Dodaj do ulubionych

" Hitler doszedł do władzy".........

13.03.14, 09:41
"Ale przecież Hitler doszedł do władzy propagując całkiem rozsądny program. Czego Wy od niego chcecie? A czas wojny to już zupełnie inna sprawa, wojna rządzi się innymi prawami."

Piotrze, czy moglbys mi w kilku slowach nakreslic ten "rozsadny program"?smirk
Obserwuj wątek
    • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 12:34
     ulisses-achaj napisał:

     > Masz na myśli rozsądny program gospodarczy? Tylko że jego nie sposób oddzielić
     > od programu politycznego i ideolo nazi.

     Żadnego programu gospodarczego nie da się oddzielić od "programu" politycznego.
     Identyczny program gospodarczy, zupełnie inaczej będzie wcielany w życie w państwie rządzonym reżimem demokratycznym, a inaczej w tym które rządzone jest reżimem autorytarnym.
     • ulisses-achaj Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 13:03
      Tylko że wtedy taki program może przestać być, jak piszesz "rozsądny", bo jego konsekwencje w kraju (najpierw wewnętrzny zamordyzm i dyktatura plus antysemityzm) i dla świata (wojna) wydają mi się mało rozsądne zważywszy na 7 milionów zabitych Niemców i spustoszony kraj. Nie oddzielaj jednego od drugiego, bo to zabieg tyleż karkołomny co nieuzasadniony.
      • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 13:34
       ulisses-achaj napisał:
       wydają mi się mało rozsądne zważywszy na 7 milionów za
       > bitych Niemców i spustoszony kraj.

       A co to ma wspólnego z dojściem Hitlera do władzy? ? ?
       <Mowa była o dojściu do władzy, czyli o czasie przed jej objęciem!
       Co ma do tego 7 milionów Niemców, zabitych ponad 10 lat później? - zupełnie nie kojarzę.
       • fenikss.2972 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 13:51
        chyba sporo. Z tego co się znowu dokształcam i czytam - eksterminacja grup nieprzydatnych była jednym z założeń programu - który Hitler sprecyzował przed objęciem władzy.

        Główne punkty programu hitlerowskiego:

        – walka z dyktatem wersalskim,
        – rasizm: wytępienie Żydów i Cyganów,
        – naród niemiecki, narodem panów (herrenvolk),
        – konieczność zdobycia przestrzeni życiowej dla Niemców,
        – likwidacja komunizmu.

        natomiast partia, na której czele stanął, raczej nawiązuje do socjalizmu smile

        w 1919 r. powstaje partia, w 1920 r. otrzymuje nazwę: Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (Nationnalsozialistische Deutsche Arbeitpartai), na której czele staje Adolf Hitler.

        to chyba jest ta droga do władzy ? Czy może się mylę ?

        Hitler we własnym programie politycznym przedstawił pragnienie wyzwolenia narodu od wersalskiej zmory i od zagranicznego uzależnienia. Propagował ponadto walkę z wszelkimi ugrupowaniami o charakterze międzynarodowym, a w szczególności żydowskim i socjalistycznym, nawoływał do odbudowy mocarstwowej pozycji Niemiec na arenie międzynarodowej. Zapowiadał także usamodzielnienie się Niemiec, zmniejszenie wyzysku ze strony obcego kapitału, rozciągnięci przestrzeni życiowej, a także zaprowadzenie lepszych warunków bytowych. Jeszcze do początków 1929 r. program ten nie uzyskał szerszego zrozumienia w narodzie, dopiero w wyniku kryzysu z lat dwudziestych dojście Hitlera do władzy stało się realne.

        Hitler przejął rządy w sposób legalny, po czym dokonał antykonstytucyjnego przewrotu. Następnie zainaugurował swą zbrodniczą aktywność od rozprawy z przywódcami innych partii, takich jak Centrum, której program był diametralnie inny niż NSDAP. Kolejnym krokiem była przeprowadzenie tzw. "Nocy Długich Noży" 30. VII. 1934 r., podczas której wymordowano m.in. kombatantów ze Sturm Abteilungen (S.A.), jedynych ludzi (przeciwników partyjnych), którzy byli w stanie pokrzyżować Hitlerowi plany. W tym momencie przestała istnieć ostatnia legalna opozycja w Niemczech.

        to ma być lepsze od komunizmu ?

        Przeprowadzono liczne reformy, m. in. zlikwidowano podział administracyjny Niemiec na kraje i wprowadzono zreformowany system policyjny, dzięki któremu wszystkich przeciwników Hitlera łapano, aresztowano oraz bez żadnego procesu umieszczano w więzieniach, aresztach i obozach koncentracyjnych. Represjom poddani zostali: Żydzi, socjaldemokraci, komuniści i różnorodni pacyfiści. Rozpoczęto szeroką zakrojoną kampanię wychowania najmłodszych pokoleń w duchu narodowosocjalistycznym, szybko rozbudowywano armię nie szczędząc środków na rozwój przemysłu zbrojeniowego.

        Państwa zachodnie nie pozwalały na rozbudowę armii niemieckiej, ale nie poczyniły żadnych kroków, któryby powstrzymały Hitlera. Niemcy wykluczono jedynie z Ligi Narodów 14 VI 1934 r., co doprowadziło do zaprzestania wypłacania przez nie odszkodowań wojennych. Ludzie niepewni byli usuwani ze swoich posad, a jedynym wyjściem była dla nich emigracja, zazwyczaj kierowali się do Francji i Czechosłowacji. Hitler władał krajem poprzez ustawy wyjątkowe, przez co jego państwo nazywano państwem nieustannego stanu wyjątkowego.

        www.bryk.pl/wypracowania/historia/xx_wiek/9339-doj%C5%9Bcie_hitlera_do_w%C5%82adzy.html
        Dojście Adolfa Hitlera do władzy:
        - 1932- NSDAP- Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza
        - 1933- Adolf Hitler- kanclerzem Niemiec
        - 1933- Podpalenie Reistagu
        ---zarządzenie o ochronie Narodu i Państwa
        - ustawa o pełnomocnictwach
        - w 1933 roku Hitler zgelalizował wszystkie partie poza NSDAP, a swych przeciwników zacząl wiezic w obozach koncentracyjnych
        - 1934- Połączenie urzędów prezydenta i kanclerza
        * Hitler ogłasza się fuhrerem i zostaje dyktatorem panstwa


        Dojście Hitlera do władzy

        Wbrew nadziejom Hitlera NSDAP nigdy w wolnych wyborach nie osiągnęła wyniku pozwalającego na sprawowanie samodzielnych rządów. Istniały w Niemczech partie i grupy społeczne, które okazywały sprzeciw wobec zarówno celów jak i brutalnych metod prowadzenia przez nazistów walki politycznej. Ich wpływ okazał się jednak zbyt słaby, zaś elity demokratyczne były zbyt skłócone i zdezorientowane, aby powstrzymać Hitlera na drodze ku władzy. W rezultacie w styczniu 1933 roku, po kolejnym kryzysie gabinetowym, prezydent Hindenburg desygnował Hitlera na stanowisko kanclerza Niemiec. Był to przełomowy moment w dziejach republiki weimarskiej i jednocześnie początek jej końca. Naziści uzyskując kontrolę nad aparatem państwowym, a zwłaszcza policją, w ciągu kilku miesięcy doprowadzili do zawieszenia swobód obywatelskich, likwidacji niezależnej prasy, usunięcia z Reichstagu opozycyjnych posłów i aresztowania przeciwników politycznych.


        i gdzie tu miejsce na "dobry program gospodarczy" ? bo naprawdę, mimo szczerych chęci - za ..uja nie widzę

        piotr_57 napisał:

        > A co to ma wspólnego z dojściem Hitlera do władzy? ? ?
        > <Mowa była o dojściu do władzy, czyli o czasie przed jej objęciem!
        > Co ma do tego 7 milionów Niemców, zabitych ponad 10 lat później? - zupełnie nie
        > kojarzę.
        • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 14:06
         Tu masz, mniej więcej , program wyborczy Hitlera i jego NSDAP.
         www.dws-xip.pl/Dane/programnsdap.html
         Jeżeli uwzględnisz czym był dla Niemców traktat Wersalski, jaka była inflacja (dobrze przeczytać "Czarny Obelisk" Remarqa!), jeżeli uwzględnisz wzrost bezrobocia do niespotykanych nigdzie poziomów, bezwzględne drenowanie Niemiec z kapitału, przez międzynarodową finansjerę zarządzaną przez Żydów; za przyzwoleniem państw zwycięskich, to zrozumiesz dlaczego ten program był sensowny. Nie próbuj go oceniać wedle dzisiejszych standardów!
         Tu masz, oczywiście stronniczo, opisane pewne działania programu NSDAP.
         prawica.net/node/11651
         Minęło 90 lat a ja wiele z nich nadal chętnie bym u nas zobaczył!!
          • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 14:23
           1zorro-bis napisał:

           > no.....SUPER program!
           > Mozna tylko powiedziec - Sieg heil!.
           > Koszmar.......
           > I Ty sie z tym programem zgadzasz?

           A Ty czytać umiesz?
           To nie ma żadnego znaczenia czy ja się z tym programem zgadzam czy nie, bo nie do mnie on był adresowany. To był program na Niemcy, dla Niemców , blisko 100lat temu!! Program w tamtej rzeczywistości był jak najbardziej rozsądny!

           Program jest po to żeby przyciągnąć masy do głosowania. Problem z Hitlerem był taki, że nikt nie słuchał tego co on mówi!1 Wszyscy myśleli, że on tylko tak gada, a nigdy nie będzie tego realizował. No i tu się zawiedli.

           Tak samo jak polscy robotnicy na programie Solidarnośći.
           Dla przypomnienia przypomnę Ci go :
           21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 17 sierpnia 1980

           Żądania strajkujących załóg reprezentowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy były następujące:

           Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.
           Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
           Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

           a) przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
           b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
           c) znieść represje za przekonania.

           Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
           Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:

           a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
           b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.

           Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.
           Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
           Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
           Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.
           Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
           Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
           Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
           Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
           Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
           Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
           Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
           Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
           Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
           Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.
           Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

           To jest program? To jest gówno a nie program. Nic z tego nie został, raptem po 25 latach. Wiele zaś tez z programu NSDAP "broni" się nawet dzisiaj po 100latach!!


           • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 14:29
            ......"A Ty czytać umiesz?
            To nie ma żadnego znaczenia czy ja się z tym programem zgadzam czy nie, bo nie do mnie on był adresowany. To był program na Niemcy, dla Niemców , blisko 100lat temu!! Program w tamtej rzeczywistości był jak najbardziej rozsądny!...."

            Przeciez to Ty napisales ze program byl O.K....smirk
            I stad wzial sie caly ten watek.big_grin
         • fenikss.2972 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 14:23
          noooo przyznam, że lista żądań - bo to lista żądań a nie program partii - to mnie teraz poraziły. Pomijam, że jest skrajnie nacjonalistyczny, zawiera mnóstwo elementów doktryny komunistycznej i socjalistycznej, do tego nie ma nic wspólnego z naprawą gospodarki, wolnością gospodarczą, wolnym rynkiem, wolnym prawem do działalności gospodarczej jednostek. Porażający tekst

          Żądamy ziemi i terytoriów (kolonii) w celu wyżywienia naszego narodu i osiedlenia ciągle wzrastającej liczby ludności.

          Prawo wyborcze oraz całe prawodawstwo ma przysługiwać wyłącznie obywatelom państwa. Dlatego żądamy, aby
          wszystkie urzędowe nominacje - obojętnie jakiego szczebla - w Rzeszy, w państwie czy małych miejscowościach
          przyznawano tylko obywatelom państwa.
          Sprzeciwiamy się korupcyjnym obyczajom obowiązującym w parlamencie przy obsadzaniu stanowisk. Decyzje te powinno
          się pozostawić Partii i podejmować bez powoływania się na osobowość czy zdolności danej osoby.


          Należy uniemożliwić migrację wszystkim, którzy nie są niemieckiego pochodzenia. Żądamy, aby nie-Aryjczycy, którzy
          przybyli do Niemiec po 2 sierpnia 1914 roku, natychmiast opuścili Rzeszę.

          Wszyscy obywatele państwa będą posiadali równe prawa i obowiązki.


          Dlatego żądamy:
          11. Niehonorowania dochodów nie osiągniętych przez pracę.

          - wykluczenie ze społeczności nie tylko nie-Aryjczyków, ale i osób chorych i niepełnosprawnych


          Żądamy rozdzielenia korzyści osiągniętych w drodze handlu hurtowego.

          Żądamy reformy własności ziemskiej zgodnej z naszymi narodowymi potrzebami, uchwalenia prawa konfiskaty ziemi na
          cele społeczne bez odszkodowania, zniesienia odsetek od pożyczek przeznaczonych na rolnictwo oraz zapobiegania
          wszelkim spekulacjom ziemią.,


          ten program to żaden program gospodarczy. To bardzo jasna i przejrzysta droga do zniszczenia państwa. Nigdy tego nie czytałem i żałuję, że przeczytałem dziś smile

          drugi opis absolutnie nie jest stronniczy - bardzo dokładnie nawiązuje do żądań i późniejszej ich realizacji

          Naziści po przejęciu władzy zlikwidowali związki zawodowe, likwidowali domy towarowe, wstrzymali rozwój sieci handlowych i zabronili tworzenia nowych. W III Rzeszy zakazano spółdzielniom świadczenia usług, szewstwa, fryzjerstwa, piekarnictwa i dostarczania żywności. Instytucje publiczne nie mogły składać zamówień w wielkich sieciach handlowych i spółdzielczych. Narzucono urzędowe ceny i zakazano stosowania rabatów.

          piotr_57 napisał:

          > Tu masz, mniej więcej , program wyborczy Hitlera i jego NSDAP.
          > www.dws-xip.pl/Dane/programnsdap.html
          > Jeżeli uwzględnisz czym był dla Niemców traktat Wersalski, jaka była inflacja (
          > dobrze przeczytać "Czarny Obelisk" Remarqa!), jeżeli uwzględnisz wzrost bezrobo
          > cia do niespotykanych nigdzie poziomów, bezwzględne drenowanie Niemiec z kapita
          > łu, przez międzynarodową finansjerę zarządzaną przez Żydów; za przyzwoleniem pa
          > ństw zwycięskich, to zrozumiesz dlaczego ten program był sensowny. Nie próbuj g
          > o oceniać wedle dzisiejszych standardów!
          > Tu masz, oczywiście stronniczo, opisane pewne działania programu NSDAP.
          > prawica.net/node/11651
          > Minęło 90 lat a ja wiele z nich nadal chętnie bym u nas zobaczył!!
          • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 14:33
           fenikss.2972 napisał:

           > noooo przyznam, że lista żądań - bo to lista żądań a nie program partii - to mn
           > ie teraz poraziły. Pomijam, że jest skrajnie nacjonalistyczny, zawiera mnóstwo
           > elementów doktryny komunistycznej i socjalistycznej, do tego nie ma nic wspólne
           > go z naprawą gospodarki, wolnością gospodarczą, wolnym rynkiem, wolnym prawem d
           > o działalności gospodarczej jednostek.

           A niby dlaczego miałby mieć?? A nie widzisz rozbicia wielkich korpo, będących w rękach żydowskich, na rzecz drobnej przedsiębiorczości, zarezerwowanej tylko dla Niemców?
           Dzisiaj co najmniej 30 % Polaków sie pod tym podpisze. wielkie sieci wykorzystują darmową (prawie) siłę roboczą, zabijając polski i handel i przemysł!!


           > ten program to żaden program gospodarczy. To bardzo jasna i przejrzysta droga d
           > o zniszczenia państwa. Nigdy tego nie czytałem i żałuję, że przeczytałem dziś :
           > )
           >
           Jak to nie jest program gospodarczy, mocno osadzony w realiach politycznych, pierwszej połowy XX w. to musimy zmienić temat. Bo jeden z nas nie ma pojęcia czym jest program gospodarczo polityczny. (może być, że to ja go nie mam!!!).

           > drugi opis absolutnie nie jest stronniczy - bardzo dokładnie nawiązuje do żądań
           > i późniejszej ich realizacji
           >
           > Naziści po przejęciu władzy zlikwidowali związki zawodowe, likwidowali domy tow
           > arowe, wstrzymali rozwój sieci handlowych i zabronili tworzenia nowych. W III R
           > zeszy zakazano spółdzielniom świadczenia usług, szewstwa, fryzjerstwa, piekarni
           > ctwa i dostarczania żywności. Instytucje publiczne nie mogły składać zamówień w
           > wielkich sieciach handlowych i spółdzielczych. Narzucono urzędowe ceny i za
           > kazano stosowania rabatów.


           Bardzo słusznie. To tworzyło setki tysięcy nowych miejsc pracy.
           Dawało środki na przeżycie ludziom, którzy dostawali miesięczną pensję niewystarczającą na kupno jednej bułki!!!
           >

           • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 14:39
            ??????smirk
            ......."A niby dlaczego miałby mieć?? A nie widzisz rozbicia wielkich korpo, będących w rękach żydowskich, na rzecz drobnej przedsiębiorczości, zarezerwowanej tylko dla Niemców?
            Dzisiaj co najmniej 30 % Polaków sie pod tym podpisze. wielkie sieci wykorzystują darmową (prawie) siłę roboczą, zabijając polski i handel i przemysł!! ....."

            Rozumiem, ze Krupp - podstawa niemieckiego przymyslu - to byla zydowska korporacja?big_grin
            • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 14:45
             1zorro-bis napisał:

             > ??????smirk
             > ......."A niby dlaczego miałby mieć?? A nie widzisz rozbicia wielkich korpo, bę
             > dących w rękach żydowskich, na rzecz drobnej przedsiębiorczości, zarezerwowanej
             > tylko dla Niemców?
             > Dzisiaj co najmniej 30 % Polaków sie pod tym podpisze. wielkie sieci wykorzystu
             > ją darmową (prawie) siłę roboczą, zabijając polski i handel i przemysł!! ....."
             >
             > Rozumiem, ze Krupp - podstawa niemieckiego przymyslu - to byla zydowska korpora
             > cja?big_grin
             >
             No tak, masz rację; Krupp został "roztasowany" prze Hitlera. Jest nawet wzmianka o tym w wikipedii :
             Po dojściu nazistów do władzy w 1933, Krupp AG do roku 1939 przekazał NSDAP ponad 12 mln marek – dzięki temu wsparciu właściciele koncernu zaczęli zajmować kluczowe stanowiska w instytucjach niemieckiej gospodarki, istotnej dla przemysłu stalowego np. Gustaw Krupp był członkiem Rady Generalnej Gospodarki oraz przewodniczącym Związku Przemysłu Niemieckiego. Jego syn, Alfried Krupp (gruppenführer SS), był członkiem Rady Zbrojeniowej i prezydium Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. W 1939 koncern kontrolował 170 przedsiębiorstw w Niemczech oraz 60 za granicą.
             Strasznie ich "zdeglomerowali" ci paskudni faszyści!!

             • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 14:52
              Krupp - jako ostatnia fitrma dlugo opieral sie naciskom Hitlera az w koncu musial ustapic i do zarzadu firmy wszedl "swoj" czlowiek Adolfa.
              Ale...co to ma z zydowskimi korporacjami wspolnego? Na tej podstawie - Hitler zaczal tepic Zydow. I ludzie wierzyli.....ze jak nie bedzie Zydow to bedzie dobrze.
              Demagogia, demagogia! I nic poza tym!smirk
              • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 15:02
               1zorro-bis napisał:

               > Krupp - jako ostatnia fitrma dlugo opieral sie naciskom Hitlera az w koncu musi
               > al ustapic

               big_grinbig_grinbig_grin
               tak sie opieral, tak sie opierał i...

               ..."Po wojnie, w czczłonkowie zarządu Krasie procesów norymberskich (podczas wydzielonego tzw. procesu Kruppa) upp AG (również niektórzy dyrektorzy należących do koncernu przedsiębiorstw, szefowie niektórych działów i departamentów) zostali osądzeni i skazani na kary więzienia za zbrodnie przeciwko ludzkości (poprzez uczestnictwo w procederze niewolniczej eksploatacji robotników przymusowych, uwięzieniu, morderstwach, dewastacji i grabieży terytoriów okupowanych). Alfried Krupp, ostatni przed 1945 dyrektor Krupp AG, został skazany na 12 lat więzienia i przepadek mienia..."

               To jacyś straszni faszyści musieli te procesy norymberskie prowadzić, skoro opieranie się Hitlerowi, uznali za zbrodnie przeciwko ludzkości!!

               • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 15:12
                ...."..."Po wojnie, w czczłonkowie zarządu Krasie procesów norymberskich (podczas wydzielonego tzw. procesu Kruppa) upp AG (również niektórzy dyrektorzy należących do koncernu przedsiębiorstw, szefowie niektórych działów i departamentów) zostali osądzeni i skazani na kary więzienia za zbrodnie przeciwko ludzkości (poprzez uczestnictwo w procederze niewolniczej eksploatacji robotników przymusowych, uwięzieniu, morderstwach, dewastacji i grabieży terytoriów okupowanych). Alfried Krupp, ostatni przed 1945 dyrektor Krupp AG, został skazany na 12 lat więzienia i przepadek mienia..."
                I....zostal zrehabilitowany i majatek mu zwrocono. widzisz, akurat historia Kruppa sie interseowalem, jak i cala wona swiatowa. A jakby sie Adolfowi sprzeciwaial to wyladowalby w KZ....
                A podobno to byl RAJ....smirk
                • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 15:18
                 1zorro-bis napisał:


                 > I....zostal zrehabilitowany

                 Nie słyszałem o rehabilitacji!! Kto i jakim aktem prawa międzynarodowego go zrehabilitował?

                 i majatek mu zwrocono.

                 Bo akurat rozpoczęła się zimna wojna, znów stał się potrzebny.

                 widzisz, akurat historia Kru
                 > ppa sie interseowalem, jak i cala wona swiatowa. A jakby sie Adolfowi sprzeciwa
                 > ial to wyladowalby w KZ....

                 No i co ? miałbym płakać z tego powodu? ?
                 Wszyscy zbrodniarze tak się tłumaczyli w Norymberdze : " . .gdybym nie wykonał..."

                 > A podobno to byl RAJ....smirk

                 Znów przekręcasz!! I Ty chcesz mnie kultury uczyć ? ?
                 >
                 • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 15:21
                  ....."Okres powojenny

                  W 1951 Alfried Krupp został zwolniony i w 1953 wrócił na poprzednie stanowisko, ponownie obejmując kierownictwo przedsiębiorstwem. W 1967 zmarł a przedsiębiorstwo w 1968 zostało przekształcona we Friedrich Krupp GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – pol. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), a od 1992 funkcjonowało jako Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp (po połączeniu z firmą Hoesch AG)...."

                  Nawet Adenauer go wital gdy wychodzil z wiezienia.
                  A w ogole to on nie byl Krupp.....smirk
                    • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 15:43
                     1zorro-bis napisał:

                     > big_grin
                     > .....31. Januar: Einem Gutachten unabhängiger amerikanischer Sachverständiger f
                     > olgend, wird Krupp amnestiert. "

                     Nic mi to nie mówi.
                     Rehabilitacja może nastąpić tylko wyrokiem sądu. Podaj sąd i sygnaturę akt, z resztą poradzę sobie sam.
                     • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 15:46
                      wiesz, ze oficjalnie NIE mogl byc rechabilitowany, wiec po co drazysz? Zostal na mocy amnestii wypuszczony bodajze po trzech latach a w 1961 roku dostal honorowe obywatelstwo Essen.
                      Akurat kto jak kto, ale ten facet wsrod tego brunatnego gowna byl jdena z nielicznych w miare pozytywnach postaci.smirk
                      piotr_57 napisał:

                      > 1zorro-bis napisał:
                      >
                      > > big_grin
                      > > .....31. Januar: Einem Gutachten unabhängiger amerikanischer Sachverständ
                      > iger f
                      > > olgend, wird Krupp amnestiert. "
                      >
                      > Nic mi to nie mówi.
                      > Rehabilitacja może nastąpić tylko wyrokiem sądu. Podaj sąd i sygnaturę akt, z r
                      > esztą poradzę sobie sam.
                      • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 15:51
                       1zorro-bis napisał:

                       > wiesz, ze oficjalnie NIE mogl byc rechabilitowany, wiec po co drazysz?

                       Drążę bo napisałeś, że został rehabilitowany! Skoro teraz mówisz, że nie został, to temat uważam za zamknięty!!

                       Zostal n
                       > a mocy amnestii wypuszczony bodajze po trzech latach

                       Na podstawie amnestii wypuszcza się przestępców, nie bohaterów!

                       a w 1961 roku dostal honor
                       > owe obywatelstwo Essen.

                       Też mi rekomendacja. A Kuba Rozpruwacz dostał w 1955 honorowe obywatelstwo Pcimia Dolnego big_grinbig_grin

                       > Akurat kto jak kto, ale ten facet wsrod tego brunatnego gowna byl jdena z nieli
                       > cznych w miare pozytywnach postaci.smirk

                       No tak, tak!! Dlatego dostał tylko 12 lat. Gdyby był w miarę "mniej pozytywny" to by dostał czapę big_grinbig_grin

                       >
                        • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 16:28
                         1zorro-bis napisał:

                         > "na podstawie NIEZALEZNEGO amerykanskiego rzeczoznawcy

                         No nie osłabiaj mnie!!
                         Odkąd to niezależny amerykański rzeczoznawca ma prawo zmieniania wyroków Trybunału Międzynarodowego ? ? big_grinbig_grin

                         zostal po trzech latach
                         > amnestiowany".

                         Amnestionowany. Rozumiem. Na mocy amnestii wypuścili zbrodniarza. W tym kontekście można dyskutować czy amnestia była prawidłowo czy nieprawidłowo zakreślona, czy powinna go objąć czy nie, możemy nawet dyskutować czy była mądra czy głupia, ale to była AMNESTIA i objęła ZBRODNIARZA~~


                         > Pewnie jako wielki zbrodniarz.
                         > Ale Ty wiest przeciez i tak wszystklo lepiej....big_grin
                         >
                         • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 16:49
                          ....."Amnestionowany. Rozumiem. Na mocy amnestii wypuścili zbrodniarza. W tym kontekście można dyskutować czy amnestia była prawidłowo czy nieprawidłowo zakreślona, czy powinna go objąć czy nie, możemy nawet dyskutować czy była mądra czy głupia, ale to była AMNESTIA i objęła ZBRODNIARZA~~ ...."
                          Piotrze, jako byly prawnik powinienes kontrolowac swoje emocje i slownik. Jak i rowniez nie podwazac wyrokow sadowych.
                          Chyba, ze jestes "byly" wlasnie dlatego?big_grin
                         • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 16:59
                          1zorro-bis napisał:

                          > ....."Amnestionowany. Rozumiem. Na mocy amnestii wypuścili zbrodniarza. W tym k
                          > ontekście można dyskutować czy amnestia była prawidłowo czy nieprawidłowo zakre
                          > ślona, czy powinna go objąć czy nie, możemy nawet dyskutować czy była mądra czy
                          > głupia, ale to była AMNESTIA i objęła ZBRODNIARZA~~ ...."
                          > Piotrze, jako byly prawnik

                          Zdefiniuj pojęcie "były prawnik".

                          powinienes kontrolowac swoje emocje i slownik. Jak i
                          > rowniez nie podwazac wyrokow sadowych.

                          ????Gdzie podważyłem wyrok sądowy i który? ?

                          > Chyba, ze jestes "byly" wlasnie dlatego?big_grin

                          Co prawda od 14 lat mam swój nagrobek, ale pogłoski o mojej śmieci są z lekka przesadzone, jeszcze jestem obecny smile
                          >
                         • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 17:05
                          1zorro-bis napisał:

                          > ....."Zdefiniuj pojęcie "były prawnik". "
                          > Na emeryturze? Na rencie? Na zwolnieniu?big_grin

                          "Prawnik" to pojęcie obejmujące wszystkich absolwentów uniwersyteckiego wydziału prawa.
                          A o ile wiem, dyplomu nie zabierają, ani przed przejściem na emeryturę, ani przed przejściem na rentę. Szokujące, że tak proste rzeczy trzeba Ci tłumaczyć.
                          >
                         • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 17:13
                          1zorro-bis napisał:

                          > to znaczy lekarz na emeryturze jest dalej lekarzem?smirk
                          > A nie bylym? a nie emerytem?big_grin

                          Lekarz, sędzia, prokurator, są do śmierci lekarzem, sędzią, prokuratorem.
                          Lekarz przechodzi na emeryturę, sędzia i prokurator nigdy. Przechodzą w stan spoczynku, z którego jednak w każdej chwili mogą zostać odwołani, aż do śmierci.
                          >
                         • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 17:24
                          czepiasz sie znowu.
                          Dobrze wiesz, ze chodzilo mi o "prawnika niepraktykujacego".
                          To znaczy takiego ktory nie pracuje lub nie prowadzi wlasnej kancelarii.
                          A z tego co wiem, nie prowadzisz....smirk
                          piotr_57 napisał:

                          > 1zorro-bis napisał:
                          >
                          > > to znaczy lekarz na emeryturze jest dalej lekarzem?smirk
                          > > A nie bylym? a nie emerytem?big_grin
                          >
                          > Lekarz, sędzia, prokurator, są do śmierci lekarzem, sędzią, prokuratorem.
                          > Lekarz przechodzi na emeryturę, sędzia i prokurator nigdy. Przechodzą w stan sp
                          > oczynku, z którego jednak w każdej chwili mogą zostać odwołani, aż do śmierci.
                          > >
                         • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 17:31
                          1zorro-bis napisał:

                          > czepiasz sie znowu.
                          > Dobrze wiesz, ze chodzilo mi o "prawnika niepraktykujacego".
                          > To znaczy takiego ktory nie pracuje lub nie prowadzi wlasnej kancelarii.
                          > A z tego co wiem, nie prowadzisz....smirk

                          Nigdy nie prowadziłem. Kończąc studia byłem człowiekiem karanym. To wykluczało możliwość dostania się na aplikację a więc i pracę w jakimkolwiek zawodzie prawniczym. Dlatego prowadziłem 20 lat sklepy spożywcze. Nigdzie nie pisałem, że wykonuję którykolwiek zawód prawniczy. Jestem z wykształcenia (miedzy innymi) prawnikiem, ale bez żadnego tytułu zawodowego.
                          Mam nadzieję, że jasno się wytłumaczyłem.
                         • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 17:43
                          ....."Nigdy nie prowadziłem. Kończąc studia byłem człowiekiem karanym. To wykluczało możliwość dostania się na aplikację a więc i pracę w jakimkolwiek zawodzie prawniczym. Dlatego prowadziłem 20 lat sklepy spożywcze. Nigdzie nie pisałem, że wykonuję którykolwiek zawód prawniczy. Jestem z wykształcenia (miedzy innymi) prawnikiem, ale bez żadnego tytułu zawodowego.
                          Mam nadzieję, że jasno się wytłumaczyłem....."
                          Wystarczajaco jasno.smirk
                         • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 17:11
                          1zorro-bis napisał:

                          > no, chyba nie sadzisz, ze Krupp wyszedl bez decyzji Sadu?smirk

                          Tego nie wiem. Amnestie są różne: ogólne, kierunkowe, indywidualne. Nie mam pojęcia na podstawie jakiej amnestii jego zwolniono. Jeżeli na podstawie amnestii ogólnej, to bez wyroku sądu!! Jeżeli indywidualnej, to raczej mówimy o ułaskawieniu niż o amnestii (chociaż to w różnych systemach prawnych różnie się nazywa).
                          A czy ja podważam decyzję sądu o przychyleniu się do amnestii, nawet jeśli była ona indywidualna? Nie! ale żadna amnestia nie odnosi się do tej części wyroku, która rozstrzyga o winie, zmienia jedynie wymiar kary. Z tego prosty już wniosek, że na podstawie amnestii wypuszcza się przestępców. Jest to tylko akt łaski dla przestępcy, któremu darowano część kary, a nie rehabilitacji.
                          >
                         • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 17:21
                          ...."Z tego prosty już wniosek, że na podstawie amnestii wypuszcza się przestępców. Jest to tylko akt łaski dla przestępcy, któremu darowano część kary, a nie rehabilitacji. ....."
                          Z tego co czytalem, to Sadu.
                          I wracajac do tematu - to przestepca dostal w BRD w 1961 obywatelstwo honorowe Essen?smirk
                         • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 17:26
                          1zorro-bis napisał:

                          > I wracajac do tematu - to przestepca dostal w BRD w 1961 obywatelstwo honorowe
                          > Essen?smirk

                          Nooo, w końcu do Ciebie dotarło smile
                          Jeżeli tak było jak mówisz, a nie mam powodu Ci (w tej materii) nie wierzyć, to znaczy, że miasto Essen przyznało w 1961 roku swoje honorowe obywatelstwo zbrodniarzowi wojennemu smile Tak. smile
                         • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 17:28
                          ......."Nooo, w końcu do Ciebie dotarło smile
                          Jeżeli tak było jak mówisz, a nie mam powodu Ci (w tej materii) nie wierzyć, to znaczy, że miasto Essen przyznało w 1961 roku swoje honorowe obywatelstwo zbrodniarzowi wojennemu smile Tak. smile ...."
                          I znowu Ci przypomne - jako prawnik powinienes wazyc swoje slowa.
                          Nazywajc kogos ZBRODNIARZEM trzeba swoja teze udowodnic. W przeciwnym razie grozi Ci proces cywilny.
                          Masz szczscie, Krupp juz nie zyje a jego rodzina nie bedzie taka upierdliwa. Chyba.big_grin
                         • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 17:38
                          1zorro-bis napisał:

                          .."
                          > I znowu Ci przypomne - jako prawnik powinienes wazyc swoje slowa.

                          Możesz być pewien, że je bardzo skrupulatnie.


                          > Nazywajc kogos ZBRODNIARZEM trzeba swoja teze udowodnic.

                          Nie, bo to nie jest teza, tylko cytat z sentencji wyroku Trybunału! Tu ma zastosowanie zasada powagi rzeczy osądzonej!! Trybunał skazał go jako zbrodniarza, i teraz każdy może go nazywać zbrodniarzem, po wiek wieki. Jedyne co mogłoby to zmienić to proces rehabilitacyjny i korzystny dla niego wyrok. Dopóki nie ma takiego, prawomocnego wyroku; jest zbrodniarzem wojenny,m.

                          W przeciwnym razie gro
                          > zi Ci proces cywilny.

                          Proszę bardzo smile
                          Śmiało biorę sobie najdroższą kancelarię nowojorską i "wchodzę" w taki proces z uśmiechem na ustach.

                          > Masz szczscie, Krupp juz nie zyje

                          O tak, o tak ! Mam to szczęście.

                          a jego rodzina nie bedzie taka upierdliwa. Ch
                          > yba.big_grin

                          To już nie mój problem smile
                          >
                  • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 15:28
                   1zorro-bis napisał:

                   > ....."Okres powojenny
                   >
                   > W 1951 Alfried Krupp został zwolniony i w 1953 wrócił na poprzednie stanowisko,
                   > ponownie obejmując kierownictwo przedsiębiorstwem. W 1967 zmarł a przedsiębior
                   > stwo w 1968 zostało przekształcona we Friedrich Krupp GmbH (Gesellschaft mit be
                   > schränkter Haftung – pol. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), a od
                   > 1992 funkcjonowało jako Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp (po połączeniu z firmą
                   > Hoesch AG)...."

                   Nadal nie widzę ani słowa o rehabilitacji, a jedynie o tym, że zwolniono zbrodniarza z więzienia!!
                   >
                   > Nawet Adenauer go wital gdy wychodzil z wiezienia.

                   I o czym to ma świadczyć?
                   >

                   • tan.nawe Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 15:37
                    >Wielkie korporacje cały naród zamieniły w jedną ogromną bandę niewolników!! Wszyscy pracowali za darmo!- w sposób niesamowity bogacąc żydowską finansjerę.


                    > Dzisiaj co najmniej 30 % Polaków sie pod tym podpisze. wielkie sieci wykorzystu
                    > ją darmową (prawie) siłę roboczą, zabijając polski i handel i przemysł!!


                    Strasznie mi to IV-tą RP rydzykową pachnie...
                    Przepraszam, że się wtrąciłam, naprawdę nie chciałam być chamska. O wybaczenie proszę. smile
                    • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 15:43
                     Rysdzykowe pomieszane z "Mein Kampf"....big_grin
                     tan.nawe napisała:

                     > >Wielkie korporacje cały naród zamieniły w jedną ogromną bandę niewolnik
                     > ów!! Wszyscy pracowali za darmo!- w sposób niesamowity bogacąc żydowską finansj
                     > erę.
                     >

                     >
                     > > Dzisiaj co najmniej 30 % Polaków sie pod tym podpisze. wielkie sieci w
                     > ykorzystu
                     > > ją darmową (prawie) siłę roboczą, zabijając polski i handel i przemysł!!
                     >

                     >
                     > Strasznie mi to IV-tą RP rydzykową pachnie...
                     > Przepraszam, że się wtrąciłam, naprawdę nie chciałam być chamska. O wybaczenie
                     > proszę. smile
                 • m.maska Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 16:30
                  piotr_57 napisał:

                  > 1zorro-bis napisał:
                  >
                  >
                  > > I....zostal zrehabilitowany
                  >
                  > Nie słyszałem o rehabilitacji!! Kto i jakim aktem prawa międzynarodowego go zre
                  > habilitował?
                  >

                  I slusznie, ze nie slyszales, zostal ulaskawiony i objety amnestia a to nie to samo co rehabliticja.
                  Zwrocono mu majatek, jednak pod warunkiem, ze do 1959 roku przedsiebiorstwa zostana sprzedane,
                  • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 16:36
                   m.maska napisała:


                   > I slusznie, ze nie slyszales, zostal ulaskawiony i objety amnestia a to nie to
                   > samo co rehabliticja.

                   Ja to doskonale wiemsmile
                   Rehabilitacja zmienia (unieważnia) orzeczenie o winie, amnestia zmienia tylko wymiar kary.
                   Ale co ja mu będę takie rzeczy pisał jak on nie potrafi zinterpretować prostego zdania.

                   >
                   >
                   • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 16:53
                    bo Ty gienius jestes Piotrze,big_grin
                    Ja to przeciez dawno wiem.....big_grin
                    piotr_57 napisał:

                    > m.maska napisała:
                    >
                    >
                    > > I slusznie, ze nie slyszales, zostal ulaskawiony i objety amnestia a to n
                    > ie to
                    > > samo co rehabliticja.
                    >
                    > Ja to doskonale wiemsmile
                    > Rehabilitacja zmienia (unieważnia) orzeczenie o winie, amnestia zmienia tylko w
                    > ymiar kary.
                    > Ale co ja mu będę takie rzeczy pisał jak on nie potrafi zinterpretować prostego
                    > zdania.
                    >
                    > >
                    > >
                  • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 16:51
                   ....."I slusznie, ze nie slyszales, zostal ulaskawiony i objety amnestia a to nie to samo co rehabliticja.
                   Zwrocono mu majatek, jednak pod warunkiem, ze do 1959 roku przedsiebiorstwa zostana sprzedane,...."smirk
                   Sprzedane? Komu?smirk
                   Acha, no i jako zbrodniarz dostal honorowe obywatelstwo Essen?smirk
                   • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 17:02
                    1zorro-bis napisał:
                    > Acha, no i jako zbrodniarz dostal honorowe obywatelstwo Essen?smirk

                    To tylko o Essen źle świadczy, nic więcej.
                    Stalin był honorowym obywatelem Katowic. Czy z tego wynika, że nie był zbrodniarzem? Nie rozumiem Twojej logiki smile Zresztą o ile mnie pamięć nie myli to Hitler był "honorowym" w którymś z miast trójmiasta. (ale za to głowy nie dam).
                    >
                    • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 17:03
                     to rozumiem, BRD to bylo panstwo zbrodnicze a kanclerz Adenauer to taki drugi Führer?big_grin
                     piotr_57 napisał:

                     > 1zorro-bis napisał:
                     > > Acha, no i jako zbrodniarz dostal honorowe obywatelstwo Essen?smirk
                     >
                     > To tylko o Essen źle świadczy, nic więcej.
                     > Stalin był honorowym obywatelem Katowic. Czy z tego wynika, że nie był zbrodnia
                     > rzem? Nie rozumiem Twojej logiki smile Zresztą o ile mnie pamięć nie myli to Hitle
                     > r był "honorowym" w którymś z miast trójmiasta. (ale za to głowy nie dam).
                     > >
           • fenikss.2972 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 14:48
            piotr_57 napisał:

            > A niby dlaczego miałby mieć?? A nie widzisz rozbicia wielkich korpo, będących w
            > rękach żydowskich, na rzecz drobnej przedsiębiorczości, zarezerwowanej tylko d
            > la Niemców?
            > Dzisiaj co najmniej 30 % Polaków sie pod tym podpisze. wielkie sieci wykorzystu
            > ją darmową (prawie) siłę roboczą, zabijając polski i handel i przemysł!!

            zgoda - co do wielkich korporacji. Ale z drugiej strony te korporacje pracują również na rzecz państwa, mimo wszystko dają zatrudnienie, bo z drobnej przedsiębiorczości to tego zatrudnienia nie wystarczyłoby dla większości. Moje miasto jest niby dużym miastem wojewódzkim. Po odpaństwowieniu gospodarki - upadły wszystkie fabryki dające zatrudnienie tysiącom ludzi. Cała nasza gospodarka oparta jest na drobnej działalności gospodarczej. W jakim jest stanie - to województwo jest drugim co do wielkości bezrobocia i pierwszym, co do wyludnienia za chlebem. Więc można oględnie przyjąć, że mamy podobny model jak w tym manifeście. Model ten prowadzi do dna gospodarczego niestety smile


            > Jak to nie jest program gospodarczy, mocno osadzony w realiach politycznych, pi
            > erwszej połowy XX w. to musimy zmienić temat. Bo jeden z nas nie ma pojęcia czy
            > m jest program gospodarczo polityczny. (może być, że to ja go nie mam!!!).

            nie, ja wiem, że Ty wiesz o wiele więcej ode mnie na przykład. Ale program gospodarczy nie powinien się chyba opierać na żądaniach smile


            > Bardzo słusznie. To tworzyło setki tysięcy nowych miejsc pracy.
            > Dawało środki na przeżycie ludziom, którzy dostawali miesięczną pensję niewy
            > starczającą na kupno jednej bułki!!!
            > >            no smile to ten "program" realizowany jest u nas smile
            u prywaciarza na zlecenie też na bułkę nie starcza, a rynek gumowy nie jest - nie przyjmie każdej ilości drobnej przedsiębiorczości. Jest już nią nasycony. Więc reszta nie zarabia nawet tego minimum, bo i tych molochów u nas nie ma za dużo smile
            • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 14:58
             fenikss.2972 napisał:

             > no smile to ten "program" realizowany jest u nas smile

             Zupełnie nie wiesz o czym mówisz!! Czytałeś" Czarny Obelisk" lub jakąkolwiek inną pozycje lektury z tamtych czasów? Jeżeli nie, to nie da się rozmawiać. Geszeft polegał na tym, że podpisywało się z człowiekiem umowę o pracę za place np wystarczającą na zakup garnituru. Po podpisaniu tej umowy pracownik w przerwie śniadaniowej miał na kamizelkę a wieczorem nie wystarczało już na krawat!! Rozumiesz? Wielkie korporacje cały naród zamieniły w jedną ogromną bandę niewolników!! Wszyscy pracowali za darmo!- w sposób niesamowity bogacąc żydowską finansjerę.

             > u prywaciarza na zlecenie też na bułkę nie starcza, a rynek gumowy nie jest - n
             > ie przyjmie każdej ilości drobnej przedsiębiorczości. Jest już nią nasycony. Wi
             > ęc reszta nie zarabia nawet tego minimum, bo i tych molochów u nas nie ma za du
             > żo smile
             >
             Mniej mnie interesuje jak jest dzisiaj w Twoim grajdole. Rozmawiamy o tym jak było w Niemczech 100lat temu!!
             • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 15:00
              ....."ą ogromną bandę niewolników!! Wszyscy pracowali za darmo!- w sposób niesamowity bogacąc żydowską finansjerę....."
              STRASZNE. I jak Hitler wykonczyl,Zydow to nastal raj na ziemi.....w Niemczech.
              No, niestety! Ci cholerni Zydzi z USA kupili bombowce i zrujnowali ten RAJ!big_grin
              • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 15:06
               1zorro-bis napisał:

               > ....."ą ogromną bandę niewolników!! Wszyscy pracowali za darmo!- w sposób niesa
               > mowity bogacąc żydowską finansjerę....."
               > STRASZNE. I jak Hitler wykonczyl,Zydow to nastal raj na ziemi.....w Niemczech.
               > No, niestety! Ci cholerni Zydzi z USA kupili bombowce i zrujnowali ten RAJ!big_grin

               I co to ma wspólnego z sytuacją NSDAP w 1928r?
               Chcąc zniżyć sie do Twojego poziomu powinienem odpisać Ci tak :

               ...a teraz, dzięki Hitlerowi Żydzi zapierdalają na dostatek w Niemczech, bo się boją, że w razie bidy niemiaszki następnego Adolfa do władzy wybiorą"... chcesz do tego kretyńską emotkę? - proszę bardzo big_grinbig_grin
               >
             • fenikss.2972 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 15:11
              piotr_57 napisał:
              > Zupełnie nie wiesz o czym mówisz!! Czytałeś" Czarny Obelisk" lub jakąkolwiek in
              > ną pozycje lektury z tamtych czasów? Jeżeli nie, to nie da się rozmawiać. Gesze
              > ft polegał na tym, że podpisywało się z człowiekiem umowę o pracę za place np w
              > ystarczającą na zakup garnituru. Po podpisaniu tej umowy pracownik w przerwie ś
              > niadaniowej miał na kamizelkę a wieczorem nie wystarczało już na krawat!! Rozum
              > iesz? Wielkie korporacje cały naród zamieniły w jedną ogromną bandę niewolnikó
              > w!! Wszyscy pracowali za darmo!- w sposób niesamowity bogacąc żydowską f
              > inansjerę.

              nie czytałem smile
              wiem, jakie skutki niesie tak potężna inflacja.
              co do umów i wynagrodzeń - Niemcy chyba do dziś nie we wszystkich sektorach mają ustalone płace minimalne - choć na pewno są to płace nieporównywalne do tamtych czasów.
              pewnie, że rozpatruję to z pozycji - dziś - bo trudno mi rozpatrywać z pozycji czasu, w którym nie istniałem - więc moje wyobrażenia muszą opierać się na wiedzy i realiach dzisiejszych.
              To, co piszesz teraz być może tłumaczy w jakimś stopniu nienawiść do Żydów, bo jeśli sytuacja była tak tragiczna - to nastroje i mentalność ludzi musiały być na absolutnym skraju wybuchu.

              > Mniej mnie interesuje jak jest dzisiaj w Twoim grajdole. Rozmawiamy o tym jak b
              > yło w Niemczech 100lat temu!!

              tyle, że zwykle takie akcje jak w Niemczech 100 lat temu - weryfikuje dopiero historia smile
              A historii nie da się raczej rozpatrywać bez kontekstowo
         • ulisses-achaj Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 16:34
          Takie miałem przeczucie, Piotrze, że kiedy sięgniesz po argumenty pojawi się "żydowska finansjera" i wszystko, co wiąże się z taką argumentacją. W Pismie, które czytuję jako agnostyk pojawia się zdanie "Po owocach ich poznacie". Nie można bronić programu gospodarczego NSDAP abstrahując od tego właśnie.
          Jeżeli uważasz Żydów za odpowiedzialnych także za system CCCP - to powiedz to jasno.
          • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 16:45
           ulisses-achaj napisał:

           > Takie miałem przeczucie, Piotrze, że kiedy sięgniesz po argumenty pojawi się "ż
           > ydowska finansjera" i wszystko, co wiąże się z taką argumentacją. W Pismie, kt
           > óre czytuję jako agnostyk pojawia się zdanie "Po owocach ich poznacie". Nie moż
           > na bronić programu gospodarczego NSDAP abstrahując od tego właśnie.

           Ależ mówimy o zupełnie różnych rzeczach!! Ja nie oceniam hitleryzmu jako takiego!
           Napisałem tylko, że program gospodarczy NSDAP z lat 28-30 był TAMTYM CZASIE słuszny.
           Najlepszym tego dowodem było to, że Hitler wygrał wybory!! Natomiast jak później ten program wdrożono i co z tego wyszło, to już zupełnie jest poza tematem wątku i mojej wypowiedzi!

           > Jeżeli uważasz Żydów za odpowiedzialnych także za system CCCP - to powiedz to j
           > asno.

           A co do tego to akurat nie mam nawet najmniejszych wątpliwości. System komunistyczny wymyślił Żyd, wdrożył Żyd, finansowali Żydzi, wszyscy ideolodzy byli pochodzenia żydowskiego, cały aparat przymusu (oprócz Dzierżyńskiego) dzierżyli Żydzi.
           Mam nadzieję, że powiedziałem wystarczająco jasno. smile
           • ulisses-achaj Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 16:53
            Jak dla mnie aż za bardzo.

            Program NSDAP z lat 1928-1930 można uznać za deklarację "jak powinno być". Nic w tym odkrywczego nie było. "Odkrywczy" natomiast był sposób jego realizacji w powiązaniu z ideolo nastawieniem kraju na nieuchronna, zdaniem Hitlera wojnę.

            Henry Ford też był Żydem??? A Lenin chadzał w jarmulce? Argumentu o nadreprezentacji Żydów w sowieckim KC znam aż za dobrze. Ale Stalin, o ile wiem, był Gruzinem i w prawosławnym seminarium sie uczy,ł zanim zaczął rabować banki?

            Wiesz co, kiedy słyszę ludzi, którzy posiedli "wiedzę o tym jak było naprawdę" i "kto za tym wszystkim stoi", to kończę rozmowę.....
           • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 16:54
            ....."Ależ mówimy o zupełnie różnych rzeczach!! Ja nie oceniam hitleryzmu jako takiego!
            Napisałem tylko, że program gospodarczy NSDAP z lat 28-30 był TAMTYM CZASIE słuszny.
            Najlepszym tego dowodem było to, że Hitler wygrał wybory!! Natomiast jak później ten program wdrożono i co z tego wyszło, to już zupełnie jest poza tematem wątku i mojej wypowiedzi! ...."
            Rewelacjyna teza!big_grin
            A wiesz jak wygral wybory? No, tak jak Putin i Janukowicz. Absolutnie demokratycznie.smirk
            • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 17:22
             1zorro-bis napisał:

             > Rewelacjyna teza!big_grin

             Co w niej rewelacyjnego? Trzeba mieć dobry program żeby wygrywać wybory. Partię zakłada się po to by sięgnąć po władzę. Jeżeli przyjmiemy, że odbywa się to pod rządami reżimu demokratycznego, to trzeba wygrywać wybory. Żeby wygrywać wybory trzeba mieć dobry program big_grinbig_grin Hitler wygrał wybory=miał dobry program . Gdzie widzisz tę rewelację?

             > A wiesz jak wygral wybory? No, tak jak Putin i Janukowicz. Absolutnie demokraty
             > cznie.smirk

             No wiem. I co niby z tego ma wynikać ? Dlatego ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem demokracji, a przynajmniej tej nielimitowanej.
             >
             • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 17:26
              ...."Co w niej rewelacyjnego? Trzeba mieć dobry program żeby wygrywać wybory. Partię zakłada się po to by sięgnąć po władzę. Jeżeli przyjmiemy, że odbywa się to pod rządami reżimu demokratycznego, to trzeba wygrywać wybory. Żeby wygrywać wybory trzeba mieć dobry program big_grinbig_grin Hitler wygrał wybory=miał dobry program . Gdzie widzisz tę rewelację?...."
              Hitler mial dobry program.....
              No, nie....nie moge!big_grin
           • tan.nawe Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 16:56
            piotr_57 napisał:

            > System komunist
            > yczny wymyślił Żyd, wdrożył Żyd, finansowali Żydzi, wszyscy ideolodzy byli p
            > ochodzenia żydowskiego, cały aparat przymusu (oprócz Dzierżyńskiego) dzierżyli
            > Żydzi.


            Wow! Teorię względności też wymyślił Żyd! I religię naszą polsko-narodową - Jezus Chrystus to też Zyd! Nawet jego Matka a Polski Królowa - to Żydówka. Ja cię kręcę, nooo...uncertain
            wink
          • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 16:52
           no wlasnie, no walasnie....smirk
           Wszystkiemu winni ci paskudni Zydzi.smirk
           ulisses-achaj napisał:

           > Takie miałem przeczucie, Piotrze, że kiedy sięgniesz po argumenty pojawi się "ż
           > ydowska finansjera" i wszystko, co wiąże się z taką argumentacją. W Pismie, kt
           > óre czytuję jako agnostyk pojawia się zdanie "Po owocach ich poznacie". Nie moż
           > na bronić programu gospodarczego NSDAP abstrahując od tego właśnie.
           > Jeżeli uważasz Żydów za odpowiedzialnych także za system CCCP - to powiedz to j
           > asno.
      • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 13:36
       Piotrze, nie wylawiaj pare slow z calej wypowiedzi bo to zacien´mnie obraz.....big_grin
       Wiec podasz przyklady Twoich argumentow? Tak byloby chyba prosciej w tej dyskusji, prawda?smirk

       A to caly tekst, z ktorego "wyrwales" kawalek.....smirk

       ......"Tylko że wtedy taki program może przestać być, jak piszesz "rozsądny", bo jego konsekwencje w kraju (najpierw wewnętrzny zamordyzm i dyktatura plus antysemityzm) i dla świata (wojna) wydają mi się mało rozsądne zważywszy na 7 milionów zabitych Niemców i spustoszony kraj. Nie oddzielaj jednego od drugiego, bo to zabieg tyleż karkołomny co nieuzasadniony.
       • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 13:48
        1zorro-bis napisał:


        > Wiec podasz przyklady Twoich argumentow? Tak byloby chyba prosciej w tej dyskus
        > ji, prawda?smirk
        >
        Człowieku, coś się do mnie przyczepił jak gówno do buta? (nie przymierzając!). big_grinbig_grin
        Napisz starter umożliwiający dyskusję, może się do niej włączę (jak będę chciał i ochotę miał!)
        Za cienki bolek jesteś żeby mnie do tablicy wywoływać. big_grin.
         • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 14:13
          fenikss.2972 napisał:

          > ale ja i wczoraj pytałem, tylko niestety przekroczyliśmy magiczną setkę.

          To już dalej nie czytałem.

          > I nie po to, żeby wywoływać do tablicy, tylko byłem zwyczajnie ciekaw, czemu uw
          > ażasz tak a nie inaczej smile

          No to się pisze porządny starter, zawierający tezę i jakiś argument, a nie wywołuje się mnie jak gówniarza.
          Tez mogę napisać takie gówno : To powiedz mi proszę wielki zorro internacjonalisto, co należało zrobić z gospodarką Republiki Weimarskiej w 1930 roku, kiedy dzienna inflacja wynosiła kilka tysięcy procent, a w ciągu roku 8 krotnie zwiększyła się ilość bezrobotnych!!
          >
          >Ma ktoś coś w tej sprawie do powiedzenia, to niech przynajmniej gówniane zagajenie na[pisze, a nie jak dziecko w przedszkolu; pse pani a dlaczego biedronka ma kropeczki?
          • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 14:22
           ......"No to się pisze porządny starter, zawierający tezę i jakiś argument, a nie wywołuje się mnie jak gówniarza.
           Tez mogę napisać takie gówno : To powiedz mi proszę wielki zorro internacjonalisto, co należało zrobić z gospodarką Republiki Weimarskiej w 1930 roku, kiedy dzienna inflacja wynosiła kilka tysięcy procent, a w ciągu roku 8 krotnie zwiększyła się ilość bezrobotnych....."

           Nie wiem czy pamietasz, ale byl to kryzys ogolnoswiatowy. W USA inflacja rowniez galopowala, bezrobocie roslo, krach na gieldzie.....smirk
           A jakos nie moge sobie przypomniec aby Amerykanie wtedy wprowadzili takie prawa prowadzace w sumie do wojny swiatowej.
           Sa tacy, ktorzy probuja Francuzow winic za ten kryzys w Niemczech. Oczywiscie, kontrybucje nalozone na Niemcy wtedy byly bardzo ciezkie, ale to w koncu Niemcy z Austria rozpoczely pierwsza wojne swiatowa, prawda?smirk
           • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 14:40
            1zorro-bis napisał:
            >
            > Nie wiem czy pamietasz, ale byl to kryzys ogolnoswiatowy. W USA inflacja rownie
            > z galopowala, bezrobocie roslo, krach na gieldzie.....smirk

            I inflacja wynosiła tysiące % dziennie!! ?

            > A jakos nie moge sobie przypomniec aby Amerykanie wtedy wprowadzili takie prawa
            > prowadzace w sumie do wojny swiatowej.

            Wcale nie gorsze wprowadzili po przystąpieniu do FF Wojny Światowej. Obozy koncentracyjne też były (dla Niemców, Japończyków , itd. )

            > Sa tacy, ktorzy probuja Francuzow winic za ten kryzys w Niemczech. Oczywiscie,
            > kontrybucje nalozone na Niemcy wtedy byly bardzo ciezkie, ale to w koncu Niemcy
            > z Austria rozpoczely pierwsza wojne swiatowa, prawda?smirk

            Znów kręcisz!!! Jakie znaczenie miało to kto rozpętał pierwszą wojnę światową, dla dokonania oceny programu NSDAP z 28 -30r? Umiesz odpowiedzieć na tak proste pytanie?
            Ludzie marli z głodu, nastąpił całkowity rozpad struktur i organów państwa. Co ich obchodziło kto rozpetał wojne kilkanaście lat temu?
            >
            • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 14:49
             ......"Wielki kryzys, określany też mianem wielkiej depresji – najprawdopodobniej największy kryzys gospodarczy w XX wieku, który, według większości historyków, miał miejsce w latach 1929-1933 i objął, zgodnie z opinią większości ekspertów, praktycznie wszystkie kraje (oprócz ZSRR) oraz praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki.

             Tradycyjnie przyjmuje się iż kryzys ujawnił się w Stanach Zjednoczonych, po tzw. czarnym czwartku (a według niektórych źródeł już kilka miesięcy wcześniej), czyli po tzw. panice na giełdzie nowojorskiej na Wall Street 24 października 1929, kiedy to, zgodnie z zachowanymi informacjami, gwałtownie spadły ceny praktycznie wszystkich akcji, pociągając za sobą łańcuch bankructw i zadłużenia, które rozprzestrzeniły się stopniowo na prawie wszystkie kraje (oprócz wspomnianego ZSRR). Skutkiem kryzysu była też utrata pracy przez miliony ludzi – w USA bezrobocie sięgnęło, według dostępnych danych, 1/3 siły roboczej. Spadek produkcji przemysłowej sięgnął w niektórych krajach 50% (Polska, USA), a szczególnie silnie odczuło kryzys rolnictwo. Wolumen handlu światowego zmalał z 3 mld (ówczesnych) dolarów w 1929 do mniej niż 1 mld w 1933[1]. Poprawa sytuacji gospodarczej nastąpiła w 1933.
             Prezydent Roosevelt w latach 1933-1939 – wprowadził program New Deal

             Skutkiem wielkiego kryzysu, według oceny większości historyków[2], było m.in. dojście Hitlera do władzy w Niemczech. W Stanach Zjednoczonych skutki kryzysu zostały złagodzone przez tzw. Nowy Ład Gospodarczy (ang. New Deal), czyli program reform ekonomiczno-społecznych (polegających na zatrudnianiu bezrobotnych w inwestycjach prowadzonych przez państwo) wprowadzonych w USA przez prezydenta Roosevelta w latach 1933-1939 – popularność zyskała wtedy doktryna ekonomiczna keynesizmu zakładająca interwencję państwa w gospodarce, która przez wiele lat dominowała potem w teorii i praktyce gospodarczej krajów kapitalistycznych....."

             Jak widzisz, Niemcy nie byly osamotnione wtedy.
             • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 15:10
              1zorro-bis napisał:
              Jak widzisz, Niemcy nie byly osamotnione wtedy.

              Różnica jednak między Niemcami a USA była wówczas taka, że USA eksploatowały trzy kontynenty (za co do dzisiaj USA są wręcz uwielbiane, od granicy z Meksykiem, aż po ziemię ognistą!), a Niemcy były eksploatowane przez 4 rozbiorców. Nie widzisz różnicy?
              A droga budowaną przez Adolfa, (w ramach robót publicznych) ja jeszcze jeździłem!
              • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 15:17
               ....."Różnica jednak między Niemcami a USA była wówczas taka, że USA eksploatowały trzy kontynenty (za co do dzisiaj USA są wręcz uwielbiane, od granicy z Meksykiem, aż po ziemię ognistą!), a Niemcy były eksploatowane przez 4 rozbiorców. Nie widzisz różnicy?
               A droga budowaną przez Adolfa, (w ramach robót publicznych) ja jeszcze jeździłem!....."

               No, nawet wiezniowie z Dachau i Buchenwald budowali!big_grin
               A nie przypomninam sobie zeby -amerykanie pierwsza woje swiatowa zaczeli...smirk
               Wiec gdyby nie zaczeli to dalej uprawiuiali by swoje Prusy i troche kolonii w Afryce. A Wroclaw, Szczecin, Gdansk i pare innych miast tez by sie inaczej nazywaly...smirk
          • fenikss.2972 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 14:30
           Piotr, nie każdy potrafi - ja na przykład zawsze piszę w luźnym tonie, tak mam. Lubię Twoje startery, bo zmuszają do myślenia, ale można i rozwinąć dyskusję nawet z jednego zdania. Przecież nie będziemy wyznaczać kursu jedynie słusznego i form jedynie dopuszczalnych. Twój styl jest inny, Zorra inny, mój inny - co nie znaczy, że dogadanie staje się niemożliwe.
           Gdybym ja zadał Ci to pytanie, pewnie zrobiłbym to w podobnej formie, na pewno nie w celu "wywołania do tablicy" tylko bardziej w celu kontynuacji wczorajszej dyskusji smile

           piotr_57 napisał:

           > No to się pisze porządny starter, zawierający tezę i jakiś argument, a nie wywo
           > łuje się mnie jak gówniarza.
           > Tez mogę napisać takie gówno : To powiedz mi proszę wielki zorro internacjonali
           > sto, co należało zrobić z gospodarką Republiki Weimarskiej w 1930 roku, kiedy [
           > b]dzienna inflacja wynosiła kilka tysięcy procent[/b], a w ciągu roku 8 krotnie
           > zwiększyła się ilość bezrobotnych!!
           > >
           > >Ma ktoś coś w tej sprawie do powiedzenia, to niech przynajmniej gówniane z
           > agajenie na[pisze, a nie jak dziecko w przedszkolu; pse pani a dlaczego biedron
           > ka ma kropeczki?
        • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 13:57
         ....."Człowieku, coś się do mnie przyczepił jak gówno do buta? (nie przymierzając!). big_grinbig_grin
         Napisz starter umożliwiający dyskusję, może się do niej włączę (jak będę chciał i ochotę miał!)
         Za cienki bolek jesteś żeby mnie do tablicy wywoływać. big_grin. ...."

         Piotrze, jak brak argumentow to jedyne co Tobie pozostaje to obrazanie innych?
         No, gratuluje wychowania. smirk
   • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 12:01
    w ten sposob ja moge rowniez oswiadczyc, ze ziemia jest plaska. I za darmo nie bede udawadnial, ze tak jest.....big_grin
    piotr_57 napisał:

    > 1zorro-bis napisał:
    > >
    > > Piotrze, czy moglbys mi w kilku slowach nakreslic ten "rozsadny program"?
    > smirk
    >
    > Już Ci kiedyś mówiłem, że nie udzielam darmowych korepetycji. Podtrzymuję to oś
    > wiadczenie.
    > >
    • fenikss.2972 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 12:07
     ooooooo to ciekawe big_grin
     chyba z miesiąc temu czytałem wyniki badań sondażowych w Ameryce, gdzie wyszło, że ok 20 % badanych nadal uważa, że Ziemia jest płaska big_grin

     1zorro-bis napisał:

     > w ten sposob ja moge rowniez oswiadczyc, ze ziemia jest plaska. I za darmo nie
     > bede udawadnial, ze tak jest.....big_grin
     • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 12:12
      no prosze.....big_grin
      Czyli - mojej tezy nie musze juz udawadniac. Bo co w Ameryce to dla wielu jest swiete.....big_grin
      fenikss.2972 napisał:

      > ooooooo to ciekawe big_grin
      > chyba z miesiąc temu czytałem wyniki badań sondażowych w Ameryce, gdzie wyszło,
      > że ok 20 % badanych nadal uważa, że Ziemia jest płaska big_grin
      >
      > 1zorro-bis napisał:
      >
      > > w ten sposob ja moge rowniez oswiadczyc, ze ziemia jest plaska. I za darm
      > o nie
      > > bede udawadnial, ze tak jest.....big_grin
      >
      >
      >
     • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 12:37
      fenikss.2972 napisał:

      > ooooooo to ciekawe big_grin
      > chyba z miesiąc temu czytałem wyniki badań sondażowych w Ameryce, gdzie wyszło,
      > że ok 20 % badanych nadal uważa, że Ziemia jest płaska big_grin
      >
      No właśnie.
      I jakoś nie widzę żeby Zorro biegł przekonywać ich, że tkwią w błędzie.
        • 1zorro-bis Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 13:09
         ale to nie jest MOJE zdanie o Tobie Piotrze.
         Tylko, jesli wyglaszasz taka rewolucyjna teze o Hiltlerze, to nie tylko ja, ale rowniez i inni zapewne chcielibysmy poznac Twoje argumenty na ten temat.
         No, chyba ze tak strzelasz "pustakami" w powietrze dla wiwatu, o co Ciebie z kolei nie podejrzewam.....smirk
         piotr_57 napisał:

         > 1zorro-bis napisał:
         >
         > > czyli rozumiem Piotrze, ze masz teze, ktora nie potrafisz poprzec argumen
         > tami,
         > > tak?
         >
         > big_grinbig_grinbig_grin Niech i tak będziesmile Mnie Twoje zdanie o mnie nie interesuje nawet w naj
         > mniejszym stopniu.
         >
         > > No coz.....tak najlatwiej.big_grin
         >
         > ... i racjonalnie.
         > >
    • piotr_57 Re: " Hitler doszedł do władzy"......... 13.03.14, 12:35
     1zorro-bis napisał:

     > w ten sposob ja moge rowniez oswiadczyc, ze ziemia jest plaska.

     A czy ja Ci bronię? Oświadcz sobie czego tylko dusza zapragnie!!

     I za darmo nie
     > bede udawadnial, ze tak jest.....big_grin

     Słusznie. Zapewniam Cię jednak, że ja nie będę Cię prosił o korepetycje w tym zakresie.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka