Dodaj do ulubionych

Kłótliwi Polacy ....

15.04.09, 09:56

Spotkanie przywódców państw NATO – zorganizowane z okazji wizyty
prezydenta Obamy w Europie – okazało się fiaskiem.

Nie tylko odżyła zimnowojenna zasada "Rosja przede wszystkim", ale i
brak konkretów (dodatkowych pieniędzy i wzmocnienia militarnego) w
sprawie Afganistanu oraz dystans USA wobec kontynuowania projektu
tarczy antyrakietowej sprawiły, iż ów szumnie zapowiadany szczyt
zakończył się na niczym. Nawet byłe państwa komunistyczne nie
zdołały wpłynąć na minimalną choćby zmianę kursu zachodniego paktu,
wyraźnie zmierzającego ku powolnemu odchodzeniu do lamusa historii.
Tylko kraje wschodniej Europy mogłyby ożywić NATO przez nadanie mu
nowego kierunku politycznego – zaangażowanie w szerzenie demokracji
na Wschód, wpierw na Ukrainie i w Gruzji. Zachód tego zdecydowanie
nie chce, preferując "ustawienie na nowo" stosunków z Moskwą, zaś
nowi członkowie nie mają wystarczającej siły nacisku. Jak zresztą
mogą mieć, kiedy największe z tych państw – Polska – zachowuje się
zupełnie niepoważnie. Staje się raczej pośmiewiskiem, którego nie
sposób brać poważnie.
Kraj znany już w Europie z kłótliwych polityków, którzy swe prywatne
animozje wynoszą na forum publiczne, i tym razem w Strasburgu dał
popis nieodpowiedzialności. Prezydent Lech Kaczyński poparł
kandydaturę Andersa Rasmussena na szefa NATO. Na co premier Donald
Tusk gniewnie zareagował, iż prezydent nie postępuje zgodnie z
rządowymi instrukcjami, które przewidują poparcie dla innego
kandydata. Naturalnie miał na myśli ministra Radosława Sikorskiego.
Prezydent państwa nie jest zobowiązany rządowymi instrukcjami i na
to publicznie Kaczyński zwrócił uwagę premierowi, ku uciesze
zebranych świadomych tego, że prezydent sytuuje się ponad rządem, a
nie jest częścią gabinetu. Ostra wymiana zdań między polskimi
politykami trwała jeszcze trochę wraz z wzajemnymi pomówieniami o
nadużycie alkoholu i właściwie skompromitowała jakąkolwiek sprawę,
jaką ewentualnie byłe państwa komunistyczne mogłyby wnieść na forum
NATO.
Zachowanie polskich polityków przekonało przedstawicieli NATO, że
inicjatyw z tej strony (jak poparcie dla Ukrainy i Gruzji, apele o
ostrożność wobec Rosji) nie należy brać poważnie, bo jest to kraj
nieodpowiedzialny. Wszelka więc polityka sojuszu, która mogłaby się
oprzeć na największym partnerze wschodniej flanki NATO, zostaje z
góry przekreślona.
No cóż... mamy, co mamy. Na choćby nieco większy format polskich
polityków nie ma co liczyć, Amerykanie mają coraz większą pewność,
iż NATO jako całość stało się organizacją niemożliwą do
pokierowania, a zachodnie państwa (z niewielkimi wyjątkami) nie
widzą interesu w dalszym utrzymywaniu sojuszu, który w swej
dotychczasowej postaci stracił rację bytu. Istnieć jeszcze może całe
lata, ale tracić będzie na znaczeniu.

Quelle PDN-NY(CK)
Obserwuj wątek
  • hasz0 z wyjątkiem hasza..napominanie nie jest wyzwiskiem 15.04.09, 10:05
   gdybym choć 1/100000000000000000000000000000000000
   wyzwisk jakie rzucono we mnie od 10 lat miał oddać widzielibyście
   kilka lat same kreski!

   ###############################################
   hugo2 - dość głupio cytujesz zachodnie bzdety bez najmniejszego
   chocby komentarza.

   Kłotliwi? ........jeśli jedna strona prowokuje
   w obcym interesie.........


   ....a druga mocno obrzygana i sponiewierana, zniechęcona
   baranim uporem oszczerców - mimo wszystkich urazów - nadal dąży do
   zgody majac narodowy interes na względzie ...
   - to jak mozna ją nazwać też kłotliwą?

   PARANOJA.........efekt jaki każdy już widzi
   Rostkowski zadłużony w Anglii wszystko zrobi by umocnić złotego w
   kryzysie
    • hasz0 ________________________Odwrotka Co jeno ostała? 15.04.09, 10:18
     W ciągu swego długiego panowania uczyniła bardzo wiele, zarówno w
     dziedzinie stosunków zagranicznych, jak i wewnętrznych, dla
     wzmocnienia potęgi państwa, władzy centralnej i absolutyzmu
     panującego. W okresie jej rządów terytorium Rosji znacznie się
     powiększyło, a ludność z 20 wzrosła do ok. 35 mln. Przyczyniło się
     do tego, między innymi, zorganizowanie masowego osadnictwa
     kolonistów niemieckich na górnym Powołżu, gdzie zapewniono im ulgi
     podatkowe, wolność wyznania i opiekę prawną.
     W latach 1762-66 przeprowadzono w Rosji sekularyzację dóbr
     duchownych. Cerkwie i klasztory przeszły na utrzymanie skarbu
     państwowego, który przejął posiadane przez nie majątki ziemskie,
     obejmujące około 900 tysięcy poddanych. Grunty użytkowane
     bezpośrednio przez chłopów zostały przekazane im na własność, a
     obowiązki pańszczyźniane nieco pomniejszone.
     Katarzyna II była bardzo aktywna w sprawach stosunków z Polską. Po
     śmierci w 1763 r. króla polskiego Augusta III Wettina, jego
     następcą, za jej żądaniem i działaniem, został stolnik litewski
     Stanisław August Poniatowski. Był on byłym faworytem Katarzyny II, a
     koronacja odbyła się 25 listopada 1764 r., w dniu imienin
     protektorki. Częściowo z jej inspiracji w 1767 r. zawiązała się w
     Radomiu Konfederacja Generalna przeciwko królowi i reformom Familii,
     jak nazywano stronnictwo Czartoryskich i Poniatowskich. Gdy potem
     sejm konfederacyjny 1767-1768 uchwalił tzw. Prawa Kardynalne, to
     poseł rosyjski Nikołaj Wasiljewicz Repnin sprawił, że gwarantem tych
     praw została Rosja.
     Na Sejmie Repninowskim, prócz utrzymania dotychczasowych praw
     szlacheckich, zgłoszone zostały też m.in. postulaty równouprawnienia
     innowierców. Głównie przeciwko tym zamiarom konserwatywna szlachta
     zorganizowała w lutym 1768 r. Konfederację barską, jaka wszczęła
     wojnę domową przeciwko królowi i przeciwko Rosji w obronie starej
     wolności szlacheckiej i niepodległości. Gdy wojska rosyjskie
     spacyfikowały konfederatów w Barze, przenieśli oni działania wojenne
     na Ukrainę, licząc na włączenie się do wojny Turcji. Wybuchło tam
     wtedy powstanie pańszczyźnianego chłopstwa ukraińskiego przeciwko
     Polakom. Katarzyna II odegrała w nim dwuznaczną rolę. Wpierw po
     cichu je poparła, a następnie pomogła wojskom koronnym w jego
     stłumieniu.
     Faktycznie rosyjskie walki z konfederatami barskimi wykorzystała
     Turcja i w październiku 1768 r. wypowiedziała wojnę Rosji. Katarzyna
     II zaproponowała wówczas Stanisławowi Poniatowskiemu przystąpienie
     Rzeczypospolitej do wojny z Turcją i gotowa była oddać pod jego
     naczelne dowództwo również wojska rosyjskie. Obie propozycje król
     Polski odrzucił. Wojna rosyjsko-turecka rozwijała się niepomyślnie
     dla Turcji, między innymi rosyjska flota bałtycka, po opłynięciu
     Europy, w bitwie w Zatoce Czesmeńskiej w 1770 r. zniszczyła turecką
     marynarkę wojenną. Wojna trwała do 1774 r. i zakończyła się
     korzystnie dla Rosji, która powiększyła swe terytorium w rejonie
     Krymu, uzyskała szerszy dostęp do Morza Czarnego, prawo korzystania
     z przejazdu swych statków i okrętów wojennych przez Bosfor,
     nastąpiło uniezależnienie Chanatu Krymskiego od Turcji itp.
     Z kolei zaangażowanie Rosji w wojnie z Turcją postanowił wykorzystać
     król pruski Fryderyk II dla zajęcia Pomorza Gdańskiego,
     oddzielającego jego prowincję Magdeburgię od Prus Książęcych.
     Zaproponował więc rozbiór Rzeczypospolitej pomiędzy Prusy, Rosję i
     Austrię. Po dłuższym wahaniu Katarzyna II, która była raczej
     zainteresowana w utrzymaniu w całości Rzeczypospolitej, jako swego
     protektoratu, uległa namowom i zgodziła się na rozbiór niesfornej
     Polski. Podpisanie traktatów rozbiorowych nastąpiło w Petersburgu 5
     sierpnia 1772 r. Rosja zajęła tereny wokół Połocka, Witebska,
     Mohylewa i Orszy, utrzymując nadal swój protektorat nad resztą
     Rzeczypospolitej.
     Jeszcze w czasie trwania wojny rosyjsko-tureckiej o Krym, w styczniu
     1773 r., na Powołżu w Rosji wybuchło wielkie powstanie chłopskie.
     Jego przywódca, zbieg z armii rosyjskiej, Jemielian Wasiliewicz
     Pugaczow, podawał się za cara Piotra III, niby cudem ocalonego z
     zamachu na jego życie. Mistyfikacja ta miała na celu zyskanie
     przychylności ludności chłopskiej, która z władzą carską wiązała
     nadzieję na poprawę swego bytu. Faktycznie powstanie poparte zostało
     z entuzjazmem przez ludność wiejską całego Powołża, a także przez
     robotników manufaktur i hut na Uralu, żyjących też w wielkiej nędzy.
     Tysięczne oddziały Pugaczowa odbyły daleki rajd wzdłuż rzek Uralu,
     Kamy i Wołgi, zdobywając liczne miasta i siejąc popłoch wśród
     szlachty i ziemiaństwa. Powstanie trwało prawie 3 lata i stłumione
     zostało dopiero przez oddziały wojskowe Suworowa, już po zakończeniu
     wojny z Turcją. Przywódca rebelii Pugaczow został stracony
     publicznie w styczniu 1775 roku w Moskwie na placu Bołotnym.
     Powstanie wykazało słabość i nieudolność władz terenowych, więc
     Katarzyna II dokonała gruntownej reformy struktur administracyjnych
     Rosji. Imperium podzielono na 50 guberni po 300-400 tysięcy
     mieszkańców każda, a te na powiaty po 20-30 tys. ludzi, określone
     też zostały ściśle kompetencje organów i urzędów zarządzających,
     sądowych i skarbowych. Utwierdzono prawa i zwiększono zakres
     samorządności szlachty, wprowadzono różne przywileje dla miast,
     których celem była stymulacja rozwoju kapitału handlowego i
     manufaktur. Oczywiście decyzje zasadnicze, wojsko i polityka
     zagraniczna zachowane zostały nadal w gestii władzy centralnej, to
     jest absolutystycznego imperatora.
     W polityce zagranicznej Katarzyna II starała się zachować dystans do
     wszelkich konfliktów, rozgrywających się w środkowej czy zachodniej
     Europie. Np. nie przyłączyła się do blokady handlowej Ameryki
     Północnej w trakcie trwającej tam wojny niepodległościowej przeciwko
     Anglii. Natomiast dyplomacja rosyjska nieustannie koncentrowała się
     na regionie Morza Czarnego. W 1783 r. zmuszono chana krymskiego do
     abdykacji i natychmiast wojska carskie zajęły Półwysep Krymski i
     wszystkie pozostałe tereny Chanatu Krymskiego. Od razu rozpoczęto
     też wielką, planową kolonizację nowych terenów, przesiedlając
     dziesiątki tysięcy chłopów, głównie z Powołża, oraz zakładając
     szereg nowych miast i portów, jak Symferopol, Sewastopol, Chersoń,
     Odessa i inne.
     Faktycznie rozwój gospodarczy Krymu i całego północnego wybrzeża
     Morza Czarnego był bardzo szybki. By o tym przekonać się naocznie,
     Katarzyna II urządziła w 1787 r. uroczystą wyprawę swego dworu na te
     nowe ziemie, których pozyskanie dla Rosji było głównym jej celem,
     jako cesarzowej imperium. W trakcie podróży spotkała się w Kaniowie
     nad Dnieprem z królem Polski St. Poniatowskim, swym kochankiem
     sprzed ponad trzydziestu lat, a w Chersoniu z cesarzem austriackim,
     Józefem II. Zarządca południowej Rosji książę Potiomkin nie
     szczędził pieniędzy i starań, by dostojnym gościom jak najlepiej
     zaprezentować swe osiągnięcia, kazał nawet pobudować makiety wiosek
     (wsie potiomkinowskie) które oglądane z daleka, miały świadczyć o
     zaludnieniu pustych stepów.
     Przez cały XVIII w. trwała też kolonizacja rosyjska północnej części
     kontynentu azjatyckiego. Do 1784 r. Rosjanie zajęli już ostatnie
     dalekowschodnie terytoria Azji, to jest Kamczatkę i Półwysep
     Czukocki, a także opanowali Alaskę na kontynencie Ameryki Północnej.
     Wszędzie tam budowali drewniane forty i osady handlowe.
     W 1787 r. Turcja, nie mogąc przeboleć straty Krymu, wdała się w
     czwartą już wojnę z Rosją. Początkowo Rosjanie, i sprzymierzeni
     Austriacy, ponosili klęski, co zachęciło również Szwecję do
     wypowiedzenia wojny Rosji. Ale po 1789 r. sytuacja wojenna się
     odmieniła. Pierwsza z wojny wycofała się Szwecja, nie uzyskując
     żadnych sukcesów. Jako druga Austria, a to na skutek śmierci cesarza
     Józefa II. Zaś po serii klęsk w Mołdawii i nad Dunajem, o pokój
     poprosiła także Turcja. Traktat pokojowy z 1792 r. potwierdził
     wszystkie dotychczasowe zdobycze Rosji na
      • hasz0 ________Inna____Odwrotka--jaką nam szykują 15.04.09, 10:59
       www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20090415&id=po23.txt
       Jeśli ulegniemy naciskom zachodnich inwestorów i zaczniemy kupować
       zachodnie banki przez państwowe instytucje, takie jak PKO BP lub
       PZU - cały ten ambaras spadnie właśnie na nas.
       --------------
       Zachodni inwestorzy na bardzo korzystnych warunkach przejęli nasze
       banki i przez lata prosperity znakomicie zarabiali,

       teraz, gdy przyszedł kryzys, najchętniej sprzedaliby te banki i
       wycofali kapitały z Polski, aby poprawić sytuację swoich centrali.

       Nie WOLNO dać się nabrać na "patriotyczne" hasła w
       rodzaju: "Wykupimy z powrotem nasze banki!". Dlaczego? Bo ten, kto
       zarabiał, teraz powinien płacić, a nie na odwrót.

       Dopóki banki pozostają w rękach zagranicznych - ich właściciele
       zmuszeni są, nie bacząc na kryzys, organizować niezbędne zasilanie
       walutowe, ściągając środki z zagranicznych centrali. To oni muszą
       przekonywać swoje banki-matki w Londynie, Berlinie i innych
       stolicach zachodnich, aby składały w polskich spółkach-córkach
       lokaty, udzielały pożyczek, linii kredytowych, aby je uchronić przed
       bankructwem. Banki-matki z kolei muszą przekonywać rządy zachodnie,
       aby udzieliły im pomocy publicznej, oraz klientów - aby lokowali w
       nich swoje depozyty.

       _____Będą to robiły z pewnością skuteczniej niż nasz rząd._______
       • rycho7 Re: ________Inna____Odwrotka--jaką nam szykują 15.04.09, 11:09
        hasz0 napisał:

        > Jeśli ulegniemy naciskom zachodnich inwestorów i zaczniemy kupować
        > zachodnie banki

        Zapewniam Cie, ze nie zamierzam kupowac bankow.

        Ponadto Tusk podchodzi do "kryzysu" bardzo liberalnie, co popieram. Przewrocilo
        sie, niech lezy. Bankructwa eliminuja zlych przedsiebiorcow. Przykladowo
        haszystow. Telegrafujacych zyski na konto mamusi.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka