Dodaj do ulubionych

Dobry artykul o migrenie..

09.12.05, 21:55
www.info-med.pl/katalog/choroby/indeks/migrena.html
OPIS: napadowy, zwykle jednostronny silny ból głowy trwający 2-72 h, któremu
często towarzyszą zaburzenia żołądkowo-jelitowe, objawy wzrokowe lub inne
zaburzenia ze strony układu nerwowego; w okresach pomiędzy napadami migreny
nie występują żadne objawy chorobowe; częstotliwość napadów jest różna; od
jednego tygodniowo do jednego w roku lub nawet rzadziej; według
międzynarodowej klasyfikacji bólów głowy rozróżnia się 7 podtypów migreny, w
zależności od zespołu stwierdzanych objawów

bez aury - migrena zwykła, stanowi około 80% przypadków,
z aurą - migrena klasyczna (prawie 20% przypadków); przed wystąpieniem bólu
głowy pojawiają się typowe u określonego pacjenta objawy prodromalne; objawy
aury są zróżnicowane: mogą to być konkretne objawy neurologiczne, takie jak
mroczek centralny lub nieswoiste zmiany nastroju; do rzadkich postaci
należy "migrena potowiczoporaźna" - z aurą w postaci przemijającego
niedowładu połowiczego i/lub parestezji, a także migrena podstawna - z aurą
mieszanych objawów wskazujących na niedokrwienie pnia mózgu,
okoporaźna (rzadka postać) - niedowład nerwu okoruchowego jednostronny z
towarzyszącym bólem głowy,
siatkówkowa (rzadka postać) - w trakcie bólu głowy występują objawy
niedokrwienia siatkówki,
migrena cykliczna wieku dziecięcego - ekwiwalenty migreny u dzieci;
nawracające epizody takich objawów, jak wymioty, bóle brzucha, zawroty głowy,
którym towarzyszą bóle głowy o niewielkim nasileniu,
powikłania migreny (bardzo rzadkie) - stan migrenowy w przypadkach, gdy napad
nie ustępuje samoistnie; opisywano również przypadki wystąpienia zawału mózgu
podczas napadu migreny,
inne objawy związane z napadem migrenowym należą do rzadkości.

Uwarunkowania genetyczne:ponad 70% pacjentów wykazuje obciążenie rodzinne;
wpływ czynników genetycznych jest oczywisty, ale mechanizm niejasny; istnieje
hipoteza, że odpowiedzialny za migrenę jest gen recesywny o penetracji około
70% lub gen dominujący o większej penetracji u kobiet.

Venus
Obserwuj wątek
  • venus22 Re: Dobry artykul o migrenie.. 09.12.05, 21:56
   Częstość występowania:

   liczba nowych przypadków niemożliwa do określenia ze względu na trudności
   diagnostyczne i brak informacji; około 75% pacjentów w ogóle nie zasięga porady
   lekarza,
   napady migreny występują przeciętnie u 3-20% populacji (według różnych danych),
   chorobowość trudna do określenia z tych samych powodów co rejestracja nowych
   przypadków; według przybliżonej oceny długości życia chorobowość (liczba
   przypadków, w których w danej populacji wystąpił co najmniej jeden w ciągu
   życia napad migreny) wynosi około 10%; 6% mężczyzn (w wieku 12-80 lat) i 18%
   kobiet (w wieku 12-80 lal).

   Płeć:występuje częściej u kobiet

   Wiek:młodzi dorośli < 50 roku życia; początek w wieku od kilkunastu do 30 lat.

   OBJAWY: aura zwiastująca ból głowy pojawia się zwykle kilkanaście do
   kilkudziesięciu minut przed napadem migreny klasycznej.

   zaburzenia wzrokowe (błyski świetlne, ubytki w polu widzenia, mroczki, iluzje,
   zygzaki świetlne, omamy),
   objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (parestezje, afazja, niedowład
   połowiczy mięśni twarzy i/lub kończyn, objawy oczne i inne),
   zaburzenia ze strony narządów zmysłów: widzenia (światłowstręt), smaku, węchu,
   słuchu,
   objawy psychiczne (euforia, niepokój, znużenie, zmiany nastroju),
   ból głowy: jednostronny^ 30% obustronny), bardzo silny, pulsujący, nasilający
   się przy ruchach,
   nudności (87%), wymioty (56%), biegunka (16%),
   światłowstręt (82%),
   tkliwość czepca (65%),
   uczucie pustki w głowie (72%), zawroty głowy (33%), omdlenia (10%),
   parestezje wokół ust,
   inne (bladość powłok, gorączka, zaczerwienienie twarzy, wielomocz).
   • venus22 Re: Dobry artykul o migrenie.. 09.12.05, 21:56
    PRZYCZYNY:

    nadal niejasna; bierze się pod uwagę:
    zaburzenia metabolizmu serotoniny,
    zaburzenia regionalnego przepływu mózgowego,
    rozszerzenie tętnic zewnątrzczaszkowych;
    poszczególne napady mogą być prowokowane przez:
    niektóre pokarmy (czekoladę, sery, wędzone mięso) lub alkohol (czerwone wino),
    zbyt długie przerwy między posiłkami,
    stadia cyklu miesiączkowego,
    doustne środki antykoncepcyjne,
    zmęczenie lub zbyt długi sen,
    zbyt silne lub migoczące oświetlenie,
    stres lub odprężenie po stresie ("migrena weekendowa").

    TRYB LECZENIA: ambulatoryjny z wyjątkiem przypadków stanu migrenowego.

    AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: w czasie napadu odpoczynek w zaciemnionym pomieszczeniu.

    DIETA: unikanie pokarmów, które mogą prowokować napad migreny.
    • venus22 Re: Dobry artykul o migrenie.. 09.12.05, 21:57
     CZYNNIKI RYZYKA:

     przypadki migreny w rodzinie,
     płeć żeńska,
     młody wiek,
     stwierdzone w wywiadzie nawracające bóle brzucha, wymioty, choroba lokomocyjna
     w dzieciństwie,
     nie ma natomiast związku z poziomem intelektualnym, warunkami socjalnymi i
     profilem osobowości.

     LECZENIE OGÓLNE:

     ucisk tętnicy skroniowej po stronie bólu,
     zimny okład na okolicę skroni, oka i potylicy po stronie bólu,
     leżenie nieruchomo; poduszka o przekroju trójkątnym podpierająca głowę i szyję,
     zminimalizowanie natężenia świata, hałasów i zapachów w otoczeniu chorego
     (zwłaszcza zapachów kuchennych i dymu papierosowego),
     uwaga: większość pacjentów nie zgłasza się do lekarza i radzi sobie z napadem
     sposobami domowymi.
     • venus22 Re: Dobry artykul o migrenie.. 09.12.05, 21:57
      PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE:

      z wiekiem - złagodzenie charakteru i ciężkości napadów oraz zmniejszenie się
      ich częstości,
      większość napadów kończy się przed upływem 72 h.
      preparaty ergotaminowe
      dihydroergotamina - DHE - (Ditamin): 1 mg/1 ml; 1 mg domięśniowo lub dożylnie,
      a następnie 1 mg co godzina do 3 mg i.m. lub 2 mg iv:, maksymalna dawka w ciągu
      tygodnia wynosi 6 g; zaleca się jednoczesne podanie leku przeciwwymiotnego, np.
      10 mg prochlorperazyny i.m. lub 5 mg i.v. przed podaniem DHE, O ergotamina: w
      czopkach 2 mg: zaczyna się od potowy, zwiększa się do 2 czopków w trakcie
      napadu; maksymalna dawka dzienna ergotaminy wynosi 6 mg i nie więcej niż 10 mg
      w ciągu tygodnia; wszystkie czopki zawierają 100 mg kofeiny;
      ergotamina 1 mg z kofeiną 100 mg (Coffecorn forte); dwie tabletki p.o. na
      początku napadu, kolejna tabletka po 30 min do maksymalnie 6 dz., 10 w
      tygodniu,
      ergotamina 0,6 mg z alkaloidami pokrzyku 0,2 mg i kwasem
      fenyloetylobarbiturowym 40 mg (Bellergot retard); jedna tabletka na początku
      napadu; maksymalna dawka tygodniowa 16 tabletek, leki przeciwbólowe:
      kwas acetylosalicylowy: 650-1000 mg p.o, co 4 h,
      paracetamol: 650 mg p.o. co 4 h,
      ibuprofen: 800 mg p.o., a następnie 400 mg po 30-60 min,
      naproksen: 500 mg lub sól sodowa naproksenu 550 (Anapran), 1 tabletka p.o;,
      maksymalna dawka dzienna 1375 mg,
      metamizol (Pyralgin): 500 mg p.o., 1000-3000 mg i.m. lub bardzo powoli i.v;,
      leki złożone:
      paracetamol (Analget-K): 250 mg, propyfenazon 200 mg, kofeina 50 mg, fosforan
      kodeiny 10 mg,
      paracetamol (Antidol): 300 mg, fosforan kodeiny 20 mg,
      paracetamol (Cefalgin, Saridon): 250 mg, propyfenazon 150 mg, kodeina 50 mg,
      paracetamol (Dolores): 350 mg, kwas acetylosalicylowy 150 mg, kofeina 50 mg;
      sumatryptan (Imigran):
      6 mg podskórnie w autostrzykawce lub 100 mg w tabletce p.o. Przeciwwskazania:
      preparatów ergotaminowych nie należy stosować w ciąży, w schorzeniach naczyń
      obwodowych, chorobie niedokrwiennej mięśnia serca i schorzeniach
      przebiegających z objawami skurczu naczyń (np. w migrenie potowiczoporaźnej),
      u pacjentów z chorobą wrzodową należy unikać stosowania preparatów kwasu
      acetylosalicylowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
      leki złożone zawierające barbiturany i kodeinę mogą wywoływać uzależnienie.
      Środki ostrożności:
      sposób leczenia powinien być w każdym przypadku zindywidualizowany,
      preparaty ergotaminowe należy podać we wczesnej fazie napadu migreny
      pamiętając, że u niektórych pacjentów mogą one prowokować wymioty,
      przy stosowaniu leków przeciwbólowych należy zwrócić uwagę na ewentualne
      zaburzenia dyspeptyczne,
      należy pamiętać o możliwości uzależnienia w przypadku niektórych leków
      (barbiturany, kodeina),
      leki złożone, zawierające składowe zwężające naczynia (preparaty ergotaminowe,
      Midrin) mogą zwiększać ciśnienie tętnicze. Interakcje stosowanych leków: Inne
      leki uspokajające, przeciwbólowe, alkohol, leki zwężające naczynia.
      • venus22 Re: Dobry artykul o migrenie.. 09.12.05, 21:58
       ZAPOBIEGANIE:

       unikanie czynników prowokujących napad migreny,
       leczenie profilaktyczne: w razie gdy częstotliwość lub ciężkość napadów
       znacznie utrudniają pacjentowi życie codzienne, warto wprowadzić stałe leczenie
       zapobiegawcze; konieczna jest przy tym systematyczna obserwacja pacjenta pod
       kątem skuteczności leczenia i ewentualnych objawów ubocznych; Administracja
       Żywności i Leków poleca w profilaktyce migreny jedynie propranolol.
       propranolol: 80-320 mg/dz.,
       atenolol: 50-100 mg/dz.,
       nadolol: 40-80 mg/dz.,
       metoprolol (Metocard): 100-450 mg/dz.,
       amitryptylina: 50-150 mg/dz.,
       metysergid (Deseni): 5-8 mg/dz.,
       cyproheptadyna: 4-16 mg/dz.,
       werapamil (Isoptin): 80-120 mg 3 x dz.

       POWIKŁANIA:

       do rzadkości należy stan migrenowy, tj. napad trwający powyżej 72 h, prowadzący
       do odwodnienia, jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wyczerpania,
       rzadko - incydenty ogniskowego niedokrwienia mózgu,
       jatrogenne skutki leczenia, m.in. uzależnienie od leków; należy też uwzględnić
       możliwe objawy uboczne stosowanego leczenia.
       • suchyxxx Re: Dobry artykul o migrenie.. 10.12.05, 13:52
        To znaczy że jak pójdę do lekarza to da mi on kodeinę?:PPp
      • mango32 Re: Dobry artykul o migrenie.. 10.12.05, 19:33
       Cefalgin i saridon zawierają kofeinę (nie kodeinę). Zainteresował mnie ten
       lek:Antidol bo ma podobny skład do Solpadeine. Czy ktoś go zażywał? Czy jest na
       receptę?
       • suchyxxx Re: Dobry artykul o migrenie.. 10.12.05, 20:02
        Jest na receptę bo zawiera kodeinę a kodeina uzależnia dosyć szybko ale też
        pomaga szybko.Oczywiście można próbować bez recepty kupić i 1/4 aptek pewnie
        sprzedaje bez recepty po cichu::)
        • venus22 Re: Dobry artykul o migrenie.. 10.12.05, 21:41
         Czasami sa rozne formy jednego leku np my mamy Tylenol, Tylenol #1, Tylenol #2,
         3, itd it o znaczy ze roznia sie miedzy soba zawartoscia np zwykly Tylenol to
         paracetamol w roznej dawce mg, a taki juz Tylenol 1 ma kofeine i kodeine.

         Moze z Saridonem tez tak jest.
         tu ogolna informacja o Saridon;
         www.leki.med.pl/lek.phtml?id=472&idnlek=1778&menu=4
         a tu podane ile ma gramow:
         www.geneesmiddelenrepertorium.nl/052_sarid_03780.html
         Venus
         • mango32 Re: Dobry artykul o migrenie.. 12.12.05, 19:15
          Dziękuję Wam za informację. Ja oczywiście znam saridon ale zażywam go nie na
          migrenę (bo na tą pomagają mi tylko triptany) ale na "zwykłe" bóle głowy.
          Czasami pomaga :)
        • izzunia1 Re: Dobry artykul o migrenie.. 14.12.05, 03:42
         Antidol nie jest na recepte, podobnie jak Solpadeine, ale jest od niej znacznie
         gorszy...

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka