Dodaj do ulubionych

Oh lala Frau Merkel - kanclerka pokazuje dekolt

13.04.08, 23:54
Pani kanclerka pokazuje dekolt ...
Oh lala Frau Merkel : podczas otwarcia nowej opery w Oslo ,
kanclerka Niemiec Angela Merkel pokazała się nieskrępowanie jak
nigdy.
Z głęboko wyciętą suknią skupiała na siebie uwagę , odbierając ją
obecnym księżniczkom.
Angela już nieraz szokowała popełniając moda-fauxpas . Ale czy
plamami potu podczas otwarcia Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth
(Niemcy) albo źle osadzoną fryzurą , zawsze jest ta sama : Angela
Merkel jest uśmiechnięta. Nawet jeżeli nie było powodu , choćby z
wpadkami na tle mody.
Także w sobotni wieczór uśmiechała się znowu. Tym razem podczas
otwarcia nowej opery w Oslo. Kanclerka Niemiec była obok królowej
Danii Małgorzaty II jedną z gości honorowych.
Tym razem była w sukni z głębokim wycięciem. Tak głębokim , że gdy
wysiadała z samochodu prawie nie doszło do "Nippelgate" ( skandal ,
poślizgnięcie się , parabola Wattergate) . Ale jej występ był
dobry , fotografy miast zająć się obecnymi księżniczkami z Norwegii
i Szwecji kierowali obiektywy na nią.
Suknia była wybrana perfekt .Turkusowa bolero-jaczka z błyszczącego
materiału ozdabiała jej ramiona i było dopasowane kolorystycznie
do torebki i butów . Skromny łańcuszek z pereł kierował spojrzenia
bezpośrednio na głęboki dekolt czarnej sukni.
Tak kobiecą , dawno już nie widziano kobietę polityka.
www.stern.de/lifestyle/mode/617111.html?

Obserwuj wątek
   • haszszachmat ______________________ Frau Merkel koleżanka tych? 14.04.08, 14:26
    Co w rozgrywkach zawłaszczania majątku narodowego i zachowania
    władzy nad Polską wzorem sowieckim z cienia wychodzą jako polska
    młoda kadra „reformatorska”?

    Co wybili się na najwyższe stołki władzy partyjnej: Aleksander
    Kwaśniewski, Leszek Miller, Sławomir Wiatr, Józef Oleksy, Jerzy
    Szmajdziński, Zbigniew Siemiątkowski, Wiesław Huszcza i inni,
    obecnie znani również z afer. Wśród nich Kwaœniewskiego uważa się za
    najważniejszego w przeobrażaniu się PZPR. O tej karierowiczowskiej
    młodzieży PZPR gen. Władysław Pożoga - szef SB (bezkarny za liczne
    morderstwa - przyp. L.W.) mówił: „Oni nie spasowali. Rwią się do wła-
    dzy”?
    Przed A. Kwaśniewskim - ulubieńcem m.in. gen Kriuczkowa - szefa KGB,
    zaufanym Jaruzelskiego i Kiszczaka - czyż nie otwiera się kolejny
    okres kariery, który związany jest z ostatecznym pozbawieniem
    przyszłości Polaków i Polski?
    Czyż pod fasadą „okrągłego stołu”nie wyraża stanowisko rządu i
    narodu niemieckiego, a wszelkie odzywki uspokajające nas to zwykły
    fałsz i obłuda. Poza tym w planach żydomasonerii, z których zrodziła
    się Unia Europejska, Niemcy przewidziane zostały do opanowania
    Europy Środkowo-Wschodniej. Zdradził to swoją wypowiedzią Henry
    Kissinger, Żyd i mason: „Trzecia Mitteleuropa ma na celu nową
    kompozycję Europy Środkowo-Wschodniej po wycofaniu się Sowietów.
    Zadaniem osiemdziesięciomilionowych Niemiec jest zająć ten obszar.
    Wszystkie środki są temu celowi poœwięcone”. Niemcom w tej chwili
    bardzo zależy na tym, żeby nie drażnić Polaków, by się przedwcze-
    œnie nie spłoszyli i nie zaczęli krzyczeć głośno o niemieckim
    ludobójstwie, rabunkach i zniszczeniach, które zostałyby niezawodnie
    dokonane do końca, gdyby Niemcy nie zostały pokonane. Krzykiem
    bronią się nie tylko poszczególni ludzie, ale i całe narody. Nasz
    krzyk, potężny krzyk, gdyby się podniósł, byłby naszą wojną z
    Niemcami, a równocześnie z V kolumną, którą dzisiaj - czy tego
    chcemy, czy nie - musimy prowadzić.
    Ten krzyk może zaistnieć na dwa sposoby:
    przez stworzenie Centrum Ludobójstwa na Narodzie polskim i przez
    wystawienie agresorowi rachunku. Centrum Ludobójstwa, czyli Mu-
    zeum Martyrologii Narodu polskiego, zaistniałego podczas II wojny
    œwiatowej i tuż po niej, pokazałoby œwiatu jak w soczewce całe be-
    stialstwo cywilizacji bolszewicko-niemieckiej razem sklejonej.
    Na budowę Muzeum Żydowskiego w Polsce, wyłożmno nie kilkadziesiąt
    milionów dolarów z kieszeni polskiego podatnika lecz 200 mln.
    Zgoda na to - to idiotyzm.
    Światowe żydostwo ma dość pieniędzy, niech więc buduje swoje muzea
    za własne, a nie za cudze pieniądze. To raz, a po wtóre, z tego, co
    o Żydach niezawodnie wiemy, można być pewnym, że będzie to muzeum
    kłamstwa i oszczerstw rzucanych na nasz Naród.
    Natomiast zbudowanie polskiego muzeum jest dla nas historyczną
    koniecznością chwili. Ukazanie w trwałej jak skamielina formie tej
    apokalipsy szatana, która w połowie XX wieku wydarzyła się na
    polskiej ziemi, jest naszą powinnością względem polskich i
    światowych pokoleń. Odwiedzałyby to muzeum co roku miliony ludzi z
    Polski i ze œwiata, zapoznając się ze straszliwą prawdą o istnieniu
    i działaniu szatana na ziemi. Muzeum powinno ujawniać po wsze czasy
    naszemu narodowi i narodom świata podjętą razem przez Niemcy Hitlera
    i Rosję Sowiecką Stalina decyzję unicestwienia całej ludności Polski
    przez jej masakrę i wytępienie.
    Wydarzyło się to po raz pierwszy w dziejach świata, że dwa potężne
    organizmy państwowe taką decyzję podjęły i przez parę lat zgodnie ze
    sobą współpracowały w jej realizacji. Jeden i drugi przestępca w
    ciągu tych paru lat zdołał pozbawić życia 3 miliony Polaków, czyli w
    sumie unicestwili ich razem 6 milionów. Przy tym będzie musiało być
    zaznaczone i wykazane, że po jednej i po drugiej stronie szczególnym
    motorem dla dokonania zbrodni byli nie słowianie:
    Hitler i jego niesłowiański dwór, Stalin i cała nie rosyjska ani
    polska administracja, ani społeczeństwo Rosji.Tak jak nie kierujemy
    roszczeń do Rosjan, którzy sami byli ich ofiarą. I tak
    przykładowo za straszny mord katyński odpowiadają ci którzy kłamali
    nam 50 lat od nich powinniœmy się domagać satysfakcji. Muzeum
    musiałoby pokazać, że na Polsce w tym okresie dokonywało zbro-
    dni 4 ludobójców, bo do 2 poprzednich - pozazdroœciwszy im dzieła -
    dołączyli się Ukraińcy z UPA i Litwini - Szaulisi. Również to, że po
    wojnie dalej trwało ludobójstwo na Polakach, realizowane już
    wyłącznie przez okupantów, którzy przejęli we własne ręce cugle
    władzy.
    A zatem w ten sposób muzeum pokazywałoby narodom odrażające zło
    ziemskiego królestwa szatana, o którym przestrzegał nas Chry-
    stus. Szatan zdemaskowany musiałby ustąpić.
    Franciszek Polanowski WYPĘDZENI…
    W 1986 roku trudno już było ukryć sypiący się PRL i nasilanie się
    niezadowolenia Polaków. Zgoda na masoński „okrągły stół” nie była
    wynikiem pokojowego porozumienia rządzących komunistów z opozycją
    firmowaną przez doborową stawkę jej przywódców i „ekspertów”. Był on
    spiskiem i zdradą, od początku pozbawionym argumentu „mniejszego
    zła”.
    Do kierowania i nadzorowania „okrągłym stołem” powołano już w 1987
    roku w KC PZPR sztab polityczny w porozumieniu z kierownictwem KPZR
    i szefostwem w KGB. Skład sztabu stanowili: Aleksander Kwaœniewski,
    Stanisław Ciosek, Władysław Baka, Janusz Reykowski i Ireneusz
    Sekuła. Szefem sztabu był Józef Czyrek - minister spraw
    zagranicznych w latach 1980-1982, od 1981 r. członek Biura Polityczne
    go KC i sekretarz KC PZPR. Niewidzialnie działaniem sztabu sterowali
    Jaruzelski i Kiszczak.
    Powołanie sztabu politycznego z dużym wyprzedzeniem „okrągłego
    stołu” pozwoliło komunistom na drobiazgowe przemyœlenie działań i za-
    pewnienie wyniku „okrągłego stołu” pożądanego dla zachowania władzy
    i zagwarantowania bezkarnoœci za zbrodnie popełnione w PRL. „Gruba
    kreska” T. Mazowieckiego to okrągłostołowy sukces, który
    zbrodniarzom koministycznym na czele z Jaruzelskim pozwolił uniknąć
    rozliczenia i kary. W zapewnieniu tej bezkarnoœci ma duże zasłu-
    gi Kwaœniewski i jego najbliżsi stronnicy z KC PZPR i służb
    specjalnych sowiecko-polskich.
    Na pewno nieprawdziwe jest opowiadanie gen. W. Pożogi o wojnie
    nerwów przed i w czasie „okrągłego stołu”. Prawdziwe natomiast by-
    ło jego wyznanie o braku zgody strony partyjnorządowej na oddanie
    władzy opozycji przy „okrągłym stole”. Prawdziwa jest również wiara
    Jaruzelskiego i Kiszczaka w umiejętnoœć gadania bez wiążącego
    znaczenia i wygrywania w oczach opinii publicznej za pomocą krętactw
    przez A. Kwaśniewskiego, S. Cioska, L. Millera i innych z młodszego
    pokolenia aparatczyków PZPR włączonych do rozmów okrągłostoło-
    wych. A. Kwaśniewski swoich mistrzowskich umiejętnoœci kłamania
    dowiódł m.in. informując w życiorysie dostępnym w Internecie: Nigdy
    nie byłem komunistą! Wstąpienie do PZPR Kwaśniewski tłumaczy tym, że
    pociągała go atmosfera partii (dodajmy: przybudówki KPZR - przyp.
    L.W.), która chciała się reformować. Kłamstwo to zaprzecza jego
    przystąpieniu do PZPR, kierowanej przez Edwarda Gierka i Piotra
    Jaroszewicza w 1977 roku, w okresie skrajnej stagnacji gospodarczej,
    po brutalnym biciu protestujących robotników w Radomiu i Ursusie na
    osławionych „œcieżkach zdrowia”. W 1989 roku przy „okrągłym stole”
    A. Kwaśniewski był już jednym z czołowych przedstawicieli strony
    partyjno-rządowej.
    Przy „okrągłym stole” działały trzy zespoły itd.
    problemowe:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka