Dodaj do ulubionych

Czy Czarnogóra będzie niepodległa?

15.05.06, 18:24

Sława!

Czy Czarnogóra będzie niepodległa?
serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34222,3344301.html

Lipiec, 2001 r. ''Nie ruszajcie go!'' - ostrzegały plakaty z wizerunkiem
Radovana Karadżicia w Podgoricy, stolicy Czarnogóry
Fot. Risto Bozovic / AP


ZOBACZ TAKŻE


• Historia Jugosławii (14-03-02, 00:00)Krzysztof Zalewski 15-05-2006, ostatnia aktualizacja 14-05-2006 14:41

Wiele wskazuje na to, że w niedzielę dokona się ostateczna dekonstrukcja
Jugosławii.


Czarnogórcy zdecydują za sześć dni o niepodległości swej republiki lub o
pozostaniu w związku politycznym z Serbią. W sprawie swej przyszłości
Czarnogóra jest podzielona niemal równo na pół - za niepodległością według
sondaży jest 56 proc. Czarnogórców.

Wraz ze swoim charyzmatycznym przywódcą i obecnym premierem Milo
Dziukanoviciem Czarnogórcy przebyli długą drogę - od poparcia dla
autorytarnej polityki Slobodana Miloszevicia w pierwszej połowie lat 90., do
faktycznie niepodległego państwa uznającego prawa mniejszości narodowych.

Lepiej razem

Logika nakazywała Czarnogórze opuścić jugosłowiańską federację już w 1992 r.,
gdy upadek komunizmu rozbił federacje w ZSRR i Jugosławii. Kiedy w tych
państwach rozpadły się partie komunistyczne, a armie przeżywały kryzys,
okazało się, że nie ma instytucji, które byłyby w stanie powstrzymać siły
odśrodkowe.

Byłe republiki związkowe stawały się państwami narodowymi. Czemu więc
kilkanaście lat temu Czarnogóra nie ogłosiła niepodległości, idąc w ślady
Słowenii, Chorwacji, Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny, lecz utworzyła z
dziesięciokrotnie ludniejszą Serbią Federalną Republikę Jugosławii?

Serbów i Czarnogórców łączy wspólny język, pismo oraz prawosławie. Istnieje
jednak przecież tradycja odrębnych królestw połączonych po I wojnie światowej
w państwie południowych Słowian pod berłem serbskiej dynastii.

Dopiero po II wojnie światowej dzięki własnej republice związkowej
Czarnogórcy zyskali ponownie strukturę quasi-państwową, w ramach której
tworzyła się ich nowoczesna tożsamość narodowa. Związki Czarnogóry z Serbią
zacieśniały kolejne fale emigracji. Uboga Czarnogóra nie była się w stanie
wyżywić, co popychało jej mieszkańców do migracji na północ.

Wyjazd wiązał się z nadzieją na lepszą edukację i karierę. Emigranci
połączeni charakterystyczną dla Bałkanów lojalnością klanową nie tracili
związków z miejscem pochodzenia i popierali się wzajemnie. Z czasem
belgradzcy Czarnogórcy - wśród nich sam Slobodan Miloszević - stali się
wpływową częścią jugosłowiańskiej elity.

Pierwsze wielopartyjne wybory w jugosłowiańskich republikach doprowadziły na
początku lat 90. do usamodzielnienia się ich systemów partyjnych. Na gruzach
Związku Komunistów Jugosławii powstały niezależne partie postkomunistyczne
konkurujące zazwyczaj ze stronnictwami otwarcie nacjonalistycznymi.

W Czarnogórze wypadki potoczyły się jednak inaczej. Slobodan Miloszević
zdołał tam przejąć kontrolę nad lokalną partią komunistyczną.

Dwaj jego protegowani osiągnęli najwyższe stanowiska w republice. W 1990 r.
Momir Bulatović wygrał wybory prezydenckie, zaś rok później jego przyjaciel i
świadek na jego ślubie Milo Dziukanović został premierem. Razem ze Svetozarem
Maroviciem, obecnym prezydentem Serbii i Czarnogóry, ten triumwirat młodych,
pięknych i mądrych - jak wówczas ich nazywano - przekształcił partię
komunistyczną w Demokratyczną Partię Socjalistów (DPS).

W 1996 r. szef rządu wszedł w konflikt z Belgradem, nie dopuszczając do
przejęcia kontroli nad czarnogórską gospodarką przez ludzi związanych z żoną
Miloszevicia Mirą Marković. Kiedy zaś Miloszević po demonstracjach w latach
1996 i 1997 oraz pod naciskiem Zachodu został zmuszony uznać swą porażkę w
wyborach lokalnych, Dziukanović postanowił całkowicie się uniezależnić od
słabnącego serbskiego przywódcy.

Wystartował nawet w wyborach prezydenckich przeciw wiernemu Belgradowi
Bulatoviciovi i dzięki poparciu ludzi kontrolujących partyjny majątek i
gospodarkę Czarnogóry o włos je wygrał.

Kiedy stronnicy jego rywala ogłosili secesję i utworzenie opozycyjnej
Socjalistycznej Partii Ludowej, Milo stał się samodzielnym liderem DPS. Od
tej pory stosunek do Dziukanovicia określał w dużej mierze polityczne
sympatie Czarnogórców.

Nowy prezydent zaczął szukać sojuszników politycznych. Znalazł ich w
dotychczas marginalizowanych środowiskach liberalnej inteligencji oraz w
licznych mniejszościach narodowych. Ten strategiczny sojusz umożliwił
zwycięstwo koalicji, których był liderem, w każdych kolejnych wyborach
parlamentarnych.

Na Zachodzie Milo zaczął uchodzić za polityka demokratycznego,
przeciwstawiającego się autorytaryzmowi Miloszevicia. W czasie wojny
kosowskiej w latach 1998-99 zachował neutralność, co uchroniło Czarnogórców
przed bombardowaniami NATO.

Dziukanović nie ryzykował jeszcze wtedy ogłoszenia niepodległości. Jednak od
1998 r. stopniowo oddalał Czarnogórę od Belgradu. Poprzez usankcjonowanie
użycia niemieckiej marki, z czasem zastąpionej przez euro, faktycznie
uniezależnił w 1999 r. gospodarkę Czarnogóry od wyniszczonej wojną i
sankcjami Serbii. Podporządkował sobie również milicję, dopuszczając w jej
szeregi przedstawicieli mniejszości.

Po upadku reżimu Miloszevicia czarnogórski rząd nie zrezygnował z dążeń
niepodległościowych. Obie strony pod naciskiem UE powołały w 2002 r. w
miejsce Jugosławii konfederację Serbii i Czarnogóry.

W jej konstytucji uchwalonej rok później znalazł się zapis gwarantujący
utrzymanie związku przez co najmniej trzy lata.

Związek funkcjonuje jednak wadliwie. Identyfikuje się z nim mała część
obywateli. Parlament związkowy od dawna nie zebrał się w pełnym składzie.
Armia, wedle konstytucji wspólna, faktycznie już została podzielona. Na
arenie międzynarodowej Czarnogóra stara się występować bez pośrednictwa
Belgradu.Forum Słowiańskie
gg 1728585
Obserwuj wątek
  • ignorant11 Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? (2) 15.05.06, 18:24
   Czy Czarnogóra będzie niepodległa? (2)


   Lipiec, 2001 r. ''Nie ruszajcie go!'' - ostrzegały plakaty z wizerunkiem
   Radovana Karadżicia w Podgoricy, stolicy Czarnogóry
   Fot. Risto Bozovic / AP


   ZOBACZ TAKŻE


   • Historia Jugosławii (14-03-02, 00:00)

   Zgodnie z konstytucją czarnogórski parlament kilka miesięcy temu ogłosił więc
   referendum w sprawie przyszłości państwa. Zwolennicy niepodległości przekonują,
   że samodzielnie łatwiej będzie pokonać drogę do Unii Europejskiej, ponieważ
   Czarnogóra pozostawi w ten sposób Serbii sprawę współpracy z trybunałem haskim
   i spór wokół przyszłego statusu Kosowa.

   Przeciwnicy niepodległości ostrzegają przed komplikacjami czekającymi
   Czarnogórców podczas studiowania i leczenia w Serbii. Starają się też
   wykorzystać znużenie Dziukanoviciem. Powtarzają pojawiające się od lat 90.
   doniesienia o powiązaniu elit władzy ze światem przestępczym.

   Do tego dochodzą oskarżenia o korumpowanie wyborców. Media ujawniły niedawno
   nagranie wideo z wizyty lokalnych działaczy DPS w domu pewnego wyborcy. W
   zamian za poparcie niepodległości działacze obiecali mu pokrycie przez rząd
   zaległych rachunków za prąd na sumę 1580 euro.

   Czy wystarczy większości

   Według spisu powszechnego z 1991 r. na 670 tys. mieszkańców Czarnogóry ponad 61
   proc. uznało się za Czarnogórców, 10 proc. za Serbów, 15 proc. za Muzułmanów,
   zaś 6,5 proc. za Albańczyków.

   12 lat później odsetek Czarnogórców spadł do 40 proc., a jako Serb zadeklarował
   się już co trzeci mieszkaniec Czarnogóry. Pytanie o przynależność etniczną
   przez wielu było rozumiane już wtedy jako głos za lub przeciw związkom z
   Serbią.

   Za utrzymaniem federacji Czarnogóry i Serbii głosować będą wyborcy
   Socjalistycznej Partii Ludowej oraz stronnicy partii serbskich z północy kraju.

   Te partie starają się przyciągnąć Muzułmanów/Bośniaków, licząc na to, że chęć
   łatwego utrzymywania kontaktów z rodzinami w Serbii przeważy nad niechęcią do
   Belgradu. Wysiłki te wydają się jednak daremne. Z sondażu podgorickiego Centrum
   Transformacji Demokratycznej wynika, że tylko znikomy procent albańskiej i
   bośniackiej mniejszości gotów jest poprzeć unię z Serbią. Aż 70 proc. Bośniaków
   i 90 proc. Albańczyków chce głosować przeciw Belgradowi. Reszta się waha.

   Celem Unii Europejskiej jest utrzymanie stabilizacja regionu. Ewentualny
   podział powinien być aksamitny, jak w Czechosłowacji. Zapewne dlatego
   negocjatorem UE pomiędzy stronami sporu w Czarnogórze został Miroslav Lajczak,
   były ambasador słowacki w Belgradzie.

   Głosowanie i co dalej

   Na początku lat 90. Serbowie mieszkający w Chorwacji i Bośni bojkotowali
   referenda niepodległościowe w tych państwach, ponieważ reguła zwykłej
   większości od początku skazywała ich na porażkę. Ponieważ nie mogli wygrać tych
   partii, wywrócili szachownicę i zaczęli prowadzić politykę innymi metodami.

   Lajczak doprowadził do takiego kompromisu między zwolennikami i przeciwnikami
   niepodległości wokół wymaganej większości w referendum, by ci pierwsi musieli
   maksymalnie zmobilizować zwolenników, a drudzy zdecydowali się na udział w
   demokratycznym procesie. W niedzielnym referendum, aby Czarnogóra stała się
   niepodległa, za oderwaniem od Serbii musi opowiedzieć się co najmniej 55 proc.
   głosujących.

   Czarnogórcy w kwestii niepodległości są jednak podzieleni niemal równo na
   połowę - za niepodległością jest dziś 56 proc. mieszkańców republiki.

   Im bliżej referendum, tym bardziej rosną więc polityczne emocje. Politycy
   koalicji rządzącej już zapowiedzieli poddanie niepodległości pod głosowanie
   parlamentowi, jeśli niezawisłość poprze więcej niż połowa, ale mniej niż 55
   proc. wyborców.

   Krzysztof Zalewski jest historykiem, laureatem stypendium Prezesa PAN.
  • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 16.05.06, 08:52
   Gospodarczo Czarnogóra jest już dziś raczej częścią UE (jako walutę ma euro)
   niż ex-Jugosławii, więc utrzymywanie fikcji związku z Serbia nie ma sensu.
   Zreszta wobec wstrzymania rozmów z Serbia przez UE, pozostanie Czarnogóry w
   dalszym związku z Serbia blokuje ją w związkach z UE i skazuje na wegetację.
   • ignorant11 Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 16.05.06, 11:54
    eliot napisał:

    > Gospodarczo Czarnogóra jest już dziś raczej częścią UE (jako walutę ma euro)
    > niż ex-Jugosławii, więc utrzymywanie fikcji związku z Serbia nie ma sensu.
    > Zreszta wobec wstrzymania rozmów z Serbia przez UE, pozostanie Czarnogóry w
    > dalszym związku z Serbia blokuje ją w związkach z UE i skazuje na wegetację.


    Sława!

    NO własnie.

    Zreszta federacja z nami i z Chorwacja, Słowenia chyba bedzie korzystbiejsza
    niz z Serbia..?

    Forum Słowiańskie
    gg 1728585
    • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 16.05.06, 13:31
     ignorant11 napisał:

     > eliot napisał:
     >
     > > Gospodarczo Czarnogóra jest już dziś raczej częścią UE (jako walutę ma e
     > uro)
     > > niż ex-Jugosławii, więc utrzymywanie fikcji związku z Serbia nie ma sensu
     > .
     > > Zreszta wobec wstrzymania rozmów z Serbia przez UE, pozostanie Czarnogóry
     > w
     > > dalszym związku z Serbia blokuje ją w związkach z UE i skazuje na wegetac
     > ję.
     >
     >
     > Sława!
     >
     > NO własnie.
     >
     > Zreszta federacja z nami i z Chorwacja, Słowenia chyba bedzie korzystbiejsza
     > niz z Serbia..?
     >
     Wspólny parlament Serbii i Czarnogóry nigdy się chyba nie zebrał. Władze są
     rozdzielone, administracja, systemy polityczne i gospodarka
     również. "Wspólnotę" utrzymuje absurdalna wola polityczna mocarstw i UE.
     Rzeczywiście wspólny jest język, bo historia i tradycja państwowa są odrębne.
     Szkoda więc byłoby Czarnogórę skazywać na wgetację wraz Serbią bo nie ma dla
     takiego stanowiska żadnego logicznego uzasadnienia.
     • ignorant11 Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 16.05.06, 19:22
      eliot napisał:

      > Wspólny parlament Serbii i Czarnogóry nigdy się chyba nie zebrał. Władze są
      > rozdzielone, administracja, systemy polityczne i gospodarka
      > również. "Wspólnotę" utrzymuje absurdalna wola polityczna mocarstw i UE.
      > Rzeczywiście wspólny jest język, bo historia i tradycja państwowa są odrębne.
      > Szkoda więc byłoby Czarnogórę skazywać na wgetację wraz Serbią bo nie ma dla
      > takiego stanowiska żadnego logicznego uzasadnienia.      Sława!

      Czyli można wróżyc, że dadzą se rade osobno...

      Forum Słowiańskie
      gg 1728585
      • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 17.05.06, 09:19
       ignorant11 napisał:

       >
       > Sława!
       >
       > Czyli można wróżyc, że dadzą se rade osobno...
       >
       >
       Radę dają sobie już, ważne by im nie przeszkadzać wpychając ich wbrew ich woli
       w jakieś egzotyczne związki z Serbią.
       • scand Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 17.05.06, 12:14
        To tak jakby mówić że radę daje sobie jakiś region Polski lepiej od innych
        więc w zasadzie powinien się od niej odłączyć.
        • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 17.05.06, 12:56
         scand napisał:

         > To tak jakby mówić że radę daje sobie jakiś region Polski lepiej od innych
         > więc w zasadzie powinien się od niej odłączyć.

         Niestety, porównanie nie jest trafione. Żaden polski region nie ma odrębnej
         waluty, odrębnej gospodarki, odrębnej władzy, administracji, władz
         ustwodawczych i wykonawczych. Dodaj do tego odrębną historię i tradycję.
         Wspólny język i religia to zbyt mało, Chorwaci też mówią tym językiem...
         Dodatkowo Czarnogóra dość szybko i prężnie się rozwija, czego o pogrążonej w
         skutkach wojen prowadzonych przez Miloszewicza Serbii powiedzieć się nie da.
         • scand Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 17.05.06, 13:22
          No, co do historii mógłby znaleźć się jakiś polityk zalecający odwtorzenie
          granic zaborów ( + czwarty region ziem zdobytych po 45 na Niemcach smile .
          Odrębność gospodarki to rzecz względna : Śląsk ma wegiel , łomżyńskie mleko.
          O nierónomiernosci rozwoju róznych częsci naszego kraju nie ma nawet co
          wspominać.
          Większym problemem jest odrębność instytucjonalna ale gdyby zmiany były
          racjonalne to właśnie Czarnogóra powinna się instytucjonalnie łączyć z Serbią a
          nie wykorzystywać ten fakt do dalszego podziału.
          • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 17.05.06, 15:06
           scand napisał:

           > No, co do historii mógłby znaleźć się jakiś polityk zalecający odwtorzenie
           > granic zaborów ( + czwarty region ziem zdobytych po 45 na Niemcach smile .
           > Odrębność gospodarki to rzecz względna : Śląsk ma wegiel , łomżyńskie mleko.
           > O nierónomiernosci rozwoju róznych częsci naszego kraju nie ma nawet co
           > wspominać.
           > Większym problemem jest odrębność instytucjonalna ale gdyby zmiany były
           > racjonalne to właśnie Czarnogóra powinna się instytucjonalnie łączyć z Serbią
           a
           >
           > nie wykorzystywać ten fakt do dalszego podziału.


           "Odtworzenie zaborów" jest porównaniem nietrafionym. I Serbia i Czarnogóra były
           osobnymi i niezależnymi panstwami tak w średniowieczu jak i w XIX/XX wieku,
           bliższe więc byłoby tu porównanie np. Polski i Czech. Odrębność gospodarki nie
           polega na zasobach np. węgla kamiennego (jak na Śląsku), tylko na takiej np.
           odrebności jak pomiedzy np. Białorusią z jej postsowiecką gospodarką a np.
           Estonią. Bezwarościowy pieniądz serbski nie ma żadnego porównania do euro,
           które jest walutą Czarnogóry. Integracja (w znacznej mierze już dokonana) z
           gospodarką UE dla Czarnogórynie bedzie normalnym logicznym krokiem rozwoju
           gospodarczego. Odcięcie od UE i "integracja" z Serbia to katastrofa gospodarcza
           dla Czarnogóry i katastrofa humanitarna dla jej mieszkańców. To tak jakby nas
           (Polskę)z dnia na dzień przyłączyć do Białorusi z natychmiastową implementacją
           jej "systemu gospodarczego", administracyjnego i ustrojowego. Weź też pod
           uwagę, ze jednak wiekszość tamtejszej ludności uważa się za Czarnogórców a nie
           Serbów.
           • scand Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 17.05.06, 16:21
            No cóż, nie jestem przekonany - odrębności są słabe (znacznie słabsze niż np.
            Katalonii od reszty Hiszpanii) a ekonomia jest rzeczą względną i można
            dopasowaywać jedną do drugiej jesli jest wola. Nie jestem też za bardzo
            przekonany że Serbia jest państwem typu Białoruś.
            • ignorant11 Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 17.05.06, 21:25
             scand napisał:

             > No cóż, nie jestem przekonany - odrębności są słabe (znacznie słabsze niż np.
             > Katalonii od reszty Hiszpanii) a ekonomia jest rzeczą względną i można
             > dopasowaywać jedną do drugiej jesli jest wola. Nie jestem też za bardzo
             > przekonany że Serbia jest państwem typu Białoruś.


             Sława!

             No własnie oby nie była i nie dostała sie pod obca orbite...
             smile))

             Forum Słowiańskie
             gg 1728585
            • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 18.05.06, 12:01
             scand napisał:

             > No cóż, nie jestem przekonany - odrębności są słabe (znacznie słabsze niż np.
             > Katalonii od reszty Hiszpanii) a ekonomia jest rzeczą względną i można
             > dopasowaywać jedną do drugiej jesli jest wola. Nie jestem też za bardzo
             > przekonany że Serbia jest państwem typu Białoruś.


             Odrębności (pominąwszy język) w niektórych dziedzinach są większe (odrębna
             historia, gospodarka) niż pomiędzy Katalonią a Hiszpanią, w innych mniejsze
             (wiecej Czarnogórców czuje się jednocześnie Serbami, niż Katalończyków
             uważających się jednocześnie za Hiszpanów). Rozważanie nasze sa w znacznej
             mierze czysto teoretyczne, gdyz o ostatecznej likwidacji lub nie fikcji
             wspólnego państwa Serbii i Czarnogóry zadecyduje głosowanie 21 maja. Zreszta
             nawet jesli zwolennicy likwidacji fikcji nie zdobędą wymaganych przez UE 55 %
             głosów to i tak do żadnego "zjednoczenia" Serbii i Czarnogóry nie dojdzie.
             Pozostanie stan obecny, w którym wszyscy cos udają: Serbia, że isnieje państwo
             Srbii i Czarnogóry, Unia (tak jak i dziś), że wszystko jest w porządku i
             formalnie państw SiCz istnieje, ale jego część jest 'de facto' częścią UE...
             Czarnogóra zaś będzie udawała, że wszystko jest OK! W tworzeniu i utrzymywaniu
             fikcji mamy tu w Europie długą tradycję...
             • scand Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 18.05.06, 12:42
              > Odrębności (pominąwszy język) w niektórych dziedzinach są większe (odrębna
              > historia, gospodarka)

              Już pisałem co uważam o tej odrębności - nie uważam jej dużo większej niż w
              wielu innych przypadkach w Europie a nawet Polsce. Gdyby stosować
              tak drobne różńice to w Europie byłoby nie 40 państw a ponad 100.
              W każdym razie ja radziłbym im jednak ściślejszą integrację zamiast podziału.
              Ciekawe że nikt nie mówi o tym że w ten sposób np. Serbia zostanie odcięta od
              morza o ewentualnym negatywnym wpływie tego na Serbię się nie mówi.
              To tak jakby u nas Kaszuby przed 39 chciały się odłączyć od reszty kraju
              pozbawiając nas Gdynii.
              • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 18.05.06, 14:31
               scand napisał:

               > > Odrębności (pominąwszy język) w niektórych dziedzinach są większe (odrębn
               > a
               > > historia, gospodarka)
               >
               > Już pisałem co uważam o tej odrębności - nie uważam jej dużo większej niż w
               > wielu innych przypadkach w Europie a nawet Polsce. Gdyby stosować
               > tak drobne różńice to w Europie byłoby nie 40 państw a ponad 100.
               > W każdym razie ja radziłbym im jednak ściślejszą integrację zamiast podziału.
               > Ciekawe że nikt nie mówi o tym że w ten sposób np. Serbia zostanie odcięta
               od
               > morza o ewentualnym negatywnym wpływie tego na Serbię się nie mówi.
               > To tak jakby u nas Kaszuby przed 39 chciały się odłączyć od reszty kraju
               > pozbawiając nas Gdynii.


               Podobnie odcięte od morza są np. Czechy, Węgry czy Szwajcaria, jakoś brak
               widocznego negatywnego wpływu tego faktu na te państwa. Nie istnieją też żadne
               problemy w ewentualnej dalszej umowie korzystania z portów Czarnogóry przez
               Serbie (jak to się dzieje obecnie), tym bardziej, że stosunek Czarnogórców do
               Serbów jest bardzo przyjazny, co oczywiście mogłoby się radykalnie zmienić,
               gdyby Serbia ponownie chciała popełnić te błędy jakie popełniła w stosunku do
               swoich sąsiadów w końcówce XX wieku. Wówczas sytuacja Serbii i Serbów
               rzeczywiście byłaby nie do pozazdroszczenia. Jednak w taki rozwój sytuacji w
               obecnym czasie nie wierzę.
               • bolko_turan Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 18.05.06, 15:26
                eliot napisał:

                > Podobnie odcięte od morza są np. Czechy, Węgry czy Szwajcaria, jakoś brak
                > widocznego negatywnego wpływu tego faktu na te państwa.

                Eech Eliot... a kiedy to Czechy, Wegry i Szwajcaria musieli sie pozegnac z
                wlasnym dostepem do morza? Latwo im poszlo?
                • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 18.05.06, 16:02
                 bolko_turan napisał:

                 > eliot napisał:
                 >
                 > > Podobnie odcięte od morza są np. Czechy, Węgry czy Szwajcaria, jakoś brak
                 > > widocznego negatywnego wpływu tego faktu na te państwa.
                 >
                 > Eech Eliot... a kiedy to Czechy, Wegry i Szwajcaria musieli sie pozegnac z
                 > wlasnym dostepem do morza? Latwo im poszlo?
                 >
                 >
                 Eech Bolko... Nie pisałem, że je nagle odcięto. Pisałem jedynie, ze brak
                 dostępu do morza (podając kilka panstw przykładowo) o niczym nie stanowi.
                 A jeśli chodzi o dostęp do morza to:
                 Węgry, w ramach CK Austrowęgier miały ten dostęp do 1918 r.
                 Czechy zaś miały go w XIII wieku do czasu klęski Przemysła Ottokara II w walce
                 z Habsburgami w 1278 r. pod Duernkrut (Suche Kruty). Do Czech należały do tej
                 bitwy: Austria, Styria, Karyntia, Kraina, miały więc dostęp do Adriatyku.
                 Tylko Szwajcaria nie miała takiego dostępu ale jak swietnie wiesz można jej
                 raczej zadrościc dobrobytu i stabilności niz się nad nia litować z powodu braku
                 dostępu do morza...
                 Pozdr.
                 • bolko_turan Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 18.05.06, 16:20
                  eliot napisał:

                  > bolko_turan napisał:
                  >
                  > > eliot napisał:
                  > >
                  > > > Podobnie odcięte od morza są np. Czechy, Węgry czy Szwajcaria, jako
                  > ś brak
                  > > > widocznego negatywnego wpływu tego faktu na te państwa.
                  > >
                  > > Eech Eliot... a kiedy to Czechy, Wegry i Szwajcaria musieli sie pozegnac
                  > z
                  > > wlasnym dostepem do morza? Latwo im poszlo?
                  > >
                  > >
                  > Eech Bolko... Nie pisałem, że je nagle odcięto. Pisałem jedynie, ze brak
                  > dostępu do morza (podając kilka panstw przykładowo) o niczym nie stanowi.
                  > A jeśli chodzi o dostęp do morza to:
                  > Węgry, w ramach CK Austrowęgier miały ten dostęp do 1918 r.
                  > Czechy zaś miały go w XIII wieku do czasu klęski Przemysła Ottokara II w walce
                  > z Habsburgami w 1278 r. pod Duernkrut (Suche Kruty). Do Czech należały do tej
                  > bitwy: Austria, Styria, Karyntia, Kraina, miały więc dostęp do Adriatyku.
                  > Tylko Szwajcaria nie miała takiego dostępu ale jak swietnie wiesz można jej
                  > raczej zadrościc dobrobytu i stabilności niz się nad nia litować z powodu
                  braku dostępu do morza...


                  Dostep do morza jednak ma wielkie znaczenie dla Serbow, nie tylko symboliczne -
                  tym bardziej po rozpadzie bylej Jugoslawii.

                  Obawiam sie ze odciecie Serbow od morza przyniosloby ze soba kolejne konflikty w
                  regionie, ktore nikomu by przeciez nie sluzyly.
                  • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 19.05.06, 10:08
                   bolko_turan napisał:

                   >> Dostep do morza jednak ma wielkie znaczenie dla Serbow, nie tylko
                   symboliczne -
                   > tym bardziej po rozpadzie bylej Jugoslawii.
                   >
                   > Obawiam sie ze odciecie Serbow od morza przyniosloby ze soba kolejne
                   konflikty
                   > w
                   > regionie, ktore nikomu by przeciez nie sluzyly.
                   >
                   Nikt ich od morza przecież nie odciął. Niepodległość Czarnogóry nie tworzy
                   nowej sytuacji rzeczywistej tylko ją sankcjonuje. Czarnogóra uważana jest za
                   niepodległą "de facto" i ewentualne pozytywnw wyniki zmienią to na "de iure".
                   A więc tylko usankcjonują stan istniejący. Zagrożenia raczej są tylko słowne,
                   bo po szalenstwie Milosevica zubożała i przegrana Serbia do akcji militarnych
                   nie jest zdolna ani mentalnie ani moralnie ani materialnie. A ewentualne
                   wspieranie akcji przeciwników ogłoszenia niepodległości przez serbskie służby,
                   co jest mozliwe, może obrócić przeciw Serbii ostatni życzliwy jej kraj w
                   regionie. Nie warta skóra za wyprawkę.
                   Pozdr.
                   • scand Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 19.05.06, 12:07
                    Ciekawe jak będzie rozwiązywana po ewentualnej secesji sprawa kontrolo
                    granicznej.
                    • ignorant11 Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 19.05.06, 12:42
                     scand napisał:

                     > Ciekawe jak będzie rozwiązywana po ewentualnej secesji sprawa kontrolo
                     > granicznej.


                     Sława!

                     Moze wejda do Schengen albo wymysla na własny uzytek formułę szengenopodobna..?

                     Forum Słowiańskie
                     gg 1728585
                    • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 19.05.06, 14:58
                     scand napisał:

                     > Ciekawe jak będzie rozwiązywana po ewentualnej secesji sprawa kontrolo
                     > granicznej.

                     POnieważ w najblizszym czasie nie ma szans by któres z panstw weszło do UE to
                     kontrola może być taka jak obecnie.
                     • ignorant11 Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 22.05.06, 00:09
                      eliot napisał:

                      > scand napisał:
                      >
                      > > Ciekawe jak będzie rozwiązywana po ewentualnej secesji sprawa kontrolo
                      > > granicznej.
                      >
                      > POnieważ w najblizszym czasie nie ma szans by któres z panstw weszło do UE to
                      > kontrola może być taka jak obecnie.


                      Sława!

                      A czy teraz maja jakąkoliwek kontrole?

                      Forum Słowiańskie
                      gg 1728585
                      • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 22.05.06, 14:52
                       ignorant11 napisał:

                       >
                       > Sława!
                       >
                       > A czy teraz maja jakąkoliwek kontrole?
                       >
                       >
                       Żadnej! I tak trzymać!!!
                       wink
                       • scand Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 23.05.06, 09:35
                        620 tys. - ciekawe ilu ludzi będzie pilnować granic ( 20 tys ? )
                        • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 23.05.06, 11:31
                         scand napisał:

                         > 620 tys. - ciekawe ilu ludzi będzie pilnować granic ( 20 tys ? )

                         Tylu ilu pilnuje granic Luksemburga...
                         wink))
                         • scand Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 23.05.06, 12:03
                          Luksemburg nie graniczy z Albanią !
                         • ignorant11 Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 23.05.06, 14:49
                          scand napisał:

                          > Luksemburg nie graniczy z Albanią !


                          Sława!

                          Albania tez nie mocarstwo...

                          Pozatem Czarnogóra baaaaaaaaaaardzo interesuja się USA, a znimi nierozsądnie
                          zadzierać, o czym paru juz sie przekonało...
                          smile)

                          Forum Słowiańskie
                          gg 1728585
                         • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 25.05.06, 09:28
                          ignorant11 napisał:

                          > scand napisał:
                          >
                          > > Luksemburg nie graniczy z Albanią !
                          >
                          >
                          > Sława!
                          >
                          > Albania tez nie mocarstwo...
                          >
                          > Pozatem Czarnogóra baaaaaaaaaaardzo interesuja się USA, a znimi nierozsądnie
                          > zadzierać, o czym paru juz sie przekonało...
                          > smile)
                          Czarnogórcy znani są z bitności. Nawet Turkom z trudem przychodziło utrzymanie
                          ich w podległości.
                         • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 25.05.06, 09:26
                          scand napisał:

                          > Luksemburg nie graniczy z Albanią !


                          Ma gorzej! Graniczy z Niemcami i Francą!!!
                          wink
              • ignorant11 Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 18.05.06, 17:01
               scand napisał:

               > > Odrębności (pominąwszy język) w niektórych dziedzinach są większe (odrębn
               > a
               > > historia, gospodarka)
               >
               > Już pisałem co uważam o tej odrębności - nie uważam jej dużo większej niż w
               > wielu innych przypadkach w Europie a nawet Polsce. Gdyby stosować
               > tak drobne różńice to w Europie byłoby nie 40 państw a ponad 100.
               > W każdym razie ja radziłbym im jednak ściślejszą integrację zamiast podziału.
               > Ciekawe że nikt nie mówi o tym że w ten sposób np. Serbia zostanie odcięta
               od
               > morza o ewentualnym negatywnym wpływie tego na Serbię się nie mówi.
               > To tak jakby u nas Kaszuby przed 39 chciały się odłączyć od reszty kraju
               > pozbawiając nas Gdynii.


               Sława!

               No tak, ale...

               Gdy Czarnogór odłacz sie od Serbi to przeciez czarnogóra będzie musiała robic
               jakis uzytek z dostepu do morza i raczej nie zablokuje serbskiego handlu
               zamorskiego, tym bardziej,że dla Czarnogóry ten interes raczej będzie i raczej
               bardzo opłacalny...


               Pozatem moze oba kraje wejda do ŁE i problem samsie rozwiąze...

               Później powstanie w ramach ŁE blok jugoslowiański, bo przeciez bardzo wiele
               problemow moga oni rozwiac tylko wspólnie

               Forum Słowiańskie
               gg 1728585
               • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 19.05.06, 10:22
                ignorant11 napisał:

                >>
                > Sława!
                >
                > No tak, ale...
                >
                > Gdy Czarnogór odłacz sie od Serbi to przeciez czarnogóra będzie musiała robic
                > jakis uzytek z dostepu do morza i raczej nie zablokuje serbskiego handlu
                > zamorskiego, tym bardziej,że dla Czarnogóry ten interes raczej będzie i
                raczej
                > bardzo opłacalny...
                >
                >
                > Pozatem moze oba kraje wejda do ŁE i problem samsie rozwiąze...
                >
                > Później powstanie w ramach ŁE blok jugoslowiański, bo przeciez bardzo wiele
                > problemow moga oni rozwiac tylko wspólnie
                >
                Czarnogóra już dość długo jest zupełnie samodzielna i udostępnia swoje porty
                Serbii bez żadnego problemu, jest tez ulubionym miejscem spedzania przez Serbów
                uropu. Żadna ze stron nie jest zainteresowana zmiana tej sytuacji. Kwestie
                sporne, jeśli zaistnieją moga być uregulowana traktatem pod patronatem UE, w
                tym również otwartośc portów Czarnogóry dla Serbii.
                Natomiast na przyjęcie do UE (i NATO czym mamią Czarnogórców zwolennicy
                niepodległości)w dającej się przewidzieć przyszłości oba kraje szans nie mają.
                Serbię czekają całe lata (dekady?) przewartościowania i przemodelowania swojej
                polityki, gospodarki, tożsamości itd. Czarnogóra przez najbliższą dekadę
                pozostanie takim nieformalnym, niezrzeszonym i nieoficjalnym członkiem UE jak
                to ma miejsce obecnie.
                • scand Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 19.05.06, 12:10
                 Czarnogóra - 630 tys. ludzi - liliput - decydujący (przez swych ambitnych
                 polityków reprzentujących liczbe ludności typu Poznan) o tym czy Serbia ma
                 prawo do korzystania z portów.. dobrze że my juz nie zależymy od Wolnego Miasta
                 Gdansk smile
                 • ignorant11 Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 19.05.06, 12:45
                  scand napisał:

                  > Czarnogóra - 630 tys. ludzi - liliput - decydujący (przez swych ambitnych
                  > polityków reprzentujących liczbe ludności typu Poznan) o tym czy Serbia ma
                  > prawo do korzystania z portów.. dobrze że my juz nie zależymy od Wolnego
                  Miasta
                  >
                  > Gdansk smile


                  Sława!

                  Tu sam sobie odpowiedziałeś...

                  Gdyby Czarnogóra podskoczyła Serbii, to belgrad moze przekierowac strumienie
                  swoich towarów prze Chorwacje chocby...

                  Czy Grecję, albo co tm mapa pokazuje.

                  Widać że to porty CZarnogóry raczej będa uzaleznione o strumieni serbskich niz
                  odwrotnie.

                  Forum Słowiańskie
                  gg 1728585
                 • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 19.05.06, 15:05
                  scand napisał:

                  > Czarnogóra - 630 tys. ludzi - liliput - decydujący (przez swych ambitnych
                  > polityków reprzentujących liczbe ludności typu Poznan) o tym czy Serbia ma
                  > prawo do korzystania z portów.. dobrze że my juz nie zależymy od Wolnego
                  Miasta
                  >
                  > Gdansk smile


                  Nawet w UE nie byłaby najmniejszym panstwem...:

                  Malta - ok. 380 tys.
                  Luxemburg - ok. 420 tys.
                  Cypr (Część grecka, która weszła do UE) - ok. 610 tys.

                  A o polityków tamtejszych sie nie martw, są głeboko i mocno oraz osobiście
                  zainteresowani wolnym dostępem...
                  Nie mówiąc już o "szeregowej" ludności tak chętnie trudniącej się przemytem...
                  wink))
                  • scand Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 22.05.06, 09:31
                   Wchodzmy zatem w erę miast - państw. A ponadto ..

                   Jeszcze jeden liliput do rozgrywek piłkarskich. Jest już ich tyle ze mogliby
                   założyć najpierw jakąś własną organizację a dopiero potem aspirować do gry z
                   dużymi.
                   • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 22.05.06, 14:54
                    scand napisał:
                    >
                    > Jeszcze jeden liliput do rozgrywek piłkarskich. Jest już ich tyle ze mogliby
                    > założyć najpierw jakąś własną organizację a dopiero potem aspirować do gry z
                    > dużymi.


                    Dzięki temu nasi mają jakieś szanse...
                    • scand Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 23.05.06, 09:36
                     Jak tak dalej pójdzie będziemy mieli i 100 drużyn europejskich. Baskonia,
                     Katalonia, Bawaria, itd - kierunek przyszłości wink
                     • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 23.05.06, 11:35
                      scand napisał:

                      > Jak tak dalej pójdzie będziemy mieli i 100 drużyn europejskich. Baskonia,
                      > Katalonia, Bawaria, itd - kierunek przyszłości wink


                      Wreszcie nasi futboliści będą mogli pokazać jaką sa potęgą!!!
                      Np. IV RP - Baskonia : 3 - 2
                      wink))
                      • scand Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 23.05.06, 12:02
                       A jeśli zarządzą że grac ma z Baskonią np. Śląsk albo Mazowsze ? Brrr ...
                       • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 25.05.06, 09:32
                        scand napisał:

                        > A jeśli zarządzą że grac ma z Baskonią np. Śląsk albo Mazowsze ? Brrr ...


                        Legia górą!!!!!!!
                        wink))
                        A swoja drogą to "spotkania" kibiców obu drużyn mogą być ciekawe...
                        "ETA- POWER" contra "LEGIA-HOOLIGANS"...
                        wink))
                • ignorant11 Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 19.05.06, 12:47
                 eliot napisał:


                 > Natomiast na przyjęcie do UE (i NATO czym mamią Czarnogórców zwolennicy
                 > niepodległości)w dającej się przewidzieć przyszłości oba kraje szans nie
                 mają.
                 > Serbię czekają całe lata (dekady?) przewartościowania i przemodelowania
                 swojej
                 > polityki, gospodarki, tożsamości itd. Czarnogóra przez najbliższą dekadę
                 > pozostanie takim nieformalnym, niezrzeszonym i nieoficjalnym członkiem UE jak
                 > to ma miejsce obecnie.


                 Sława!

                 Nie sledziłem, ale w NATO mją chyba szybszą perspektywe?

                 A co do ŁE, to zauważ,że niekorzystna dla LE jest sytuacja, w której Grecja
                 jest wyspą bez lądowego połaczenia z reszta ŁE...

                 Forum Słowiańskie
                 gg 1728585
                 • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 19.05.06, 15:09
                  ignorant11 napisał:

                  >> Sława!
                  >
                  > Nie sledziłem, ale w NATO mją chyba szybszą perspektywe?
                  >
                  > A co do ŁE, to zauważ,że niekorzystna dla LE jest sytuacja, w której Grecja
                  > jest wyspą bez lądowego połaczenia z reszta ŁE...

                  W NATO też nie mają... może za jakieś 10 lat (i to raczej tylko Czarnogóra)
                  A Grecja będzie miała wkrótce lądowe połączenie przez Bułgarię i Rumunię...
                  • ignorant11 Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 22.05.06, 00:11
                   eliot napisał:

                   > ignorant11 napisał:
                   >
                   > >> Sława!
                   > >
                   > > Nie sledziłem, ale w NATO mją chyba szybszą perspektywe?
                   > >
                   > > A co do ŁE, to zauważ,że niekorzystna dla LE jest sytuacja, w której Grec
                   > ja
                   > > jest wyspą bez lądowego połaczenia z reszta ŁE...
                   >
                   > W NATO też nie mają... może za jakieś 10 lat (i to raczej tylko Czarnogóra)
                   > A Grecja będzie miała wkrótce lądowe połączenie przez Bułgarię i Rumunię...


                   Sława!

                   No tak,ale obie Bruxele będą chciały miec mare nostrum adriatyckie.

                   I taka enklawa-czarna dziura bedzie stala sola w oku

                   Podobnie jak teraz Kaliningrad

                   Forum Słowiańskie
                   gg 1728585
                   • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 22.05.06, 14:58
                    ignorant11 napisał:

                    >> Sława!
                    >
                    > No tak,ale obie Bruxele będą chciały miec mare nostrum adriatyckie.
                    >
                    > I taka enklawa-czarna dziura bedzie stala sola w oku
                    >
                    > Podobnie jak teraz Kaliningrad
                    >
                    >
                    W NATO myslą dość trzeźwo więc tam szanse Czarnogóry większe. UE (Czyt.
                    eurobiurokracja) najpierw zapewne się "odmie", czyli obrazi. Potrwa to pare
                    lat. ZA jakiejś przytomiejszej prezydencji ktoś stwierdzi, ze koniec ta głupotą
                    i zacznie rozmowy z Podgoricą.
                    • ignorant11 Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 22.05.06, 21:20
                     eliot napisał:

                     > ignorant11 napisał:
                     >
                     > >> Sława!
                     > >
                     > > No tak,ale obie Bruxele będą chciały miec mare nostrum adriatyckie.
                     > >
                     > > I taka enklawa-czarna dziura bedzie stala sola w oku
                     > >
                     > > Podobnie jak teraz Kaliningrad
                     > >
                     > >
                     > W NATO myslą dość trzeźwo więc tam szanse Czarnogóry większe. UE (Czyt.
                     > eurobiurokracja) najpierw zapewne się "odmie", czyli obrazi. Potrwa to pare
                     > lat. ZA jakiejś przytomiejszej prezydencji ktoś stwierdzi, ze koniec ta
                     głupotą
                     >
                     > i zacznie rozmowy z Podgoricą.
                     >


                     Sława!

                     Bo w NATO mysla strategisznie, a nie ideologicznie.

                     Wystarczy,że dany kraj jest demokratyczny sprawuje cywilna kontrole nad
                     wojskiem.

                     Forum Słowiańskie
                     gg 1728585
                     • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 23.05.06, 11:41
                      ignorant11 napisał:

                      >> Sława!
                      >
                      > Bo w NATO mysla strategisznie, a nie ideologicznie.
                      >
                      > Wystarczy,że dany kraj jest demokratyczny sprawuje cywilna kontrole nad
                      > wojskiem.
                      >
                      Oczywiście Czarnogóra ma dla NATO dobre strategiczne położenie, ale dla samej
                      Czarnogóry ważniejsze jest wejście do UE. Po wejści np. w przyszłym roku
                      Bułgarii i Rumunii następne rozszerzenia mogą być trudne...
                      Realne jest może jeszcze wejście Chorwacji i własnie Czarnogóry ale trudno to
                      będzie wytłumaczyć Turcji, która przecież przynajmniej formalnie ma to wejście
                      do UE przyrzeczone...
                      • scand Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 23.05.06, 12:04
                       Turcja w Europie. Jedni Kurdowie staną się Europejczykami , inni pozostaną w
                       Azji. To niesprawiedliwe.
                       • ignorant11 Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 23.05.06, 14:53
                        scand napisał:

                        > Turcja w Europie. Jedni Kurdowie staną się Europejczykami , inni pozostaną w
                        > Azji. To niesprawiedliwe.


                        Sława!

                        Jedyna przeszkoda przeciwko wolnemu Kurdystanowi jest Turcja, ale jednoczesnie
                        jest ona zbyt wazna aby z nia zadzierać...

                        Forum Słowiańskie
                        gg 1728585
                      • ignorant11 Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 23.05.06, 14:51
                       eliot napisał:

                       > ignorant11 napisał:
                       >
                       > >> Sława!
                       > >
                       > > Bo w NATO mysla strategisznie, a nie ideologicznie.
                       > >
                       > > Wystarczy,że dany kraj jest demokratyczny sprawuje cywilna kontrole nad
                       > > wojskiem.
                       > >
                       > Oczywiście Czarnogóra ma dla NATO dobre strategiczne położenie, ale dla samej
                       > Czarnogóry ważniejsze jest wejście do UE. Po wejści np. w przyszłym roku
                       > Bułgarii i Rumunii następne rozszerzenia mogą być trudne...
                       > Realne jest może jeszcze wejście Chorwacji i własnie Czarnogóry ale trudno to
                       > będzie wytłumaczyć Turcji, która przecież przynajmniej formalnie ma to
                       wejście
                       > do UE przyrzeczone...
                       >


                       Sława!

                       NO tak, ale czy to my przyrzekalismy..?????

                       POzatem nasz rząd jest za Turcja...

                       Forum Słowiańskie
                       gg 1728585
                       • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 25.05.06, 09:38
                        ignorant11 napisał:

                        >
                        >
                        > Sława!
                        >
                        > NO tak, ale czy to my przyrzekalismy..?????
                        >
                        > POzatem nasz rząd jest za Turcja...
                        >
                        MY, bo UE to równiez my...
                        Nasz rząd moze i jest oficjalnie za Turcją, ale zapewne modli się (to przecież
                        pobożny rząd) do Najświetszej Panienki by Niemcy i Franca odwlekli to za
                        horyzont...
                        wink
         • 5xx Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 24.05.06, 16:53
          To co się tak,Kolego,dynamicznie w tej Czarnogórze rozwija?
          • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 25.05.06, 09:40
           5xx napisał:

           > To co się tak,Kolego,dynamicznie w tej Czarnogórze rozwija?


           Najdynamiczniej? Przemyt!
       • ignorant11 Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 17.05.06, 21:23
        eliot napisał:

        > ignorant11 napisał:
        >
        > >
        > > Sława!
        > >
        > > Czyli można wróżyc, że dadzą se rade osobno...
        > >
        > >
        > Radę dają sobie już, ważne by im nie przeszkadzać wpychając ich wbrew ich
        woli
        > w jakieś egzotyczne związki z Serbią.
        >


        Sława!

        NO jasne!

        Dla naszych sowiańskich interesów jest aby oni pchali sie w egzotyczne zwiazki
        z nami...

        Sęk dla perspektyw Sowiańszczyzny jest czy my sięgamy tam tez..?

        A gdyby nie, to lepiej aby powstal tam niezależny opd Niemiec i Rosji osrodek
        słowiański...


        Forum Słowiańskie
        gg 1728585
        • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 18.05.06, 12:06
         ignorant11 napisał:

         >>
         > Sława!
         >
         > NO jasne!
         >
         > Dla naszych sowiańskich interesów jest aby oni pchali sie w egzotyczne
         zwiazki
         > z nami...
         >
         > Sęk dla perspektyw Sowiańszczyzny jest czy my sięgamy tam tez..?
         >
         > A gdyby nie, to lepiej aby powstal tam niezależny opd Niemiec i Rosji osrodek
         > słowiański...
         >
         Serbia, jak sądzę odegra jeszcze znaczącą rolę na Bałkanach odpowiadającą jej
         potencjałowi. Musi jednak przedefiniować swoją świadomość i tożsamość
         historyczną i narodową w sytuacji gdy z panstwa-narodu dominanta przekształcić
         się musi w normalny nienajwiększy kraj-naród europejski.
         • scand Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 18.05.06, 12:46
          Sytuacja Serbii to ewentualnym odcięciu się Czarnogory nie jest wesoła. Bez
          dostępu do morza, praktycznie bez Kosowa ( a nawet poza Kosowem W Serbii są
          muzułmanie), skłocona z Chorwacją ( dogadanie się z nią jest dla nich kluczowe,
          ale czy możliwe ?), mniejszość węgierska w Wojwodinie - właściwie to proces
          rozkładu Serbii wcale nie musi sie zakonczyć po odejściu Czarnogóry.
          • eliot Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 18.05.06, 14:50
           scand napisał:

           > Sytuacja Serbii to ewentualnym odcięciu się Czarnogory nie jest wesoła. Bez
           > dostępu do morza, praktycznie bez Kosowa ( a nawet poza Kosowem W Serbii są
           > muzułmanie), skłocona z Chorwacją ( dogadanie się z nią jest dla nich
           kluczowe,
           >
           > ale czy możliwe ?), mniejszość węgierska w Wojwodinie - właściwie to proces
           > rozkładu Serbii wcale nie musi sie zakonczyć po odejściu Czarnogóry.

           Jak Ci wyjaśniam w poście powyżej brak dostępu do morza nie musi mieć jakiegoś
           negatywnego wpływu na Serbię, tak jak nie ma go i obecnie. Serbia nie sprawuje
           żadnej kontroli nad portami Czarnogóry i korzysta z nich na zasadzie zawartej z
           rządem Czarnogóry umowy. Nie ma tu żadnych punktów spornych i w wypadku
           ogłoszenia przez Czarnogórę formalnej niepodległości (faktyczna jest już od
           ponad dekady) umowa pomiędzy Serbią a Czarnogórą mogłaby nabrać charakteru
           umowy międzynarodowej z gwarancjami dla Serbii np. przez UE.
           Dalszy rozpad Serbii raczej nie jest prawdopodobny, bo co było do stracenia
           stracił przez swoją samobójczą polityke Milosevic. Kosovo, niestety już jest
           nie do odzyskania, nad czym szczerze boleję. Wojwodina mimo swej
           wieloetniczności jest obecnie w zdecydowanej większości etnicznie serbska
           (ok.60 %). Węgrzy, którzy jeszcze po II WŚ stanowili tam wiekszość to obecnie
           ledwie 15 % ludności. Pozostali (reszta słowianskiej mieszanki b. Jugosławii
           plus, Rumunii, Arumuni, Niemcy, Słowacy itd.) nie stanowią dla integralności
           Wojwodiny i jej związku z Serbią żadnego zagrożenia.
   • scand Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 17.05.06, 12:12
    Jeden język, jedna religia - szczerze mówiąc nie rozumiem sensu tego rozpadu.
    Takie rozpady są chyba podsycane przez ambitnych lokalnych polityków którzy w
    ten sposób chcą podnieść swoje znaczenie.
    • ignorant11 Re: Czy Czarnogóra będzie niepodległa? 17.05.06, 21:27
     scand napisał:

     > Jeden język, jedna religia - szczerze mówiąc nie rozumiem sensu tego rozpadu.
     > Takie rozpady są chyba podsycane przez ambitnych lokalnych polityków którzy w
     > ten sposób chcą podnieść swoje znaczenie.

     Sława!

     Gdy jest silna państwowośc i narodowośc jak np w Polsce to separatyzmy nie maja
     znaczenia, ale gdy słaba państwowośc usiłeje zapanowac nad naturalnymi
     tendencjami odśrodkowymi, to grozi nowa wojna domową...

     Forum Słowiańskie
     gg 1728585
  • eliot A tak to widzi "Der Spiegel" 19.05.06, 10:29
   wiadomosci.onet.pl/1336173,2678,kioskart.html
   Czeki bez pokrycia
   Na południowym wschodzie Europy grozi następna secesja: Czarnogórcy mają
   zdecydować, czy wkrótce powstanie nowe lilipucie państwo
   W ośrodku kultury czarnogórskiego miasta Kotor na wybrzeżu Adriatyku prawie
   tysiąc osób skanduje: "Srbija, Srbija". Machają flagami federacji Serbii i
   Czarnogóry i co kilka minut wypełniają salę gromkim „ne” dla niepodległości,
   grzmiącym jak z jednego gardła.

   Tego wieczora demonstruje się w Kotorze przeciw grożącej samodzielności
   ojczyzny - minirepubliki z 630 tysiącami mieszkańców. W najbliższą niedzielę
   obywatele uprawnieni do głosowania zadecydują, czy w Europie pojawi się nowe
   minipaństwo, czy też będzie trwała unia z Serbią.

   Tworząc ten związek republik w 2003 r. Czarnogórze przyznano prawo do
   przeprowadzenia po trzech latach referendum. Jednak nadzieje UE na dobre
   funkcjonowanie wspólnego państwa z Serbią zawiodły. Bezowocne okazały się też
   starania, by przekonać do ustępstw podzielone na dwa nieprzejednane obozy
   społeczeństwo Czarnogóry. Podczas gdy jedni czują się etnicznymi Serbami,
   drudzy powołują się na naród czarnogórski, którego niepodległość państwową
   uznał już raz w 1878 r. Kongres Berliński.
   Teraz przyszłość republiki ma zostać poddana pod głosowanie. Wszyscy widzą ją w
   ponurej czerni - na wypadek, gdyby zwyciężyła strona przeciwna. Proserbski
   sojusz pod przywództwem lidera opozycji Predraga Bulatovicia wylicza domniemane
   strasznliwe następstwa pójścia Czarnogóry osobną drogą. Czarnogórcy żyjący w
   Serbii staliby się nagle cudzoziemcami zobowiązanymi do posiadania paszportu,
   tysiące czarnogórskich studentów musiałyby opuścić serbskie uniwersytety, a
   branża turystyczna wkrótce zbankrutowałaby z braku serbskich urlopowiczów.

   Dla wahających się Bulatović ma w pogotowiu wersję kompromisową czarnogórsko-
   serbskiego państwa federalnego: 90 procent decyzji istotnych dla republiki
   Czarnogóry nadal podejmowałby tutejszy autonomicznie rząd, jedynie sprawy
   obrony, niektóre aspekty polityki zewnętrznej i wewnętrznej oraz handel
   zagraniczny przypadłyby centralnemu kierownictwu. Zachowane ma być nawet euro -
   od 2002 r. oficjalny środek płatniczy w Czarnogórze.

   Takie obietnice wprowadzają jednak w błąd. Belgrad już dawno postawił sprawę
   jasno: porażka zwolenników niepodległości oznaczałaby koniec czarnogórskich
   przywilejów. Centrala władzy mieściłaby się w przyszłości w Belgradzie, a
   Podgorica byłaby tylko posłusznym administratorem obszaru nad Adriatykiem.

   Jednak także strona przeciwna agituje czekami bez pokrycia. Naczelnym
   propagandystą niezawisłej Czarnogóry jest premier Milo Djukanović ze swoją
   Demokratyczną Partią Socjalistów (DPS), wspieraną przez liberałów i
   socjaldemokratów oraz albańskie i bośniackie muzułmańskie mniejszości narodowe.

   Samodzielna Czarnogóra przestałaby być zakładnikiem serbskiej polityki
   nacjonalistycznej – ręczy Djukanović. Nie zważając na wyraźne dementi z
   Brukseli obiecuje swoim stronnikom szybkie członkostwo w UE, przystąpienie do
   NATO i ekonomiczne dobrodziejstwa. Zagraniczni inwestorzy mogliby jego zdaniem
   przekształcić kraj w „Szwajcarię Bałkanów” lub w atrakcję typu Monte Carlo. To
   ostatnie jest właśnie zmartwieniem międzynarodowej wspólnoty - obawia się ona,
   że niepodległa Czarnogóra (Montenegro) mogłaby stoczyć się do roli eldorado dla
   przemytników, speców od prania brudnych pieniędzy, kasyn i rosyjskiej mafii.
   Bądź co bądź ta nadmorska republika miała przez długi czas opinię centrum
   międzynarodowego przemytu papierosów. Włoski wymiar sprawiedliwości od lat
   prowadzi dochodzenie przeciwko szefowi rządu Czarnogóry – Djukanović ma być
   zamieszany w lukratywny „tranzyt” nieoclonych wyrobów nikotynowych przez
   czarnogórskie porty.

   Szanse premiera na zwycięstwo są jednak duże, mimo że zwolennicy oderwania się
   Czarnogóry od Serbii muszą zdobyć w referendum co najmniej 55 procent ważnych
   głosów, aby uzyskać legitymizację na arenie międzynarodowej. Ryzykowny manewr:
   jeśli bowiem wynik wypadnie w strefie przejściowej między 50 a 55 procent, obie
   strony będą uważały się za zwycięzców.

   Djukanović jest zgodnie z najnowszymi sondażami przekonany o swoim triumfie, ma
   już wydrukowane zaproszenia na fetowanie udanej secesji. To wystarczający powód
   dla ministra sprawiedliwości Serbii Zorana Stojkovicia, by jeszcze raz ostrzec
   secesjonistów: 260 tys. Czarnogórców, którzy często od pokoleń mieszkają w
   Serbii i nie mają prawa do udziału w referendum, mogą po odłączeniu się
   Czarnogóry zalać urzędy pracy swojej pierwotnej ojczyzny. Gdy staną się w
   Serbii „cudzoziemcami”, ich zatrudnienie tam przestanie być pewne.

   Niezależnie od tego, jaki będzie wynik głosowania, część wspólnego narodowego
   dziedzictwa może w przyszłości znaleźć się w wyłącznej gestii Podgoricy. Córka
   niedawno zmarłego Slobodana Milosevicia, która mieszka w Czarnogórze i posiada
   jej obywatelstwo, ma nadzieję na ekshumację ciała pogrzebanego w Serbii ojca.

   Powinien spoczywać w ziemi swych przodków. W państwie Czarnogóra.
   ===================================================================
   • scand Re: A tak to widzi "Der Spiegel" 19.05.06, 12:05
    Ciekawe jak by widział Spiegel gdyby od Niemiec chciała się odłączyć Bawaria smile
    • ignorant11 Re: A tak to widzi "Der Spiegel" 19.05.06, 12:52
     scand napisał:

     > Ciekawe jak by widział Spiegel gdyby od Niemiec chciała się odłączyć
     Bawaria smile


     Sława!

     Co gorąco popieramy prawo Nardu Bawarskiego do samostanowieniasmile))


     A swoją droga to tak czarno nie będzie nawet w CCZarnogórze, bo któz mialby
     interes w tworzeniu nowej żelaznej kurtyny?


     Forum Słowiańskie
     gg 1728585
     • eliot Re: A tak to widzi "Der Spiegel" 19.05.06, 15:13
      ignorant11 napisał:

      > scand napisał:
      >
      > > Ciekawe jak by widział Spiegel gdyby od Niemiec chciała się odłączyć
      > Bawaria smile
      >
      >
      > Sława!
      >
      > Co gorąco popieramy prawo Nardu Bawarskiego do samostanowieniasmile))
      >
      >
      >
      BAAAAAAAARDZO gorąco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      wink))
      • ignorant11 Re: A tak to widzi "Der Spiegel" 22.05.06, 00:14
       eliot napisał:

       > ignorant11 napisał:
       >
       > > scand napisał:
       > >
       > > > Ciekawe jak by widział Spiegel gdyby od Niemiec chciała się odłączy
       > ć
       > > Bawaria smile
       > >
       > >
       > > Sława!
       > >
       > > Co gorąco popieramy prawo Nardu Bawarskiego do samostanowieniasmile))
       > >
       > >
       > >
       > BAAAAAAAARDZO gorąco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
       > wink))


       Sława!

       To niech Duch zstapi i odmieni oblicze tamtej ziemii!

       Forum Słowiańskie
       gg 1728585
    • eliot Re: A tak to widzi "Der Spiegel" 19.05.06, 15:12
     scand napisał:

     > Ciekawe jak by widział Spiegel gdyby od Niemiec chciała się odłączyć
     Bawaria smile


     To Niemcy, więc wszysko by zależało od tego czy zostały właściwie zastosowane
     właściwe procedury...!
     wink))
     Bawaria zresztą zarezerwowała sobie profilaktycznie w swojej pełnej
     nazwie: "Wolne Panstwo Bawarskie" !!!
     wink
     • ignorant11 Re: A tak to widzi "Der Spiegel" 22.05.06, 00:17
      eliot napisał:

      > scand napisał:
      >
      > > Ciekawe jak by widział Spiegel gdyby od Niemiec chciała się odłączyć
      > Bawaria smile
      >
      >
      > To Niemcy, więc wszysko by zależało od tego czy zostały właściwie zastosowane
      > właściwe procedury...!
      > wink))
      > Bawaria zresztą zarezerwowała sobie profilaktycznie w swojej pełnej
      > nazwie: "Wolne Panstwo Bawarskie" !!!
      > wink


      Sława!

      Rozmawiałem ostatnio z kolega zamieszkałym w Niemczech, który twierdzi,że
      gospdarka Bawarii jest znowu czyms zupelnie innym niz niemiecka.

      ES Lebe Freihe Staat Baiern!

      Forum Słowiańskie
      gg 1728585
      • scand Re: A tak to widzi "Der Spiegel" 22.05.06, 12:38
       Niech Bawaria zażąda uznania przez landy protestanckie Papieża a jak nie to
       niech się odłączy wink
       • ignorant11 Re: A tak to widzi "Der Spiegel" 22.05.06, 12:56
        scand napisał:

        > Niech Bawaria zażąda uznania przez landy protestanckie Papieża a jak nie to
        > niech się odłączy wink


        Sława!

        Ten Papiez to bardziej Bawarczyk niz Niemiec...
        smile))

        Forum Słowiańskie
        gg 1728585
  • ignorant11 Czarnogóra w pigułce 21.05.06, 22:40
   Sława!


   Czarnogóra w pigułce
   serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34174,3359737.html
   ZOBACZ TAKŻE


   • Referendum niepodległościowe w Czarnogórze (21-05-06, 08:15)   PAP 21-05-2006, ostatnia aktualizacja 21-05-2006 14:37

   W niedzielę w Czarnogórze odbywa się referendum w sprawie wyjścia tego kraju z
   federacji z Serbią. Podajemy podstawowe informacje o tej niewielkiej republice.

   czytaj dalej »

   r e k l a m a
   POWIERZCHNIA: 13,8 tys. km kwadratowych.

   STOLICA: Podgorica, 96 tys. mieszkańców.

   LUDNOŚĆ: 43,2 proc. uważa się za Czarnogórców, 32 procent to Serbowie, 7,7
   proc.- Bośniacy, a 5 procent - Albańczycy. Większość Czarnogórców wyznaje
   prawosławie i posługuje się dialektem języka serbskiego. Prawie połowa
   mieszkańców deklaruje narodowość czarnogórską. Jedna czwarta jednak określa się
   jako "Serbowie będący Czarnogórcami" lub "Czarnogórcy będący Serbami".

   HISTORIA: Czarnogóra została podbita w XII wieku przez Serbię, a w XV wieku
   przez imperium otomańskie, zachowała jednak znaczną autonomię. W 1852 r.
   ogłosiła się niezależnym księstwem, uznanie niepodległości przez Turków
   wywalczyła w 1878 r., a 1910 r. została królestwem. W 1918 r. włączyła się do
   nowo powstałego Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców - późniejszej
   Jugosławii. W 1945 r. stała się jedną z republik związkowych socjalistycznej
   Jugosławii. Po rozpadzie Jugosławii Czarnogórcy - jako jedyni - opowiedzieli
   się w referendum za pozostaniem razem z Serbią w federacji. W 2002 roku pod
   naciskiem Unii Europejskiej podpisano porozumienie o luźnym związku - od 2003
   roku - dwóch republik, tworzących państwo o nazwie Serbia i Czarnogóra i
   odkładające na trzy lata czarnogórskie referendum niepodległościowe. Obie
   republiki mają niemal całkowitą autonomię, wspólne są jedynie dyplomacja,
   obrona i miejsce w ONZ.

   POLITYKA: Od wyborów parlamentarnych w maju 1998 roku w Czarnogórze rządzi
   proniepodległościowa ekipa Milo Djukanovicia. Popierany przez Zachód Djukanović
   w 2002 roku zrezygnował ze stanowiska prezydenta i objął funkcję premiera, by
   wprowadzić szeroki program reform zmierzający do integracji z Unią Europejską.
   Od 2003 roku prezydentem jest prozachodni zwolennik niepodległości, Filip
   Vujanović.

   GOSPODARKA: Gospodarka Czarnogóry, która należała do najuboższych regionów
   dawnej Jugosławii, oddzieliła się w praktyce od serbskiej. Korzysta z bardzo
   dużej pomocy zachodniej, głównie USA.

   Ekipa Djukanovicia sprywatyzowała blisko 90 proc. przedsiębiorstw. Podczas
   wojen bałkańskich akceptowała rozkwit szarej strefy (głównie przemyt do objętej
   embargiem Jugosławii). Prozachodnia polityka sprawiła, że Czarnogóra zdołała
   częściowo uniknąć skutków sankcji ekonomicznych oraz bombardowań NATO w 1999
   roku.

   Według władz Czarnogóry wzrost PKB w 2005 roku wyniósł 4,1 procent, inflacja
   wynosi 1,9 procent, a deficyt budżetowy 2,1 procent.

   WALUTA: euro - od 1 stycznia 2003 roku. Przedtem walutą oficjalną była marka
   niemiecka, wprowadzona w listopadzie 1999 r. mimo protestów Belgradu.

   Forum Słowiańskie
   gg 1728585
   • scand Re: Czarnogóra w pigułce 22.05.06, 09:28
    Albańczycy 5%. Ciekawe czy kiedyś Albanczycy zrobią to samo z Czarnogórą co z
    Kososwem ?
    • bolko_turan Re: Czarnogóra w pigułce 22.05.06, 11:27
     scand napisał:

     > Albańczycy 5%. Ciekawe czy kiedyś Albanczycy zrobią to samo z Czarnogórą co z
     > Kososwem ?


     Nadchodzi koniec Macedonii, zupelnie demokratycznie... sad(
     • scand Re: Czarnogóra w pigułce 22.05.06, 12:35
      Dlatego ja myślę że mali nie przetrwają samodzielnie. Zawsze będą tak czy
      inaczej czyimiś klientami a lepiej być razem z bliskim sobie niż bardziej
      obcym.
  • ignorant11 Czarnogóra przed referendum OSW 22.05.06, 00:06
   Sława!

   18 maja 2006 r.
   uxa.osw.waw.pl/pub/koment/2006/05/060518.htm


   Czarnogóra przed referendum   Na niecały tydzień przed referendum w kwestii niepodległości Czarnogóry liczne
   sondaże opinii publicznej wskazywały, że może ono nie doprowadzić do
   rozstrzygnięcia: za oderwaniem się od Serbii może opowiedzieć się więcej niż
   połowa, lecz mniej niż 55% głosujących (próg narzucony przez Unię Europejską).
   W takiej sytuacji oba obozy polityczne, "niepodległościowców" i "unionistów",
   zadeklarują zapewne zwycięstwo, co utrwali skrajną polaryzację polityczną
   Czarnogóry i utrudni dialog. W konsekwencji federację Serbii i Czarnogóry
   czekają kolejne miesiące nieskutecznego prowizorium.

   Usamodzielnienie się Czarnogóry byłoby ostatnim aktem "demontażu" titowskiej
   Jugosławii, rozpoczętego przed piętnastu laty secesją Słowenii i Chorwacji. W
   oczach krytyków lidera obozu "niepodległościowców", premiera (do 2003 roku -
   prezydenta) Czarnogóry Milo Djukanovicia doprowadzenie do referendum stanowi
   ostatni etap prowadzonej przezeń od połowy lat 90. gry politycznej, mającej
   doprowadzić do faktycznego zawłaszczenia państwa przez ekipę jego zwolenników.
   Propaganda zwolenników niepodległości, nagłaśniając zadrażnienia, których nie
   brakło w historii relacji Belgradu z Podgoricą, mówi z kolei o
   realizacji "tysiącletniego snu o niepodległości".

   Kwestia niepodległości Czarnogóry podzieliła scenę polityczną federacji Serbii
   i Czarnogóry. Za niepodległością odpowiada się od lat koalicja rządowa, której
   fundament stanowią Demokratyczna Partia Socjalistów (DPS) i Partia
   Socjaldemokratyczna (SDP), skupiające reformatorskie środowiska dawnej partii
   komunistycznej, zaangażowane w procesy prywatyzacji i pozostające u władzy od
   blisko piętnastu lat. Z Koalicją na rzecz Niepodległej Czarnogóry sympatyzuje
   też wiele organizacji pozarządowych o orientacji liberalnej (niechętnych
   zarówno reżimowi Miloszevicia, jak obecnej ekipie rządzącej w Serbii) oraz
   większość czarnogórskich Albańczyków i Muzułmanów, z przyczyn historycznych
   również niechętnych Serbii.
   Za zachowaniem federacji z Belgradem opowiedziały się w pierwszej kolejności
   partie opozycyjne wobec Djukanovicia - Socjalistyczna Partia Ludowa, Partia
   Ludowa i Serbska Partia Ludowa. Pod względem profilu ideologicznego i genezy są
   one bliskie serbskiej "czerwono-czarnej opozycji": ich kadry stanowią często
   postkomuniści sympatyzujący z Miloszeviciem aż do jego upadku w roku 2000 lub
   radykalni nacjonaliści, przywiązani do idei Wielkiej Serbii. Przeciw
   niepodległości wypowiada się jednak również, bez względu na poglądy polityczne,
   zdecydowana większość czarnogórskich Serbów (stanowią 32% mieszkańców
   Czarnogóry) oraz część mieszkańców Sandżaku - historycznej prowincji położonej
   po obu stronach granicy Serbii i Czarnogóry, zdominowanej przez ludność
   pochodzenia bośniackiego.

   W tej sytuacji, mimo utrzymującej się do chwili obecnej względnej równowagi
   stanowisk (według sondażu z połowy maja, za niepodległością zamierzało głosować
   43,8%, a za zachowaniem federacji - 42%), prawdopodobne wydaje się uzyskanie
   przez zwolenników niepodległości przewagi, mniejszej jednak niż 55%. Sytuacja
   taka okazałaby się niełatwa dla wszystkich podmiotów sceny politycznej. Unia
   Europejska nie byłaby w stanie uznać wyniku za dający formalną podstawę do
   ogłoszenia niepodległości, a zarazem czułaby się w obowiązku w dalszym ciągu
   moderować dialog Podgoricy i Belgradu. Djukanović starałby się przedstawić ten
   wynik jako osobiste "moralne" zwycięstwo i prawdopodobnie nastawałby na dalszy
   demontaż Serbii i Czarnogóry w drodze "rozmów technicznych". Zwolennicy
   zachowania federacji uznaliby jednak z kolei nieprzekroczenie progu 55% za
   porażkę Djukanovicia i domagaliby się odeń dymisji i rozpisania
   przedterminowych wyborów.
   W najgorszej sytuacji znajdzie się Belgrad: secesja Czarnogóry jest bowiem dla
   Serbii nie tylko utrudnieniem gospodarczym i strategicznym (kwestie transportu,
   utrata części wspólnej granicy z Kosowem i Republiką Serbską w Bośni), lecz
   przede wszystkim porażką psychologiczną ("utrata ziem serbskich"), umacniającą
   notowania nacjonalistów.

   Wojciech Stanisławski   Forum Słowiańskie
   gg 1728585
  • ignorant11 Wyniki na styk: za niepodległością 55,3 proc. 22.05.06, 01:30
   Sława!

   Czarnogóra: Za niepodległością 55,3 proc.

   wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3359418.html
   Głosowanie w Podgoricy
   Fot. SRDJAN ILIC AP   Jeśli Czarnogórcy wybiorą niepodległość, Serbia straci dostęp do morza. Na
   zdjęciu: nadmorskie miasto Ulcinj - tu przewagę mają zwolennicy niepodległości
   Fot. VISAR KRYEZIU AP


   ZOBACZ TAKŻE


   • Czarnogóra w pigułce (21-05-06, 14:36)
   • Czarnogóra decyduje czy zerwać z Serbią (20-05-06, 02:00)   PAP, pi 21-05-2006, ostatnia aktualizacja 22-05-2006 01:09

   Za niepodległością Czarnogóry opowiedziało się w niedzielnym referendum 55,3
   proc. głosujących - podały niezależne ośrodki nadzorujące głosowanie.

   czytaj dalej »

   r e k l a m a
   Mieszkańcy 650-tysięcznej Czarnogóry decydowali, czy chcą pozostać w
   dotychczasowym, luźnym związku z Serbią, czy też wejść na drogę prowadzącą do
   niepodległości.

   Centrum na rzecz wolnych Wyborów i Demokracji (CESID) i Centrum Monitoringu
   (CEMI) informowały wcześniej, że za oderwaniem Czarnogóry od Serbii było 56,3
   proc. głosujących. Warunek Unii Europejskiej wynosił min. 55 proc.
   głosujących "tak".

   Oba ośrodki opracowały wyniki na podstawie równoległego liczenia głosów.

   Centralna Komisja Wyborcza podała, że frekwencja w niedzielnym głosowaniu
   wyniosła 87 proc. Według szefa CKW Frantiśka Lipki, dotychczas zliczono 50
   proc. głosów, a oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w poniedziałek.

   Zwolennicy niepodległości Czarnogóry, którzy na wiadomość o wynikach referendum
   wyszli w niedzielę wieczorem na ulice, strzelali w niebo z broni i odpalali
   fajerwerki. Przejeżdżające samochody ozdobione były flagą Czarnogóry - czerwoną
   z dwugłowym złotym orłem.

   Członek kierownictwa rządzącej Demokratycznej Partii Czarnogóry (DPS) Miodrag
   Vuković powiedział serbskiej telewizji, że wierzy wstępnym wynikom ogłoszonym
   przez organizacje pozarządowe, gdyż do tej pory podczas monitoringu innych
   głosowań "bardzo mało się myliły" - poinformowała serbska agencja prasowa Beta.

   Komentując zachowanie zwolenników niepodległości, wyraził dla nich zrozumienie.
   Ocenił, że chodzi o "wielką pozytywną energię wśród młodych ludzi". Wezwał
   obywateli, by zachowali spokój.

   Z kolei Predrag Bulatović, lider zwolenników pozostania Czarnogóry w związku z
   Serbią, oświadczył, że "wyniki nie są ostateczne, dopóki nie zostaną
   potwierdzone przez państwową komisję". Dodał, że "wyniki ogłoszone przez
   organizacje pozarządowe są ogólnikowe i mogą doprowadzić do destabilizacji
   Czarnogóry". Bulatović zaapelował o "pokój, tolerancję i opanowanie" i wezwał
   władze, aby "usunęły ludzi z ulic".

   Bulatović zaznaczył, że w 20 sprawdzonych lokalach wyborczych zwolennicy
   pozostania w związku z Serbią maja przewagę 4-6 proc. - podała Beta.

   Według wymogów Unii Europejskiej, żeby referendum było ważne, musiała w nim
   oddać głos co najmniej połowa z 466 tysięcy uprawnionych. Warunek ten został
   spełniony już w pierwszych godzinach głosowania.

   Po ogłoszeniu pierwszych ocen wyniku referendum dyplomaci w Brukseli
   zadeklarowali, że jeśli się one potwierdzą, Unia Europejska będzie oczekiwać
   podjęcia przez Belgrad i Podgoricę rozmów o oddzieleniu się Serbii i
   Czarnogóry - podało serbskie radio B-92, powołując się na anonimowe źródła
   dyplomatyczne w Brukseli.

   UE zaczeka jeszcze z oficjalną oceną na raport obserwatorów OBWE, ale już teraz
   może stwierdzić, że referendum przebiegło "całkiem prawidłowo" i że frekwencja
   była wyjątkowo wysoka.

   Dwie republiki już obecnie mają różne ustawodawstwa, prowadzą odrębną politykę
   gospodarczą i polityczną, mają jedynie wspólną obronę i dyplomację; wspólny
   parlament zbiera się bardzo rzadko. Analitycy uważają, że rozpad Serbii i
   Czarnogóry pomoże obydwu stronom bardziej skupić się na wewnętrznych problemach
   i osobnych staraniach o członkostwo w UE.
   Forum Słowiańskie
   gg 1728585
   • scand Re: Wyniki na styk: za niepodległością 55,3 proc. 22.05.06, 09:25
    55% He, he, he - akurat tyle ile potrzeba.
  • fidel.castrol brawo!... bedzie jeden glos wiecej dla Slowian 22.05.06, 11:03
   w konkursie Eurowizji
   • scand Re: brawo!... bedzie jeden glos wiecej dla Slowia 22.05.06, 12:36
    Serbowie otrzymają zawsze 12 punktów od Czarnogóry tak jak Grecja od Cypru smile))
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka