Dodaj do ulubionych

KOordynowane działania dziczy germańskiej?

25.05.10, 01:50
Sława!

To wszystko wykazuje jakas dziwna koincydencje, ale moze jestem
przewrazliwiony.

A Niemiachy w przeciwieństwie do naszych tusnietych tylko dbaja o interesy
niemieckie.

Tzn tak mi sie napisało, ale wclae nie twierdze ze tusnieci nie dbaja o
interesy niemieckie...
sad(

Forum Słowiańskie
gg 1728585
Obserwuj wątek
  • ignorant11 Berlin dzieli zatokę, jak chce 25.05.10, 01:51
   Sława!
   Berlin dzieli zatokę, jak chce
   www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100525&typ=sw&id=sw01.txt
   Raz po raz widzimy fatalne skutki polskiej polityki uległości wobec
   Niemiec. Najpierw Berlin nie przejął się sprzeciwami Polski w kwestii
   budowy Gazociągu Północnego, co grozi naszym interesom ekonomicznym choćby
   przez utrudnienie wchodzenia statków do portów w Szczecinie i Świnoujściu.
   Teraz z kolei Niemcy chcą przesunąć swoją morską granicę w Zatoce
   Pomorskiej na wschód, całkowicie lekceważąc obowiązującą od 1989 r. umowę
   między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną w
   sprawie rozgraniczenia obszarów morskich w zatoce. Tym samym północna
   część toru podejściowego do Szczecina i Świnoujścia leżeć ma w wyłącznej
   niemieckiej strefie ekonomicznej, co także stwarza niebezpieczeństwo
   blokady portów. Polski rząd zachowuje w tej sprawie dziwne milczenie.

   Niemcy nadal zgłaszają pretensje do części polskiego terytorium morskiego.
   Rząd Angeli Merkel w grudniu 2009 r. przedstawił nowy projekt Planu
   Zagospodarowania Przestrzennego Morza Bałtyckiego (Verordnung ueber die
   Raumordnung der deutsche ausschliesslichen Wirtschaftszone in der Ostsee -
   AWZ Ostsee - ROV), w którym ujęto także cały północny tor podejściowy do
   polskich portów oraz kotwicowisko nr 3. Co prawda w uzasadnieniu do
   niemieckiego rozporządzenia czytamy, że strona niemiecka na razie nie
   będzie zgłaszać do tego terenu roszczeń prawnych, jednak z punktu widzenia
   Niemiec obszar ten należy do niemieckiej wyłącznej strefy ekonomicznej
   Morza Bałtyckiego. Przyjęcie takiego rozporządzenia nie tylko oznacza
   okrojenie naszego terytorium, ale uderzy przede wszystkim w nasze interesy
   ekonomiczne. Otwiera bowiem w przyszłości Niemcom możliwość żądania od
   Polski ogromnych sum za zezwolenie statkom na wpływanie do naszych portów.
   Trudno byłoby znaleźć alternatywny do obecnego tor wodny, gdyż Zatoka
   Pomorska jest płytkim akwenem. W skrajnym przypadku naszym portom
   groziłaby blokada. I można sobie ją wyobrazić, tym bardziej że problemy
   Szczecina byłyby na rękę niemieckim portom, które przejęłyby statki
   wpływające teraz do Polski.
   Konflikt graniczny między Polską a Niemcami jest konsekwencją zaniedbań
   władz komunistycznych, ale również bezczynności kolejnych rządów po 1989
   roku. Jak przypomina historyk dr hab. Bogdan Musiał, Układ Poczdamski nie
   regulował ani kwestii przynależności państwowej Szczecina, ani nie
   definiował dokładnie przebiegu zachodniej polskiej granicy morskiej. I
   dopiero późniejsze umowy między PRL a NRD określały te sprawy, choć nie do
   końca, bo nie wytyczono dokładnie granicy na morzu. - Do dzisiaj nie ma
   żadnych dyskusji na ten temat pomiędzy naszymi państwami -
   powiedział "Naszemu Dziennikowi" Bogdan Musiał, dodając, że wygląda na to,
   że polska strona unika tego tematu, a strona niemiecka także woli nie
   podejmować dyskusji. Bo Niemcy najwyraźniej chcą stosować metodę faktów
   dokonanych.
   Od wielu tygodni próbujemy dowiedzieć się zarówno w polskiej ambasadzie w
   Berlinie, jak i bezpośrednio w naszym Ministerstwie Spraw Zagranicznych o
   kwestie dotyczące granicy na Zatoce Pomorskiej. Po tym, gdy wyjaśniamy
   naszym rozmówcom, o co nam dokładnie chodzi, wszyscy zaraz milkną,
   zasłaniając się najczęściej tajemnicą państwową. O te kwestie pytała także
   poseł Gabriela Masłowska (PiS), która złożyła w tej sprawie interpelację
   poselską. W odpowiedzi MSZ utrzymuje, że Niemcy respektują umowę między
   PRL i NRD podpisaną w Berlinie 22 maja 1989 roku. Ta umowa - zapewnia
   polski MSZ - przewiduje, że północny tor podejściowy do portów Szczecin i
   Świnoujście w całym jego przebiegu oraz kotwicowiska znajdują się na
   naszym morzu terytorialnym bądź na morzu otwartym. Ministerstwo podkreśla,
   że obowiązywanie tej umowy zostało potwierdzone w późniejszym traktacie
   polsko-niemieckim z 14 listopada 1990 roku. Ale Niemcy i tak najwyraźniej
   robią swoje, czego dowodem jest decyzja Berlina z 1994 roku o
   jednostronnym proklamowaniu ustanowienia wyłącznej niemieckiej strefy
   ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, gdzie północna część toru podejściowego
   do portów Szczecin i Świnoujście znalazła się w granicach niemieckich.
   Polska tę decyzję oprotestowała i teraz najwyraźniej Niemcy podejmują
   kolejną próbę rozwiązania tej kwestii według własnego pomysłu.
   Profesor Jan Sandorski z Wydziału Prawa i Administracji UAM wyraził
   zdumienie faktem, że zjednoczone Niemcy uważają się za prawnego
   spadkobiercę NRD, ale już umowę z 1989 roku chcą odrzucić. - Jeżeli RFN po
   przyłączeniu NRD nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń do tej umowy, to znaczy,
   iż ona nadal w pełnym zakresie obowiązuje. Zarówno Polska, jak i Niemcy z
   prawnego punktu widzenia muszą się tej umowy trzymać - dodał prof.
   Sandorski. Jego zdaniem, Polska powinna w tej sytuacji naciskać na Niemcy
   w sprawie podpisania dodatkowego porozumienia w kwestii granicy morskiej,
   w którym potwierdzono by zapisy z 1989 roku. - Jeżeli Niemcy nadal będą tę
   sprawę kwestionować, to należy się zastanowić, czy nie skierować problemu
   do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze - uważa Jacek
   Sandorski, ale w jego opinii, Polska powinna przede wszystkim bronić
   zapisów umowy z 22 maja 1989 roku, w której wyraźnie potwierdzono, że jest
   to polski obszar terytorialny.
   Profesor Sandorski uważa, że niezałatwiona do końca sprawa granicy
   morskiej pomiędzy RP a Niemcami stwarza wiele poważnych problemów i
   nieporozumień. Prawnik przypomniał w tym kontekście incydent z
   pogłębiarką "Cornelia", której kapitana w 2004 roku zatrzymały niemieckie
   służby, żądając od niego okazania zgody na prace pogłębieniowe północnego
   toru podejściowego wydanej przez władze niemieckie. Miał on zezwolenie
   podpisane przez polską administrację morską, bo ten akwen leży w naszych
   granicach. 1 grudnia 2004 r. "Cornelia" wykonująca prace pogłębiarskie
   została skontrolowana przez statek "Hamburg", należący do straży
   granicznej RFN. Na jej pokład bezpardonowo wtargnęli niemieccy
   funkcjonariusze i poinformowali kapitana, że wykonuje on prace
   nielegalnie, ponieważ są podejmowane na obszarze niemieckiej strefy
   ekonomicznej. W przyszłości takich incydentów może być więcej.
   Profesor Sandorski podkreśla, że Niemcy próbowali różnych forteli, aby
   zrealizować swoje cele. - Wymyślili na przykład, aby na tym terenie
   utworzyć rezerwat przyrody, a taka decyzja znacznie utrudniałaby prace
   pogłębieniowe toru podejściowego do polskich portów. Innym działaniem było
   przeprowadzenie w 2006 roku na akwenie ćwiczeń niemieckiej marynarki
   wojennej, co także utrudniło wpływanie statków do polskich portów, a promy
   płynące ze szwedzkiego Ystad do Świnoujścia były zmuszone do zmiany kursu -
   przypomniał profesor.
   Waldemar Maszewski, Hamburg


   >> Na początek <<
   Forum Słowiańskie
   gg 1728585
   • ignorant11 Seehofer jedzie do Pragi anulować dekrety Benesza 25.05.10, 01:53

    Sława!

    www.naszdziennik.pl/index.php?typ=sw&dat=20100525&id=sw12.txt

    Szef bawarskiego rządu Horst Seehofer zapowiedział na obchodach Dni
    Ziomków Sudeckich (Sudetendeutsche Tag) w Augsburgu, że jeszcze w tym roku
    zamierza udać się z oficjalną wizytą do Pragi, aby wreszcie spróbować do
    końca załatwić ciągle nierozwiązane kwestie dekretów Benesza, na podstawie
    których Niemcy Sudeccy zostali wysiedleni z Czech. Niemcy domagają się od
    Pragi ich oficjalnego anulowania.

    Horst Seehofer, który jako premier Bawarii jest nie tylko honorowym
    patronatem Ziomków Sudeckich, ale także wielkim ich sprzymierzeńcem, w
    swojej mowie podczas niedzielnego zlotu w Augsburgu zapowiedział, że
    jeszcze we wrześniu tego roku zamierza pojechać do Pragi, aby przede
    wszystkich rozmawiać o anulowaniu przez Czechy dekretów Benesza. - Jak
    tylko nowy rząd obejmie w Pradze władzę, zamierzam natychmiast udać się
    tam z wizytą - powiedział Seehofer i dodał: - Oczywiście będę tak
    prowadzić dialog, aby poruszyć także temat dekretów.
    Seehofer wyraził nadzieję, że czeskie siły polityczne zaprzestaną
    ideologizacji historii i rozpoczną proces opracowywania swojej historii w
    prawdzie. Ponadto bawarski premier zaznaczył, że jest rzeczą oczywistą, iż
    w podróży do Pragi w rozmowach z czeskim partnerem uczestniczyć będą
    przedstawiciele Sudetendeutsche (Ziomków Sudeckich). Od II wojny światowej
    żaden poprzednik Seehofera na stanowisku premiera z powodu nadal tam
    obowiązujących dekretów Benesza nie pojechał z oficjalną wizytą do Pragi.
    Premier Bawarii potwierdził ponownie, że rządzony przez niego land jest i
    pozostanie poważnym partnerem i adwokatem wszystkich Ziomków Sudeckich.
    Zapewnił ponadto, że on, jego rząd i CSU zrobią wszystko, aby
    Fundacja "Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie" jak najszybciej rozpoczęła
    pracę. - Od początku uważałem tę inicjatywę wypędzonych za ważny narodowy
    obowiązek - zaznaczył Seehofer. Jego zdaniem, wszyscy Sudetendeutsche
    reprezentują społeczeństwo, które przywiązuje wagę do prawdziwej historii
    i któremu zależy na dialogu z innymi.
    Według organizatorów, udział w augsburskich uroczystościach wzięło ponad
    10 tys. ziomków, a hale targowe w tych dniach odwiedziło ponad 30 tys.
    gości. Przez trzy dni można było przenieść się w lata przedwojenne i
    oglądać w halach targowych w Augsburgu wystawy kultury Sudetendeutsche,
    zobaczyć pokazy ich strojów, wystawę starych map i książek. Ziomkowie
    sudeccy od wielu lat tłumnie biorą udział w tego typu imprezach. - Już od
    dawna uczestniczymy w zlotach Sudetendeutsche razem z całą rodziną -
    powiedziała Gertrude Franz, pochodząca z miejscowości Zdiar, która
    przyjechała z córką, zięciem i wnuczką. - Pamięć o utraconej ojczyźnie
    musi pozostać w następnych pokoleniach - dodała. Podczas zlotu ziomków
    obecne były liczne rodziny wielopokoleniowe. Zresztą warto podkreślić, że
    status "wypędzonego" w Niemczech jest dziedziczny i przechodzi na następne
    pokolenie. Historia Niemców Sudeckich cieszy się dużym zainteresowaniem, o
    czym świadczy wyjątkowe skupienie zwiedzających na prezentowanych w
    Augsburgu starych mapach z zaznaczonymi jeszcze niemieckimi
    miejscowościami, a także na starych książkach, w których najwięcej miejsca
    zajmują opisy "niegodziwych dekretów Benesza".
    Waldemar Maszewski, Augsburg
    Forum Słowiańskie
    gg 1728585
  • eliot Re: KOordynowane działania dziczy germańskiej? 25.05.10, 11:18
   ignorant11 napisał:

   > Sława!
   >
   > To wszystko wykazuje jakas dziwna koincydencje, ale moze jestem
   > przewrazliwiony.
   >
   > A Niemiachy w przeciwieństwie do naszych tusnietych tylko dbaja o
   interesy
   > niemieckie.
   >
   > Tzn tak mi sie napisało, ale wclae nie twierdze ze tusnieci nie
   dbaja o
   > interesy niemieckie...
   > sad(
   Trzeba było słuchać Brzezińskiego, tylko własne siły zbrojne
   wymuszą respektowanie naszych interesów narodowych. I co teraz? Jako
   naszą tajną broń wystawimy pana ministra Klicha na pontonie?
   I będziemy liczyć na to, że germańska dzicz skona ze śmiechu?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka