Dodaj do ulubionych

Zbrodnie Niemców w Katowicach

17.11.03, 16:15
Gazeta Wyborcza obrywa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Otrzymaliśmy "List otwarty" do Adama Michnika, redaktora naczelnego "Gazety
Wyborczej", datowany - nie bez powodu, ze względu na Święto Niepodległości -
11 listopada 2003 roku. Redakcja "Dziennika Zachodniego" uznała, że waga
poruszanej sprawy i lista 66 jego sygnatariuszy w pełni uzasadniają
publikację tego dokumentu. Poniżej drukujemy także podobny w treści protest
Zarządu Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Katowicach,
skierowany do redaktora naczelnego katowickiego dodatku "GW", Jerzego Wójcika.

Szanowny Pan Adam Michnik
Redaktor Naczelny "Gazety Wyborczej"

Szanowny Panie Redaktorze!

W "Gazecie Wyborczej" (dodatek katowicki z dnia 31 października 2003 r.) w
przeddzień Wszystkich Świętych odkryliśmy ze zdumieniem i smutkiem
nierzetelny i kłamliwy materiał zatytułowany "Wieża bez mitu?" W naszym
odczuciu kwestionuje on, z nieznanych przyczyn, polski charakter Katowic i
podważa udokumentowaną, tak ze strony polskiej, jak i niemieckiej, obronę
miasta we wrześniu 1939 roku. Opublikowane w tonie sensacji fragmenty raportu
gen. Neulinga (w czyim tłumaczeniu?) zestawiono z tekstem literackim jako
dowód nieprawdziwości opisywanych w nim zdarzeń. Taka analiza kompromituje
dziennikarzy Pańskiej gazety, bo o różnicy między światem fikcji literackiej
a rzeczywistości uczą w szkole podstawowej.

Bulwersuje także pokazanie wyłącznie zdjęcia Niemców witających wojska
hitlerowskie, bez uwiecznionego wizerunku polskich obrońców Katowic
prowadzonych ulicą 3 Maja na egzekucję przy ul. Zamkowej.

Teksty grzeszą dyletanctwem. Autorzy (B. Wieliński i A. Klich) albo nie
znają, albo celowo pomijają całą bogatą literaturę przedmiotu zarówno w
postaci książek, artykułów, jak i audycji telewizyjnych, np. nie wiedzą też o
istnieniu książki niemieckiego korespondenta wojennego Georga Bartoscha "OS
wird frei", w której jest rozdział "Der Marsch nach Kattowitz" opisujący, co
się działo na katowickim Rynku, zapomnieli również o numerach "Kattowitzer
Zeitung" i "Oberschlesische Volksstimme" z 1939 r. Wojska niemieckie
wchodziły do Katowic nie tylko od strony Mikołowa, ale i od Bytomia, nie
tylko Wehrmacht, ale SS, SA, a ponadto freikorps. Fakty te także kwestionuje
p. Wieliński, bo nie pisał o nich Neuling; nie pisał też o setkach trupów
polskich powstańców, harcerzy i cywilów na podwórzu i w kostnicy szpitala na
ul. Raciborskiej, w kaplicy cmentarnej przy ul. Francuskiej, o wozie, z
którego zwłoki w mundurach harcerskich i powstańczych widłami zrzucano do
otwartego grobu na panewnickim cmentarzu, o egzekucji w panewnickich lasach.
Ponieważ Neuling ich nie opisał, to prokuratorom po wojnie prowadzącym
dochodzenie w tej sprawie protokół z ekshumacji się przyśnił, a rodziny,
które identyfikowały bliskich, cierpiały na omamy wzrokowe. Natomiast gen.
Neuling był odpowiedzialny za cały teren operacyjny i za wszystkie zbrodnie
popełniane w Katowicach.

Koronnym dowodem złej woli autorów (lub braku wiedzy) jest twierdzenie, iż
legendę (!) wieży spadochronowej rozdmuchała komunistyczna propaganda!
Przecież ona właśnie z nią walczyła nie przebierając w środkach! Dzieje
wydawnicze "Wieży spadochronowej" Kazimierza Gołby, autora, którego nazwisko
znalazło się na listach purgacyjnych w latach stalinowskich, długa i pełna
kłód rzucanych pod nogi droga do pomnika harcerskiego na katowickim Rynku,
losy rodziny dowódcy Powstańczej Obrony Katowic - Nikodema Renca,
rozstrzelanego wraz z synem na katowickim Rynku, i dziesiątki podobnych
przypadków, to bardzo bolesne dowody tego, że było dokładnie odwrotnie, że
taki obraz Śląska wiernego swej polskiej Ojczyźnie był bardzo nie na rękę
komunistycznej propagandzie, że celowo niszczono i zacierano ślady. Tak też
zniszczono archiwum Kazimierza Gołby. Tylko że kilka lat wcześniej napisał on
swą książkę, a nie odwrotnie, jak twierdzi pan Bartosz T. Wieliński.

Można by w nieskończoność wykazywać niekompetencję autorów, ale może lepiej
po prostu, Panie Redaktorze, zaprowadzić ich do biblioteki.

Wieża spadochronowa w katowickim parku Kościuszki, płyta pamiątkowa na
katowickim Rynku, tablica na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza, miejsce straceń
w panewnickich lasach i zbiorowa mogiła powstańców i harcerzy na panewnickim
cmentarzu to konkretne (a jest ich więcej) miejsca w topografii stolicy
Śląska dokumentujące to, co wydarzyło się tu we wrześniu 1939 roku.

Nie można więc udowodnić prezentowanej w przywoływanym tekście tezy, że tego
nie było!!!

Panie Redaktorze! Bardzo prosimy, aby takie kłamliwe i nierzetelne teksty o
Śląsku nie ukazywały się w "Gazecie Wyborczej".
Obserwuj wątek
  • msciwoj24 List podpisali 17.11.03, 16:16
   Z poważaniem
   1. Prof. Antoni Barciak
   - historyk, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
   2. Małgorzata Beblo
   - praprawnuczka ostatniego polskiego sołtysa Katowic
   3. Wojciech Beblo
   - Związek Górnośląski
   4. Prof. Maciej Bieniasz
   - Akademia Sztuk Pięknych
   5. Zygmunt Brachmański
   - artysta rzeźbiarz, autor pomnika harcerzy na katowickim Rynku
   6. Hanna Brok
   - harcmistrzyni, Komisja Historyczna Komendy Chorągwi ZHP w Katowicach
   7. Ks. kanonik Paweł Buchta
   - Związek Górnośląski
   8. Józef Buszman
   - współtwórca Związku Górnośląskiego
   9. Dr Krystyna Doktorowicz
   - senator ziemi śląskiej
   10. Jerzy Dolinkiewicz
   - wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
   11. Jacek Filus
   - dziennikarz Polskiego Radia Katowice
   12. Jerzy Forajter
   - przewodniczący Rady Miasta Katowice
   13. Prof. Julian Gembalski
   - Akademia Muzyczna w Katowicach, były rektor
   14. Franciszek Gołąb
   - wnuk zamordowanego 4 września 1939 r. powstańca śląskiego
   15. Andrzej Grajewski
   - dr historyk, publicysta, zastępca red. nacz. "Gościa Niedzielnego"
   16. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
   Prof. zw. dr hab.- Uniwersytet Śląski, harcmistrzyni, historyk literatury
   17. Prof. Janusz Janeczek
   - rektor Uniwersytetu Śląskiego
   18. Tadeusz Kijonka
   - literat, redaktor miesięcznika "Śląsk", prezes Górnośląskiego Towarzystwa
   Literackiego
   19. Zenon Klatka
   - prawnik, Związek Górnośląski
   20. Józef Kocurek
   - wiceprezydent Katowic
   21. Piotr Koj
   - historyk, przewodniczący ZHR
   22. Prof. dr hab. Jerzy Konieczny
   - KSW
   23. Jan Korzeniec
   - były wicewojewoda śląski
   24. Dr Jadwiga Lipońska-Sajdak
   - dyrektorka Muzeum Historii Katowic
   25. Prof. zw. dr hab. Jan Malicki
   - Uniwersytet Śląski, dyrektor Biblioteki Śląskiej
   26. Ks. prof. Jerzy Myszor
   - historyk, Uniwersytet Śląski
   27. Feliks Netz
   - publicysta, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "Śląsk"
   28. Michał Lubina
   - dyrektor Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej
   29. Andrzej Odorkiewicz
   - prawnik, Stowarzyszenie Szarych Szeregów
   30. Dr Jan Olbrycht
   - były marszałek województwa śląskiego
   31. Alodia Ostoch
   - dziennikarka, Archidiecezjalne Radio Em
   32. Ks. dr Jerzy Pawlik
   - popularyzator historii regionu
   33. Maksymilian Pazdan
   - prawnik, prof., były rektor Uniwersytetu Śląskiego
   34. Włodzimierz Paźniewski
   - pisarz
   35. Jerzy Pelc-Piastowski
   - dziennikarz, historyk
   36. Kpt. Marian Piotrowicz "Kometa"
   - prezes Śląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK
   37. Wojciech Poczachowski
   - dziennikarz, historyk
   38. Prof. Bernard Polok
   - były prorektor Akademii Muzycznej
   39. Ks. prałat Stanisław Puchała
   - proboszcz katowickiej katedry Chrystusa Króla
   40. Dr Emanuel Romańczyk
   - harcerz, syn powstańca śląskiego, Związek Górnośląski
   41. Dr Andrzej Rożanowicz
   - żołnierz Śląskiego Okręgu AK, harcerz śląskiej chorągwi Szarych Szeregów
   42. Czesław Rymer
   - syn pierwszego polskiego Wojewody Śląskiego
   43. Dr Jan Rzymełka
   - poseł, Związek Górnośląski
   44. Dr hab. Maciej Sablik
   - Uniwersytet Śląski, publicysta
   45. Wojciech Sarnowicz
   - filmowiec-dokumentalista
   46. Józek Skrzek
   - muzyk
   47. Tadeusz Sławek,
   prof. zw. dr hab., poeta, uczony, były rektor Uniwersytetu Śląskiego
   48. Marek Szołtysek
   - historyk, laureat nagrody im. W. Korfantego
   49. Krzysztof Szyga
   - prezes Związku Górnośląskiego
   50. Ks. prof. Jerzy Szymik
   - prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
   51. Prof. Wojciech Świątkiewicz
   - prorektor Uniwersytetu Śląskiego,
   52. Adam Turula
   - historyk, dziennikarz TVP 3
   53. Piotr Uszok
   - prezydent Katowic
   54. Dr n. med. Katarzyna Wencel
   - prezes Bractwa Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego
   55. Bogdna Widera
   - publicysta, dziennikarz, SDP, Śląskie Towarzystwo Filmowe
   56. Paweł Wieczorek
   - publicysta, członek Związku Górnośląskiego
   57. Prof. Krzysztof Wieczorek
   - filozof, Uniwersytet Śląski
   58. Dr Antoni Winiarski
   - prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
   59. Wilibald Winkler
   - były wojewoda śląski
   60. Konstanty Wolny
   - wnuk marszałka Sejmu Śląskiego
   61. Dr Eugeniusz Wróbel
   - były wicewojewoda śląski
   62. Prof. Jerzy Wuttke
   - Akademia Sztuk Pięknych
   63. Wojciech Wypusz
   - dziennikarz TVP 3
   64. Stefan Zabierowski
   - prof. dr hab., Uniwersytet Śląski, historyk literatury
   65. Ks. prałat Henryk Zganiacz
   - archidiecezjalny duszpasterz kombatantów i środowisk twórczych
   66. Zdzisław Zwoźniak
   - dziennikarz, historyk.

   • msciwoj24 Prezes Zarządu Oddziału Światowego Związku Żołnier 17.11.03, 16:18
    Szanowny Pan red. Jerzy Wójcik
    Redaktor Naczelny Katowickiej Edycji "Gazety Wyborczej"

    Zarząd Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Katowicach składa
    na ręce Pana Redaktora Naczelnego zażalenie na nierzetelność dziennikarską Pana
    Bartosza Wielińskiego oraz ostry protest w stosunku do jego niedopuszczalnych
    wniosków sugerowanych w artykule pt. "Wieża bez mitu" w wydaniu edycji
    katowickiej "Gazety Wyborczej" z dnia 31 X-1,2 XI 2003 r.

    Autor wielokrotnie cytuje raport gen. Neulinga podający fakty stawiania oporu
    jego wkraczającym oddziałom Wehrmachtu, nie może więc autor równocześnie
    poddawać w wątpliwość obrony Katowic, niezależnie jak długo trwała i na ile
    była skuteczna wobec miażdżącej przewagi różnicy potencjałów.

    Przywoływany w artykule p. Wielińskiego generał niemiecki pisał bowiem w
    raporcie: "... zaczęto strzelać do nas z wieży spadochronowej. Ogień na
    szczęście był niecelny i ucichł, gdy odpowiedziały nasze armaty". Dalej pisze
    generał, że "... zaczynają strzelać ukryci w parku powstańcy, ale po jakimś
    czasie sytuację daje się opanować i park zostaje oczyszczony".

    Autor artykułu przytacza z raportu gen. Neulinga też, że "... zwiad ostrożnie
    podążający w kierunku śródmieścia ul. Mikołowską dostaje się pod silny ostrzał.
    Powstańcy bronią się z Domu Powstańca, a nawet z kolejowej wieży ciśnień".
    Wreszcie gen. Neuling stwierdza (wg autora artykułu przecież!), że po zajęciu
    już kwatery w Hotelu Europejskim po południu 4 września hotel ostrzeliwano z
    pobliskich dachów, że byli to młodzi chłopcy, i że jednego z nich zastrzelono.

    Czyżby tych faktów raportowanych przez niemieckiego generała było mało, aby
    wreszcie autor artykułu zaprzestał powątpiewać w obronę Katowic? A grób ponad
    stu zamordowanych obrońców Katowic w Panewnikach też autora nie przekonuje?

    Szczytem nierzetelności jest już, jeśli autor w części zatytułowanej "Dwie
    relacje - dwie historie" zamieszcza jedynie zdjęcie witających wojsko
    niemieckie katowickich Niemców, a nie zamieszcza nieodzownego tu drugiego:
    prowadzonych na rozstrzelanie katowickich Polaków, zdjęcia dostępnego przecież
    z literatury tematu.

    Prosimy Pana Redaktora Naczelnego o przyjęcie naszego protestu i stanowcze
    pouczenie Pana Wielińskiego o odpowiedzialności, choćby moralnej, za słowo, tym
    bardziej, że nie jest to pierwsze wystąpienie tego typu na łamach kierowanej
    przez Pana gazety.

    Prezes Zarządu Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Katowice
    Por. Stefan Rasała "Szary".
    katowice.naszemiasto.pl/wydarzenia/316458.html

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka