Dodaj do ulubionych

Cztery kłamstwa związane z wyrokiem TK :O)

08.10.21, 15:44
Wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej to ochrona ustaw Ziobry przed konstytucją i traktatami UE

Wojciech Sadurski
7 października 2021 | 18:24


Wydane w czwartek przez Trybunał mgr Przyłębskiej rozstrzygnięcie - w nieprawidłowym składzie, bo z udziałem dublerów - oparte jest na wielowarstwowym kłamstwie. Podobnie jak wniosek premiera, który został po prostu powtórzony, z kosmetycznymi zmianami, w rozstrzygnięciu TK.

Pierwsze kłamstwo dotyczy tego, że przedmiotem kontroli konstytucyjności są wymienione we wniosku artykuły traktatu o Unii Europejskiej. To nieprawda. Te same artykuły, dokładnie tej samej treści, były już w traktacie, gdy Polska przystępowała do Unii i gdy je suwerennie, demokratycznie zaakceptowała.

I, dodatkowo, były kilka razy kontrolowane przez niezawisły TK – gdy jeszcze istniał – i zatwierdzane jako zgodne z konstytucją. Dlatego jak okrutny żart zabrzmiało stwierdzenie sędziego sprawozdawcy Bartłomieja Sochańskiego, że obecny „wyrok" opiera się bezpośrednio na wyroku TK z 11 maja 2005 r., zatwierdzającym traktat akcesyjny.

Kłamstwa związane z wyrokiem TK
W istocie przedmiotem rozstrzygnięcia jest orzecznictwo TSUE. Ale TK nie ma uprawnienia do oceny zgodności orzeczeń jakiegokolwiek sądu z polską konstytucją (art. 188 jasno stwierdza, że TK orzeka w sprawach „zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją"). Trzeba było krytykę orzeczeń TSUE, niewygodnych dla władz, zaprezentować jako kontrolę przepisów traktatu. Zauważył to w swym zdaniu odrębnym sędzia Piotr Pszczółkowski, mówiąc o „pozornym" charakterze kontroli konstytucyjności prawa traktatowego dokonanej przez Trybunał Przyłębskiej.

Drugie kłamstwo tkwi już w samym sformułowaniu wniosku premiera i „wyroku": uznano pewne przepisy traktatu o UE za niezgodne z konstytucją, jeśli są rozumiane w ten sposób, że uprawniają lub zobowiązują organ stosujący prawo (chodzi, rzecz jasna, o sądy) do odstąpienia od stosowania konstytucji lub do stosowania przepisów prawa w sposób niezgodny z konstytucją.

Proszę wczytać się w to sformułowanie. Któż rozsądny zgodziłby się na nakazanie sądom odstąpienia od stosowania prawa? Sama ta supozycja, że takie właśnie są skutki interpretacji traktatów przez TSUE, jest wielkim kłamstwem. Jak przytomnie zapytał wnioskodawców dubler Jarosław Wyrembak (cytuję z pamięci): "Chcecie, byśmy powiedzieli, czy zgodne z konstytucją jest łamanie konstytucji?"

I wreszcie trzecie kłamstwo, największe: że między traktatami UE (interpretowanymi w sposób niekorzystny da rządu RP) a Konstytucją RP jest sprzeczność. Nikt po stronie wnioskodawców żadnej sprzeczności nie dowiódł. Konstytucja jest tu w jednej drużynie z traktatami.

Prawdziwa sprzeczność jest między skandalicznymi ustawami PiS-wskimi, poczynając od 2017 r. rozmontowującymi niezależność sądownictwa, a konstytucją i traktatami UE z drugiej strony. Konstytucja nie kazała wprowadzać izby inkwizycyjnej, prześladującej sędziów za ich orzeczenia. Konstytucja nie wymaga, by minister zmieniał setkę prezesów i wiceprezesów sądów bez podania przyczyn, by tylko wprowadzić swoich ludzi.

Konstytucja nie zlecała przerwania kadencji Krajowej Rady Sądownictwa i zastąpienia jej neo-KRS-em, powołanym w pełni przez partię rządzącą. Nic takiego nie wynika z konstytucji ani, oczywiście, z prawa unijnego. To wszystko są antykonstytucyjne wynalazki ministra Ziobry, umożliwiające wzięcie sędziów za twarz. To pokraczne ustawy Ziobrowe, a nie konstytucja, stwarzają konflikt ze standardami unijnymi.

I to prowadzi do czwartego kłamstwa: że w tym rozstrzygnięciu chodzi o wyższość prawa polskiego nad unijnym. W publicznym dyskursie tak przedstawiano stawkę tego przewodu – ale to fundamentalne przekłamanie.

Jasne, że na terenie Polski Konstytucja RP jest najwyższym prawem. I tak samo jasne, że na mocy tejże konstytucji państwo polskie przekazało pewne istotne kompetencje instytucjom unijnym. I wreszcie jasne, że ratyfikując traktaty, Polska zobowiązała się także do przestrzegania pewnych ogólnych standardów, także dotyczących sądownictwa.

Nie do konkretnej organizacji sądownictwa, bo to jest w gestii państwa, ale ogólnych kryteriów niezależności sądów - choćby dlatego, że wszystkie polskie sądy mogą mieć do czynienia z prawem europejskim, więc muszą spełniać wspólne wymogi.

PiS nie lubi gorsetu unijnych standardów
Nie ma więc żadnej sprzeczności między nadrzędnością konstytucji a dobrowolnym, suwerennym związaniem się normami i standardami unijnymi. Treścią dzisiejszego rozstrzygnięcia jest zwolnienie polskich władz ze związania tymi standardami.

Nie chodzi więc o ochronę konstytucji przed Unią, ale o ochronę władz przed konstytucją. O to, by władza wykonawcza w Polsce wyzwoliła się z tego gorsetu, w którym jako jedyne, obok Węgier, państwo w Unii czuje się nieznośnie.

Chce podążać drogą rosyjską (choć Rosja realizuje to w stosunku do Rady Europy, bo nie jest w Unii): jeśli posłuszny władzy Kremla sąd konstytucyjny uzna niezgodność prawa europejskiego (europejskiej konwencji praw człowieka) z rosyjską konstytucją, prawo europejskie jest uznane za nieskuteczne. Na tym ma polegać owa „suwerenność", do której odwołuje się sędzia sprawozdawca w ustnym uzasadnieniu.

Ale w Unii Europejskiej tak się nie da. Istotą integracji jest to, że treść unijnych zobowiązań traktatowych musi być taka sama we wszystkich państwach członkowskich. Jednostronne uzależnienie przyjęcia pewnych norm od ich zgodności z prawem państwa członkowskiego prowadzi do podważenia skuteczności Unii.

Zresztą polska konstytucja wyraźnie mówi, że Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego (art. 9), a jedną z naczelnych zasad jest to, że państwo nie może powoływać się na prawo krajowe, by uniknąć zobowiązań wynikających z wiążącego ją traktatu międzynarodowego. Które – przypomnijmy – na mocy samej konstytucji stoi ponad ustawami (art. 91). Wygląda na to, że Trybunał mgr Przyłębskiej uznaje te artykuły konstytucji za niekonstytucyjne.
Obserwuj wątek
  • benek231 Cztery kłamstwa związane z wyrokiem TK :O) - 2 08.10.21, 15:51
   Ta ksenofobiczna władza lubi fundusze europejskie, ale bardziej jeszcze nie lubi poddania się ocenie ze strony instytucji europejskich, w których przecież funkcjonuje także Polska. Ale gdyby każde państwo w ten sposób mogło zawiesić obowiązywanie jakiegokolwiek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości - chytrze twierdząc, że jest ono niezgodne z jego konstytucją – Europejski Trybunał traci rację bytu. A bez jego wiążącej wykładni prawa unijnego nie ma jednolitości i skuteczności tego prawa. Dlatego „wyrok" stawia nieuchronnie Polskę na kolizyjnym kursie z Unią.

   Dziś trudno powiedzieć, jakie będą tego konsekwencje prawne. Na krótką metę prawdopodobnie TSUE powie po prostu, że to rozstrzygnięcie nie ma żadnej mocy w świetle prawa europejskiego. Tak samo, jak – słusznie – powiedziała w swym postanowieniu wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości sprzed dwóch dni, gdy oddaliła skargę Polski na „środki tymczasowe" dotyczące Izby Dyscyplinarnej.

   Polska powołała się w swym wniosku na wyrok TK z 14 lipca. Wiceprezes Rosario Silva de Lapuerta stwierdziła lakonicznie: „Okoliczność, że krajowy trybunał konstytucyjny stwierdza, iż takie środki są sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym danego państwa członkowskiego, w żaden sposób nie wpływa" na jej ocenę.

   Czyli zapewne i to rozstrzygnięcie potraktowane zostanie przez TSUE jako prawne „non est". Tyle że politycznie może być potraktowane jak najpoważniej. Państwo wypowiadające moc prawną wybranych artykułów traktatowych, a także podważające prawo Trybunału Sprawiedliwości do wiążącej wykładni prawa unijnego to taki „exit" bez wypowiadania tego słowa.

   W swym „ostatnim słowie" zastępca RPO prof. Maciej Taborowski wyraził nadzieję, że TK wybawi rząd od kłopotu, w jaki sam się wpędza. Nie wybawił, bo przecież nie TK był autorem tego rozstrzygnięcia.

   Teraz rząd będzie musiał jeść ten bigos. Tyle że nie rząd będzie zań płacił.

   wyborcza.pl/7,75398,27661345,wyrok-trybunalu-julii-przylebskiej-to-ochrona-ustaw-ziobry-przed.html#S.main_topic_2-K.C-B.3-L.1.glowka

   Doskonale wiem, Najmilsi, ze czytujecie jedynie moje wpisy na zakonczenie podobnych postow, i nie zawracacie sobie lepetyn tym wszystkim co napisane jest wczesniej. Bo wy wiecie swoje, ze je sie kopystka a nie lyzka, a zboze kosi sierpem a nie lewacka kosa. Czyli takze tutaj wiecie swoje przed przeczytaniem i zadne argumenty tego nie zmienia, wiec po co meczyc sie z czytaniem tekstu ktorego i tak nie zrozumiecie. Co jest racjonalne, poniekad.
   • wikul Re: Cztery kłamstwa związane z wyrokiem TK :O) - 08.10.21, 16:00
    Zatrzymała mnie policja ale powiedziałem im że regulamin mojego samochodu jest wazniejszy od Kodeksu Drogowego i musieli mnie puścić.
  • xiazeluka Re: Cztery kłamstwa związane z wyrokiem TK :O) 08.10.21, 16:45
   Sadurski łże:

   "Nie do konkretnej organizacji sądownictwa, bo to jest w gestii państwa, ale ogólnych kryteriów niezależności sądów - choćby dlatego, że wszystkie polskie sądy mogą mieć do czynienia z prawem europejskim, więc muszą spełniać wspólne wymogi."

   Do prawdziwego początku zdania dokleja jawne łgarstwo: upolitycznienie wyboru sędziów we Francji czy IV Rzeszy jest znacznie większe niż w Polsce, a więc po pierwsze sędziowie ci "nie spełniają wymogów" (we Francji nie mają nawet immunitetu), a po drugie "wspólne wymogi" - jak widać - nie istnieją. Sadurski kłamie licząc na zrozumienie wśród kretynów, co wnosząc po reakcji Kretyna52 jest całkiem logicznym założeniem.
   • benek231 Cztery kłamstwa związane z wyrokiem TK :O) 08.10.21, 16:54
    kretynaluka napisała:

    idiotyzmy nie na temat, jak na antydemokratyczne gowno przystalo. Tematem byl polski TK i jego polityczne wyroki, a takze ustawiczne przekraczanie wlasnych kompetencji, ty koscielna kurwo.
    • xiazeluka Re: Cztery kłamstwa związane z wyrokiem TK :O) 08.10.21, 17:00
     Tematem jest wypowiedź tego starego krętacza Sadurskiego, którego kłamstwa osobiście wkleiłeś, Demencjo52.
     • benek231 Cztery kłamstwa związane z wyrokiem TK :O) 08.10.21, 20:06
      kretynaluka napisała:

      oszczerstwa - jak to koscielna kurwa.
      • xiazeluka Re: Cztery kłamstwa związane z wyrokiem TK :O) 08.10.21, 20:10
       Kretyn52 jest w stanie furii, sam sobie zarzuca oszczerstwo.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka