Dodaj do ulubionych

W nawiązaniu do artykułu Snajpera.Żyd czy Polak

IP: *.nas26.philadelphia1.pa.us.da.qwest.net 08.09.03, 04:33
Każdy może sobie sprawdzić swoje pochodzenie na podstawie tej rozprawki. W
moim wypadku wychodzi z tego, że w małym procencie mam krew neofity czy
przechrzty, jak kto woli od strony matki (nazwisko panieńskie babci).
Oczywiście nie napiszę o które nazwisko się tu rozchodzi. I naturalnie nie
zmienia to niczego, bo to Żydzi są nielojalni wobec Polski, a nie odwrotnie i
tak to należy traktować. To Izrael i Żydzi stosują rasistowskie metody, a nie
my Polacy więc Twój strzał był zupełnie nieistotny.

Już pismo „Biblioteka Warszawska" rocznik 1844 notuje, że nazwiska urobione
od miesięcy lub dni lub zaczynające się przysłówkiem „nowo" mogą należeć do
ludzi pochodzenia żydowskiego, których antenaci zostali przechrztami już za
Jagiellonów. Należą do nich m.in.: Majewski, Lipiński, Poniedzielski,
Wrzesiński. Podobnie jest z Kwiatkowskimi i Kwiecińskimi - którzy brali
chrzest w miesiącu kwietniu. A także ze Styczyńskimi, Czerwińskimi.
Najwybitniejsi z nich to WACŁAW SIERPIŃSKI - profesor matematyki, czy
Bolesław Czerwiński -, poeta i dziennikarz, autor dawnego komunistycznego
hymnu „Czerwony Sztandar".
Wśród nazwisk urobionych od dni tygodnia najczęstsze jest Niedzielski...
eksponujące, że Żyd przyjął święcenie niedzieli i odżegnał się od szabasu.
Najczęściej żydowskie pochodzenie wskazują nazwiska z przysłówkiem "nowo":
Nowopolski, Nowakowski czy Nowicki (nowe Icki).
Fakt, że Żydzi dokonywali konwersji na kato-licyzm nieprzymuszani przez
nikogo, wskazują nazwiska Dobrowolski. Nie pochodzą one od miejscowości
Dobra Wola, bowiem nigdzie w herbarzach nie występuje ono aż do XVII wie-ku.
Istniała taka neoficka rodzina Dobrowolskich herbu Nałęcz... legitymująca
się bardzo... nowym szlachectwem, bo nadanym po przejściu na katolicyzm w
1789 roku. Czyżby z tej żydo-neofickiej rodziny wiódł swą genealogię pan Na-
łęcz - Marszałek Sejmu? Odmianą nazwiska Do-browolski jest Wolski. To jeden z
nich byt... wielkim łowczym księcia Radziwiłta i cichym jego... bankierem i
powiernikiem. Może to z tych kontaktów pochodzą wybitne rysy semickie wspót-
czesnej gałęzi Radziwiłłów w polskim Sejmie i Senacie? Także oznaką
zasymilowanego i wy-chrzczonego żydostwa są Krzyżanowscy -szlachta mająca w
swych herbach krzyż (ale bywają też Krzyżanowscy herbu Dębno - bez krzyża i
ci są aryjczykami).
Często na przechrzczenie się wskazują nazwiska Nawrocki, wskazujące swym
brzmieniem na przyjęcie katolicyzmu, czyli na nawrócenie się na wiarę
prawdziwą. Również Żydem był przechrzta późny Lejba Blumental vel Leopold
Belmont, wszechstronny acz niezbyt utalentowany publicysta. Kaleczył
literaturę polską, tłumacząc ją na rytualny zlepek żydowskiej masonerii,
czyli "esperanto". Za czasów carskich był więziony z powodu swych
żydofilskich przekonań. Jako "chrześcijanin" zajmował się judaizacją społe-
czeństwa polskiego; piejąc hymny pochwalne na cześć wielkości Żydów. Widać
jaskrawo, że przejście na katolicyzm było parawanem do krzewienia żydowskiej
ideologii oraz kahalnych dywersji w społeczeństwie polskim. W ostatnim
okresie swego życia Belmont... stał się - dla niepoznaki - wojującym
antyjudaistą. Zdawał sobie jednak
I sprawę, że z żydostwem zerwać nie można.
Znani wydawcy książek Bigeieisenowie (Że-lazkowie) wywodzili się z rodu
Nachmana Kroch-mala. Ci przechrztowie wydawali chętnie wszystkie mistyczne
utwory Mickiewicza i Słowackiego i gloryfikujące żydowskich bohaterów.
Wielki potentat finansowy byt synem Szulima Blocha (po rosyjsku „pchła”wink.
Jego syn Bogumił przeszedł na kalwinizm. Przechrzścił się by sobie nie
zamykać jako Żyd drogi awansu w karierze urzędnika carskiego. Potem - jako
kapitalista - spekulował, finansując drogę żelazną Koluszki - Łódź. Główna
jego działalność to spekulacje giełdowe w Rosji i łożenie sum na
podnoszenie oświaty Żydów w Polsce. Przez całe życie - jak mówił - żałował;
że zerwał z judaizmem i dalej czuł się Żydem.
Genialny artysta, geniusz fortepianu Fryderyk Chopin byt z ojca Francuzem i
matki... neofitki, przechrzczonej z żydostwa Justyny Krzyżanowskiej.
Zżydzona została też rodzina hrabiów Droho-jowskich, ród dyplomatów
austriackich, potem i polskich; przez małżeństwo Władysława hrabiego
Drohojwskiego, pana na Falowcach pow. Kołomyja, konsula Austrii w Warszawie,
który zaślubił... neofitkę z baronów Brunsteinów Miriam (Marię). .
Żydem aż do chwil przedzgonnych byt Wi-Ihelm Feldmann - publicysta i historyk
literatury
polskiej, który całe swoje życie nie zdradzał żadnych predylekcji do
chrześcijaństwa. Stworzył miesięcznik „Krytyka", starając się w nim być
apologetą żydostwa i wychowywać w redakcji młodych polskich żydofilów. Trwał
całe życie przy judaizmie, przyjmując chrzest dopiero na łożu śmierci. W
jego twórczości wiele jest o Żydach z małych miasteczek.
Żydówką z matki-frankistki, Celiny Szymanow-skiej, była córka Adama
Mickiewicza - Maria Gorecka (i wszystkie dzieci z tego związku).
Wielu Żydów we Lwowie w XVIII już wieku, przyjmując status przechrzty,
przyjmowało nazwisko Jeziorańscy. To z tych Jeziorański byt Jan Jeziorański,
który przeniknął aż do ścisłego kierownictwa Rządu Narodowego w Powstaniu
1863 roku. Został powieszony na stokach cyta-deli warszawskiej.
Głośny tenor, Jan Kiepura, miał matkę Żydówkę, z domu Najman. Jego dziadek ze
strony matki byt w rodzinnym Pajęcznie krawcem-taciarzem. Brat matki,
Herszlik Najman, był kantorem w synagodze w Rędzinie. To z tej rodziny
odziedziczył Kiepura zdolności wokalne.
Neofitą-przechrztą był też Juliusz Kleiner, pro-fesor Uniwersytetu we Lwowie
w XIX wieku. Chętnie w swoich pracach badawczych eksponuje... motywy
kabalistyczne w twórczości Mickiewicza.
Żydem był aż do lat siedemdziesiątych swego życia (przechrzcit się dopiero
wtedy) Aleksander Kraushar, historyk, który usiłowat przede wszystkim
próbować czynić z Żydów „patriotów polskich". Zajmował się propagowaniem
judaizmu w polskojęzycznym piśmie „Jutrzenka". Znana rodzina bankierów-
finansistów, której antenat Lej-ba (Leopold) Kronenberg w 1845 r. przeszedł
na kalwinizm, była znana jako jedna z pierwszych rekinów finansowych w
Warszawie. Pozwalał dla splendoru uczestniczyć .w swym konsorcjum...
arystokracji polskiej (Zamojscy, Potoccy). Dla pozyskania dla swych celów
społeczeństwa polskiego wydawał polskojęzyczną „Gazetę Polską". To jego
sportretował Kraszewski w powieści „Żyd". W owym czasie uważano go za
intruza w społeczeństwie polskim. Prowadził działalność charytatywną w
instytucjach żydowskich. Bardzo zażydzeni byli przez żydowskie małżeństwa
przedstawiciele rodu hrabiów Lanckorońskich. Pierwszą dawkę krwi żydowskiej
wprowadził dyplomata, Żyd z Polski Szafir, który przyjął prawosławie.
Skoligacił się on z wieloma rodami arystokratycznymi. Wprowadził krew
żydowską do około... dwudziestu rodów książęcych w Europie (niem. Holstein,
nawet włoscy - ród Chiggich). Jedna z wnuczek Szafira wyszła za... hrabiego
Potockiego, ambasadora Rosji w Neapolu, po-chodzącego z hetmańskiej gałęzi
rodu Potockich herbu Piława, którego matka wywodziła się z książąt
Sapiehów. Zaś córka Potockiego zrodzona z jego małżeństwa z Żydówką Szafirów-
ną... została żoną... Kazimierza hrabiego Lanckorońskiego z linii
wodzisławskiej. W ten sposób ród Lanckorońskich pochodził po kądzieli od...
Żyda Szafira.
Żydem byt zmarły w 1929 roku poeta, Antoni Lange. Był to rasowy semita
implantowany do polskiej poezji. Uciekał w czysty, przerafinowany
intelektualizm, starając się w swej poezji nie dotykać zagadnień swej rasy.
Ucieka do motywów świata antycznego, naśladuje nawet sonety wedyjskie, mity
o bogach z wyspy Tonga - a nic o Judei. W poemacie „Latający Holender" ka-
mufluje jako bohatera Żyda, o którym mówi, że jest skazany na wieczną
tułaczkę, nie bę
Obserwuj wątek
  • Gość: polishAM Kontynuacja. IP: *.nas26.philadelphia1.pa.us.da.qwest.net 08.09.03, 04:39

   Żydem byt zmarły w 1929 roku poeta, Antoni Lange. Był to rasowy semita
   implantowany do polskiej poezji. Uciekał w czysty, przerafinowany
   intelektualizm, starając się w swej poezji nie do-tykać zagadnień swej rasy.
   Ucieka do motywów świata antycznego, naśladuje nawet sonety wedyjskie, mity o
   bogach z wyspy Tonga - a nic o Judei. W poemacie „Latający Holender" ka-
   mufluje jako bohatera Żyda, o którym mówi, że jest skazany na wieczną
   tułaczkę, nie będąc w stanie żyć własnym życiem. Szkoda, że nie podaje jednak
   przyczyn żydowskiego „tułactwa": obłędnej, zawsze tej samej idee fixe o pa-
   nowaniu nad innymi, wyzysku ich i władzy nad gojam. Słusznie natomiast
   napisał, że „religia żydowska to przyrodzone kalectwo duchowe, obłęd mroku i
   karykaturalna deformacja" (~0 sprzecznościach sprawy żydowskiej", W-wa
   1911'). Ano, nic dodać. Demaskuje też Żydów jako wiecznych koczowników.
   Potępia też syjonizm jako "ideę bałamutną". Żydówkę - przyrodnią siostrę Celiny
   Szymanowskiej-Mickiewiczo-wej wziął sobie za żonę polski wybitny poeta Te-ofil
   Lenartowicz, zwany „lirykiem Mazowsza". Żydem byt adwokat Baruch Lesman, który
   później zmienił nazwisko na Bolesław Leśmian. Pochodził po kądzieli z rodu
   Eisenbaumów. Jego poetycka twórczość, na siłę windowana przez Żydów, zawiera
   wiele cech raczej fantasmagorii niż piękna, więcej właściwej
   żydowskim „artystom" frustracji i bezsensowności niż estetyki. Zamazuje
   granicę między światem żywych a umarłych w sposób paranoidalny. Może być
   dowodem na zwyrodnienie wyobraźni, jak i twórczość Żyda Szagała (Chagall),
   Kapłana (Chaplin) czy ba-zgracza prymitywów i rozprutych pierzyn w żydowskim
   sztetł - Bruno Szulca. Pełno w jego twórczości krwiożerczych mitów z Tory i
   nawet konstatacja, że „Bóg od dawna pochowany w grobie". `
   Przykładem degrengolady polskiego arystokraty może być mariaż Marcina, księcia
   Lubomir-skiego, który byt synem Antoniego, piastującego godność miecznika
   koronnego. Byt pupilkiem króla Stanisława Augusta, generałem wojsk pol-skich.
   Ale najbardziej słynął z hulaszczego trybu życia i... dostarczania królowi...
   baletniczek - raczej nie do tańca - na królewski dwór. Kiedy przeputał
   majątek, ożenił się z Żydówką-frankistką, Teklą Łabęcką. Stąd więc widome
   hebrajskie fizjonomie u niektórych Lubomirskich!
   Przechrztą żydowskim byt „kapłan Awangardy" poetyckiej, Tadeusz Peiper. Szerzej
   pisał o jego żydowskiej biografii „Miesięcznik Żydow-ski" w artykule Chaima
   Lów, nr 4,1965). Żarliwy i czołowy antysemita, Stanisław Piasecki, redaktor
   tygodnika „Prosto z Mostu", rzecznik idei ra-sizmu... rodził się z matki
   Żydówki, Gizeli Zylberfeld, córki Izraela.
   Królewska rodzina Poniatowskich wzięła swój początek od przechrzty
   pochodzącego z Litwy. Stosunek króla Stanisława Augusta do Żydów byt więcej
   niż życzliwy. Miewał lukratywne intere-sy z żydowskim bankierem Zbytkowerem.
   Jak mówią źródła francuskie, ojciec króla synem naturalnym księcia Sapiehy,
   hetmana wielkiego li-tewskiego i Żydówki, którego to ojca zaadopto-wał
   szlachcic Poniatowski. Babka króla po mieczu była z domu Niewiarowska, które
   to nazwisko przybierali przechrztowie.
   Nie brakło mariaży z Żydówkami i u Radziwii-łów. Jeden z nich, Konstanty,
   książę Radziwiłł ożenił się w 1676 roku z Luizą Antoniną Weiss
   (Blanc), „zżydziwszy mitrę swą książęcą". Inny Radziwiłł, książę Michał,
   ordynat antonińsko-przygodziecki z Wielkopolski, pułkownik cesarstwa
   niemieckiego z okresu pierwszej wojny światowej, z Miriam... córką Lejbusia i
   Augusty Lejbroków, stuprocentowych Żydów, spłodziw-szy z nią dwoję żydziąt:
   syna (ur. 1899) i córkę (ur. 1904).
   Również wielki poeta Kazimierz Przerwa-Tetmajer jest synem Żydówki-frankistki -
   Julii z Grabowskich. Jego brat cioteczny Tadeusz Boy-Żeleński to rodzony syn
   siostry matki Tetmajera, zatem też rodził się z matki Żydówki.
   Wielki muzyk, wirtuoz skrzypiec, Henryk Wieniawski pochodził z rodziny
   żydowskiej, która nazywała się na początku swej egzystencji Pietruszka. Takie
   nazwisko nosił jeszcze ojciec Hen-ryka: Tobiasz-Rofe. Matka Henryka, także Ży-
   dówka, nosiła nazwisko Wolff. .
   Z Żydówką ożenił się też jeden ze znanego rodu magnackiego Karol hrabia
   zamojski. Uczynił to dla podreperowania fortuny, bo jego wybranka, Róża
   Kronenberg, była córką słynnego przechrzty barona Kronenberga.
   Teofil Korab-Łaski  • Gość: chala szynki wieczorowe kursy nazizmu zaowocowaly IP: *.rdu.bellsouth.net 08.09.03, 04:42
   zalosnya petak. a popychadla takie jak ty to z aryjskiej strony przeszly na
   poslugantow?
   Gość portalu: polishAM napisał(a):

   ) Każdy może sobie sprawdzić swoje pochodzenie na podstawie tej rozprawki. W
   ) moim wypadku wychodzi z tego, że w małym procencie mam krew neofity czy
   ) przechrzty, jak kto woli od strony matki (nazwisko panieńskie babci).
   ) Oczywiście nie napiszę o które nazwisko się tu rozchodzi. I naturalnie nie
   ) zmienia to niczego, bo to Żydzi są nielojalni wobec Polski, a nie odwrotnie
   i
   ) tak to należy traktować. To Izrael i Żydzi stosują rasistowskie metody, a
   nie
   ) my Polacy więc Twój strzał był zupełnie nieistotny.
   )
   ) Już pismo „Biblioteka Warszawska" rocznik 1844 notuje, że nazwiska urobi
   ) one
   ) od miesięcy lub dni lub zaczynające się przysłówkiem „nowo" mogą należeć
   ) do
   ) ludzi pochodzenia żydowskiego, których antenaci zostali przechrztami już za
   ) Jagiellonów. Należą do nich m.in.: Majewski, Lipiński, Poniedzielski,
   ) Wrzesiński. Podobnie jest z Kwiatkowskimi i Kwiecińskimi - którzy brali
   ) chrzest w miesiącu kwietniu. A także ze Styczyńskimi, Czerwińskimi.
   ) Najwybitniejsi z nich to WACŁAW SIERPIŃSKI - profesor matematyki, czy
   ) Bolesław Czerwiński -, poeta i dziennikarz, autor dawnego komunistycznego
   ) hymnu „Czerwony Sztandar".
   ) Wśród nazwisk urobionych od dni tygodnia najczęstsze jest Niedzielski...
   ) eksponujące, że Żyd przyjął święcenie niedzieli i odżegnał się od szabasu.
   ) Najczęściej żydowskie pochodzenie wskazują nazwiska z przysłówkiem "nowo":
   ) Nowopolski, Nowakowski czy Nowicki (nowe Icki).
   ) Fakt, że Żydzi dokonywali konwersji na kato-licyzm nieprzymuszani przez
   ) nikogo, wskazują nazwiska Dobrowolski. Nie pochodzą one od miejscowości
   ) Dobra Wola, bowiem nigdzie w herbarzach nie występuje ono aż do XVII wie-
   ku.
   ) Istniała taka neoficka rodzina Dobrowolskich herbu Nałęcz... legitymująca
   ) się bardzo... nowym szlachectwem, bo nadanym po przejściu na katolicyzm w
   ) 1789 roku. Czyżby z tej żydo-neofickiej rodziny wiódł swą genealogię pan Na-
   ) łęcz - Marszałek Sejmu? Odmianą nazwiska Do-browolski jest Wolski. To jeden
   z
   ) nich byt... wielkim łowczym księcia Radziwiłta i cichym jego... bankierem i
   ) powiernikiem. Może to z tych kontaktów pochodzą wybitne rysy semickie wspót-
   ) czesnej gałęzi Radziwiłłów w polskim Sejmie i Senacie? Także oznaką
   ) zasymilowanego i wy-chrzczonego żydostwa są Krzyżanowscy -szlachta mająca w
   ) swych herbach krzyż (ale bywają też Krzyżanowscy herbu Dębno - bez krzyża i
   ) ci są aryjczykami).
   ) Często na przechrzczenie się wskazują nazwiska Nawrocki, wskazujące swym
   ) brzmieniem na przyjęcie katolicyzmu, czyli na nawrócenie się na wiarę
   ) prawdziwą. Również Żydem był przechrzta późny Lejba Blumental vel Leopold
   ) Belmont, wszechstronny acz niezbyt utalentowany publicysta. Kaleczył
   ) literaturę polską, tłumacząc ją na rytualny zlepek żydowskiej masonerii,
   ) czyli "esperanto". Za czasów carskich był więziony z powodu swych
   ) żydofilskich przekonań. Jako "chrześcijanin" zajmował się judaizacją społe-
   ) czeństwa polskiego; piejąc hymny pochwalne na cześć wielkości Żydów. Widać
   ) jaskrawo, że przejście na katolicyzm było parawanem do krzewienia żydowskiej
   ) ideologii oraz kahalnych dywersji w społeczeństwie polskim. W ostatnim
   ) okresie swego życia Belmont... stał się - dla niepoznaki - wojującym
   ) antyjudaistą. Zdawał sobie jednak
   ) I sprawę, że z żydostwem zerwać nie można.
   ) Znani wydawcy książek Bigeieisenowie (Że-lazkowie) wywodzili się z rodu
   ) Nachmana Kroch-mala. Ci przechrztowie wydawali chętnie wszystkie mistyczne
   ) utwory Mickiewicza i Słowackiego i gloryfikujące żydowskich bohaterów.
   ) Wielki potentat finansowy byt synem Szulima Blocha (po rosyjsku „pchła
   ) 221wink.
   ) Jego syn Bogumił przeszedł na kalwinizm. Przechrzścił się by sobie nie
   ) zamykać jako Żyd drogi awansu w karierze urzędnika carskiego. Potem - jako
   ) kapitalista - spekulował, finansując drogę żelazną Koluszki - Łódź. Główna
   ) jego działalność to spekulacje giełdowe w Rosji i łożenie sum na
   ) podnoszenie oświaty Żydów w Polsce. Przez całe życie - jak mówił -
   żałował;
   ) że zerwał z judaizmem i dalej czuł się Żydem.
   ) Genialny artysta, geniusz fortepianu Fryderyk Chopin byt z ojca Francuzem i
   ) matki... neofitki, przechrzczonej z żydostwa Justyny Krzyżanowskiej.
   ) Zżydzona została też rodzina hrabiów Droho-jowskich, ród dyplomatów
   ) austriackich, potem i polskich; przez małżeństwo Władysława hrabiego
   ) Drohojwskiego, pana na Falowcach pow. Kołomyja, konsula Austrii w
   Warszawie,
   ) który zaślubił... neofitkę z baronów Brunsteinów Miriam (Marię). .
   ) Żydem aż do chwil przedzgonnych byt Wi-Ihelm Feldmann - publicysta i
   historyk
   ) literatury
   ) polskiej, który całe swoje życie nie zdradzał żadnych predylekcji do
   ) chrześcijaństwa. Stworzył miesięcznik „Krytyka", starając się w nim być
   )
   ) apologetą żydostwa i wychowywać w redakcji młodych polskich żydofilów.
   Trwał
   ) całe życie przy judaizmie, przyjmując chrzest dopiero na łożu śmierci. W
   ) jego twórczości wiele jest o Żydach z małych miasteczek.
   ) Żydówką z matki-frankistki, Celiny Szymanow-skiej, była córka Adama
   ) Mickiewicza - Maria Gorecka (i wszystkie dzieci z tego związku).
   ) Wielu Żydów we Lwowie w XVIII już wieku, przyjmując status przechrzty,
   ) przyjmowało nazwisko Jeziorańscy. To z tych Jeziorański byt Jan
   Jeziorański,
   ) który przeniknął aż do ścisłego kierownictwa Rządu Narodowego w Powstaniu
   ) 1863 roku. Został powieszony na stokach cyta-deli warszawskiej.
   ) Głośny tenor, Jan Kiepura, miał matkę Żydówkę, z domu Najman. Jego dziadek
   ze
   ) strony matki byt w rodzinnym Pajęcznie krawcem-taciarzem. Brat matki,
   ) Herszlik Najman, był kantorem w synagodze w Rędzinie. To z tej rodziny
   ) odziedziczył Kiepura zdolności wokalne.
   ) Neofitą-przechrztą był też Juliusz Kleiner, pro-fesor Uniwersytetu we Lwowie
   ) w XIX wieku. Chętnie w swoich pracach badawczych eksponuje... motywy
   ) kabalistyczne w twórczości Mickiewicza.
   ) Żydem był aż do lat siedemdziesiątych swego życia (przechrzcit się dopiero
   ) wtedy) Aleksander Kraushar, historyk, który usiłowat przede wszystkim
   ) próbować czynić z Żydów „patriotów polskich". Zajmował się propagowaniem
   ) judaizmu w polskojęzycznym piśmie „Jutrzenka". Znana rodzina bankierów-
   ) finansistów, której antenat Lej-ba (Leopold) Kronenberg w 1845 r. przeszedł
   ) na kalwinizm, była znana jako jedna z pierwszych rekinów finansowych w
   ) Warszawie. Pozwalał dla splendoru uczestniczyć .w swym konsorcjum...
   ) arystokracji polskiej (Zamojscy, Potoccy). Dla pozyskania dla swych celów
   ) społeczeństwa polskiego wydawał polskojęzyczną „Gazetę Polską". To jego
   ) sportretował Kraszewski w powieści „Żyd". W owym czasie uważano go za
   ) intruza w społeczeństwie polskim. Prowadził działalność charytatywną w
   ) instytucjach żydowskich. Bardzo zażydzeni byli przez żydowskie małżeństwa
   ) przedstawiciele rodu hrabiów Lanckorońskich. Pierwszą dawkę krwi żydowskiej
   ) wprowadził dyplomata, Żyd z Polski Szafir, który przyjął prawosławie.
   ) Skoligacił się on z wieloma rodami arystokratycznymi. Wprowadził krew
   ) żydowską do około... dwudziestu rodów książęcych w Europie (niem. Holstein,
   ) nawet włoscy - ród Chiggich). Jedna z wnuczek Szafira wyszła za...
   hrabiego
   ) Potockiego, ambasadora Rosji w Neapolu, po-chodzącego z hetmańskiej gałęzi
   ) rodu Potockich herbu Piława, którego matka wywodziła się z książąt
   ) Sapiehów. Zaś córka Potockiego zrodzona z jego małżeństwa z Żydówką Szafirów-
   ) ną... została żoną... Kazimierza hrabiego Lanckorońskiego z linii
   ) wodzisławskiej. W ten sposób ród Lanckorońskich pochodził po kądzieli
   od...
   ) Żyda Szafira.
   ) Żydem byt zmarły w 1929 roku poeta, Antoni Lange. Był to rasowy semita
   ) implantowany
   • Gość: chala Zyc i prosperowac IP: *.rdu.bellsouth.net 08.09.03, 13:30
    ku wiecznemu utrapieniu szynek tego swiata to rozsadna reakcja na smieci yego
    rodzaju.
    rycho7 napisał:

    > Komentaz pelen nienawisci. Ochrzczenie sie jak widac nie zadawala katolikow.
    Co
    >
    > wiec ich zadowoli. Ukrzyzowanie - masowe wszystkich wiernych kk.
    >
    > Dla mnie niepojete.
   • oleg3 Re: tekst ciekawy komentarz zjadliwy 08.09.03, 15:37
    Założenie, że przyjęcie chrztu nie "likwiduje żydostwa" jest oczywiście
    niechrześcijańskie.

    I jeszcze 2 komentarze historyczne (tekst przejrzałem dość pobieżnie).

    1. Leśmian był rejentem czyli według dzisiejszej nomenklatury notariuszem, a
    nie adwokatem.

    2. O Stanisławie Poniatowskim - ojcu króla. Był to człowiek wybitny, znany w
    Europie. Doszedł do najwyższych godności, ożenił się z księżniczką Czartoryską
    (najwyższa półka w Europie - Czartoryscy to Olgierdowicze, "młodsi bracia"
    Jagiellonów). Plotka o nieślubnym i żydowskim pochodzeniu Stanisława
    Poniatowskiego powstała już w XVIII w. i była wykorzystywana przez przeciwników
    politycznych króla Stanisława Augusta.

    Ukłony
  • dachs Re: W nawiązaniu do artykułu Snajpera.Żyd czy Pol 08.09.03, 10:12
   Jakis czas temu z latwoscia dalem odpor na forum jakiemus zydowskiemu
   oszolomowi (sa tacy, sa), ktory dowodzil, ze Polska swoje osiagniecia
   zawdziecza wylacznie Zydom.
   Przyznam, ze wywody polishama sa duzo trudniejsze do odparcia.
   A te wywody na temat zydowskiej sztuki tej juz gdzies slyszalem.
   To sie wtedy nazywalo "entartete Kunst".
   Heil Ham.
  • Gość: eres Luki we wiedzy PolishAMa IP: *.szczecin.cvx.ppp.tpnet.pl 10.09.03, 22:09
   P. PolishAM i paru innych rasistów wykazuje duże luki w zagadnieniach
   teoretycznych, powinni więc czym prędzej swoją nazistowską wiedzę ugruntować
   sięgając do stosownych dzieł rasistowskich teoretyków. Na początek powinni
   gruntownie przestudiować nazistowski katechizm opracowany przez ideologa
   narodowego socjalizmu – Alfreda Rosenberga pt. >>Mit XX stulecia<< (Der Mythos
   des 20. Jahrhunderts). N.b. autora książki powieszono po procesie norymberskim.
   PolishAM ujawniając swoje niezbyt czyste aryjskie pochodzenie zapewne nie wie,
   co głosili hitlerowscy naziści. Dowodzili oni bowiem, że >>...mieszanie krwi
   aryjskiej z krwią ‘niepełnowartościowych’ prowadzi do osłabienia, a w
   perspektywie nawet do degeneracji rasy aryjskiej. Z tego właśnie względu
   wszelkie krzyżowanie rasy aryjskiej z niższymi rasami należy traktować
   jako ‘grzech pierworodny’ przeciwko krwi i rasie<<.
   Myślę, że mój komentarz będzie inspiracją dla p. polishAMa do bliższego
   zainteresowania się licznie niegdyś wydaną przez SS-Rasse- und
   Siedlungshauptamt (RuSHA) literaturą traktującą o rasie.
  • Gość: . Re: W nawiązaniu do artykułu Snajpera.Żyd czy Pol+ IP: *.swipnet.se 11.09.03, 11:40
   >>< Re: W nawiązaniu do artykułu Snajpera.Żyd czy Pol
   dachs 08-09-2003 10:12 odpowiedz na list odpowiedz cytując

   Jakis czas temu z latwoscia dalem odpor na forum jakiemus zydowskiemu
   oszolomowi (sa tacy, sa), ktory dowodzil, ze Polska swoje osiagniecia
   zawdziecza wylacznie Zydom.
   Przyznam, ze wywody polishama sa duzo trudniejsze do odparcia.
   A te wywody na temat zydowskiej sztuki tej juz gdzies slyszalem.
   To sie wtedy nazywalo "entartete Kunst".
   Heil Ham.

  • Gość: polishAM Re: W nawiązaniu do artykułu Snajpera.Żyd czy Pol IP: *.nas51.philadelphia1.pa.us.da.qwest.net 16.09.03, 04:35
   Przyznam, ze wywody polishama sa duzo trudniejsze do odparcia. A te wywody na
   temat zydowskiej sztuki tej juz gdzies slyszalem. To sie wtedy
   nazywalo "entartete Kunst". Heil Ham.
   borsuk

   To znaczy ja w zasadzie nie przedstawiłem swojego punktu widzenia, tylko
   pokazałem absurd twierdzenia Snajpera, że my Polacy jesteśmy Żydami. Pomimo, że
   jego rasistowskie kalkulacje są całkowicie prawidłowe. Przecież nauka
   jednoznacznie stwierdza, że pochodzimy od jednej matki więc jego wyliczenia nie
   mają żadnego znaczenia. Tym bardziej, że Żydzi nie są ani narodem (raczej
   wielonarodowym narodem), ani rasą tylko religią. Ktokolwiek twierdzi, że są oni
   semitami jest szaleńcą. Semitą był Jezus Chrystus i jego wygląd nie podlega
   dyskusji. Semitą jest również Osama bin Laden i nawet dziecko dostrzeże
   podobieństwo bin Ladena i świętego człowieka wiszącego na krzyżu. Przecież nikt
   na tym forum nie wysuwa pretensji wobec Żydów z powodu ich układu
   geneologicznego organizmu(human genomics), tylko wobec ich konkretnych akcji i
   udokumentowanych poczynań. Historia jest surowa i nieubłagana. Osoby
   pochodzenia żydowskiego dopuściły się największych zbrodni w historii świata. I
   pisanie o tym powinno być cnotą bez znaczenia, czy jest to nazywane
   antysemityzmem, czy też zwykłą próbą zatuszowania zamożnych przedstawicieli
   światowej finansjery, przemysłu i polityki. Te sprawy trzeba i należy
   rozpowszechniać. I nie należy się poddawać zastraszeniu i innych metod
   stosowanych przez media (wiadomo jakich). Trzeba mieć odwagę, honor i mądrość,
   żeby odróżnić co jest w tej masowej propagandzie prawdą, a co jest zwykłym
   oszustwem w celu osiągnięcia partykularnych korzyści.
   PS. Przepraszam za zwłokę w response, ale jestem zawalony pracą. Podam również
   link do rozważań Snajpera, albo najlepiej zacytuję jego treść.
   • Gość: polishAM Przedstawiam oryginalny post Snajpera. No comments IP: *.nas51.philadelphia1.pa.us.da.qwest.net 16.09.03, 04:44
    Autor: snajper55
    Data: 05.09.2003 13:14 + odpowiedz na list    --------------------------------------------------------------------------------
    Niektórzy badacze czystości rasowej twierdzą, że pochodzenie trzeba badać do
    jedenastego pokolenia. No to policzmy. Każdy z nas ma dwoje rodziców,
    przodków. Każdy z naszych przodków też miał dwoje rodziców. Tak więc z każdym
    pokoleniem liczba przodków rośnie dwukrotnie. Gdy dojdziemy do jedenastego
    pokolenia okaże się, że jest ono gromadką 2048 ludzi żyjących koło 1783 roku
    (licząc po 20 lat na pokolenie). Jak się dziś szacuje, w Polsce mieszkało
    wtedy około 14 milionów osób, z czego 0,8 miliona Żydów. Tak więc
    statystycznie rzecz biorąc, wśród naszych 2048 przodków znajdziemy jakichś
    116 Żydów. Wnioski z tego są dla tych co to pejsatych nie lubią dość
    opłakane.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka