Dodaj do ulubionych

Upominanie się Polaków o swoje prawa,to nie pogrom

16.07.05, 16:08
Doboszyński w Myślenicach pokazał tylko, że władza nie może być skorumpowana
i faworyzować kupców oraz przedsiębiorców żydowskich okradających Polaków.
Owszem, splądrowano sklepy , chciano wychłostać!!!! skorumpowanego
burmistrza – ilu dzisiejszych rządców różnego szczebla ta na taką chłostę
zasługuje , ale nikt nie zginął, a Doboszyński sam oddał się w ręce policji.

Czy to nie paradoks, że Polacy w Polsce aż takimi, fakt, godnymi potępienia
metodami musieli upominać się o swoje prawa? Niechże więc Kadlciki i jacy tam
jeszcze obłudnicy i kłamcy nie imputują , że Myślenicach był pogrom, bo go
nie było. Jeśli ktoś twierdzi inaczej ., to daje dowód, że nie rozumie
znaczenia używanego terminu, albo po swojemu prymitywnie szyje grubymi nićmi
łapskami klejącymi się od moralnego – i nie tylko – brudu. NA PIERWSZYM
PROCESIE DOBOSZYŃSKIEGO ZEZNAWALI NA JEGO KORZYŚĆ RÓWNIEŻ:UWAGA : ŻYDZI – CZY
SZANOWNY KADLICIK WIE O TYM, CZY ZAPOMNIAŁ? , a wielu urzędników, za korupcję
właśnie, poleciało na bruk – wtedy z urzędnikami nie patyczkowano się tak jak
dziś.

Mała garść informacji o poczynaniach Żydów którzy tak kochali i kochają
Polaków :

„ Ujawniło się, ze ogół żydowski we wszystkich miejscowościach, a już w
szczególności na Wołyniu, Polesiu i Podlasiu (...) po wkroczeniu bolszewików
rzucił się z całą furią na urzędy polskie, urządzał masowe samosądy nad
funkcjonariuszami Państwa Polskiego, działaczami polskimi, masowo wyłapując
ich jako antysemitów i oddając na lup przybranych w czerwone kokardy mętów
społecznych”.
(Dowódca AK, gen. Stefan Rowecki-"Grot", 25 września 1941 r.)

Żydzi "są dla NKWD nieocenionym wprost biczem przeciw ludności polskiej".
(Komendant Okręgu Walki Zbrojnej AK - ppłk., później generał, Nikodem Sulik,
25 lutego 1941 r.)

„Dlaczego (...) dotąd oficjalne koła żydowskie nie potępiły jawnej zdrady i
innych zbrodni, jakich się wobec Polski i polskich obywateli dopuszczali
przez cały czas okupacji sowieckiej? „
(Gen. Władysław Sikorski, 11 czerwca 1942 r.)

„Wśród kolaborantów, którzy przybyli, aby pomagać sowieckim siłom
bezpieczeństwa w wywózce wielkiej liczby niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci
na odległe zesłanie i przypuszczalnie śmierć, była nieproporcjonalnie wielka
liczba Żydów”.
(Norman Davies, 9 kwietnia 1987 r.)

Dodajmy że Doboszyńskiego zamordowano po wojnie. Łatwo się domyśleć kto!

Czy ktoś może mieć wątpliwości, że Doboszyński występował w słusznej sprawie
i należy czcić jego pamieć?!
Obserwuj wątek
  • polak_to_brzmi_dumnie Wielki Polski patriota Adam Doboszyński : 16.07.05, 16:16
   Adam Władysław Doboszyński (urodzony 11 stycznia 1904 – stracony 29 sierpnia
   1949) polski polityk i pisarz, członek Stronnictwa Narodowego.

   Urodził się w Krakowie w rodzinie ziemiańskiej Adama i Natalii Doboszyńskich.
   Ojciec był adwokatem i członkiem austriackiej Rady Państwa (1900-1907). W
   czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Doboszyński zgłosił się jako ochotnik
   do 6 pułku artylerii ciężkiej w Krakowie, w którym służył cztery miesiące.

   Studia
   Po zdaniu matury w tym samym roku podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim na
   wydziale prawa, jednak szybko z tego zrezygnował, przenosząc się do Wyższej
   Szkoły Technicznej w Gdańsku. Naukę łączył z aktywnością społeczną wspierając
   działalność polskich organizacji narodowych, które na terenie Wolnego Miasta
   Gdańska. Doboszyński był współzałożycielem Bratniej Pomocy Zrzeszenia Studentów
   Polskich oraz prezesem Polskiej Korporacji Akademickiej "Wisła". Otrzymał także
   godność członka honorowego Związku Polskiej Młodzieży Akademickiej i Związku
   Polskich Korporacji Akademickich.

   Trzykrotnie brał udział w kongresach Międzynarodowej Konferencji Studentów,
   przewodnicząc delegacji polskiej na zjeździe w Budapeszcie. W 1925 r. ukończył
   studia uzyskując dyplom inżyniera budowlanego. W latach 1925 – 1927 kontynuował
   naukę w Szkole Nauk Politycznych w Paryżu, jednak musiał je przerwać z powodu
   kłopotów materialnych rodziny. Po powrocie do kraju ukończył z wyróżnieniem
   Szkołę Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie, uzyskując stopień podporucznika
   rezerwy. W tym okresie zajął się rodzinnym majątkiem w Chorowicach pod
   Krakowem. Powstały wówczas jego pierwsze książki: wydana w 1928 r.
   powieść "Słowo ciężarne", która wzbudziła polemikę na temat socjologicznej roli
   radia w kształtowaniu poglądów politycznych i społecznych, a także praca z
   zakresu demografii "Szlakiem Malthusa" i nie wydany dramat "Trans". Doboszyński
   udzielał się także w środowisku ziemiańskim pełniąc w latach 1929-1931
   obowiązki sekretarza krakowskiego oddziału Związku Ziemian

   Wczesna działalnosć polityczna i poglądy
   W 1931 r. Doboszyński przystąpił do Obozu Wielkiej Polski i od tej pory
   pozostawał związany z ruchem narodowym, lecz po rozwiązaniu OWP zachowywał
   dystans wobec różnych inicjatyw politycznych podejmowanych przez młodych
   działaczy wywodzących się z ruchu narodowego. W 1933 r. podczas pobytu w
   Anglii, nawiązał znajomość z Gilbertem Keith Chestertonem, wybitnym pisarzem i
   myślicielem, który wywarł duży wpływ na poglądy Doboszyńskiego. Znalazło to
   wyraz w wydanej w 1934 r. pracy Doboszyńskiego "Gospodarka Narodowa", przyjętej
   z entuzjazmem przez narodowców "młodego pokolenia". Książka odniosła wielki
   sukces, ukazały jej trzy wydania, druk czwartego przerwał wybuch wojny.

   Praca została uznana w kręgach narodowych za symbol scalenia polskiego
   nacjonalizmu z nauką społeczną kościoła katolickiego. Poglądy Doboszyńskiego na
   gospodarkę narodową ukształtowały się pod wpływem pism Św. Augustyna i Św.
   Tomasza z Akwinu, będących punktem wyjścia jego rozważań. W oparciu o naukę
   kościoła katolickiego zawartą w encyklikach papieskich poddał krytyce uznając
   za niemoralny zarówno liberalny kapitalizm, z jego przewodnim hasłem niczym nie
   skrępowanej wolności, jak również wspólną dla socjalizmu i komunizmu formę
   ustroju kolektywistycznego. Dowodził, że obie doktryny, pozornie tak różne,
   wyrastają z jednego wspólnego antychrześcijańskiego korzenia – światopoglądu
   materialistycznego. Komunizm niszczył jestestwo człowieka, miażdżąc wszystko co
   odstawało od marksistowskich teorii i eksploatował jednostkę w służbie utopii.
   Liberalizmowi zarzucał deprecjonowanie etosu pracy, zdegradowanie jej do roli
   jednego ze środków do osiągnięcia zysku materialnego. Gospodarka liberalna
   miała tłumić moralność wyzwalając w człowieku pierwotny instynkt chciwości i
   żądzę zysku. Postępujący proces bezmyślnego uprzemysłowienia, gigantomanii i
   centralizowania gospodarki Doboszyński oceniał jako zło, przyczynę upadku
   moralnego społeczeństw i postępującego wyzysku ludzi. Przewidywał, że wraz z
   głębokim kryzysem gospodarczym lat 30. kapitalizm wszedł w okres schyłkowy.

   Koncepcja Doboszyńskiego zakładała przebudowę społeczną w Polsce, stworzenie
   społeczeństwa narodowego, silnego organizmu stanowo-zawodowego, zdolnego
   obronić naród przed towarzyszącym kapitalizmowi zjawiskiem koncentracji
   przemysłu. Społeczeństwo to jego zdaniem powinno przypominać "...budowę
   organizmu, w którym człowiek nie może być odosobniony lecz czuć oparcie w
   rodzinie, organizacji zawodowej i stanowej, oraz ojczyźnie." Doboszyński oparł
   swój system o koncepcję korporacyjną. Podstawą nowego, projektowanego ustroju
   gospodarczego miały stać się korporacje zawodowo-stanowe, obejmujące wszystkie
   dziedziny gospodarki i stanowiące rodzaj samorządu gospodarczego. Miały one
   zrzeszać ludzi powiązanych nie tylko rodzajem wykonywanej pracy, lecz także
   wspólna etyką zawodową wynikającą z długoletniej tradycji, instancji
   organizacyjnych oraz sankcji. Korporacje miały hierarchicznie zrzeszać
   pracowników i pracodawców, tworząc z kolei organizacje coraz wyższego stopnia
   składające się na strukturę państwa narodowego. Innym postulatem Doboszyńskiego
   było zachowanie w narodzie podziału stanowego, wynikającego ze światopoglądu,
   tradycji, wychowania. Przynależność stanowa miała wzmacniać poczucie własnej
   wartości w człowieku. Jednak w systemie tym ludzie zdolni, bez względu na
   pochodzenie, mogliby wspiąć się na stanowiska kierownicze narodu. Drogą do
   awansu było więc wykształcenie, praca, samozaparcie i talent. Oceniając szansę
   realizacji swojego projektu Doboszyński przewidywał, że korporacje zawodowe
   powstaną szybko, ale proces tworzenia się stanów będzie długi i jego
   zakończenia doczekają dopiero następne pokolenia Polaków.

   Od 1934 r. Doboszyński związał się ze Stronnictwem Narodowym, gdzie powierzono
   mu funkcje referenta prasy i propagandy okręgu krakowskiego. Był aktywny jako
   organizator struktury SN w okręgu krakowskim, wykazując się dużym zmysłem
   organizacyjnym w pracy propagandowej. Wygłaszał odczyty w środowiskach
   robotniczych Bielska-Białej, Częstochowy, Łodzi, Radomia i Borysławia.
   Wykorzystywał też tak niekonwencjonalne środki szerzenia propagandy jak
   objazdowe biblioteki zawierające publikacje obozu narodowego, które
   przemieszczały się od wsi do wsi. Organizował związki zawodowe "Praca Polska" w
   Krakowie, będące organizacją zawodową robotników w ramach Stronnictwa
   Narodowego. Efektem był znaczny wzrost liczebny i rozwój organizacji. Był
   powszechnie uznawany za autorytet w sprawach gospodarczych. Swoje poglądy
   propagował w wielu artykułach i drukach propagandowych poświęconych narodowym
   zasadom gospodarczym i na licznych odczytach dla działaczy
   akademickiej "Młodzieży Wszechpolskiej". Pozostawał w bliskich kontaktach z
   działaczami Obozu Narodowo Radykalnego. Tadeuszem Gluzińkim, Aleksandrem
   Heinrichem, Wojciechem Zaleskim (redaktorem dziennika "ABC") oraz działaczem
   Ruchu Narodowo Radykalnego "ONR-Falanga" Wojciechem Wasiutyńskim. W związku ze
   swoją działalnością niejednokrotnie miał doczynienia z policją która dokonywała
   konfiskaty druków, rozpędzała zebrania i dokonywała aresztowań działaczy. Sam
   Doboszyński dwa razy o mało nie został zesłany do obozu w Berezie Kartuskiej

   WYPRAWA MYŚLENICKA
   Zorganizował bojówki, które w nocy z 22 czerwca na 23 czerwca 1936 pod jego
   kierownictwem i pod hasłami antysemickimi opanowały zbrojnie na kilka godzin
   miasteczko Myślenice, akcja ta została później nazwana "wyprawą myślenicką".
   Rozbrojono posterunek policji i zerwano kable telefoniczne. W znajdujących się
   na rynku sklepach żydowskich stłuczono szyby wystawowe, a znajdujące się w nich
   towary zostały zniesione na rynek i podpalone. Co prawda kierujący akcją
   Doboszyński zabronił swoim ludziom jakichkolwiek akt
   • chibariba666 cd: 18.07.05, 00:29
    aktów grabieży, a także stosowania przemocy fizycznej, ale w jego mniemaniu
    kradzież z żydowskich sklepów i zaplanowana chłosta władz miasta to nie była
    grabież i przemoc fizyczna. Na jego polecenie podjęto też próbę podpalenia
    synagogi, jednak skończyło się to jedynie wypaleniem niewielkiej dziury w
    podłodze w przedsionku świątyni. Nie udało się natomiast, tak jak pierwotnie
    planowano, ująć i wychłostać starosty Myślenic, który ukrył się w mieszkaniu
    swojej gosposi.

    Nad ranem oddział dowodzony przez Doboszyńskiego wycofał się z miasteczka,
    policja wysłała za nim trzy grupy pościgowe, które w toku kilkudniowego pościgu
    dwukrotnie starły się z grupą Doboszyńskiego, kierującą się na południe w
    stronę granicy z Czechosłowacją. W wyniku walk grupa została rozproszona, a
    większość jej członków aresztowana. W starciu z policją i strażą graniczną dwie
    osoby poniosły śmierć (jedną z ofiar był Józef Machno), a jeden uczestnik
    został ranny. Sam Doboszyński mimo możliwości ucieczki do Czechosłowacji, po
    kilku dniach ukrywania się, 30 czerwca, dobrowolnie oddał się w ręce policji.

    Podczas przesłuchania przez policję Doboszyński wziął całą winę na siebie. Sąd
    okręgowy w Krakowie skazał 36 oskarżonych na kary od 6 do 20 miesięcy
    więzienia, przy czym 20 z nich karę zawieszono, a 11 uniewinniono. Przywódca
    wyprawy stanął przed sądem 14 czerwca 1937 r. i był to jeden z najsłynniejszych
    procesów politycznych II Rzeczypospolitej. Akt oskarżenia obejmował m.in.
    wtargnięcie i zdemolowanie komisariatu policji, zawłaszczenie znajdującej się
    tam broni, zniszczenie i podpalenie kilku sklepów, wtargnięcie i zdemolowanie
    mieszkania starosty, rozbrojenie strażnika miejskiego i próbę popalenia
    synagogi. Swój czyn Doboszyński określał jako demonstracje przeciwko terrorowi
    policyjnemu panującemu w powiecie myślenickim, który uważał za symbol
    panującego systemu sanacyjnego. Sama akcja nie miała według niego na celu
    żadnego anarchistycznego zamachu. Ława przysięgłych uniewinniła Doboszyńskiego
    od wszystkich zarzutów, uznając, że działał w warunkach "wyższej konieczności".
    Ten sensacyjny wyrok odbił się szerokim echem w kraju i doprowadził do
    skasowania przez ministerstwo sprawiedliwości sądów przysięgłych na terenie
    dawnego zaboru austriackiego. Uniewinnienie zostało uchylone przez Trybunał
    Apelacyjny i po ponownej rozprawie w lutym 1938 r. we Lwowie uznano
    Doboszyńskiego winnym tylko jednego zarzutu: zagarnięcia broni z posterunku
    policji. Ostatecznie Sąd Apelacyjny we Lwowie skazał go na trzy i pół roku
    więzienia, które Doboszyński opuścił dzięki urlopowi zdrowotnemu w lutym 1939 r.

    Na wolności Doboszyński nie zrezygnował z aktywności politycznej. W kwietniu
    1939 r. na Ogólnopolskim Zjeździe SN popierał kandydaturę Zygmunta
    Berezowskiego na stanowisko Prezesa SN, a w razie jego wyboru sam miał zostać
    wiceprezesem stronnictwa. Berezowski przegrał, a Doboszyński wszedł w skład
    Komitetu Głównego SN. Wygłosił wówczas serię odczytów politycznych w wielu
    miastach Polski wzywając do konsolidacji narodowej i obrony państwa.

    W sierpniu 1939 r. Doboszyński nie otrzymał przydziału do wojska, w związku z
    wyrokiem pozbawienia praw publicznych. Po wybuchu wojny wstąpił ochotniczo do
    wojska, dowodził oddziałem saperów. Ranny w bitwie pod Lwowem, zdołał zbiec z
    niewoli niemieckiej. Po klęsce wrześniowej przedostał się przez Węgry i
    Mediolan do wojska polskiego we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii. Za
    zasługi wojenne został odznaczony Krzyżem Walecznych i francuskim Croix de
    Guerre.

    Na emigracji
    Na emigracji w randze porucznika pozostał w wojsku, ale równocześnie prowadził
    działalność polityczną na własna rękę. Krytykował SN i jego prezesa Tadeusza
    Bieleckiego za ugodowość wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego i oficjalnie
    wystąpił ze Stronnictwa Narodowego. Brał udział w pracach powołanego wiosną
    1942 r. Komitetu Zagranicznego Obozu Narodowego, którego był pomysłodawcą i
    jednym z organizatorów. Celem komietu było wypracowanie wspólnego stanowiska
    politycznego i zbliżenia Stronnictwa Narodowego, Obozu Narodowo-
    Radyklanego "ABC" i falangistów Bolesława Piaseckiego. W dalszych planach było
    stworzenie wspólnego ruchu katolicko-narodowego.

    W tym czasie dużo publikował, ukazały się wówczas dwie części pracy "Wielki
    Naród", dedykowanej "bojowcom ukraińskim kolegom z celi i spaceru"
    oraz "Zagrody i wspólnoty". W "Catholic Herald" i "Weekly Review" propagował
    katolickie koncepcje ustrojowe i społeczno gospodarcze. W latach 1940-1941 wraz
    z księdzem Stanisławem Bełchem wydawał pismo "Jestem Polakiem", będące trybuną
    dla środowisk narodowych, niezadowolonych z polityki Sikorskiego. Na jego
    łamach wystąpił z krytyką rządu za jego dążenie do podpisania układu z Rosja
    Sowiecką. Uważał Sikorskiego za człowieka słabego, którego kariera oparta była
    o kontakty z czynnikami zagranicznymi, a premierem rządu polskiego na
    wychodźstwie został pod naciskiem rządu francuskiego.

    Zesłany do obozu odosobnienia na wyspę Bute, gdzie przebywał od kwietnia 1941
    do stycznia 1942 r. Po wyjściu na wolność w dalszym ciągu prowadził działalność
    opozycyjną. 15 lutego 1943 r. w ukazującym się nielegalnie w Wielkiej Brytanii
    piśmie "Walka" Doboszyński opublikował list otwarty do Prezydenta Władysława
    Raczkiewicza i gen. Kazimierza Sosnkowskiego, w którym nawoływał do obalenia
    Sikorskiego.

    List spotkał się z poparciem wielu emigracyjnych środowisk politycznych, jednak
    za jego opublikowanie Doboszyński został przejściowo aresztowany, a następnie
    wydalony z wojska, a wydawca pisma "Walka", Zygmunt Przetakiewicz, został
    skazany na 7 miesięcy więzienia.

    Mieszkając w Londynie Doboszyński żył w biedzie, wspomagany czasami przez
    kolegów z wojska. Mimo tych kłopotów dużo pisał: w 1945 r. wydał po
    angielsku "Ekonomię miłosierdzia" ("Economics of charity"), w [[1946] ]
    r. "Słownik pojęć politycznych" i "Dwie płaszczyzny nacjonalizmu",
    przetłumaczył m.in. "Krótką historię Anglii" autorstwa G. K. Chestertona
    i "Kryzys pieniądza" Ch. Hollisa. Pozostał także aktywny politycznie w
    organizacji Pokolenie Polski Niepodległej, propagował ideę powołania federacji
    narodów środkowo-europejskich, którą uważał za najlepsze zabezpieczenie przed
    ekspansją Niemiec i Rosji. Należał do władz Klubu Federacji Środkowo
    Europejskiej w Londynie. Popierał też działalność Antybolszewickiego Bloku
    Narodów, w którego skład wchodzili m.in. nacjonaliści z Ukrainy, Białorusi oraz
    narodów kaukaskich.

    Doboszyński był czynny w akcji informowania o zbrodni katyńskiej, na przekór
    brytyjskim i polskim czynnikom oficjalnym zainteresowanym dobrymi stosunkami ze
    Związkiem Sowieckim. Krytykował nieprzemyślane i nie przynoszące korzyści
    Polsce szafowanie polską krwią w związku z szerzącą się w polskim podziemiu
    ideologią powstańczą. Doboszyński dawał wyraz obawom, że jeśli w okupowanym
    kraju wybuchnie powstanie, będzie ono równie tragicznego w skutkach co zrywy
    dziewiętnastowieczne. W opublikowanej w listopadzie 1943 r. artykule "Ekonomia
    krwi" twierdził, że przez dwieście lat niewoli ciągoty powstańcze zaszczepiali
    Polakom ich wrogowie, ciągnący korzyści z nieudanych zrywów, których głównym
    efektem było wyniszczenie najbardziej ideowych i patriotycznych jednostek
    narodu. Przebieg powstania warszawskiego w 1944 r. potwierdził trafność tych
    przewidywań.

    Po wojnie główną troską Doboszyńskiego było przeciwdziałanie kolejnemu
    powstaniu narodowemu w okupowanej przez komunistów Polsce – uważał bowiem, że
    doprowadziłoby ono do ostatecznego zlikwidowania Polski.

    Uważał, że wybuch nowej wojny przeciwko Związkowi Sowieckiemu jest
    nieunikniony, jednak nie doprowadzi ona do wyzwolenia Polski. Przewidywał, że
    wywiady aliantów zachodnich będą dążyć do wykorzystania antykomunistycznego
    podziemia w Polsce do wzniecenia nieudanego powstania, które odciążyłoby ich

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka