Dodaj do ulubionych

Tak nie można! To próba korupcji!

IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.07, 12:13
Czy wiadomo o kogo i o co chodzi? To była próba korupcji urzędnika
państwowego!


Krzysztof Lewandowski 15.03.07, 21:17 + odpowiedz


Drodzy Państwo,
2. Nie jest prawdą, że skończyłem rozmowę ze związkowcami po 10 minutowej
rozmowie. Jest prawdą, że miałem umówione spotkanie z jednym ze związkowców.
Okazało się, że odwiedził mnie wraz z prezesem jednej z prywatnych firm i
proponowali mi, bym zawarł bez przetargu umowę na jedną z usług. Po tej
propozycji wyszedłem z gabinetu oświadczając, że nasze spotkanie się
skończyło.
Obserwuj wątek
  • Gość: była pracownica Re: Tak nie można! To próba korupcji! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.07, 13:32
   Panie prezydencie a powiadomił pan o tym incydencie w pana gabinecie
   Prokuraturę ? bo przecież z art. 304 kodeksu postępowania karnego coś wynika
   nie wspominając o art. 229 i następne kodeksu karnego
   Mam nadzieje , że jednak pan to zgłosił organom ścigania bo przecież taki na
   panu spoczywa obowiązek w przeciwnym razie ....

   Art. 304. § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z
   urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis
   art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio.
   § 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością
   dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane
   niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć
   niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania
   przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby
   nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
   § 3. Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa przez
   prokuratora jest obowiązkowe, lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego
   przestępstwa Policja przekazuje wraz z zebranymi materiałami niezwłocznie
   prokuratorowi


   Art. 229. § 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub
   osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej
   funkcji,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
   § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawcapodlega grzywnie, karze ograniczenia
   wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
   § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa, aby skłonić osobę pełniącą
   funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje
   udzielić takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie
   przepisów prawa,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
   § 4. Kto osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej
   funkcji, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej znacznej
   wartości,podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
   § 5. Karom określonym w § 1-4 podlega odpowiednio także ten, kto udziela albo
   obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję
   publiczną w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, w związku z
   pełnieniem tej funkcji.
   § 6. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1-5, jeżeli korzyść
   majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą
   funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania
   przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ
   ten o nim się dowiedział.
   Art. 230. § 1. Kto, powołując się na wpływy w instytucji państwowej,
   samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej
   jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo wywołując
   przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich
   wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść
   majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,podlega karze pozbawienia wolności od
   6 miesięcy do lat 8.
   § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawcapodlega grzywnie, karze ograniczenia
   wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
   Art. 230a. § 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub
   osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji
   państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w
   zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi,
   polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie
   osoby pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji,podlega
   karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
   § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawcapodlega grzywnie, karze ograniczenia
   wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
   § 3. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 2,
   jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a
   sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i
   ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się
   dowiedział.


Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka