

            To absolutnie nie tak! Każdemu bez wyjątku startowi a lądowaniu w szczególności
            towarzyszy bardzo duże napięcie nerwowe i nie ma znaczenie ile razy pilot
            lądował i jak wielki nalot posiada, czy odbywa się to w warunkach doskonałej
            pogody, czy w tak skrajnie ekstremalnych jak w tym przypadku.
            Żadne upraszczanie tu nie ma miejsca!
            • vargtimmen Re: Myślę, że oni na końcu nie zwracali już uwagi 25.08.10, 11:01

             No dobrze, silny stres związany z tą sytuacją mógł wpłynąć na zachowanie
             pilotów, ale teza, że oni wszyscy tam całkiem poszaleli to naprawdę pójście na
             łatwiznę i wciąż przedwczesna kapitulacja racjonalnej analizy.
             • you-know-who moim skromnym zdaniem 25.08.10, 22:27
              niestandardowy wynik tego podejscia/ladowania + brak dobrych
              argumentow za awaria sprzetowa mowia mi, ze doszlo do nieporozumien,
              zablokowania stresem i blednych decyzji, w stylu:

              kapitan bierze za duza czesc roboty na siebie, nie przydziela np.
              sledzenia i raportowania odleglosci nikomu. za malo uwagi poswieca
              instrumentom.

              nawigator dostaje zadanie odliczna wysokosci i robi to zle: wg. rw,
              ale zajmuje to mu cala uwage i zapomina o innych wspolrzednych.

              drugi pilot zachowuje najwiecej rozsadku i orientacji, ale jako
              wojskowy waha sie jednak i nie przeciwstawia kapitanowi statku (nie
              wlacza UCHOD). moze zreszta ma na to jakis wplyw oddech generala
              ktory czuje na plecach - jesli szef lotnictwa aprobuje, nie moge sie
              wychylac!

              general i mechanik - nie wtracaja sie, licza na "zolnierskie
              szczescie". kapitan wyglada przeciez jakby wiedzial co robi a oni nie
              moga mu w niczym pomoc.

              * * *

              moze nie powinienem tego mowic, ale lepiej zeby nie bylo zludzen.
              caly czas powtarzam ze piloci robia ble... no, powiedzmy, moga robic
              wiele rzeczy lepiej niz robia. wszyscy, no moze sa wyjatki ale ja
              takich nie spotkalem.

              15-go w nocy ladowalem na pustym lotnisku w gordon, nebraska. w
              odleglosci 10 km wlaczylem przy uzyciu radia swiatla lotniskowe (5
              klikniec na czestosci unicom). noc byla ciemna, ale mialem widocznosc
              swiatel pasa. powinienem byl przydzielic pasazerowi odlicznie
              wysokosci. nie zrobilem tego. po wyladowaniu zrozumialem, ze bylem w
              bledzie co do wysokosci na ktorej powinienem byc skrecajac na
              ostatnia prosta az o 300ft! zle zapamietana liczba.
              to wyjasnilo, dlaczego poczatkowo 3 krwiscie czerwone swiatla papi
              ostrzegaly mnie, ze jestem pod swiezka i musialem to szybko
              skorygowac. poniewaz mialem dodatkowa robote sledzac bez przerwy papi
              w czasie tej korekty, wyladowalem... hehe, bez swiatel do ladowania.

              nie ma to wiekszego znaczenia, w istocie to troche dziwne, ale
              przyziemienie bez swiatel ladowania nie jest trudniejsze niz z nimi.
              orientacje i to lepsza zapewniaja swiatla pasa i zjawisko
              perspektywy. w istocie, mielismy bardzo fajne, miekkie ladowanie (w
              czasie nauki moj instruktor dziwil sie ze laduje po ciemku dokladnie
              tak, jak w dzien. powiedzialem mu ze to dlatego, ze i w dzien nic nie
              widze w czasie przyziemienia).

              nie mozna wiec powiedziec, ze ladowalem zle lub nieprzepisowo:
              sprawdzilem w materialach drukowanych dane lotniska m.in. dlugosc
              pasa, nie znalazlem wzmianki o przeszkodach w okolicach pasa (dzwigi,
              linie wysokiego napiecia, wysokie drzewa). wyladowalem przepisowo i
              poprawnie.

              ale nie zadbalem o ekstra margines bezpieczenstwa: gdybym rozdzielil
              lepiej zadania, moze wczesniej wyzedlby problem wysokosci, nie
              znalazlbym sie na poczatku finalnej prostej pod sciezka, a wtedy
              mialbym glowe zeby zapalilic swiatla ladowania dla dodatkowego
              marginesu bezpieczenstwa, zwlaszcza w przypadku jakies awarii. gdyby
              doszlo jeszcze kilka komplikacji, moje male bledy skrupilyby sie w
              duzy, nazwijmy to, klops.

              tak bylo w smolensku. sama decyzja ladowania byla olbrzymim bledem
              ale to niesluszne ladowanie moglo pojsc lepiej. ile razy a. protasiuk
              ladowal w dokladnie takich warunkach meteo? pewnie zero. a ile razy
              ladowal w nieco lepszych, ale ponizej minimow? przy czestosci jego
              lotow, przeskalowujac to co pisal jerszow, moze trzy-cztery razy (a
              jako dowodca tupolewa - zero razy). a ile razy trenowal dokladnie
              takie sytuacje na symulatorze tu-154? zero. to pomaga zrozumiec te
              niezrozumiale zachowania i fiksacje zalogi, i crm w rozsypce.
              dodatkowo, wojskowe niekwestionowanie autorytetow..
              • vargtimmen Re: moim skromnym zdaniem 25.08.10, 23:05

               Rozumiem Twój punkt widzenia, być może kpt. Protasiuk wszedł w tryb: "co, ja nie
               potrafię?!", a wszyscy inni mu zaufali lub sytuacja ich przerosła. Tyle tylko,
               że na wysokości 20 metrów nad ziemią samolot już leciał poziomo, a 5 sekund
               wcześniej opadał w tempie około 6-7 metrów na sekundę. A kiedy minął bliższą
               NDB, to bardzo powoli zyskiwał wysokość, co dowodzi, jak słabą miał dynamikę w
               kierunku pionowym.

               Zatem, jeśli ta zmiana prędkości pionowej między RA 80 metrów, a RA 20 metrów
               nie była spowodowana odchodzeniem, to czym?

               Planowanym manewrem przejścia do lotu horyzontalnego na wysokości 40-50 metrów
               do NDB, który się nie udał, ze względu na parów?

               Nie mam nic wspólnego z pilotażem, ale to mi się w głowie nie mieści.

               Kpt. Protasiuk musiałby popełnić z premedytacją aż 3 straszliwe błędy:


               1. Utrzymywać dwukrotnie za dużą prędkość pionową jeszcze poniżej wysokości 100
               metrów nad gruntem.

               2. Drastycznie przekroczyć zadaną wysokość decyzyjną - skoro jego manualna
               reakcja na gwałtowną utratę wysokości w/m gruntu (powyżej 10 m/s) zaszła
               dopiero na wysokości 20 metrów nad gruntem, to oznacza, że 30 byłoby dla niego
               jeszcze OK. Na 1100 metrów przed pasem??? Możesz w to uwierzyć?

               3. Planować manewr i podejmować decyzje tylko w oparciu o radiowysokościomierz,
               całkowicie ignorując wskazania wysokościomierza barycznego, który przed
               przejściem w tryb manualny winien pokazywać wartości ujemne. On i cała załoga...

               Bardzo, bardzo dziwne.

               Całą sytuację można byłoby lepiej zrozumieć, gdyby na przykład dostali złe
               ciśnienie i wg baro byliby 50 metrów wyżej. Inaczej, dla mnie, to się zupełnie
               nie klei.
               • you-know-who Re: moim skromnym zdaniem 26.08.10, 00:13
                > Zatem, jeśli ta zmiana prędkości pionowej między RA 80 metrów, a RA
                20 metrów
                > nie była spowodowana odchodzeniem, to czym?
                >

                wg mnie nie bylo odchodzenia do wys ok. 30 m nad ziemia (kontakt
                wzrokowy), a pozniej byla taka proba, prawie udana, ale niestety 15 m
                ten samolot w tej sytuacji po prostu zawsze opadnie (newt zakladajac
                ze piloci reaguja natychmiastowu ustawiajac pelen ciag). podnoszenie
                sie terenu i drzewa zalatwily reszte. szacowalem to tu kiedys nieco
                dokladniej niz zwykle to ludzie robia, bo uwzgledniajac czas
                potrzebny na zadarcie nosa lacznie z zatrzymaniem tego obrotu -
                dopiero po tym mamy prawo uzywac wzoru gdzie przyspieszenie pionowe
                jest stale. no i wyszlo mi ze wszystko sie zgadza z hipoteza, ze
                nie bylo reakcji do wysokosci ~30 m nad terenem, czyli bo ja wiem,
                moze 0-10m nad progiem pasa.
                • vargtimmen Re: moim skromnym zdaniem 26.08.10, 00:29
                 you-know-who napisał:

                 > > Zatem, jeśli ta zmiana prędkości pionowej między RA 80 metrów, a RA
                 > 20 metrów
                 > > nie była spowodowana odchodzeniem, to czym?
                 > >
                 >
                 > wg mnie nie bylo odchodzenia do wys ok. 30 m nad ziemia (kontakt
                 > wzrokowy), a pozniej byla taka proba, prawie udana, ale niestety 15 m
                 > ten samolot w tej sytuacji po prostu zawsze opadnie (newt zakladajac
                 > ze piloci reaguja natychmiastowu ustawiajac pelen ciag).

                 To jest dosyć niekonsekwentne podejście: w stenogramie odłączenie kluczowych
                 modów autopilota zachodzi dopiero po odczycie "20". Żadnych śladów decyzji przy
                 "30" nie ma... a przy "80" są.

                 Dlaczego zatem, zakładać odchodzenie z 30, a nie z 80?


                 podnoszenie
                 > sie terenu i drzewa zalatwily reszte. szacowalem to tu kiedys nieco
                 > dokladniej niz zwykle to ludzie robia, bo uwzgledniajac czas
                 > potrzebny na zadarcie nosa lacznie z zatrzymaniem tego obrotu -
                 > dopiero po tym mamy prawo uzywac wzoru gdzie przyspieszenie pionowe
                 > jest stale. no i wyszlo mi ze wszystko sie zgadza z hipoteza, ze
                 > nie bylo reakcji do wysokosci ~30 m nad terenem, czyli bo ja wiem,
                 > moze 0-10m nad progiem pasa.

                 No właśnie, przedziwne to. Brak reakcji do 0-10 nad progiem pasa.
               • absurdello Re: moim skromnym zdaniem 26.08.10, 02:25
                > Zatem, jeśli ta zmiana prędkości pionowej między RA 80 metrów, a
                > RA 20 metrów > nie była spowodowana odchodzeniem, to czym?

                Tam nie było zmiany prędkości pionowej, samolot opadał cały czas z
                tą samą prędkością ok.7m/s choć powinien opadać koło 6 m/s by trafić
                nad teren już za jarem. Przypuszczam, że te zmiany prędkości wyszły
                ci z obliczenia przyrostów wskazań wysysokościomierza i odstępów
                czasowych, a to nie jest prawdziwy wynik. Radiowysokościomierz
                pokazuje odległość od samolotu do ziemi, a tam ziemia w każdym
                miejscu jest na innej wysokości. Nad równym terenem:

                Hrad(t)=Hsam(t)=Hpocz-Vy*t ~ Hbar

                Hrad - wysokość pokazywana przez radiowysokościomierz
                Hsam - wysokość samolotu nad poziomem lotniska
                Hbar - wysokość pokazywana przez wysokościomierz barometryczny
                Hpocz - wysokość od jakiej rozpoczęto zniżanie
                Vy - prędkość opadania
                t - czas lotu (0 przyjmujemy w chwili gdy samolot jest na Hpocz
                znak ~ oznacza "równe w przybliżeniu"

                Na podejściu do lotniska w Smoleńsku teren był nierówny i wzór wyżej
                podany trzeba zmodyfikować:

                Hrad(t)=Hsam(t)-dHter(s)=[Hpocz-Vy*t]-[Hter(Sndb61-t*Vx)]

                Hpocz - wysokość z jakiej rozpoczęto schodzenie nad NDB 6100m
                dHter(s) - odchyłka wysokości terenu od wysokości progu pasa na
                odległości s od progu. Jeżeli teren jest wyżej niż próg pasa, to
                radiowysokościomierz w tym miejscu pokaże, mniejszą wysokość niż
                barometryczny, a jeżeli jest niżej to wyższą.
                Sndb61 - odległość dalszej stacji naprowadzania (6100m)
                Vx - prędkość pozioma w m/s/

                Błąd wskazania wysokości rośnie w miarę malenia wysokości (wyrażenie
                w pierwszym nawiasie kwadratowym), bo amplituda sygnału
                zakłócającego - tu wahania poziomu terenu - zbliża się do poziomu
                wartości mierzonej. Co ciekawe, jak się zrobi symulację wskazań
                radiowysokościomierza przy prędkości schodzenia 6.9m/s od dalszej
                stacji, to ładnie widać na wykresie, to "zawieszenie" na 100m nad
                opadającym zboczem jaru.
                -----------------------------------------
                > Planowanym manewrem przejścia do lotu horyzontalnego na wysokości
                > 40-50 metrów

                Gorzej, planowanym manewrem wyrównania lotu na 20m (co jest wg
                podręcznika aerodynamiki TU154M całkowicie wykonalne i to z tej
                prędkości schodzenia co oni mieli!). Problem tylko wynikł z tego, że
                gdyby to zrobili tam gdzie zamierzali, gdzieś 400m przed lotniskiem,
                to nie było by problemu, bo tam teren jest w miarę równy. Jednak
                schodząc szybciej znaleźli się na małej wysokości ale 820 metrów
                wcześniej niż zamierzali (tyle, że tego nie zobaczyli we mgle) i
                rozpoczęli wykonalny manewr ale nad ostro wznoszącym się terenem, to
                wznoszenie ukryło się w krótszych czasach zmian wskazań
                radiowysokościomierza, czego nie wyłapał nawigator.

                Dodatkowo szybkość zmian wysokości terenu nie dawała szansy
                uwzględniania poprawek na wysokość terenu, nawet gdyby mieli
                dokładną rozpiskę przekroju terenu na podejściu. Do tego musieli by
                mieć dokładny odczyt swojej odległości od pasa i jeszcze zdążać
                odczytywać poprawki i je odejmować od wskazania RW.

                > do NDB, który się nie udał, ze względu na parów?
                >
                Nie wiem czy parów, o parowie wiedzieli (tylko pytanie kto wiedział,
                2 pilot i dowódca czy też nawigator, bo mam wrażenie, że ten ostatni
                to nie do końca), bo drugi pilot powiedział "w normie" gdy "wisieli"
                6-7 sekund na 100m mimo, że opadali.

                > Nie mam nic wspólnego z pilotażem, ale to mi się w głowie nie
                > mieści.

                Jak się myśli tu na spokojnie to się nie mieści, faktycznie :(
                >
                > Kpt. Protasiuk musiałby popełnić z premedytacją aż 3 straszliwe
                > błędy:

                On został do tego zmuszony, z tego wszystkiego, co o nim czytałem i
                z tego co jest w stenogramie przed tym "podchodzi do lądowania", to
                nie wydaje mi się, żeby on to zrobił z własnej woli i pomysłu ...
                >
                > 1. Utrzymywać dwukrotnie za dużą prędkość pionową jeszcze poniżej
                > wysokości 100m metrów nad gruntem.

                Tam nie było podwójnej prędkości, było 6.9m/s zamiast 5.9m/s obie
                wartości, przy przyjętej tzw. krótkiej ścieżce były znośne ale
                prowadziły w dwa różne miejsca. Oni nie schodzili wg ścieżki
                zalecanej w karcie podejścia !!!!
                >
                > 2. Drastycznie przekroczyć zadaną wysokość decyzyjną - skoro jego
                > manualna reakcja na gwałtowną utratę wysokości w/m gruntu
                >(powyżej 10 m/s)


                Tam nie było żadnych 10m/s i więcej, tam się zbocze pod nimi
                podnosiło 4-6 m/s i stąd te krótkie czasy pomiędzy pomiarami.Odstęp
                pomiędzy pomiarami nie wyrażał się wzorem

                t=10m/Vy tylko t=10m/(Vy+Vg) a to daje krótsze czasy pokonywania
                tego samego odcinka pionowego
                Vg - prędkość podnoszenia się gruntu = Vx* tg (kąt nachylenia zbocza)

                > zaszła dopiero na wysokości 20 metrów nad gruntem, to oznacza, że
                > 30 byłoby dla niego jeszcze OK. Na 1100 metrów przed pasem???
                > Możesz w to uwierzyć?

                Ja mogę, bo on nie wiedział, że jest 1100m (a raczej gdzieś 1200m)
                od pasa, tylko myślał, że jest 820m dalej już za jarem i nad równym
                terenem, gdzie i na 20m można wyrównać. Myślę, że byli tak skupieni
                na prowadzeniu i wypatrywaniu ziemi za oknami, że nie zauważyli, że
                im się stacja nie zgłosiła (trudno to wyjaśnić, szczególnie, że na
                radiokompasie powinni widzieć, że są jeszcze przed nią ale już
                blisko). Stąd wniosek, że nie patrzono na przyrządy, bo wtedy by
                wiedzieli gdzie są (coś podobnego było we wnioskach z wypadku w
                Mirosławcu) i że są za nisko oraz za daleko.
                >
                > 3. Planować manewr i podejmować decyzje tylko w oparciu o
                radiowysokościomierz, całkowicie ignorując wskazania
                > wysokościomierza barycznego, który przed przejściem w tryb
                manualny winien pokazywać wartości ujemne. On i cała załoga..

                Właśnie, zauważ też, że nigdzie nie podano prędkości schodzenia, a
                wg instrukcji TU154M powinien to podać 2 pilot w momencie wejścia na
                ścieżkę, a nie podał. Powinni się zniżać wg nachylenia 2.66 (lub
                2.61) stopnia już od początku ścieżki, a zaczęli ostre zniżanie od
                dalszej stacji, która jest 4.3km od wejścia na ścieżkę. Pytanie,
                kiedy określano parametry schodzenia i kto to zrobił ? Czy na tych
                4km przed stacją dalszą ??
                > .
                > Bardzo, bardzo dziwne.
                >
                Niestety tak, do tego jak na razie nie wiemy czym zmuszono pilota do
                złamania tylu zasad lotniczych !!!


                > Całą sytuację można byłoby lepiej zrozumieć, gdyby na przykład
                > dostali złe ciśnienie i wg baro byliby 50 metrów wyżej. Inaczej,
                > dla mnie, to się zupełnie nie klei.

                Podanie złego ciśnienia nic nie daje, bo piloci mają obowiązek
                porównać wskazania wysokościomierzy barycznych i
                radiowysokościomierzy na wysokości kręgu nadlotniskowego (z
                uwzględnieniem rzeźby terenu) i jeżeli są znaczne różnice, to mają
                obowiązek męczyć dyspozytora o poprawki ciśnieniowe.

                Tu był problem użycia niewłaściwego typu wysokościomierza nad tym
                terenem albo ten co go czytał (nawigator) nie wiedział do końca jak
                ten teren wpływa na wskazania i przeoczył, że co się nie zgadza z
                tempem zmian wysokości. Możliwe, że generał za plecami też się
                przyczynił, że nawigator był mniej spostrzegawczy niż powinien być
                (szef za plecami nie wpływa dobrze na precyzję czynności, to jest w
                każdej pracy) :(((((
                • vargtimmen Re: moim skromnym zdaniem 28.08.10, 17:09
                 absurdello napisał:

                 > > Zatem, jeśli ta zmiana prędkości pionowej między RA 80 metrów, a
                 > > RA 20 metrów > nie była spowodowana odchodzeniem, to czym?
                 >
                 > Tam nie było zmiany prędkości pionowej, samolot opadał cały czas z
                 > tą samą prędkością ok.7m/s choć powinien opadać koło 6 m/s by trafić
                 > nad teren już za jarem.                 Myślisz, że oni sobie robili wykresy, by zorientować się w położeniu poziomym,
                 zamiast patrzyć na GPS, który jest zintegrowany z TAWS?

                 Moim zdaniem, to niemal nieprawdopodobna spekulacja.

                 > Przypuszczam, że te zmiany prędkości wyszły
                 > ci z obliczenia przyrostów wskazań wysysokościomierza i odstępów
                 > czasowych, a to nie jest prawdziwy wynik.

                 (...) - w którym, nie obraź się, tłumaczysz mi oczywistości,

                 Tymczasem, ja Ci usiłuję uświadomić coś innego: że w każde sytuacji,
                 radio-wysokość 80 i tempo jej spadku (radio-wysokości, odległości od gruntu) 13
                 m/s, są alarmujące. To truizm.

                 Gdyby jeszcze, jak utrzymujesz, piloci opierali się na radiowysokościomierzu,
                 sądząc, że są nad płaskim terenem, to takie tempo spadku odległości od gruntu
                 byłoby tym bardziej alarmujące na tej wysokości.


                 > -----------------------------------------
                 > > Planowanym manewrem przejścia do lotu horyzontalnego na wysokości
                 > > 40-50 metrów
                 >
                 > Gorzej, planowanym manewrem wyrównania lotu na 20m

                 (...)

                 Bez sensu, skoro zaczęli odchodzić z tej wysokości na drugi krąg manualnie.

                 >
                 > > do NDB, który się nie udał, ze względu na parów?
                 > >
                 > Nie wiem czy parów, o parowie wiedzieli

                 Dlaczego tak myślisz?                 > > Nie mam nic wspólnego z pilotażem, ale to mi się w głowie nie
                 > > mieści.
                 >
                 > Jak się myśli tu na spokojnie to się nie mieści, faktycznie :(
                 > >
                 > > Kpt. Protasiuk musiałby popełnić z premedytacją aż 3 straszliwe
                 > > błędy:
                 >
                 > On został do tego zmuszony, z tego wszystkiego, co o nim czytałem i
                 > z tego co jest w stenogramie przed tym "podchodzi do lądowania", to
                 > nie wydaje mi się, żeby on to zrobił z własnej woli i pomysłu ...
                 > >


                 Sorry, ale teraz to już budujesz trzecie piętro spekulacji, wciąż nie
                 wyjaśniwszy logicznie ani planu manewru, ani celu działań pilotów.


                 > > 1. Utrzymywać dwukrotnie za dużą prędkość pionową jeszcze poniżej
                 > > wysokości 100m metrów nad gruntem.
                 >
                 > Tam nie było podwójnej prędkości, było 6.9m/s zamiast 5.9m/s

                 Zdecydowanie za dużo poniżej 100 metrów, w obu przypadkach.


                 > >
                 > > 2. Drastycznie przekroczyć zadaną wysokość decyzyjną - skoro jego
                 > > manualna reakcja na gwałtowną utratę wysokości w/m gruntu (powyżej
                 10 m/s)

                 >
                 >
                 > Tam nie było żadnych 10m/s i więcej,

                 Przeczytaj uważnie, proszę, zanim się rozpiszesz. Utrata wysokości w/m
                 gruntu
                 była momentami szybsza niż 10 m/s.


                 > > zaszła dopiero na wysokości 20 metrów nad gruntem, to oznacza, że
                 > > 30 byłoby dla niego jeszcze OK. Na 1100 metrów przed pasem???
                 > > Możesz w to uwierzyć?
                 >
                 > Ja mogę, bo on nie wiedział, że jest 1100m (a raczej gdzieś 1200m)
                 > od pasa, tylko myślał, że jest 820m dalej już za jarem i nad równym
                 > terenem, gdzie i na 20m można wyrównać.

                 Przy podejściu na dwie NDB zapomniał o bliższej NDB? Bez jaj. Naprawdę nie
                 zauważasz, że Twoja wersja opiera się na zrobieniu z tych pilotów lotniczych debili?                 > > 3. Planować manewr i podejmować decyzje tylko w oparciu o
                 > radiowysokościomierz, całkowicie ignorując wskazania
                 > > wysokościomierza barycznego, który przed przejściem w tryb
                 > manualny winien pokazywać wartości ujemne. On i cała załoga..
                 >
                 > Właśnie, zauważ też, że nigdzie nie podano prędkości schodzenia, a
                 > wg instrukcji TU154M powinien to podać 2 pilot w momencie wejścia na
                 > ścieżkę, a nie podał. Powinni się zniżać wg nachylenia 2.66 (lub
                 > 2.61) stopnia już od początku ścieżki, a zaczęli ostre zniżanie od
                 > dalszej stacji, która jest 4.3km od wejścia na ścieżkę.

                 O ile wiem, ścieżka jest linią odniesienia, w większej odległości od pasa nie ma
                 potrzeby ścisłego utrzymywania się na niej.


                 > Pytanie,
                 > kiedy określano parametry schodzenia i kto to zrobił ? Czy na tych
                 > 4km przed stacją dalszą ??
                 > > .
                 > > Bardzo, bardzo dziwne.
                 > >
                 > Niestety tak, do tego jak na razie nie wiemy czym zmuszono pilota do
                 > złamania tylu zasad lotniczych !!!
                 >

                 Pytasz, czym zmuszono, nie mając żadnych dowodów, że zmuszono, a jedynie Twoje
                 wielopiętrowe spekulacje? Cóż mogę napisać, oprócz tego, że to jest wadliwy i
                 jałowy sposób rozumowania?

                 Coś jak:


                 -Wiesz, dlaczego słonie mają pomarańczowe oczy?
                 -Nie, dlaczego?
                 -Żeby się mogły schować w jarzębinie!
                 -Ale ja nigdy nie widziałem słonia w jarzębinie!
                 -Widzisz, jak dobrze się chowają?
                 > > Całą sytuację można byłoby lepiej zrozumieć, gdyby na przykład
                 > > dostali złe ciśnienie i wg baro byliby 50 metrów wyżej. Inaczej,
                 > > dla mnie, to się zupełnie nie klei.
                 >
                 > Podanie złego ciśnienia nic nie daje, bo piloci mają obowiązek
                 > porównać wskazania wysokościomierzy barycznych i
                 > radiowysokościomierzy na wysokości kręgu nadlotniskowego (z
                 > uwzględnieniem rzeźby terenu) i jeżeli są znaczne różnice, to mają
                 > obowiązek męczyć dyspozytora o poprawki ciśnieniowe.
                 >

                 A jeśli to błąd o 30-40 metrów? Pofalowanie terenu tam ma większą amplitudę.
                 • absurdello Re: moim skromnym zdaniem 01.09.10, 13:58
                  vargtimmen napisał:
                  >
                  > Myślisz, że oni sobie robili wykresy, by zorientować się w
                  > położeniu poziomym, zamiast patrzyć na GPS, który jest
                  > zintegrowany z TAWS?

                  Myślę, że oni sobie wykoncypowali matematyczną sztuczkę na dolecenie
                  do zadanego punktu przy braku widoczności ale nie uwzględnili
                  niedokładności pomiaru parametrów ruchu i ten błąd spowodował, że
                  znaleźli się gdzie indziej niż planowali, a przez mgłę praktycznie
                  do końca się nie zorientowali, że źle lecą. Dowiedzieli się o tym
                  jak zaczepili o pierwsze drzewa i stąd to "K... mać". Nigdzie
                  wcześniej nawet nie poruszono tego tematu, chociażby zdaniem "Mam
                  nadzieję, że tu nie ma drzew" albo "Nie lećmy na styk". Brak takich
                  tekstów sugeruje, że oni się zagubili w tej mgle.

                  TAWS korzysta z danych z komputera nawigacyjnego FMS i sygnalizował
                  poprawnie, tyle, że piloci go ignorowali chociaż instrukcja TAWS-a
                  mówi wyraźnie, że przy PULL UP należy wyłączyć autopilota i jak
                  najszybciej przejść na wznoszenie. Oni na wysokościach poniżej 70m
                  nie mieli nic do roboty, bo nie było możliwości bezpiecznego
                  lądowania przy braku widoczności i systemu ILS na lotnisku, więc
                  zignorowanie ostrzeżeń TAWS-a było albo brawurą pilota (załogi) albo
                  zostało na nim wymuszone.

                  > Tymczasem, ja Ci usiłuję uświadomić coś innego: że w każde
                  > sytuacji, radio-wysokość 80 i tempo jej spadku (radio-wysokości,
                  > odległości od gruntu) 13 m/s, są alarmujące. To truizm.

                  Tyle, że radiowysokościomierz nie pokazuje tempa spadku wysokości, a
                  w tym tempie co wskazanie wysokości się zmieniało to nawigator miał
                  tylko czas na odczytywanie wartości a nie na zastanawianie się jak
                  się mają do siebie odstępy czasowe pomiędzy pomiarami. By zauważyć,
                  że coś jest nie tak, musiałby: odczytać wysokość, obliczyć odstęp
                  czasu od poprzedniego pomiaru, podzielić te wartości przez siebie, A
                  NA TO NIE MIAŁ W OGÓLE CZASU. Poza tym w sytuacjach stresowych
                  poczucie czasu jest przeważnie zaburzone, a tu trzeba by robić
                  pomiary odstępu czasu z dokładnością co najmniej jednego miejsca po
                  przecinku. Oni nie widzieli tych 13m/s a tylko te 6 czy raczej 7m/s
                  na wariometrze o ile patrzyli na niego (bo żaden odczyt z niego nie
                  padł co jest bardzo dziwne jak na tę fazę lotu, gdzie ten parametr
                  jest krytyczny, chociażby dla określenia zapasu do ziemi przy
                  odchodzeniu na drugi krąg).

                  > Gdyby jeszcze, jak utrzymujesz, piloci opierali się na
                  > radiowysokościomierzu, sądząc, że są nad płaskim terenem, to takie
                  > tempo spadku odległości od gruntu byłoby tym bardziej alarmujące
                  > na tej wysokości.
                  >
                  Tyle, że jak piszę oni nie mieli "wprostnej" informacji o tempie
                  zniżania (wariometr praktycznie nie widzi rzeźby terenu, a
                  radiowysokościomierz nie ma wbudowanego radiowariometru czy też
                  funkcji liczenia pochodnej zmian wysokości względem czasu).
                  > >
                  > > Gorzej, planowanym manewrem wyrównania lotu na 20m
                  >
                  > Bez sensu, skoro zaczęli odchodzić z tej wysokości na drugi krąg
                  > manualnie.

                  Myślę, że planowali wyrównanie i lot na tej wysokości do zobaczenia
                  APM-ów, ale jak zobaczyli, że na 20m też nic nie widać, to
                  uruchomiono odejście na drugi krąg (tyle, że ręcznie, bo automatu
                  można używać do 30m (tak mówi instrukcja TU154M), potem trzeba już
                  ręcznie).

                  > > Nie wiem czy parów, o parowie wiedzieli
                  >
                  > Dlaczego tak myślisz?

                  Z tej wypowiedzi 2 pilota, gdy "wisieli" na 100m -> "W normie" -> to
                  wskazuje na użycie radiowysokościomierza i na to, że pilot wie, że w
                  tej okolicy nastąpi takie zjawisko na wskaźniku wysokości. Jak się
                  zasymuluje działanie radiowysokościomierza nad tamtym konkretnym
                  terenem, to nad zboczem opadającym ostatniego jaru wskazanie
                  RW "zawiesza się" na kilka sekund i co ciekawe właśnie przy
                  prędkości pionowej ok. 6-7m widać prawie płaski odcinek. Przy
                  mniejszych prędkościach pionowych wskazówka dość wyraźnie
                  odwzorowuje wahania terenu (wskazówka chodzi w przód i w tył) a przy
                  większych ten efekt zanika i obserwator może przeoczyć, że wskazanie
                  jest zakłócone. Fajnie to w Excelu wychodzi.

                  > Sorry, ale teraz to już budujesz trzecie piętro spekulacji, wciąż
                  > nie wyjaśniwszy logicznie ani planu manewru, ani celu działań
                  > pilotów.

                  Plan manewru wg mnie był taki: zejść jak najniżej i jeżeli zobaczą
                  ziemię, to lecieć na małej wysokości do zobaczenia APM-ów i próbować
                  lądować. Ponieważ na 20m nie było widoczności, to rozpoczęto manewr
                  odejścia, jednak z powodu zbyt małego dystansu do ziemi, bycia w
                  innym miejscu i podnoszącego się zbocza trajektoria samolotu
                  przecięła się z linią wyznaczoną przez czubki drzew. Myślę, że te
                  drzewa były dla nich kompletnym zaskoczeniem i stąd ta "K..mać". Tam
                  gdzie planowali być (już za jarem) nie było przecież drzew.


                  > > Tam nie było podwójnej prędkości, było 6.9m/s zamiast 5.9m/s
                  >
                  > Zdecydowanie za dużo poniżej 100 metrów, w obu przypadkach.

                  W tamtych warunkach, tak, ale normalnie wg podręczników TU154M jest
                  w stanie wyrównać na 20m nawet jeżeli wcześniej opadał te 6-7m/s.
                  Tyle, że taki manewr można robić nad równym niezalesionym terenem
                  jak dokładnie wiemy ile mamy zapasu pod sobą a nie na zasadzie, że
                  jakoś to będzie, liczymy na szczęście.

                  > Przeczytaj uważnie, proszę, zanim się rozpiszesz. Utrata wysokości
                  > w/m gruntu była momentami szybsza niż 10 m/s.

                  Utrata tak, ale piloci nie mieli o tym informacji, szczególnie, że w
                  tej fazie lotu, to już nie ma czasu na rozmyślania o charakterze
                  zmian pewnych parametrów, do tego mając uwagę zajętą szukaniem
                  punktów odniesienia za oknem.

                  > Przy podejściu na dwie NDB zapomniał o bliższej NDB? Bez jaj.
                  > Naprawdę nie zauważasz, że Twoja wersja opiera się na zrobieniu z
                  > tych pilotów lotniczych debili?

                  Myślę, że na to wpłynęła ogólna atmosfera w końcówce lotu.
                  Obecność "gościa" za plecami, perspektywa "przyjemności" jeżeli się
                  spóźnią,

                  10:38:00,4__Nieznany: Wkurzy się, jeśli jeszcze (niezrozumiały)

                  pośpiech, niedoświadczony nawigator, który tam był pierwszy raz,
                  brak doświadczenia pilotów w lotach bez widoczności na TU154M
                  (piloci cywilni ćwiczą 2 razy w roku na symulatorach, różne
                  podejścia w najgorszych warunkach, których praktycznie normalnie nie
                  spotykają i to muszą zaliczyć te ćwiczenia, bo innaczej to są
                  odsuwani od latania i muszą przechodzić kontrolę dopuszczeniową). A
                  tu co, piloci wożą po prawie 100 pasażerów a nie mają na świeżo
                  obcykanego latania i podchodzenia w warunkach ciężkich. Mąż mojej
                  koleżanki jest pilotem cywilnym, także pilotem instruktorem
                  i "dręczy" innych na symulatorach i on ma więcej wylatane na
                  symulatorach niż ci "doświadczeni" piloci wylatali w ogóle (na kilku
                  typach samolotów), więc co tu mówić o ich doświadczeniu. Do tego
                  jeszcze ktoś tym załogantom zabrał możliwość ćwiczenia trudnych
                  podejść na symulatorach (a podobno jeszcze kiedyś, to mieli umowę z
                  LOT-em i w przerwach między lotami VIP-owskimi latali normalnie na
                  liniach cywilnych by cały czas ćwiczyć umiejętności).

                  > O ile wiem, ścieżka jest linią odniesienia, w większej odległości
                  > od pasa nie ma potrzeby ścisłego utrzymywania się na niej.

                  Tak, ale ścieżka określa też punkty przez jakie powinien przejść
                  samolot podchodząc do lądowania na danym lotnisku (a już szczególnie
                  gdy robi to w ciężkich warunkach pogodowych). Nad dalszą powinni być
                  300m a wychodzi, że byli 450m. Nad bliższą powinni być 70m +
                  wysokość stacji względem poziomu progu pasa) a byli pewnie z 10 nad
                  gruntem. Nie uważasz, że nawet nieścisłość ma pewne granice
                  (szczególnie jak nic nie widzimy poniżej pewnej wysokości)?


                  > Pytasz, czym zmuszono, nie mając żadnych dowodów, że zmuszono, a
                  > jedynie Twoje wielopiętrowe spekulacje? Cóż mogę napisać, oprócz
                  > tego, że to jest wadliwy i jałowy sposób rozumowania
                  • vargtimmen Re: moim skromnym zdaniem 01.09.10, 21:01
                   absurdello napisał:

                   > vargtimmen napisał:
                   >
                   >
                   > Myślę, że oni sobie wykoncypowali matematyczną sztuczkę na dolecenie do
                   zadanego punktu przy braku widoczności ale nie uwzględnili
                   > niedokładności pomiaru parametrów ruchu i ten błąd spowodował, że
                   > znaleźli się gdzie indziej niż planowali, a przez mgłę praktycznie
                   > do końca się nie zorientowali, że źle lecą.

                   1. Nie ma śladu takich uzgodnień
                   2. Tylko idiota mógłby tak zaplanować i nie patrzyć na GPS

                   Nic nie przemawia za tą wersją.                   TAWS - w przypadku tego lotniska był bezużyteczny, nie mogli się na nim opierać.


                   Twoje sugestie o braku rozeznania co do tempa spadku odległości od gruntu uważam
                   za fałszywe, człowiek, zwłaszcza wytrenowany, ma naturalne wyczucie czasu. Jeśli
                   nawigator musiał wypowiadać "osiemdziesiąt" w ciągu pół sekundy, by zdążyć
                   powiedzieć na czas "siedemdziesiąt" (spróbuj powiedzieć to w pół sekundy...) to
                   wiedział, że tracą wysokość o wiele za szybko.

                   Opieranie tezy, że wiedzieli coś o rzeźbie, bo pilot powiedział, "w normie"
                   uważam za bardzo wątpliwe. O wiele bardziej prawdopodobne jest, że popatrzył na
                   wys. barometryczny albo wariometr.

                   Plan manewru wg Ciebie: zejście na 20 metrów radio, na 1200-1500 metrów przed
                   pasem jest bez sensu. Teza, że sobie tak wyliczyli, że zapomnieli, że czasem
                   rosną gdzieś drzewa i ani razu nie sprawdzili swoich założeń przez spojrzenie na
                   GPS jest groteskowa.

                   Wg podręczników Tu 20 metrów wystarcza na wyrównanie z opadania z prędkością 6-7
                   m/s? Ja widziałem 30 metrów, ale mniejsza z tym. To gdzie zaczęli wyrównywać,
                   biorąc pod uwagę profil terenu? Przy jakiej radiowysokości? Chyba koło 70-ciu?

                   Dla klarowności, podsumuję kluczowe założenia Twojej wersji:

                   -piloci, mimo, że mieli GPS i TAWS, pomylili się w położeniu poziomym o kilkaset
                   metrów, bo wyznaczali położenie poziome ze swoich wstępnych obliczeń z okolic
                   NDB i z położenia pionowego, a na GPS postanowili nie patrzyć

                   -piloci podchodzili na dwie NDB i zapomnieli, że bez sensu jest lądować przed NDB

                   -piloci uznali, że spokojny lot na wysokości poniżej 20 metrów nad ziemią we
                   mgle, nad nieznanym terenem, przy bliżej nieznanej odległości od pasa to
                   akceptowalny pomysł

                   -piloci stracili poczucie czasu, nawigator nie zauważył, że musi wypowiadać
                   liczby dwa razy szybciej niż normalnie, zamiast 1 słowa na oddech, to 3 na
                   jednym oddechu

                   -piloci nie zauważyli gwałtownych skoków zachowania radiowysokości (najpierw
                   brak zmian przez 7 sekund, a potem spadek o 50 metrów w 4 sekundy) - dlatego
                   sądzili, że są nad płaskim, bezdrzewnym terenem.

                   Jak by Ci to delikatnie powiedzieć... to wszystko razem złożone wygląda jak złe,
                   siłowe, naciągane, nielogiczne wyjaśnienie. Dlatego musisz się powoływać na ich
                   zbiorową psychozę i/lub imputować im zupełną indolencję. Powtarzam: to nie jest
                   wyjaśnienie zadowalająca, to pójście na łatwiznę.
                   • vobo7 Kilka skromnych uwag (zaciemniających:) 02.09.10, 13:16
                    Panowie V. i A. :)

                    1) Bardzo być może, że przy tym podejściu oraz konfiguracji nie było w ogóle opcji automatycznego odejścia na drugi krąg.

                    Zgodnie z instrukcją, jest to możliwe tylko w reżimach automatycznym i директорным ("kierunkowym"?) - po przechwyceniu ścieżki ILS. Lamka Глисс na ПН-5 musi się palić (to jest jak wół napisane w RLE, poza tym, mam też inną RLE, w której jest jeszcze jaśniej). W standardowym RLE jest też wymóg klap na 45 stopni, który tu nie był spełniony.

                    Ten директорный różni się od automatycznego po prostu tym, że nie autopilot prowadzi, ale pilot, posługując się wskazaniami na ADI (nie wiem, jak po polsku się mówi "flight director":). Natomiast oba reżimy są prowadzone sygnałami ILS.

                    W tej sytuacji nie rozumiem, dlaczego kapitan mówił o "odejściu w automacie". Albo im się coś pomieszało (mało prawdopodobne), albo o czymś nie wiemy (daleko posunięte modyfikacje awioniki).

                    2) Vargtimmen napisał wcześniej:

                    > O ile wiem, ścieżka jest linią odniesienia, w większej odległości
                    > od pasa nie ma potrzeby ścisłego utrzymywania się na niej.


                    Wygląda na to, że jest niemal wręcz przeciwnie. Jest cały wielki artykuł Jerszowa na temat tego, jak poważne konsekwencje dla dużych i ciężkich maszyn może mieć wstępne przewyższenie a następnie próba "gonienia" ścieżki na podejściu. Jeśli oni istotnie mieli 400(+)m zamiast 300-stu nad dalszą, to jest to istotny błąd w pilotażu, który sam z siebie stwarza niebezpieczeństwo.

                    3) Absurdello, zwracam honor jeśli chodzi o nastawę RW. Tzn. co najmniej tyle honoru zwracam, ile zabrałem ;). On może być nastawiany na więcej niż 60m (instrukcja jest trochę niejasno napisana), w tym w szczególności może być nastawiany na wysokość decyzji. Sam zobacz :). Przy okazji - widać, że klapy mają na 45. No i świeci im się nadal "H" świadczące o tym, że poniżej zadanej na RW wysokości zeszli.

                    4) Vargtimmen: mam pewne domysły, a właściwie uwagi n/t integracji. Nie piszę na razie, bo to są raczej rzeczy do ew. dyskusji, niż cokolwiek pewnego. Ale jeśli chcesz podyskutować, to mogę naskrobać.
                    • vargtimmen Re: Kilka skromnych uwag (zaciemniających:) 02.09.10, 17:01
                     vobo7 napisał:

                     > Panowie V. i A. :)
                     >
                     > 1) Bardzo być może, że przy tym podejściu oraz konfiguracji nie było w ogóle op
                     > cji automatycznego odejścia na drugi krąg.
                     >
                     (...)

                     > W tej sytuacji nie rozumiem, dlaczego kapitan mówił o "odejściu w automacie". A
                     > lbo im się coś pomieszało (mało prawdopodobne), albo o czymś nie wiemy (daleko
                     > posunięte modyfikacje awioniki).
                     >


                     No to byłby klops dla mojego ulubionego scenariusza, a do tego nowe niespójności


                     > 2) Vargtimmen napisał wcześniej:
                     >
                     > > O ile wiem, ścieżka jest linią odniesienia, w większej odległości
                     > > od pasa nie ma potrzeby ścisłego utrzymywania się na niej.

                     >
                     > Wygląda na to, że jest niemal wręcz przeciwnie.

                     (...)

                     > Jeśli oni istotnie mieli 400(+)m zamiast 300-stu nad dalszą, to jest to
                     istotny błąd w pilotażu, który sam z siebie stwarza niebezpieczeństwo.


                     Hm, to mi byłoby przykro, bo to chyba Ty mnie kiedyś przekonywałeś do wersji
                     zbliżonej do tej, którą pozwoliłem sobie zaprezentować. Pytanie, w takim razie,
                     dlaczego kontroler był taki niedbały.


                     > 4) Vargtimmen: mam pewne domysły, a właściwie uwagi n/t integracji. Nie piszę
                     na razie,
                     > bo to są raczej rzeczy do ew. dyskusji, niż cokolwiek pewnego. Ale jeślli
                     chcesz podyskutować, to mogę naskrobać.

                     Napisz proszę. Choć tracę powoli nadzieję, że bez znajomości szczegółów
                     wyposażenia i zapisów pracy przyrządów mamy szanse na dojście do prawdy, to
                     przeczytam z najwyższą przyjemnością.
                     • vobo7 Re: Kilka skromnych zaciemnień integracji:) 03.09.10, 16:08
                      Nie sądzę, aby te uwagi szczególnie wiele wniosły. Część podsumuje to, co już „prawie wiemy”, część zaś wprowadzi nowe pytania i wątpliwości.

                      W standardowej wersji Tu-154M i Tu-154B najbardziej zaawansowanym urządzeniem nawigacyjnym był tzw. system НВУ (Навигационное Вычислительное Устройство). Ogólnie mówiąc, był to system nawigacji inercjalnej, który umożliwiał lot między zdefiniowanymi punktami w odróżnieniu od zwykłej metody, czyli ustawiania kursu. System ten był naturalnie zintegrowany z autopilotem.

                      Można się domyślać, iż ten właśnie system został w naszych samolotach 101 i 102 zastąpiony przez instalację FMS UNS-1D Universal Avionics. Skąd taki domysł? Po pierwsze, jeden z dwóch paneli FMS jest zainstalowany dokładnie w tym miejscu (obok i niżej paneli autopilota), w którym wcześniej znajdowały się panele sterowania НВУ. Ponadto, rzeczone НВУ nie jest wymieniane w publikowanych w sieci opisach wyposażenia naszych Tu, choć są tam uwzględnione znacznie mniej istotne systemy.

                      Ponadto, co najważniejsze, mamy pewne stwierdzenia, które padły ze strony szefa Aviacor oraz dodatkowy komentarz zamieszczony przez Kommiersant (wiem, nieszczególnie wiarygodne źródło, ale stwierdza się tam, że modyfikacje były wykonane przez Polaków). Całość zgadza się z tym, o czym kiedyś pisał Avgas: nasze Tu-154M musiały mieć zdolność P-RNAV (w tym stosowne certyfikaty), bo inaczej nie polatałyby sobie po Europie. Nb. nie należy tej instalacji FMS uważać za jakiś wyjątkowy szczyt techniki i to jeszcze być może wojskowej. Jak widać tu, tu oraz tu – podobne instalacje występowały w samolotach linii cywilnych i to jeszcze na początku obecnej dekady, nawet w wersji B Tu-154.

                      НВУ zapewniało wyłącznie nawigację w poziomie i nie miało nic wspólnego z fazą samego lądowania. Autopilot ABSU-154-2 zawiera przełączniki, które w ustawieniu do lądowania odłączają tę część, która obsługuje НВУ. Dokładniej, ABSU zawiera dwa oddzielne kalkulatory: jeden do „nawigacji” (i ten obsługuje m.in. НВУ), drugi do lądowania (i ten obsługuje ILS). Oba nie mogą być włączone jednocześnie. Dodać warto, iż nawigację typu punkt-punkt można było w tej klasycznej wersji Tu-154M prowadzić także przy użyciu GPS (również wyłącznie w poziomie). Obsługiwał to ten sam tryb pracy autopilota, zaś oddzielny przełącznik służył do wyboru sygnału wejściowego między НВУ a GPS.

                      Nie jest jasne, czy FMS jest faktycznie przypięty do autopilota (na forach były różne opinie na ten temat). Mnie się wydaje bardziej prawdopodobne, że jest – zwłaszcza już w tym samym „trybie” w jakim wcześniej działało НВУ. Niezbyt sobie wyobrażam utratę funkcjonalności (czyli możliwości użycia autopilota) w wyniku zainstalowania nowego, dokładniejszego urządzenia, które ma zapewnić co najmniej ten sam rodzaj możliwości nawigacyjnych a za to większą dokładność. W końcu bodaj jakieś 95% lotu odbywa się na autopilocie.

                      Pamiętać jednak należy, iż P-RNAV odnosi się do fazy „terminal” (dalsze okolice portu) oraz ew. en-route (trasa), ale nie do fazy „approach”. P-RNAV w ogóle nie wymaga żadnej nawigacji w pionie. Wręcz stwierdza się, iż takowa winna być możliwa klasycznie. Wymogi RPN dla P-RNAV to dokładność jednej mili przez 95% lotu (systemy oparte o IRS, takie jak właśnie НВУ, nie zapewniają tej dokładności przez odpowiednio długi czas – stąd zapewne wymiana). Jednak dla lądowania RPN ma znacznie wyższe wymogi. Tam, gdzie w P-RNAV wspomina się w ogóle o opcjonalnej nawigacji w pionie mówi się o wysokości barometrycznej, o tym, że GNSS (GPS) jest traktowany wyłącznie w kategoriach poziomych, że ew. opcjonalne VNAV może być używane tylko na podstawie publikowanych procedur, itd.

                      Wyżej opisaną integrację można uznać za prawdopodobną. Cokolwiek więcej, to już sfera spekulacji jeśli nie fantazji. No i … dodatkowych problemów.

                      FMS (a co najmniej wersja 1B, do której jest dostępna dokumentacja) działa wyłącznie w oparciu o ciśnienie QNH. Używanie QFE jest zabronione. Spodziewam się, że FMS bierze to ciśnienie z systemu CBC. Nie jestem pewien, czy załoga mogła sobie pozwolić na wprowadzenie QNH. TAWS może działać z QFE (dodatkowo, poza QNH), o ile taką opcję instalacyjną wykonano.

                      Autopilot ma do lądowania przeznaczone wyłącznie tryby obsługujące ILS. Nawet jeśli FMS obsługuje różne inne rzeczy, to nie bardzo byłoby gdzie je „wpiąć” do autopilota. Tryby pionowe „V” i „M” (stabilizacja prędkości przyrządowej (IAS) albo liczby Macha zależnie od pochylenia) są w ogóle wyłączane wraz z włączeniem do lądowania automatu ciągu.

                      Jeśli już fantazjować, to zamiast autopilota można sobie wyobrazić ew. podłączenie FMS także do Flight Directora. Wtedy samolot trzeba by prowadzić ręcznie, ale przynajmniej byłoby widać jak i dokąd. Tyle, że Flight Director jest sam z siebie integrowany z autopilotem, choćby i po to, żeby na nim widzieć jakie zamiary ma autopilot. Więc czy to jest w tym wypadku możliwe … diabli wiedzą.

                      Do tego dochodzi zasadnicze pytanie: jak właściwie załoga mogła ew. korzystać z FMS przy lądowaniu w Smoleńsku? Nie mam pojęcia. Za mało wiem na temat FMS; instrukcję raczej przejrzałem niż przeczytałem. Widać, że FMS narzuca sporo ograniczeń jeśli chodzi o podejścia definiowane przez pilota dla lotów IFR. Przykładowo:

                      “There are no provisions for pilot-defined GPS or NDB approaches.”

                      Albo (dla podejść GPS):

                      “The approach waypoint coordinates must conform to World Geodetic System - 1984 (WGS-84) coordinate system (or equivalent).” (kwestia tego, które właściwie mieli wersje kart)

                      “NDB GPS overlay Approaches are intended to be flown using GPS only. There are no provisions for pilot defined NDB approaches.”

                      Znacznie mniej ograniczeń narzuconych jest na możliwości definiowania przez pilota podejść dla VFR. Takie istotnie mogli sobie sami zdefiniować. Niemniej oczywiście na tak zdefiniowanym podejściu nie mogli schodzić „w automacie”. W niektórych przypadkach takie podejścia mogą mieć nawet większą „precyzję” niż tradycyjny RNAV (jeśli są dane z większej ilości sensorów). Tyle, że są też w instrukcji bezpośrednie ostrzeżenia:

                      „VFR approaches are provided as a pilot aid only, and should not be used in IMC.”

                      “IFR approaches should not be defined as VFR-type approaches in an attempt to take advantage of potential accuracy improvements.”
              • joanna_toja Re: moim skromnym zdaniem 26.08.10, 00:25
               you-know-who napisał:

               > 15-go w nocy ladowalem na pustym lotnisku w gordon, nebraska.(...) w
               odleglosci 10 km wlaczylem przy uzyciu radia swiatla lotniskowe (5 klikniec na
               czestosci unicom). noc byla ciemna, ale mialem widocznosc swiatel pasa.
               powinienem byl przydzielic pasazerowi odlicznie wysokosci. nie zrobilem
               tego
               . po wyladowaniu zrozumialem, ze bylem w bledzie co do wysokosci na
               ktorej powinienem byc...


               pogratulować!
               nota bene czy to sugestia, że kpt. Protasiuk też był takim indywidualistą, co to
               hehe wszystko sam zrobi najlepiej? :P

               • you-know-who Re: moim skromnym zdaniem 26.08.10, 08:43
                > też był takim indywidualistą, co to
                > hehe wszystko sam zrobi najlepiej? :P

                wiekszym (por. rezultaty). z reszta, na to wskazuje wyraznie
                transkrypt: sam robi, nie informuje. mechanizmy odchylen te same,
                tylko skala troszke inna.
       • vargtimmen Re: Obawiam się jednak, że tam był oryginalny 24.08.10, 21:30
        absurdello napisał:

        > autopilot ABSU-154 z oryginalnymi możliwościami.

        Dlaczego tak sądzisz?
        • vobo7 Re: Obawiam się jednak, że tam był oryginalny 24.08.10, 22:23
         Vargtimmen,

         W kilku miejscach było publikowane wyposażenie naszego Tu. Podawano, że autopilot to ABSU-154-2. W wielu miejscach - i u nas i w Rosji - się o tej właśnie wersji autopilota dyskutuje. Może więc to raczej Ty powinieneś przywołać jakiekolwiek realne przesłanki ku temu, aby móc przypuszczać, że fabryka Tupolewa skonstruowała jeszcze jakiś inny, nowsze model autopilota, który można zainstalować w Tu-154M. Ja się z niczym takim nigdzie nie spotkałem. Z najmniejszym nawet wspomnieniem, przypuszczeniem.

         Wygląda więc raczej na to, że wymyśliłeś tajny tryb odchodzenia na drugi krąg w tajnym modelu autopilota i oczekujesz, iż ktoś Ci udowodni, że to jest nierealne;) Nie jest to aby zbyt wygodny sposób na dyskusję?:)

         Ale do rzeczy. Wiedzy o autopilocie nam z pewnością brakuje. Na sieci znalazłem jedynie kawałki instrukcji do niego - tylko pierwsze trzy tomy, a akurat ten wspomniany przez Absurdello Вычислитель ухода ВУ-1-2 jest opisany w tomie piątym:(.

         W innych instrukcjach (dla samolotu, nie autopilota) występują tylko dwa tryby odejścia: ręczny i automatyczny. Ten drugi zaczyna się właśnie od naciśnięcia przycisku Уход. Ślad po tym zapisuje się w FDR, więc będziemy wiedzieli, czy przycisk został naciśnięty.

         Sądzę, że warto dodać, iż odejście na drugi krąg to jest procedura wykonywana przez... załogę, a nie autopilota. Ten ostatni, to tylko jeden z jej elementów. Autopilot nie podniesie przecież podwozia, nie zmniejszy wychylenia klap, itd. Procedura przewiduje konkretne wypowiadane na głos komendy i potwierdzenia, akcje wykonywane przez poszczególnych członków załogi. Niczego takiego w stenogramie nie ma. Nic w stenogramie nie świadczy o tym, iż załoga podjęła wykonywanie tej procedury. I to zupełnie niezależnie od tego czy w samolocie był ABSU-154-3, ABSU-154-7.5 czy jeszcze coś innego, o czym nie wiemy. Inżynier nie potwierdził, iż silniki są w reżimie startowym (a powinien). Nie potwierdził wyłączenia automatu ciągu (a zgodnie z procedurą powinien). Nikt nie wydał komendy zmniejszenia wychylenia klap do 28 stopni. Itd.

         Oczywiście - minęło raptem 15 sekund. Albo... aż piętnaście.

         Jeszcze nawiasem - odnośnie samego schodzenia na autopilocie. To nie jest tak, że musi to być schodzenie w pełni automatyczne (takie jak przy ILS). Kanały wzdłużny i boczny mogą pracować w ten sposób, że jedynie stabilizują. Automat ciągu można także regulować w trakcie schodzenia. Nie trzeba w tym celu łapać za dźwignie przepustnic i autopilota odłączać.
         • vargtimmen Re: Obawiam się jednak, że tam był oryginalny 24.08.10, 23:38
          vobo7 napisał:

          > Vargtimmen,
          >
          > W kilku miejscach było publikowane wyposażenie naszego Tu. Podawano, że autopil
          > ot to ABSU-154-2. W wielu miejscach - i u nas i w Rosji - się o tej właśnie wer
          > sji autopilota dyskutuje. Może więc to raczej Ty powinieneś przywołać jakiekolw
          > iek realne przesłanki ku temu, aby móc przypuszczać, że fabryka Tupolewa skonst
          > ruowała jeszcze jakiś inny, nowsze model autopilota, który można zainstalować w
          > Tu-154M. Ja się z niczym takim nigdzie nie spotkałem. Z najmniejszym nawet wsp
          > omnieniem, przypuszczeniem.
          >
          > Wygląda więc raczej na to, że wymyśliłeś tajny tryb odchodzenia na drugi krąg w
          > tajnym modelu autopilota i oczekujesz, iż ktoś Ci udowodni, że to jest
          > nierealne;) Nie jest to aby zbyt wygodny sposób na dyskusję?:)


          No, jak widać jest. Dowiedziałem się, jaki "minimalny" autopilot tam działał i
          jak się go obsługuje. Btw, nie jestem całkiem zadowolony, wolałbym instrukcję po
          angielsku.

          No dobrze, wiem, że Wy się znacie na tym autopilocie.

          Jak wyglądała jego integracja z FMS?

          Jak wygląda obsługa "odejścia na automacie" w tym modelu?

          Czy ten autopilot z tym FMS mogły obsłużyć procedurę "missed approach"?

          Jeśli tak, to czy ten autopilot obsługując odejście w tej procedurze, pozostałby
          włączony, czy by się odłączył?

          Jakie dźwięki powinny być przy tym wydawane przy włączeniu "odejścia na automacie"?

          Wracając do kwestii wygody dyskusji: tezy kategoryczne na temat scenariusza
          katastrofy stawia Absurdello, ja widzę w nich wątpliwe założenia i pewne
          niespójności, więc dopytuję. Skoro tezy są stawiane kategorycznie, to zbicie
          moich wątpliwości powinno być łatwe.

          Aha, wg doniesień prasowych, państwowe Tu miały wiele znaczących przeróbek, tak
          że standardowe "symulatory" były dla tych samolotów bezużyteczne - stąd
          podręcznikowe opisy standardowego Tu mogą być nieadekwatne. Warto o tym pamiętać.

          >
          > Ale do rzeczy. Wiedzy o autopilocie nam z pewnością brakuje. Na sieci znalazłem
          > jedynie kawałki instrukcji do niego - tylko pierwsze trzy tomy, a akurat ten w
          > spomniany przez Absurdello Вычисли
          > тель ухода ВУ
          > -1-2
          jest opisany w tomie piątym:(.
          >
          > W innych instrukcjach (dla samolotu, nie autopilota) występują tylko dwa tryby
          > odejścia: ręczny i automatyczny. Ten drugi zaczyna się właśnie od naciśnięcia p
          > rzycisku Уход. Ślad po tym zapisuje się w FDR, więc będ
          > ziemy wiedzieli, czy przycisk został naciśnięty.
          >

          Dokładnie. Wtedy wątpliwości znikną.

          > Sądzę, że warto dodać, iż odejście na drugi krąg to jest procedura wykonywana p
          > rzez... załogę, a nie autopilota. Ten ostatni, to tylko jeden z jej elementów.
          > Autopilot nie podniesie przecież podwozia, nie zmniejszy wychylenia klap, itd.
          > Procedura przewiduje konkretne wypowiadane na głos komendy i potwierdzenia, akc
          > je wykonywane przez poszczególnych członków załogi. Niczego takiego w stenogram
          > ie nie ma.

          No dobrze, ale tych czynności nie wykonuje się chyba od razu, zwłaszcza, gdy
          ziemia przybliża się w tempie 10-15 metrów na sekundę?

          > Oczywiście - minęło raptem 15 sekund. Albo... aż piętnaście.
          >

          No, nie całkiem. Od stwierdzenia "odchodzimy" do przejścia w tryb manualny (20
          metrów nad ziemią!) minęło około 5 sekund, do wyraźnie słyszalnego koszenia
          drzew - 9 sekund, do urwania części skrzydła (które to zdarzenie raczej
          utrudniało manewry z klapami) - niecałe 10 sekund.


          > Jeszcze nawiasem - odnośnie samego schodzenia na autopilocie. To
          > nie jest tak, że musi to być schodzenie w pełni automatyczne (takie jak przy
          ILS). Kanały wzd
          > łużny i boczny mogą pracować w ten sposób, że jedynie stabilizują. Automat ciąg
          > u można także regulować w trakcie schodzenia. Nie trzeba w tym celu łapać za
          dźwignie przepustnic i autopilota odłączać.


          Rozumiem to i rozumiem, że FMS też tak potencjalnie może w trybie "missed
          approach" - nie odłączać autopilota, tylko przestawiać jego ustawienia do
          kierowania odejściem.

          Dokładnie w tym miejscu poddaję w wątpliwość kategoryczną tezę Absurdella, że
          odchodzenie na drugi krąg "w automacie" = odłączenie autopilota sygnalizowane
          dźwiękami.
          • vobo7 Re: Obawiam się jednak, że tam był oryginalny 25.08.10, 10:26
           vargtimmen napisał:

           > wolałbym instrukcję po angielsku.

           Ba, ja takoż;).

           > No dobrze, wiem, że Wy się znacie na tym autopilocie.

           Za siebie mogę tyle powiedzieć, że im więcej czytam tym mniej "się znam".
           Kolejne szczegóły generują kolejne pytania, a własnych możliwości
           interpretacyjnych mi brakuje. Przykładowo: w jednej z instrukcji opisujących
           procedurę automatycznego odejścia znalazłem taki zapis, że ją można wykonywać
           tylko wtedy, kiedy przy lądowaniu klapy były wychylone o 45 stopni. A nasi
           mieli, zdaje się, 36. No i... kolejna zagwozdka. Itd.

           > Jak wyglądała jego integracja z FMS?

           Tego nie wie nikt:).
           Już sobie w tym temacie spekulowaliśmy kiedyś i mnie od tego czasu żadna nowa
           wiedza nie przybyła.

           Na pozostałe twoje pytania dotyczące szczegółów technicznych związanych z trybem
           automatycznego odejścia nie odpowiem, póki się przez to wszystko sensownie nie
           przegryzę.

           > tezy kategoryczne na temat scenariusza katastrofy stawia Absurdello

           Czy ja wiem? Dla mnie one są nie tyle "kategoryczne", co po prostu wyrażone
           precyzyjnie. I podobnie precyzyjnie - uzasadniane. Wątpliwości, myślę że wszyscy
           nadal mamy, Absurdello zapewne też.

           > Aha, wg doniesień prasowych, państwowe Tu miały wiele znaczących przeróbek

           Tak. Niemniej publikowane były opisy wyposażenia już obejmujące te przeróbki:
           FMS, TAWS, nowy radar pogodowy, nowe GPS'y, itd. Nie znajdę w tej chwili linka,
           niemniej była na lotnictwo.net krótka dyskusja n/t aktualności tych opisów
           wyposażenia bowiem ktoś zauważył, iż data ich publikacji poprzedzała datę
           ostatniego remontu 101-ki. Ktoś inny stwierdził wtedy, że ten ostatni remont nie
           wiązał się z instalacjami żadnych nowych elementów wyposażenia i, wobec tego,
           wspomniane opisy są nadal aktualne. Autopilot był tam cały czas typu ABSU-152-2.

           > podręcznikowe opisy standardowego Tu mogą być nieadekwatne.

           No racja.

           > No dobrze, ale tych czynności nie wykonuje się chyba od razu, zwłaszcza, gdy
           > ziemia przybliża się w tempie 10-15 metrów na sekundę?


           I tak i nie. Tzn. jeśli chodzi o klapy - masz rację. Najpierw samolot musi
           zacząć nabierać wysokości; komendę dla klap wolno dawać powyżej 50m no dopiero
           od pewnej prędkości (chyba 290). Natomiast przestawienie silników na reżim
           startowy (czy to ręcznie czy przez automat) to jest absolutnie pierwsza rzecz,
           jaka ma miejsce. I powinna też zostać szybko potwierdzona. Na to, jak sądzę,
           czasu byłoby dość.

           > Rozumiem to i rozumiem, że FMS też tak potencjalnie może w trybie "missed
           > approach" - nie odłączać autopilota, tylko przestawiać jego ustawienia do
           > kierowania odejściem.


           Zupełnie niekategorycznie i opierając się na wyczuciu: nie sądzę.
           Myślę, że planowanie missed approach w FMS dotyczy raczej tego, co ma się dziać
           później: czyli dalszej drogi samolotu od punktu MAP - jaki kurs, przez jakie
           punkty, jaki skręt, w którą stronę, jakie wysokości, itd.
          • jot-es49 Re: Obawiam się jednak, że tam był oryginalny 25.08.10, 10:41
           vobo7 napisał:
           Aha, wg doniesień prasowych, państwowe Tu miały wiele znaczących przeróbek, tak
           że standardowe "symulatory" były dla tych samolotów bezużyteczne - stąd
           podręcznikowe opisy standardowego Tu mogą być nieadekwatne. Warto o tym pamiętać.

           Tu są dwie oddzielne kwestie! Zacznę od drugiej - RLE wydawane jest
           "personalnie" dla każdego samolotu, a więc oryginał zawiera informacje i
           instrukcje odnośnie wszystkich urządzeń tam zamontowanych i w tym sensie
           masz rację, że wszelkie opisy dostępne w necie są ogólne i tylko jako takie
           można je przyjmować.
           Co zaś tyczy się symulatorów (trenażerów) to absolutnie nie można powiedzieć, że
           są one bezużyteczne. Ćwiczenia na nawet najbardziej ubogo wyposażonych
           symulatorach mają służyć zgraniu załogi w szczególnie ekstremalnych warunkach.
           Te nawyki wykształcone w trakcie treningów, posługiwania się podstawowym
           wyposażeniem, obecnym na każdym typie danego samolotu, mogłyby zapobiec
           sytuacji, która miała miejsce w tym naszym przypadku. Niestety, podobnie jak
           napisałeś, myśleli polscy szkoleniowcy a efekt tego myślenia poznaliśmy 10
           kwietnia!
     • absurdello Re: moment - baaaardzo dużo założeń i chyba złych 24.08.10, 22:45
      > Ten Tupolew, PL 101, był wielokrotnie modernizowany, ostatni raz
      > bardzo niedawno. Z tego, co wiadomo, miał zaawansowanego
      > autopilota, zdolnego nawet do automatycznego lądowania (przy syst.
      > ILS odpowiedniej kategorii)

      To był właśnie oryginalny ABSU, tu masz opis:


      Opis ABSU-154-2


      automatyczne lądowanie to tylko do 30m, poniżej tego sterowanie
      ręczne (tu też piloci przewalili, już na 30m powinni być na ręcznym)

      • vobo7 Re: moment - baaaardzo dużo założeń i chyba złych 24.08.10, 22:55
       A tu np. jest pełna instrukcja do autopilota po rosyjsku. Nb. pełna, nie - jak wyżej błędnie napisałem - tylko kawałek.
      • igor_uk Re: moment - baaaardzo dużo założeń i chyba złych 24.08.10, 23:09
       absurdello napisał: "automatyczne lądowanie to tylko do 30m, poniżej tego
       sterowanie
       ręczne (tu też piloci przewalili, już na 30m powinni być na ręcznym)"
       .
       absurdello,w tym opisie,co ty wkleiles link,nic o tym nie pisze sie,ale jest co
       innego:
       "- автоматическое управление самолетом и выдачу директорных сигналов пилотам в
       режимах «НВУ» и «VOR» и в режиме захода на посадку до высоты принятия
       решения"


       Jak z tego wynika,to Protasiuk powinien byl wylaczyc autopilot na wysokosci 100
       metrow,bo jak pamjetamy,to wlasnie o tej wysokosci byla mowa z kontrolerem
       lotu.Im wiecej dowieduje sie czlowike o tym,jak ten lot odbywal sie,tym bardziej
       to wszystko przeraza.Jaks partyzantka,od poczatku i do samego konca (doslownie).
       Wylot spozniony,bez aktualnych kart podejscia,bez wiedzy o pogodzie na
       docelowym lotnisku.Sam lot wygladal na niewiadomo co.Do kokpitu wchodzil kto
       chciel.Podejscie do ladowania rowniez byla dziwna,pomimo ze wiedzieli juz,ze
       pogoda calkowicie wyklucza mozliwosc bezpiecznie wyladowac,jednak laduja.Na
       autopilocie na tak wyposazonym lotnisku nie wolno ladowac,ale oni laduja i
       "wylaczaja" autopilot dopiro na wysokosci ponizej 20 metrow i tylko po tym ,jak
       padla komenda kontrolera "Horyzont".

       08:40:54 KRL Kontrola wysokości, horyzont.
       08:40:55 N 20.
       08:40:56 Sygnał dźwiękowy, F=400 Hz. ABSU.
       08:40:56 Sygnał dźwiękowy, F=800 Hz. Bliższa prowadząca.
       08:40:56 Sygnał dźwiękowy, F=400 Hz. ABSU.
       W tym jest jakijs obled.Widac ktos im niezle musial namieszac w glowach,ze cos
       takiego zrobili.Nie uwierze,ze tylko z glupoty i braku profesionalizmu.
       • vobo7 Re: moment - baaaardzo dużo założeń i chyba złych 24.08.10, 23:42
        Igor,

        Mimo wszystko wielu rzeczy nie wiemy. Czytamy fora, instrukcje... ale nadal nie wiemy. W jednych miejscach znajdujemy "to" w innych "tamto". Myślę, że na pewnym poziomie technicznego zagłębienia, nie mając własnego doświadczenia w danej dziedzinie, ciężko już o cokolwiek innego, niż w gruncie rzeczy - spekulacje. Np. tak naprawdę do dziś zupełnie nie wiemy, jaki rodzaj podejścia oni wykonywali. Itd.

        Natomiast jeśli byśmy pozostali wyżej, na pewnym poziomie ogólności, to faktycznie wydaje się mniej więcej tak, jak to piszesz. Dla mnie podstawowe jest to, że jeśli warunki nie pozwalały na bezpieczne lądowanie i to było wiadomo, to nie należało w ogóle zaczynać podejścia. Można było ew. pokrążyć nad lotniskiem czekając na zmianę pogody i jeśli by ta nie nastąpiła, to lecieć na lotnisko zapasowe. Natomiast jeśli już się zdecydowali schodzić do tych 100m, to pytanie się pojawia po co? Przecież z góry było wiadomo, że tam nic nie zobaczą. W tym - nie zobaczą pasa z odległości 1500m, bo takiej widoczności nie było. Skoro jednak tak zrobili, to już przekroczenie 100m wydaje mi się niemal zwykłą konsekwencją. Przecież nie po to wlatywali w mleko, żeby się na 100m naocznie przekonać, że tam nadal jest mleko, bo to było z góry wiadomo.

        Zgodzę się z tym, że to wszystko wygląda jak jakaś improwizacja, partyzantka, podejście typu "jakoś to będzie", itd. Nie wiem natomiast, czy ktoś koniecznie nam musi do tego w głowie mieszać. Może to robić samo życie, uprzednie doświadczenie, sytuacja.

        Za jakiś czas zapewne się więcej dowiemy. Ciekawe, jak to się skończy...

        ---
        Not with a bang but a whimper
        • igor_uk Re: moment - baaaardzo dużo założeń i chyba złych 24.08.10, 23:56
         vobo7 napisał: Ciekawe, jak to się skończy...<<

         A MOZE TAK:
         ""Prawda
         o katastrofie może być gorzka dla Polski
         .
         Nie wiem prawda,jaka prawda dla Polakow moze byc gorzka? Czy ta,ze na Wawelu
         pochowali winnego smierci 95 osob .Lub ta,ze wojskowe piloci sa komplektnymi
         amatorami bez wyobrazni .
         • vargtimmen Re: moment - baaaardzo dużo założeń i chyba złych 25.08.10, 00:04
          igor_uk napisał:

          > vobo7 napisał: Ciekawe, jak to się skończy...<<
          >
          > A MOZE TAK:
          > ""Prawda
          > o katastrofie może być gorzka dla Polski
          .
          > Nie wiem prawda,jaka prawda dla Polakow moze byc gorzka? Czy ta,ze na Wawelu
          > pochowali winnego smierci 95 osob .Lub ta,ze wojskowe piloci sa komplektnymi
          > amatorami bez wyobrazni .


          Lub ta, że premier RP wszedł w rolę użytecznego idioty.
          • you-know-who premier ma z tym bezposrednio niewiele wspolnego 25.08.10, 07:18
           ale powinien sie wziac za czyszczenie wojskowej stajni augiasza,
           zaczynajac od wyrzucenia min klicha. obawiam sie ze sprawe
           odpowiedzialnosci za smolensk i po i pis wycisza, bo kazda partia ma w
           swych szeregach winnych.
           • vargtimmen doprawdy? 25.08.10, 09:06
            No, bezpośrednio, to pewnie tak, ale tak ogólnie, to właśnie premierowi podlega
            MON, BOR, samoloty rządowe, służby dyplomatyczne.

            Z tym że, mój komentarz odnosił się do takiego ustawienia sprawy, z pełną
            aprobatą premiera RP, że "prawdę" na temat wypadku zaserwuje nam MAK, oczywiście
            w tej sprawie całkowicie bezstronny i takie, że Polska jest petentem w sprawie
            dostępu do własnej elektroniki i np. zwłok własnych wysokich urzędników.
            • indeed4 Re: doprawdy? 25.08.10, 20:22
             vargtimmen napisał:

             > "prawdę" na temat wypadku zaserwuje nam MAK

             Wierzyłem, że prawdę poznamy dzięki rzetelnej pracy naszych polskich śledczych, ale po tym :

             wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8245454,15_sierpnia_awanse_generalskie_dla_10_wojskowych.html
             .... nie jestem już tego taki pewny :-/
             • indeed4 . 25.08.10, 20:23
              Awans na stopień generała brygady dostaną: dowódca Garnizonu Warszawa płk
              Wiesław Grudziński, Naczelny Prokurator Wojskowy płk Krzysztof Parulski,
              • kzet69 Re: indeed 25.08.10, 22:14
               Chyba się czepiasz, obydwa wymienione przez ciebie stanowiska
               nominalnie są etatami generalskimi, więc cóż dziwnego w tym że
               piastujący je pułkownicy dostali awanse generalskie?
           • vobo7 Re: premier ma z tym bezposrednio niewiele wspoln 25.08.10, 10:41
            you-know-who napisał:

            > obawiam sie ze sprawe odpowiedzialnosci za smolensk i po i pis wycisza,
            > bo kazda partia ma w swych szeregach winnych.


            Hm. Trochę to wyciszanie w wykonaniu PiS nie współgra z ich obecną taktyką utrzymywania sprawy katastrofy na pierwszym politycznym planie. W końcu głupio byłoby najpierw powołać słynny zespół Macierewicza, a potem ten własny zespół... wyciszać:)

            Jeśli zaś chodzi o Klicha, to myślę, że Tusk stanie przed ew. decyzjami dopiero po opublikowaniu raportu przez komisje: MAK i naszą.
    • vobo7 Re: moment - baaaardzo dużo założeń i chyba złych 25.08.10, 09:50
     absurdello napisał:

     > Stenogramy są mimo wszystko dużo dokładniejsze, od FDR-a, bo
     > ten np. wszelkie sygnały dwustanowe (przełączniki, przyciski,
     > sygnały alarmów) rejestruje z rozdzielczością sekundową


     Jest jeszcze polski QAR no i logi z TAWS. Może nie będzie tak źle.
  • vargtimmen Dla refleksji jeszcze... 25.08.10, 11:52
   Raport z problemów technicznych przy lądowaniu Airbusa w Melbourne:

   www.atsb.gov.au/media/793243/aair2007044_prelim.pdf

   Following an uneventful flight from New Zealand, the crew were conducting an
   instrument landing system (ILS) approach to runway 27 at Melbourne. Weather
   conditions were forecast to include fog, which had subsequently eventuated and
   was likely to necessitate an instrument approach to the minimum altitude on the
   approach. The likelihood of the crew having to conduct a missed approach was
   high, as aircraft ahead of VQT had already conducted missed approaches because
   of the low visibility and fog.
   The crew had been aware of these conditions
   prior to departure and had flight planned accordingly. They had also conducted a
   briefing on the likelihood of having to conduct a missed approach prior to
   commencing the descent into Melbourne.
   At the decision height on the ILS approach, the crew did not have the
   prescribed visual reference and commenced a missed approach. During the initial
   part of the missed approach, the crew were not aware that the aircraft had not
   transitioned to the expected flight guidance modes1 for the missed approach.
   When the aircraft did not respond as expected, the crew took manual control of
   the aircraft.
   The crew were subsequently processed by air traffic control
   (ATC) for another approach to Melbourne Airport. This second approach also
   resulted in the crew conducting a missed approach and the aircraft was
   subsequently diverted to Avalon Airport, where it landed uneventfully. During
   the second missed approach, the aircraft systems functioned correctly.

   (...)

   At the decision height for the approach6, if the crew are not visual with the
   runway environment, they are required to conduct a missed approach. This
   involves the handling pilot advancing the thrust levers from the CL detent7 to
   the TO/GA position and positively rotating the aircraft to a climb attitude. It
   also involves a number of callouts from the crew in response to the manoeuvre,
   and subsequent actions to reconfigure the aircraft to a climb configuration.
   Movement of the thrust levers to the TO/GA position provides inputs to the
   flight control computers to initiate a change to the flight guidance modes. In a
   missed approach, the applicable modes are speed-reference-system (SRS) and
   go-around track (GA TRK). In the go-around manoeuvre, the SRS system provides
   guidance to maintain the speed which existed at the commencement of the missed
   approach procedure, while GA TRK provides lateral tracking guidance. The engines
   had already been commanded to provide thrust to allow the aircraft to climb away
   in the missed approach in response to the pilot advancing the thrust levers.

   A review of recorded flight data and crew interviews revealed that, after moving
   the thrust levers to commence the missed approach, the aircraft appeared to not
   respond correctly and the flight control computers remained in the localiser and
   glideslope modes. Both crew members recalled hearing and feeling an increase in
   engine thrust and there appeared to be an apparent pitch up in response to the
   procedure.
   The pilot-in-command reported that, when the aircraft did not respond
   appropriately, he disconnected the autopilot system and attempted to fly the
   aircraft manually. He reported that he input pitch control to command an
   appropriate nose-up pitch attitude. However, the aircraft initially continued to
   descend. Further control inputs from the pilot-in-command resulted in the
   aircraft commencing to climb, and the crew commanded retraction of the landing
   gear and reconfigured the aircraft for climb.

   (...)

   Recorded flight data

   Recorded flight data from the flight had been retrieved from the onboard flight
   data interface management unit (FDIMU) by the operator and was provided to the
   ATSB. Examination of the recovered flight data indicated that at the
   commencement of the first missed approach, at approximately 200 ft above ground
   level (AGL), the thrust lever positions were moved forward of the FLX/MCT
   detent8 for a short period before being retarded to that position.
   Simultaneously, the flaps and slats were retracted to the FLAP 3 position from
   the FULL position.9 The autopilot remained engaged during the commencement of
   the missed approach and was disengaged shortly after the flaps had been
   retracted. The recorded radio altimeter height at this time was between 58 and
   72 feet. Selected recorded parameters are shown at Figure 2.

   (...)
   Wnioski:

   Jak widać, kwestia odejścia w automacie nie jest taka całkiem prosta, a
   autopilot się czasem zacina, tak, że załoga jest zdezorientowana.

   W tej konkretnej sytuacji samolot zaczął nabierać wysokości dopiero 58 stóp
   (17.5 metra) nad ziemią, odchodząc z wysokości 60 metrów nad ziemią. Było blisko.
   • vargtimmen Korekta 25.08.10, 12:02

    Minimalna radio-wysokość na którą zszedł ten Airbus to było 34 stopy - 13
    metrów. Mieli szczęście, że tam nie było drzew.
    • vargtimmen wrrrr 25.08.10, 12:03


     Minimalna radio-wysokość na którą zszedł ten Airbus to były 43 stopy - 13
     metrów. Mieli szczęście, że tam nie było drzew.
     • absurdello Nie porównuj spraw różnych typów samolotów ! 26.08.10, 12:25
      Każdy z nich ma inne możliwości techniczne, inne ograniczenia
      technicze i możliwości systemu sterowania. Na każdym z nich są inne
      procedury (szczegółowe) realizacji "stałych fragmentów gry".
      Przepisy określają ogólne zachowanie się samolotu w trasie czy w
      przestrzeni lotniska ale nie określają realizowalności
      poszczególnych operacji na określonym typie samolotu. Na TU154M
      można zrobić odejście na drugi krąg z wysokości 4-6m o ile prędkość
      pionowa nie przekracza 4 m/s, oczywiście nad równym terenem bez
      drzew.
      Problem z wypadkiem polega na tym, że oni robili wykonalny
      technicznie manewr ale nie w tym miejscu co myśleli, że go robią !!!

      Z resztą próba realizacji tego manewru wymagającego precyzyjnego
      zachowania prędkości pionowej przy braku możliwości kontroli
      wzrokowej terenu, na takim "dokładnym" przyrządzie (gdzie łatwo się
      pomylić o jedną kreskę a i sam błąd przyrządu też pewnie daje coś od
      siebie)

      Wysokościomierz BAP-30 (WAR-30)

      to już jest "hardcore" i świadczy, że chyba piloci musieli być w
      silnym stresie ograniczającym mocno myślenie krytyczne co do
      powodzenia całej operacji.
      • vargtimmen nie o to szło 28.08.10, 16:50
       by porównywać różne typy samolotów, tylko o to, by wskazać na możliwość tego, że
       czasem może się zdarzyć sytuacja nietypowa, której źródłem nie jest szaleństwo,
       tylko błąd manualny, lub np. techniczny problem.
       • kzet69 Re: nie o to szło 29.08.10, 10:18
        vargtimmen napisał:

        > by porównywać różne typy samolotów, tylko o to, by wskazać na
        możliwość tego, ż
        > e
        > czasem może się zdarzyć sytuacja nietypowa, której źródłem nie
        jest szaleństwo,
        > tylko błąd manualny, lub np. techniczny problem.


        I właśnie dlatego istnieją minima dla samolotu, lotniska, typu
        podejścia i umiejętności pilota. Każde ich złamanie zwiększa
        prawdopodobieństwo katastrofy, niezależnie czy następne błędy będą
        autorstwa czynnika ludzkiego czy technicznego.
   • jot-es49 Re: Dla refleksji jeszcze... 25.08.10, 12:39
    vargtimmen napisał:
    > Jak widać, kwestia odejścia w automacie nie jest taka całkiem prosta

    Zerknij sobie na ten fragmencik:
    При заходе по любой системе важнейшую роль играют следующие факторы:
    серьезная предпосадочная подготовка, особенно в условиях минимума
    погоды;
    распределение обязанностей и взаимодействие на заходе;
    строгое выполнение технологии работы экипажа;
    взаимоконтроль;
    уверенность в своем профессионализме;
    спокойная, деловая обстановка в кабине;
    постоянная готовность к уходу на второй круг;
    оценка обстоятельств захода и действий всех членов экипажа с точки зрения здравого смысла.
    lib.ru/MEMUARY/ERSHOW_W/praktika_tu-154.txt
    • vargtimmen Re: Dla refleksji jeszcze... 25.08.10, 13:03

     No dobrze, Ty przywołujesz ogólne zasady, które, zapewne, także nie były w pełni
     respektowane, ale ja się odnoszę do tez Absurdella o zbiorowym szaleństwie.

     W tym incydencie w Melbourne pierwszy pilot nie dopchnął dźwigni, a system był
     tak zaprojektowany, że nie było wiadomo, w jakim trybie pracuje autopilot.
     Owszem, to akurat był błąd pilota (+ kiepska procedura sprzyjająca ukryciu tego
     błędu) ale błąd manualny, a nie jego szaleństwo, co ktoś mógłby naiwnie
     wywnioskować z trajektorii.

     Być może, w przypadku polskiego Tu zaszło coś podobnego, mogły też zdarzyć się
     jakieś zakłócenia systemu lub awaria.
     • wujaszek_joe Re: Dla refleksji jeszcze... 25.08.10, 14:11
      Masz rację, trudno uwierzyć w jakieś zbiorowe szaleństwo.
      Mimo że złamali wiele procedur, to szaleńcami przecież nie byli
      • absurdello Do "szaleństwa" można kogoś doprowadzić 26.08.10, 12:31
       i myślę, że z czymś takim mieliśmy do czynienia.

       Dowódca dostał takie argumenty, że ma lądować, że nawet nie oponował
       mimo, że z wcześniejszych jego wypowiedzi wiemy, że zdawał sobie
       sprawę z nierealności przeprowadzenia lądowania w tych warunkach, a
       powinien bez względu na konsekwencje wypier... wszystkie osoby
       postronne z kabiny pilotów (szczególnie w tamtych warunkach pogodowo-
       lotniskowo-technicznych)
       • kzet69 Re: Do "szaleństwa" można kogoś doprowadzić 29.08.10, 10:30
        absurdello napisał:

        > i myślę, że z czymś takim mieliśmy do czynienia.
        >
        > Dowódca dostał takie argumenty, że ma lądować, że nawet nie
        oponował
        > mimo, że z wcześniejszych jego wypowiedzi wiemy, że zdawał sobie
        > sprawę z nierealności przeprowadzenia lądowania w tych warunkach,
        a
        > powinien bez względu na konsekwencje wypier... wszystkie osoby
        > postronne z kabiny pilotów

        Absurdello dodaj jeszcze że to byli wojskowi, w wojsku się wykonuje
        rozkazy, a nie dyskutuje o ich zasadności. Każdy wojskowy ma to
        zakodowane głęboko w podświadomości. Gdy otrzymuje polecenie, to nie
        zastanawia się czy jest ono sensowne, tylko zaczyna analizować
        sposób jego wykonania. I Protasiuk taki sposób wymyślił:
        lądowanie "szczurem"...
     • vobo7 Re: Dla refleksji jeszcze... 25.08.10, 15:34
      vargtimmen napisał:

      > Być może, w przypadku polskiego Tu zaszło coś podobnego, mogły też zdarzyć się
      > jakieś zakłócenia systemu lub awaria.


      Niczego nie wykluczając... prawdopodobne się to nie wydaje.

      Załóżmy, że autopilotowi coś się zepsuło albo zacięło, np. ten cały kalkulator
      odejścia się nie włączył, itp. Problem w tym, w odróżnieniu od opisywanej przez
      Ciebie sytuacji, że jeśli by tak się stało, to załoga by wiedziała, że dźwignie
      nie są przesunięte, silniki nie wyją głośniej. Przy "odejściu w automacie"
      automat ciągu przestawia te dźwignie, a potem przechodzi w tryb oczekiwania. Nie
      przeszedł. Poza tym, wiedzieli, że tracą wysokość, bo tę akurat głośno
      odczytywał nawigator. Pomijam już wszelkie lampki w różnych miejscach, które
      swój stan świecenia zmieniają.

      Sporo tego, aby się dało zauważyć, że coś jest nie tak. A tu nie było ani komend
      potwierdzających, ani też żadnego zgłoszenia problemu, przez kogokolwiek z załogi.

      W tamtym przypadku widać samolot nie miał przycisku TOGA, skoro procedura
      wymagała przesunięcia dźwigni w odpowiednie położenie. Nasz - miał.

      Tamta załoga zareagowała całkowitym odłączeniem autopilota. No i słusznie -
      uznali, że nie reaguje, do diabła z nim, przechodzimy na sterowanie ręczne. U
      nas nie było takiego odłączenia. Odłączały się kolejne tryby pracy.

      Ok. zgłosiłem wątpliwości.
      Czy teraz wypada mi prosić Cię o ich rozwianie?;)
      • vargtimmen Re: Dla refleksji jeszcze... 25.08.10, 17:38
       vobo7 napisał:

       > vargtimmen napisał:
       >
       > > Być może, w przypadku polskiego Tu zaszło coś podobnego, mogły też zda
       > rzyć się
       > > jakieś zakłócenia systemu lub awaria.

       >
       > Niczego nie wykluczając... prawdopodobne się to nie wydaje.
       >
       > Załóżmy, że autopilotowi coś się zepsuło albo zacięło, np. ten cały kalkulator
       > odejścia się nie włączył, itp. Problem w tym, w odróżnieniu od opisywanej przez
       > Ciebie sytuacji, że jeśli by tak się stało, to załoga by wiedziała, że dźwignie
       > nie są przesunięte, silniki nie wyją głośniej.


       W opisywanej przeze mnie sytuacji z Melbourne dźwignia została przesunięta, a
       silniki wyły głośniej. Tyle tylko, że nie została przesunięta do pozycji ciągu
       maksymalnego, tylko do jakiejś pozycji startowej w specjalnym reżimie. To jakoś
       skonfundowało FMS i załogę.


       > Przy "odejściu w automacie"
       > automat ciągu przestawia te dźwignie, a potem przechodzi w tryb oczekiwania.
       Nie przeszedł.

       Skąd to wiadomo?

       > Poza tym, wiedzieli, że tracą wysokość, bo tę akurat głośno odczytywał nawigator.

       No tak, ale to wszystko miało pewną bezwładność, teren pofalowany - nie
       spodziewali się przecież natychmiastowego zaprzestania zniżania - reakcja -
       przejście w tryb manualny - następiła po 5 sekundach.

       > Pomijam już wszelkie lampki w różnych miejscach, które
       > swój stan świecenia zmieniają.

       Niechby zmieniły, podobnie, ale nieco inaczej niż przy pełnym ciągu. Ile czasu
       potrzeba, by się zorientować w układzie lampek, jeśli ziemia przybliża się tak
       szybko, TAWS wyje, dzieją się rzeczy niezrozumiałe? A jeśli lampki się paliły
       słuszne, ale coś źle działo?
       > Sporo tego, aby się dało zauważyć, że coś jest nie tak. A tu nie było ani komend
       > potwierdzających, ani też żadnego zgłoszenia problemu, przez kogokolwiek z załogi.
       >

       A nie sądzisz, że załoga była bardzo zajęta np. obserwacją lecącej jak kamień
       radio-wysokości?


       > W tamtym przypadku widać samolot nie miał przycisku TOGA, skoro procedura
       > wymagała przesunięcia dźwigni w odpowiednie położenie. Nasz - miał.
       >


       Tylko pytanie, jak ten przycisk działał. Czysto mechanicznie, czy jakoś
       subtelnie, przez FMS?


       > Tamta załoga zareagowała całkowitym odłączeniem autopilota. No i słusznie -
       > uznali, że nie reaguje, do diabła z nim, przechodzimy na sterowanie ręczne.
       Unas nie było takiego odłączenia. Odłączały się kolejne tryby pracy.
       >

       Co to może oznaczać? Przecież nie to, że chcieli lądować, skoro dali ciąg
       startowy? Może to, że przycisk TO GA już wcześniej nacisnęli bez zadowalających
       skutków?

       Nota bene, odłączenie autopilota w osi podłużnej i odłączenie automatu ciągu i
       dzieli pół sekundy, oś poprzeczna była bez znaczenia, sama się ponoć odłączyła
       później, w wyniku uderzenia o drzewo.

       Oznacza to, że to przejście w tryb manualny to było dosyć szybkie, zdecydowane
       działanie.


       > Ok. zgłosiłem wątpliwości.
       > Czy teraz wypada mi prosić Cię o ich rozwianie?;)


       Nie :)

       Skoro ja mam wątpliwości, to nie mogę rozwiać Twoich. Mogę jedynie dodać
       wątpliwości do wątpliwości do wątpliwości ;)
       • vobo7 Re: Dla refleksji jeszcze... 25.08.10, 19:46
        vargtimmen napisał:

        > W opisywanej przeze mnie sytuacji z Melbourne dźwignia została przesunięta, a
        > silniki wyły głośniej. Tyle tylko, że nie została przesunięta do pozycji ciągu
        > maksymalnego, tylko do jakiejś pozycji startowej w specjalnym reżimie.


        Protokół jest w tym zakresie "lekko niewyraźny ". Dźwignia została przesunięta poza przedostatnią pozycję (FLX/MCT) na krótką chwilę, a następnie cofnięta na wyżej wspomnianą. Nie wiadomo, czy to "poza" (forward of) sięgało pozycji TO/GA czy nie. Załoga - jak sądzę - uważała, że przestawienie na pozycję TO/GA "na chwilę" wystarcza aby autopilot przeszedł w tryb odejścia. A potem tę dźwignię cofnęli na pozycję, na której ciąg i tak był wystarczający. Rzeczona oznacza maksymalny ciągły ciąg i jest używana wtedy, kiedy pełna moc startowa nie jest konieczna. Wyszło na to, że sam ciąg był wystarczający, tyle, że nie dla autopilota :).

        W zaleceniach stwierdzono, że nowa instrukcja ma wymagać aby przesunąć dźwignię na ostatnią (TO/GA) pozycję i tam ją zostawić, a nie kombinować.

        > To jakoś skonfundowało FMS i załogę.

        Załogę - tak. Ale ani słowa o FMS'ie w całym raporcie nie było. Czy aby nie myślisz trochę życzeniowo? :)

        >> automat ciągu [...] Nie przeszedł.
        > Skąd to wiadomo?


        Jeszcze raz:
        Przycisk "Уход" włącza automatyczne odejście przy pewnych warunkach aktualnego stanu autopilota. Jednym z nich jest to, że automat ciągu jest właśnie włączony (jeśli nie jest, to trzeba przynajmniej dwie z trzech dźwigni samemu przestawić na pozycję startową). Są i inne warunki. Jeśli one są spełnione (a skoro załoga zaplanowała "odejście w automacie", to przyjmuję, że były), to naciśnięcie przycisku powoduje, że dźwignie same przechodzą w reżim startowy, a automat ciągu - po tym jak je przestawi - przechodzi w stan подготовка. Co jest raczej racjonalne, skoro automat ciągu służy do utrzymywania zadanej prędkości, a w wypadku odejścia na drugi krąg ma następować wzrost prędkości a nie jej utrzymywanie.

        Z komunikatu MAK wiadomo, kiedy automat ciągu został "wyłączony". Innymi słowy, do tak określonego czasu pozostawał włączony, podczas gdy w wypadku naciśnięcia Уход winien był się szybciutko wyłączyć. Z kolei, pozostałe tryby pracy autopilota winny były pozostać, a nie wyłączać się. Tzn. w kanale bocznym nadal pozostać winna stabilizacja kursu, zaś kanał pionowy winien się był przestawić na tryb naboru wysokości, ale bynajmniej nie wyłączać (tak działa odchodzenie w automacie).

        Z komunikatu MAK wynika, że nie tak się działo z trybami autopilota, z czego można wnosić np., że:

        a) nie uruchomiono trybu automatycznego odejścia
        b) autopilot się spieprzył/zablokował
        c) wystąpił ludzki błąd (np. nie dało się uruchomić automatycznego odejścia ze względu na niespełnienie któregoś z koniecznych warunków - mimo, iż tak wstępnie planowano)
        d) MAK łże jak pies

        > reakcja - przejście w tryb manualny - następiła po 5 sekundach.

        No ale właśnie rzecz w tym, iż w komunikacie MAK nie ma słowa o odłączeniu całego autopilota. To się da zrobić na Tu i - jak widać na podanym przez Ciebie przykładzie - to się powinno zrobić w wypadku "awarii" autopilota. Komunikat nie mówi o tym, że autopilot został odłączony, ale o tym, że po kolei odłączały się poszczególne tryby jego pracy. Po kolei - nie na raz.

        > A jeśli lampki się paliły słuszne, ale coś źle działo?

        Wykluczyć nie można. Ale prawdopodobieństwo jeszcze mniejsze. Lampki, jak pisałem, po włączeniu automatycznego odejścia, zmieniają swoje stany. Musiałyby więc zmienić stan pomimo tego, iż odpowiednie urządzenia swego stanu nie zmieniły. Bardzo mało prawdopodobny a przy tym wybitnie wredny rodzaj awarii.

        > A nie sądzisz, że załoga była bardzo zajęta np. obserwacją lecącej jak kamień
        > radio-wysokości?


        Hm. Zaistniało tu uzasadnione podejrzenie, iż pod forumowicza V. chwilowo podszył się forumowicz A.:). Powyższe sugeruje bowiem, iż cała załoga tak się skoncentrowała na obserwacji niebezpieczeństwa, że nie miała już czasu na wdrożenie procedury przewidzianej dla zapobieżenia temu niebezpieczeństwu ;)

        > Tylko pytanie, jak ten przycisk działał. Czysto mechanicznie, czy jakoś
        > subtelnie, przez FMS?


        Myślę sobie, że on raczej działa elektrycznie niż mechanicznie, skoro jest umieszczony na wolancie. A czy "przez" FMS? Wątpię.

        > Może to, że przycisk TO GA już wcześniej nacisnęli bez zadowalających skutków?

        No może. Ale słowo na ten temat nie padło. Dowódca nie podjął żadnej decyzji. W tej sytuacji, zgodnie z procedurą, robi to drugi pilot. Ślad w stenogramie jest. Niemniej, gdyby drugi to zrobił a następnie nacisnął ten nieszczęsny Уход to chyba by się na tym tym samym dostatecznie "skoncentrował" aby zauważyć, że to nie działa i coś powiedział.

        > Oznacza to, że to przejście w tryb manualny to było dosyć szybkie, zdecydowane
        > działanie.


        No tak. Oznacza to jednak również, iż to samo można było zrobić te 10 czy tam ile sekund wcześniej. Albo, że jeszcze lepiej, można było całego autopilota w cholerę i jeszcze szybciej wyłączyć, jeśli się podejrzewało, że się był spaścił.


        Podsumowując: wydaje się, iż ew. awaria autopilota - mimo, iż imho mało prawdopodobna - bardziej jest jest jednak prawdopodobna niż np. zamach.
        Poza "awarią" per-se mógł też być ludzki błąd przy próbie włączania trybu automatycznego odejścia. Moim zdaniem, aktualnie niewiele na jedno czy drugie wskazuje (żeby nie napisać: "nic"). Jednak nie mamy obecnie wszystkich danych no i cóż - trzeba poczekać.
        • vargtimmen Re: Dla refleksji jeszcze... 26.08.10, 00:24
         vobo7 napisał:

         > vargtimmen napisał:
         >
         > [i]> W opisywanej przeze mnie sytuacji z Melbourne dźwignia została
         przesunięta, a silniki wyły głośniej.
         >
         > Protokół jest w tym zakresie "lekko niewyraźny ". Dźwignia została przesunięta
         > poza przedostatnią pozycję (FLX/MCT) na krótką chwilę, a następnie cofnięta na
         > wyżej wspomnianą. Nie wiadomo, czy to "poza" (forward of) sięgało pozycj
         > i TO/GA czy nie.

         Wyraźny, wyraźny. Masz Fig. 2, na której widać jak na dłoni, co się działo z tą
         dźwignią, w dodatku, w międzyczasie, znalazłem protokół końcowy tego postępowania ;P

         Google << Melbourne Airbus missed approach 2007

         ;)

         > Załoga - jak sądzę - uważała, że przestawienie na pozycję TO/G
         > A "na chwilę" wystarcza aby autopilot przeszedł w tryb odejścia. A potem tę
         dźwignię cofnęli na pozycję, na której ciąg i tak był wystarczający.


         Hm, z tego co widzę, niedopchnęli ;)

         > Rzeczona oznacza maksymalny ciągły ciąg i jest używana
         > wtedy, kiedy pełna moc startowa nie jest konieczna. Wyszło na to,
         > że sam ciąg był wystarczający, tyle, że nie dla autopilota :).
         >

         No właśnie, autopilot pozostał w "localizer" i "glide path" mode.


         > W zaleceniach stwierdzono, że nowa instrukcja ma wymagać aby
         > przesunąć dźwignię na ostatnią (TO/GA) pozycję i tam ją zostawić, a nie
         kombinować.
         >

         Tak, bo można było niedopchnąć i nie zauważyć.

         > > To jakoś skonfundowało FMS i załogę.
         >
         > Załogę - tak. Ale ani słowa o FMS'ie w całym raporcie nie było. Czy aby nie
         myślisz trochę życzeniowo? :)


         No dobrze, chodziło o tryby autopilota, ale coś mi się zdaje, że ten autopilot
         to nie ma autonomii od FMS w takich kwestiach.

         > > > automat ciągu [...] Nie przeszedł.
         > > Skąd to wiadomo?

         >
         > Jeszcze raz:
         > Przycisk "Уход" włącza automatyczne odejście przy pewnych warunkach aktualnego
         stanu autopilota. Jednym z nich jest to, że automat ciągu jest właśnie włączony
         (jeśli nie jest, to trzeba przynajmniej dwie z trzech dźwigni samemu przestawić
         na pozycję startową). Są i inne warunki. Jeśli one są spełnione (a skoro załoga
         zaplanowała "odejście w automacie", to przyjmuję, że
         > były), to naciśnięcie przycisku powoduje, że dźwignie same przechodzą w
         reżim startowy, a automat ciągu - po tym jak je przestawi - przechodzi w stan
         87;одготовка
         . Co jest
         > raczej racjonalne, skoro automat ciągu służy do utrzymywania zadanej
         prędkości, a w wypadku odejścia na drugi krąg ma następować wzrost prędkości a
         nie jej utrzymywanie.
         >

         No dobrze, ale skoro np. sterowanie (zmienianym przy odejściu) położeniem osi
         podłużnej utrzymuje autopilot, to dlaczego sądzisz, że z ciągiem jest inaczej?
         Czyli dlaczego maksymalny ciąg nie może być włączony przez autopilota w
         stosownym trybie?         > Z komunikatu MAK wiadomo, kiedy automat ciągu został "wyłączony". Innymi słowy,
         > do tak określonego czasu pozostawał włączony, podczas gdy w wypadku naciśnięci
         > a Уход winien był się szybciutko wyłączyć.


         No właśnie, cały czas właśnie ten punkt usiłuję zweryfikować. Czy "UCHOD" w tym
         Tu coś odłączył, czy tylko przełączył tryb autopilota.

         Zauważ, że finalne, manualne odejście nie odbyło się przez naciśnięcie tego
         przycisku. Dlaczego?


         > Z kolei, poz
         > ostałe tryby pracy autopilota winny były pozostać, a nie wyłączać się.
         Tzn. w kanale bocznym nadal pozostać winna stabilizacja kursu, zaś kanał pionowy
         > winien się był przestawić na tryb naboru wysokości, ale bynajmniej nie
         wyłączać (tak działa odchodzenie w automacie).

         Ponawiam pytanie, żeby nie uciekło: dlaczego miałaby być różnica między
         sterowaniem ciągiem, a sterowaniem osią podłużną?


         >
         > Z komunikatu MAK wynika, że nie tak się działo z trybami autopilota, z czego
         można wnosić np., że:
         >
         > a) nie uruchomiono trybu automatycznego odejścia
         > b) autopilot się spieprzył/zablokował
         > c) wystąpił ludzki błąd (np. nie dało się uruchomić automatycznego odejścia ze
         > względu na niespełnienie któregoś z koniecznych warunków - mimo, iż tak wstępni
         > e planowano)
         > d) MAK łże jak pies
         >

         Świetnie! Ale jest jeszcze:

         e) odejście w automacie zawiera obsługę ciągu przez autopilota.

         > > reakcja - przejście w tryb manualny - następiła po 5 sekundach.
         >
         > No ale właśnie rzecz w tym, iż w komunikacie MAK nie ma słowa o odłączeniu
         całego autopilota. To się da zrobić na Tu i - jak widać na podanym przez Ciebie
         przykładzie - to się powinno zrobić w wypadku "awarii" autopilota.
         Komunikat nie mówi o tym, że autopilot został odłączony, ale o tym, że po kolei
         odłączały się poszczególne tryby jego pracy. Po kolei - nie na raz.
         >


         O czym to świadczy, Twoim zdaniem?

         a) UCHOD był już raz wciśnięty
         b) Piloci byli zrelaksowani i im się nie śpieszyło
         c) Piloci byli przerażeni i zadziałali instynktownie, widząc ziemię przed nosem
         d) ?         > > A jeśli lampki się paliły słuszne, ale coś źle działo?
         >
         > Wykluczyć nie można. Ale prawdopodobieństwo jeszcze mniejsze. Lampki, jak
         pisałem, po włączeniu automatycznego odejścia, zmieniają swoje stany. Musiałyby więc
         > zmienić stan pomimo tego, iż odpowiednie urządzenia swego stanu nie zmieniły.
         > Bardzo mało prawdopodobny a przy tym wybitnie wredny rodzaj awarii.
         >

         Ogólnie się zgadzam, to spekulacja zbudowana na spekulacji.

         Ale jeśli nie rozumieli, co się dzieje, a szybko zbliżali się do ziemi, to mogli
         przegapić stan kompletu lampek.


         > > A nie sądzisz, że załoga była bardzo zajęta np. obserwacją
         > lecącej jak kamień radio-wysokości?

         >
         > Hm. Zaistniało tu uzasadnione podejrzenie, iż pod forumowicza V. chwilowo podsz
         > ył się forumowicz A.:). Powyższe sugeruje bowiem, iż cała załoga tak się
         > skoncentrowała na obserwacji niebezpieczeństwa, że nie miała już czasu na
         wdrożenie procedury przewidzianej dla zapobieżenia temu niebezpieczeństwu ;)
         >

         Chyba, że załoga już wdrożyła takową procedurę, a ona nie zadziałała właściwie,
         lub zadziałała za wolno.


         > > Tylko pytanie, jak ten przycisk działał. Czysto mechanicznie, czy jakoś
         subtelnie, przez FMS?

         >
         > Myślę sobie, że on raczej działa elektrycznie niż mechanicznie,
         > skoro jest umie szczony na wolancie.


         Jeśli tak, to można ten sygnał przepuścić przez hardware i software.

         > A czy "przez" FMS? Wątpię.

         A dlaczego nie? Czy nie może na (zaprogramowane wcześniej) żądanie uruchamiać
         "missed approach" model autopilota?


         > > Może to, że przycisk TO GA już wcześniej nacisnęli bez zadowalających
         skutków?


         > No może. Ale słowo na ten temat nie padło. Dowódca nie podjął żadnej decyzji. W
         > tej sytuacji, zgodnie z procedurą, robi to drugi pilot.
         > Ślad w stenogramie jest.

         Tak, jest taka możliwość.

         > Niemniej, gdyby drugi to zrobił a następnie nacisnął ten nieszczęsny Уход to
         chyba by się na tym tym samym dostatecznie "skoncentrował" aby zauważyć, że to
         nie działa i coś powiedział.
         >

         To spekulacja.

         Jeśli nacisnął, to czuli i słyszeli przyśpieszające silniki, czuli zmianę
         położenia osi podłużnej.

         Mieli 5 sekund. O czym mieli gadać? "K...a, jak szybko spadamy, może byśmy coś
         zrobili?" czy co?

         > > Oznacza to, że to przejście w tryb manualny to było dosyć szybkie,
         zdecydowane
         > > działanie.

         >
         > No tak. Oznacza to jednak również, iż to samo można było zrobić te 10 czy tam
         ile sekund wcześniej. Albo, że jeszcze lepiej, można było całego autopilota w
         cholerę i jeszcze szybciej wyłączyć, jeśli si
         • absurdello Ludzie, przeczytajcie dokładnie instrukcję latania 26.08.10, 12:49
          na TU154M (można ją znaleźć w sieci), tam jest dokładnie opisane co
          się robi w każdym z opisanych przypadków !!!!

          Jeżeli wykonywane jest odejście automatyczne, przyciskiem UCHOD, to
          załoga MA OBOWIĄZEK obserwować, czy po naciśnięciu przycisku automat
          przesunął dźwignie silników w tryb startowy, jeżeli tego nie zrobił
          to mają to zrobić RĘCZNIE (piloci lub mechanik na swoim pulpicie) !!!

          Odejście na automacie jest dopuszczone do wysokości 30m !

          Uruchomienie odejścia automatycznie wyłącza funkcję automatyki
          ciągu z sygnalizacją dźwiękową tego faktu
          !!!

          Autopilota można odłączyć W CAŁOŚCI jednym przyciskiem (na wolancie)
          i to jest sygnalizowane dźwiękowo.

          Z zapisu stenogramu wynika, że funkcje autopilota wyłączano przez
          poruszanie sterami i dźwignią ciągu silników, a nie przyciskiem
          odłączenia autopilota lub przyciskami na panelu sterowania
          autopilota (bo to wymaga wcześniejszego wyłączenia autopilota, a
          dopiero następnie wyłączania poszczególnych funkcji).

          Takie wyłączanie, oznacza, że pilot przeprowadzał normalną rutynową
          operację odchodzenia na drugi krąg, tyle, że nie zdawał sobie
          sprawy, że nie jest nad gładkim równym terenem. Z przebiegu końcówki
          wygląda, że pilot myślał, że jest 400m od progu pasa już za jarem, a
          w rzeczywistości, z powodu większej prędkości schodzenia, przyziemił
          820m wcześniej, w głębi jaru !!!!
          • vobo7 Re: Ludzie, przeczytajcie dokładnie instrukcję la 26.08.10, 13:41
           absurdello napisał (m.in.):

           > Z zapisu stenogramu wynika, że funkcje autopilota wyłączano przez
           > poruszanie sterami i dźwignią ciągu silników, a nie przyciskiem
           > odłączenia autopilota lub przyciskami na panelu sterowania
           > autopilota (bo to wymaga wcześniejszego wyłączenia autopilota, a
           > dopiero następnie wyłączania poszczególnych funkcji
           ).


           Hm, coś takiego jest napisane w instrukcji?

           Bo mnie się wydawało, że np. dla wyłączenia stabilizacji i kontroli prędkości
           przez automat ciągu, wystarczy nacisnąć przycisk-lampkę z literą "C" na panelu
           AT-6-2 i tyle. A jeśli by się sam automat chciało w ogóle odłączyć to chyba
           trzeba przestawić przełącznik "Подготовка АТ" (pod przykrywką, na panelu ПН-6).
           Twierdzisz, że najpierw trzeba w ogóle wyłączyć autopilota?
           • absurdello Ja znalazłem coś takiego w rozdziale o ABSU 27.08.10, 00:04
            8.8.4.4. Отключение автоматических режимов работы системы АБСУ
            {Wyłączanie automatycznych trybów pracy systemu ABSU}

            Полное отключение автоматических режимов работы системы производить
            нажатием кнопки ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА.

            При отказе бокового или продольного канала АБСУ в целях
            облегчения пилотирования в режимах маршрутного полета разрешается
            совмещение автоматического управления по исправному каналу со
            штурвальным управлением по отказавшему каналу.

            Поканальное отключение автоматических режимов работы системы можно
            производить:

            а) выключателями КРЕН, ТАНГАЖ на ПУ-46.

            Для этого:
            - нажать кнопку ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА;

            - выключатель КРЕН или ТАНГАЖ отключаемого канала установить в
            положение ОТКЛ;

            - нажать кнопку СТАБ на ПУ-46, включится режим стабилизации по
            исправному каналу.

            ВНИМАНИЕ.

            При положении выключателей КРЕН, ТАНГАЖ в положение ОТКЛ режим ав-
            томатическ9го ухода на второй круг не обеспечивается, что
            сигнализируется горением табло 53 на табло командной сигнализации, в
            связи с этим при заходе на посадку не рекомендуется отключать систему
            выключателями КРЕН, ТАНГАЖ.

            б) Отклонением колонки штурвала "на себя" или "от себя" на 50 мм (по
            продольному каналу), отклонением штурвала влево или вправо на 30е (по
            боковому каналу).

            При отключении системы во всех случаях срабатывает кратковременная
            (1,5 - 2 с) звуковая сигнализация.
            (
            • vobo7 Re: Ja znalazłem coś takiego w rozdziale o ABSU 27.08.10, 14:20
             Absurdello,

             Mam wrażenie, że niewłaściwie zrozumiałeś ten fragment instrukcji.
             No przepraszam i w ogóle, bo to nieładnie, ale takie mam wrażenie;)
             Już tłumaczę - z nieznanego na nieznane:)


             W poprzednim poście napisałeś:

             > bo to wymaga wcześniejszego wyłączenia autopilota, a
             > dopiero następnie wyłączania poszczególnych funkcji


             Przed startem autopilot (pomińmy automat ciągu; mówię o częściach ПН-5 i ПН-46) jest inicjowany tak, żeby był gotowy. Włączać go można dopiero od pewnej wysokości. I wtedy te przełączniki Крен i Таргаж, o których piszesz są już w pozycji ON. Świecić się też musi prawa górna lampka na ПН-5, na której jest napisane: "СБРОС ПРОГР". Gdyby się nie świeciła, to trzeba autopilota reinicjować (jest na to też przełącznik).

             I teraz, jeśli tak zainicjowanego autopilota chcemy włączyć, to naciskamy zielony guzik-lampkę СТАБ na ПН-46. On się zapala i autopilot przechodzi w stabilizację dla przechylenia i pochylenia. Wskaźniki w górnej części panelu, nad napisami Крен i Таргаж zmieniają postać z ikonki wolantu na napis СТАБ.

             Fragment instrukcji, który zacytowałeś dotyczy sytuacji, w której pilot chciałby aby tylko jeden z dwóch kanałów był kontrolowany przez autopilota, bo np. drugi zamierza sam kontrolować ręcznie. W tym celu jeden z nich (przechylenie lub pochylenie - czyli: Крен или Таргаж) należy wyłączyć. Po to aby to można było zrobić, należy najpierw wyłączyć autopilota. Potem przestawić wybrany z przełączników na OFF, a potem ponownie nacisnąć zielony СТАБ. I wtedy autopilot ponownie się włączy, tym razem nie stabilizując wyłączonego właśnie kanału.

             Poniżej jest ostrzeżenie, że w takiej konfiguracji AP nie będzie działał Учод. Aby działał - oba kanały, zarówno przechylenie jak pochylenie muszą być stabilizowane przez autopilota.

             To zdanie w zacytowanym przez Ciebie fragmencie:
             Полное отключение автоматических режимов работы системы производить
             нажатием кнопки ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА.

             - jest decydujące. Reszta zacytowanego tekstu instrukcji dotyczyła nie wyłączania, ale "przełączania" autopilota w tym sensie, w jakim to wyżej opisałem.

             • vobo7 Re: Тангаж nie "Та 27.08.10, 14:39
             • absurdello No tak, ale w stenogramie mamy kolejne 27.08.10, 16:11
              odłączanie funkcji, a że nie ma informacji o pełnym i
              natychmiastowym wyłączaniu autopilota, to znaczy, że funkcje
              wyłączano kolejno:

              - poruszeniem kolumną sterową (pewnie pilot pociągnął ją do siebie,
              by odpowiednio ustawić ster pionowy)
              - poruszeniem dźwignią silników (wyłącza automatykę ciągu)
              - obróceniem wolantu

              a to by oznaczało, że robił normalny manewr odejścia (lub być może)
              wyrównania) a nie próbę panicznej ucieczki, więc nie zdawał sobie
              sprawy, gdzie jest i, że nie ma czasu na miękkie ruchy !
              • vobo7 Re: No tak, ale w stenogramie mamy kolejne 27.08.10, 16:37
               Z tym, co wyżej a także wcześniej napisałeś (na temat tego konkretnego lotu)
               oczywiście się zgadzam. Mnie tylko chodziło o interpretację instrukcji w sensie
               ogólnym.
              • vargtimmen Re: No tak, ale w stenogramie mamy kolejne 28.08.10, 16:27
               absurdello napisał:

               > odłączanie funkcji, a że nie ma informacji o pełnym i
               > natychmiastowym wyłączaniu autopilota, to znaczy, że funkcje
               > wyłączano kolejno:
               >
               > - poruszeniem kolumną sterową (pewnie pilot pociągnął ją do siebie,
               > by odpowiednio ustawić ster pionowy)
               > - poruszeniem dźwignią silników (wyłącza automatykę ciągu)
               > - obróceniem wolantu
               >
               > a to by oznaczało, że robił normalny manewr odejścia (lub być może)
               > wyrównania) a nie próbę panicznej ucieczki, więc nie zdawał sobie
               > sprawy, gdzie jest i, że nie ma czasu na miękkie ruchy !


               "Nie zdawał sobie sprawy, gdzie jest".

               Nie słyszał słowa "20", po którym natychmiast chwycił za stery?

               Nie wiedział, że nie przeleciał jeszcze nad bliższą radiolatarnią i
               radio-wysokość "20" to zgroza i kryminał?

               Teza, że działał spokojnie, w sytuacji, w której pomiędzy pociągnięciem za
               wolant a ruchem dźwigni silników jest pól sekundy jest absurdalna. Wg mnie jest
               przeciwnie, to raczej wskazuje na działanie odruchowe. Gdybym przyjął Twoje
               spekulacje o celowości schodzenia na 20 metrów za dobrą monetę, to bym zaczął
               przypuszczać, że oni sądzili, że widzą próg pasa (np. światła APM-ów przez mgłę)
               a na wysokości 20 metrów, gdy mgła im pozwoliła, zobaczyli nie pas, ale łąkę i
               drzewa, stąd odruchowe pociągnięcie wolantu.

               Warto jeszcze pamiętać, że wg MAK, kanał poprzeczny autopilota, odłączony
               wyraźnie później, nie został odłączony "miękkim ruchem", tylko wskutek uderzenia
               o drzewa, które, jak sądzę, poruszyło statecznikami.
               • absurdello Re: No tak, ale w stenogramie mamy kolejne 30.08.10, 17:40
                > > a to by oznaczało, że robił normalny manewr odejścia (lub być
                może) wyrównania) a nie próbę panicznej ucieczki, więc nie zdawał
                sobie sprawy, gdzie jest i, że nie ma czasu na miękkie ruchy !
                >
                >
                > "Nie zdawał sobie sprawy, gdzie jest".
                > Nie słyszał słowa "20", po którym natychmiast chwycił za
                stery?

                Nie zdawał sobie gdzie jest w sensie położenia wględem lotniska !
                >
                > Nie wiedział, że nie przeleciał jeszcze nad bliższą radiolatarnią i
                > radio-wysokość "20" to zgroza i kryminał?
                >
                A może planował przelecieć 20m nad stacją, tylko pomylili 20m
                barometryczne i 20m radiowe. Ale fakt zgroza i kryminał to:

                - zejście w tych warunkach poniżej 70m,
                - nie wykonanie przez drugiego pilota odejcia na wysokości
                decyzyjnej jeżeli dowódca nie podał "Lądujemy" lub "Odchodzimy", w
                takiej sytuacji Drugi ma OBOWIĄZEK zrobić odejście na 2 krąg, bez
                konsultacji z dowódcą.

                > Teza, że działał spokojnie, w sytuacji, w której pomiędzy
                pociągnięciem za wolant a ruchem dźwigni silników jest pól sekundy
                jest absurdalna.

                Podręcznik latania na TU154M zaleca wykonać te czynności możliwie
                jednocześnie, więc tu nie ma nic absurdalnego. Absurdalna to jest
                wysokość, na której to chciano zrobić w tamtych warunkach (nad
                równym terenem i przy dobrej widoczności można robic odejście na
                TU154M na 4-6m nad ziemią ale nie przy takiej pogodzie jak była w
                Smoleńsku !!!

                > Wg mnie jest przeciwnie, to raczej wskazuje na działanie
                > odruchowe.
                Odruch wyćwiczonego pilota, tyle, że wysokość i warunki nie te !

                > Gdybym przyjął Twoje spekulacje o celowości schodzenia
                > na 20 metrów za dobrą monetę, to bym zaczął przypuszczać, że oni
                > sądzili, że widzą próg pasa (np. światła APM-ów przez mgłę)

                Pewnie chcieli go zobaczyć ale nie mogli, bo byli ponad 800m dalej
                (zastanawiam się, po przeczytaniu o dokładnościach przyrządów
                pomiarowych samolotu, czy ten błąd naprowadzania, to nie była
                kumulacja błędów przyrządów - radiowysokościomierza (teren) i
                wariometru, na tych 5km lotu między stacjami. Oni sobie mogli
                wymyślić realizację trajektorii, tyle, że nie wzięli pod uwagę
                skończonej i zmiennej z temperaturą dokładności przyrządów, co
                spowodowało, że idealna matematycznie trajektoria stała się
                nieidelana w czasie realizacji, a mgła zamaskowała błędy.)

                > a na wysokości 20 metrów, gdy mgła im pozwoliła, zobaczyli nie
                > pas, ale łąkę i drzewa, stąd odruchowe pociągnięcie wolantu.

                Myślę, że oni nic nie zobaczyli na tych 20m i stąd była operacja
                odchodzenia. Poza tym pasa by nie zobaczyli (może raczej światła
                naprowadzające), bo pas (beton) zaczyna się dopiero 175m dalej (wg
                współrzędnych karty podejścia) za progiem pasa (próg jest na części
                ziemnej jeszcze przed płytami i tam samolot powinien być od 4 do 15
                m, zależnie od prędkości zniżania).

                >
                > Warto jeszcze pamiętać, że wg MAK, kanał poprzeczny autopilota,
                > odłączony wyraźnie później, nie został odłączony "miękkim ruchem",
                > tylko wskutek uderzenia o drzewa, które, jak sądzę, poruszyło
                > statecznikami.
                >
                Tam nie było napisane, że wskutek, tylko, że w momencie
                trzeciego zderzenia z drzewami (choć z zapisu dźwiękowego wychodzi,
                że na sekundę przed, a tylko koniec dźwięku sygnału wyłączenia
                kanału poprzecznego zbiegł się z dźwiękami uderzeń o drzewa - tu
                jest pewna rozbieżność pomiędzy stenogramem a tym co jest na stronie
                MAK)
                Снижение по глиссаде проходило с включенным автопилотом в продольном
                и боковом каналах, а также с включенным автоматом тяги. Отключение
                автопилота в продольном канале и автомата тяги произошло при попытке
                ухода на второй круг за 5 и 4 секунды соответственно до столкновения
                с препятствием (деревом), приведшим к началу разрушения конструкции
                самолета. Отключение автопилота в боковом канале произошло в
                момент третьего столкновения с препятствиями
                , приведшего к
                началу разрушения конструкции.
          • vargtimmen Re: Ludzie, przeczytajcie dokładnie instrukcję la 28.08.10, 16:44
           absurdello napisał:

           > na TU154M (można ją znaleźć w sieci), tam jest dokładnie opisane co
           > się robi w każdym z opisanych przypadków !!!!
           >
           > Jeżeli wykonywane jest odejście automatyczne, przyciskiem UCHOD, to
           > załoga MA OBOWIĄZEK obserwować, czy po naciśnięciu przycisku automat
           > przesunął dźwignie silników w tryb startowy, jeżeli tego nie zrobił
           > to mają to zrobić RĘCZNIE (piloci lub mechanik na swoim pulpicie) !!!
           >

           Zakładam, że dźwignia się przesunęła, ale może bezwładność samolotu zadziałała?
           Albo stery się nie ustawiły właściwie?


           > Odejście na automacie jest dopuszczone do wysokości 30m !
           >

           Hm, a schodzenie na automacie w takich warunkach?

           Do jakiej wysokości jest dopuszczalne?

           > Uruchomienie odejścia automatycznie wyłącza funkcję automatyki
           > ciągu z sygnalizacją dźwiękową tego faktu
           !!!
           >

           To jest najważniejsze. Jeśli masz rację, to by chyba znaczyło, że oni lądowali.
           Będąc na wysokości 20 metrów oczekiwali widoku pasa, a zobaczyli łąkę i lasek.


           > Takie wyłączanie, oznacza, że pilot przeprowadzał normalną rutynową operację
           odchodzenia na drugi krąg,

           Zdecydowanie się nie zgadzam. Odruchowe szarpnięcie wolantu i ruch dźwignią
           silników po pól sekundy - czy tu aby widać "rutynowe działanie"?

           > tyle, że nie zdawał sobie sprawy, że nie jest nad gładkim równym terenem.

           Yhm. Rutynowo zszedł na 20 metrów nad grunt, przed radiolatarnią, 50 metrów
           poniżej ścieżki i po dojściu tak nisko zaczął spokojnie, miękkimi ruchami,
           rutynowo odchodzić. To brzmi cokolwiek absurdalnie, nie sądzisz?


           > Z przebiegu końcówki
           > wygląda, że pilot myślał, że jest 400m od progu pasa już za jarem, a w
           rzeczywistości, z powodu większej prędkości schodzenia, przyziemił
           > 820m wcześniej, w głębi jaru !!!!


           Jeśli myślał, że jest 400 metrów przed pasem, to

           1) zejście do 20 metrów oznacza najpewniej, że podchodził do lądowania;

           2) jeśli myślał, że jest 400 metrów od pasa, a był 1200, to musiał mieć jakieś
           przesłanki. Jakie, Twoim zdaniem?

           Może widok APM-ów?

           Może sygnał markera NDB?

           Może wskazania GPS?

           No, jak myślisz?
  • gucio60 Re: Przyczyny składowe katastrofy i błędy w locie 26.08.10, 13:33
   absurdello napisał: .............

   Mylisz kolego pojęcia. To nie są przyczyny a konsekwencje fałszywej
   dycyzji o próbie lądowania. Próba lądowania w warunkach
   ekstremalnych jest jedyną przyczyną katastrofy.
   Tam musiało dojść do takiego zakończenia lotu. Porusz trochę
   wyobraźnią. Pilot z prędkością około 300 kmh szuka ziemi i pasa do
   lądowania. Obłęd.
   Ten co choć raz jechał samochodem w gęstej mgle wie co to znaczy.
   Jazda setką to pewna śmierć i nie ma potrzeby doszukiwać się
   składowych. Nie ma najmniejszego sensu sprawdzać czy miał sprawne
   hamulce, układ kierowniczy, czy mu działały instrumenty, czy były
   słupki refleksyjne przy drodze czy ich nie było. To świadome
   samobójstwo, które może być morderstwem.
   Podobnie było z tym samolotem. Ten kto wydał czy podjął decyzję
   lądowania jest mordercą. A wy chcecie stawiać pomnik. Opanujcie
   się.

   • you-know-who Re: Przyczyny składowe katastrofy i błędy w locie 27.08.10, 07:45
    jeszcze raz:
    prawie sie zgadzam. mimo to moglo, ale nie "musialo" dojsc do
    katastrofy.
    coz, kiedy pojechali tym samochodem we mgle setka z wlaczonym cruise
    control, myslac ze sa na prostej (bo nie wlaczyli gps-s).
  • niegracz Re: Przyczyny składowe katastrofy 28.08.10, 08:21
   Jak byla sytuacja:

   1.Pilot wybrał własciwy w tych warunkach sposób podejscia do lądowania
   - na autopilocie

   autopilot Tu-154 pozwala na zachowanie stabilnosci lotu i utrzymania
   zadanych parametrów
   w warunkach braku widocznosci pilot prowadząc samodzielnie samolot mógłby
   nie reagowac dostatecznie szybko i wlasciwie na ewentualne odchyłki przy
   schodzeniu po scieżce

   2. Od wejścia na sciezke do 2 km przed lotniskiem pilot był przekonany że
   schodzi własciwie:
   kontoler lotu utwierdzał go ze jest na ścieżce
   Jednak wstepna analiza pokazuje że samolot kierował się w punkt odległy o
   ok 800 m prze pasem a wieć leciał po niewłaściwej ścieżce
   - to winno być przedmiotem śledztwa.

   3. Kontroler lotu w końcowej fazie podal załodze błednę odległośc od pasa-
   że są bliżej o ok. 600-800 m niż to miało faktycznie miejsce

   Załoga mogła się tą informacja zasugerować

   4.jednak wobec braku widocznosci drugi pilot uruchomił odejscie
   na wysokości która powinna zapewnić bezpieczne odejście na drugi krąg
   reakcja samolotu była opoźniona

   -Czy doszło do częsciowego oblodzenia ?
   samolot schodził z duzej wysokości gdzie jest temp minus 40
   Na dole było plus 2 wieć nagrzewanie było bardzo powolne.

   5. Dlaczego kontroler nie ostrzegł pilota ze są odchylki od ścieżki
   . Czy rozpraszała go obecność oficera FSB ?
   Skąd tak gruba pomyłka w podaniu odległości od pasa ?

   6. Kapitan widział że samolot nie reaguje własciwie i szukał przyczyny
   obeserwując przyrzady i starając sie znaleźć ratunek a miał tylko niewiele
   sekund - dlatego nie odzywał się bo jego krzyki i tak nic by nie dały -
   był skupiony na zadaniu ;postępował profesjonalnie - do końca.


   • absurdello Nie fantazjuj proszę !!! 28.08.10, 23:01
    > 1.Pilot wybrał własciwy w tych warunkach sposób podejscia do
    > lądowania - na autopilocie

    Pilot wybrał niewłaściwie, nie miał prawa podchodzić, skoro
    wiedział, że nie ma możliwości bezpiecznego wylądowania ! On nie
    wiózł ładunku papierosów tylko Prezydenta i kilka innych osobistości.
    Przy takich pasażerach to pierwszeństwo ma BEZPIECZEŃSTWO do
    sześcianu !
    Na 4 minuty przed katastrofą na pasie była widoczność 200m
    Minimum dla TU154M, przy tamtym systemie naprowadzania, to 1500m lub
    nawet lepiej 1800m.

    > autopilot Tu-154 pozwala na zachowanie stabilnosci lotu i
    > utrzymania zadanych parametrów

    Ale autopilot nie myśli ! Jak mu pilot zada złe parametry, a tu mu
    zadał za duży kąt schodzenia, to autopilot rozbije samolot !
    Poza tym schodzenie we mgle po krókiej ścieżce, bez widoczności, nad
    terenem zakłócającym wskazania radiowysokościomierza i na lotnisku
    bez systemu ILS, to jest proszenie się o nieszczęście !!!!

    > w warunkach braku widocznosci pilot prowadząc samodzielnie samolot
    > mógłby nie reagowac dostatecznie szybko i wlasciwie na ewentualne
    > odchyłki przy schodzeniu po scieżce

    Jeżeli pilot nie jest w stanie utrzymać poprawnie kierunku bez
    autopilota, to powinien zmienić zawód albo się ostro doszkalać.
    Autopilot może się uszkodzić, bo to urządzenie techniczne, więc
    pilot musi umieć się obywać bez niego. A poza tym na co pilot ma
    reagować skoro nic nie widzi ????

    > 2. Od wejścia na sciezke do 2 km przed lotniskiem pilot był
    > przekonany że schodzi własciwie:

    Znaczy, że nie był doświadczonym i odpowiedzialnym pilotem, bo taki,
    mając takich pasażerów na pokładzie, sprawdza wszystko 5 razy i nie
    realizuje ryzykownych manewrów, jak próba trafienia na ślepo w pas
    startowy !!! Przekonanie to nie wszystko, uwzględnia się jeszcze
    możliwe błędy ludzkie i skończoną dokładność przyrządów pomiarowych.

    > kontoler lotu utwierdzał go ze jest na ścieżce

    Bo tak go widział na radarze o rozdzielczości pionowej 200-300m, za
    to załoga nie poinformowała go, że schodzi niestandardową ścieżką,
    ani na jakiej jest wysokości w podanych punktach odległościowych,
    pewnie dlatego by się nie dopytywał dlaczego w takich ch...
    przepraszam piz...(używając nomenklatury lotniczej 36splt) warunkach
    pogodowych leci niestandardową ścieżką zwiększającą ryzyko błędu.

    > Jednak wstepna analiza pokazuje że samolot kierował się w punkt
    > odległy ok 800 m prze pasem a wieć leciał po niewłaściwej ścieżce
    > - to winno być przedmiotem śledztwa.

    Tyle, że ten co wyliczył tę ścieżkę i ten co realizował, dostali za
    to karę śmierci. Jakby realizowali ścieżkę zalecaną w karcie
    lotniska, to by nie było problemu. Przy mniejszej prędkości pionowej
    samolot wykonuje odejście na drugi krąg, z mniejszym przysiadem
    wysokości od rozpoczęcia manewru do rozpoczęcia wznoszenia.
    Poza tym dostali od TAWS-a 15 ofert "ułaskawienia" ale nie
    skorzystali !!!

    > 3. Kontroler lotu w końcowej fazie podal załodze błędną odległośc
    > od pasa- że są bliżej o ok. 600-800 m niż to miało faktycznie
    > miejsce

    Ciekawe, w którym miejscu? Jak policzysz z czasów i prędkości, to
    wychodzi, że odległości kontrolne pomiędzy stacjami podawał z 300-
    400 m wyprzedzeniem czyli im mówił, że są dalej niż bliżej.

    > Załoga mogła się tą informacja zasugerować

    Czyli była niedoświadczona ?! Załoga ma obowiązek MYŚLEĆ co robi a
    nie się sugerować (a poza tym lecieli inną ścieżką i nie byli
    łaskawi o tym poinformować ani dyspozytora ani całej załogi na głos,
    więc cokolwiek dyspozytor mówił i tak nie miało znaczenia bez
    zwrotnej informacji o wysokości )

    > 4.jednak wobec braku widocznosci drugi pilot uruchomił odejscie
    > na wysokości która powinna zapewnić bezpieczne odejście na drugi
    > krąg reakcja samolotu była opoźniona


    Niestety nie uruchomił, a 20m, we mgle, nad porypanym terenem, to
    nie jest bezpieczna wysokość, NIE ŻARTUJ !
    Bezpieczne to tam było 100m lub w najlepszym razie 70m i to mierzone
    wysokościomierzem barometrycznym, a nie radiowysokościomierzem
    zależnym od chwilowej wysokości terenu.

    > -Czy doszło do częsciowego oblodzenia ?
    Mieli włączoną instalację przeciwoblodzeniową

    > samolot schodził z duzej wysokości gdzie jest temp minus 40

    Na 500m było -40 ? Poczytaj jak wygląda przebieg zniżania samolotu
    i ile czasu trwają poszczególne odcinki !!

    > Na dole było plus 2 wieć nagrzewanie było bardzo powolne.

    A słyszałeś o instalacji przeciwoblodzeniowej w samolocie ?

    > 5. Dlaczego kontroler nie ostrzegł pilota ze są odchylki od ścieżki

    Bo tego nie widział. Przy ich ścieżce maksymalna rozbieżność
    wyniosła trochę ponad 100m, a radar rozróżniał 200-300,do tego
    piloci nie podawali zwrotnie swojej wysokości, przez co pomiar był
    tylko przybliżony.

    > . Czy rozpraszała go obecność oficera FSB ?
    Wszystko jest możliwe choć raczej mało prawdopodobne, a poza tym na
    forum tego nie określimy, chyba, że wystarczy ci rzut monetą.

    > Skąd tak gruba pomyłka w podaniu odległości od pasa ?

    O której pomyłce mówisz ?

    > 6. Kapitan widział że samolot nie reaguje własciwie i szukał
    > przyczyny obserwując przyrzady i starając sie znaleźć ratunek a
    > miał tylko niewiele sekund - dlatego nie odzywał się bo jego
    > krzyki i tak nic by nie dały - był skupiony na zadaniu ;postępował
    > profesjonalnie - do końca.


    Tia,a w tym czasie drugi pilot rżnął w karty z generałem, nawigator
    czytał im przez ramię wysokości, a mechanik obłapiał stewardessęna
    swoim pulpicie czy m spowodował zamglenie szyb w oknach kokpitu ...
    Poczytaj trochę o pilotowaniu samolotów (w szczególności TU154M) nim
    zaczniesz budować teorie (nie mówię byś nie budował teorii, tylko
    buduj je na bazie wiedzy pogłębionej z danego tematu)
    >
    • niegracz Re: Radar precyzyjnego podejscia PAR =(RSP) 29.08.10, 10:06
     absurdello napisał:

     > > kontoler lotu utwierdzał go ze jest na ścieżce
     >
     > Bo tak go widział na radarze o rozdzielczości pionowej 200-300m,
     .
     I teraz wyjaśniło się:
     tworzysz jakieś niesamowicie bzdurne hipotezy bo błednie interr pretujesz
     mozliwosci radaru RSP
     radiołokacionnaja sistiema posadki - albo
     precision approach radar
     Nazwa angielska lepiej oddaje to co potrafi RSP(PAR)
     = potrafi dokładnie nakierować samolot scieżka podejscia do punktu decyzji
     w tym przypadku ok 80 m nad poziomem lotniska - ok 2 km przed pasem
     ( nie potrafi sprowadzić na ziemię w warunkach braku widoczności)

     I tak
     radar okresla polożenie samolotu w trzech osiach , nazwijmy je
     X- odległosc, Y - odchylenie boczne w poziomie Z- wysokość

     kontroler aby mogł poinformowac załogę : na kursie na ścieżce musi znać
     trzy wartości X< Y< Z w tolerancji wymaganej dla określenia położenia

     Tu masz parametry niewielkiego radaru typu PAR
     dokładność określenia wysokości 4mrad
     jak łatwo wyliczyć z funkcji trygonometrycznych dla odległości 2km wynosi
     to ok. 10 metrów

     www.selex-sas.com/EN/Common/files/SELEX_Galileo/Products/PAR_2090.pdf

     • kzet69 Re: Radar precyzyjnego podejscia PAR =(RSP) 29.08.10, 11:18
      Takie oto urządzenie znajduje się na lotnisku Smoleńsk - Siewierny

      museum.radioscanner.ru/avionika/aviomuzejs/rsp_7/prl_1.jpg
      museum.radioscanner.ru/avionika/aviomuzejs/rsp_7/prl_2.jpg
      Ateraz dywaguj dalej...
      • niegracz Re: Radar precyzyjnego podejscia PAR =(RSP) 29.08.10, 15:57
       kzet69 napisał:

       > Takie oto urządzenie znajduje się na lotnisku Smoleńsk - Siewierny
       >
       > museum.radioscanner.ru/avionika/aviomuzejs/rsp_7/prl_1.jpg
       > museum.radioscanner.ru/avionika/aviomuzejs/rsp_7/prl_2.jpg
       .
       Ale sformułuj jakąs opinię.

       Wg ciebie jaka rozdzielczośc pionową ma radar RSP-6
       na dystansie ok. 2km.
       100-200 m ?
       czy może raczej
       ok. 10m.