Dodaj do ulubionych

"TSUE wysadził ustawę kagańcową PiS" :O)

05.06.23, 15:45
Łukasz Woźnicki
05.06.2023

Polska naruszyła prawo UE, uniemożliwiając badanie, czy polskie sądy spełniają unijne wymogi niezależności - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Wyrok ogłosiła 15-osobowa Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości UE. To już czwarty wyrok w sprawie "reform" sądownictwa PiS zaskarżonych przez Komisję Europejską. Trzy wcześniejsze sprawy zakończyły się porażką rządu i stwierdzeniem naruszenia prawa unijnego przez Polskę, m.in. z powodu zmian w Sądzie Najwyższym.

Tym razem TSUE oceniał przepisy tzw. ustawy kagańcowej PiS z grudnia 2019 r. zaskarżone przez Komisję Europejską. Trybunał w Luksemburgu uwzględnił skargę Brukseli.

- Uchwalone przez polskiego ustawodawcę przepisy są niezgodne z gwarancjami dostępu do niezawisłego i bezstronnego sądu - orzekł.

Narzędzie do represjonowania sędziów

- Celem tej ustawy jest ochrona wymiaru sprawiedliwości w Polsce w jego obecnym zdeformowanym kształcie - mówiła w 2022 r. na rozprawie przed TSUE przedstawicielka KE Katarzyna Hermann.

Nowelizacja z 2019 r. dopisała do ustaw o wszystkich sądach w kraju nowe zakazy i przewinienia dyscyplinarne. Miało to powstrzymać polskich sędziów przed stosowaniem się do wyroku TSUE i badaniem, czy polskie sądy spełniają unijne wymogi niezależności.

Naczelnym celem ustawy była ochrona tzw. neosędziów, których prezydent Andrzej Duda powołuje do sądów od 2018 r. na wniosek upolitycznionej przez PiS Krajowej Rady Sądownictwa. PiS chciał karać za kwestionowanie legalności ich powołań, a także podważanie umocowania nowej KRS.

Przepisy ustawy kagańcowej mówią, że "niedopuszczalne jest kwestionowanie umocowania sądów i konstytucyjnych organów państwa. Niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena zgodności z prawem powołania sędziego". Złamanie zakazu stało się nowym przewinieniem dyscyplinarnym, za które grozi sędziom najsurowsza kara - usunięcie z zawodu.

- To prawo dało władzy narzędzia do represjonowania niezależnych sędziów – zauważali sędziowie z Iustitii. W ostatnich latach w Polsce zawieszono lub odsunięto od orzekania kilkunastu sędziów, którzy – powołując się na wyroki trybunałów w Luksemburgu i Strasburgu - zakwestionowali orzeczenia neosędziów, nie chcieli z nimi orzekać lub badali ich umocowanie.

- Uniemożliwia to de facto stosowanie prawa UE – mówiła o przepisach Hermann. Jak napisała KE w skardze do TSUE: "każdy sędzia musi mieć możliwość oceny, czy sprawy unijne rozpoznawane są przez niezawisły sąd, bez groźby wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego" .

69
SĄDY TSUE USTAWA KAGAŃCOWA
- Uchwalone przez polskiego ustawodawcę przepisy są niezgodne z gwarancjami dostępu do niezawisłego i bezstronnego sądu - orzekł.

Narzędzie do represjonowania sędziów

- Celem tej ustawy jest ochrona wymiaru sprawiedliwości w Polsce w jego obecnym zdeformowanym kształcie - mówiła w 2022 r. na rozprawie przed TSUE przedstawicielka KE Katarzyna Hermann.

Nowelizacja z 2019 r. dopisała do ustaw o wszystkich sądach w kraju nowe zakazy i przewinienia dyscyplinarne. Miało to powstrzymać polskich sędziów przed stosowaniem się do wyroku TSUE i badaniem, czy polskie sądy spełniają unijne wymogi niezależności.

Naczelnym celem ustawy była ochrona tzw. neosędziów, których prezydent Andrzej Duda powołuje do sądów od 2018 r. na wniosek upolitycznionej przez PiS Krajowej Rady Sądownictwa. PiS chciał karać za kwestionowanie legalności ich powołań, a także podważanie umocowania nowej KRS.


Przepisy ustawy kagańcowej mówią, że "niedopuszczalne jest kwestionowanie umocowania sądów i konstytucyjnych organów państwa. Niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena zgodności z prawem powołania sędziego". Złamanie zakazu stało się nowym przewinieniem dyscyplinarnym, za które grozi sędziom najsurowsza kara - usunięcie z zawodu.

- To prawo dało władzy narzędzia do represjonowania niezależnych sędziów – zauważali sędziowie z Iustitii. W ostatnich latach w Polsce zawieszono lub odsunięto od orzekania kilkunastu sędziów, którzy – powołując się na wyroki trybunałów w Luksemburgu i Strasburgu - zakwestionowali orzeczenia neosędziów, nie chcieli z nimi orzekać lub badali ich umocowanie.

- Uniemożliwia to de facto stosowanie prawa UE – mówiła o przepisach Hermann. Jak napisała KE w skardze do TSUE: "każdy sędzia musi mieć możliwość oceny, czy sprawy unijne rozpoznawane są przez niezawisły sąd, bez groźby wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego" .

W poniedziałek TSUE potwierdził, że Polska uchybiła zobowiązaniom państwa członkowskiego, uznając za niedopuszczalne badanie spełnienia unijnych wymogów.

- RP uchybiła również prawu unijnemu pozwalając zakwalifikować takie badanie jako przewinienie dyscyplinarne - dodał.

TSUE orzekł, że wprowadzając przepisy ustawy kagańcowej Polska naruszyła zasadę pierwszeństwa prawa unijnego a także złamała art. 19 traktatu o UE. Nakazuje on państwom członkowskim zapewnić obywatelom skuteczną ochronę sądową w dziedzinach objętych prawem europejskim. Nie da się tego zrobić bez niezależnego sądownictwa.

Potwierdziły się wszystkie zarzuty KE

Trybunał stwierdził również, że Polska naruszyła prawo Unii powierzając sprawy sędziowskie - m.in. uchylanie im immunitetów - Izbie Dyscyplinarnej obsadzonej w całości z pomocą upolitycznionej KRS. TSUE już w 2021 r. orzekł, że ID nie była niezależna.

- Trybunał potwierdził swoją ocenę, zgodnie z którą Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogu niezawisłości i bezstronności - orzekł dziś TSUE. Izbę w ubiegłym roku zlikwidowała ustawa autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy.

Za niezgodne z prawem unijnym Trybunał uznał także powierzenie specjalnych uprawnień Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To kolejna izba SN obsadzona w całości neosędziami, PiS zapewnił jej wyłączność na zajmowanie się sprawami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

TSUE zgodził się z Komisją, że uniemożliwia to pozostałym sądom wywiązanie się z obowiązku stosowania prawa UE czy występowanie do TSUE z pytaniami o unijne wymogi niezależności.

Wreszcie Bruksela kwestionowała nałożony na sędziów obowiązek składania oświadczeń o działalności w stowarzyszeniach (oświadczenia są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej). KE uznała, że głęboko ingeruje to prywatność sędziów. Za niewywiązanie się z tego obowiązku dyscyplinarkę miała sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - bo nie chciała podać nazwy stowarzyszenia, w którym działa, aby nie ujawnić, na jaką chorobę cierpi jej dziecko.

- Przepisy krajowe zobowiązujące sędziów do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego na ich członkostwo w stowarzyszeniu naruszają prawa podstawowe sędziów do ochrony danych osobistych i do poszanowania życia prywatnego - orzekł TSUE.
KretynLuka jest zoologicznym wrogiem demokracji, przynaleznosci Polski do UE, rasista, mizoginem, antysemita, homofobem, antyociepleniowcem, ksenofobem, antyszczepionkowcem, anty-TVNowcem czyli wrogiem wolnosci slowa i mediow, antymaseczkowcem, wrogiem praw kobiet i wolnosci obywatelskich, symetrysta, oraz katolickim fundamentalista-integrysta, entuzjasta Ordo Iuris, zacieklym wrogiem WOSPu oraz Niemcow i Ukraincow, chodzącą kwintesencją zamordyzmu.
Xiazeluka znany tez jako Kretyn to czolowy nienawistnik, czolowa szczujnia tego Forum - plynne gowno w ludzkiej skorze, z blogiem na Salonie24.

Obserwuj wątek
  • benek231 "TSUE wysadził ustawę kagańcową PiS" :O) - 2 05.06.23, 15:59
   Koniec naliczania kar

   W toczącej się przed TSUE sprawie Komisję Europejską poparły Belgia, Dania, Holandia, Finlandia i Szwecja. Polski rząd trwa na stanowisku, że polskie przepisy są zgodne z prawem UE, a skarga KE powinna zostać oddalona.

   - KE nie udowodniła zasadności swoich zarzutów. Niezależność sądów w Polsce jest zapewniona - przekonywała pełnomocniczka Polski Sylwia Żyrek. Rząd twierdził też, że z powodu likwidacji ID skarga stała się nieaktualna. Ale zakwestionowane przepisy ustawy kagańcowej cały czas pozostają w mocy.

   To w rozstrzygniętej dzisiaj sprawie TSUE nakazał Polsce wstrzymać działalność Izby Dyscyplinarnej SN a także zawiesić przepisy represjonujące sędziów. Gdy polskie władze nie zastosowały się do zabezpieczenia, TSUE nałożył na Polskę karę w wysokości jednego miliona euro dziennie (w kwietniu jej wysokość obniżono o połowę).

   Naliczanie kar potrącanych z funduszy unijnych dla Polski zakończyło się wraz z poniedziałkowym wyrokiem. Ich wysokość przekroczyła 550 mln euro.

   Teraz polskie władze będą musiały zastosować się do orzeczenia TSUE. Naruszenie zobowiązań państwa członkowskiego - a to stwierdził dziś trybunał - oznacza konieczność podjęcia środków, które usuną uchybienie. Może to oznaczać zmianę przepisów ustawy kagańcowej.


   wyborcza.pl/7,75398,29838785,tsue-wysadzil-ustawe-kagancowa-pis.html#S.MT-K.C-B.1-L.1.duzy

   Gdy na zamowienie kleru wylecicie z Unii wowczas zdecydowana wiekszosc Polakow bedzie obciazac odpowiedzialnoscia za tegoz skutki takze was. Czyli i tutejsze antydemokratyczne gowno, jak Kretyn, Oleg3, Piq, Falusik, Zdzira pisujaca to takze jako Perla, Institoris... i pozostale pisowskie swinie, ktorych nicki mozna znalezc w archiwum.
   Beda was obwiniac za biede, utracone mozliwosci zarobkowania, klero-faszystowski zamordyzm, odciecie mozliwosci podrozowania i zarobkowania w Europie, za cofniecie do poziomu Bialorusi... Wy oczywiscie wyprzecie sie tego w zywy kamien tak mocno, ze nawet sami w to uwierzycie, niemniej to jednak was nalezy obciazac za niszczenie Polski - wraz z Kaczynskim.

   PS....Jak tam po Marszu? Zgaga nie piecze? Bo podobno bylo 500 tysiecy luda, ktory was bardzo nie lubi, wiec powinna.
   KretynLuka jest zoologicznym wrogiem demokracji, przynaleznosci Polski do UE, rasista, mizoginem, antysemita, homofobem, antyociepleniowcem, ksenofobem, antyszczepionkowcem, anty-TVNowcem czyli wrogiem wolnosci slowa i mediow, antymaseczkowcem, wrogiem praw kobiet i wolnosci obywatelskich, symetrysta, oraz katolickim fundamentalista-integrysta, entuzjasta Ordo Iuris, zacieklym wrogiem WOSPu oraz Niemcow i Ukraincow, chodzącą kwintesencją zamordyzmu.
   Xiazeluka znany tez jako Kretyn to czolowy nienawistnik, czolowa szczujnia tego Forum - plynne gowno w ludzkiej skorze, z blogiem na Salonie24.
  • benek231 Wkrotce TSUE wysadzi ustawe "lex Tusk":O) 08.06.23, 16:44
   "Lex Tusk". KE może dać Polsce tylko trzy tygodnie na naprawę. Misja OBWE będzie obserwować wybory?

   Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwnaruszeniowe wobec Polski z powodu "lex Tusk". A pięć frakcji europarlamentu domaga się od OBWE pełnowymiarowej misji obserwacyjnej na polskie wybory.

   wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,127561,29847615,lex-tusk-ke-moze-dac-polsce-tylko-trzy-tygodnie-na-naprawe.html
   Szykuje sie niezla zabawa KE i TSUE z tym barbarzynskim prawem w ramach UE. Cos takiego to nawet by im w palach samo nie zswitalo - gdyby nie doktor praw Kaczynski. Polak potrafi. A zwlaszcza prawdziwy Polak.
   Ale mnie bardziej interesuje co potrafi TSUE, KE, i RE. Ciekawe czy beda potrafili dac Polsce kopa w dupe?
   KretynLuka jest zoologicznym wrogiem demokracji, przynaleznosci Polski do UE, rasista, mizoginem, antysemita, homofobem, antyociepleniowcem, ksenofobem, antyszczepionkowcem, anty-TVNowcem czyli wrogiem wolnosci slowa i mediow, antymaseczkowcem, wrogiem praw kobiet i wolnosci obywatelskich, symetrysta, oraz katolickim fundamentalista-integrysta, entuzjasta Ordo Iuris, zacieklym wrogiem WOSPu oraz Niemcow i Ukraincow, chodzącą kwintesencją zamordyzmu.
   Xiazeluka znany tez jako Kretyn to czolowy nienawistnik, czolowa szczujnia tego Forum - plynne gowno w ludzkiej skorze, z blogiem na Salonie24.
   • boomerang Re: Wkrotce TSUE wysadzi ustawe "lex Tusk":O) 09.06.23, 01:10
    a ty Krzyżtopie próbowałeś już sobie zakładać kaganiec?
   • benek231 Wkrotce TSUE wysadzi ustawe "lex Tusk":O) 19.06.23, 17:51
    >>
    Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwnaruszeniowe wobec Polski z powodu "lex Tusk". A pięć frakcji europarlamentu domaga się od OBWE pełnowymiarowej misji obserwacyjnej na polskie wybory. >>
    **

    Interesujace. Bo to nie jakis Bantustan, ze srodka zaschnietego buszu, bedzie poddawany kontroli jak krymialista przebywajacy na zwolnieniu warunkowym, lecz dumna Polska i jeszcze dumniejsi Polacy. Aspirujacy przeciez do swiatowej czolowki mistrzow we wszystkim co tylko mozliwe.
    Misja obserwacyjna bedzie patrzyla na lapy Kaczynskiemu, Brudzinskiemu, i calej reszcie tej holoty, czy prawidlowo licza glosy?, czy nie szachruja?, czy nie oszukuja?, czy nie falszuja? - jak zwyklo przygladac sie drobnym zlodziejaszkom i podejrzanym o najgorsze menelom. Oto ta wasza dumna Polska Kaczynskiego i tego zlodziejskiego kosciolka. Tfu!!!
    KretynLuka jest zoologicznym wrogiem demokracji, przynaleznosci Polski do UE, rasista, mizoginem, antysemita, homofobem, antyociepleniowcem, ksenofobem, antyszczepionkowcem, anty-TVNowcem czyli wrogiem wolnosci slowa i mediow, antymaseczkowcem, wrogiem praw kobiet i wolnosci obywatelskich, symetrysta, oraz katolickim fundamentalista-integrysta, entuzjasta Ordo Iuris, zacieklym wrogiem WOSPu oraz Niemcow i Ukraincow, chodzącą kwintesencją zamordyzmu.
    Xiazeluka znany tez jako Kretyn to czolowy nienawistnik, czolowa szczujnia tego Forum - plynne gowno w ludzkiej skorze, z blogiem na Salonie24.
    • oleg3 Re: Wkrotce TSUE wysadzi ustawe "lex Tusk":O) 19.06.23, 18:14
     benek231 napisał:


     > A pięć frakcji europarlamentu domaga się od OBWE pełnowymiarowej misji obserwacyjnej na polskie wybory.
     > **
     > Interesujace. Bo to nie jakis Bantustan,

     A kto Krzysiu będzie monitorował wybory w USA? Coś mi się zdaje, że kaczor nie dogonił Bidena.
     • benek231 Wkrotce TSUE wysadzi ustawe "lex Tusk":O) 19.06.23, 19:09
      oleg3 napisał:

      A kto Krzysiu będzie monitorował wybory w USA? Coś mi się zdaje, że kaczor nie dogonił Bidena.
      **

      Ty martw sie o Polske, pisowska swinio. Stany dadza sobie rade, ty antydemokratyczne gowno.
      KretynLuka jest zoologicznym wrogiem demokracji, przynaleznosci Polski do UE, rasista, mizoginem, antysemita, homofobem, antyociepleniowcem, ksenofobem, antyszczepionkowcem, anty-TVNowcem czyli wrogiem wolnosci slowa i mediow, antymaseczkowcem, wrogiem praw kobiet i wolnosci obywatelskich, symetrysta, oraz katolickim fundamentalista-integrysta, entuzjasta Ordo Iuris, zacieklym wrogiem WOSPu oraz Niemcow i Ukraincow, chodzącą kwintesencją zamordyzmu.
      Xiazeluka znany tez jako Kretyn to czolowy nienawistnik, czolowa szczujnia tego Forum - plynne gowno w ludzkiej skorze, z blogiem na Salonie24.
      • oleg3 Re: Wkrotce TSUE wysadzi ustawe "lex Tusk":O) 19.06.23, 19:21
       A ty Krzysiu nie martwisz się o demokrację w USA?

       benek231 napisał:

       > oleg3 napisał:
       >
       > A kto Krzysiu będzie monitorował wybory w USA? Coś mi się zdaje, że kaczor nie
       > dogonił Bidena.
       > **
       >
       > Ty martw sie o Polske, pisowska swinio. Stany dadza sobie rade, ty antydemokrat
       > yczne gowno.
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       > KretynLuka jest zoologicznym wrogiem demokracji, przynaleznosci Polski do UE, r
       > asista, mizoginem, antysemita, homofobem, antyociepleniowcem, ksenofobem, antys
       > zczepionkowcem, anty-TVNowcem czyli wrogiem wolnosci slowa i mediow, antymasecz
       > kowcem, wrogiem praw kobiet i wolnosci obywatelskich, symetrysta, oraz katolick
       > im fundamentalista-integrysta, entuzjasta Ordo Iuris, zacieklym wrogiem WOSPu o
       > raz Niemcow i Ukraincow, chodzącą kwintesencją zamordyzmu.
       > Xiazeluka znany tez jako Kretyn to czolowy nienawistnik, czolowa szczujnia tego
       > Forum - plynne gowno w ludzkiej skorze, z blogiem na Salonie24.
  • szczypawka.jadowita Re: "TSUE wysadził ustawę kagańcową PiS" :O) 08.06.23, 22:12
   Jeszcze nie wiadomo, co na to PIS.
   Jakie wytyczne przyjdą z Moskwy albo co sam wymyśli.
   • benek231 "TSUE wysadził ustawę kagańcową PiS" :O) - 2 09.06.23, 06:58
    szczypawka.jadowita napisała:

    > Jeszcze nie wiadomo, co na to PIS.
    > Jakie wytyczne przyjdą z Moskwy albo co sam wymyśli.
    **
    Z Moskwy via Episkopat.

    Sadze, ze nadal beda wyprowadzac Polske z demokracji oraz z Unii Europejskiej. Maja robote zlecona przez biskupow i ja realizuja. Tak sie sklada, ze interesy kleru - jak za czasow Targowicy - sa znow zbiezne z interesami Rosji. Teraz jednym i drugim bardzo nie podoba sie demokracja oraz obecnosc Polski w UE. A jak dalej pojdzie jak idzie to wkrotce Polska zacznie rozwalac NATO.
    KretynLuka jest zoologicznym wrogiem demokracji, przynaleznosci Polski do UE, rasista, mizoginem, antysemita, homofobem, antyociepleniowcem, ksenofobem, antyszczepionkowcem, anty-TVNowcem czyli wrogiem wolnosci slowa i mediow, antymaseczkowcem, wrogiem praw kobiet i wolnosci obywatelskich, symetrysta, oraz katolickim fundamentalista-integrysta, entuzjasta Ordo Iuris, zacieklym wrogiem WOSPu oraz Niemcow i Ukraincow, chodzącą kwintesencją zamordyzmu.
    Xiazeluka znany tez jako Kretyn to czolowy nienawistnik, czolowa szczujnia tego Forum - plynne gowno w ludzkiej skorze, z blogiem na Salonie24.
    • boomerang Re: "TSUE wysadził ustawę kagańcową PiS" :O) - 2 09.06.23, 07:09
     jak to dobrze Krzyżtopie że nie dyskutujesz ze mną, tylko z głupawką

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka