Dodaj do ulubionych

Dlaczego Polska to Polska...

08.02.06, 17:14
www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060208/nauka/nauka_a_1.html
ARCHEOLOGIA

Gmach wzniesiony na Polanach


Nie wiadomo, dlaczego nasz kraj nazywa się akurat Polska. W szkole
dowiadujemy się, że nazwa pochodzi od plemienia Polan, ale nie wiemy czy
istniało.Nie wymieniają plemienia Polan wczesnośredniowieczne źródła - twierdzi prof.
Przemysław Urbańczyk z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Nie
ma wątpliwości, jak nazywany był nasz kraj i jego mieszkańcy tysiąc lat temu.
O "wyprawie wojennej przeciw Polsce" wspomina w roku 1005 niemiecki kronikarz
Thietmar, także o "wielkim oddziele Polaków" pod grodem w Miśni w roku 1011 i
o "przymilnej odpowiedzi Polaków".

Gall Anonim używa nazwy państwa precyzyjnie: "jest Polska północną częścią
Słowiańszczyzny, ma zaś za sąsiadów od wschodu Ruś, od południa Węgry, od
południowego zachodu Morawy i Czechy, od zachodu Danię i Saksonię". Kronika
Anonima powstała w latach 1112 - 1116.

Ale skąd wywodzi się sama nazwa?

Jan Ostroróg, witając papieża w roku 1467, przedstawił chełpliwie nasz
naród: "imię Polaków dostaliśmy od częstych zwycięstw w polu, bo campus w
języku naszym znaczy: pole". Współczesne podręczniki inaczej przedstawiają
naszą metrykę. Od plemion germańskich wzięła nazwę Germania, od Galów -
Galia, od Rusów - Ruś, od Słowian - Słowenia, od Bułgarów - Bułgaria, od
Traków - Tracja (przykłady można mnożyć), toteż wydaje się oczywiste, że
nazwa Polska pochodzi od Polan - tego dowiadują się uczniowie już w szkole
podstawowej.

Podręczniki nie wyjaśniają jednak szczegółowo, jaki jest źródłosłów Polan.
Zygmunt Gloger w Encyklopedii Staropolskiej (napisanej w latach 1900 - 1903)
rozwija ten temat: "Przestrzeń roli wypieloną pod uprawę zboża z
porastających ją pierwej drzew, zarośli i krzaków nazywali praojcowie nasi od
tej właśnie czynności pielenia polem (...) od ludności siedzącej odwiecznie w
polach nad Wartą i Gopłem, czyli od ludności polańskiej, polskiej, rozeszła
się nazwa Polonii".

I wszystko byłoby w porządku gdyby nie drobiazg: tak jak o Polsce i Polakach,
żadne źródła z X, XI, XII wieku nie wspominają o Polanach.

KRZYSZTOF KOWALSKI, KRZYSZTOF URBAŃSKI
Obserwuj wątek
  • eliot Re: Dlaczego Polska to Polska... (2) 08.02.06, 17:15
   Kto i kiedy wymyślił Polskę?


   Historia lubi paradoksy: była Polska, ale nie było plemienia o nazwie Polanie.
   W każdym razie nie można tego naukowo udowodnić, mimo że przekonanie o
   pochodzeniu nazwy Polonia od plemienia Polan jest powszechne. Uczymy się w
   szkole, że przywódcy Polan odegrali decydującą rolę w budowaniu zrębów naszej
   państwowości. Niestety, żadne źródło historyczne nie potwierdza istnienia w
   Wielkopolsce ludu, który wczesnośredniowiecznym kronikarzom byłby znany pod
   nazwą "Polan". Od razu spotykamy zlatynizowane określenie Poloni odnoszące się
   do wszystkich poddanych Piastów.
   Mit na mapie
   Proponuję uczciwie przyznać, że "Polan" wymyślili polscy kronikarze, aby
   objaśnić niezrozumiałe dla nich pochodzenie nazwy państwa piastowskiego.
   Podobnie rozwiązywali przecież i inne zagadki etymologiczne, wywodząc Gniezno
   od "gniazda", a Kraków - od króla Kraka.

   Polan nie ma w kronice Galla Anonima ani u Wincentego Kadłubka, ani w
   Rocznikach Krakowskich czy Wielkopolskich. Jedyny raz pojawili się - chyba
   przypadkowo - w Kronice Wielkopolskiej z przełomu XIII/XIV w. Dopiero Jan
   Długosz w swoim monumentalnym dziele napisał, że "Polanie to ludzie pól".

   Po kilkuset latach wymyśleni przez kronikarza Polanie stali się realnym bytem i
   znajdziemy ich chyba na każdej mapie okresu przedpiastowskiego. Jakakolwiek
   próba podważenia tego mitu jest odrzucana. Ostatnim argumentem zwolenników tej
   bezkrytycznej tradycji jest stwierdzenie, iż brak źródeł nie wyklucza
   możliwości istnienia jakiegoś plemienia - Polan. Trudno zaprzeczyć logice
   takiego rozumowania, ale też trudno uznać to za postępowanie naukowe. Owszem -
   według źródeł ruskich - jacyś "Polanie" mieli zamieszkiwać w IX - X w.
   dzisiejszą Ukrainę. Ale ta informacja została zapisana dopiero w XII w. i jej
   wiarygodność jest dzisiaj kwestionowana.

   Cesarski pomysł?
   Czemu więc Piastowie zaczęli nazywać swoje państwo Polonią? Taka nazwa pojawia
   się w latach 999 - 1006, kiedy jej różne wersje zostały odnotowane w Italii, w
   Szwajcarii, w Saksonii, na Węgrzech i w samej Polsce.

   Niemiecki badacz Johannes Fried uważa, iż sprawcą tak "nagłego" pojawienia się
   nowego określenia geopolitycznego był sam cesarz Otto III, który w roku 1000
   przybył do Gniezna z pomysłem uroczystego nazwania państwa Bolesława Chrobrego.
   Ale nowa nazwa rozprzestrzeniała się w kolejności odwrotnej do kierunku podróży
   cesarza. Co więcej, została zanotowana w tak różnych wersjach (Polonia,
   Polania, Polenia, Palania), że trzeba raczej wykluczyć odgórną interwencję.

   Zachowane źródła dowodzą, że nazwa ta rozprzestrzeniała się stopniowo z
   południa na północ, najwyraźniej przekazywana ustnie przez kogoś, kto na samym
   początku II tysiąclecia odbył wędrówkę z Rzymu, przez Szwajcarię, Saksonię i
   Węgry na dwór Bolesława Chrobrego. Jedynym kandydatem do roli takiego posłańca
   jest biskup misyjny Bruno z Kwerfurtu, który głosząc po Europie chwałę swojego
   duchowego mistrza św. Wojciecha, "przy okazji" reklamował też nowe określenie
   państwa piastowskiego.

   Miejscowy informator
   Nazwa ta, choć pierwszy raz została zanotowana w Rzymie, to ma niewątpliwie
   słowiański źródłosłów. Autorem tej pierwszej wzmianki nie mógł więc być Jan
   Canaparius, italski autor najstarszego "Żywotu św. Wojciecha", lecz
   jakiś "polski" informator - najprawdopodobniej ksiądz Benedykt-Bogusza, który
   wziął udział w tragicznej misji biskupa do Prus w 997 r., a potem osiadł w
   jednym z italskich klasztorów. Udział "polskiego" informatora potwierdza
   doskonały zapis Gdańska (Gyddanzc), wymienionego w najstarszej wersji tego
   samego tekstu.

   Zapewne to on pomógł italskiemu mnichowi rozróżnić dwóch zachodniosłowiańskich
   książąt o tym samym imieniu - Bolesław. Jednego z nich nazwano więc księciem
   Bohemów (Czechów), a drugiego księciem Palan (Palaniorum dux). Możemy się tylko
   domyślać, że chodziło o mieszkańców "pól/polan", które otaczały położone wśród
   puszcz grody zbudowane przez pierwszych Piastów w Wielkopolsce. Zatem, była to
   nazwa "topograficzna" - dosyć trywialna, ale wyjątkowa na tle dominującej w
   średniowiecznej Europie reguły tworzenia nazw "etnicznych". Koncepcję tę
   potwierdza fakt, że wśród najstarszych wersji nazwy Polski mamy zarówno
   Polenię, jak i Polanię, a i Jan Długosz podał właśnie "polną" definicję.

   prof. Przemysław Urbańczyk z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

   --------------------------------------------------------------------------------
  • eliot Re: Dlaczego Polska to Polska... (3) 08.02.06, 17:18
   Grody mówią za nich


   Rozmowa z prof. Hanną Koczką-Krenz.


   Prof. Hanna Koczka-Krenz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   (c) BARTOSZ JANKOWSKI
   Rz: Byli w Wielkopolsce jacyś Polanie w IX - X wieku?

   Hanna Koczka-Krenz: Z naszych badań wynika, że grody były, osadnictwo było, ale
   jak się nazywał lud, który je budował, nie wiemy i zapewne nigdy się nie
   dowiemy. Ta dyskusja nie prowadzi do żadnych nowych wniosków. Ciągle obracamy
   tymi samymi argumentami. Możemy odtwarzać procesy osadnicze, ale nie nazwy,
   chyba że odkryjemy jakiś nieznany dotąd dokument.

   Ciągle nie wiemy, skąd wzięło się słowo Polska?

   Niemiecki historyk Johannes Fried wysunął tezę, że określenie Polonia pochodzi
   od polania wodą w czasie chrztu świętego. Trudno się z tym zgodzić. Kronikarz
   Wincenty Kadłubek podaje w swej kronice, że nazwa Polonia pochodzi od pola.

   Ale wcześniejsze źródła, np. Geograf Bawarski z IX wieku, nie wymieniają
   żadnych pól ani Polan w Wielkopolsce.

   Autor spisu, będącego, jak byśmy dziś powiedzieli, dokumentem wywiadowczym
   państwa wschodniofrankijskiego dotyczącym ziem Słowian, nie bardzo orientował
   się w podziałach plemiennych w Wielkopolsce. Znacznie dokładniej opisane były
   ludy zajmujące obszar dzisiejszego Śląska. Wiemy, że pomiędzy Wartą a Wełną - z
   grodami Poznań, Ostrów Lednicki, Gniezno, Giecz - od początku X wieku
   intensywnie rozwijało się osadnictwo.

   not. kru

   --------------------------------------------------------------------------------
  • eliot Re: Dlaczego Polska to Polska... 08.02.06, 17:29
   Jeśli manie pamięć nie myli równiez z Wislanami jest pewien proble. Co prawda
   Geograf Bawarski wspomina nazwe Vislouni, która odpowiadałaby Wiślanom, Chyba
   też jeszcze jakies wtórne źródło anglosaskie wspomina podobna nazwe, jednak w
   czasach Mieszkowych nikt tej nazwy nie zna! Żadne źródło z owych czasów o
   Wiślanach nie wspomina, Nawet Konstanty Porfirogeneta wspominając przodków
   jednego ze słowianskich przywódców bodaj Zachlumian (senator Michał - jeśli
   dobrze pamiętam), który to przodek przywędrował z tego (krakowskiego) terenu
   (niejaki Wysz) określa je mianem ziem Lędzian (Lenzikai) a nie Wislan.
   MOże więc Geografowi Bawarskiemu nie chodziło o kraj Wiślan a o Wyszland
   (Visland) - kraj Wysza...? A wyszli z tego Wislanie...???
   wink))
   Pozdr.
   • kasz0 Malopolska Slawnikowcow 09.02.06, 10:38
    eliot napisał:

    > Jeśli manie pamięć nie myli równiez z Wislanami jest pewien proble.

    Nie rozumiem "problemow" "interpretatorow" historii. W bialej (zachodniej)
    czesci Slowianszczyzny funkcjonowaly conajmniej trzy plemiona satmackie
    (iranskie): Chorwaci, Serbowie, Obodryci. Chrobacja ma swa literature. Dynastja
    Slawnikowcow takze. Uzycie w stosunku do nich okresowo nazwy "ksiestwa nad
    Wisla" nie zmienia czasoprzestrzeni. Widze w tym podstawowa niechec polskich
    historykow do spojrzenia prawdzie w oczy. Trzeba w koncu jasno powiedziec skad
    wywodzily sie elity Wielkiej Morawy. One byly sarmackie (iranskie) chorwackie.
    Przed przybyciem Madziarow istniala ciaglosc terytorialna ich chorwackich
    panstw. Slabiutkich ale panstw, wislanskiego, slowackiego, balatonskiego
    (blotnego), panonskiego, dalmatynskiego. Rozgromieni przez Wegrow nie mogli
    przeciwstawic sie serbskim (Licikawcy) Piastom. Do dzis Serbowie Polabscy maja
    pretensje, ze ich dynastja w Polsce nie dbala o swe rodzinne strony i o swych
    ziomkow.

    Byly laskie (Lachy) plemiona oraczy oraz sarmackie plemiona Serbow, Chorwatow,
    Obodrytow. Szlachta polska twardo obstawala przy swym dziedzictwie. Sarmackim
    nawet w ustroju sejmow. Nalezy wiec zadac w koncu pytanie, o ktorych plemionach
    sarmackich mowimy? O Roxolanach, Jazygach, Alanach, Antach czy o terytorialnie
    wlasciwszych?
    • eliot Re: Malopolska Slawnikowcow 09.02.06, 10:45
     Do Małopolski Sławnikowice akurat nie doszli... ale niech tam nie będę
     pomniejszał roli rodu Św. Wojciecha...
     Przejęcie nazw irańskich (jak np. Chorwaci) nie świadczy o irańskości, tak jak
     Bułgarzy nie są Turkami...
     A Mojmir czy Światopełk dopiero by się zdziwili, ze są Sarmatami...!
     wink))
     Miłej dalszej zabawy!
     • bolko_turan Re: Malopolska Slawnikowcow 09.02.06, 11:29
      Te cale utozsamianie Chorwatow z koczownikami jest smiechu warte - czemu akurat
      koczownicy mieliby sie pakowac w region skalny i gorzysty, nie dostepny dla
      koczownikow, ktory nawet Hunow nie interesowal? Gdzie te sarmackie kurhany w
      Chorwacji, gdzie te tradycje konne, gdzie te tradycjne ubiory koczownikow?
      Slawizacja regionow tych trwala chyba bardzo dlugo... Etnonimn Chorwatow jest
      slowianskiej etymologi i mniejsza zagadka niz problem Serbow - tu tez mam
      watpliwosci co do pokrewienstwa Serbow luzyckich z balkanskimi.
      • scand Re: Malopolska Slawnikowcow 09.02.06, 11:57
       > Etnonimn Chorwatow jest
       > slowianskiej etymologi ..


       Ale konkretnie - jaki ?
       • bolko_turan Re: Malopolska Slawnikowcow 09.02.06, 14:07
        scand napisał:

        > > Etnonimn Chorwatow jest
        > > slowianskiej etymologi ..
        >
        >
        > Ale konkretnie - jaki ?


        Od slow xrьbь, xrьbьtъ grzbiet górski.

        Dawniej Horwatow nazywano Gorvati. Czemu? Bo hora to góra. Wszedzie na
        Slowianszczyznie gdzie w toponymii rdzen z Hor' na poczatku slowa, tam
        rzeczywiscie znajduje sie góra lub wyzyna, a nie jakies dawne pastwisko
        wybujanych koczownikow Horwatow.

        W gorzystej Chorwacji co kilometr to jakas rzeka, absolutny horror dla Sarmaty i
        jego wozow.
        • scand Re: Malopolska Slawnikowcow 09.02.06, 15:47
         To chyba jest możliwe.

        • kasz0 haloty 09.02.06, 19:27
         bolko_turan napisał:

         > Dawniej Horwatow nazywano Gorvati. Czemu?

         A rzeke Gran nazywano Hron. Warto cos wiedziec o jezyku czeskim.
         • bolko_turan Re: haloty 10.02.06, 00:14
          kasz0 napisała:

          > A rzeke Gran nazywano Hron. Warto cos wiedziec o jezyku czeskim.


          Zmiana H ==> G byla bardzo czesta w jezykach slowianskich. Podczas gdy Ukraincy
          i Czesi zachowali wczesne slowianskie H, a Polacy juz w mniejszym stopniu,
          Rosjanie prawie zupelnie zastapili H przez G.
      • eliot Re: Malopolska Slawnikowcow 09.02.06, 16:15
       bolko_turan napisał:

       > Te cale utozsamianie Chorwatow z koczownikami jest smiechu warte - czemu
       akurat
       > koczownicy mieliby sie pakowac w region skalny i gorzysty, nie dostepny dla
       > koczownikow, ktory nawet Hunow nie interesowal? Gdzie te sarmackie kurhany w
       > Chorwacji, gdzie te tradycje konne, gdzie te tradycjne ubiory koczownikow?
       > Slawizacja regionow tych trwala chyba bardzo dlugo... Etnonimn Chorwatow jest
       > slowianskiej etymologi i mniejsza zagadka niz problem Serbow - tu tez mam
       > watpliwosci co do pokrewienstwa Serbow luzyckich z balkanskimi.
       >
       Trudno tu dyskutować, bo brak rozstrzygających dowodów, czy traktować
       rdzeń 'hor' czy 'hrt' ? Są bodaj źródła wschodniorzymskie podajaće chorwatów za
       jedno z plemion iranskich. Jeśli nawet to prawda to jeszcze o niczym nie
       przesądza. Współżycie i współprzebywanie plemion irańskich i słowiańskich
       (protosłowiańskich?) jest oczywiste. Jednak Chorwaci i Serbowie w czasie
       zajmowania przez Słowian wschodniej i srodkowej połaci Europy byli z całą
       pewnościa Słowianami. A jakie jest pochodzenie ich nazwy to już inna sprawa.
       • bolko_turan "Polykanie" 10.02.06, 00:59
        eliot napisał:

        > Trudno tu dyskutować, bo brak rozstrzygających dowodów, czy traktować
        > rdzeń 'hor' czy 'hrt' ?


        Naukowo mozna porownywac i analizowac zmiany w jezykach slowianskich – faktem
        jest, ze te "polykanie" jest typowe dla Slowian poludniowych, ale i rowniez w
        umiarkowanym stopniu dla Slowian zachodnich:

        gorod ==> grod
        korol ==> krol

        horwat ==> hrwat


        Są bodaj źródła wschodniorzymskie podajaće chorwatów za
        > jedno z plemion iranskich.

        Bo Horoatos zyjacy u stop Karpat wschodnich to tez Gorale. Tam gdzie jest rdzen
        hor´ w toponymii, tam tez jest hora/gora. Tam gdzie sa gory, tam tez sa Gorale.
        Nazwa miejscowosci kaszubskiej Charwat'ynia tez pochodzi od gory tamtejszej –
        ale nie ma zadnych Gorali, bo to Kaszuby i tylko jedna taka gora. Przeciez mozna
        to naukowo zweryfikowac statystycznie, zamiast bajki wymyslac...

        Horoatos to zapewne ci od ktorych pochodzi innowacja z piecem w polziemiance,
        odpatrzona na pasterce po drugiej stronie Karpat w prowincji rzymianskiej.
        • eliot Re: "Polykanie" 10.02.06, 15:26
         bolko_turan napisał:

         Dobra! Przekonałeś mnie!
         • bolko_turan Chorzów Gorzów 12.02.06, 15:06
          Przykladow jest sporo.


          Nazwisko Chorwat pochodzi od tego, ktory mieszkal na grzbiecie górskim -
          chorwatach - lub wzgórzu, i w ogole nie wskazuje na zadne tam pochodzenie z
          Balkanow. Podobnie zachowuje sie z nazwiskiem Niemiec, ktore pochodzi od tego
          ktory byl niemy, a nie od kogos kto do Polski z Niemiec przybyl.

          Jedyna wzmianka o Horouathos pochodzi ze spisu ludnosci miedzy innymi zyjacej
          wokol Karpat, znalezionej na plycie kamiennej nad Donem niedaleko ujscia Morza
          Azowskiego.
          • kasz0 Harouvatis Kandahar Afghanistan 12.02.06, 16:22
           www.croatianhistory.net/etf/et01.html
           www.muzeum.tarnow.pl/wydawnictwa/czytelnia/artykuly/kroacja.htm
           www.atlas.cz/ Hledat na internetu: Slavníkovská Libice

           www.iranchamber.com/history/articles/common_origin_croats_serbs_jats.php
           www.network54.com/Forum/72855/thread/1119291017/last-1119930271/Croats+are+Not+Slavs%21
           p087.ezboard.com/fistorijabalkanafrm28.showMessage?topicID=19.topic
           en.wikipedia.org/wiki/Saraswat_Brahmins
           Племена або племенны сполоченства, первісно сарматьского або аланьского
           (іраноязычногоwink походжіня. По першыраз ся споминають імператором Візантії
           Конштантіном VII. Порфіроґенетом (Багрянороднымwink (905 - 9.11.959) в его роботі
           De administrando imperio (О справованю імперіїwink. Пришли на місто Антів,
           переможеных в 6. ст. н. е. Ава­рами. Установили свою владу над Славя­нами на
           значній теріторії Выходной і Централной Европы од вышнего току Дністра,
           Червеньскых міст, вышнего току Віслы і Сана, северных і южных схылів Карпат по
           землі Лужіцькых Сербів, Слезька і северо-выходных Чех. У 626. р. Білы Хорваты
           были закликаны візантьскым імператором Іракліём (610-641) на поміч Візантії
           протів Аварів, обсаджуючіх Конштантінополь. Значна часть воджатаїв Білых
           Хорватів прияла позваня імператора і зо своїма войсками перешли поздовж Дуная на
           теріторію Візантії і напали тыл Аварів. Вдяч­ный імператор поселив Білых
           Хорватів в Іллірії, де установили свою владу над містныма Славянами, дали їм
           мено, Хорваты.

           Часть Білых Хорватів зістала жыти на северных схылах Карпат, але їх сила
           ослаб­ла, хоць племінне обєдиніня під їх владов продовжовало екзістовати,
           зіставаючі в тіни боёвнішых Франків і Аварів. В тім часі, в 7.-8. ст. сn
           • bolko_turan Harouvatis Kandahar = grzbiet gorski!!! 13.02.06, 12:07
            No i co tobie wyszlo? Jajco! Wzmianka o Harouvatis odnosi sie do obszaru okolicy
            Kandaharu, czyli znowu toponymia – w okolicy Kandaharu znajduje sie grzbiet
            gorski!!! Cala zawartosc twoich linkow odnosi sie do toponymii, konkretniej: do
            nazewnictwa grzbietow gorskich, gor oraz ich obszarow (np. Biala Chrobacja u
            zrodel Wisly). Nigdzie nie bylo chorwackiego ludu koczowniczego, bo nikt nigdzie
            takiego nie wspominal – wszystko co poczatkuje na "horwat" jest pojeciem
            toponomastycznym. Twoje linki i cala praca niedouczonych nacjonalistow
            chorwackich chcacych siebie i szlachte polska od genetycznie semickiej ludnosci
            perskiej wywodzic, ma tez pozytywna strone, wszak kolekcjonuje nam kolejne
            dowody potwierdzajace teze ze "horwat" to grzbiet gorski. Prawdziwi naukowcy
            beda wam wdzieczni za material…

            Kandahar lezal w strefie wplywow scytyjskich – przypominam: Scytowie to ten lud
            z typowo polska mutacja M17 / R1a na Y-chromosomie, ktory przez stulecia
            przechodzil na osiadly tryb zycia u stop Karpat na Ukrainie.


            Harouvatis Kandahar

            www.library.yale.edu/NotaBene/kandahar.jpg

            www.ullakimmig.de/afghanistan/17.Boys-in-Kandahar.jpg

            travelinglee.us/albums/Kandahar/P1010474.jpg

            www.adoptaplatoon.org/v-web/gallery/albumsnew/album14/20May_mission_complete_boarding_Chinook_for_ride_back_to_Kandahar_base.jpg

            moblog.co.uk/blogs/2785/moblog_c1477c097f569.jpg            The distribution and age of M17 in Europe (17) and Central/Southern Asia is
            consistent with the inferred movements of these people, who left a clear pattern
            of archaeological remains known as the Kurgan culture, and are thought to have
            spoken an early Indo-European language (27, 28, 29).

            Intriguingly, the population of present-day Iran, speaking a major Indo-European
            language (Farsi), appears to have had little genetic influence from the
            M17-carrying Indo-Iranians.

            It is possible that the pre-Indo-European population
            of Iran---effectively an eastern extension of the great civilizations of
            Mesopotamia---may have reached sufficient population densities to have swamped
            any genetic contribution from a small number of immigrating Indo-Iranians.

            If so, this may have been a case of language replacement through the
            "elite-dominance" model (29).

            forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=12217&w=36450964&a=36665796
            • kasz0 trudno abym sie nie zgodzil 13.02.06, 19:05
             bolko_turan napisał:

             > Kandahar lezal w strefie wplywow scytyjskich – przypominam: Scytowie to t
             > en lud
             > z typowo polska mutacja M17 / R1a na Y-chromosomie, ktory przez stulecia
             > przechodzil na osiadly tryb zycia u stop Karpat na Ukrainie.

             Powtorze wiec pytanie: z jakich sarmackich plemion wywodzi sie polska szlachta?
             Ta "z typowo polska mutacja M17 / R1a na Y-chromosomie".

             Sam to napisales.

             Z drobna korekta "ktory przez stulecia przechodzil na osiadly tryb zycia MIEDZY
             PODNOZEM Karpat na Ukrainie" A UJSCIEM WOLGI DO MORZA KASPIJSKIEGO.
             • bolko_turan Wielka ekspansja Slowian 15.02.06, 16:15
              kasz0 napisała:

              > Z drobna korekta "ktory przez stulecia przechodzil na osiadly tryb zycia
              MIEDZY PODNOZEM Karpat na Ukrainie" A UJSCIEM WOLGI DO MORZA KASPIJSKIEGO.


              To zes nawet o wielkiej ekspansji Slowian nic nie slyszal? Wczesnosredniowieczne
              kultury archeologiczne Slowian oraczy w Polsce, wszystkie pochodza z Ukrainy, od
              kultury koloczyn i pienkowka. Powstaly one na tym samym obszarze, gdzie Herodot
              wczesniej widzial "scythoi oratores". Typowym sladem archeologicznym tejze
              ekspansji Slowian do Polski, jest polziemianka, ktora wyeluowala z polziemianki
              scytyjskiej, jaka odkryto w osadnictwie scytyjskim w delcie Donu – stanowisko
              archeologiczne "Elisavetskoje".
              • kasz0 Re: Wielka ekspansja Slowian 15.02.06, 20:00
               bolko_turan napisał:

               > kasz0 napisała:
               >
               > > Z drobna korekta "ktory przez stulecia przechodzil na osiadly tryb zycia
               > MIEDZY PODNOZEM Karpat na Ukrainie" A UJSCIEM WOLGI DO MORZA KASPIJSKIEGO.
               >
               > To zes nawet o wielkiej ekspansji Slowian nic nie slyszal?

               Niestety nie rozumiem, co w powyzszym poscie chcesz przekazac. Wyszlo Ci cos
               zupelnie niekomunikatywnego.
               • bolko_turan Re: Wielka ekspansja Slowian 01.03.06, 13:02
                kasz0 napisała:

                > bolko_turan napisał:
                >
                > > kasz0 napisała:
                > >
                > > > Z drobna korekta "ktory przez stulecia przechodzil na osiadly tryb
                > zycia
                > > MIEDZY PODNOZEM Karpat na Ukrainie" A UJSCIEM WOLGI DO MORZA KASPIJSKIEGO
                > .

                > > To zes nawet o wielkiej ekspansji Slowian nic nie slyszal?

                > Niestety nie rozumiem, co w powyzszym poscie chcesz przekazac. Wyszlo Ci cos
                > zupelnie niekomunikatywnego.


                Swiadczy to o twym rozumie i twej wiedzy historycznej.
                • kasz0 Chorwaci w okolicach Osetii 01.03.06, 20:13
                 bolko_turan napisał:

                 > Swiadczy to o twym rozumie i twej wiedzy historycznej.

                 Chorwaci udokumentowani na kamiennej tablicy ok. 200 ne. sa lokalizowani
                 niedaleko na zachod od wspolczesnej Osetii. Linki wczesniej podawalem, mogles
                 sie zapoznac. Czy to sa tereny slowianskich oraczy? Nikt na tych terenach nie
                 udokumentowal slowianskiej konnicy. Slowian bylo tam tak duzo, ze ich nikt nie
                 zauwazyl?

                 Podajesz dziesiatki dowodow pod moje tezy. Masz najwyrazniej problem w
                 przelamaniu sie do zmian interpretacji. Scytowie, Sarmaci to zbiorcze nazwy
                 zwiazkow plemiennych. W ramach tych zwiazkow zmienialy sie nazwy plemion i ich
                 ugrupowania. Obserwatorzy z zewnatrz czesto stosowali nazwy polityczne a nie
                 etniczne. Bo w zagadnienia etniczne nie wnikali, gdy nie bylo im to potrzebne.
                 Polityczna nazwa Scytow mogla obejmowac tez przodkow Slowian. Ale to nie ci sami
                 z archeologii kurhanowej. Scytia byla rozlegla. Obejmowala tez ziemie orne.
                 Sprawdz czy byly one na stepie i jak daleko siegal step.

                 Ja mam dosc spojna koncepcje. Prezentuje Ci ja w 2-3 procentach. Juz sobie
                 wyobrazam Twa furie gdybym Ci przedstawil calosc. Ale jestem Ci wdzieczny, ze
                 ukazujesz mi stan umyslow "fachowcow". Histerii ucza Was na wykladach?
                 • kasz0 mapka dla wiekszej jasnosci 20.04.06, 09:41
                  en.wikipedia.org/wiki/Image:Migration_of_the_Croats_through_Euro-Asian_regions.jpg

                  Ja bym obstawial za migracja miedzy Morzem Kaspijskim a Aralskim. Ale ponoc
                  Azerbejdzan zalozyli Sarmaci, wiec droga obok Kaukazu tez byc moze byla
                  racjonalna. To mogloby potwierdzac, ze Chorwaci dobrze sie czuli w gorach.
                  • bolko_turan Maly ludek kaukaski a wielki lud scyto-sarmacki 20.04.06, 11:14
                   Zarowno historyczne zrodla pisemne jak i archeologicznych dokumumentuja ze w
                   Afganistanie jak i Azerbajdzanie koczowali Scytowie, ktorzy to u stop Karpat na
                   polach Ukrainy przez setki lat przechodzili na tryb osiadly - podobienstwa w
                   nazwach grzbietu gorskiego w okolicy Kandaharu oraz identycznie brzmiacych nazw
                   miejscowosci karpackich grzbietow gorskich, koreluja wiec z obecnoscia Scytow i
                   z jezykiem scytyjskim. Wedrowki Chorwatow nikt nigdy nie dokumentowal, gdyz
                   takiego ludu w Azji Centralnej ani na Kaukazie nigdy nie bylo. Wszystkie
                   wzmianki greckie wymieniajce harouvatis odnosza sie do Karpat - potwierdzenie
                   znajdujemy w toponimii typowej dla Karpat.

                   Zas nazwa Alanii w Osecji pochodzi od grupy elit sarmackich, ktore to podbily
                   kaukaska rolnicza ludnosc autochtoniczna, zyjaca w tymze regionie od tysiecy lat
                   - podobnie jak pozniej grupa kozakow ich podbila i nad nimi panowala, nie bylo
                   do tego potrzebne wielkie wojnsko by ten maly obszar zajac. Swiadczy o tym
                   sarmacki marker genetyczny R1a ktory w Osecji jest znajdowanych na nizinach w
                   poblizu kurhanow sarmackich i w dolinach. Genetyka Osetyncow zajmuje sie Wells,
                   od ktorego dowiemy sie jeszcze wiecej na ow temat. Osetyncy na Kaukazie
                   genetycznie sa autochtonami z unikalna mutacja na y-chromosomie, ktora to
                   pochodzac z okresu neolitu wystepuje tylko w gorach kaukaskich. Ludnosc Osecji
                   wiec nigdy nie byla mobilna, zawsze natomiast byla rzadzona przez obcych.
                   • kasz0 intencjonalne systematyczne przemilczenie 20.04.06, 16:14
                    bolko_turan napisał:

                    > Zarowno historyczne zrodla pisemne jak i archeologicznych dokumumentuja ze w
                    > Afganistanie jak i Azerbajdzanie koczowali Scytowie, ktorzy to u stop Karpat
                    na
                    > polach Ukrainy przez setki lat przechodzili na tryb osiadly

                    Jest niestety staly problem. Scytowie byli zwiazkiem plemiennym. Czyms co na
                    wielkim stepie bylo przez tysiace lat oczywiste. Zrodla nawet wyrozniaja rozne
                    ich podgrupy. Scytom przypisywanie sa zarowno jezyki iranskie, sarmackie jak i
                    proto-slowianski. W zwiazku plemiennym nie powinno to zaskakiwac.

                    > Wedrowki Chorwatow nikt nigdy nie dokumentowal, gdyz
                    > takiego ludu w Azji Centralnej ani na Kaukazie nigdy nie bylo.

                    Poniewaz nie dokumentowal to jedynie Ty masz pewnosc na NIE. Zabawna naukawosc.
                    Wedrowek Pusztunow wspolczesnie chyba tez nikt nie dokumentuje. Redyk trwa od
                    tysiecy lat. Co tu dokumentowac?

                    > podobienstwa w
                    > nazwach grzbietu gorskiego w okolicy Kandaharu oraz identycznie brzmiacych
                    nazw
                    > miejscowosci karpackich grzbietow gorskich, koreluja wiec z obecnoscia Scytow
                    > i z jezykiem scytyjskim.

                    Jezyk (jezyki) Scytow nalezaly do tej samego grupy co jezyki Sarmatow, Meotow i
                    Partow. Jezeli Chorwaci byli jakims malym plemieniem (nikt nie twierdzi, ze
                    bylo inaczej) wsrod Sarmatow to podobienstwo z jezykiem scytyjskim niczego nie
                    dowodzi. Grecy zanotowali ich obecnosc nad Morzem Azowskim. Biurokraci w
                    panstwie Perskim wymienili Chorwatow jako platnikow podatkow. Sadze, ze
                    wystarczy. Cyganie przebyli bardziej wspolczesnie droge z Indii nawet do
                    Lizbony. Maly ludek a nikogo to nie dziwi.

                    > Zas nazwa Alanii w Osecji pochodzi od grupy elit sarmackich, ktore to podbily
                    > kaukaska rolnicza ludnosc autochtoniczna, zyjaca w tymze regionie od tysiecy
                    > lat

                    Interesujace. A sprobowales zastosowac ten sam schemat myslenia do Serbow i
                    Chorwatow? Podbijanie rolniczej ludnosci autochtonicznej na poludniowy zachod
                    od Kijowa. Nastepnie podbijanie ludnosci bioracej udzial w Wedrowce Ludow,
                    najpierw na polnoc od Karpat, a pozniej Siewiercow na Balkanach. Siewiercow,
                    dla porzadku dodam, podbijali Bugarzy, Chorwaci, Serbowie, Obodryci, Wegrzy,
                    Grecy oraz Turcy.

                    > Ludnosc Osecji
                    > wiec nigdy nie byla mobilna, zawsze natomiast byla rzadzona przez obcych.

                    Wrecz przeciwnie jest z ludnoscia wspolczesnej Chorwacji. 70-90 procent tej
                    ludnosci mieszkalo ponad 1500 lat temu na polnocny wschod od Kijowa/Arheimar.
                    To Siewiercy zaproszeni jako osadnicy przez Konstantynopol. Drobna czesc z
                    pozostalych procentow to Chorwaci - elity wojskowe, ktorym udalo sie opanowac
                    te tereny w prawie sto lat po osiedleniu sie Siewiercow. Nazwa Alanii ma wiec
                    takie samo uzasadnienie jak Chorwacji. Sadze, ze tak samo bylo z nazwa Scytii.
                    To sa nazwy POLITYCZNE a nie etniczne.

                    Co do "podbijania" to mam powazne watpliwosci na ile oracze musieli byc
                    podbijani przez pasterzy-rabusiow-kaplanow. Taki uklad dualistyczny panowal na
                    terenach Scytii od tysiecy lat. Mieli to w zwyczajach.

                    Co do genetyki to przestrzegam przed wnioskami nieuwzgledniajacymi "zwyczajow
                    seksualnych dzikich". Statystycznie na wojownika scytyjsko-sarmackiego
                    przypadaly 3 kobiety jako zony. Natomiast uwzgledniajac reszte obyczaju to
                    wojownik (statystycznie) wspolzyl z minimum 12 kobietami rocznie. Moznaby
                    ewentualnie bazowac na mitochondrialnym DNA. Niestety legenda o Amazonkach
                    wskazuje na nadmierna ruchliwosc i swobode sarmackich kobiet. Geny od Kaszmiru
                    po Labe.

                    Warto tez dodac, ze Chorwaci genetycznie mogli byc juz wymieszani ze Slowianami
                    na terenie Scytii/Ukrainy. Podobnie z jezykiem. Wojownicy nie byli troskliwymi
                    ojcami. Nie poswiecali dosc czasu na uczenie jezyka swych maloletnich (przed 7
                    rokiem zycia) synow. Spodziewam sie, ze wnuki nie potrafily sie dogadac z
                    dziadkami. Teoretycznie, bo sam podawales link, z ktorego wynikalo, ze
                    wojownicy zyli srednio 28 lat. Plodzic musieliby w wieku 14 lat. A wnuki
                    musialyby gadac w kolysce. Jak Herkules, tez ponoc Scyta.

                    Cala ta Twoja tama zastrzezen moze byc jeszcze bardziej oslabiona poprzez
                    wspomniane przez Ciebie rolnicze osadnictwo Scytow. We wczesniejszych falach
                    wedrowek plemiona iranskojezyczne mogly wtapiac sie w baltyjski substrat
                    autochtoniczny. Sami Baltowie tez mogli byc wczesniejsza migracja ze wschodu
                    (poludnia?, Indii?). Baltowie z kolei wtapiali sie w mysliwskie ludy
                    ugrofinskie. Po drodze bez watpienia byly jeszcze wielokrotne zwiazki plemienne
                    z ludami turkskimi. Poczynajac od czasow Autaju i TienSzan. Step ma to do
                    siebie, ze pare tysiecy kilomerow w ta czy w tamta nie robi roznicy. Lebski
                    dowodca (kagan, wojewoda) potrafil zjednoczyc wszystkich chetnych do podzialu
                    lupow. W ten sposob powstawaly wielokrotnie imperialne armie nie do pokonania
                    przez zadne owczesne panstwo.
            • kasz0 cytuje z wczesniejszego linku 13.02.06, 19:31
             bolko_turan napisał:

             > Cala zawartosc twoich linkow odnosi sie do toponymii, konkretniej:

             """
             As Dvornik notes, "P.S.Sakac thinks that he discovered the name 'Croats' in
             Darius' inscriptions from the sixth century B.C. There an old Persian province
             and people are mentioned, called Harahvaitai, Harahvatis, Horohoati..." (Dvornik
             1956, p.26)

             References:
             4. Dvornik 1956: "The Slavs. Their Early History and Civilization." by F.
             Dvornik, American Academy of Arts and Sciences, Boston, USA., 1956.
             """

             Rozumiem, ze chodzi Ci o te gory w Bostonie?

             Byly geny, byli Sarmaci, byla inskrypcja (nie jedyny zapis) ale Twoje i tak musi
             byc na wierzchu. Masz racje, zgadzam sie z Toba. Twoje jest na wierzchu.

             A tak przy okazji odleglosc do Barnaulu (Autaj) jest wieksza niz do Kandaharu.
             Rekompensuje to ilosc gor po drodze. Autaj to tez gory. Ja nie zakladam, ze
             Hrvati nie bywali w gorach Autaj. Nie reprezentuje interesow zadnego biura podrozy.
             • bolko_turan Niesamowity przypadek... cud 15.02.06, 15:46
              Jak dlugo jeszcze zamiezasz sie osmieszac? Jezeli chorwaccy naukowcy wymyslaja
              iz nazwa Chorwacji od Sarmatow pochodzi, to swiadczy to jedynie o niskim
              poziomie naukowym tychze profesjonalistow, i kompromituje Chorawatow jako
              mitomanow. Odpowiedzialny za to jest niestety rowniez mitoman Sulimirski...
              Wystarczy sie zapoznac z kultura archeologiczna Scytow-Sarmatow, ktora mozna
              sledzic az do miejsca wyjsciowego nad Altajem – i juz wszystko bedzie jasne.
              Najstarsze relikty archeologiczne sarmackiego stylu zwierzecego, pochodza z
              wschodniego Kazachstanu nad Altajem, a nie z Kaukazu badz Azji Centralnej.


              Nie chce mi sie przeszukiwac wszystkich "Croats are Sarmatians" linkow, bo
              jeszcze ze smiechu pekne. Istotna jest oryginalna tresc inskrypcji, a nie jakies
              zwariowane interpretacje - ponizszy cytat powinnien wystarczyc, wszak tresci
              inskrypcji oryginalnej i tak nie znamy:

              "The word "Harahvati" appears in Iranian inscriptions from the time of Darius
              the Great (521- 485 B.C.). That monarch divided his empire into twenty-odd
              satrapies or provinces. One of these was called "Harauutis". During the
              administration of Xerxes this name changed to "Haravatis." Still another
              variation, "Harouvatis", appears on a map of lands subject to the Achaemenid
              kings of old Iran. This province occupied the district of Helm and the
              surrounding area in the vicinity of Kandahar in modern Afghanistan."

              www.network54.com/Forum/72855/thread/1119291017/last-1119930271/Croats+are+Not+Slavs%21

              Jak widzimy inskrypcja odnosi sie do nazewnictwa geografii rzeszy, i zapewne
              wymienia rowniez inne charakterystyczne punkty toponomastyczne – warto byloby
              dac CALA inskrypcje do tlumaczenia i badan jezykoznawczych, zamiast budowac
              koncepcje na jednym slowiu ktore u nas znaczy "grzbiet", na rzeczy ktora
              przypadkiem byc nie moze. Jezeli "Harouvatis" odnosi sie do "surrounding area in
              the vicinity of Kandahar in modern Afghanistan", a w oklicy / surrounding area
              Kandaharu rzeczywiscie znaduje sie grbiet, to wszystko trzyma sie kupy i pozwoli
              wnioskowac, iz nazwa w inskrypcji od wlasnie tamtejszego horwatu/grbietu pochodzi.


              horwat ==> hrobat ==> hrbet ==> grbiet

              Prachovsky hrbet
              www.jicinsko.cz/images/land/9501/12l_prah.jpg

              Dolgi hrbet
              www.summitpost.org/mountain/rock/153431/rinke.html

              Gissarsky hrbet
              koktejl.czech-press.cz/preview/2001/12/p200112MK113.JPG

              Žalský Kozí hřbet
              krkonose.krnap.cz/2001/0901hrbet.php

              Hradek Kozi hrbet
              junakneveklov.cz/83/09%20Hradek%20Kozi%20hrbet.JPG

              Ještedský hrbet
              www.ceskehory.cz/jizerskehory/data/Document/img/kj08.jpg

              Hrbet Krušných hor
              www.ceskehory.cz/krusnehory/data/Document/img/mkr10.jpg

              Jeleni hrbet
              mountain.wz.cz/photo8.html

              Hrbet Pravekeho Jestera
              cmp.felk.cvut.cz/~svoboda/PhotoAlbum/Horske_tury_Svycarsko/20020728_Preda_Berguen/tn/HrbetPravekehoJestera.jpg.html

              Vlci hrbet
              phoenixworld.cz/img/horske_chaty/galerie_klinovec/miniatury/P1010018.JPG

              Jizerské hory a Ještedský hrbet
              jeseniky.ceske-hory.cz/jizerskehory/data/Document/img/kp61.jpg

              Draci hrbet
              eman.chytrak.cz/fotky/dvanacte/cesta.jpg
              • kasz0 cud mniemany - goroli rumunskich 15.02.06, 20:16
               bolko_turan napisał:

               > Jak dlugo jeszcze zamiezasz sie osmieszac?

               Moze Ci przypomne pytanie, ktore uporczywie pomijasz milczeniem. Od jakiego
               plemienia lub od jakich plemion scytyjskich wywodzi sie polska szlachta?
               Stopien kompromitacyjnosci takiego pytania tez jest dla mnie interesujacy.

               Interesuje mnie takze to jak powazna przeszkoda komunikacyjna dla
               bialochorwackich Slawnikowcow byla Brama Morawska. No i jakim cudem Rusi
               Kijowskiej wydawalo sie, ze graniczy z Czechami.

               Pytnia pomocnicze: jak znikneli Antowie i czy byli Sarmatami? Jak genetycznie
               odroznic Sarmate od Slowianina? Jak oddzielic slownictwo iranskie
               od "prawidlowego" "slowianskiego"? Aby mowa nie byla zanieczszczona smieciami
               nie-autajskimi.

               Generalnie, Twoje koncepcje sa tak wyrywkowe, ze az niezrozumiale. Moze masz
               racje, ale nie wyglada na to abys usilowac przekonac. Jak na razie nie
               przekonales mnie, ze jestem glupkiem. Aczkolwiek jak sie domyslam, byl to Twoj
               glowny cel.
               • bolko_turan Scolotoi = Sclavinoi? 01.03.06, 12:58
                Nie musze nikogo przekonywac ze glupkiem jestes – wystarczy przeczytac twoja
                pierwsza wypowiedz, i juz wszystko jasne.

                Wszystkie slowa jakie sa jezykom slowianskim wspolne z jezykiem perskim, sa
                rowniez wspolne z aryjskimi jezykami Indii - jest tych jezykow sporo i sa one
                starsze niz jezyk perski. Z jezykami indyjskimi mamy nawet wiecej wspolnoty w
                zawartosci leksykalnej jak i gramatycznej niz z pol-semickim jezykiem perskim –
                nic dziwnego, wszak koczowniczy Ariowie pochodzac ze stepow kazachskich i
                mongolskich, zindoeuropeizowali zarowno drawidyjska ludnosc Indii, jak i pozniej
                semicka ludnosc Persji. Takie slowa jak bog – bhaga, juz byly spisane w
                Prakrycie – poprzednim pismie Sanskrytu – gdy ludnosc Persji o tym slowie nic
                jeszcze nie slyszala.

                Slawnikowice nie byli zadnymi bialymi Chrobatami, gdyz biale
                Horwaty/Chrobaty/Chrbety u zrodel Wisly to zachodnie GRZBIETY, czyli gory.
                Wzmianka Porfirogenety o bialych Chrobatach u zrodel Wisly odnosi sie do
                geografii, nie zas do etnonimii, i opisuje kierunek z ktorego ekspandowali
                Sklawinowie na Balkany. Slawnikowice nie zyli na grzbietach gorskich, ale ich
                siedziby graniczyly z nimi.

                Harwaty =
                górzbiety

                www.fallingrain.com/world/PL/40/Harwaty.html

                Szlachta polska nie pochodzila bezposrednio od ukrainskich Scytow, gdyz tamci
                Scytowie w pierwszych wiekach naszej ery przeszyli na osiadly tryb zycia czym
                znikli z historiografii. Sarmatow nie da sie genetycznie odroznic od Scytow,
                gdyz – jak wiedzieli juz starozytni – Sarmaci byli plemiem scytyjskiego
                pochodzenia. Na blond wlosich Scytow nalozyla sie warstwa Sarmatow, o ktorych
                wiemy ze wzmianek, ze takze oni byli blond wlosi, ze byli pochodzenia
                scytyjskiego i mowili dialektem scytyjskim. Zas na Sarmatow nalozyla sie warstwa
                Sklawinow, a na Sklawinow nalozyla sie w Polsce warstwa Polan. Dawniej
                zastanawiano sie czy Scytowie "Scolotoi" przypadkiem nie byli tozsami z
                "Sclavinoi", ale odrzucono te teze, gdyz na tym obszarze nie bylo ciaglosci
                chronologicznej.

                Polske w najstarszych zrodlach odnoszacych sie do Slowian, wzmiankuje sie jako
                krolestwo Sklawinow, pozniej jako krolestwo Sklawinow i Polan – to tez mozna
                domyslec sie, ze szlachta Polska pochodzila przewaznie od Sklawinow i Polan. Z
                poludnowej Polski – dawnego centrum kulturalnego Sklawinow – archeologicznie
                mozna sledzic polnocna ekspansje Slowian na Balkany.

                Prokop z Cezarei o ekspansji Sklawinow na Balkany: "tlukac ich bez przerwy
                palkami po ciemieniu zabijali jak psy lub zmije albo inne dzikie zwierze. Innych
                jeszcze palili nie szczedzac nikogo, zamknawszy ich w chatach wraz z bydlem i
                owcami, ktorych nie mogli zabrac do swego kraju", "jakby pijani obfitoscia
                rozlanej krwi zdecydowali sie brac do niewoli niektorych z tych, co wpadli w ich
                rece i pedzac przed soba nieprzeliczone tlumy, powrocili wszyscy do domu", "a
                przeciez bynajmniej nie sa niegodziwi z natury i sklonni do czynienia zlego,
                lecz prostota obyczajow przypominaja Hunow".
                • bolko_turan Re: Scolotoi = Sclavinoi? 01.03.06, 13:13
                 Herodotus describes Alans as tall, blond with men cutting their hair short
                 unlike the Scythians. [1]. Ammianus Marcellinus stated that: Almost all of the
                 Alans are tall and good looking, their hair is generally blond[2]

                 Ammianus Marcellinus considered the Alans to be the former Massagetae :
                 "iuxtaque Massagetae Halani et Sargetae", "per Albanos et Massagetas, quos
                 Alanos nunc appellamus", "Halanos pervenit, veteres Massagetas".
                • kasz0 rozbieznosc w wiedzy 01.03.06, 19:53
                 bolko_turan napisał:

                 > Szlachta polska nie pochodzila bezposrednio od ukrainskich Scytow, gdyz tamci
                 > Scytowie w pierwszych wiekach naszej ery przeszyli na osiadly tryb zycia czym
                 > znikli z historiografii.

                 Krol wegierski Bela IV osiedlil jeszcze koczownicze sarmackie plemie na wschod
                 od Budapesztu. Rozsmieszasz mnie swoimi epitetami pod moim adresem. Nie sadzisz,
                 ze lepiej by bylo abys poslugiwal sie argumentami merytorycznymi, rzetelnymi, z
                 dostatecznie wielu obszarow geograficznych?

                 Czy uwzgledniajac procesy demograficzne szlachta polska mogla w ogole pochodzic
                 BEZPOSREDNIO od ukrainskich Scytow? Dzieli ich w czasie wiele pokolen (500
                 lat???). Wiele bardzo roznych genetycznie matek.

                 Czy jestes przekonany, ze krol wegierski Bela IV rzadzil w pierwszych wiekach
                 naszej ery?

                 Czy jestes przekonany, ze potomkowie Scytow wspolczesnie mowiacy w jezykach
                 scytyjskich znikli z historiografii?

                 Czy sadzisz, ze w bieszczadzkich Horwatach nigdy nie mieszkali Chorwaci? I to
                 nie od nich pochodzi nazwa topograficzna?

                 Ile Ty masz lat, ze polozyles sie na ziemi, tupiesz nogami i wykrzykujesz, ze ja
                 jestem glupi. Mam wiedze w zakresie, ktorym Ty sie nie interesowales. Ty
                 wszystkie rozumy zjadles? Bo ja nie.
      • kasz0 hajducy, huzarzy 09.02.06, 19:17
       bolko_turan napisał:

       > gdzie te tradycje konne, gdzie te tradycjne ubiory koczownikow?

       No wlasnie, gdzie sie one w Twej glowie podzialy? Potrzebne Ci linki do
       prezentacji prawie wspolczesnych oddzialow?
       • bolko_turan Hajducy to Wegrzy, pozniej zoldacy wegierscy 10.02.06, 00:24
        kasz0 napisała:

        > bolko_turan napisał:
        >
        > > gdzie te tradycje konne, gdzie te tradycjne ubiory koczownikow?
        >
        > No wlasnie, gdzie sie one w Twej glowie podzialy? Potrzebne Ci linki do
        > prezentacji prawie wspolczesnych oddzialow?


        Wegrzy jako straz rowniez sluzyli w Chorwacji

        Hajducy

        Hajducy - uzbrojeni węgierscy koczowniczy pasterze z XV i XVI w., hodujący stada
        bydła na terenach Wielkiej Niziny Węgierskiej, przekształceni następnie w
        żołnierzy najemnych (między innymi na służbie w chorągwiach polskich). Osiedleni
        przez Istvána Bocskaia na terenach w okolicy Debreczyna, jako wolni chłopi nie
        podlegali pańszczyźnie. Znani m.in. z racji udziału w powstaniach
        antyhabsburskich i obrony przed Turkami. Zachowali swoją odrębność do XIX wieku.

        pl.wikipedia.org/wiki/Hajducy

        A Husaria to nazwa dla zbrojnej jazdy konnej, stosowanej ze wzgledu na manewry i
        uzbrojenie w polu otwartym, typowym dla przestrzeni zyciowej Polakow, Ukraincow
        i Wegrow. Nazwa tejze poczatkowo lekkiej jazdy pochodzi od Hazarow, zyjacych nad
        Morzem Czarnym. Ale co to wszystko moze miec wspolnego z Chorwatami?

        Tradycyjnie typowo balkanskimi ubiorami i kultura, Chorwaci odrozniali sie od
        Polakow, Ukraincow, Rosjan a nawet od sasiednich Wegrow. W Chorwacji nie ma
        zadnych sladow kultury sarmackiej, nie ma kurhanow – czyli zupelny brak sladow
        kultury i tradycji koczowniczej.
        • kasz0 Chorwaci to Wegrzy 10.02.06, 09:15
         Slowacy to Wegrzy, Siewiercy to Wegrzy i Bulgarzy, Serbowie to Wegrzy, Jazygowie
         to Wegrzy, Kumanowie to Wegrzy, ... Wielkie Wegry to bardzo pojemne pojecie.
         Nawet Josip Jelacic to prawie Thokoly. Sluzyl w wegierskiej Chorwacji, znaczy
         sie niechybnie Wegier.

         bolko_turan napisał:

         > A Husaria

         Huzarzy i husarzy to jednak inne jednostki wojskowe. Mimo podobienstwa nazwy.

         Warto tez wiedziec jak byly rozmieszczone narodowosci na terenie Wegier
         Krolewskich w okresie i w wyniku okupacji tureckiej. Przykladowo w Komarnie na
         wspolczesnej granicy slowackiej mieszkali Serbowie. Wysylane stamtad oddzialy
         hajdukow byly wegierskie? Podobnie jak polskie byly oddzialy Wehrmachtu z
         Kaszubszczyzny.
         • lacietis Racowie to Serbowie?... 10.02.06, 18:15
          kasz0 napisała:

          Przykladowo w Komarnie na
          > wspolczesnej granicy slowackiej mieszkali Serbowie

          ++Mi Wegrzy zakarpaccy sporo mówili o Serbach na Zakarpaciu - próbując w ten
          sposób udowodnić, ze dzisiejsi zakarpaccy Ukraińcy to tak na prawdę
          zrutenizowani Serbowie, którzy uciekli przed Turkami z południowych ziem Korony
          św.Stefana. I choć az takie ujęcie wydaje sie przesadzonym - to niewatpliwie,
          kilka rodów serbskich za swą służbę przeciw Turkom i stracone na Bałkanach
          posiadłości - dostało ziemie nad Użem i Cisą, sprowadzając również ze sobą
          pewne ilości serbskiego chłopstwa - a jako prawosławni Słowianie - szybko
          rozpłyneli się wsród ruskiej [ukraińskiej] ludności miejscowej.

          Co zaś sie tyczy huzarów - raców, to wiele źródeł uważa ich za serbską -
          ewentualnie chorwacką konicę - co dla ludzi zyjących z drugiej strony Wegier
          [polska. Litwa, Niemcy] zdawało się być po prostu ogólnowegierskim pochodzeniem.
          • kasz0 spokojniej 10.02.06, 19:27
           lacietis napisał:

           > dzisiejsi zakarpaccy Ukraińcy to tak na prawdę
           > zrutenizowani Serbowie, którzy uciekli przed Turkami z południowych ziem Korony
           > św.Stefana. I choć az takie ujęcie wydaje sie przesadzonym

           Zagadnien Zakarpacia nie studiowalem. Ale porownujac z innymi terenami nie
           spodzewam sie zadnej przesady w takim ujeciu. Oczywiscie nie ma terenow czystych
           etnicznie. Na Zakarpaciu niezbedne byloby uwzglednienie takze Polakow
           (Lendzian), Slowakow, Wolochow, Kumanow, Slowian Wschodnich i wielu innych ludow
           turkskich (Nogaje?).
         • bolko_turan Etnos madziarski - slowo madziarskie 11.02.06, 14:12
          Hajducy to etnos madziarski, tak jak Kaszubi w Polsce - samo slowo jest
          madziarskiego pochodzenia.
          • kasz0 madziaryzacja 11.02.06, 14:31
           bolko_turan napisał:

           > Hajducy to etnos madziarski, tak jak Kaszubi w Polsce

           ???

           > samo slowo jest madziarskiego pochodzenia.

           Slowacki uzywal go w formie hajduczku. Czy cos z tego wynika odnosnie wojsk
           zlozonych z chorwackiej jazdy? Tego typu formacje wojskowe rownie dobrze mozna
           bylo nazywac lisowczykami. Na rysunkach sa nie do odroznienia.
           • bolko_turan Re: madziaryzacja 11.02.06, 14:46
            kasz0 napisała:

            > bolko_turan napisał:
            >
            > > Hajducy to etnos madziarski, tak jak Kaszubi w Polsce
            >
            > ???


            Tak jak Kaszubi sa etnosem Slowian Lechitow, tak Hajducy byli
            madziarskojezycznym etnosem Madziarow zyjacych na Nizinie Wegierskiej.
            • kasz0 ??? 11.02.06, 17:12
             bolko_turan napisał:

             > Hajducy byli
             > madziarskojezycznym etnosem Madziarow zyjacych na Nizinie Wegierskiej.

             ???
      • kasz0 ksiaze koczownik 09.02.06, 20:20
       bolko_turan napisał:

       > Te cale utozsamianie Chorwatow z koczownikami jest smiechu warte

       Watpliwosci co do "stolicy" panstwa Mieszka I uzasadnia sie koczowniczym zyciem
       wladcy i jego druzyny. Co jest wiec smiechu warte? Ustalenie, z ktorego
       sarmackiego plemienia sie wywodzil wladca? Chlop podbil sarmacka szlachte?

       Kolodziej byl bardzo waznym dla Sarmatow zawodem. Ich domami byly wozy - z jurta
       na gorze.
       • bolko_turan Transformacja trybu zycia a przestrzen zyciowa 10.02.06, 00:39
        Jak widac jestes nowy na tym forum, bo widze ze nie wiesz o tym ze zawsze tu
        pisze, ze Slowianie od koczownikow pochodza, przewaznie od Scytow i Sarmatow,
        przez stulecia przechodzacych na osiadly tryb zycia na jednym i tym samym
        obszarze ukrainskim, ekspandujac pozniej we wszystkie strony.
        • kasz0 forumowy monopol dynamiki 10.02.06, 09:20
         bolko_turan napisał:

         > przez stulecia przechodzacych na osiadly tryb zycia na jednym i tym samym
         > obszarze ukrainskim, ekspandujac pozniej we wszystkie strony.

         Prawa wczesnej Polski zakazujace porywania chlopow sasiadom wskazuja na
         niezakonczony proces przechodzenia na osiadly tryb zycia.

         Postawilem jasne i proste pytanie. Polska sarmacka szlachta od jakich konkretnie
         plemion sarmackich pochodzi? Od Alanow osiedlonych w Maroku? Czy od laskich
         (niesarmackich) Polan?
         • bolko_turan Orly szczep 11.02.06, 13:17
          1) Slowo slowianskie "pole" okresla stepy.

          2) Polanie we wczesnych wzmiankach byli lokalizowani nad Dnieprem, na stepach
          ukrainskich.

          3) Polanie w historiografii pojawili sie w Polsce bardzo pozno, tak jakby ich
          wczesniej w Polsce nie bylo.

          4) Jeszcze wczesniej, kroniki chinskie wspominaly lud koczowniczy zyjacy nad
          Altajem – na dawnych siedzibach Sarmatow - o nazwie Po-Lan.

          www.racjonalista.pl/kk.php/s,4118

          5) Polanie posiadali wielblady – Polan Mieszko I podarowal takiego Ottonowi III.
          Wielblady choduje sie nad Altajem.

          sarmatian.by.ru/pics/camel.jpg

          6) Koczownicy nad Altajem poluja przy pomocy orla. Orzel byl typowym motywem w
          sztuce sarmackiej. Orzel byl godlem Polan oraz polanskiego rodu Piastow.

          www.hp.uab.edu/image_archive/ucg/

          7) Wsrod genetycznie azjatyckiej ludnosci koczowniczej zyjacej nad Altajem,
          wystepuja relikty mutacji genetycznej R1a – owa mutacja genetyczna w skali
          swiatowej dominuje w Polsce, jest poza tym typowa dla Slowian zachodnich i z
          regionalnymi roznicami rowniez dla wschodnich.

          8) Z badan genetycznych nad materialem antropologicznym kurhanow sarmackich oraz
          scytyjskich wiemy, ze Sarmaci byli nosicielami mutacji genetycznej R1a, typowej
          dla Polakow. Sarmaci zyjacy u stop Kaukazu odrozniali sie antropologicznie
          (rasowo) oraz genetycznie od tamtejszej ludnosci autochtonicznej. Sarmaci nie sa
          ani genetycznie ani tez antropologicznie spokrewnieni z Ossetyncami czy Ormianami.

          www.rdg.ac.uk/archaeology/Research/Historic/Klin_Yar/klinyar.htm

          9) Polska genetycznie jest homogeniczna, i nie wskazuje takich roznic
          regionalnych jak Niemcy badz w Chorwacja.

          www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=12107446&dopt=Abstract

          10) Niektore wzmianki o Piastach mozna tak rozumiec, ze sypiali oni, Polanie, w
          namiotach.

          11) Wczesne zrodla wzmiankuja ze Slowianie nie mieli siedzib stalych.

          12) Wczesne zrodla opisuja wyglad i obyczaje Slowian jako koczownicze.

          Autor: eliot
          Data: 21.12.04, 14:42

          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=12217&w=18776154

          Panuje jakiś taki dziwny pogląd, że my naród spokojny, my lubim sielanki...
          Rzeczywistośc raczej nikonicznie i nie zawsze to potwierdza, jak to więc
          drzewiej bywało?
          Niejaki Jan z Amidy, znany takoż jako Jan z Efezu tak opisuje co też nasi
          przodkowie w 581 roku wyczyniali... przypomnę tylko, że to ledwie 16 lat od
          śmierci Justyniana Wielkiego...:
          "...przeklęty naród zwany Słowianami pzemierzył całą Grecję, ziemię
          Tesalończyków oraz całą trację, zdobywając mista i liczne forty, które
          niszczył i palił, ludzi zaś obracał w niewolników, czyniąc siebie panami
          całego kraju. Osiedlali się siłą i zachowywali się tak, jakby byli u siebie.
          I jeszcze po dziś dzień (584 r.) nadal tu mieszkają i wiodą spokojmy żywot na
          obszarach rzymskich, wolni od niepokoju i lęku. sami zaś biorą jeńców,
          mordują ludność i palą domostwa."
          • bolko_turan Genetyka Chorwatow / rolnicy neolityczni 11.02.06, 13:56
           Wsrod Chorwatow dominuje mutacja genetyczna M170 / haplogrupa I – jest to ta
           sama mutacja genetyczna ktora dominuje rowniez u Albanczykow i Grekow, ale i
           Arabow, wywodzie sie ona bowiem od rolnikow neolitycznych z Bliskiego Wschodu,
           przybylych do Europy podczas rewolucji neolitycznej. Owa mutacja M170 /
           haplogrupa I, wywodzi sie od mutacji M89, powstalej w Arabii Saudyjskiej,
           typowej dla tamtejszej ludnosci arabskiej.


           ATLAS OF THE HUMAN JOURNEY / GENETIC MARKERS
           www3.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html

           M170 / haplogrupa I

           This roughly 20,000-year-old lineage traces its roots to the Middle East. Today,
           M170 is widespread in southeastern and central Europe, though it is most common
           in the Balkans.


           Genetics

           en.wikipedia.org/wiki/Croat

           Later, neolithic lineages, originating in the Mid East and that brought
           agriculture to Europe, are present in surprisingly low numbers.

           The second conclusion that can be drawn is that the theory of a Persian origin
           has no genetic support. Persians have a significantly different haplogroup
           distribution and a relatively small percentage of the Croats belong to one of
           the haplogroups that is common in the Mid East. The low frequency of these
           groups is consistent with the minor migration of neolithic farmers from the Mid
           East that occurred around 10,000 years ago.           NEOLIT [gr.], młodsza epoka kamienia

           encyklopedia.pwn.pl/50451_1.html

           Najwcześniejsze świadectwa przechodzenia do gospodarki wytwórczej obserwuje się
           na obszarach Bliskiego Wschodu, w rejonie tzw. żyznego półksiężyca (Lewant, góry
           Taurus, Anatolia, Kurdystan, pn. Mezopotamia, góry Zagros, Chuzestan). Zalążki
           kształtowania się tej gospodarki pojawiają się tu w kulturach mezolitycznych X i
           IX tysiącl. p.n.e. (natufska kultura; kultura Zarzi). Tam właśnie znaleziono
           pierwsze osiedla (m.in. Jerycho, Murajbit, Bajda, Nemrik, Dżarmo, Çayönü
           Tepesi), gdzie ok. VIII tysiącl. p.n.e. pojawiły się początki gospodarki
           wytwórczej. Znane były wówczas naczynia kam., lecz nie występowała jeszcze
           ceramika — faza neolitu przedceramicznego. U progu VI tysiącl. p.n.e. została
           wynaleziona ceramika, ujawniająca od początku wielką różnorodność dekoracji
           (kultury: Halaf, Hassuna, Samarra). W Europie pierwsze ślady osadnictwa
           związanego ze stadium neolitu przedceram. pojawiły się na przeł. VII i VI
           tysiącl. p.n.e. w Tesalii i na wyspach M. Egejskiego (wyraźne powiązania z
           ośrodkami gospodarki wytwórczej w Anatolii). Równocześnie na wybrzeżach zach.
           części basenu M. Śródziemnego najprawdopodobniej już od pocz. VI tysiącl. p.n.e.
           rozwijał się krąg kultur z ceramiką impresso i cardium.           Y chromosomal heritage of Croatian population and its island isolates.

           www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=12825075&dopt=Abstract

           Y chromosome variation in 457 Croatian samples was studied using 16 SNPs/indel
           and eight STR loci. High frequency of haplogroup I in Croatian populations and
           the phylogeographic pattern in its background STR diversity over Europe make
           Adriatic coast one likely source of the recolonization of Europe following the
           Last Glacial Maximum. The higher frequency of I in the southern island
           populations is contrasted with higher frequency of group R1a chromosomes in the
           northern island of Krk and in the mainland. R1a frequency, while low in Greeks
           and Albanians, is highest in Polish, Ukrainian and Russian populations and could
           be a sign of the Slavic impact in the Balkan region. Haplogroups J, G and E that
           can be related to the spread of farming characterize the minor part (12.5%) of
           the Croatian paternal lineages. In one of the southern island (Hvar)
           populations, we found a relatively high frequency (14%) of lineages belonging to
           P*(xM173) cluster, which is unusual for European populations. Interestingly, the
           same population also harbored mitochondrial haplogroup F that is virtually
           absent in European populations--indicating a connection with Central Asian
           populations, possibly the Avars.
           • kasz0 Genetyka Galow / rolnicy neolityczni 11.02.06, 14:26
            bolko_turan napisał:

            > Wsrod Chorwatow dominuje mutacja genetyczna

            Domniemam, ze u Francuzow dominuje mutacja genetyczna Galow, a nie Frankow mimo,
            ze nazwa panstwa pochodzi od wojowniczych elit germanskich.

            Konstantynopol zezwolil na osiedlanie sie Slowian oraczy w Dalmacji i Panonii.
            Sarmackie elity przybyly nieproszone znacznie pozniej no i nadaly nazwy
            panstwom. Genetycznie oracze w tych panstwach zachowali swe korzenie.
            Genetycznie (70%) Wegry tez sa z tych samych plemion oraczy co Chorwacja,
            Bosnia, Serbia i Bulgaria. Elity sa zawsze w mniejszosci. Czy genetyka udowadnia
            cos innego?

            Powtorze proste pytanie: z jakich plemion sarmackich pochodzi polska szlachta?
            • bolko_turan ??? 11.02.06, 14:40
             Jestes chyba jakims tlumokiem - dyskusja z toba jest bezsensowna, dlatego ja
             koncze. Wymysliles sobie jakies bajki, to zyj sobie w tych bajkach... ja tam
             wole twarde fakty naukowe.


             forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=12217&w=36450964&a=36622969
             • kasz0 wzorzec naukowych argumentow 11.02.06, 17:10
              bolko_turan napisał:

              > Jestes chyba jakims tlumokiem - dyskusja z toba jest bezsensowna, dlatego ja
              > koncze.

              Sarmaci sasiadowali z greckimi i rzymskimi koloniami handlowymi na Krymie.
              Dlatego tez zachowaly sie nazwy ich plemion.

              Powtorze pytanie: z ktorego plemienia sarmackiego wywodzila sie szlachta polska?
              Z chinskiego Pol-An?
          • kasz0 doskonale zrodlo naukawe 11.02.06, 17:21
           bolko_turan napisał:

           > www.racjonalista.pl/kk.php/s,4118

           • bolko_turan Czy ty rzeczywiscie jestes taki tepy? 12.02.06, 12:50
            Zrodlem naukowym jest nie link, ale to co mowi naukowiec pani profesor Anna
            Parzymies.
          • kasz0 nawykowe falszerstwo? 11.02.06, 17:45
           bolko_turan napisał:

           > Sarmaci nie sa
           > ani genetycznie ani tez antropologicznie spokrewnieni z Ossetyncami

           > www.rdg.ac.uk/archaeology/Research/Historic/Klin_Yar/klinyar.htm

           "It is planned to back up the skeletal study with DNA analysis, also to be
           carried out at Moscow."

           W tekscie wskazanym przez link mowa jest o planach przyszlych badan DNA. Slowa o
           Osetyncach nie zauwazylem. To ma byc naukowa rzetelnosc?
           • bolko_turan Patrz na date ty inteligencie 12.02.06, 12:42
            kasz0 napisała:

            > bolko_turan napisał:
            >
            > > Sarmaci nie sa
            > > ani genetycznie ani tez antropologicznie spokrewnieni z Ossetyncami

            > "It is planned to back up the skeletal study with DNA analysis, also to be
            > carried out at Moscow."

            > W tekscie wskazanym przez link mowa jest o planach przyszlych badan DNA. Slowa
            > o Osetyncach nie zauwazylem. To ma byc naukowa rzetelnosc?


            Patrz na date ty inteligencie, i sprawdz na mapie co to Kaukaz.

            Heinrich Härke (September 2000)

            www.rdg.ac.uk/archaeology/Research/Historic/Klin_Yar/klinyar.htm

            Badania antropologiczne nad materialem z kurhanow sarmackich prowadzi sie
            conajmniej od 100 lat, zas genetycznie bada sie material antropologiczny
            Sarmatow tez nie od dzis – bez watpienia pokazuja WSZYSTKIE badania genetyczne
            iz Sarmaci jak WSZYSCY Kurgan people - koczownicy aryjscy sypiacy kurhany - byli
            nosicielami typowo polskiego genu M17 / R1a. Ci koczownicy ktorzy nosicielami
            tego genu nie byli, byli nie-aryjskim ludem turko-mongolskim, badz
            fino-ugryjskim ludem madziarskim.

            Tych ktorych wczesniej okreslano mianem "Aryjczycy", pozniej "Iranczycy",
            dzisiaj okresla sie mianem "Kurgan people", wszak perscy Iranczycy to po prostu
            genetyczni Semici (nie rozniacy sie genetycznie od Irakijczykow i innych Arbow),
            ktorzy to przez koczowniczych Kurgan people – nosicieli typowo polskiego genu
            M17 / R1a - gwaltem zostali zindoeuropeizowani, tak jak i rowniez ich
            drawidyjscy sasiedzi w Indiach. Swiadcza o tym nie tylko Iranczykow geny
            semickie, ale i przedindoeuropejska zawartosc semicka w leksyce jezyka
            iranskiego – jezyk iranski jako pol-semicki, nie jest jezykiem czysto aryjskim.
            Silniejszy slabszemu juz zawsze narzucal swoje reguly i jezyk – tak tez bylo z
            grupka Turkow w greckiej Anatolii. Wsrod ludnosci w Iranie dominuje gen M89,
            czyli ta sama mutacja ktora rowniez dominuje u Arabow Saudyjskich, sasiednich
            Irakijczykow i innych Arabow.

            Sanskryt i w ogole jezyki indyjskie nie sa czysto aryjskie, gdyz wskazuja
            przeindoeuropejska zawartosc leksykalna Drawidow.
            Jezyk iranski nie jest jezykiem czysto aryjskim, gdyz wskazuje
            przedindoeuropejska zawartosc leksykalna Semitow.
            Jezyk litewski nie jest jezykiem czysto aryjskim, gdyz wskazuje
            przedindoeuropejska zawartosc leksykalna Fino-Ugryjczykow.
            Jezyki nordyjskie nie sa czysto aryjskie, gdyz wskazuja przedindoeuropejska
            zawartosc leksykalna, ktora to juz w ogole jest zagadka.
            Pozostaje tylko czysto aryjski slowianski po srodku.


            ATLAS OF THE HUMAN JOURNEY / GENETIC MARKERS

            M17 / haplogroup R1a

            M17 originated in Europe approximately 10,000 years ago on the steppes of
            southern Russia or the Ukraine. The marker appeared on the M173 lineage, and
            spread from Europe throughout India, the Middle East, and as far afield as
            Iceland. Today M17 is found at over 40 percent frequency from the Czech Republic
            to Sieberia and soth throughout Central Asia.

            M17 carriers were steppe dwellers and nomadic farmers. They were also quite
            possible the first people to domesticate the horse, an achievment that may have
            spurred their subsequent migrations.

            M17 carriers may have also been the first speakers of proto-Indo-European
            languages, the Kurgan people, the linguistic root of a family that includes
            English, Farsi, and various Indian languages.

            www3.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html

            The Eurasian Heartland: A continental perspective on Y-chromosome diversity

            www.pnas.org/cgi/content/full/98/18/10244

            The current distribution of the M17 haplotype is likely to represent traces of
            an ancient population migration originating in southern Russia/Ukraine, where
            M17 is found at high frequency (>50%). It is possible that the domestication of
            the horse in this region around 3,000 B.C. may have driven the migration (27).
            The distribution and age of M17 in Europe (17) and Central/Southern Asia is
            consistent with the inferred movements of these people, who left a clear pattern
            of archaeological remains known as the Kurgan culture, and are thought to have
            spoken an early Indo-European language (27, 28, 29). The decrease in frequency
            eastward across Siberia to the Altai-Sayan mountains (represented by the
            Tuvinian population) and Mongolia, and southward into India, overlaps exactly
            with the inferred migrations of the Indo-Iranians during the period 3,000 to
            1,000 B.C. (27). It is worth noting that the Indo-European-speaking
            Sourashtrans, a population from Tamil Nadu in southern India, have a much higher
            frequency of M17 than their Dravidian-speaking neighbors, the Yadhavas and
            Kallars (39% vs. 13% and 4%, respectively), adding to the evidence that M17 is a
            diagnostic Indo-Iranian marker. The exceptionally high frequencies of this
            marker in the Kyrgyz, Tajik/Khojant, and Ishkashim populations are likely to be
            due to drift, as these populations are less diverse, and are characterized by
            relatively small numbers of individuals living in isolated mountain valleys.

            Intriguingly, the population of present-day Iran, speaking a major Indo-European
            language (Farsi), appears to have had little genetic influence from the
            M17-carrying Indo-Iranians. It is possible that the pre-Indo-European population
            of Iran---effectively an eastern extension of the great civilizations of
            Mesopotamia---may have reached sufficient population densities to have swamped
            any genetic contribution from a small number of immigrating Indo-Iranians. If
            so, this may have been a case of language replacement through the
            "elite-dominance" model (29). Alternatively, an Indo-Iranian language may have
            been the lingua franca of the steppe nomads and the surrounding settled
            populations, facilitating communication between the two. Over time, this
            language could have become the predominant language in Persia, reinforced and
            standardized by rulers such as Cyrus the Great and Darius in the mid-first
            millennium B.C. Whichever model is correct, the Iranians sampled here (from the
            western part of the country) appear to be more similar genetically to
            Afro-Asiatic-speaking Middle Eastern populations than they are to Central Asians
            or Indians. This finding contrasts with a recent analysis of Eastern Iranian
            populations, which have high frequencies of Y-chromosome haplogroup 3, defined
            by the M17 analogue SRY-1532A (30). It is likely that the Dasht-e Kavir and
            Dasht-e Lut deserts in the center of the country have acted as significant
            barriers to gene flow.
            • kasz0 wokol tej osi sie krecisz 12.02.06, 16:45
             bolko_turan napisał:

             > Ci koczownicy ktorzy nosicielami
             > tego genu nie byli, byli nie-aryjskim ludem turko-mongolskim, badz
             > fino-ugryjskim ludem madziarskim.

             Rozumiem, ze takie przyjales zalozenie. No bo proby dowodu nie widze.

             Jestes reprezentantem biura podrozy Autaj - Krym. Natomiast zwalczasz
             konkurencje Kaszmir - Itil (Astrachan) z odnoga do Palestyny.

             W linkowanym przez Ciebie tekscie, do ktorego sie wczesniej odwolalem sa bardzo
             istotne dane do interpretacji "genetyki". Meskie pochowki w zasadzie nie
             przekraczaja 29 roku zycia. Bycie wojownikiem znacznie skracalo zycie. Wojownicy
             masowo zapladniali miejscowe kobiety. Miejscowe to znaczy tam gdzie aktualnie
             wojowali (= rabowali). Ze wzgledow demograficznych uprawiali tez wielozenstwo.
             Kobiety zyly i byly plodne dluzej od jurnych mlodzikow. Bez uwzglednienia tych
             obyczajow szybko ladujesz na manowcach gdy interpretujesz genetyke i jezykoznawstwo.
            • kasz0 nerwy puszczaja? 12.02.06, 17:11
             bolko_turan napisał:

             > Patrz na date ty inteligencie, i sprawdz na mapie co to Kaukaz.

             To Ty dbasz o stopien rzetelnosci swych "dowodow". A takze o poziom dyskusji
             tolerowany przez tutejszego cenzora.

             Osetia lezy na polnoc od Kaukazu. Jest to jedyny kraj w tym regionie, w ktorym
             mowi sie jezykiem Sarmatow, zaliczanych do grupy polnocno-wschodnio iranskich.
             Do grupy wschodnio-iranskiej zaliczany jest tez jezyk Pusztunow. Zyjacych
             obecnie zdaje sie tak jak to kiedys zyli Sarmaci. Pasterze odbywajacy wedrowki
             jak ptaki.

             Wiekszosc jezykow w regionie Kaukazu zaliczana jest go grupy jezykow kaukaskich,
             w tym jezyk Awarski. Ne sa to ani jezyki turkskie, ani ugrofinskie, ani
             mongolskie. Mowie o liczbie jezykow a nie o liczebnosci mowcow (Azerski, Ormianski).

             Osetynskim moznaby sie ponoc jeszcze 200 lat temu porozumiec z Jazygami
             (Scytami) osiedlonymi w wegierskim regionie Jasz-Nagykun-Szolnok megye. Niestety
             do dzis ulegli oni juz brutalnej madziaryzacji. Po pobiciu ich mniej wiecej w
             tym rejonie w 175 n.e. cesarz rzymski Marek Aureliusz nadal sobie przydomek
             Sarmaticus. Mam nadzieje, ze jest to jakis tam dowod na to, ze mowie o
             autentycznych Sarmatach.

             Prawidlowo lokalizujesz Chorwatow w czasach Marka Aureliusza na wschod od
             (wspolczesnej) Osetii. Ale nie wiem czy okolice Morza Azowskiego (Krym) to
             typowe gory. Co innego afganski Kandahar. Tam Slowianie niewatpliwie nadaliby
             Hrvatom nazwe Gorali. Ale byli tam kiedykolwiek Slowianie?
             • kasz0 poprawka: na zachod 12.02.06, 18:11
              kasz0 napisała:

              > na wschod od (wspolczesnej) Osetii.

              Powinno byc na zachod.
              • bolko_turan Srednie wskazniki antropometryczne Sarmatow 13.02.06, 12:57
               Smieszny jestes. Nawet nie wiesz jak bardzo sie osmieszasz, jak bardzo sie
               kompromituja Chorwaci... Jak narazie to oprocz nazewnictwa grzbietow gorskich i
               linkow do forumowych dyskusyjek, nie podales ani jednego dowodu naukowego, ktory
               moglby potwierdzic bajke nacjonalistow chorwackich, ktorzy to sobie ubzdurali ze
               oni jak i szlachta polska pochodza z Persji, od genetycznych Semitow
               zindoeuropeizowanych. Kompletnie nie masz nic naukowego co mogloby sluzyc jako
               dowod: Nie masz ani dowodow genetycznych, ani antropologicznych, ani
               archeologicznych, ani historiograficznych, ani kulturoznawczych. Cala twoja
               bajka opiera sie na nazewnictwie gor, na toponymii.

               Chorwaci musza byc bardzo nieszczesliwym narodem – najpierw uwazali sie za
               Ilirow, a teraz sobie wymyslaja ze pochodza z Persji. W Chorwacji nigdy nie bylo
               sarmatyzmu, i tyle.               Srednie wskazniki antropometryczne


               Sarmaci / Kazachstan zachod. /

               cefaliczny: 78,4
               gornotwarzowy: 52,8
               nosowy: 48,7
               oczodolowy: 78,5

               Ilosc /m+k/ : 27
               Zrodlo: Ginzburg, W. Aleksiejew


               Polanie zachodni

               cefaliczny: 77,7
               gornotwarzowy: 50,8
               nosowy: 50,2
               oczodolowy: 81,1

               Ilosc /m+k/ : 773
               Zrodlo: Wokroj, Wrzosek, Roznowski, Woszczyk


               Jak wszyscy z tematyka obeznani archeolodzy i antropolodzy wiedza, Sarmata byl
               brachycefaliczny i mial szeroka twarz, co zas wiaze sie z szeroka szczeka –
               srednim wskaznikiem antropometrycznym, Sarmata roznil sie od dolichocefalicznego
               Ossetynca badz Persa.
            • kasz0 literacy 12.02.06, 18:04
             bolko_turan napisał:

             > It is likely that the Dasht-e Kavir and Dasht-e Lut deserts in the center of the
             > country have acted as significant barriers to gene flow.

             Warto czasami rozumiec co sie cytuje. Sprawdz na mapie droge miedzy Krymem a
             Kandaharem poprzec Chorezm. Z ktorej strony slonych pustyn wiedzie? Sprawdz tez
             wszystkie sarmackie zabytki jezykowe po 2000-6000 mowcow wzdluz tej trasy.
       • bolko_turan (1) Chrzescijanski mit oracza 11.02.06, 14:06
        Mit Oracza
        O cudownych narodzinach Polski

        Jerzy Besala/04.01.2006 09:19

        Niemal każde państwo i dynastia mają swój mit cudownych narodzin. Jak było z
        państwem Polan? Utrzymujemy się w tym nurcie.

        wiadomosci.onet.pl/1304379,1292,kioskart.html

        Cieszcie się zaiste, iżeśmy przybyli, a może nasze przybycie przyniesie wam
        obfitość dobra wszelakiego, a z potomstwa zaszczyt i sławę – mówią tajemniczy
        Goście przybyli do Piasta, syna Chościska, i jego żony Rzepki na postrzyżyny.
        Tak opisuje narodziny nowej (pierwszej?) dynastii w dziejach polskich Gall
        Anonim. Jesteśmy u zarania państwa. Jak jednak oddzielić legendę od prawdy w
        tego rodzaju przekazach?

        W średniowieczu, a i w czasach nowożytnych powstanie chrześcijańskiego państwa
        lub dynastii, a więc sacrum, nie mogło być dziełem przypadku. Miało nosić Boży
        stygmat. Zastanawiające jest przy tym, dlaczego nie przetrwały lub znikły w
        pomroce dziejów państwa i plemiona pruskie sąsiadujące z państwem Polan, o
        których nikt oprócz uczonych specjalistów nie pamięta: Galindii, Nadrowii,
        Natangii, Sambii? Czy dlatego, że nie przyjęły chrześcijaństwa na czas, a więc
        i stygmatów cudownego pochodzenia? Podbój zbrojny tych plemiennych związków
        przez ledwie 100 zakonników-rycerzy niewiele tłumaczy; Krzyżacy naprzeciw
        sobie mieli wszak dużo liczniejszych i bitniejszych wojowników, którzy mimo to
        przegrywali.

        Gall Anonim opisuje w swej „Kronice”, jak dwaj Goście „z tajemnej woli Boga”
        zostają odpędzeni przez mieszczan grodu księcia Popiela, szykujących się do
        uczty z okazji postrzyżyn jego synów. Gall opisu z pewnością nie zmyślił, jest
        na to zbyt racjonalistyczny i uważny. Ktoś mu te sceny opowiedział, jakiś
        duchowny zapewne. Scena ta jednak nie wydaje się oryginalna: przypomina
        biblijne pojawienie się aniołów w Sodomie, z którymi tłum sodomczyków chciał
        poswawolić, za co został porażony ślepotą. Badacze wskazują też na zbieżność
        relacji z francuską legendą o św. Germanie; istnieją też porównania z
        „Metamorfozami” Owidiusza.

        Dalej Gall pisze, że „oburzeni nieludzkością” poddanych Popiela przepędzeni
        Goście zostają zaproszeni do chatki prostego oracza Piasta, biedującego na
        przedmieściach. Zapewniają o wdzięczności.

        Popiel, którego Gall Anonim potem nazywa Pumpil, przyjmie zaproszenie prostego
        oracza na postrzyżyny syna, gdyż „książę wcale nie uważał sobie za ujmę zajść
        do swego wieśniaka”. Wizyta ta nie uchroni go wszakże przed karą i utratą tronu.

        Gościna trwa w aurze cudownych zdarzeń. Piast jest biedny, nie ma nic, poza
        „beczułką dobrze sfermentowanego piwa” i ubitym prosiakiem. Ale „goście (...)
        każą spokojnie Piastowi nalewać piwo, bo dobrze wiedzieli, że przez picie nie
        ubędzie go, lecz przybędzie”. Mięso ubitego prosiaka i piwo podane przez
        Piasta-oracza rozmnażają się niczym wino w Kanie Galilejskiej. Ubywa piwa
        natomiast w naczyniach Popiela: „ci co ucztowali u księcia znaleźli puste”.

        Za okazane serce i gościnę tajemniczy posłańcy, w których domyślamy się
        Aniołów, wynagradzają kmiotka Piasta mitrą książęcą. Karzą jednocześnie
        niewdzięcznego władcę Popiela zagryzionego, „jak opowiadają też starcy
        sędziwi”, przez myszy na wyspie, zapewne poza granicami ówczesnego państwa
        Polan. Ten z kolei mit ma swe korzenie zapewne w Nadrenii; nie jest
        wykluczone, że przywiozła go ze sobą palatynówna reńska Rycheza, żona Mieszka
        II Lamberta. W zamian uwiozła potem ze sobą koronę Bolesława Chrobrego,
        pozbawiając młode państwo najważniejszych insygniów.

        Motyw Oracza, założyciela dynastii z wyroków Bożych, pojawia się nie tylko w
        Polsce. Również pierwszy legendarny władca Czech Przemysł został powołany na
        tron wprost od orki w polu. Jak pisze Jerzy Wyrozumski, podobne relacje
        spotykamy w austriackiej potem Karyntii. Kronikarz czeski Kosmas w XII w.
        opowiadał z powagą, że w izbie na zamku w Wyszehradzie przechowywane są łapcie
        z łyka, w jakich chadzał Przemysł. Możni mieli zapamiętać, skąd się brał ich
        władca i że do ludu mógł się odwołać.

        Jak się wydaje, motyw wywyższonego oracza ma swe korzenie jeszcze głębsze,
        nawet uwzględniając wielowiekową powszechność tego zawodu. Być może sięga aż
        do antycznych przekazów o Katonie lub Cincinacie, powołanych wprost z pola do
        służenia lubej ojczyźnie.

        Cudowne zdarzenia, nawiązujące do Ewangelii, były państwu Polan bardzo
        potrzebne. Cuda wskazywały bowiem pokoleniom, że dynastia powstała wskutek
        interwencji Siły Wyższej, została naznaczona metafizycznymi zdarzeniami, w
        związku z czym poddani mieli być wierni i posłuszni późniejszym pomazańcom
        Bożym. Wiara chrześcijańska i przestrzeganie sacrum władzy książęcej, a potem
        królewskiej stały się najistotniejszym lepiszczem państw i porządku
        społecznego w krajach europejskich aż do czasów Oświecenia i rewolucji
        francuskiej. Na tym to fundamencie trwała też Polska Piastowska, a potem
        Rzeczpospolita szlachecka.
        • bolko_turan (2) Chrzescijanski mit oracza 11.02.06, 14:08
         Wielu badaczy odrzucało i odrzuca owe „bajki”: Tadeusz Wojciechowski w 1896 r.
         pisał: „poszukiwanie ziarna dziejowego w badaniach kronikarzy o czasach przed
         Mieczysławem [Mieszkiem] nie doprowadzi nas do niczego”. Obecne sądy,
         szczególnie w czasach postmodernizmu, są bardziej stonowane.

         Atmosfera cudowności przenika też u Galla opowieści o chrzcie. „Ten zaś
         Siemomysł spłodził wielkiego i sławnego Mieszka, który pierwszy nosił to imię, a
         przez siedem lat od urodzenia był ślepy”. Narodzenie polskiego państwa
         chrześcijańskiego miało być zatem przejrzeniem na oczy.

         „Zaiste, ślepą była przedtem Polska, nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani
         zasad wiary, lecz przez oświeconego [cudownie] Mieszka i ona także została
         oświecona, bo gdy on przyjął wiarę, naród polski został uratowany od śmierci w
         pogaństwie” – pisał Gall.

         Tropem jest używanie w najstarszych kronikach polskich siódemki, uchodzącej co
         najmniej od czasów Pitagorasa za niezwykłą liczbę. Jak podaje mistrz Wincenty
         zwany Kadłubkiem, chrzest Mieszka miał mieć również tajemny wyraz w liczbach. „Z
         końcem roku siódmego zrządzeniem Bożym został oświecony i po odzyskaniu wzroku
         wykazał przedsiębiorczość nad wiek (...) siedem bowiem z wielu powodów służy do
         wyrażenia ogólności (...) przez siedem lat dzieciństwa [Mieszka], my przez cały
         czas naszego uporu byliśmy pogrążeni w ciemnościach”. Po czym wreszcie spływa na
         Polskę łaska chrztu: „światło siedmiorakiej łaski. Jego [Mieszka] więzi siedem
         nałożnic, my wikłamy się w siedem grzechów głównych”. W końcu Mieszko pozbywa
         się siedmiu nałożnic, a magiczna siódemka, tak często używana w gnozach,
         podkreśla cudowny charakter narodzenia się chrześcijańskiego Państwa Polskiego.

         Mistrz Wincenty rozbudowuje jeszcze bardziej elementy cudownych i mitycznych
         zdarzeń związanych z powstaniem Polski. Łączy je najpierw z imieniem rzymskiego
         (?) Grakcha, który doprowadza Polskę do „świetnego rozkwitu”. Czy ten przybysz
         wygłaszający mowy, przytoczone in extenso przez kronikarza, to założyciel
         stolicy Polski Krakowa (nazwanego tak od imienia Grakcha)?

         Bo pojawia się też książę nadwiślański Krak, powołany przez lud z Karyntii i
         obrany królem. Historycy analizując to podanie potwierdzili, że: „Krak mógł
         istnieć i mógł Kraków założyć”. Uczony mistrz Wincenty, późniejszy biskup,
         znawca dzieł starożytnych, dodaje też, że „był bowiem w załomach pewnej skały
         okrutnie srogi potwór, którego niektórzy zwać zwykli całożercą”, czyli smok
         wawelski. W jego „Kronice” młodszy syn Grakcha zabija starszego, niczym Kain
         Abla albo Romulus Remusa. Odniesień biblijnych jest u Kadłubka dużo więcej;
         pisze np., że dzięki Przybyszom-Aniołom, którzy się pojawili na postrzyżynach,
         Siemowit „wśród martwych popiołów nie tylko iskrę chwały Polaków wzniecił, lecz
         nieśmiertelne miano Polski niemal między znaki zodiaku wpisał”.

         Po swojemu też interpretuje imię Mieszka: wywodzi je od „zmieszania się”
         rodziców na wieść, że ich syn urodził się ślepy. „Albo w znaczeniu ukrytym,
         ponieważ od niego, zda się, rzucony został posiew walki duchowej” – dodaje nasz
         krakowski uczony.

         Mistrz Wincenty pełnymi garściami czerpał także ze starożytności, zestawiając z
         polskimi dziejami podboje Aleksandra Macedońskiego i Cezara, wplatając w to na
         dobitkę dzielnych władców krakowskich Lestków i ich „Lechitów”. Tym samym
         zainicjował „obłęd lechicki polskiej historiografii” (termin Antoniego
         Małeckiego). Wywody o pochodzeniu Polaków od Lechitów zostały utrwalone później,
         od 1517 r., przez teorie sarmackie Miechowity. Uległo im w XIX w. wielu
         historyków niemieckich, a z polskich August Bielowski, Karol Szajnocha i
         najgłośniejszy Franciszek Piekosiński z teorią najazdu Normanów na Lechitów. W
         1881 r. Piekosiński dopatrzył się podobieństwa znaków runicznych z herbami
         szlachty polskiej i zdania nie zmienił pomimo druzgocącej krytyki Stanisława
         Smolki, Michała Bobrzyńskiego, Antoniego Małeckiego, Karola Potkańskiego,
         największych tuzów polskiej mediewistyki!

         Wiarę w narodziny Polski w aurze niezwykłych zdarzeń utrwalały także inne
         kroniki. Zmieniały się jednak interpretacje postaci i rzeczy: w „Kronice
         Wielkopolskiej” dwaj przybysze to „aniołowie lub według niektórych męczennicy
         Jan i Paweł”. Tym razem cudownie mnoży się miód pitny, a nie piwo. No bo jakże
         to, gości z Nieba częstować pospolitym piwem, które pili jeno kmiecie? Przy
         okazji kronikarz wielkopolski – być może biskup poznański w latach 1242–1253
         Buguchwał II, a może kustosz katedry poznańskiej Godzisław zwanym Baszkiem,
         znany z dokumentów z lat 1268–73, wywodzi nowatorsko imię Mieszka od „oto znowu
         zamieszka w królestwie”.

         Nie byliśmy wyjątkiem. Autorzy legendarnych wersji historii wywodzili
         frankijskich Merowingów od Jezusa, Magdaleny i św. Graala. Cudowność narodu
         wybranego, sięgającego korzeniami czasów biblijnych, narastała wraz ze wzrostem
         znaczenia tak we Francji, jak i w Polsce i w wielu innych krajach. Już w końcu
         XIII w. w „Kronice Dzierzwy” (Mierzwy) czytamy: „Należy wiedzieć więc, że Polacy
         są z rodu Jafeta, który był synem Noego. Gdy ojciec mu błogosławił, wykrzyknął
         zachęcony duchem Bożym: Niech Bóg da Jafetowi dużą przestrzeń. Ten Jafet między
         wieloma synami, których zrodził, miał jednego, któremu na imię było Jawan, a
         którego Polacy nazywają Iwanem”.

         Można się uśmiechnąć z naiwności przekazów, ale Mierzwa w XIII w. zdawał się
         przewidywać powstanie ogromnej Rzeczypospolitej w wyniku unii z Wielkim
         Księstwem Litewskim i jej obszarami ruskimi.
         • kasz0 pojecie oracza 11.02.06, 14:39
          Wyraznie zaznaczalem w tym co dotychczas pisalem, ze uzywalem POJECIA oracz jako
          roli spolecznej. Dla odroznienia od stepowego pasterza, zbrojnie broniacego
          swych stad, uzywajacego swej zbrojnej przewagi do rabowania innych. Uzywam
          pojecia oracz wyraznie zamiast rolnik poniewaz pasterstwo tez bywa zaliczane do
          rolnictwa.

          Obnazanie mitu oracza nie pozostawia wyboru co do pochodzenia elit
          panstwowotworczych. Na terytorium obecnej Polski elity byly sarmackie (choc juz
          slowianskojezyczne). Co szlachta pozniej przez wieki z uporem powtarzala.

          Powtorze pytanie: z jakich plemion sarmackich pochodzila polska szlachta?
     • kasz0 krakowskie biskupstwo cyrylometodejskie 09.02.06, 19:05
      eliot napisał:

      > Do Małopolski Sławnikowice akurat nie doszli...

      Nie byli w stanie. To terytorium w ich czasach nazywalo sie Chrobacja. Zadnej
      Malopolski jeszcze nie bylo. Przezwal ja moze dopiero Chrobry gdy odziedziczyl
      po ksieciu białochorwackim Soběslavie (z dynastii Slawnikowcow).

      Dziwnie sie plota dzieje pierwszego biskupstwa w Krakowie. Pozniej przez kilka
      wiekow byly dwa biskupstwa. Dalmatynscy katolicy uzyskali od papieza zezwolenie
      na liturgie w jezyku staro-cerkiewno-slowianskim. W czasie tzw. "reakcji
      poganskiej" lud bil sie o liturgie po swojemu, tak jak bylo za chorwackich
      rzadow. Po co Piastowie wprowadzali liturgie lacinska? I robili szopke z
      ponownym chrztem 966 zmieniajacym liturgie przed Wielka Schizma?

      > Przejęcie nazw irańskich (jak np. Chorwaci) nie świadczy o irańskości

      Chyba wkraczasz na nieznany dla siebie teren. Ja nie bede rozwijal.

      > tak jak Bułgarzy nie są Turkami...

      Nadwolzanscy Bułgarzy Kazanscy? Kim wiec byli?

      Lud (oracze) w Tracji cesarze Konstantynopola osadzali ze slowianskiego
      plemienia Siewiercow. Klarowny podzial na oraczy i wojskowe elity. Czym przed
      Asparuchem elity zywily sie na stepie? Fokami?
      • lacietis Re: krakowskie biskupstwo cyrylometodejskie 10.02.06, 18:22
       kasz0 napisała:
       > tak jak Bułgarzy nie są Turkami...
       >
       > Nadwolzanscy Bułgarzy Kazanscy? Kim wiec byli?

       ++To demagogia! Oczywiście autorowi chodziło o po prostu Bułgarów, czyli
       bałkańskich Bułgarów-słowian. I ci rzeczywiście turkami nie są - mimo, że od
       [proto-]Bułgarów swą nazwę wywodzą i zachowują. Więc może i podobnie irańskie
       [sarmackie] nazwy plemienne zostały przejęte przez pewne plemiona słowiańskie -
       mimo ich zasadniczo słowiańskiego - nie irańskiego chrakteru...
       • kasz0 czyja? 10.02.06, 19:14
        lacietis napisał:

        > ++To demagogia!

        Zgoda, ale czyja demagogia. Ja od pierwszego postu pisze o elitach wywodzacych
        sie plemion stepowych koczownikow rabusiow i pasterzy. Pisalem wyraznie o
        Sarmatach, taka sama role wypelniali turkscy Bulgarzy. Czyzby Asparuch byl
        Slowianinem?

        > Oczywiście autorowi chodziło o po prostu Bułgarów, czyli
        > bałkańskich Bułgarów-słowian.

        Nie przeoczylem, ze autor zamiast uczciwej argumentacji prowadzi zaglerke
        etnosem, polityka, jezykoznawstwem, czasem i przestrzenia. A temat zdefiniowany
        w poscie wstepnym jest dosc jasny, Polska w czasach pierwszych Piastow. Moje
        pytanie tez jest proste: z jakiego konkretnie plemienia (lub plemion)
        sarmackiego wywodzila sie polska szlachta.

        > I ci rzeczywiście turkami nie są - mimo, że od
        > [proto-]Bułgarów swą nazwę wywodzą i zachowują.

        Odmiennie niz Polacy. Nie maja nazwy od laskich oraczy ani od sarmackiej
        szlachty. Podobnie jak Bosniacy nie sa ani Siewiercami ani Obodrytami.

        > Więc może i podobnie irańskie
        > [sarmackie] nazwy plemienne zostały przejęte przez pewne plemiona słowiańskie
        > mimo ich zasadniczo słowiańskiego - nie irańskiego chrakteru...

        Wybor jest prosty, albo polska szlachta wywodzila sie od Sarmatow, albo od
        klamcow. Germanscy Frankowie przejeli mowe od Galow, ale panstwo nazywa sie
        Francja. Analiza jezykow slowianskich pozwala na dalej idace wnioski. Widac
        wyrazny podzial rol spolecznych. Slownictwo iranskie obejmuje czynnosci i
        podmioty przynalezne plemionom iranskich Sarmatow. To co sie dzialo u zarania
        polskiej panstwowosci pokazuje dobitnie, ze spoleczny podzial rol byl dokladnie
        zachowany. To, ze we wspolnym jezyku Sarmaci w stosunku do swiata oraczy uzywali
        slownictwa balto-slowianskiego nie zmienia faktow. W swej przeszlosci Sarmaci
        nie orali pustyni Kara Kum. Nie posiadali slownictwa do nieznanych sobie
        czynnosci. A iranskiego slowinctwa rol sarmackich uzywamy do dzis. Najciemniej
        jest pod latarnia.

        Problemem przy interpretacji jest niedostrzeganie dualizmu Slowianszczyzny.
        Dualizmu lasu i stepu. Kilku tysiecy lat tradycji obyczaju na skraju lasow i
        stepow. Tradycji w zasadzie zachowanych do dzis. A opisy z czasow scytyjskich sa
        niemal doskonale.
        • kasz0 ucieczka od tematu 10.02.06, 19:16
         Zagadnienie cyrylometodejskiego biskupstwa w Krakowie zostalo przemilczane. Tego
         sie spodziewalem.
       • ignorant11 Re: krakowskie biskupstwo cyrylometodejskie 10.02.06, 23:37
        lacietis napisał:

        > ++To demagogia! Oczywiście autorowi chodziło o po prostu Bułgarów, czyli
        > bałkańskich Bułgarów-słowian. I ci rzeczywiście turkami nie są - mimo, że od
        > [proto-]Bułgarów swą nazwę wywodzą i zachowują. Więc może i podobnie irańskie
        > [sarmackie] nazwy plemienne zostały przejęte przez pewne plemiona
        słowiańskie -
        >
        > mimo ich zasadniczo słowiańskiego - nie irańskiego chrakteru...        Sława!

        Ciekawe czy ktos wie jakie jest pokrewieństwo irańsko-słowiańskie i kiedy te
        języki rozeszły sie, bo chyba rozeszły sie pózniej niz odpadla grupa
        kentumowa...

        Pozdrawiam i zapraszam na:
        Forum Słowiańskie
        • kasz0 watpliwe rozejscie 11.02.06, 10:54
         ignorant11 napisał:

         > Ciekawe czy ktos wie jakie jest pokrewieństwo irańsko-słowiańskie i kiedy te
         > języki rozeszły sie

         Sadzac po relacjach las - step to jezyki te nie rozeszly sie lecz stopily.
         Slowianski to synteza baltoslowianska i "iranska" (Chorezm, wspolczesne
         terytorium Turkiestanu). Jezeli uwzglednic bliskie zwiazki litewskiego z
         sanskrytem to synteza dotyczyla dosc podobnych jezykow.

         Bardzo wspolczesna "synteza" obejmuje rosyjski podboj Kaukazu. W 'czystej'
         postaci sarmackim jest jezyk Osetii.

         "Synteza" miala miejsce w latach 200-500 ne. Uwzgledniajac Scytow nalezy dodac
         pare tysiecy lat.
   • bolko_turan Polan Polani 09.02.06, 11:10
    eliot napisał:

    > Nawet Konstanty Porfirogeneta wspominając przodków
    > jednego ze słowianskich przywódców bodaj Zachlumian (senator Michał - jeśli
    > dobrze pamiętam), który to przodek przywędrował z tego (krakowskiego) terenu
    > (niejaki Wysz) określa je mianem ziem Lędzian (Lenzikai) a nie Wislan.
    > MOże więc Geografowi Bawarskiemu nie chodziło o kraj Wiślan a o Wyszland
    > (Visland) - kraj Wysza...? A wyszli z tego Wislanie...???


    Wiz/Wysz jako imie slowianskie zapewne bylo bardzo popularne na calej
    Slowianszczyznie - zwaz na ilosc Wyszehradow.


    Co do Polan, to pochodzi ow etnonim wedle mnie od konkretnego wodza - za czasow
    Lestka Polakow zwano Lestkami, gdyz imie wodza latwiej pomagalo w odroznianiu
    pojedynczych plemion slowianskich, zyjacych przeciez przewaznie na polu. Brak
    etnonimu zwiazanego etymologicznie z polem wsrod Slowian innych regionow,
    wskazuje na to ze nie warto bylo pojedyncze plemie wyroznac takim dla owczesnego
    Slowianina przeciez mocno banalnym okresleniem, w nazwie opisujacym przestrzen
    zyciowa wiekszosci Slowian. Jezeli ja na polu zyje, to czemu nie jam Polan a
    sasiad? Nalezy sie chyba wczuc w logike owczesnym Slowian. Pole ponadto
    pierwotnie bylo naszym okresleniem dla stepow - vide dzikie pola.
    • eliot Re: Polan Polani 09.02.06, 16:21
     bolko_turan napisał:

     > eliot napisał:
     >
     > > Nawet Konstanty Porfirogeneta wspominając przodków
     > > jednego ze słowianskich przywódców bodaj Zachlumian (senator Michał - jeś
     > li
     > > dobrze pamiętam), który to przodek przywędrował z tego (krakowskiego) ter
     > enu
     > > (niejaki Wysz) określa je mianem ziem Lędzian (Lenzikai) a nie Wislan.
     > > MOże więc Geografowi Bawarskiemu nie chodziło o kraj Wiślan a o Wyszland
     > > (Visland) - kraj Wysza...? A wyszli z tego Wislanie...???
     >
     >
     > Wiz/Wysz jako imie slowianskie zapewne bylo bardzo popularne na calej
     > Slowianszczyznie - zwaz na ilosc Wyszehradow.
     >
     Czy choćby nasz Wyszogród...! Co znaczy oczywiści to samo...
     >
     > Co do Polan, to pochodzi ow etnonim wedle mnie od konkretnego wodza - za
     czasow
     > Lestka Polakow zwano Lestkami, gdyz imie wodza latwiej pomagalo w odroznianiu
     > pojedynczych plemion slowianskich, zyjacych przeciez przewaznie na polu. Brak
     > etnonimu zwiazanego etymologicznie z polem wsrod Slowian innych regionow,
     > wskazuje na to ze nie warto bylo pojedyncze plemie wyroznac takim dla
     owczesneg
     > o
     > Slowianina przeciez mocno banalnym okresleniem, w nazwie opisujacym przestrzen
     > zyciowa wiekszosci Slowian. Jezeli ja na polu zyje, to czemu nie jam Polan a
     > sasiad? Nalezy sie chyba wczuc w logike owczesnym Slowian. Pole ponadto
     > pierwotnie bylo naszym okresleniem dla stepow - vide dzikie pola.
     >

     Pojawienie się potrzeby odrębnej nazwy (nazywano nas poprostu Słowianami, a
     kraj Słowiańszccyzną) wynikało ze scalenia państwa przez Mieszka i nadaniu mu
     rangi regionalnego mocarstwa przez Bolka. Jeszcze Mieszko nazwał swoje państwo
     panstwem gnieźnieńskim.
     >
     • ignorant11 Sejm i Lud Polski:))) 10.02.06, 01:28
      eliot napisał:

      >
      > Pojawienie się potrzeby odrębnej nazwy (nazywano nas poprostu Słowianami, a
      > kraj Słowiańszccyzną) wynikało ze scalenia państwa przez Mieszka i nadaniu mu
      > rangi regionalnego mocarstwa przez Bolka. Jeszcze Mieszko nazwał swoje
      państwo
      > panstwem gnieźnieńskim.
      > >
      >

      Sława!

      Nazwa od miasta wcale nie wyklucza mocarstwowości: vide Ateny i Żwiazek
      Ateński, Rzym, Kartagina, nawet Rosje często nazywa sie nieco staromodnie
      Moskwą, a Rosjan Moskalami, ale u Mckiewicz nigdy nie uzyl słowa Rosja ani
      Rosjanin...

      Pozdrawiam i zapraszam na:
      Forum Słowiańskie
      • eliot Re: Sejm i Lud Polski:))) 10.02.06, 15:32
       ignorant11 napisał:
       >
       > Sława!
       >
       > Nazwa od miasta wcale nie wyklucza mocarstwowości: vide Ateny i Żwiazek
       > Ateński, Rzym, Kartagina, nawet Rosje często nazywa sie nieco staromodnie
       > Moskwą, a Rosjan Moskalami, ale u Mckiewicz nigdy nie uzyl słowa Rosja ani
       > Rosjanin...
       >
       >
       Oczywiście! Ale jeśli nazwa Polanie pochodziła od pole, mogła oznaczać też tyle
       co 'miejscowi' tutejsi', 'nasi'. Miała więc integrować w ten sposób by nie
       wyróżniać jednych kosztem drugich, czyli bez dominacji a więc i upokorzenia
       pokonanych... Ateny, Rzym, odrazu pokazywały kto jest tu panem...
       Więc kto wie...? Może to było świadomym zamysłem?
       • ignorant11 Re: Sejm i Lud Polski:))) 10.02.06, 15:52
        eliot napisał:

        > ignorant11 napisał:
        > >
        > > Sława!
        > >
        > > Nazwa od miasta wcale nie wyklucza mocarstwowości: vide Ateny i Żwiazek
        > > Ateński, Rzym, Kartagina, nawet Rosje często nazywa sie nieco staromodnie
        >
        > > Moskwą, a Rosjan Moskalami, ale u Mckiewicz nigdy nie uzyl słowa Rosja an
        > i
        > > Rosjanin...
        > >
        > >
        > Oczywiście! Ale jeśli nazwa Polanie pochodziła od pole, mogła oznaczać też
        tyle
        >
        > co 'miejscowi' tutejsi', 'nasi'. Miała więc integrować w ten sposób by nie
        > wyróżniać jednych kosztem drugich, czyli bez dominacji a więc i upokorzenia
        > pokonanych... Ateny, Rzym, odrazu pokazywały kto jest tu panem...
        > Więc kto wie...? Może to było świadomym zamysłem?


        Sława!

        MOze??

        Tak jak wprowadzenie nowej chrezścijańskiej religii...

        Pozdrawiam i zapraszam na:
        Forum Słowiańskie
        • eliot Re: Sejm i Lud Polski:))) 10.02.06, 16:20
         ignorant11 napisał:

         > Więc kto wie...? Może to było świadomym zamysłem?
         >
         >
         > Sława!
         >
         > MOze??
         >
         > Tak jak wprowadzenie nowej chrezścijańskiej religii...
         >

         No właśnie...!
         Pozdr.
    • kasz0 poludniowy zachod od Kijowa/Arheimar 09.02.06, 19:12
     bolko_turan napisał:

     > Co do Polan, to pochodzi ow etnonim wedle mnie od konkretnego wodza

     Wodz musial byc wybitnie dlugowieczny i panowal nad ogromnymi terytoriami. Na
     zachod od ukrainskich/scytyjskich Polan byli lokalizowani Chorwaci. Jeszcze
     kawalek im bylo do gor Hrvatskich / Krpatskich (hrv/krp/srb).
     • bolko_turan Re: poludniowy zachod od Kijowa/Arheimar 10.02.06, 01:01
      kasz0 napisała:

      > bolko_turan napisał:
      >
      > > Co do Polan, to pochodzi ow etnonim wedle mnie od konkretnego wodza
      >
      > Wodz musial byc wybitnie dlugowieczny i panowal nad ogromnymi terytoriami.


      No faktycznie, tez przezyl wieki tak jak Romulus. Zapewne takze jak i wodz
      Merowingow badz Karolingow...
    • ignorant11 Re: Polan Polani 10.02.06, 01:23
     bolko_turan napisał:

     Pole ponadto
     > pierwotnie bylo naszym okresleniem dla stepow - vide dzikie pola.
     >

     Sława!

     Kiedys bywał tu narcus flavus, który dowodził, ze w Wielkoplsce sa lub były
     stepy.
     Ja jakos nie widziałem.., ale moze kots mi pokaże..?

     Pozdrawiam i zapraszam na:
     Forum Słowiańskie
     • kasz0 role klasowe 10.02.06, 09:35
      ignorant11 napisał:

      > Ja jakos nie widziałem.., ale moze kots mi pokaże..?

      Pod Szczecinem odkryto zabytki scytyjskie. Scytowie bedac koczowniczymi
      rabusiami nie potrzebowali stepu aby okradac swe ofiary. Podobnie sarmacka
      szlachta mogla okradac "swych" oraczy w lasach, na bagnach, ... Slowianska lodz
      czajka byla przystosowana do przewozu koni w odroznieniu od drakkaru Waregow.

      Pasterz i oracz to symboliczne nazwy rol spolecznych na terenach slowianskich.
      Najlatwiej bylo ich rozpoznac po skorzanych butach i lapciach. Konstantynopol
      mial do nich skrajnie rozny stosunek. Rozna sa tez ich daty osadnictwa.
     • framberg Re: Polan Polani 24.04.06, 01:38
      Inf dot wyłącznie wielkopolskich stepów (bez zajmowania stanowiska co do
      meritum dyskusji) -
      w Wielkopolsce była ciągłość stanowisk roślinnych typu step. Świadczy o tym
      zarówno flora jak i zachowana fauna np. stepowy ptak drop. Nie zmienia to
      faktu, że większość krainy była pokryta lasami wyciętymi podczas akcji
      urbanizacyjnej (a właściwie grodowej) w czasach wczesnopiastowskich (badania
      składu procentowego pyłków roślin w osadach jeziornych).
      Trzeba dodać, że istniały też inne typy roślinności nie utrudniające poruszania
      sie wozami np. typ parkowy. Taka roślinność charakteryzowała obszar północ od
      Gór Świętokrzyskich. Często na takich obszarach dokonywano wymian handlowych
      pomiędzy mieszkańcami lasów i pól bądź stepów. Być może takie obszary istaniały
      w omawianym okresie również w Wielopolsce.
  • scand Re: Dlaczego Polska to Polska... 09.02.06, 10:48
   A czy nazwa polana jest archaiczna ? Kraj polan - polania - dość logiczne.
   • eliot Re: Dlaczego Polska to Polska... 09.02.06, 16:23
    scand napisał:

    > A czy nazwa polana jest archaiczna ? Kraj polan - polania - dość logiczne.


    Chyba tak.
    • ignorant11 Re: Dlaczego Polska to Polska... 10.02.06, 01:36
     eliot napisał:

     > scand napisał:
     >
     > > A czy nazwa polana jest archaiczna ? Kraj polan - polania - dość logiczne
     > .
     >
     >
     > Chyba tak.


     Sława!

     A były czasy, gdy wszystko, co za Bugiem było Litwa.

     A przed Korona, Mickiewicz też chyba nie uzywa słowa Polska, ale musiało być
     znane wczesniej, choć u Sienkiewicza tez raczej Korona: " bo dwóch jest
     prawdziwych zołerzy w Rzplitej Kmić na LItwie i Kotlinowski w Koronie"

     Ale oczywiście Jak Kazimierz to Rex Polonie Sueciae, Magnus Dux Lituanie,
     Prusiae... etc, etc...

     A wczesniej Bolek to Rex Slovanorum, Vandalorum.

     O ile slovanorum to rozumiem i jest dla mnie oczywiste, o tyle to Vandalorum
     zastanawia...


     Pozdrawiam i zapraszam na:
     Forum Słowiańskie
     • eliot Re: Dlaczego Polska to Polska... 10.02.06, 15:19
      ignorant11 napisał:

      > A przed Korona, Mickiewicz też chyba nie uzywa słowa Polska, ale musiało być
      > znane wczesniej, choć u Sienkiewicza tez raczej Korona: " bo dwóch jest
      > prawdziwych zołerzy w Rzplitej Kmić na LItwie i Kotlinowski w Koronie"
      >
      > Ale oczywiście Jak Kazimierz to Rex Polonie Sueciae, Magnus Dux Lituanie,
      > Prusiae... etc, etc...
      >
      > A wczesniej Bolek to Rex Slovanorum, Vandalorum.
      >
      > O ile slovanorum to rozumiem i jest dla mnie oczywiste, o tyle to Vandalorum
      > zastanawia...
      >
      >
      Mickiewicz nie używał słowa Polska, bo ono miało dwa znaczenia : Polska jako
      Rzeczpospolita, obejmująca i Litwe i Koronę i Polska jako Polska.

      O Bolku jako o "królu Wandalów" pisalismy przy omawianiu napisów ze
      zniszczonego grobu Bolesława Chrobrego, bo tam ten napis był...
      Nie wiem czy da się jescze coś z tego "wycisnąć"
      • framberg Re: Dlaczego Polska to Polska... 24.04.06, 01:51
       Inaczej. Nazwa Polska została w owym czasie rozszerzona na całość państwo jako
       tworu politycznego. Polska określeniem państwa składającego się z mniejszych
       części, stała się nazwą tworu politycznego a nie terytorium narodowego. Jedną z
       części państwa była Litwa druga przybrała więc nazwę Korona (ze względu na
       niestosowność określenia całości państwa, i jednej z równoprawnych części tym
       samymn mianem).
   • framberg Re: Polana 24.04.06, 01:46
    Polana - pole - dla odróżnienia od obszaru otaczającego - niepolany, niepola.
    Interesujące, że polany były wyłącznie w lasach. I nie koniecznie był to obszar
    uprawny, raczej kawałek stepu między lasami.
    Obszar uprawny między nieuprawnymi podmokłościami to pałęgi. Choć i tu jest coś
    dziwnego: łęgi, ługi to wydłużone podmokłości; obszar między nimi nadający sie
    do osiedlenia i uprawy to pa-łęgi (po-łęgi, po-łągi).
    Intryguje mnie owo po-la, po-łęgi. Po-coś-tam jako obszar zamieszkały przez
    nas, uprawiany przez nas, posiadany przez nas. My to "po-" ?
    • kasz0 plemiona laskie 24.04.06, 08:41
     framberg napisał:

     > Polana - pole - dla odróżnienia od obszaru otaczającego - niepolany, niepola.
     > Interesujące, że polany były wyłącznie w lasach. I nie koniecznie był to
     obszar
     > uprawny, raczej kawałek stepu między lasami.

     Z ta koncepcja najbardziej sie zgadzam. Ludnosc oraczy ma w zasadzie dwie
     zbiorcze nazwy plemion laskich i Siewiercow. Gospodarke zarowa, wypaleniskowa
     prowadzono wlasnie w lasach, ktore geograficznie znajdowaly sie na polnocy -
     siewierze. Maslo maslane.

     Migracja Slowian odbywala sie trasa lesna (ewentualnie laso-stepem). Po prostu
     szukali oni dobrych miejsc pod uprawe. Dlatego przemieszczali sie po polnocnej
     stronie Karpat. Nastepnie mogli skrecic na poludnie poprzez Brame Morawska,
     poniewaz euroazjatycki step konczy sie kolo Mikulova. Dalej na zachod byly
     lasy, Weinviertel, Wienerwald.

     Wyglada na to, ze biblijnie "ostatni byli pierwszymi". Siewercy ze wzgledu na
     swoje pierwotnie skrajnie wschodnie rozmieszczenie byli najbardziej narazeni na
     ataki nomadow. Ruszyli wiec pierwsi i doszli najdalej bo az do Dalmacji i
     Peloponezu.

     Polanie to jeden z synonimow plemion laskich, Lachow, Lechitow, Lengyiel, ...
     Serbscy Piastowie utrwalili w nazwie politycznej fakt z poczatkow panstwa.
     Wielkopolscy oracze wczesniej byli wzglednie slabo eksploatowani przez elity
     nomadow. Fronty przebiegaly wzdluz Laby i Dunaju. Elity tam koncentrowaly swe
     sily. Wielkopolska to bylo absolutne zadupie. Wsi spokojna wsi wesola.
    • framberg Re: Po - ... 05.05.06, 16:47
     Gdzieś dalej widziałem wątek/pytanie "karmin cynober" dotyczący polskich,
     polańskich nazw. Nie moge go znaleźć ale to o "polanie" nadaje się do
     kontynuacji.
     Zastanawiam się nad przedrostkiem po... zwłaszcza w odniesieniu do inf z Chin.
     Po-lana - obszar niby step między lasami. Albo ??? (dalej, na końcu).
     Po-lacy - laccy Po? Laccy w znaczeniu lechiccy, Ukraińcy do dziś mówią polski =
     lacki.
     Polesie, Poleszucy - po- z lasów? (Poleszucy zamieszkiwali lasy, nie polany).
     Pomorze, Pomorzanie - po- znad morza?, morscy, nadmorscy po-?
     Pałęgi, połągi - obszary do zamieszkania lub upraw między łęgami, łągami.
     Również łąki śródbagienne.

     No właśnie, jeśli połągi to nie obszary między bagnami (z akcentem na między
     bagnami) a łąki między obszarami podmokłymi nie nadającymi się do mieszkania i
     wypasu (z akcentem na łąki) to może istatne są obie części nazwy Polanie.

     Może to Po-z-łąk, stepowi Po, łąkowi Po, laccy Po? Polanie, Polacy?
     Po-stepowi, łąkowi (po-lana, step po, step/łąka uzytkowana przez Po - pasterzy
     [po-sterzy?]
     Po-leszucy, leśni Po
     Po-morzanie, nadmorscy Po.
     Po nie musi być nazwą jak w wątku o tien-szańskich, indoeuropejskich Po
     zanotowanych w Chinach ale może oznaczać domyślne my.

     Na takiej zasadzie jak Ostrów, Ostrowiec dotyczy wyspy, półwyspu lub znaczącego
     elementu terenu obok płynącej wody (struga, strumień, strug - rozumiany jako
     nurt). Nazwa dotyczy ziemi ale odnosi się również do sąsiedniej wody.

     W ten sposób Po dotyczyłoby domyślnego my (w odróżnieniu od "my" leksykalnego).
     Po-lacy byliby tymi z nas, którzy są pasterzami, ludźmi łąk, ludźmi stepu, w
     odróżnieniu od innych - ludzi lasu, ludzi wody.

     To tylko takie sobie dywagacje. Bez materiałów źródłowych i poparcia w
     tytułach. Po-prostu tak lubię po-filozofować wink
     • kasz0 nazwa elity rzadzacej 05.05.06, 17:33
      framberg napisał:

      > Po-lacy byliby tymi z nas, którzy są pasterzami

      Sa tylko dwie stare nazwy panstw slowianskich nie pochodzace od nazw elit
      rzadzacych: Polska i Bosnia. Po udowodnieniu Twojej hipotezy pozostalaby tylko
      jedna. Bosnia z elitami prawdopodobnie Obodrytow, potomkow synow Obrow z
      plemiennego zwiazku Awarow.
      • kasz0 pochodzenie elity rzadzacej 05.05.06, 17:46
       We wszystkich panstwach slowianskich z wyjatkiem Polski i Moraw znane sa
       plemienne nazwy ich elit tworzacych panstwo. Przykladowo w Czechach dynastie
       Przemyslidow, Slawnikowcow i Wrszowcow byly chorwackie.

       Polska pozostaje historyczna biala plama.

       Czlonkowie elit chorwackich na polnocy to zupelnie inna grupa etniczna niz
       wspolczesni mieszkancy Dalmacji.
  • ignorant11 Opole, Długople, Koniecpole... 10.02.06, 01:58
   Sława!

   ... Wielopole...

   Widać,że bardzo pokrewnych nazw jest baaardzo dużo.

   MOim zdaniem dowodzi, to,ze archaiczni Polacy byli chlopami, a nie koczownikami.

   Nawet szlachta to tez przecież nieco szlachetniejsi chlopi.

   Zatem była Rzplita państwem chłopow-żolnierzy.

   Pozdrawiam i zapraszam na:
   Forum Słowiańskie
   • eliot Re: Opole, Długople, Koniecpole... 10.02.06, 15:21
    Bo to pole wiele ma znaczeń... oznaczło również i miejsce, np. Krasnopole to
    piękne miejsce...
    • bolko_turan Re: Opole, Długople, Koniecpole... 12.02.06, 12:57
     Spieprzyl sie chyba Twoj watek o Polanach... ^

     sad(
     • olszako Chorwaci Słowianami? 12.02.06, 16:00

      Spójrzcie na końcówkę a nie rdzeń!

      'Chorw'ati','Chrw'ati'.
      Powinno być 'Chorwa'iti'(iczi,icy) jak w przypadku innych
      plemion 'Kryw'iczi','Obodr'iti...
      Początek można wywieść ze slowiańskiego,koniec trudno,chociaż
      jest 'bog'aty','pracow'ity'.No to by była nazwa oznaczająca jakieś
      przymioty/wady ludzkie...Możliwe są nazwy typu'bogaci','silni','biedacy' itd.
      • kasz0 slowianskie koncowki 12.02.06, 17:28
       olszako napisał:

       > Spójrzcie na końcówkę a nie rdzeń!
       >
       > 'Chorw'ati','Chrw'ati'.
       > Powinno być 'Chorwa'iti'(iczi,icy) jak w przypadku innych
       > plemion 'Kryw'iczi','Obodr'iti...

       Przyznam sie, ze nie rozumiem Twoiej tezy.

       W mieszance jezykow slowianskich prawie taka sama funkcje maja:
       c', cz, t'. Przeuraocza jest koncowka szc'.

       Chorwackie r prawie zawsze wymawia sie yr. To jest wlasciwie jeszcze jedna
       samogloska. Taki cyrk z ksieciem Krk spod Wawelu.

       Mieszkajac kolo Kerczu Chorwaci mogli nawet w ciagu 2 pokolen przejsc na jezyk
       slowianski. Jak im sie oplacalo. A sadze, ze bylo warto.

       Koncowki nalezaloby porownywac z czyms sprzed jezykowej asymilacji:
       www.language-museum.com/o/osetin.htm
       • olszako Re: slowianskie koncowki 12.02.06, 23:07
        Ja sie nie bede spieral.
        Ja bym powiedzial 'xrwat'(xyrwat-ale szybko),a jesli wolno to 'xyourwacii'.
        Ale wy na Kaszubach tego nie znaciesmile
      • maestromarro Re: Chorwaci Słowianami? 22.04.06, 10:28
       > Spójrzcie na końcówkę a nie rdzeń!
       >
       > 'Chorw'ati','Chrw'ati'.
       > Powinno być 'Chorwa'iti'(iczi,icy) jak w przypadku innych
       > plemion 'Kryw'iczi','Obodr'iti...

       Hor'Waci. Kry'Wici. Sławniko'Wicy, Zielono'Licy - tak się dzieli wyrazy
     • kasz0 malopolski a malorosyjski 12.02.06, 17:44
      bolko_turan napisał:

      > Spieprzyl sie chyba Twoj watek o Polanach...

      Dyskutujemy prawie o tym na ile barszcz ukrainski jest barszczem malorosyjskim.
      Ciekawe czy jedli go Polanie spod Kijowa?

      Bez Polan byla Polonia Major. A Chorbacje przezwano Polonia Minor. Nawet w tych
      samych czasach. Nie na temat? Kadlubek juz mial problemy. Jak tu napisac aby
      bylo "dobrze".
      • kasz0 jeszcze link 12.02.06, 17:48
       www.muzeum.tarnow.pl/wydawnictwa/czytelnia/artykuly/kroacja.htm
       • framberg Re: jeszcze link 24.04.06, 02:07
        Nie negując całości treści kryjącej sie pod linkiem chcę jednak stwierdzić, że
        w Wiślicy są grody (grody a nie gród). Jedno grodzisko na łąkach, na ESE od
        centrum (widoczne nawet spod kościoła), drugie odkopane przez archeologów w
        centrum (z zachowanym np pallatium). To na łąka strzegło brodu przez rzekę
        która plyneła kiedyś po jego drugiej stronie (do dziś zachowane starorzecze).
        Interesujące, że mieli w tym grodzisku słodką wodę; wszędzie w pobliżu
        źródliska są gorzkie na skutek wpływu gipsów.
     • eliot Re: Opole, Długople, Koniecpole... 13.02.06, 15:58
      bolko_turan napisał:

      > Spieprzyl sie chyba Twoj watek o Polanach... ^
      >
      > sad(
      >
      Zeszło na Chorwatów, w końcu też Słowianie! A jak sam pisałem i o Polanach i o
      Wiślanach w sumie ni widu ni słychu...
      wink
      Pozdr.
      • kasz0 wszystko Gorole 13.02.06, 18:37
       eliot napisał:

       > Zeszło na Chorwatów, w końcu też Słowianie!

       Wedlug mojej koncepcji sprzecznosc interesow Serbow z Chorwatami.

       > A jak sam pisałem i o Polanach i o > Wiślanach w sumie ni widu ni słychu...

       Lud polski ze Schlesien powiedzialby jak w tytule. Ja nie rozumiem o co chodzi
       to i sie nie obraze.

       Kadlubkowe sarmackie plemie Polan ani chybi. Zza Autaju i Tienszan. Autochtoni z
       wielkopolskiego Sarbinowa.
       • bolko_turan Sarebna woda i nauczyciele góralscy 15.02.06, 16:05
        kasz0 napisała:

        Gorole

        > Ja nie rozumiem o co chodzi
        > to i sie nie obraze.


        Nie rozumiesz o co chodzi? To wytlumacze: Po IWSwiatowej, w odrodzonej Polsce
        brakowalo na Slasku nauczycieli. By dzieci nie germanic nauczycielami
        niemieckimi, na Slask wyslano nauczycieli z Podhala – prawdziwych Górali z
        dialektem. Odtad tu i owdzie na Slasku do "allochtonow" mowi sie Gorole.        Rdzen slowianski "sarb" w toponymii ==> sarebna woda

        Tak jak slowo "horwat" zawierajace rdzen slowianski "hora" jest zrodlem
        nowoczesnego slowa polskiego "grzbiet", tak i slowianski rdzen "sarb" – zwiazany
        ze slowem slowianskim "sarebro" - w toponymii jest okresleniem dla "srebrnej
        wody" - w wodzie blyszczacego sie nieba.


        jezioro Sarbsko
        www.posa.z-ne.pl/plenery/Leba2003/okolica2.htm

        Sarbinowo pomorskie / widok
        www.fred-reiner.de/Hyperlinks/Sarbinowo.jpg

        Sarbia
        www.gmina.kolobrzeg.pl/albums/sarbia/dcp05305.jpg

        Sarbinowo Witnica
        www.witnica.pl/img/news_sml/sml_20030703125349.jpg
        • karmin-cynober Ufff... 21.04.06, 00:15
         Niby dlaczego Chorwaci maja byc bardziej iranscy niz reszta. No, i nawet jesli
         to gorscy pasterze z Afganistanu to co maja do konnych wojownikow ze stepow.
         Sarmaci i Scyci ciagneli za soba wozy i rogacizne. Przeciez to nie gorale.
         Taka ilosc rogacizny musiala sie gdzies wypasac. Stepy wysychaly i Scyci
         posuwali sie w kierunku granicy stepu. W III i IV wieku nastapily ostre zimy i
         susze. Trawka wyschla to konie padly. A Scyt bez konia juz zadnej wladzy nie
         mial. Gdzies sie rozpierzchli na piechote i wmieszali w ludnosc zyjaca na
         granicy stepow. Pasuje do Slowian ale dlaczego szlachta? i niby dlaczego Kroaci?

         • karmin-cynober Cos mi sie przypomnialo... 21.04.06, 01:11
          Bylo sobie trzech braci legendarnych zalozycieli Afganistanu. Jeden z nich mial
          na imie Sabier, Sarbien...jakos tak. No to jak? Juz w Afganistanie mamy Serbow z
          Chorwatami.
          • kasz0 Hrv - Srb 21.04.06, 09:01
           karmin-cynober napisała:

           > No to jak? Juz w Afganistanie mamy Serbow z Chorwatami.

           Ponoc wlasnie tak. Lingwisci potrafia ich nazwy utozsamic. Gra dzwiekami Hrv -
           Srb. Trzeba pamietac o samogloskowym r wymawianym jak yr.
         • kasz0 no wlasnie 21.04.06, 08:58
          karmin-cynober napisała:

          > Niby dlaczego Chorwaci maja byc bardziej iranscy niz reszta.

          No wlasnie, dlaczego? Czy to Ty wciskasz to "bardziej", czy wyczytales to
          gdzies w moich postach?

          Ja co najwyzej pisalem o sarmackiej grupie na Balkanach: Chorwaci, Serbowie,
          Obodryci (Bosnia). Ich najazd na Siewiercow opisuja historycy. Pisalem tez o
          Bulgarach i Madziarach. No ale ci ostatni iranscy nie byli.

          > No, i nawet jesli
          > to gorscy pasterze z Afganistanu to co maja do konnych wojownikow ze stepow.

          Przeoczyles moj tekst, ze na stepie tysiac kilometrow w te lub tamte to
          drobiazg? Widzisz jakas roznice miedzy gorskimi pasterzami i konnymi
          wojownikami? Ja takiej roznicy nie widze. Z powodzeniem moze byc konny gorski
          pasterz wojownik. A w styku z oraczami jeszcze na dodatek kaplan.

          > Stepy wysychaly i Scyci
          > posuwali sie w kierunku granicy stepu. W III i IV wieku nastapily ostre zimy

          I tu jest istota zagadnienia. Zmiany klimatyczne przepedzaly pastuchow po calym
          kontynencie. Wedrowali za pastwiskami. Do Indii, do Europy. Ze stepu/pustyni
          Gobi takze do Chin.

          > Trawka wyschla to konie padly. A Scyt bez konia juz zadnej wladzy nie mial.

          Przesadzasz, geografia euro-azjatyckiego stepu ma to do siebie, ze wszedzie
          trawa nie wyschnie. Poniewaz na polnocy wystapi stepowienie lasow. Po prostu
          policz sobie dlugosc granicy laso-stepu. Polodowcowe wysychanie 3,500 lat temu
          zaczelo tworzyc pustynie KaraKum. Ponoc wczesniej w Uzbekistanie byly bagna.
          Jak dojrzysz stepy Gobi, Karakum, Kyzylkum, Daszt el-Kawir itd. itp. to
          zrozumiesz jak z redykiem wedrowali pasterze.

          Wladza Scytow opierala sie na dziedziczeniu wiedzy dowodczej. Mieli szczescie
          na wojnie bo potrafili zjednoczyc plemiona na stepie. Jak umieli zjednoczyc to
          byli nie do pokonania. Jednoczenie padlo gdy nastapilo rozwarstwienie
          majatkowe. Parobkom nie oplacalo sie nadstawiac karku dla pazernych elit.
          Zyciowa strategia bylo zostac oraczem Slowianinem. Zycie ciezkie ale dluzsze bo
          nie ginelo sie za mlodu od miecza. Gdybym mial wybor to wolalbym mieszkac w pol-
          ziemance niz w jurcie na wozie.

          > Pasuje do Slowian ale dlaczego szlachta? i niby dlaczego Kroaci

          Zawsze pozostawala jakas czesc zyjaca z pasterstwa. Step byl zawsze. Dalej czy
          blizej na poludniu. Zawsze na polnoc oc Morza Czarnego. Kiedys takze na wschod
          od Morza Kaspijskiego. Kasta pasterzy-rabusiow-kaplanow istniala od zawsze. Jak
          sie ochrzcili to zostali szlachta. Funkcje religijne byly nadal zarezerwowane
          dla szlachty. Zmienily sie jedynie opowiastki o bostwach. No i kler przestal
          uczestniczyc w rytualnych orgiach.

          Kroaci dlatego, ze byli wyraznie opisywani jako kasta pasterzy-rabusiow-
          kaplanow, czyli wojowie. A kogo by Konstantynopol prosil o pomoc wojskowa?
          Tradycje zachowali az do czasow hajdukow, najemnych mordercow jak Lisowczycy.

          Kroaci dlatego, ze demograficzna baza na Balkanach byli oracze Siewiercy.
          Wszystkie znane nam wspolczesnie nazwy polityczne to nazwy wojskowych elit.
          Lacznie z turkskimi Bulgarami w slowianskiej Bulgarii. Jedynie na Wegrzech
          Siewiercy utracili slowianska mowe. Ale byc moze wiekszosc ich wywieziono jako
          niewolnikow do Anatolii za czasow tureckich.

          Byc moze nieporozumienie polega na tym, ze za Kroatow bierzesz wszystkich
          obywateli wspolczesnej Chorwacji. A genetycznie to w 90 procentach Siewiercy.
          Sarmaccy Hrvati wynarodowili sie prawdopodobnie juz ok. 200 ne. jeszcze w
          okolicach Morza Azowskiego. Popatrz na mape. Na polnoc stamtad mieszkali
          Siewiercy (miasto Sumy), calkiem niedaleko. Hrvatskich synow rodzily tez
          Siewierzanki. Mogly ich rodzic wiecej niz Hrvatki. A swoboda Sarmatek-Amazonek
          mogla sprawic, ze wielu jeszcze sarmackojezycznych Hrvatow bylo genetycznie
          Slowianami. Nie bylo Urzedu Czystosci Rasy a zwyczaje sprzyjaly gwaltownej
          asymilacji. Gosc w dom, bog w dom. Gosc w dom, zona w ciazy.

          Legenda mowi, ze Sarmaci to synowie Scytow z Amazonkami. To bardziej przekaz
          obyczaju niz prawdy genetycznej. Sojusze zawierano poprzez krzyzowa wymiane
          zon. Krolewskich, ale nie tylko. Mieszaly sie geny i jezyki.
          • odarpi Re: no wlasnie 21.04.06, 09:18
           kasz0 napisała:

           Gosc w dom, bog w dom. Gosc w dom, zona w ciazy.
           >
           Ładną masz żonę? Może bym wpadł w gości...?
           wink
           • kasz0 zapraszam 21.04.06, 18:35
            odarpi napisał:

            > kasz0 napisała:
            >
            > Gosc w dom, bog w dom. Gosc w dom, zona w ciazy.
            > >
            > Ładną masz żonę? Może bym wpadł w gości...?

            Kiedys mialem pojechac na polnoc Syberii. No i mialem problem jak postapic "w
            razie". Na szczescie wyjazd nie doszedl do skutku. Moglbym Ci opowiedziec na
            ten temat kawal. Po tym kawale Niemki smiertelnie sie obrazaja. Moze znasz?

            Zwyczaj u Eskimosow ponoc tez calkiem niedawno jeszcze funkcjonowal. W Polsce
            te zwyczaje zwalcza sie od 1000 lat. Sadzisz, ze to dowod na to, ze zwyczajow
            takich nie bylo wczesniej? To czemu Gal Anonim tak sie wzdagal aby nie opisac
            zwyczajow?
         • bolko_turan Re: Ufff... 21.04.06, 12:05
          No na szczescie znalazl sie chociaz jeden madry dyskutant w tym watku - Karmin
          oczywiscie ma racje, nie mozna pasterza baranow porownywac do koczowniczych
          rodow hodujacych wielkie stada rogacizny i koni. Pasztunowie nigdy z rodzinami
          nie przemieszczali sie na wozach z jednego miejsca do drugiego - ot hodowcy
          owcy, zyjacy od zawsze w halupach. Afganistan ze wzgledow klimatycznych i
          geologicznych nie nadaje sie do ekstensywnej hodowli rogacizny, jaka zajmowali
          sie Scytowie i Sarmaci. Mimo to, pojedyncze rody scytyjskie jednak koczowaly w
          tym regionie, co zreszta potwierdzaja enuncjacje genetyki. Tu i owdzie wsrod
          Pasztunow mozna u mezczyzn znalezc scytyjski R1a na y-chromosomie - dlatego tez
          Cavalli Sforza odkryl ze pojedyncze rody Pasztunow pakistanskich genetycznie sa
          spokrewnione z Polakami. U Pasztunow - po Scytach - tu i owdzie wystepuja blond
          wlosy i niebieskie badz zielone oczy:

          en.wikipedia.org/wiki/Imagesmirkharbat_Gula.png

          Zas wiekszosc Pasztunow oczywiscie nie jest spokrewniona z aryjskimi
          koczownikami, pochowanymi w kurhanach sarmackich i scytyjskich. Pasztunowie
          nigdy nie byli ludem homogenicznym, do dzis nie czuja sie narodem - sami siebie
          uwazaja oni za potomkow Izraelitow badz Arabow. Oczywiscie Pasztunowie ani w
          genetycznej linii zenskiej jak i w meskiej nie sa spokrewnieni z Osetyncami ani
          tez z Chorwatami. Nie wiem jak dlugo przyglupowi mam tlumaczyc, ze geny ktore
          dominuja w Chorwacji tak w linii zenskiej jak i meskiej, sa typowe dla
          balkanskiej ludnosci autochtonicznej - nie roznia sie wiec od genow dominujacych
          u Bosniakow, Albanczykow i Grekow. Jedyny gen jaki u Chorwatow jest
          allochtoniczny, to gen typowo polski R1a.

          Czy to takie trudne do zrozumienia, ze mutacje na meskim y-chromosomie jak i
          zenskiej mtDNA przez tysiaclecia bez zmiany przechodza z generacji na generacje?
          Jezeli kobiety i mezczyzni jednego regionu nie sa spokrewnieni z innymi w danym
          regionie, to dopatrywanie sie wedrowki miedzy oba regionami jest absurdem naukowym.
          • kasz0 uwazne czytanie 21.04.06, 19:15
           bolko_turan napisał:

           > Jezeli kobiety i mezczyzni jednego regionu nie sa spokrewnieni z innymi w
           danym
           > regionie, to dopatrywanie sie wedrowki miedzy oba regionami jest absurdem
           nauko
           > wym.

           W opisywanym przypadku wyraznie pisalem osobno o pasterskich elitach a osobno o
           dominujacych demograficznie oraczach. Historycy ekonomii wykazali, ze proporcja
           wojownikow do oraczy nie mogla przekraczac 1:10. Jak rabusiow bylo za duzo to
           sie system walil.

           Czy Twoje usilowania dowodzenia wykazuja, ze Cyganie nie byli ludem
           koczowniczym poniewaz wiekszosc ludnosci na terenach gdzie obecnie mieszkaja ma
           geny nie wykazujace aby Cyganie migrowali z Indii? Czy zadales SOBIE pytanie
           czego dowodzisz? Bo dla mnie jest oczywiste, ze stale trafiasz obok.

           Czy wykazales, ze nie jest mozliwa w dominujacym genotypie Siewiercow maksimum
           10 procentowa domieszka krwi Sarmatow? Dowodzisz stale czegos innego. Sprawdz,
           ze geny awarskie sa wykrywane. Bynajmniej nie jako dominujace. Sa ponizej 2
           procent.

           > sa typowe dla
           > balkanskiej ludnosci autochtonicznej ...
           ...
           > nie roznia sie wiec od genow dominujacych
           > u Bosniakow, Albanczykow i Grekow. Jedyny gen jaki u Chorwatow jest
           > allochtoniczny, to gen typowo polski R1a.

           W czasach Cyryla i Metodego ludnosc Grecji byla w znacznej wiekszosci
           slowianska. Dopiero w czasach Ataturka Grecy prowadzili antyslowianskie czystki
           etniczne. Udowadniasz co najwyzej, ze czystki nie objely Slowian zgreczonych
           jezykowo i kulturowo. Co prawda ja kulture Balkanow dostrzegam jako turecka.
           Totez nie wiem co poza jezykiem musieli zmieniac tamtejsi prawoslawni Slowianie
           o tureckich tradycjach kulturalnych.

           O Bosniakach napisales celowo czy Ci sie omsknelo? Przed 1541 Bosniacy byli
           chrzescianami bogomilcami. Nie wiedzialem aby ktokolwiek mial watpliwosci co do
           ich slowianskosci. To Siewiercy opanowani przez (zapewne sarmackie) elity
           Obodrytow. Jakich oczekujesz roznic genetycznych w stosunku do Chorwatow. Nawet
           tym samym jezykiem mowia.

           Albanczycy moga byc genetycznie tak samo wymieszani jak Jugoslawia. Drobna
           iliryjska domieszka w slowianskim morzu. Sa po prostu bardzo mala grupa. Czy
           moglbys wyjasnic, ktora ludnosc na Balkanach uwazasz za autochtoniczna?

           > Cavalli Sforza odkryl ze pojedyncze rody Pasztunow pakistanskich genetycznie
           > sa spokrewnione z Polakami.

           Czy to uwazasz za dowod, ze sarmackie elity wsrod Slowian nie maja zwiazku z
           Afganistanem, Pakistanem i polnoca Indii?

           > Oczywiscie Pasztunowie ani w
           > genetycznej linii zenskiej jak i w meskiej nie sa spokrewnieni z Osetyncami
           > ani tez z Chorwatami.

           Z Polakami sa spokrewnieni ale z Chorwatami juz nie. Gleboko nieprzekonujaca
           logika. Szczegolnie gdy wspomniec 1000 lat emu lokalizacje Chrobacji i
           Slawnikowcow.

           Natomiast Osetyncy mowia jezykiem sarmackim tak jak Pasztunowie. To jest dowod
           na to, ze w Osetii nie ostaly sie zadne geny sarmackie i zadne scytyjskie? No
           bo jak Scytowie sporadycznie sie mieszali z Pasztunami to da sie to wykryc.
           Natomiast na swym glownym terytorium Scytowie z ludnoscia wspolczesnej Osetii
           sie nie mieszali. Uwazasz sie za przekonywujacego?
          • kasz0 czy polska szlachta wywodzila sie od Sarmatow? 21.04.06, 19:26
           bolko_turan napisał:

           > No na szczescie znalazl sie chociaz jeden madry dyskutant w tym watku - Karmin
           > oczywiscie ma racje, nie mozna pasterza baranow porownywac do koczowniczych
           > rodow hodujacych wielkie stada rogacizny i koni.

           Ruchy migracyjne przed wiekami byly glownie prowokowane zmianami klimatycznymi.
           Ludzie przeprowadzali sie z powodu glodu. Czy uwazasz za przekonywujace, ze
           pasterz z glodu nie mogl sie przestawic z konnego pasania owiec na pasanie krow
           i koni? Co mu bronilo? Twoj dyzgust?

           Sarmaci przed kolapsem Sarmatow byli lokowani na wschod od Morza Kaspijskiego.
           Klimat byl wilgotniejszy od wspolczesnego. W wyniku wysychania Sarmatow
           polnocnych od poludniowych oddzielila pustynia KaraKum. Ale do wspolczesnosci
           tereny wzdluz morz nie spustynnialy. Sa przejezdnie dla konnych pasterzy
           rabusiow. Byly takze przejezdne dla Cyganow.
           • karmin-cynober Re: czy polska szlachta wywodzila sie od Sarmatow 22.04.06, 05:21
            Bardziej uwierze w to, ze Cyganie sa pozostaloscia Sarmatow niz Chorwaci.
            Gdyby jakies sarmackie plemie zachowalo swoja odrebnosc wsrod Slowian to
            wlasnie zyliby jak Cyganie.
            • karmin-cynober Wolnosc Amazonek? 22.04.06, 05:44
             Scytyjskie kobiety to mialy g... do powiedzenia a rola Amazonek nie jest
             wytlumaczona. Wojowniczki-szamanki? Lekka jazda? Kobiety wyksztalcone na
             zolnierzy broniace obozow podczas nieobecnosci mezczyzn? Zenily sie z Sarmatami
             ale ich dzieci nigdy nie mowily dobrze po scytyjsku? Czyzby rozne jezyki?
             Scytyjskie kobiety uzywaly jakiejs masci zamiast wody i ich skora stawala sie
             gladka. fajnie, ze mialy dobre kpsmetyki ale okres i porod bez wody to musiala
             byc katorga. Cos mi sie przypomina, ze te amazonki w kurhanach to bardzo mlode
             dziewczyny byly. Nie ma matek to nie ma jezyka i tyle ze Scytow-Sarmatow
             pozostalo. Slowian nie zauwazona w historii bo nie brali udzialu w europejskiej
             historii. Bylismy bardziej zoorientowani na wschod a skubani nomadzi slowa
             pisanego nie zostawili. Tez sie petalismy z glodu. Twierdzenie, ze jacys
             pasterze baranow petali sie po stepach jest takim samym stwierdzeniem jak
             wszyscy Slowianie petali sie po stepach. Nie da sie tego udowodnic.
             Scyci chlali greckie wino, handlowali z Grecja, nigdy nie napadli wlasciwego
             hellas, tworzyli sztuke grecko-scytyjska co swiadczy o ich wielkiej fascynacji
             Grecja. Dlaczego majac wszelkie mozliwosci, podbite narody, zyzna glebe Ukrainy
             i kupe zlota nie stworzyli cywilizacji na wzor srodziemnomorski? Zakaz
             osiedlania sie i zajmowania rola wsrod nomadow mogl byc powodem. Aby Scyt na
             piechote wmieszal sie w inna ludnosc to struktury plemienne i spolecznosci
             scytyjskie musialy byc kompletnie rozbite i nikt zasad plemiennych juz nie
             pilnowal.
             • karmin-cynober Obodryci i Chorwaci 22.04.06, 06:03
              dlaczego ich sie razem kojarzy?
              • kasz0 Re: Obodryci i Chorwaci 22.04.06, 09:29
               karmin-cynober napisała:

               > dlaczego ich sie razem kojarzy?

               Historycy przekazali, ze na Balkany najechaly wspolnie plemiona Chorwatow,
               Serbow i Obodrytow. Najechaly Siewiercow sto lat wczesnniej osadzonych tam
               przez Konstantynopol. Chorwaci pochodzili wtedy z poludnia wspolczesnej Polski,
               ze wschodnich Czech, Moraw, Slowacji i Panonii. Serbowie pochodzili z nad Laby
               i z zachodniej Polski. Obodryci pochodzili z Meklemburgii i Pomorza Przedniego.
               Serbowie i Obodryci dostawali juz wtedy potezne wciry od Germanow na swych
               owczesnych "NRDowskich" terytoriach. Ci Slowianie, ktorzy tam zostali przez
               1000 lat byli chlopami i wspolczesnie sa niemieckojezyczni.

               Chorwaci zostali pobici przez Madziarow a nastepnie dobici przez serbskich
               Piastow i Przemyslidow.
               • kasz0 Liczby: Obodryci i Chorwaci 22.04.06, 10:04
                kasz0 napisała:

                > Historycy przekazali, ze na Balkany najechaly wspolnie plemiona Chorwatow,
                > Serbow i Obodrytow.

                Mozna oszacowac, ze lacznie moglo byc wtedy 25-30 tysiecy "sarmackich" wojow.
                Czesc niewatpliwie pozostala w Polsce, Czechach i Morawach.
                Wiekszosc "niemieckiej" szlachty w "NRD" miala takze slowianskie (sarmackie)
                korzenie. Balkany opanowalo wiec 5-15 tysiecy wojownikow. Jako jedna armia
                bylaby to imperialna potega. Jednak dzialali oni w rozproszeniu. Aby podkreslic
                swa odrebnosc reprezentowali rozne religie: katolicyzm, prawoslawie,
                bogomilcow. W Polsce w 966 zastapili liturgie cyrylo-metodejska na lacinska.
                Chorwatow zastapili polabscy Serbowie.
                • kasz0 poprawka 22.04.06, 10:06
                 kasz0 napisała:

                 > Mozna oszacowac, ze lacznie moglo byc wtedy 25-30 tysiecy "sarmackich" wojow.

                 Pominalem w rozawzaniach liczebnosc wojska Slowianszczyzny Wschodniej. Nie
                 rozgryzam stosunkow Waregow z Sarmatami.
             • kasz0 Re: Wolnosc Amazonek? 22.04.06, 09:17
              karmin-cynober napisała:

              > Zenily sie z Sarmatami
              > ale ich dzieci nigdy nie mowily dobrze po scytyjsku?

              Uczestniczyly w religijnych orgiach z udzialem niescytyjskich oraczy. Ich
              dzieci mialy geny nie tylko scytyjskie. Ich dzieci mowily po scytyjsku.
              Scytyjscy wojowie uczestniczyli w religijnych orgiach z udzialem niescytyjskich
              kobiet. Ich dzieci nie mowily po scytyjsku. Ich synowie mogli ewentualnie uczyc
              sie jezyka scytyjskiego od 7 roku zycia wraz z nauka wojaczki.

              Proporcja scytyjskosci do niescytyjskosci nie mogla przekroczyc 1:10. Po dwoch
              pokoleniach 9 na 10 scytyjskich synow nie mowilo po scytyjsku.

              > Scytyjskie kobiety to mialy g... do powiedzenia a rola Amazonek nie jest
              > wytlumaczona.

              Zdecyduj sie, albo nie jest wytlumaczona albo kategorycznie nie mialy nic do
              powiedzenia. Rola kobiet byla wysoka gdy zywily one spolecznosc pod nieobecnosc
              wojownikow. Pelnienie dodatkowo obowiazkow wojennych podnosilo ich range.
              Kobieta-szmanka to bardzo wysoka pozycja spoleczna. Chyba najwyzsza.

              Kobiety mogly z powodzeniem walczyc wraz z mezczyznami na polu walki. Zwroc
              uwage, ze najwazniejsza umiejetnoscia bylo strzelanie z luku. Na glopujacym
              koniu w momencie gdy zadne kopyto nie dotyka ziemi. Nie byla to kwestia sily
              lecz treningu. Legenda o Amazonkach dowodzi jedynie tego, ze plemiona sarmackie
              byly zbyt malo liczne aby zwyciezac jedynie przy pomocy udzialu mezczyzn.
              Amazonki sa swiadectwem slabosci demograficznej Sarmatow. Sa tez sygnalem, ze
              Sarmaci mogli chetnie korzystac z demograficznego wsparcia Slowian. Po dwoch
              pokoleniach takiej wspolpracy sarmackosc stawala sie jedynie rola spoleczna.
              Przy pelnej genetycznej i jezykowej asymilacji. W 200 ne. Chorwaci
              prawdopodobnie genetycznie i jezykowo zasymilowali sie ze Slowianami-
              Siewiercami. Pozostala sarmacka rola spoleczna wyraznie pielegnowana przez
              polska szlachte.
             • bolko_turan _________________________________ ______Wojowniczki 05.05.06, 12:00
              karmin-cynober napisała:

              > Wojowniczki-szamanki? Lekka jazda? Kobiety wyksztalcone na
              > zolnierzy broniace obozow podczas nieobecnosci mezczyzn?

              Bycie wojowniczka bylo dla Scytyjki czy Sarmatki koniecznoscia – przeciez nie
              jest tak ze nie wychodzily one caly dzien z jurty, nie zajmujac sie hodowla
              zwierzat. Do zakresu hodowli nalezala takze obrona, czyli lucznictwo. Nie przez
              przypadek luk byl glowna bronia koczownikow - by w obronie swych zwierzat (czyli
              ich glownego kapitalu) odstraszyc czy zwalczac wilka badz innych drapiezcow,
              bron dystansowa i znajomosc jej obslugi byla konieczna, tak dla mezczyzny,
              kobiety jak i dziecka.


              > Scytyjskie kobiety uzywaly jakiejs masci zamiast wody i ich skora stawala sie
              > gladka. fajnie, ze mialy dobre kpsmetyki ale okres i porod bez wody to musiala
              > byc katorga. Cos mi sie przypomina, ze te amazonki w kurhanach to bardzo mlode
              > dziewczyny byly.

              Z tego co piszesz mozna chyba wnioskowac ze sie wczuwasz. Ja tez, w te czy inne
              czasy.


              > Scyci chlali greckie wino, handlowali z Grecja, nigdy nie napadli wlasciwego
              > hellas, tworzyli sztuke grecko-scytyjska co swiadczy o ich wielkiej fascynacji
              > Grecja.

              Mnie sie najbardziej podoba ich stylizowana sztuka, jeszcze z okresu przed
              wplywami greckimi.

              Miedzy innymi uwielbiam to:

              scytowie.strona.de/images/kostromskajajelen.jpg
              scytowie.strona.de/images/panterakelermes.jpg


              > Dlaczego majac wszelkie mozliwosci, podbite narody, zyzna glebe Ukrainy i kupe
              zlota nie stworzyli cywilizacji na wzor srodziemnomorski? Zakaz
              > osiedlania sie i zajmowania rola wsrod nomadow mogl byc powodem. Aby Scyt na
              > piechote wmieszal sie w inna ludnosc to struktury plemienne i spolecznosci
              > scytyjskie musialy byc kompletnie rozbite i nikt zasad plemiennych juz nie
              > pilnowal.


              Ciekawa teza, ale wolalbym z Toba dyskutowac na innym kanale.
              • karmin-cynober Jednorozce? Gryfy tez ciekawe. 05.05.06, 19:02
               To ich zlotko faktycznie fascynuje. Nomadzi-rabusie nie powinni pozostawic po
               sobie specjalnej kultury ale ich wyroby sa na niezlym poziomie. Rozplywajac sie
               wsrod innych ludow nie przekazali tych umiejetnosci dalej.
               • bolko_turan Re: Jednorozce? Gryfy tez ciekawe. 08.05.06, 11:39
                karmin-cynober napisała:

                > Jednorozce? Gryfy tez ciekawe.


                Co jest z jednorozcami? Nie wiem, mam zgadnac co myslisz czy jak? Ze co, ze w
                kulturze europejskiej postac jednorozca czy gryfa z mitologii scytyjskiej
                pochodzi? No ok, ja tak mysle – potwierdzaja to zreszta odkrycia archeologiczne.
                Scytowie ozdabiali swe konie rogami jelenimi, zapewne by ich wyglad kojarzyl sie
                ze zwierzetami mitycznymi. Smok w Europie tez od Scytow.


                > To ich zlotko faktycznie fascynuje. Nomadzi-rabusie nie powinni pozostawic po
                > sobie specjalnej kultury ale ich wyroby sa na niezlym poziomie. Rozplywajac
                sie wsrod innych ludow nie przekazali tych umiejetnosci dalej.


                No nie wiem. A nasi Kurpowie? Kultura scytyjska znalazla kontynuacje u Sarmatow,
                kultura Sarmatow u Gotow – tych ostatnich na podstawie kultury nie da sie
                rozrozniac, ale mieli oni wielki wklad w kulture Europy sredniwiecznej (fibuly i
                takie rzeczy). Jubilerow juz zawsze ciagnelo do wielkiego kapitalu… dlatego
                rzemieslinicy scytyjscy tak szybko znalezli sie w scytyjsko-greckich centrach
                handlowych nad Morzem Czarnym, gdzie zas nastpil okres wplywow greckich w ich
                sztuce. Styl zwierzecy tak szybko nie zniknal...
                • bolko_turan Karmin znasz te rekonstrukcje? 08.05.06, 22:17
                 Sa jeszcze inne, moze znajde.

                 bolko_turan napisał:

                 > No ok, ja tak mysle – potwierdzaja to zreszta odkrycia archeologiczne.
                 > Scytowie ozdabiali swe konie rogami jelenimi, zapewne by ich wyglad kojarzyl
                 sie ze zwierzetami mitycznymi.

                 www.figurenspiele.de/Dateien/geschichte/sarmaten.htm


                 Tu cos ciekawego o genetyce koni.

                 www.ratgeber-lexikon.de/informationen/Pferd.shtml
                 • bolko_turan Te sa Tobie chyba znane 08.05.06, 22:51
                  www.orientarch.uni-halle.de/teach/horse/

                  www.ancientworlds.net/aw/Article/729288


                  gRYFY

                  www.isidore-of-seville.com/griffins/1-4.html
                  • karmin-cynober Re: Te sa Tobie chyba znane 09.05.06, 13:19

                   members.tripod.com/~Hal_MacGregor/gregor/Scythians.jpg

                   www.pinetreeweb.com/stag.htm

                   Nie moge znalezc linka na ktorym jest zdjecie altajskiego kurhanu. Nad glowa
                   szkieletu znajduje sie plakietka z jednorozcem, tak jak na rekonstrukcji
                   wojownikow. Najwyrazniej byl to wazny znak dla Scytow Krolewskich. W wiekszosci
                   artykulow to kopytne zwierze interpretowane jest jako jednorozec noszacy na
                   rogach kule sloneczna. Wedlug fachowcow w skomplikowanym ukladzie rogow
                   znajduja sie symbole solarne. Owszem, legenda o jednorozcu rozpowszechniona w
                   wielu krajach ma byc scytyjskiego autorstwa. Ciekawe czy jelenie po stepach
                   biegaja? Zawsze mi sie wydawalo, ze te zwierzeta sa bardziej z lasem zwiazane.
                   Najstarszy wizerunek gryfa pochodzi oczywiscie z kurhanow. Scyci wymigiwali sie
                   jakas bajka szpiegowani przez Grekow. Skad macie tyle zlota? Cwaniacy zawsze
                   odpowiadali, ze za nimi znajduje sie kraj niebezpiecznych gryfow, ktore pilnuja
                   zlota. Gryfy walczace ze Scytami pojawiaja sie na greckiej ceramice. Pozniej
                   ubranka zamieniono i Grecy walcza z gryfami. Najwyrazniej mit sie
                   rozpowszechnil.
                   Na pustyni gobi znaleziono ogromne ilosci szkieletow jakis zaurow sprzed 80
                   milionow lat. Zrekonstruowane szkielety moglyby sprawiac wrazenie polptaka-
                   poldrapieznika. Podejrzewa sie ze Scytow naprowadzila fantazja, zainspirowana
                   koscmi nieznanych im zwierzat, na wizerunek gryfa. Byc moze w prehistorii
                   ludzie znajdujacy foscylia wierzyli , ze tego typu kosci sa rodzajem amuletow i
                   pochodza od mitycznych hybryd, ktore strzega skarbow, przodkow, krain lub
                   czegos innego.
                   Gryfy walczace ze Scytami musialy byc ich przeciwnikami. Dziwne, ze tak
                   uwielbiali swoich przeciwnikow. Jest jedna zlota plakietka z Ermitazu na ktorej
                   juz bardzo skomplikowany anatomicznie gryf (czyli zrobil nam sie smok) atakuje
                   jednorozca. Na zlotym pektorale gryfy atakuja konie. Hmm...dziwne, walczace
                   mity. Podpuszczali sie do walki? Mitologia jako propaganda wojny?
                   Gryf z glowa i skrzydlami orla oraz tulowiem lwa jest scytyjskim wynalazkiem.
                   To nie znaczy ze wszystkie hybrydy typu sfinksy, pegazy itd. pochodza od nich.
                   Pelno takich zwierzecych fantazji w roznych kulturach.
                   • bolko_turan :-))) 10.05.06, 02:58
                    karmin-cynober napisała:

                    > Nie moge znalezc linka na ktorym jest zdjecie altajskiego kurhanu. Nad glowa
                    > szkieletu znajduje sie plakietka z jednorozcem, tak jak na rekonstrukcji
                    > wojownikow. Najwyrazniej byl to wazny znak dla Scytow Krolewskich.

                    Jesli Altaj to raczej nie konkretni "Scytowie Krolewscy", a ksiazeta scytyjscy.


                    W wiekszosci
                    > artykulow to kopytne zwierze interpretowane jest jako jednorozec noszacy na
                    > rogach kule sloneczna. Wedlug fachowcow w skomplikowanym ukladzie rogow
                    > znajduja sie symbole solarne.

                    W ksiazce o starozytnej sztuce iranskiej mam dokumentowane bardzo dziwne korony
                    wladcow sassanidzkich. Sassanidzi tak jak i scytyjscy Partowie zapewne byli tego
                    samego pochodzenia, przyszli przecie ze wschodu, a ich kultura wskazuje wiele
                    elementow scytyjskich. W koronach tych znajduja sie sybole solarne czyli kula
                    sloneczna, na innych zas slonce pomiedzy ksiezycem. (Z motywem zapewne zetknelas
                    sie takze w innym kontekscie. Jest tej symboliki u nas sporo.) Ksiezyc w tychze
                    koronach przypomina rogi – no i otwiera sie wielkie pole dla filozofowania. Ot
                    moja propozycja:

                    Rogi trzymaja korone (korona = rogi!!!) ==> slonce (korona!!!) ==> symbol wladzy
                    synow slonca (=mitologia scytyjska)


                    www.hp.uab.edu/image_archive/ugp/metal06.jpg

                    www.hp.uab.edu/image_archive/ugp/metal02.jpg

                    www.hp.uab.edu/image_archive/ugp/coin06.jpg

                    www.hp.uab.edu/image_archive/ugp/relief01.jpg

                    upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/ShapurII.jpg


                    Owszem, legenda o jednorozcu rozpowszechniona w
                    > wielu krajach ma byc scytyjskiego autorstwa. Ciekawe czy jelenie po stepach
                    > biegaja? Zawsze mi sie wydawalo, ze te zwierzeta sa bardziej z lasem zwiazane.

                    W zimie koczownicy przewaznie opuszczali stepy, a jelen wowczas urozmaical
                    diete. Czy to nie Herodot wspominal ze Scytowie nad Morzem Czarnym zimowali? Nad
                    Altajem poza tym jest sporo lasow i nie do konca wszystko stepy – zawsze
                    znalazla sie we Wielkiej Scytii tu i owdzie jakas mozliwosc do polowania jeleni.
                    Elity byc moze polowaly te zwierzeta rytualnie z powodow religijnych. Czy
                    dopatrujesz sie w kulturze Scytow jakiegos zwiazku jelenia ze jednorozcem?
                    Przypomniala mi sie symboloka chrzescijanska - wiesz, te obrazki jeleni z
                    swiecacym krzyzem miedzy jego rogami.


                    > Najstarszy wizerunek gryfa pochodzi oczywiscie z kurhanow. Scyci wymigiwali
                    sie jakas bajka szpiegowani przez Grekow. Skad macie tyle zlota? Cwaniacy zawsze
                    > odpowiadali, ze za nimi znajduje sie kraj niebezpiecznych gryfow, ktore
                    pilnuja zlota. Gryfy walczace ze Scytami pojawiaja sie na greckiej ceramice.
                    Pozniej ubranka zamieniono i Grecy walcza z gryfami. Najwyrazniej mit sie
                    > rozpowszechnil.

                    Osobiscie w gryfie oraz innych stworach scytyjskich widze awatary, sily natury,
                    moze tozsame z pojedynczymi bogami. Jezeli dzialo sie cos niezwyklego, np. owca
                    zniknela, to odpowiedzialnosc wowczas przypisywano demonom badz bogom (jezeli to
                    nie to samo). Bylo tak w wierzeniach domowych Slowian. Sluzylo to chyba
                    wewnetrznemu pokojowi w "zadzrudze" – demon winny ze owca porwana, nie stroz owcy.

                    Mnie sie wydaje ze mitologie Scytow nalezy rozpatrywac w kontekscie religii
                    praindoeuropejskiej – w koncu siedziby Scytow byly indoeuropejskim jadrem a
                    zatem i jadrem tejze mitologii i wiary. Nazwy bogow i ksztalty jakie przybierali
                    zmienialy sie, ale nie ich funkcje.


                    > Na pustyni gobi znaleziono ogromne ilosci szkieletow jakis zaurow sprzed 80
                    > milionow lat. Zrekonstruowane szkielety moglyby sprawiac wrazenie polptaka-
                    > poldrapieznika. Podejrzewa sie ze Scytow naprowadzila fantazja, zainspirowana
                    > koscmi nieznanych im zwierzat, na wizerunek gryfa. Byc moze w prehistorii
                    > ludzie znajdujacy foscylia wierzyli , ze tego typu kosci sa rodzajem amuletow
                    i pochodza od mitycznych hybryd, ktore strzega skarbow, przodkow, krain lub
                    > czegos innego.

                    Tak wlasnie wyobraza sie pochodzenie postaci smoka – szkielet dinozaura dal
                    material dla mitologizowania. Hmmm... byc moze slady walki i kleski, w
                    imaginacji tych ktorzy sie z takim miejscem spotkali, czyli znowu symbolika.
                    Chcialbym sie kiedys wybrac w ten region wewnetrznej Mongolii / polnocnych Chin,
                    takze do Kotliny Tarimskiej w Xinjiang, chyba ciekawe miejsca.


                    > Gryfy walczace ze Scytami musialy byc ich przeciwnikami. Dziwne, ze tak
                    > uwielbiali swoich przeciwnikow. Jest jedna zlota plakietka z Ermitazu na
                    ktorej juz bardzo skomplikowany anatomicznie gryf (czyli zrobil nam sie smok)
                    atakuje jednorozca. Na zlotym pektorale gryfy atakuja konie. Hmm...dziwne,
                    walczace mity. Podpuszczali sie do walki? Mitologia jako propaganda wojny?
                    > Gryf z glowa i skrzydlami orla oraz tulowiem lwa jest scytyjskim wynalazkiem.
                    > To nie znaczy ze wszystkie hybrydy typu sfinksy, pegazy itd. pochodza od nich.
                    > Pelno takich zwierzecych fantazji w roznych kulturach.

                    Jezeli gryf byl awatarem jednego z bogow scytyjskich/natury - tak jak ja to
                    sobie wyobrazam -, to walka ta Scytow symbolizowala ich odwage, sile ale i
                    rowniez respekt przed natura/bogiem. Przeciwnik godny, a wiec i symbolika godna
                    utrwalenia.
                    • bolko_turan Re: :-))) 10.05.06, 03:38
                     Karmin malt Salonkunst mit Einhorn Motiven? Ha ha ha przyznaj sie, ile
                     jednorozcow juz namalowalas?

                     wink))
                     • karmin-cynober Re: :-))) 10.05.06, 04:21
                      Nie mam zapedow do jeleni na rykowisku. Scyci na sto procent mieli. Pewnie
                      niezle placili za jelonka.
                      Rogi jelenia symbolem wladzy i slonca? Pewnie tak bylo. Dlaczego zwierze na
                      ktore polowali w sezonie zimowym? Nie wywodze ich z lasu, to tylko takie sobie
                      dywagacje. Chorwaci chyba rogow na glowach nie nosili wiec kasz0 jeleniem sie
                      nie pozywi.
                      Robi kariere w historycy.org i zasuwa na wszystkich watkach o
                      kaplanach-rabusiach i omamianych religia oraczach. Dlatego pytalam a gdzie
                      jednorozec? Koniarze rogi wsrod Slowian pogubili. Pewnie oracze opchneli towar.
                      Wymienili kolekcje w X wieku na wielblada. Wieksze wrazenie w polityce
                      zagranicznej robil.
                      • karmin-cynober Re: :-))) 10.05.06, 04:41
                       Oprocz historii spadajacych prezentow dla trzech braci i walczacych gryfow to
                       wlasciwie niewiele wiadomo. Dlaczego nie zajac sie czesto przedstawiona przez
                       nich rogacizna? Jednorozec pojawia sie bardzo czesto.
                       Braciszek namaszczony przez slonce otrzymal wladze. Reszta kast musiala sie
                       przyporzadkowac pomazancu slonecznemu. Gryfy jako zacheta do walki. Religia jak
                       propaganda wojenna. Jakos sie goscie musieli wytlumaczyc. Chociaz wierzenia moga
                       byc starsze niz sposob zycia, ktorego wymagal step.
                       Dlaczego uwazasz Scytow w Altaju za ksiazeta?
                       • kasz0 uczestnictwo oraczy obowiazkowe 10.05.06, 09:26
                        karmin-cynober napisała:

                        > Braciszek namaszczony przez slonce otrzymal wladze. Reszta kast musiala sie
                        > przyporzadkowac pomazancu slonecznemu.

                        Dla uswietnienia uroczystosci na Plac Czerwony spedzano wszystkich oraczy.
                      • kasz0 podaj zrodla 10.05.06, 09:23