Dodaj do ulubionych

Tupolew: kolejny słowiański geniusz awiacji

30.07.04, 05:03
Sława!
Przerwany lot
polityka.onet.pl/artykul.asp?DB=162&ITEM=1033951&MP=1


Ród Tupolewów-konstruktorów wygasł tuż po zapowiedzi kolejnej reformy
rosyjskiego przemysłu lotniczego

12 maja zmarł w Moskwie Aleksiej Tupolew, współtwórca ponaddźwiękowego Tu-
144 – sławnego, choć niespełnionego konkurenta Concorde’a. Status czołowego
konstruktora kraju zawdzięczał w dużej mierze osiągnięciom ojca, Andrieja,
pioniera radzieckiej awiacji, po którym odziedziczył kierownictwo w sławnym
biurze konstrukcyjnym. Kariery Tupolewów nie były jednak usłane wyłącznie
różami, podobnie jak historia państwa, z którym były związane.

Andriej Nikołajewicz Tupolew, twórca sławnej marki samolotów, urodził się w
1888 r. we wsi Pustomazowie w guberni Twerskiej. Przez dziesięć lat studiował
na imperatorskiej moskiewskiej politechnice, ale tytuł inżyniera-mechanika
uzyskał już nie w państwie carów, lecz – bolszewików, w 1918 r. Mógł teraz
wybierać pomiędzy emigracją, na którą nie bez „pomocy” nowej władzy
decydowała się znaczna część rosyjskiej inteligencji, a niepewnym losem w
pierwszym w świecie kraju robotników i chłopów.

Już pierwsze lata pracy zawodowej pokazały, że Tupolew jest niezbędny nowej
ojczyźnie, a ojczyzna – Tupolewowi. Rozpoczyna wspaniałą karierę w stworzonym
w grudniu 1918 r. Centralnym Instytucie Aerohydrodynamiki (Centralnyj
Aerogidrodynamiczeskij Institut – CAGI), stając się – obok kierownika CAGI,
ojca radzieckiej awiacji Nikołaja Żukowskiego – jednym z jego filarów. Jako
kierownik wydziału awiacji z podwydziałem hydroawiacji w istocie, jak pisze
Maksymilian Saukke w wydanej w 1993 r. książce „Nieizwiestnyj Tupolew”
(„Tupolew Nieznany”wink, staje się odpowiedzialny za rozwój krajowej produkcji
samolotów. Znaczenie i odpowiedzialność Tupolewa rosną wraz z otrzymywanymi
kolejnymi funkcjami w strukturach rozrastającego się sektora badawczo-
rozwojowego. W 1930 r. zostaje głównym konstruktorem CAGI.

Stworzone przez niego na początku lat 20. biuro konstrukcyjne skupiło grono
wybitnych specjalistów, współtworzących wielką radziecką szkołę lotniczą.
Członkowie tego zespołu stworzą w przyszłości własne, znane biura
konstruktorskie, które będą czasem konkurowały ze sobą o państwowe
zamówienia. W biurze Tupolewa pracowali tej klasy specjaliści co Władimir
Michaiłowicz Miasyszczew czy Paweł Osipowicz Suchoj. Z utworzonego przez
Suchoja biura konstrukcyjnego pochodzi główny dziś towar eksportowy
rosyjskiego przemysłu lotniczego, wielozadaniowy samolot bojowy Su-27.

Tupolew projektował jednak nie tylko samoloty, ale i sanie z napędem
śmigłowym, przydatne zimą do pokonywania ogromnych rosyjskich pustkowi,
sterowce, ścigacze i kutry torpedowe, służące radzieckiej marynarce wojennej
na frontach drugiej wojny światowej. Zasłużył się dla rozwoju jeszcze innych
działów gospodarki, choćby metalurgii lekkich stopów, niezbędnych do
produkcji maszyn o konstrukcji wyłącznie metalowej. W latach 20. w ZSRR w
produkcji samolotów wciąż dominowały bowiem konstrukcje z drewna. Lobby
mietallistow, do którego Tupolew należał, musiało toczyć ciężkie boje z
konserwatywnymi zwolennikami starej technologii o względy władzy, decydującej
o wyborze danego kierunku rozwoju.
Pozdrawiam i zapraszam na:
Forum Słowiańskie
Obserwuj wątek
  • ignorant11 Re: Tupolew: kolejny słowiański geniusz awiacji(2) 30.07.04, 05:05
   Tupolew był konsekwentny, choć nie był uparty. W kilku przypadkach poparł
   konstrukcje maszyn zbudowanych według starej technologii, mimo iż jego
   autorytet w sporach z dieriewianszczikami był niepodważalny. O pozycji Tupolewa
   i jego Doświadczalnego Biura Konstrukcyjnego w tamtych latach świadczyć może
   prestiżowe zamówienie na wykonanie... pierwszych gwiazd na kremlowskie wieże.

   Inżynier od Boga, wróg ludu

   W imperium robotników i chłopów żadne gwiazdy nie miały jednak gwarancji, że
   utrzymają swoją wysoką pozycję. Nawet wielce zasłużony, odznaczony w 1933 r.
   Orderem Lenina, główny inżynier GUAP (Gławnoje Uprawlenije Awiacyjonnoj
   Promyszlennostiu – Główny Zarząd Przemysłu Lotniczego, branżowe quasi-
   ministerstwo) Andriej Tupolew.

   „Była druga połowa 1937 roku – wspomina w swej książce Saukke (syn Borysa
   Saukke, konstruktora i współpracownika Tupolewa, również represjonowanego).
   Tupolew pełen był twórczych pomysłów. Jego sława dotarła za granicę. Naturalny
   lider, inżynier od Boga (...) zdołał zjednoczyć w swym biurze utalentowanych
   inżynierów i konstruktorów. (...) Przechodził testy TB-7 (ANT-42) – bombowiec
   nowego pokolenia. Miał bronić kraju już nie w latach 30. (jak TB-3), ale w 40.
   Wiedziało o nim niewielu, był tajnym projektem. (...) Z niecierpliwością
   oczekiwano go w Wojskach Lotniczych. Takie sukcesy można było osiągnąć jedynie
   dzięki racjonalnej organizacji pracy całego biura konstrukcyjnego”.

   21 października 1937 r., wieczorem, do gabinetu Tupolewa w budynku GUAP weszli
   ludzie w cywilnych ubraniach. Rozpętana w 1937 r. przez Stalina i NKWD czystka
   skierowana przeciwko „zdrajcom narodu” w siłach zbrojnych nie mogła też ominąć
   środowiska konstruktorów, podporządkowanych, jak cała gospodarka, strategicznej
   produkcji wojskowej.

   Pisze Saukke: „Nad krajem rozbrzmiał niesłyszalny dla ludzi i tym straszniejszy
   dla ich losów żałosny dźwięk nocnych dzwonków. Wkrótce okazało się, że w ZSRR
   jakby nie było samolotów znanych milionom ludzi, oznaczonych symbolem ANT (od
   pierwszych liter Andriej Nikołajewicz Tupolew; dopiero w czasie wojny
   nazewnictwo nowych serii samolotów związano z biurami konstrukcyjnymi i
   pojawiły się Tupolewy – Tu – czy Antonowy – An – produkowane przez zakłady
   lotnicze Antonowa pod Kijowem – przyp. red.). Zamiast nich zaczęto mówić o
   samolotach z symbolami CAGI: CAGI-25, CAGI-4... Wkrótce fala bezprawia lat 1937–
   1938 zmiotła nie tylko Tupolewa, ale praktycznie cały przemysł lotniczy”.
   Państwu przyszło zapłacić za to szaleństwo hekatombą ofiar w wojnie fińskiej i
   ojczyźnianej.


   Pozdrawiam i zapraszam na:
   Forum Słowiańskie
  • ignorant11 Re: Tupolew: kolejny słowiański geniusz awiacji(3) 30.07.04, 05:06
   Stawka większa niż życie

   Tupolewa aresztowano na podstawie najprawdopodobniej wymuszonych, jak w
   większości przypadków, zeznań i donosów. Aresztowaniu sprzyjało szlacheckie
   pochodzenie; o uznaniu za klasowego wroga przesądzał też w zasadzie fakt, iż
   jeden z braci konstruktora był duchownym.

   W więzieniu na Butyrkach spędził rok, ale wytrwał i nie przyznał się do
   fałszywych zarzutów. Był na tyle cennym dla władz specjalistą, że złożono mu
   propozycję nie do odrzucenia: pracę w CKB-9 (Centralne Konstruktorskie Biuro),
   spectiurmie – tajnym, w zamkniętym podmoskiewskim ośrodku pracy Bolszewo.
   Odrzucenie oferty groziło skierowaniem do obozu pracy, co, zważywszy na słabe
   płuca Tupolewa, groziło śmiercią. Zgodził się więc, ale – jak pisze Saukke

   – postawił warunek: musi się upewnić, że jego rodzina jest bezpieczna. „Trzeba
   sobie wyobrazić jego odwagę! (...) absolutnie bezbronny i bezwolny wobec
   nieludzi stawia warunek. I wie, że stawką jest – życie. Przyjmą go – możliwe,
   że będzie żyć, nie przyjmą – pewna śmierć”.

   Wypuszczając z aresztu żonę Juliję Nikołajewnę warunek Tupolewa spełniono.
   Tymczasem podczas pracy w spectiurmie Tupolew wykazał się nie lada wyczynem:
   odmówił wykonania zadania, powierzonego jego 17-osobowemu zespołowi
   konstruktorów-więźniów (projekt nowego czterosilnikowego bombowca nurkującego).
   Bazując na swoich wcześniejszych doświadczeniach, ośmielił się uznać zadanie za
   niewykonalne. I tym razem los okazał się dla niego łaskawy. Udało mu się
   przeforsować ideę budowy innego dwusilnikowego bombowca – Tu-2, jak się
   okazało, najlepszego radzieckiego bombowca drugiej wojny światowej.

   Zwolniony został dopiero w kilka dni po agresji Niemiec na ZSRR. Jednak jeszcze
   długo po wojnie powtarzano fantastyczne plotki – według Saukkego rozpuszczone
   nieprzypadkowo w okresie aresztowania – w których uwięzienie Tupolewa
   tłumaczono rzekomą sprzedażą przez niego planów własnego samolotu firmie
   Messerschmitt. Według jednej z takich historii, Tupolew miał umieścić plany w
   rurowych dźwigarach skrzydeł ANT-25, którym niczego nieświadomy Walerij Czkałow
   dotarł do Vancouver po swym słynnym przelocie nad biegunem północnym, w lipcu
   1937 r.


   Pozdrawiam i zapraszam na:
   Forum Słowiańskie
  • ignorant11 Re: Tupolew: kolejny słowiański geniusz awiacji(4) 30.07.04, 05:07

   Sukcesy kolejnych samolotów, zwłaszcza podczas wojny, szybko przywróciły
   Tupolewowi pozycję i sławę. Przez całe swe długie i aktywne życie odbierał
   prestiżowe nagrody i najważniejsze radzieckie odznaczenia. Uważany jest dziś w
   Rosji za najwybitniejszego konstruktora, twórcę ponad stu modeli samolotów
   różnego rodzaju. Jego wkład do rozwoju światowego lotnictwa doceniono i na
   Zachodzie. Został honorowym członkiem Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa
   Lotniczego, Amerykańskiego Instytutu Aeronautyki i Astronautyki, Włoskie
   Centrum Rozwoju Transportu Lotniczego przyznało mu zaś nagrodę za Tu-144.

   – Pracował niezwykle dużo. Dbał o firmę, jakby to była jego własność. Był
   świetnym organizatorem, skutecznie walczył o zamówienia, o które, co dzisiaj
   może wywoływać zdziwienie, trzeba było rywalizować, na przykład z Iljuszynem.
   Byłby dziś z pewnością znakomitym biznesmenem – mówi Władimir Rigmant,
   wieloletni pracownik zakładów, dyrektor Muzeum Tupolewa. Pionier rosyjskiego
   lotnictwa zmarł w wieku 84 lat 22 grudnia 1972 r., pełniąc funkcję deputowanego
   do Rady Najwyższej ZSRR VII kadencji.

   Supersamolot dla supermocarstwa

   Tupolew młodszy podjął pracę u ojca już w wieku siedemnastu lat, po ewakuacji
   biura do Omska w 1941 r. W 1949 r. ukończył Moskiewski Instytut Lotniczy i
   wrócił do biura, gdzie po ośmiu latach został samodzielnym konstruktorem,
   powoli wspinając się po stopniach kariery aż do stanowiska generalnego
   konstruktora. W odróżnieniu od ojca, który zajmował się projektami przede
   wszystkim wojskowymi, Aleksiej projektował głównie samoloty pasażerskie. Na
   razie senior powierzył jednak synowi nowy, modny wówczas wydział rakietowy
   biura, w którym w latach 1958–63 powstały projekty sześciu systemów. Trzy z
   nich, Tu-121, Tu-141 i Tu-143, weszły do seryjnej produkcji.

   W 1963 r. ZSRR podjął próbę dogonienia Concorde’a, pracującego nad pasażerskim
   samolotem ponaddźwiękowym. Nikita Chruszczow powierzył zadanie 75-letniemu już
   Andriejowi Tupolewowi, do końca swych dni dzierżącemu stery biura
   konstrukcyjnego. Odpowiedzialnym za realizację projektu został jednakże
   Aleksiej.


   Pozdrawiam i zapraszam na:
   Forum Słowiańskie
  • ignorant11 Re: Tupolew: kolejny słowiański geniusz awiacji(5) 30.07.04, 05:07
   31 grudnia 1968 r. powstały w pośpiechu Tu-144 wzniósł się w powietrze. Po dziś
   dzień Rosjanie spierają się, kto był pierwszy: czy oni, czy Concorde, który
   wystartował w marcu następnego roku, a którego stronnicy oskarżają Rosjan o
   kradzież know-how. W maju 1970 r. Tu-144 odbył pierwszy lot naddźwiękowy.
   Osiągnięty wówczas rekord prędkości, 2150 km na godzinę (przy wysokości ponad
   16 km), poprawiony został później do 2,4 tys. km (przy wysokości 17 km). W
   grudniu 1975 r. odbył się pierwszy lot pasażerski na trasie Moskwa–Ałma Ata–
   Moskwa.

   Tempo, w jakim pracowano przy projekcie Tu-144, miało swoją cenę. Maszyna
   okazała się wysoce zawodna, bardzo kosztowna i, podobnie zresztą jak wiele
   innych współczesnych radzieckich konstrukcji, zużywała ogromne ilości paliwa.
   Katastrofy Tu-144 podczas salonu lotniczego w Le Bourget pod Paryżem w 1972 r.
   oraz pod Jegoriewskiem oznaczały nie tylko porażkę projektu Tu-144. Zostawiły
   też niezatarte piętno na biografii Aleksieja Tupolewa. Mimo sukcesów, za jakie
   uznano jego późniejsze przedsięwzięcia (strategiczny bombowiec Tu-160,
   pasażerski Tu-204 czy prom kosmiczny Buran), z jego postacią zawsze kojarzyć
   się będzie sławny, ale nieudany Tu-144.

   W cieniu ojca

   – Stanął na czele biura w ciężkich czasach, kiedy zmniejszały się środki na
   programy projektowania awioniki – przypominają pracownicy spółki OAO Tupolew,
   powstałej na fali zmian w 1989 r. z połączenia biura konstrukcyjnego oraz
   przedsiębiorstw lotniczych w Uljanowsku i Samarze.

   Rosyjskie media przytoczyły opinie wychwalające Aleksieja Andriejewicza jako
   niemającego sobie równych w firmie oraz podkreślające, że zdołał uchronić i
   rozwinąć tradycje ojczystej szkoły awiacji, stworzonej przez ojca. – Był dla
   nas wielkim nauczycielem, zwłaszcza dla mnie. Prosto ze studenckiej ławy
   trafiłem pod jego kierownictwo i od razu zaczęliśmy projekt ponaddźwiękowych
   samolotów pasażerskich – wspomina zmarłego Aleksandr Puchow, obecny główny
   konstruktor w zakładach Tupolewa.
   Pozdrawiam i zapraszam na:
   Forum Słowiańskie
  • ignorant11 Re: Tupolew: kolejny słowiański geniusz awiacji(6) 30.07.04, 05:09
   Tymczasem prawda jest taka, że na pozycję marki i biura konstrukcyjnego
   zapracował przede wszystkim Tupolew starszy, a Aleksiej Andriejewicz niejako
   zmuszony był żyć sławą biura, w cieniu swego ojca. Czasem, jak to w życiu,
   pomaga to karierze. Czasem to duży ciężar. A czasem – i jedno, i drugie. –
   Aleksiej Andriejewicz był zupełnie innym człowiekiem niż ojciec, zamkniętym w
   sobie. Był utalentowanym inżynierem, ale za to słabszym, powiedzielibyśmy dziś,
   organizatorem i menedżerem. To się też, niestety, odbijało na sytuacji firmy –
   przekonuje Władimir Rigmant.

   Tupolew młodszy zmarł wieczorem tego samego dnia, w którym wicepremier Ilja
   Klebanow zapowiedział kolejny program reform w sektorze lotniczym. Oznajmił to –
   jak z przekąsem odnotowały media – co specjaliści wiedzieli już na początku
   lat 90.: że w Rosji nie ma miejsca dla dziesiątek samodzielnie funkcjonujących
   zakładów. Rozbudowywany przez lata przemysł, pracujący na rzecz nieistniejącego
   już imperium, okazał się po prostu nieprzystający do nowych wymogów.

   – Sytuacja na świecie zmieniła się i jesteśmy troszkę spóźnieni –
   dyplomatycznie, ale po imieniu, nazwał rzecz wicepremier. Rosyjski rząd
   chciałby, aby do 2004 r. część istniejących do dziś firm skupiło się w dwóch
   holdingach, w pierwszym z których znalazłoby się między innymi miejsce dla
   zasłużonych zakładów Tupolewa oraz nie mniej znanych, a lepiej prosperujących
   dziś zakładów MiG.

   Czy reforma ma jednak szanse? Rząd twierdzi, że tak, i uspokaja, że nie będzie
   odgórnej presji. – Integracja MiG i Tupolewa postępuje od dawna – przekonuje
   Klebanow – odkąd MiG zaczął finansować prace nad Tu-334. Dziś same
   przedsiębiorstwa rozumieją, że bez integracji, w warunkach niedostatecznego
   finansowania, nie przetrwają.

   Jesienią 2000 r. udało się, po raz pierwszy, sprzedać za granicę jeden
   z „radzieckich concorde’ów”, pozostałych w zakładach Tupolewa po latach
   świetności. – Chociaż samolot ten nie jest już zdolny do lotu, ma dużą wartość
   historyczną i naukową – wyjaśnił Siergiej Rajewski, rzecznik prasowy zakładów.
   Maszynę kupiło niemieckie muzeum lotnicze, jak podała rosyjska prasa,
   wszystkiego za pół miliona dolarów.

   Śmierć Aleksieja Tupolewa młodszego oczywiście w niczym nie zmienia sytuacji
   rosyjskiego lotnictwa, które już dawno uniezależniło się od rozwoju kariery
   Tupolewów. Tak się jednak symbolicznie złożyło, że wygaśnięcie jednej z
   najważniejszych dynastii rosyjskich konstruktorów przypadło na okres trwającego
   właściwie po dziś kryzysu, niegdyś potężnego radzieckiego przemysłu lotniczego.
   Tworzonego również siłami Tupolewów, sztandarowych tego przemysłu postaci.   Pozdrawiam i zapraszam na:
   Forum Słowiańskie
  • hetero_sapiens Tupolew, Koroliow i inni 31.07.04, 02:03
   Jednym z uwiezionych wraz z Tupolewem byl pozniejszy ojciec kosmonautyki
   Koroliow. Inny uwieziony wspolpracownik Tupolewa L.L. Kerber spisal wspomnienia
   p.t. 'Tupolevskaya sharaga', ktore dlugo pozostawaly nieopublikowane, a dzis sa
   dostepne po angielsku p.t. 'Stalin's Aviation Gulag: A Memoir of Andrei Tupolev
   and the Purge Era '
   www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1560986409/104-9800552-2975141

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka