Dodaj do ulubionych

Halina Szustak (LPR) zaatakowała prezesa NBP

25.07.03, 14:53
4 kadencja, 53 posiedzenie, 2 dzień (23.07.2003)

11 i 12 punkt porządku dziennego:

11. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania
budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wraz z
przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2002 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w
przedmiocie absolutorium.
12. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2002 roku.
--------------------
Poseł Halina Szustak:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Kieruję pytanie do pana prezesa:

Czy fakt, że przeważająca większość dużych banków sprzedana została
kapitałowi zagranicznemu, ma wpływ, pana zdaniem, na charakter opinii
publicznej w sferze finansów i bankowości? Czy główni ekonomiści czołowych
banków sprzedanych kapitałowi zagranicznemu kierują się, pana zdaniem, w
swych wypowiedziach troską o rozwój polskiej gospodarki, o zachowanie
suwerenności polskiego państwa? Czy zagranicznym właścicielom tych banków
zależy na suwerennym państwie polskim?

Drugie pytanie: Czy wprowadzenie euro jest krokiem na drodze budowy
federalnego państwa europejskiego? Czy osobiście jest pan zwolennikiem czy
przeciwnikiem budowy takiego państwa?

Następne pytanie: Czy wejście do strefy euro wymaga zmiany konstytucji,
która w art. 227 mówi, że: ˝Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank
Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i
realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość
polskiego pieniądza˝?

I ostatnie pytanie: W wywiadzie dla ˝Gazety Wyborczej˝, przeprowadzonym w
dniu 16 czerwca tego roku, członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Dariusz
Rosati stwierdził: ˝W naszym interesie leży unia federalna, a nie luźny
związek państw˝. Czy podziela pan taką opinię? Czy likwidacja polskiego
złotego i likwidacja polskiej władzy monetarnej stanowią środek do budowy,
jak to określa Dariusz Rosati, unii federalnej? Czy ma pan świadomość, że
uczestnicząc w procesie DEMONTAŻU suwerenności monetarnej Polski, uczestniczy
pan ŚWIADOMIE w procesie LIKWIDACJI Rzeczypospolitej Polskiej?

Jeszcze jedno pytanie... Mam czas. Czy w przyszłości chciałby pan zostać
członkiem Europejskiego Banku Centralnego? Czy gdyby do tego doszło, będzie
się pan podczas prac w tej instytucji kierował polskim interesem narodowym?
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

----------------------------------------------------------
to wprawdzie tylko niby pytane ale każde z nich jest oskarżeniem


Obserwuj wątek

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka