Dodaj do ulubionych

"Krajobraz po hecy. Konflikt między UE a :O)

25.10.21, 07:05
a pisowską Polską dopiero się rozkręca"


Wojciech Sadurski
24 października 2021 | 14:12

Sama likwidacja Izby Dyscyplinarnej niczego nie rozwiąże. Unia nie przymknie oka na demontaż niezawisłego sądownictwa. Przedmiotem sporu będą też neo-KRS, ustawa kagańcowa i Trybunał mgr Przyłębskiej.

Stary, mało śmieszny dowcip prawniczy: oskarżony o morderstwo obojga rodziców prosi sąd o łagodny wymiar kary, bo jest sierotą. Nie wiedzieć czemu dowcip ten przypomina się, gdy myślę o relacjach prawnych między Polską a Unią Europejską, a już szczególnie o występach premiera Morawieckiego w Strasburgu i Brukseli. Zwłaszcza wystąpienie premiera w Parlamencie Europejskim, pełne buty i nieprawdy, przypomina owego hultaja, który najpierw nabroił, a potem ma czelność domagać się dla siebie specjalnego traktowania.

Bo PiS-owska władza nabroiła okrutnie, choć wiele wskazuje, że albo nie całkiem zdaje sobie z tego sprawę, albo wie, co się stało, ale idzie w zaparte, licząc na to, że krajowa publiczność (do której przecież skierowane są wszystkie występy na forum europejskim) da się oszukać. Największe oszustwo polega na wmawianiu, że „nic się nie stało", bo liczne inne sądy konstytucyjne w „starych" państwach Unii „robią to samo", a jakoś ich się nikt nie czepia. W ten sposób staje się to dodatkowym mazgajskim argumentem na temat antypolonizmu, uprzedzenia do Polski i podwójnych standardów. Kłamstwo to jest kolportowane zwłaszcza przez propagandowe ramię PiS-u: w „Wiadomościach" można oglądać mapki Europy z zaznaczonymi państwami, w których rzekomo przyjęto podobne wyroki.

A zatem trzeba powiedzieć to jak najmocniej: komunikat (bo nie wyrok) Trybunału mgr Przyłębskiej (dalej w skrócie: TmP) z 7 października jest czymś absolutnie bez precedensu. Nigdy wcześniej w żadnym państwie członkowskim żaden organ sądowy, a już szczególnie żaden sąd konstytucyjny lub najwyższy, nie ogłosił niezgodności traktatów unijnych z konstytucją krajową.

Nie ma analogii między Polską a Niemcami

Propaganda często przytacza wyrok niemieckiego trybunału, który ma być sztandarowym dowodem na analogię między werdyktem TmP a orzecznictwem zachodniego sąsiada. To bzdura. Są cztery podstawowe różnice między niemieckim orzeczeniem w sprawie Weiss (i analogicznymi orzeczeniami we Francji czy Włoszech) a rozstrzygnięciem z 7 października w Alei Szucha.

Po pierwsze, wyroki zachodnioeuropejskie dotyczyły w sumie spraw marginalnych z punktu widzenia ustrojowego. W sprawie Weiss chodziło o działalność Europejskiego Banku Centralnego, a konkretnie o skup obligacji sektora publicznego na rynku wtórnym w 2015 r. Tymczasem polska decyzja TmP dotyczyła najbardziej kluczowych, fundamentalnych wartości i zasad unijnych, skatalogowanych na samym początku Traktatu o Unii Europejskiej, w tym celu „coraz ściślejszej unii" (art. 1), praworządności (art. 2), szczerej współpracy (art. 4) i skutecznej ochrony prawnej (art. 19). Są to kwestie o kompletnie innym ciężarze gatunkowym niż obligacje.

Po drugie, wyroki zachodnioeuropejskie dotyczyły prawnych faktów już zastanych. Ten nieszczęsny program zakupu obligacji w sprawie Weiss już został przyjęty przez EBC. Po rozstrzygnięciu wyrok niemiecki niejako wyczerpywał się, wyparowywał, w przeciwieństwie do niby-wyroku PiS-owskiego, który ma obowiązywać stale i negować jakiekolwiek prawo lub decyzje unijne, uznane w przyszłości za niezgodne z polską konstytucją. Będzie to więc owa sławetna strzelba ze sztuki Czechowa.

Po trzecie, wyrok niemiecki zapadł w wyniku skargi konstytucyjnej złożonej przez osoby prywatne. Rozstrzygnięcie polskie zapadło natomiast na wniosek premiera, ze wsparciem wszystkich PiS-owskich świętych, z prezydentem włącznie. Ma więc automatycznie za sobą pełne wsparcie władzy wykonawczej – czyli całej władzy w Polsce.

I po czwarte – i najważniejsze. Rozstrzygnięcie TmP z 7 października dotyczy niezgodności pewnych artykułów Traktatu z konstytucją. Proszę wczytać się w tekst „sentencji": „Art. 1 (…) Traktatu o Unii Europejskiej (…) jest niezgodny z art. 2 (…) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" i tak dalej, trzy razy. Tymczasem orzeczenia zachodnioeuropejskie, w tym „Weiss", dotyczyły orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i decyzji instytucji unijnych. A zatem: Polska jest pierwszym państwem w dziejach UE, które ustami swego formalnie wysokiego organu uznało pewne artykuły Traktatu za niezgodne z konstytucją. I gdyby przyjąć na moment, że Trybunał mgr Przyłębskiej jest normalnym sądem konstytucyjnym, cieszącym się choćby odrobiną niezależności, trzeba by powiedzieć, że 7 października Polska wypowiedziała traktat europejski, a zatem członkostwo w Unii.

Nie ma w tym stwierdzeniu najmniejszej przesady. A fakt, że polskie władze tak tego nie ujmują, może wynikać albo z nieuczciwości, albo z niewiedzy. Nie ma po ich stronie wykwalifikowanych prawników znających się na prawe unijnym: premier jest historykiem, a wiedza prawnicza Jarosława Kaczyńskiego skończyła się na etapie marksistowskiego teoretyka Stanisława Ehrlicha – jego promotora. Prawo europejskie nie było wtedy wykładane. Wszyscy doradcy-sykofanci mówią władcom to, co Jarosław chce usłyszeć, czyli: „Nic się nie stało".

Otóż stało się.
Obserwuj wątek
  • benek231 "Krajobraz po hecy. Konflikt między UE a :O) - 2 25.10.21, 07:11
   Na Izbie Przebierańców się nie skończy

   I co teraz? Możemy pospekulować. Osobno o strategii PiS, osobno o instytucjach unijnych.

   Najpierw: Warszawa. Niewątpliwie Izba Dyscyplinarna zostanie szybko zlikwidowana, tym bardziej że sami członkowie owej pokracznej instytucji ułatwiają władzom ten ruch przez swoje coraz bardziej błazeńskie zachowania: jedni strajkują, inni wyznaczają nowe rozprawy jak gdyby nigdy nic, a wszyscy wzajemnie obrażają się na siebie i na cały świat, szukając intensywnie miejsca do bezpiecznego lądowania. Co zarobili, to zarobili (40 procent premii!), teraz mogą wziąć się za jakąś pracę.

   Po likwidacji ID władze tryumfalnie ogłoszą, że wyrok TSUE został wykonany, więc sprawa jest zamknięta i dawać kasę. Tylko że to nieprawda. Wyroki TSUE daleko wyszły poza samą ID i dotyczą całego ziobrowego systemu dyscyplinarnego (którego ID jest jedynie wierzchołkiem), a także innych deformacji polskiego sądownictwa naruszających niezależność sądów. W szczególności wyroki TSUE wyrażały bardzo ostre oceny neo-KRS. Oto w wyroku 15 lipca 2021, ze skargi Komisji na Polskę, obecna KRS uznana została za „stwarzającą wątpliwości co do niezależności KRS i jej roli w procesie nominacyjnym [sędziów]" (akapit 108).

   I na KRS też się nie kończy, bo trwająca nadal procedura z artykułu 7 (dotyczącego karania państw członkowskich łamiących zasady unijne) oparta jest na wniosku Komisji, dotyczącym także Trybunału Konstytucyjnego, nieprawidłowo skompletowanego, bo z udziałem dublerów.

   Warszawa będzie więc udawać, że po likwidacji Izby Dyscyplinarnej wszystko jest w porządku, że decyzja TmP co prawda obowiązuje, ale nie wpływa ona na polskie miejsce w Unii, bo tak naprawdę jest ona tylko metodą dyscyplinowania polskich sędziów, którzy chcieliby sięgnąć po prawo unijne dla obrony swej niezależności. Do Unii więc władza PiS nic nie ma, to tylko bicz na niepokornych prawników.

   A co zrobi Unia? Możliwe są dwa scenariusze
   Scenariusz aktywny, uczciwszy, polegałby na przyjęciu, że nie można sobie pozwolić na udział w Unii państwa, które otwartym tekstem podważa traktaty. A zatem albo Komisja, albo jakiekolwiek państwo (np. Holandia) skieruje do TSUE skargę przeciwko Polsce, otwarcie negując „wyrok" z 7 października jako drastyczne naruszenie traktatów. By pandemia bezprawności nie rozniosła się na inne państwa i nie rozsadziła unijnego porządku prawnego całkowicie.

   Scenariusz drugi, pasywny. Unia uzna, że w tej chwili nie ma powodu do robienia czegokolwiek, bo TmP nie jest żadnym Trybunałem Konstytucyjnym, w „wyroku" brało udział trzech dublerów, a zatem rzeczywiście „nic się nie stało". Na dodatek będzie miała podkładkę w postaci niedawnego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który właśnie tak orzekł: to nie jest sąd. Paradoksalnie w tym przypadku deformacja Trybunału Konstytucyjnego zadziała na korzyść Polski, bo Unia będzie mogła uznać skandaliczną decyzję z 7 października za nieistniejącą. Tak już było w postanowieniu TSUE z 14 lipca o środkach tymczasowych, gdy wcześniejszy „wyrok" zabawnego Trybunału w tej sprawie został (całkowicie słusznie) zignorowany.

   Z jedną różnicą. Młyny unijne mielą powoli, ale mielą. Już niedługo zapadną kolejne wyroki TSUE, oparte na wnioskach Komisji, np. w odniesieniu do tzw. ustawy kagańcowej z końca 2019 r. TSUE ponad wszelką wątpliwość uzna tę ustawę za niezgodną z traktatami, a już zwłaszcza z art. 2 (rządy prawa) i 19 (skuteczna ochrona prawna). Czyli właśnie tymi, które TmP uznał 7 października za niezgodne z polską konstytucją.

   Jak na te wyroki (które nadejdą i to całkiem niedługo) zareaguje władza PiS? Zastosuje się? – chyba nie, bo to byłoby uznanie bezprawności całego procesu rozmontowania niezależności sądownictwa od 2017 r. Mało to prawdopodobne, zwłaszcza w obliczu ostatnich zapowiedzi Kaczyńskiego, że teraz PiS zabierze się za SN i sądy powszechne. A więc się nie zastosuje – i będzie to kolejne otwarte pogwałcenie zasad bezpośredniego stosowania orzeczeń TSUE. Czyli kolejna podstawa do skarg Komisji, środków tymczasowych, kar finansowych itp.

   A Polska zmieni swój status z państwa specjalnej troski w państwo pozaunijne. Bo nawet jeśli uwierzyć, że Kaczyński z Morawieckim nie chcą wyprowadzić Polski z Unii, to obecnie robią wszystko, by wyprowadzić Unię z Polski. By już nikt im tu nie patrzył na ręce.

   wyborcza.pl/7,75968,27726058,krajobraz-po-hecy-konflikt-miedzy-ue-a-pisowska-polska-dopiero.html#S.main_topic_2-K.C-B.3-L.2.glowka
   Natomiast ja obawiam sie, ze UE pojdzie na kopromisy, w wyniku ktorych pisiory dostana kase, po czym dalej beda z Unia w sporze, gdy pisiory sa agentura Kremla, nastawiona na rozwalenie Unii.
    • zdrapka33 Re: "Krajobraz po hecy. Konflikt między UE a 25.10.21, 10:12
     gerlalt napisał(a):

     > Do pajaców komunistycznych. Tzw. unia może nas w d. pę pocałować. Dopuki zasada
     > jednomyślności panuje. Gdy zmienią tą zasadę opuścić ten statek pełen komisarz
     > y i skorumpowanych poliruków.

     Nim coś napiszesz zapoznaj się ze stanem organizacyjnym partnera. Bo tu akurat to jednomyślność obowiązywała na pos. Rady UE a tam wszyscy zgodzili się oceniać projekty wniosków o pomoc unijną
     i przekazywać środki pomocowe (ostatnio przekazywane) po spełnieniu wymogów stosowania praworządności w danym kraju unijnym. A Polska ma wyroki TSUE dot. tematu nie przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.


     ps. a twoje państwo polska ? czy to przedmiot pracy ?


   • pikrat Re: "Krajobraz po hecy. Konflikt między UE a :O) 25.10.21, 14:25
    Unijne trybunały i Parlament Europejski to ostatnia deska ratunku dla Polski a nacisk ekonomiczny jedynym sposobem na powstrzymanie dalszej dewastacji Polski. Sposób bezkrwawy, co warto podkreślić. Pamiętam amerykańskie naciski na stan wojenny w Polsce, który polegał na wstrzymaniu dostaw paszy dla kurcząt. Ostatecznie stan wojenny zakończył się okrągłym stołem i zmianą ustroju. A na jaki ustrój zamienimy obecny?
    • benek231 "Krajobraz po hecy. Konflikt między UE a :O) - 2 25.10.21, 17:39
     pikrat napisał:

     A na jaki ustrój zamienimy obecny?

     **
     Jak to na jaki?! Na monarchie, oczywiscie. Polacy to urodzeni zwolennicy monarchii i po prostu zyc nie moga bez krola. Gorzej z krolowa gdyz tradycyjnie Polacy wola by kobity raczej garow trzymaly sie i pieluch. Byl wprawdzie jeden wylom w tym podejsciu, ale potwierdzil on tylko powyzsza regule. Mowie o tradycjonalistycznych Polakach przykoscielnych, gdyz tylko oni sa prawdziwymi Polakami i to do nich naleza decyzje systemowe.

     Oczywiscie zartuje, powyzej, gdyz kwestie ustrojowe nadal sa zatajane przez zainteresowane strony. Oficjalnie ma byc krol, zle tak naprawde chodzi o to by wprowadzic zamordyzm innego rodzaju niz aktualny. No bo na co niby moze byc stac takich pajacow jak J*Ma z Bosakiem? Oni planuja to od bardzo dawna a tylko Kaczynski ich uprzedzil. Co jest zasadniczym powodem dasania sie jednych na drugich. Ale wiesz jak to jest: kto sie lubi ten sie czubi.
      • qwardian Re: Zdawania sobie sprawy 26.10.21, 18:33
       boomerang napisał:

       > Żoliborczyk to duży spryciarz i żółwiki z Putinem przybija po kryjomu, wirtualn
       > ie.       Putaszenka jeszcze sprytniejszy, urządził na Białorusi największą atrakcję turystyczną w Europie..
     • benek231 Re: Zdawania sobie sprawy 26.10.21, 16:20
      polski_francuz napisał:

      > "pisiory sa agentura Kremla, nastawiona na rozwalenie Unii"
      >
      > Tak to niestety wyglada. Ale moze rzadzaca partia nie zdaje sobie z tego sprawy

      **
      Nie, to nie Kretyn to napisal lecz ja. On by tego nie napisal, gdyz sam nalezy do ruskiej agentury.

      Dlaczego sądzisz, ze ruska agentura nie zdaje sobie sprawy z tego, ze jest ruską agenturą?
      • polski_francuz Re: Zdawania sobie sprawy 26.10.21, 18:23
       benek231 napisał:


       " Dlaczego sądzisz, ze ruska agentura nie zdaje sobie sprawy z tego, ze jest ruską agenturą?"


       Mysle, ze wizja wladzy Kaczynskiego jest piramidalna. Na szczycie on ponizej inni, wlaczajac w to wladze sadownicza. I w tym sensie jest on podobny do rzadzacych Rosja.

       PF
       • benek231 Re: Zdawania sobie sprawy 27.10.21, 16:43
        polski_francuz napisał:

        > Mysle, ze wizja wladzy Kaczynskiego jest piramidalna.

        **
        Cos w tym jest bo i ja uwazam, ze jest ona piramidalnie glupia - jak i sam Kaczynski. Ktory owszem, jest sprytny i cwany ale jednak bardzo glupi. Ta jego "wizja" pochodzi co najmniej sprzed stulecia, czyli rownie dobrze moglby sobie byc zwolennikiem monarchizmu, czy podobnym idiota.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka