Dodaj do ulubionych

O tym jak Polacy cywilizowali nowy świat

17.04.06, 13:15

Sława!
Pionierzy Nowego Świata
wyprawy.onet.pl/11272,472,1326314,ekspedycja.html
Autor: Ryszard Badowski

Źródłosurpriseddkrywanie Świata - Polacy na sześciu kontynentach


Nieco wcześniej niż w Brazylii Polacy pojawili się w Ameryce Północnej. Nie
sposób jednak ustalić nazwisko tego, który pierwszy stanął na tym
kontynencie. Wiadomo tylko, że był nim jeden z sześciu smolarzy polskich
uczestniczących w wyprawie słynnego żeglarza i korsarza Waltera Raleigha,
wysłanego w 1585 roku przez królową Elżbietę I do Wirginii w celu założenia
pierwszej europejskiej osady w Nowym Świecie.Wioska indiańska
Jednym z motywów tego przedsięwzięcia była chęć uniezależnienia się Anglii od
importu z Polski drewna na maszty żaglowców, smoły, potażu i innych produktów
przemysłu leśnego, które zamierzano odtąd pozyskiwać we własnej zamorskiej
kolonii.

Polscy smolarze zamieszkali w kolonii Wirginia, wśród 180 kolonistów, na
terenach bronionych z determinacją przez Irokezów. Na skutek kłótni i
niesnasek osadników oraz wrogiej postawy Indian siedlisko to w następnym roku
porzucono. Dwie kolejne próby osadzenia przybyszów z Europy na ziemi
amerykańskiej także się nie powiodły. Dopiero w 1607 roku powstała osada
Jamestown, do której w 1608 roku na statku „Mary and Margaret" przybyła grupa
Polaków i Holendrów. Naszych rodaków zwerbował kapitan tego żaglowca John
Smith, który niegdyś zaciągnął się do służby siedmiogrodzkiego księcia
Zygmunta Batorego. Ranny popadł w niewolę turecką. Sprzedany Tatarom, zdołał
zbiec do Polski, gdzie udzielono mu pomocy. Gdy wyruszał do Ameryki, pamiętał
o Polakach, którzy w nowej kolonii mieli budować tartaki oraz produkować
smołę, dziegieć, szkło i mydło celem wywozu tych ostatnich do Anglii - tak
pisze amerykański historyk Wertenbaker w książce „The First Americans",
opublikowanej w 1927 roku oraz polski dyplomata Jan Drohojowski w
opracowaniu „Polacy w Ameryce" (KAW, 1976).

W znacznie starszym dziele „The Generall Historie of Virginia", wydanym w
Londynie w 1624 roku, można przeczytać, że druga grupa Polaków i Holendrów
liczyła 8 osób. Polacy zbudowali w odległości mili od Jamestown pierwszą hutę
szkła w Ameryce. Wkrótce było ich tutaj kilkunastu. Nazwiska niektórych
dotarły do nas w zniekształconej lub okrojonej postaci. Z zapisów angielskich
wiadomo, że trafiony indiańską strzałą zmarł Mathew the Polander, czyli Polak
Mateusz. Na rachunkach wystawionych za tytoń figuruje Robert the Polonian,
czyli Polak Robert.Arizona. Dolina monumentów.
Polonijny historyk Artur Leonard Waldo z Phoenix w stanie Arizona odtworzył
niektóre nazwiska pionierów: Michał Łowicki, pochodzący z rodziny polskiej z
dawna osiadłej w Anglii (w angielskich zapisach Michael Lowick lub Lowicke),
Jan Bogdan z Kołomyi (mistrz budowy okrętów i specjalista od wyrobu szkła),
Jan Mata z Krakowa (wytwórca mydła), Stanisław Sadowski z Radomia (budowniczy
tartaków) oraz Karol Źrenica z Poznania. Po jakimś czasie dołączył do nich
lekarz Wawrzyniec Bohun z Białegostoku. Łącznie do Wirginii ściągnęło co
najmniej 50 Polaków. Część z nich musiała przedtem pracować w Holandii, o
czym świadczy zapis jednego z pierwszych zarządców kolonii Johna Smitha:
Tylko Polacy i Holendrzy wiedzieli, co to praca. Znalazł się on w jego
książce „True Travels". Równie ciekawy jest fragment wydanego w 1625 roku w
Amsterdamie pamiętnika Zbychgniewa Stefańskiego z Włocławka,
zatytułowanego „Memorialium Commercatoris". Przedstawia on Opisanie Spraw
Peregrynacyey po Obciech Krayach Iako Francyey, Anglyey i Wirginiyey.
Wspomniana książka zawiera takie świadectwo: Kilku nas wei do Nederlandu
wespół pociongneło. Bywałoch tam za podrostka, albowiem dla rzemiensla nauki
rodzic mnie wyselal. Nie zawsze pracowitość i godność pierwszych Polaków w
Ameryce była doceniana. W 1619 roku musieli walczyć o równouprawnienie w
głosowaniu do Zgromadzenia Obywatelskiego (The House of Burgess), pełniącego
w Wirginii w okresie kolonialnym funkcje ustawodawcze. W książce E.L.
Jordana „Americans", wydanej w Nowym Jorku w 1939 roku, znajduje się na ten
temat zapisek, cytowany przez Wacława Słabczyńskiego w jego
monografii „Polscy podróżnicy i odkrywcy": Obdarci lecz dumni gentlemeni
angielscy z Jamestown patrzyli z góry na wytwórców dziegciu i szklą, jako na
istoty społecznie niższe. Gdy Polacy zorientowali się, że nie są traktowani
fair, natychmiast ogłosili strajk i przeprowadzili swe żądania. W Księdze
Sądowej Wirgińskiej pod datą 13 lipca 1619 roku przeczytać można: (...) będą
oni obdarzeni prawem głosu i uczynieni tak wolnymi, jak każdy inny tutaj
mieszkaniec. Zaś aby ich umiejętność wyrobu smoły, dziegciu i mydła nie
umarła z nimi, ustala się, że pewna ilość młodych ludzi będzie umieszczona
między nimi, aby wyuczyć się ich umiejętności i wiedzy dla przyszłej kraju
korzyści. Dziś można sobie dworować z dziegciu, mydła, smoły i szkła, ale
źródła amerykańskie uznały ich produkcję za historyczny zalążek przyszłego
potężnego przemysłu Stanów Zjednoczonych


Forum Słowiańskie
gg 1728585
Obserwuj wątek
  • ignorant11 O tym jak Polacy cywilizowali nowy świat(2) 17.04.06, 13:17
   Wyrok historii zrządził, że w Ameryce Północnej losy pierwszych Polaków splotły
   się z losami pracowitych i sumiennych Holendrów. Początkowo w pierwszych
   koloniach angielskich, wkrótce także w niderlandzkich enklawach Nowego Świata.
   Jedną z nich był teren obecnego Manhattanu, który w XVII wieku nosił nazwę Nowy
   Amsterdam. Kompania Zachodnioindyjska utworzyła tu w 1621 roku swoją faktorię
   na terenie osady holenderskiej, założonej siedem lat wcześniej. Pierwsi Polacy
   mieli przybyć do niej w 1615 roku, wkrótce po Holendrach. Tereny nad rzeką
   Hudson otrzymały miano Nowych Niderlandów. Osadnicy polscy odgrywali w tej
   kolonii niemałą rolę. W 1643 roku istniało w Nowym Amsterdamie cale osiedle
   polskie, co poświadczył francuski jezuita Izaak Jogues. Zamieszkiwali je
   prawdopodobnie arianie. Ich związki z Holandią bardzo się wówczas nasiliły. W
   starym Amsterdamie, czyli w niderlandzkiej metropolii, bracia polscy mieli od
   1638 roku własny ośrodek wydawniczy. Na wyjazd do Ameryki namówił ich Peter
   Stuyvesant, który w połowie lat 40. XVII wieku został gubernatorem Nowych
   Niderlandów. To on poprosił rząd swego kraju o wysłanie do Nowego Amsterdamu
   trzydziestu polskich rodzin. Miało to zapobiec przejęciu przez Anglików handlu
   futrami z Indianami. Trzeba pamiętać, że Polacy słynęli z umiejętności
   myśliwskich i kunsztownego wyprawiania skór.
   Indianin z plemienia Ute.

   Zanim ktokolwiek usłyszał o Nowym Świecie, Amerykę Północną zamieszkiwały
   liczne plemiona indiańskie skupiające się w kilkunastu obszarach kulturowych.
   Przedstawiony na rycinie Indianin Ute reprezentuje grupę koczowniczych plemion
   zbieracko-myśliwskich, do której należą także Szoszoni i Pajuci.

   Do najbardziej znanych polskich kolonistów w Nowym Amsterdamie należeli:
   Aleksander Kurcjusz-Kurczewski, nauczyciel z Litwy, który używał łacińskiej
   wersji swego nazwiska Cur-tius, Jan Rutkowski oraz Kazimierz Budkiewicz. Byli
   wykładowcami założonej przez Kurcjusza w 1659 roku szkoły łacińskiej.
   Stuyvesant pisał o Kurcjuszu do zarządu Kompanii Indii Zachodnich: Jego
   pracowitość jest zadziwiająca, a postępy u młodzieży widoczne. Szkoła Kurcjusza
   była drugim obok kolegium Harvarda łacińskim ośrodkiem dydaktycznym w Ameryce,
   zorganizowanym na wzór europejskich gimnazjów.

   W kronikach Nowego Amsterdamu w 1653 roku wymieniony został Marek Daszkowski -
   zasłużony obywatel miasta, Wojciech Adamkie-wicz figuruje w księgach miejskich
   jako znany przedsiębiorca budowlany, a Daniel Liczko jako oficer garnizonu i
   właściciel najlepszej gospody w mieście. Dwukrotnie na burmistrza Nowego
   Amsterdamu wybierany był kapitan Marcin Krygier, komendant jednego z miejskich
   fortów, zwanego „Casimir". Nietrudno się domyśleć, że był to ukłon gubernatora
   Stuyvesanta w stronę panującego w Polsce króla Jana Kazimierza oraz licznych
   Polaków służących w armii niderlandzkiej. Fort Casimir umacniał wał obronny
   miasta, który przebiegał w miejscu obecnej Wall Street.

   W tej części Manhattanu stanęły później wieżowce World Trade Center,
   staranowane 11 września 2001 roku przez samoloty terrorystów. Tragedia
   rozegrała się dokładnie tam, gdzie niegdyś mieszkali pierwsi polscy obywatele
   Nowego Amsterdamu.

   Z Nowym Amsterdamem związane są dzieje co najmniej dwu słynnych potem polsko-
   amerykańskich rodów. Na statku holenderskim przybył w 1662 roku do Nowych
   Niderlandów szlachcic Olbracht Zaborowski, wywodzący się z Ziemi Dobrzyńskiej.
   Zamieszkał w miejscowości Hackensack, dwa lata przed opanowaniem kolonii
   holenderskiej nad rzeką Hudson przez Anglików. Nowy Amsterdam został przez nich
   przemianowany na Nowy Jork. Potomkowie Olbrachta Zaborowskiego w czwartym
   pokoleniu zmienili nazwisko na Zabriskie. W ciągu półtora wieku ród ten rozrósł
   się do około półtora tysiąca potomków w samej tylko linii męskiej. W stanie
   Kalifornia, na pograniczu z Nevadą, istnieje osada Zabriskie, założona przez
   farmerów i drobnych kupców zachowujących świadomość swego polskiego
   pochodzenia. Wielu przedstawicieli tego rodu służyło w armii amerykańskiej.
   Dziś całkowicie zamerykanizowani potomkowie Olbrachta Zaborowskiego uważają się
   za arystokrację Nowego Świata.

   Drugim słynnym polskim rodem zapisanym w dziejach Ameryki stali się Sadowscy.
   Ich przodek Jan, niekiedy nazywany Jonathanem, zamieszkał w Nowym Amsterdamie,
   ale sporo podróżował, ponieważ trudnił się handlem. W czasie pobytu w Wirginii
   wdał się w spór z Indianami i został przez nich zabity. Jego synowie
   wywędrowali na zachód Ameryki, gdzie zakładali osady, miasta i forty, które
   dziś noszą nazwę Sandusky, podobnie jak rzeki, zatoki, wyspy i powiaty w
   kilkunastu stanach. Wśród Sadowskich było wielu pionierów badań wnętrza Ameryki
   Północnej. Jakub Sadowski jako pierwszy biały człowiek przepłynął na
   własnoręcznie zbudowanej łodzi rzeki Cumberland, Ohio i Missisipi. Był
   pierwszym polskim podróżnikiem, a zarazem pierwszym polskim pamiętnikarzem w
   Ameryce.


   --------------------------------------------------------------------------------


   MAŁA HOLANDIA W AMERYCE

   1609
   Anglik Henry Hudson dociera do ujścia rzeki, nazwanej później jego imieniem,
   informując o tym kupców holenderskich, którzy wystali go na zwiad do tej części
   Ameryki Północnej. Stwierdza, że wyspa położona u jej ujścia może stanowić
   dobry teren dla europejskiego osadnictwa i przyczółek do handlu z Indianami.

   1614
   Holendrzy zakładają na Manhattanie swoją pierwszą faktorie handlową i wznoszą
   ochraniający ją fort Nassau.

   1621
   Kompania Zachodnioindyjska przejmuje zarząd nad sąsiednimi terenami, nadając im
   nazwę Nowe Niderlandy.

   1624
   Nad Hudsonem pojawia sie Fort Orange (dzisiejsze miasto Albany - stolica stanu
   Nowy Jork).

   1625
   Pierwsza faktoria przekształca się w osiedle Nowy Amsterdam.

   1664
   Anglicy opanowują Nowe Niderlandy włącznie z Nowym Amsterdamem, który nazywają
   Nowym Jorkiem na cześć księcia Yorku Jakuba z dynastii Stuartów, późniejszego
   króla Anglii i Irlandii Jakuba II, któremu przed nim panujący jego brat Karol
   II nadał te posiadłości.
  • ignorant11 O tym jak Polacy cywilizowali nowy świat(3) 17.04.06, 13:17
   Pierwsze wieści o Nowym Świecie

   Polacy bardzo wcześnie dowiedzieli się o odkryciu nowego kontynentu przez
   Krzysztofa Kolumba. Dowodem na to jest wydanie w naszym kraju w 1493 roku listu
   sławnego żeglarza, zatytułowanego „Epistola de insulis Indiae super inventis".
   Było to zaledwie w rok po tym, jak statki „Santa Maria", „Pinta" i „Nina"
   dotarły do brzegów wyspy Gu-anahani na Morzu Karaibskim, nazwanej przez Kolumba
   San Salvador. W antologii „Polskie opisanie świata" Antoni Kuczyński,
   nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, podaje, że jeden z
   egzemplarzy tego rzadkiego dokumentu przechowywany jest w bibliotece jego
   uczelni, a drugi w księgozbiorze seminarium duchownego we Włocławku. W 1501
   roku zwięzłą wzmiankę o nowo odkrytych ziemiach za oceanem podał w swoim
   podręczniku Jan z Głogowa, uczony Akademii Krakowskiej. Inny wykładowca tej
   uczelni, Jan ze Stobnicy, przedstawił kartograficzny obraz nowego kontynentu,
   dołączając swą mapę do komentarza, jakim opatrzył w 1512 roku polskie wydanie
   dzieł Ptolomeusza. Dwa oryginały tej mapy przechowywane są obecnie w Bibliotece
   Narodowej w Wiedniu i w Bibliotece Johna Cartera w mieście Providence w Stanach
   Zjednoczonych.   W latach 1524-1531 Jan Dantyszek, pierwszy poseł Rzeczypospolitej w Hiszpanii,
   poznał na dworze cesarza Karola V zdobywcę imperium Azteków Corteza, pierwszego
   Europejczyka, który rozpoczął podbój Ameryki. Później wymieniał z nim listy.

   „Kronika wszystkiego świata" Marcina Bielskiego w wydaniach z lat 1551 i 1554
   zawierała oddzielną księgę o wyspach morskich, nowo znalezionych (...) od
   Ameryka Wespucia, Hiszpana, lata pańskiego 1497, z rozkazu króla hiszpańskiego,
   kastylejskiego królestwa. Wymieniony w obszernym tytule włoski żeglarz w
   służbie hiszpańskiej jako następny po Kolumbie popłynął do Nowego Świata i
   dobił do stałego lądu w Zatoce Meksykańskiej. On pierwszy użył określenia
   Mundus Novus. Od jego imienia pochodzi nazwa Ameryka, umieszczona na mapie w
   1508 roku przez niemieckiego geografia i kartografa Martina

   Waldseemüllera. Bielski, tworząc pierwszą w polskiej literaturze książkę o
   wszytkim świecie, czerpał wiadomości o Ameryce z dzieła innego niemieckiego
   uczonego, Sebastiana Münstera. Były one często bałamutne i naiwne, zawierały
   jednak sporo prawdziwych informacji i wiele barwnych opisów. O Indianach można
   przeczytać, że nago chodzą, żywności mają dosyć (...), z bawełny czynią siatki,
   na których legają, przywiązawszy do czterech drzew, jak w kolebce (...), w
   ptasim pierzu chodzą przedniejsi jako w jednym złotogłowie urod krasnych.

   W 1579 roku Piotr Skarga w „Żywotach Świętych" wspomniał lakonicznie o
   Brazylii. Było to 23 lata przed przyjściem na świat Krzysztofa Arciszewskiego,
   pierwszego Polaka, który opisał ten kraj na podstawie własnych wrażeń. Przedtem
   jeszcze Krzysztof Kraiński, polski kalwin, człowiek rozległej erudycji,
   komunikował w swojej „Postylli", czyli komentarzu do Biblii, o mrożących krew w
   żyłach czynach hiszpańskich konkwistadorów. Wedle jego opinii uśmiercili oni
   więcej Indian niż Turcy chrześcijan podczas krwawych podbojów w Europie.
   Powołał się przy tym na opinię hiszpańskiego biskupa Bartolemeusa Cassausa,
   który uznał, że nawracanie na wiarę papieską ludzi Nowego Świata przez Hiszpany
   było okrutne i straszne. Publikacja ta ukazała się w 1617 roku, mogła więc
   pobudzić wyobraźnię młodego Arciszewskiego i skłonić go 12 lat później do
   podjęcia walki z Hiszpanami w Brazylii. Niewykluczone, że przed opuszczeniem
   Polski widział w sali sądowej poznańskiego ratusza umieszczony w 1622 roku
   fresk, będący jedną z najstarszych alegorii Ameryki. Pochodził przecież z
   pobliskiego Rogalina.


  • ignorant11 O tym jak Polacy cywilizowali nowy świat(4) 17.04.06, 13:19
   Legendarny poprzednik Kolumba

   Brak wyrazistej postaci o konkretnym imieniu i nazwisku oraz rozbudowanym
   życiorysie, którą można by uznać za pierwszego Polaka w Ameryce Północnej,
   przyczynił się do utrwalenia legendy o Janie z Kolna, polskim żeglarzu, który
   drogę do Nowego Świata znalazł przed Kolumbem.

   Przekazów o nim trzeba szukać w źródłach portugalskich i hiszpańskich, ale
   także we francuskich, włoskich, holenderskich i skandynawskich. Występuje w
   nich jako Scolvus, Scolus, Scolnus, niekiedy Scoluo lub Scolno. W XVI- i XVII-
   wiecznych dziełach naukowych nazwisko jego można spotkać w ponad 20 wersjach.
   Narodowość legendarnego żeglarza nie jest pewna, ale domniemanie jego polskości
   powtarza się często. Bierze się stąd, że słowo pilotus, łączone z jego
   nazwiskiem, niektórzy badacze odczytali jako „Polonus". Z wersji „Johannes
   Scolnus" znakomity polski historyk Joachim Lelewel wyprowadził nazwisko Skolny,
   a następnie doszedł do wniosku, że mógł to być „Jan z Kolna". Jego przekonanie
   podzieliło wielu historyków rosyjskich. W polskie pochodzenie słowiańskiego
   odkrywcy Ameryki uwierzył między innymi znany niemiecki przyrodnik, podróżnik i
   geograf Aleksander Humboldt.

   Najstarsze wiadomości o Scolnusie nie są poparte żadnymi dokumentami
   historycznymi. Pochodzą z drugiej, a nawet z trzeciej ręki. Nie udało się
   ustalić ich pierwotnego źródła. Lelewel uznał, że skoro w Polsce istnieje
   miasto Kolno, jego mieszkaniec imieniem Jan mógł zostać nazwany Johannesem
   Scolnusem zgodnie z panującą wówczas w Europie modą latynizacji nazwisk.
   Koronnym polskim argumentem dotyczącym tej postaci było znalezienie na liście
   studentów uniwersytetu krakowskiego, sporządzonej w 1455 roku, nazwiska
   Johannes Nicolai de Colno. Odnotowały je też późniejsze kroniki. Jedna z nich
   zawierała zapis: Roku 1577 d. 17 kwietnia zaszła niedaleko Tczewa nad Jeziorem
   Lubiszewskim walka między wojskami polskimi pod dowództwem Jana Zborowskiego, a
   zbuntowanymi Gdańszczanami, pod wodzą Jana z Kolna. Miałby to być dokładny
   imiennik i potomek Jana z Kolna (albo jego braci), wysłanego przez króla Danii,
   Chrystiana I na przedkolumbijską wyprawę, która dotarła szlakiem wikingów do
   wybrzeży Labradoru w Ameryce Północnej?

   Duńscy historycy zarzucali Lelewelowi, że z pobudek patriotycznych
   zniekształcił nazwisko skandynawskiego żeglarza Jona Skolpa, nadając mu polskie
   brzmienie. Islandczycy postać z legendy o wcześniejszym odkryciu Ameryki
   utożsamiają ze swoim rodakiem Jonem Skulasonem. Do Skolpa przyznawali się także
   Norwegowie i Szwedzi. Wszystkie źródła zgadzają się co do jednego: ów Scolnus
   czy też Scolvus, który we wszystkich narodowych wersjach nosi imię Jan (lub
   jego odpowiednik) miał dotrzeć do Nowego Świata w 1476 roku, czyli 16 lat
   wcześniej niż Kolumb. Sprawa legendarnego poprzednika wielkiego odkrywcy
   pozostaje do dziś otwarta i nierozwiązana.
  • ignorant11 Polacy na sześciu kontynentach 17.04.06, 13:47
   Sława!
   KSIĄŻKI

   globtroter.onet.pl/900,ksiazki.html
   Zobacz także   Fragmenty
   • Dlaczego napisałem tę książkę?
   • Czy istnieli Polscy wikingowie?
   • Czas odkryć jeszcze nie minął   ODKRYWANIE ŚWIATA
   Ryszard Badowski


   wydawca: Pascal
   data wydania: 2001
   ISBN: 83-7304-013-7
   liczba stron: 320
   Format - 230x290 mm:
   Oprawa - twarda lakierowana:
   Ocena:
   Oceń tą książkę Oceń:543210   Odkrywanie Świata. Polacy na sześciu kontynentach Ryszarda Badowskiego to
   książka o polskich podróżnikach - od tych najdawniejszych do współczesnych
   obieżyświatów.


   Album ten odsłania przed czytelnikiem bogactwo polskich osiągnięć w dziele
   poznawania i opisywania świata. Podkreśla to, z czego właściwie nie zdajemy
   sobie sprawy: jesteśmy narodem otwartym, ciekawym świata, przekraczającym
   (często wbrew piętrzącym się przeszkodom) wszelkie granice i to już od niemal
   dziesięciu wieków. W ?Odkrywaniu świata" po drogach i bezdrożach świata wędrują
   średniowieczni mnisi, dyplomaci, awanturnicy, łowcy przygód, poszukiwacze
   skarbów, handlarze niewolników, banici, tułacze.

   W czasach nieco mniej odległych spotykamy badaczy i naukowców najróżniejszych
   dziedzin, emigrantów, zesłańców. Dwudziestowiecznych odkrywców reprezentują
   zdobywcy najwyższych szczytów i najgłębszych kanionów, pogromcy
   najpotężniejszych rzek, wybitni polarnicy, samotni żeglarze, a także etnolodzy,
   filozofowie, którzy w kontaktach z najmniej znanymi ludami świata szukają
   odpowiedzi na odwieczne pytania.

   Odkrywanie świata" to historia polskiego podróżowania - pieszo, konno, saniami,
   na pokładach ogromnych trzeszczących statków, niewielkich jachtów, pontonem,
   kajakiem, samolotem, samochodem czy koleją.

   Książka dzieli się na cztery części:

   Pierwsi na sześciu kontynentach opowiada o najstarszych polskich śladach na
   każdym z kontynentów, o czasach z których te ślady pochodzą, tych którzy je
   pozostawili i okolicznościach, w jakich do tego doszło.
   Na krańcach globu to wyprawa do miejsc, gdzie kończy się mapa. Opowieści
   naprawdę niezwykłe m.in. o polskich wikingach, o lotniku, który po latach
   wrócił z zaświatów, o pierwszych spotkaniach z kosmatym ludem na odległych
   Kurylach i audiencji u króla Oceanii.
   Podróże niezwykłe Chrzest na równiku, spotkanie z ludożercami (niekoniecznie
   przy kolacji i niekoniecznie w roli potrawy), wyprawa dookoła świata (okazuje
   się, że na początek wystarczy 100 złotych), pierwsze polskie podróżniczki,
   czyli damy, którym niestraszne wszelkie trudy podróży, mężczyźni, którym żadna
   z gór się nie oprze. Podróże, o jakich się marzy.
   Kolumbowie XX wieku Nieprawdopodobny Tony Halik i jego wyczyny (jako dodatek
   instrukcja - jak z kanistra zrobić pralkę), zdobywcy biegunów, najwyższych
   szczytów, najgłębszych kanionów, królowie samotnych rejsów, pogromcy
   najpotężniejszych rzek. W takim towarzystwie przekonujemy się, że czas odkryć
   jeszcze nie minął.
   Na każdym z przystanków niezwykłej wyprawy szlakiem polskich podróżników -
   wspomnienia, refleksje i anegdotki jednego z nich - autora, pierwszego
   polskiego zdobywcy wszystkich kontynentów, twórcy legendarnego już Klubu
   Sześciu Kontynentów.

   O atrakcyjności książki-albumu decyduje niezwykle starannie przygotowana szata
   graficzna: intrygujące fotografie, cenne zdjęcia archiwalne, stare ryciny i
   współczesne ilustracje, mapki ułatwiające czytanie tekstu i przepiękne mapy
   sprzed kilku wieków. Wszystkie współczesne zdjęcia zamieszczone w albumie to
   prace polskich fotografów-podróżników. Wśród nich głośne nazwiska: Grzegorz
   Micuła, Witold Danilkiewicz, Janusz Kasza. Niektórzy, tacy jak Zbigniew Bzdak,
   Marek Kamiński, Wiesław Mrówczyński to jednocześnie bohaterowie książki.
   Forum Słowiańskie
   gg 1728585

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka