Dodaj do ulubionych

Pisanie prac maturalnych z języka polskiego.

08.02.08, 20:55
Pisanie prac maturalnych z języka polskiego.

Dwóch studentów filologii polskiej, finalistów olimpiady polonistycznej, oferuje:

- pisanie tekstów prezentacji maturalnych
- sporządzanie bibliografii i konspektów
- poprawianie gotowych tekstów prezentacji pod względem stylistycznym,
rzeczowym i językowym

Nasza pomoc była przyczyną wielu maturalnych sukcesów.

Kontakt: maturazpolskiego@gmail.com
Obserwuj wątek
  • wero111 Prezentacje Maturalne 07.12.08, 11:33
   Witam serdecznie

   Jestem studentką dziennikarstwa i socjologii. Od 4 lat solidnie i szybko piszę
   prezentacje, które oceniane są bardzo wysoko (18-20pkt). Wychodzę z założenia,
   że nie ma tematu, na który nie można by ciekawie napisać. Na życzenie
   przygotowuję też prezentacje multimedialne.

   Chętnych proszę o kontakt mailowy: wnowak19@poczta.fm
   Cena: 100.00 zł (prezentacja + konspekt)
   • maturazpolskiego Re: Prezentacje Maturalne 07.01.09, 16:27
    Piszemy prezentacje maturalne z języka polskiego Szybko i pewnie

    Witaj,

    Potrzebujesz pomocy w napisaniu prezentacji maturalnej z języka polskiego?
    Nie masz na to czasu i chcesz, aby ktoś zrobił to za Ciebie?
    Nie wiesz jak napisać konspekt, bibliografię itp.?
    To bardzo dobrze trafiłeś!
    Grupa studentów filologii polskiej, finalistów olimpiady polonistycznej, oferuje:

    - pisanie tekstów prezentacji maturalnych
    - sporządzanie bibliografii i konspektów
    - poprawianie gotowych tekstów prezentacji pod względem stylistycznym, rzeczowym
    i językowym

    Nasza pomoc była przyczyną wielu maturalnych sukcesów.

    Gwarantujemy unikalność każdej pracy.

    Poniżej zamieszczamy przykładowy fragment pracy:

    " Antagonizowanie, przeciwstawianie sobie przeróżnych wartości od zawsze
    towarzyszyło literaturze i pozostałym sztukom, gdyż za pomocą kontrastu właśnie
    najłatwiej uwydatnić różnice pomiędzy dwiema stronami barykady. Jedną z
    podstawowych par kategorii, które artyści z wielką ochotą konfrontowali i
    konfrontują nadal ze sobą, są pojęcia dobra i zła. Temat to o tyle istotny, iż
    dotyka każdego człowieka, pod każdą szerokością geograficzną, i w każdym
    momencie życia, natomiast różnicowaniu ulegał sam sposób pojmowania tych
    najważniejszych wartości etycznych. Jako że ich nosicielami są ludzie to w
    sztuce wyodrębnić można - poza niezwykle liczną kategorią postaci
    niejednoznacznych etycznie - dwie zasadnicze klasy: bohaterów pozytywnych i
    negatywnych. Tą drugą dziedziną, owymi "czarnymi charakterami" chciałbym się
    dzisiaj zająć, lecz zanim przystąpię do prezentowania ich na wybranych przeze
    mnie przykładach, zdefiniuję pokrótce tę liczną grupę, a także uściślę
    problematykę mojej prezentacji."

    Zainteresowany? Napisz, na pewno odpiszemy.
    Kontakt: maturazpolskiego@gmail.com
    Numer gg: 959065
    • strachp0myslec Re: Prezentacje Maturalne 18.02.10, 13:42
     Pisanie prac maturalnych z języka polskiego.
     Piszę gotowe prace, bibliografie, konspekty
     Poprawię gotową pracę
     Dam wskazówki, przykładowe pytania do prezentacji!
     517-247-414
     • mlodshaa Re: Prezentacje Maturalne 24.10.10, 20:17
      Studentka historii i filologii polskiej:

      - napiszę pracę maturalną z języka polskiego wraz z prezentacją lub bez
      - sporządzę konspekt/bibliografię
      - poprawię błędy stylistyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, itp. w pracach dyplomowych
      - zajmę się graficznym rozplanowaniem tekstu w pracach dyplomowych
      - napiszę pracę dyplomową na dowolny temat

      Kontakt: sylwia396@gmail.com

      Pozdrawiam :)
    • litera-turka Re: Prezentacje Maturalne 27.09.10, 09:44
     Oryginalne i profesjonalne pisanie prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, zaliczeniowych, przez doświadczony zespół absolwentów wyższych uczelni państwowych.Zapewniamy wysoką jakość, rzetelność, terminowość, anonimowość.

     aalicja@onet.pl
   • pisanieprac4 Re: Prezentacje Maturalne 30.11.12, 14:23
    Gotowe prezentacje maturalne z języka polskiego

    info@prezentacjamaturalna.com.pl
    GaduGadu: 36862520
    Lista prac www.prezentacjamaturalna.com.pl


    1 ,,Odwołując się do konkretnych przykładów tekstów reklam, scharakteryzuj język reklam i określ jego funkcje’’
    2 „...Nasi „bracia mniejsi” w literaturze. Omów różne funkcje zwierząt w wybranych utworach
    3 „I nie miłować ciężko i miłować nędza”- (M. Sęp -Szarzyński).Przedstaw dylematy miłosne kochanków wybranych epok literackich
    4 Adaptacja filmowa dzieła literackiego, jako sposób nowego spojrzenia na utwór. Omów na wybranych przykładach
    5 Adaptacja filmowa wzbogaca czy zubaża dzieło literackie Porównując filmy z ich literackimi pierwowzorami, oceń adaptację
    6 Adaptacja filmowa, a pierwowzór literacki. Ukaż podobieństwa i różnice na wybranych przykładach
    7 Adaptacja utworów literackich, jako sposób ich interpretacji przez reżysera, scenarzystę... +PPT
    8 Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej w twórczości Andrzeja Wajdy
    9 Adaptacje filmowe ostatnich lat. Porównaj wybrane filmy z ich literackimi pierwowzorami
    10 Afryka i jej mieszkańcy, jako temat różnych tekstów kultury XIX i XX wieku. Przedstaw na trzech-czterech wybranych przykładach.
    11 Akt tchórzostwa czy akt odwagi Omów motyw samobójstwa, analizując wybrane utwory literackie różnych epok
    12 Analizują odpowiednie przykłady literackie z różnych epok przedstaw zmieniający się obraz Warszawy
    13 Analizując celowo wybrane utwory z różnych epok, przedstaw różne ujęcia motywu wesela w literaturze i omów ich funkcje
    14 Analizując wybrane dzieła Adama Mickiewicza omów ich związek
    15 Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie, opowiedz, jak sztuka ukazuje małżeństwo
    16 Analizując wybrane przykłady, wykaż trwałość inspiracji biblijnych w różnych dziedzinach sztuki i w literaturze różnych epok.
    17 Analizując wybrane utwory literackie, uzasadnij słuszność stwierdzenia, że odwaga jest potrzebna nie tylko w bitwie
    18 Analizując wybrane utwory literackie, uzasadnij słuszność stwierdzenia, że odwaga jest potrzebna nie tylko w bitwie
    19 Analizując zgromadzony materiał językowy, przedstaw i omów obraz świata funkcjonujący w języku subkultury młodzieżowej
    20 Antyczna i Szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Porównaj, zestawiając wybrane utwory
    21 Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach.
    22 Artysta jako bohater utworu literackiego. Omów problem na podstawie celowo wybranych utworów literackich
    23 Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach
    24 Ballada literacka i muzyczna - podobieństwa i różnice. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach
    25 Bezdomny nie zawsze oznacza „bez domu”. O motywie bezdomności, sieroctwie i obcości w literaturze polskiej oraz powszechnej
    26 Bezkompromisowość i kompromis. Scharakteryzuj postawy wybranych bohaterów literackich różnych epok
    27 Biesiada, zabawa jako motywy literackie. Omów zagadnienie, interpretując utwory literatury renesansu, Młodej Polski.
    28 Biesiadowanie, kult stołu, polska sztuka kulinarna. Analizując wybrane utwory porównaj sposób przedstawienia tematu
    29 Biografia jak klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw na wybranych przykładach
    30 Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. (Kochanowski i Mickiewicz)
    31 Biografia może być kluczem do odczytania twórczości pisarza. Uzasadnij słuszność tej tezy (Borowski)
    32 Błędy językowe w prasie lokalnej
    33 Błędy językowe. Zanalizuj zjawisko na podstawie danych przykładów z radia, telewizji i prasy
    34 Bogurodzica jako bohaterka utworów literatury polskiej. Przedstaw jej wizerunek, odwołując się do wybranych przykładów
    35 Bohater filmowy a bohater literacki - podobieństwa i różnice w sposobie kreowania postaci.
    36 Bohater literacki - mój imiennik. Przedstaw jego kreacje w wybranych utworach literackich
    37 Bohater literacki i jego filmowe wcielenie. Porównaj na przykładzie filmowej adaptacji
    38 Bohater literacki mój imiennik(ANNA). Przedstaw jego kreacje w wybranych utworach literackich
    39 Bohater literacki wobec różnych doświadczeń życiowych. Na przykładzie wybranych utworów literackich ukaż portrety psychologiczne
    40 Bohater literacki, który nie akceptuje swojego miejsca i swojego czasu. rozważ istotę buntu...
    41 Bohater negatywny w literaturze-przedstaw najciekawsze kreacje i ich funkcje w wybranych utworach
    42 Bohater rycerz w twórczości J. R. Tolkiena i A. Sapkowskiego. Analizując wybrane utwory pisarzy, przedstaw
    43 Bohater tragiczny w literaturze antycznej romantycznej i współczesnej. Przedstaw sposoby jego kreowania.
    44 Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Dokonaj porównania na podstawie wybranych utworów.
    45 Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw i porównaj
    46 Bohater tragiczny w literaturze. Zaprezentuj sylwetki wybranych postaci i zanalizuj źródła ich tragizmu.
    47 Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu, odwołując się do wybranych przykładów
    48 Bohaterowie i świat przedstawiony w prozie Stephena Kinga. Na podstawie wybranych utworów scharakteryzuj typy postaci i obrazy przestrzeni
    49 Bohaterowie i świat przedstawiony w prozie Stephena Kinga. Na podstawie wybranych utworów scharakteryzuj typy postaci i obrazy
    50 Bohaterowie literaccy - samotnicy z wyboru czy z konieczności Omów na podstawie wybranych utworów
    51 Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia
    52 Bohaterowie obłąkani w dramatach W. Szekspira. Analizując teksty porównaj wybranych bohaterów, biorąc pod uwagę przyczyny.
    53 Bohaterowie oddani pracy w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
    54 Bohaterowie polskiej powieści międzywojennej w poszukiwaniu celu i sensu życia. Zanalizuj problem na wybranych przykładach
    55 Bohaterowie polskiej powieści międzywojennej w poszukiwaniu celu i sensu życia
    56 Bohaterowie samotni z wyboru i z konieczności. Omów kreacje i funkcje tego typu postaci literackich w wybranych utworach
    57 Bohaterowie trudnych doświadczeń i wyborów. Problem narkomanii i innych uzależnień w literaturze i filmie.
    58 Bohaterowie z kainowym piętnem. Omów wpływ popełnionej zbrodni na życie wybranych postaci literackich.
    59 Bohaterstwo i tragizm żołnierzy polskich w czasie II wojnie światowej. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów z literatur
    60 Bóg w literaturze. Porównaj różne jego kreacje w wybranych utworach
    61 Bunt i pokora jako przeciwstawne postawy wobec świata.
    62 Bunt jako postawa wobec świata. Przedstaw jego przejawy i konsekwencje, odnosząc się do wybranych przykładów literackich
    63 Bunt prometejski a bunt lucyferowy
    64 Carpe diem - piewcy radości życia i urody codzienności. Przedstaw na podstawie wybranych utworów różnych okresów literackich
    65 Cechy języka dziennikarzy i komentatorów sportowych. Omów na wybranych przykładach
    66 Charakterystyka bohatera romantycznego. Wykorzystaj wybrane teksty epoki
    67 Choroba jako jedno z ludzkich doświadczeń. Omów na przykładzie wybranych utworów z literatury polskiej
    68 Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literatury. Rozwiń temat na przykładzie co najmniej trzech postaci.
    69 Cierpienie niewinnych, czyli dramat holocaustu. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów literackich
    70 Cierpienie, jako nieodłączny element miłości. Rozważ problem odwołując się do wybranych dzieł
    71 Co czytają bohaterowie literaccy Analizując celowo wybrane utwory wskaż przykłady bohaterów
    72 Co kieruje bohaterami, którzy decydują się popełnić zbrodnię Rozważ zagadnienie, odwołując się do przykładów z różnych epok
    73 Co mówi poezja II połowy XX wieku o kryzysie kultury Analizując celowo wybrane teksty literackie omów to zagadnienie
    74 Codzienność jako temat literacki. Przedstaw zagadnienie, wykorzystując twórczość wybranej epoki
    • pisanieprac4 Re: Prezentacje Maturalne 30.11.12, 14:24
     info@prezentacjamaturalna.com.pl
     GaduGadu: 36862520

     78 Czego boi sie współczesny człowiek Odpowiedz na pytanie, odwołując sie do wybranych utworów literackich XX i XXI wieku
     79 Człowiek jako ofiara wojny. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł literatury współczesnej
     80 Człowiek kowalem swego losu. Na przykładzie wybranych bohaterów literackich rozważ słuszność tej tezy
     81 Człowiek nie urodził się sobie. Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu.
     82 Człowiek poszukujący swego miejsca w świecie . Na wybranych przykładach z literatury omów rożne postawy bohaterów literackich
     83 Człowiek w godzinie próby. Omów temat na podstawie analizy wybranych przykładów literackich
     84 Człowiek w obliczu śmierci. Zanalizuj wybrane dzieła literatury i innych dziedzin sztuki. +PPT
     85 Człowiek w poetyckim zwierciadle bajek Ignacego Krasickiego . Scharakteryzuj zagadnienie, analizując wybrane utwory
     86 Człowiek w sytuacji ekstremalnej. Scharakteryzuj postawy bohaterów, analizując celowo dobrane teksty literatury obozowej
     87 Człowiek wobec zła. Scharakteryzuj różne postawy, odwołując się do wybranych utworów literackich
     88 Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych - faszyzmu i stalinizmu. Omów problem, interpretując stosowne utwory(np. Borowski, Czapski, Grudziński, Moczarski, Nałkowska i in.)
     89 Cztery pory roku jako metafora ludzkiego życia. Omów funkcjonowanie tego motywu,
     90 Czy człowiek jest istotą wolną. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych tekstów literackich
     91 Czy język może być przedmiotem Manipulacji. Zaprezentuj problem odwołując się do wybranych przykładów
     92 Czy teksty wybranych przez Ciebie piosenek rockowych mogą być poezją Dokonaj analizy utworów XX i XXI w
     93 Czynniki egzystencjalne kształtujące charakter twórczości Magika lidera zespołu Paktofonika. Omów zagadnienie, analizując treść
     94 Degradacja człowieczeństwa i próby jej przezwyciężenia. Omów problem, odwołując się do przykładów
     95 Dekalog człowieka w czasie wojny. Omów na wybranych przykładach +PPT
     96 Detektywi w powieściach i adaptacjach filmowych. Omów temat na wybranych utworach XIX i XX wieku
     97 Diabeł i jego funkcje w literaturze i sztuce. Przedstaw motyw na wybranych przykładach. +PPT
     98 Diabły, demony, czarownice w literaturze polskiej i światowe. Na podstawie wybranych utworów literackich
     99 Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne, zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny
     100 Do jakich refleksji nad losem człowieka uwikłanego w historię skłoniła Cię literatura lagrowa i łagrowa Odwołaj się do 3-4 utworów
     101 Dobro i zło jako motywy literackie. Omów zagadnienie odwołując sie do wybranych utworów.
     102 Dokonaj analizy języka reklam, wyjaśnij jaki obraz świata kreują
     103 Dokonując analizy języka piosenek jednego z wykonawców (zespołów) muzyki spółczesnej, wyjaśnij zasadność doboru środków
     104 Dokonując analizy języka piosenek jednego z zespołów lat dziewięćdziesiątych i późniejszych, wyjaśnij zasadność doboru środków
     105 Dokonując analizy języka piosenek wybranego zespołu wyjaśnij, jaki świat one kreują. +PPT
     106 Dokonując analizy wybranych utworów, przedstaw propozycję dekalogu, według którego człowiek powinien postępować w życiu
     107 Dokonując językowej analizy reklam przedstaw jaki obraz świata kreują. odwołaj się do konkretnych przykładów
     108 Doświadczenia życiowe a kształtowanie się osobowości i psychiki bohatera literackiego
     109 Dramat młodzieży polskiej w literaturze wojenno-okupacyjnej. Przedstaw i wyjaśnij jego źródła i konsekwencje w oparciu o wybrane
     110 Duchy, mary i upiory w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
     111 Dwie realizacje filmowe jednego dzieła literackiego. Porównaj, analizując wybrane przykłady
     112 Dwory i dworki szlacheckie analizując wybrane teksty literackie, przedstaw życie mieszkańców i omów ich kulturalne znaczenie
     113 Dydaktyczne funkcje literatury .Omów temat na wybranych przykładach
     114 Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach utworów różnych epok.
     115 Dylematy moralne człowieka w świecie wojennym i powojennym. Omów na przykładzie wybranych utworów i innych tekstów kultury związanych z I i II wojna światową
     116 Dziecko jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach
     117 Dzieła Szekspira i ich filmowe ekranizacje. Omów na wybranych przykładach
     118 Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw na wybranych przykładach
     119 Dzieło literackie, a jego adaptacja filmowa +PPT
     120 Dzienniki, pamiętniki, jako metoda utrwalenia przeżyć i przemyśleń oraz sposób prezentacji rzeczywistości.
     121 Egotycy i egocentrycy jako bohaterowie literaccy. Dokonaj oceny i przedstaw konsekwencje takich postaw wobec życia i świata
     122 Ekspresjonizm w literaturze i sztuce. Omów jego funkcje na wybranych przykładach dzieł +PPT
     123 Elementy demonologii ludowej w wybranych utworach literackich i w malarstwie. Omów ich funkcje
     124 Emigrant. Jako bohater literacki. Przedstaw problem analizując utwory z różnych epok
     125 Epizod tomaszowski i inowłodzki Juliana Tuwima. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów poety +PPT
     126 Epopeja homerycka, narodowa, chłopska. Na podstawie Iliady, Pana Tadeusza i Chłopów... +PPT
     127 Estetyka i poprawność językowa reklam, ogłoszeń i szyldów krakowskich. Omów na wybranych przykładach
     128 Etos rycerski w literaturze fantasy i w literaturze średniowiecza. Przedstaw i porównaj świat wartości wybranych wojowników
     129 Etos walki etos pracy w literaturze polskiej XIX w
     130 Etos walki i etos pracy w literaturze polskiej XIX wieku. Przedstaw interpretując wybrane teksty
     131 Etos żołnierza w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
     132 Ewolucja ballady. Od Mickiewicza do Leśmiana. Zreferuj temat, odwołując się do wybranych przykładów
     133 Ewolucja bohatera romantycznego w literaturze epoki. Przedstaw na podstawie dowolnie wybranych utworów
     134 Fabuła powieści kryminalnej. Scharakteryzuj na wybranych przykładach literatury współczesnej
     135 Fakty kontra fikcja literacka w powieści Dana Browna Kod Leonarda da Vinci. Przedstaw zagadnienia odnosząc się do kontekstu biblijnego
     136 Fantastyka i realizm, jako dwie metody opisywania świata. Dokonaj analizy wybranych utworów literackich
     137 Fascynacja codziennością w polskiej liryce współczesnej. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie
     138 Fascynująca, intrygująca, nijaka... anioł, demon- różne wizerunki kobiet w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach
     139 Fenomen literatury fantasty. Omów problem w odniesieniu do wybranych utworów literatury polskiej i światowej
     140 Film a literatura. Omów oryginał dzieła literackiego a jego filmową adaptację 2
     141 Film a literatura. Omów oryginał dzieła literackiego a jego filmową adaptację
     142 Filmowe adaptacje dzieł literackich.
     143 Filmowe i literackie wizje końca świata. +PPT
     144 Filmy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów temat na wybranych przykładach
     145 Filmy współczesne, które cenię najbardziej. Uzasadnij swój wybór na konkretnych przykładach, wykorzystaj adaptacje utworów
     146 Filozofia życia w twórczości Paulo Coelho. Omów zagadnienie, przywołując... +PPT
     147 Filozoficzne przesłanie twórczości Paula Coelho. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych powieści tego autora
     148 Folklor jako inspiracja pisarzy rożnych epok .Omów na wybranych przykładach
     149 Frazeologia tekstów reklamowych. Zanalizuj zjawisko reklamowe
     150 Funkcja i znaczenie wiary w utworach literackich. Przedstaw, analizując i interpretując dzieła reprezentujące różne epoki
     151 Funkcje motywu Erosa i Thanatosa w poezji K. Przerwy - Tetmajera i w malarstwie J. Malczewskiego.
     152 Funkcjonowanie motywów franciszkańskich i rola portretów św. Franciszka w malarstwie i literaturze. Zanalizuj wybrane dzieła
     153 Funkcjonowanie motywu cierpienia w literaturze romantycznej. Omów na wybranych przykładach +PPT
     154 Funkcjonowanie motywu śmierci w literaturze i malarstwie
     155
     • pisanieprac4 Re: Prezentacje Maturalne 30.11.12, 14:26
      info@prezentacjamaturalna.com.pl
      GaduGadu: 36862520

      155 Gatunek fantasy w literaturze współczesnej i filmie. Omów różnorodność tematu...
      156 Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Omów na podstawie wybranych przykładów z różnych epok literackich +PPT
      157 Groteska jako jeden ze sposobów ukazywania rzeczywistości. Zanalizuj funkcję groteski na wybranych przykładach z literatury
      158 Groteska jako sposób opisu świata przedstawionego. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
      159 Groza i tajemniczość - od Edgara Allana Poe do Stephena Kinga. Przedstaw temat odwołując się do analizy wybranych utworów
      160 Gwara łódzka. Omów jej osobliwości, wykorzystując zebrany materiał językowy
      161 Heros literacki a heros filmowy. Dokonaj konfrontacji odwołując się do wybranych przykładów 1
      162 Heros literacki a heros filmowy. Dokonaj konfrontacji, odwołując się do wybranych przykładów 2
      163 Historia miłości nieszczęśliwej. Omów problem na wybranych przykładach
      164 Historyczna zmienność pojęcia patriotyzmu w literaturze XIX i XX wieku. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich
      165 Historyzm i filozofia w powieściach Umberto Eco. Omów ich rolę i funkcje w wybranych utworach 2
      166 Historyzm i filozofia w powieściach Umberto Eco. Omów ich rolę i funkcje w wybranych utworach
      167 Holokaust w Auschwitz-Birkenau jako temat literacki. Omów problem analizując wybrane utwory
      168 Holokaust w dziełach literackich i filmowych. Przedstaw zagadnienie w oparciu o analizę wybranych przykładów
      169 Holokaust widziany oczyma kata i ofiary
      170 Honor i godność- wartości wyznawane i lub odrzucane przez bohaterów literackich. Omów temat
      171 Horacjański ideał życia – bliski czy obcy współczesnemu człowiekowi
      172 Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Przedstaw i scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok
      173 Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kierowania takich bohaterów w utworach różnych epok
      174 Idealiści i marzyciele w polskiej literaturze. Zaprezentuj bohaterów literackich charakteryzujących się taką postawą i omów konsekwencje
      175 Idealiści w literaturze polskiej
      176 Idealizacja szlachty polskiej w utworach literackich. Omów jej funkcje na wybranych przykładach
      177 Ideał mężczyzny w literaturze i sztuce 1
      178 Ideał mężczyzny w literaturze i sztuce 2
      179 Ideał piękna w literaturze, malarstwie, architekturze dwóch następujących po sobie epok. Przedstaw i porównaj
      180 Ideały rycerskie w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów 1
      181 Ideały rycerskie w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów2
      182 Imiona modne, pospolite i zapomniane. Przedstaw temat na podstawie etymologii zaprezentowanych przykładów
      183 Imiona pochodzenia biblijnego, imiona słowiańskie i imiona obce we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko mody
      184 Impresjonistyczne zachwyty naturą. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie i arcydzieła malarskie
      185 Impresjonizm w literaturze Młodej Polski i malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Przedstaw zagadnienie, porównując wybrane utwory
      186 Indywidualiści, szaleńcy, dziwacy. Przedstaw sylwetki bohaterów innych niż wszyscy, ciekawych, nieprzeciętnych
      187 Inny świat ludzi obłąkanych . Na podstawie literatury i z własnego punktu widzenia
      188 Inteligencja i stawiane przed nią zadania. Analizując wybrane utwory XIX i XX wieku, przedstaw, jak w ocenie pisarzy inteligencja wywiązuje się ze swoich ról społecznych
      189 Interpretując wybrane przykłady z literatury i filmu omów funkcje rycerza w literaturze dawnych epok i kulturze masowe
      190 Istoty i zjawiska nadprzyrodzone .Omów temat na podstawie wybranych tekstów literackich
      191 Istoty magiczne i ich rola w utworach literackich. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału. +PPT - Kopia
      192 Jak bawili się bohaterowie literaccy różnych epok. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie
      193 Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości Omów na wybranych przykładach różne rodzaje narracji i narratora
      194 Jak literatura ukazuje narodziny miłości. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
      195 Jak rodzą się zbrodniarze Na podstawie wybranych lektur ,różnych epok , omów czynniki wpływające na degradację jednostki
      196 Jak się bawili bohaterowie tekstów kultury różnych epok porównaj ich rozrywki w oparciu o dowolne dzieła
      197 Jaką rolę pełni przyroda w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj zagadnienie na podstawie 1-2 epok
      198 Jaki jest język muzyki hip-hopowej, zanalizuj wybrane przykłady tekstów
      199 Jan Paweł II jako poeta, dramaturg, filozof. Ukaż etyczny i artystyczny
      200 Jednostka uwikłana w historię. Przedstaw zagadnienie katastrofizmu, odwołując się do przykładów z literatury
      201 Język dziennikarzy sportowych, omów na podstawie zgromadzonego materiału językowego
      202 Język dziennikarzy sportowych. Scharakteryzuj na podstawie zgromadzonego materiału językowego
      203 Język ezopowy , jego cechy i funkcja w literaturze. Omów na wybranych przykładach
      204 język ezopowy w noweli i powieści pozytywistycznej
      205 Język filmu a język literatury. Omów zagadnienie, porównując wybrane dzieło literackie i jego filmową adaptację
      206 Język filmu a język literatury. Porównaj dzieło literackie z jego filmową adaptacją
      207 Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego adaptację
      208 Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową adaptację
      209 Język i funkcje tekstów reklamowych w kreowaniu współczesnego obrazu świata. Omów na podstawie celowo zgromadzonego materiału
      210 Język instrukcji. Zanalizuj pod kątem poprawności językowej wybrane fragmenty tekstów instrukcji obsługi sprzętu RTV i lub AGD. Omów typ zauważonych błędów oraz określ ich wpływ
      211 Język internetowych grup dyskusyjnych – zubożenie czy wzbogacenie współczesnej polszczyzny
      212 Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze
      213 Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrany przez Ciebie
      214 Język komentatorów sportowych. Omów zagadnienie pod względem komunikatywności i poprawności językowej.
      215 Język narzędziem manipulacji. Omów zagadnienie w kontekście moralnej odpowiedzialności za słowo +PPT
      216 Język piosenek hip-hopowych, jako wyraz pokoleniowego buntu. Omów na wybranych przykładach
      217 Język piosenek rockowych. Omów .temat analizując i interpretując różnorodność doboru środków językowych w wybranych tekstach
      218 Język piosenek rockowych. Omów temat analizując i interpretując różnorodność doboru środków językowych w wybranych tekstach
      219 Język piosenki raperskiej i hip-hopowej. Omów zjawisko na wybranych przykładach tekstów +PPT
      220 Język polityki. Omów problem, analizując styl oraz poprawność współczesnych dyskusji i przemówień politycznych.
      221 Język prasy sportowej. Omów cechy stylu charakterystycznego dla tej odmiany stylistyki
      222 Język reklamy i jego wpływ na przeciętnego użytkownika. Omów temat, analizując zebrany materiał i uwzględniając kontekst
      223 Język reklamy. Analizując zgromadzony materiał językowy, omów zagadnienia, zwracając uwagę na mechanizmy manipulacji
      224 Język sms-ów. Zastanów się, czy jest on bliższy językowi pisanemu, czy mówionemu
      225 Język sprawozdań sportowych. Omów zagadnienie na podstawie zgromadzonego materiału rzeczowego
      226 Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj analizy materiału na wybranych przykładach
      227 Język w służbie satyry dawniej i dziś. Na wybranych przykładach zanalizuj i porównaj język dawnych i współczesnych tekstów
      228 Język współczesnej reklamy - scharakteryzuj na wybranych przykładach. +PPT
      229 Język współczesnej reklamy. Scharakteryzuj na wybranych przykładach
      230 Język współczesny kabaretu. Omów na wybranych przykładach sposoby budowania efektów komicznych i satyrycznych
      231 Język wyznań miłosnych. Rozważ temat na wybranych przykładach tekstów literackich
      232 Joseph Conrad o honorze. O
      • pisanieprac4 Re: Prezentacje Maturalne 30.11.12, 14:28
       info@prezentacjamaturalna.com.pl
       GaduGadu: 36862520

       233 Kabaret jako zjawisko kulturowe XX wieku. Przedstaw ewolucję jego funkcji oraz formy na wybranych przykładach
       234 Kamienica, jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku
       235 Kara jako konsekwencja zbrodni. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych utworów literackich
       236 Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka. Analizując i porównując wybrane przykłady literackie i z innych
       237 Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych-omów na wybranych przykładach
       238 Każdy naród ma swoich bohaterów. Omów wielkich Polaków w celowo dobranych tekstach literackich i innych dziełach sztuki
       239 Kobiecość jako przywilej lub przekleństwo. Omów problem odwołując się do wybranej epoki literackiej.
       240 Kobiecość jako temat liryki. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do utworów poetek XIX i XX wieku.
       241 Kobieta - błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny Porównaj wpływ kobiet na postępowanie mężczyzn odwołując się do wybranych utworów różnych epok
       242 Kobieta pozytywna i negatywna w literaturze, filmie i piosence
       243 Kobieta przekleństwo, czy błogosławieństwo dla mężczyzny
       244 Kobieta upadła w literaturze, malarstwie i filmie. Odwołując się do wybranych tekstów kultury różnych epok. Przedstaw temat
       245 Kobieta zbuntowana. Porównaj różne sposoby kreacji bohaterek na podstawie analizy wybranych przykładów.
       246 Kobiety biblijne w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach
       247 Kobiety lekkich obyczajów w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury
       248 Komedia w literaturze polskiej, jej podstawowe funkcje i najwybitniejsze osiągnięcia. Omów na przykładach
       249 Komiks jako nowa forma literacka i jego forma. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów
       250 Komizm słowny i jego rola. Podejmij analizę zjawiska na przykładzie wybranych tekstów literackich
       251 Konflikt pokoleń- mit czy rzeczywistość Rozważ problem przywołując przykłady z różnych epok
       252 Koniec i początek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem, analizując wybrane teksty
       253 Koniec świata staje się już (Czesław Miłosz)-różne ujęcia obrazu końca świata. Rozważ problem na wybranych przykładach
       254 Kontrast jako zasada kreowania bohaterów literackich
       255 Koszmar Świata, czyli czego lęka się człowiek. Omów zagadnienie na wybranych przykładach dzieł literackich i filmów
       256 Krainy fantastyczne w literaturze fantasy i science-fiction jako metafora realnego świata. Analizując wybrane utwory...
       257 Kreacja bohatera-rycerza w twórczości Tolkiena i Sapkowskiego. Przedstaw temat analizując wybrane utwory pisarzy
       258 Kreacja głównego bohatera w literaturze romantycznej. Omów temat na wybranych przykładach
       259 Kreacja nieszczęśliwych kochanków w literaturze różnych epok , przedstaw i porównaj
       260 Kreacja rycerza w sztuce średniowiecznej i współczesnej. Zaprezentuj zagadnienie odwołując się do literatury, malarstwa i filmu
       261 Kreacja świata i człowieka w epoce modernizmu. Przedstaw problem w oparciu o utwory tego okresu
       262 Kreacje postaci negatywnych w literaturze. Przedstaw, dokonując analizy wybranych przykładów
       263 Kreacje Trzeciego Świata w dziełach literackich i reportażu. Przedstaw różne sposoby jego przedstawiania i funkcje
       264 Kreacje władców w literaturze przedstaw na wybranych przykładach
       265 Kryteria oceny wartości człowieka w epoce pozytywizmu. Odwołaj się do wybranych utworów literackich
       266 Ks. Józef Tischner - publicysta, mówca, uczony i miłośnik gwary. na wybranych przykładach scharakteryzuj język i styl
       267 Książki i filmy porównaj wybrane utwory literackie z ich ekranizacjami
       268 Kultura masowa a kultura elitarna. Przedstaw tę opozycję na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki
       269 Kultura w słowie i smaku zaklęta. Omów zagadnienia w oparciu o tradycję biesiady w kulturze polskiej
       270 Lektury wybranych postaci literackich, przedstaw wpływ książek na losy i charaktery dowolnie wybranych bohaterów literatury
       271 Leopold Staff - poeta trzech pokoleń. Scharakteryzuj nurty w jego twórczości na wybranych przykładach wierszy
       272 Literacka realizacja haseł romantyzmu i pozytywizmu. Omów temat, analizując wybrane przykłady
       273 Literacki i filmowy obraz ojca. Omów zasadność zestawienia na wybranych przykładach
       274 Literacki i filmowy wizerunek wampira. Omów jego funkcje i przemiany, jakim uległ na przestrzeni epok (od romantyzmu do współczesności), interpretując wybrane dzieła
       275 Literacki wyraz rozpaczy po stracie bliskiej osoby. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów
       276 Literackie i malarskie wizerunki artysty. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł
       277 Literackie inspiracje w kompozycjach muzycznych Czesława Niemena i interpretacjach Marka Grechuty.
       278 Literackie kreacje czarownic w literaturze rożnych epok. Przedstaw funkcje tych postaci
       279 Literackie obrazy cierpienia i bólu człowieka. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich
       280 Literackie obrazy szczęścia w wybranych epokach
       281 Literackie portrety lekarzy. Przedstaw wybrane sylwetki
       282 Literackie portrety par małżeńskich. Porównaj , omawiając wybrane przykłady
       283 Literackie portrety rodziny. Zbadaj ich zgodność z konwencją obyczajową wybranych epok
       284 Literackie portrety Sarmatów. Omów na wybranych przykładach
       285 Literackie portrety zbrodniarzy. Odwołując się do wybranych tekstów, porównaj kreacje kilku bohaterów
       286 Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
       287 Literackie wizje cierpienia w utworach różnych epok. Omów problem na przykładach wybranych dzieł literackich +PPT
       288 Literatura jako diagnoza stanu społeczeństwa. Odwołując się do utworów z różnych epok literackich wykaż, że są one wiernym obrazem rzeczywistości w której powstały.
       289 Literatura jako opowieść o miłości i nienawiści. Analizując przykłady z dwóch epok, dawnej i współczesnej, określ wpływ emocji
       290 Literatura na ekranie. Omów najciekawsze – Twoim zdaniem – Adaptacje dzieł literatury polskiej
       291 Literatura narodu pozbawionego państwa. Omów jej funkcje na wybranych przykładach
       292 Literatura w służbie ideologii. Co sądzisz o tym zjawisku. Zilustruj je na przykładzie twórczości wybranych autorów
       293 Literatura, film i sieciowe gry komputerowe, jako formy komunikacji międzyludzkiej. Omów i oceń zjawisko na wybranych przykładach
       294 Losy mieszkańców Kresów podczas okupacji sowieckiej przedstawione w literaturze, malarstwie i innych formach artystycznych
       295 Lublin, jako centrum kultury regionalnej. Przedstaw osiągnięcia wybranych twórców związanych z Lubelszczyzną +PPT
       296 Ludowość i fantastyka w literaturze. Omów zagadnienie zwracając uwagę na powody ich wykorzystania
       297 Ludzkie wyobrażenia o stworzeniach fantastycznych. Porównaj sposób kreowania i funkcje w literaturze fantasy
       298 Magia w literaturze fantasy. Omów rolę magii, jej wpływ i znaczenie odwołując się do wybranych przykładów
       299 Malarskie, muzyczne i literackie impresje na temat pór roku. Przedstaw różne ujęcia motywu analizując celowo wybrane teksty kult
       300 Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat, analizując celowo dobrane utwory
       301 Małżeńskie dramaty w wybranych utworach literackich, rozważ problem na wybranych tematach
       302 Małżeńskie dramaty w wybranych utworach literackich. Przedstaw i omów problem na wybranych przykładach
       303 Małżeńskie relacje jako odwieczny temat literatury. W prezentacji porównawczej zacznij od najstarszych archetypów- związku Alkestis i Admeta oraz Orfeusza i Eurydyki
       304 Manipulacje językowe w reklamie.
       305 Martwa natura w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby przedstawienia tematu w tych dwóch dziedzinach
       306 Marzenia, jako składnik życia. Analizując wybrane dzieła filmowe i literackie, przedstaw rolę, jaką pełnią marzenia w losa
       • pisanieprac4 Re: Prezentacje Maturalne 30.11.12, 14:28
        info@prezentacjamaturalna.com.pl
        GaduGadu: 36862520

        306 Marzenia, jako składnik życia. Analizując wybrane dzieła filmowe i literackie, przedstaw rolę, jaką pełnią marzenia w losach
        307 Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Przedstaw problem, odwołując sie do wybranych utworów literackich
        308 Marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością w literaturze polskiej - zanalizuj problem na podstawie wybranych utworów 2
        309 Marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością w literaturze polskiej - zanalizuj problem na podstawie wybranych utworów1
        310 Maska, gest, poza-bohater literacki który próbuje ukryć swoją osobowość. Omów na dowolnych przykładach
        311 Matki, żony, kochanki. Na przykładzie wybranych dzieł ukaż różne kreacje kobiet w literaturze
        312 Mechanizmy działania systemów totalitarnych. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych
        313 Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów
        314 Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens w literaturze. Omów na wybranych przykładach
        315 Męczennictwo i zagłada Żydów w ujęciu literatury i filmu. Rozwiń temat na wybranych fragmentach
        316 Mężczyzna w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując sie do różnych bohaterów z trzech epok literackich 1
        317 Mężczyzna w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do różnych bohaterów z trzech epok literackich 2
        318 Miasto – przestrzeń wroga czy przyjazna Przedstaw problem, analizując trzy wybrane utwory literackie
        319 Miasto - synonim cywilizacji i postępu, czy obszar zepsucia i degeneracji Rozważ na przykładzie wybranych utworów literackich
        320 Miasto jako przestrzeń kształtująca postawy życiowe bohaterów literatury XX wieku. 1
        321 Miasto jako przestrzeń kształtująca postawy życiowe bohaterów literatury XX wieku. 2
        322 Miasto jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach
        323 Miasto w literaturze, filmie i fotografii - przedstaw na wybranych przykładach
        324 Miasto, jako przestrzeń kształtująca postawy życiowe bohaterów literatury XX wieku. Omów na wybranych przykładach3
        325 Militaria w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty kultury +PPT
        326 Miłość do kobiety jako natchnienie artysty. Przedstaw motyw, analizując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury z różnych epok
        327 Miłość jako przyczyna cierpienia bohaterów literackich. Zaprezentuj na na wybranych przykładach.
        328 Miłość jako temat literacki. Porównaj sposób jego ujęcia w dwóch różnych epokach
        329 Miłość jako wartość. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów literackich z różnych epok
        330 Miłość nieszczęśliwa wielkim tematem literatury. Zaprezentuj swoje rozważania w oparciu o wybrane teksty
        331 Miłość ojczyzny w ujęciu twórców epok przedrozbiorowych. Scharakteryzuj zagadnienie na podstawie
        332 Miłość romantyczna. Analizując wybrane utwory epoki romantyzmu, przedstaw jej blaski, cienie, tajemnice
        333 Miłość tristaniczna a miłość nazareńska - porównaj ich odmiany w oparciu o wybrany materiał literacki
        334 Miłość w czasie wojny. Omów problem analizując wybrane dzieła.
        335 Miłość w literaturze dawnych wieków. Przedstaw na wybranych przykładach
        336 Mitologia jako źródło tematów literackich. Omów problem, odwołując się do utworów z różnych epok
        337 Mitologiczna frazeologia żywa do dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
        338 Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych z mitologii w wybranych tekstach literatury
        339 Młodość i wiek dojrzały, przedstaw różne ujęcia motywu
        340 Młodość jako wartość. Zanalizuj różne ujęcia motywu młodości występujące w literaturze
        341 Młodzi buntownicy w różnych epokach . Przedstaw problem , odwołując się do wybranych utworów
        342 Młodzi gniewni w literaturze i filmie.
        343 Moda językowa. Omów na wybranych przykładach
        344 Moda na słowa. Omów sposób funkcjonowania słów natrętnie pojawiających się w komunikacji codziennej oraz języku radia i telewizji
        345 Moralne konsekwencje złych wyborów i ich wpływ na życie człowieka. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów
        346 Moralne rozterki postaci w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach
        347 Moralny wymiar przeżycia wojennego i zapis pokoleniowej biografii w wybranych utworach Tadeusza Różewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego
        348 Morze – piórem i pędzlem malowane. Analizując wybrane dzieła, przedstaw temat
        349 Motto w utworze literackim. Przedstaw jego funkcjonowanie analizując wybrane przykłady. +PPT
        350 Motyw apokalipsy w literaturze i innych dziedzinach sztuki
        351 Motyw apokalipsy w literaturze. Omów temat, sięgając do utworów literackich różnych epok
        352 Motyw buntu i nawrócenia w relacjach Bóg-Człowiek
        353 Motyw buntu przeciw Bogu w wybranych utworach literackich. Omów problem na wybranych przykładach
        354 Motyw cierpienia i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
        355 Motyw cierpienia i sposób jego funkcjonowania. Omów na podstawie wybranych przykładów
        356 Motyw cierpienia rodziców po stracie dziecka. Omów na wybranych przykładach +PPT
        357 Motyw cierpienia w wybranych utworach literackich. Analiza porównawcza. +PPT
        358 Motyw dobra i zła
        359 Motyw dworku szlacheckiego w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
        360 Motyw fatum w literaturze. Omów na wybranych przykładach +PPT
        361 Motyw gór i jego funkcja w utworach literackich różnych epok
        362 Motyw grozy we współczesnej literaturze i filmie
        363 Motyw heroicznej śmierci w literaturze
        364 Motyw holocaustu w literaturze, sztukach plastycznych i filmie- przedstaw różne jego ujęcia analizując wybrane przykłady
        365 Motyw kata i ofiary w dziełach literackich i filmowych
        366 Motyw kata i ofiary w literaturze romantyzmu i literaturze współczesnej
        367 Motyw kata i ofiary w literaturze współczesnej
        368 Motyw konfliktu pokoleń w literaturze polskiej
        369 Motyw końca świata w literaturze i malarstwie.
        370 Motyw macierzyństwa w literaturze i sztuce
        371 Motyw Madonny. Analizując i porównując wybrane przykłady, omów jego istotę, sposoby realizacji oraz funkcje w literaturze
        372 Motyw miłości i śmierci w wybranych tekstach literackich
        373 Motyw miłości szczęśliwej w literaturze. Omów na wybranych przykładach
        374 Motyw miłości tragicznej w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do dwóch wybranych epok literackich
        375 Motyw miłości w literaturze polskiej i obcej. Omów temat, analizując wybrane przykłady
        376 Motyw narkomanii i narkomanów w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach
        377 Motyw nieszczęśliwego kochanka w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach
        378 Motyw ofiary niewinnej w sztuce różnych epok. Przedstaw różne ujęcia motywu na podstawie analizy dzieł literackich i malarstwie
        379 Motyw ojca i syna. Omów kreacje bohaterów na przykładzie wybranych dzieł literackich.
        380 Motyw ojca w literaturze
        381 Motyw pielgrzyma i jego funkcja w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach, ...
        382 Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów
        383 Motyw pociągu w literaturze i filmie. Dokonaj jego omówienia w oparciu o wybrane dzieła
        384 Motyw pociągu w literaturze i filmie. Dokonaj jego omówienia w oparciu o wybrane dzieła
        385 Motyw polowania w literaturze. Analizując stosownie dobrane utwory, omów różne funkcje tego motywu
        386 Motyw polskiego emigranta, zesłańca .Omów problem, odwołując się do kilku przykładów literatury XIX i XX wieku
        387 Motyw przyjaźni na podstawie wybranych utworów w literaturze
        388 Motyw przyjaźni w literaturze. Omów funkcje motywu na wybranych przykładach
        • pisanieprac4 Re: Prezentacje Maturalne 30.11.12, 14:29
         info@prezentacjamaturalna.com.pl
         GaduGadu: 36862520

         389 Motyw rewolucji w ujęciu literatów, muzyków i malarzy. Omów na wybranych przykładach tekstów kultury
         390 Motyw rodziny w literaturze i serialach telewizyjnych
         391 Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych tekstach z rożnych epok- serio i parodystycznie. Dokonaj analizy wybranych utworów
         392 Motyw samobójcy w literaturze i filmie. Omów jego funkcjonowanie na podstawie analizowanych przykładów
         393 Motyw samotności człowieka w wybranych utworach literackich. Omów zagadnienie
         394 Motyw starości jako dramat osobisty i społeczny. Przedstaw zagadnienie odwołując się do dzieł literackich i malarskich
         395 Motyw starości w literaturze na wybranych utworach z różnych epok +PPT
         396 Motyw statku w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach +PPT
         397 Motyw stworzenia świata i człowieka. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury, malarstwa lub filmu
         398 Motyw szaleństwa z miłości. Omów zagadnienie na przykładzie utworów literackich z różnych epok
         399 Motyw szatana i jego funkcje w literaturze. Zanalizuj wybrane przykłady
         400 Motyw ślubu i wesela w różnych utworach literackich. Omów na wybranych przykładach
         401 Motyw śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza i baroku. Omów na wybranych przykładach
         402 Motyw tańca w literaturze i filmie
         403 Motyw tańca w literaturze polskiej +PPT
         404 Motyw tańca w wybranych utworach literackich. Zbadaj jego funkcję +PPT
         405 Motyw tułacza w literaturze epoki romantyzmu. Omów problem, analizując odpowiednie utwory literackie
         406 Motyw utopii i jego funkcjonowanie w wybranych utworach literackich. Omów na wybranych przykładach utworów
         407 Motyw walki i rewolucji w literaturze i sztuce romantyzmu, Omów temat na podstawie wybranych dzieł
         408 Motyw wampira w literaturze i filmie
         409 Motyw wampira w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach. +PPT 2
         410 Motyw wampira w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach. +PPT
         411 Motyw wesela w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory literackie różnych epok, przedstaw jego wybrane realizacje.
         412 Motyw wędrowca i wędrówki w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
         413 Motyw wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok
         414 Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach
         415 Motyw wierności i zdrady w literaturze. Omów na przykładach
         416 Motyw więzienia w literaturze. Scharakteryzuj i przedstaw różne jego funkcje w wybranych utworach 2
         417 Motyw więzienia w literaturze. Scharakteryzuj i przedstaw różne jego funkcje w wybranych utworach
         418 Motyw winy i kary w literaturze. Omów problem, analizując przykłady z literatury XIX wieku
         419 Motyw władzy w wybranych utworach literackich różnych epok. Omów, analizując znane przykłady 2
         420 Motyw władzy w wybranych utworach literackich różnych epok. Omów, analizując znane przykłady
         421 Motyw wojny w literaturze i filmach wojennych. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych tekstów kultury
         422 Motyw wsi w literaturze
         423 Motyw zakochanej kobiety i jego rola w literaturze różnych epok Omów na wybranych przykładach
         424 Motyw zbrodni - służącej zdobywaniu i utrzymywaniu władzy w literaturze
         425 Motyw zbrodni doskonałej na podstawie kultury różnych epok
         426 Motyw zbrodni w literaturze. Omów na wybranych przykładach
         427 Motyw zdrady w literaturze i filmie
         428 Motyw zemsty na przestrzeni wieków. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory
         429 Motyw zła w literaturze. Omów na wybranych przykładach
         430 Motywu anioła w literaturze i sztuce równych epok
         431 Motywy biesiadne w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
         432 Motywy fantastyczne w literaturze. Przedstaw trzy różne ujęcia tego tematu
         433 Motywy franciszkańskie i sposoby ich wykorzystania w polskiej poezji. + PPT
         434 Motywy górskie w literaturze i w filmie. Zaprezentuj różne ujęcia tematu na wybranych przykładach 2
         435 Motywy górskie w literaturze i w filmie. Zaprezentuj różne ujęcia tematu na wybranych przykładach2
         436 Motywy katastroficzne w literaturze. Omów sposoby ich ujęcia i funkcje w wybranych utworach
         437 Motywy maryjne w literaturze i w innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
         438 Motywy Maryjne w polskiej literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach z różnych epok
         439 Motywy mitologiczne i biblijne w wybranych tekstach fantasy. Omów temat analizując właściwe przykłady
         440 Motywy orientalne w literaturze i sztuce romantycznej. Podaj przykłady i omów funkcje +PPT
         441 Mowa zakochanych w wybranej epoce staropolskiej i dziś. Dokonaj analizy i porównania
         442 Muzułmanki w literaturze najnowszej. Przedstaw temat na wybranych przykładach 2
         443 Muzułmanki w literaturze najnowszej. Przedstaw temat na wybranych przykładach
         444 Muzyczne interpretacje polskiej poezji romantycznej. Przedstaw sposoby i okoliczności wykorzystania twórczości polskich romantyk
         445 Na podstawie analizy wybranych dzieł omów wpływ II Wojny Światowej na literaturę i sztukę
         446 Na podstawie analizy wybranych utworów literackich XIX i XX wieku omów i porównaj różne spojrzenia na wieś i jej problemy
         447 Na podstawie literatury i filmu przedstaw najciekawsze portrety par małżeńskie
         448 Na podstawie różnych utworów literackich przedstaw obyczaje i tradycje polskie związane z kulinariami
         449 Na podstawie wybranego materiału literackiego omów wpływ pieniądza na postawę postaci literackich
         450 Na podstawie wybranych przykładów omów zabiegi językowe stosowane w reklamie i określ ich funkcje
         451 Na podstawie wybranych tekstów literackich, malarskich i filmowych scharakteryzuj wykreowaną rzeczywistość i ukaż jej funkcje
         452 Na podstawie wybranych utworów literackich zaprezentuj motyw bezdomności człowieka
         453 Na podstawie wybranych utworów przedstaw obraz rewolucji, jej siłę oraz wpływ na otaczającą rzeczywistość
         454 Na przykładach tekstów piosenek rapowych scharakteryzuj język kultury masowej
         455 Na przykładzie dzieł literackich i filmowych omów różne postawy człowieka wobec totalitaryzmu
         456 Na przykładzie wybranych biografii sportowców (książek) przedstaw sposoby kreowania ich wizerunku. Wskaż zabiegi literackie
         457 Na wybranych przykładach literackich przedstaw i omów różne portrety małżeństwa
         458 Na wybranych przykładach literackich omów różne sposoby ujęcia motywu podróży
         459 Na wybranych przykładach literackich porównaj różne ujęcia motywu cierpienia.
         460 Na wybranych przykładach literackich przedstaw różnorodne ujęcia motywu podróży
         461 Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywu walki dobra ze złem w utworach J. R. Tolkiena
         462 Na wybranych przykładach omów przyczyny strachu i jego rolę w życiu bohaterów literackich
         463 Na wybranych przykładach z literatury, omów symbolikę grobu.
         464 Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję naturalizmu w kreowaniu świata...
         465 Najpiękniejsze strofy o miłości w poezji kobiecej. Na podstawie wybranych utworów omów sposoby mówienia o miłości przez kobiety
         466 Narkomania w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
         467 Nastolatki i ich świat w utworach literackich różnych epok. Analizując wybrane utwory scharakteryzuj postawy bohaterów
         468 Neologizmy w języku współczesnej młodzieży. Omów ich funkcję w komunikowaniu
         469 Nie pogodzeni ze światem. zaprezentuj bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych
         • pisanieprac4 Re: Prezentacje Maturalne 30.11.12, 14:29
          info@prezentacjamaturalna.com.pl
          GaduGadu: 36862520

          470 Niemasz zbrodni bez kary - literackie obrazy motywu winy i kary omów na przykładach
          471 Nienawiść jako siła niszcząca, jednak wiecznie żywa. Przedstaw swoje refleksje
          472 Nieśmiertelni bohaterowie Szekspira. Przedstaw sposoby kreowania bohaterów analizując wybrane utwory literackie
          473 Nietolerancja - Jej źródła i konsekwencje. Rozwiąż problem, odwołując się do wybranych utworów
          474 Nowele literatury pozytywizmu wobec haseł epoki, zanalizuj celowo wybrane utwory
          • sztuce przemawiania i narzucania poglądów przejawiającej się w języku reklam. Omów problem na wybranych przykładach
          475 Obecność wątków i motywów mitologicznych w literaturze i malarstwie różnych epok. Na Podstawie wybranych przykładów omów
          476 Obłęd i szaleństwo, jako element osobowości postaci literackich.
          477 Obraz Afryki i jej mieszkańców. Zaprezentuj zagadnienia, odwołując się do różnych tekstów kultury
          478 Obraz arystokracji polskiej w literaturze XIX wieku. Omów na kilku wybranych przykładach 2
          479 Obraz arystokracji polskiej w literaturze XIX wieku. Omów na kilku wybranych przykładach.
          480 Obraz człowieka cierpiącego. Omów temat na przykładach bohaterów wybranych dział literackich
          481 Obraz człowieka cierpiącego. Scharakteryzuj postawę człowieka cierpiącego na przykładach bohaterów dzieł literackich.
          482 Obraz czworonoga w literaturze i sztuce
          483 Obraz gangstera w powieści Ojciec Chrzestny Mario Puzo i wybranych filmach +PPT
          484 Obraz getta Warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Analizując wybrane przykłady porównaj sposoby ukazania zagłady oraz moralną i poznawczą treść utworów
          485 Obraz holocaustu w literaturze polskiej
          486 Obraz Litwy w literaturze(Mickiewicz, Miłosz, Konwicki i inni).Scharakteryzuj, interpretując wybrane teksty
          487 Obraz matki w literaturze
          488 Obraz miasta w literaturze. Omów na podstawie utworów pochodzących z różnych epok
          489 Obraz miłości nieszczęśliwej w literaturze i filmie. Zaprezentuj na wybranych przykładach
          490 Obraz nieszczęśliwej miłości romantyków .Omów schematyzm tego motywu ,porównując kilka utworów z epoki2
          491 Obraz nieszczęśliwej miłości romantyków. Omów schematyzm tego motywu ,porównując kilka utworów z epoki
          492 Obraz Polski i Polaków w literaturze różnych epok. Zaprezentuj na wybranych przykładach
          493 Obraz polskiej wsi i problemy jej mieszkańców w literaturze. Omów różne sposoby ich kreowania na przykładach utworów z wybranych epok
          494 Obraz relacji między kobietą a mężczyzną w małżeństwie i nie tylko. Zanalizuj zagadnienie odwołując sie do rożnych tekstów kultury
          495 Obraz rewolucji społecznej w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego i Przedwiośniu Żeromskiego.
          496 Obraz rewolucji społecznej w Nie-boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Przedwiośniu Stefana Żeromskiego2
          497 Obraz szlachty polskiej w literaturze różnych epok. Scharakteryzuj analizując wybrane utwory.
          498 Obraz Tatr i kultury Podhala w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach
          499 Obraz Warszawy i jej przedmieść w literaturze
          500 Obraz Warszawy w literaturze. Opisz na podstawie wybranych utworów
          501 Obraz wsi i jej mieszkańców w literaturze polskiej różnych epok
          502 Obraz wsi w literaturze polskiej
          503 Obraz wsi w literaturze polskiej 2
          504 Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładach utworów różnych epok
          505 Obraz Żydów w literaturze. W jakim stopniu historia i stosunki narodowościowe kształtowały wyobrażenia o narodzie żydowskim. Omów problem
          506 Obrazy cierpienia i choroby w literaturze różnych epok. Pokazując motyw, przywołaj odpowiednie przykłady
          507 Obrazy stolicy w literaturze. Porównaj różne realizacje tego motywu w literaturze IXI wieku
          508 Obrazy szkoły w utworach literackich. Przedstaw i porównaj, analizując wybrane przykłady.
          509 Obrazy życia w obozach zagłady na Wschodzie i na Zachodzie. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich, fil. i dok.
          510 Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze-omów sposoby ich przedstawienia
          511 Obrzędy i rytuały w literaturze. Przedstaw różne sposoby ich funkcjonowania analizując wybrane utwory
          512 Oceń poprawność językową komentatorów sportowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś
          513 Oceń poprawność językową reklam prasowo-radiowych i telewizyjnych. Omów środki służące funkcji perswazyjnej
          514 Oceń poprawność językową wypowiedzi na podstawie relacji sprawozdawców sportowych
          515 Od ,,Zielonego Balonika do wybranych kabaretów współczesnych - stare i młode oblicze polskiego kabaretu. Omów problem
          516 Od Adama do Batmana. Przedstaw i porównaj różne kreacje mężczyzn w literaturze i innych tekstach kultury
          517 Od Adama do Batmana. Zaprezentuj i porównaj różne kreacje mężczyzn w literaturze polskiej i obcej.
          518 Od anioła do kobiety fatalnej. Przedstaw różne kreacje kobiet w literaturze
          519 Od matki – Polki do feminizmu. Portrety kobiet w literaturze i innych dziedzinach sztuki różnych epok +PPT
          520 Od mitu i baśni do fantasy. Zaprezentuj przemiany w kreowaniu literackich wizji odmiennych światów, analizując wybrane utwory
          521 Odwaga jest potrzebna nie tylko w bitwie, ale i w codziennym życiu. Analizując wybrane utwory literackie, uzasadnij słuszność stwierdzenia
          522 Odwołując sie do wybranych tekstów literackich scharakteryzuj portrety ludzi poszukujących sens życia + PPT
          523 Odwołując się do wybranej literatury, omów różne motywy zbrodni oraz ich rolę w dziele literackim
          524 Odwołując się do wybranych dzieł kultury, porównaj sposoby ukazania getta warszawskiego
          525 Odwołując się do wybranych przykładów, zanalizuj język sprawozdawców sportowych
          526 Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw funkcjonowanie motywu utopii
          527 Ofiary własnych ambicji na przykładzie bohaterów różnych epok literackich. Omów, analizując wybrane utwory
          528 Ojczyzna i patriota – prześledź sposób funkcjonowania tych pojęć w literaturze rożnych epok, odwołując się do 4-5 utworów
          529 Ojczyzna jako temat poruszany w twórczości romantyków polskich
          530 Ojczyzna utracona w tekstach emigracyjnych różnych epok. Zanalizuj temat, odwołując się
          531 Okiem poety i reportera. Konflikty i cierpienia współczesnego świata w polskiej literaturze najnowszej....
          532 Omów cechy języka współczesnych środków komunikowania się np. SMS, e-mail, Gadu-Gadu [na wybranych przykładach]
          533 Omów ewolucję portretu kobiety na wybranych przykładach literackich
          534 Omów funkcje motywu książki w różnych tekstach kultury z przełomu XX i XXI wieku
          535 Omów funkcję motta w utworze literackim, odwołując się do wybranych przykładów literackich. +PPT
          536 Omów i zinterpretuj literackie wizje zaświatów w literaturze polskiej różnych epok +PPT
          537 Omów konflikt rozumu i religii na podstawie wybranych utworów z różnych epok literackich
          538 Omów motyw miłości i śmierci w wybranych tekstach literackich
          539 Omów motyw podróży, wędrówki i wskaż różne sposoby jego funkcjonowania w wybranych utworach literackich
          540 Omów motyw rodziny w literaturze polskiej na podstawie wybranych dramatów
          541 Omów najciekawsze Twoim zdaniem adaptacje filmowe wybranych tekstów literackich powstałe po 2000 roku
          542 Omów obrazy przyrody i ich funkcje w twórczości A.Mickiewicz
          543 Omów przyczyny cierpień bohaterów literackich rożnych epok
          544 Omów realizm w literaturze europejskiej XIX w. na wybranych przykładach
          545 Omów role środków językowych w wybranych tekstach hip-hopu, przeanalizuj i wyciągnij wnioski
          546 Omów romantyczną i modernistyczną koncepcje miłości, odwołując się do wybranych tekstów literackich. Wskaż podobieństwa i różnic
          547 Omów różne koncepcje poezji na przestrzenie wieków, odwołując się do twórczości wybranych autorów
          548 Omów różne sposoby funkcjonowania wampira w literaturze polskiej i obcej
          549 Omów różne sposoby przedstawiania polskich tradycji rodzinnych i świątecznych , analizując wybrane przykłady literackie
          550 Omów różne wizje powstania
         • kleo7799 Re: Prezentacje Maturalne 27.03.13, 14:48
          Witam, zajmuję się pisaniem prezentacji maturalnych od kilku lat. Język polski to moja pasja, dlatego też ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska. Proponuję swoją pomoc każdemu maturzyście, który ma problem z napisaniem prezentacji na ustną maturę. Oferuję kilkuletnie doświadczenie, profesjonalizm i zaangażowanie. Prezentacje, które piszę nie są powielonymi gotowcami, tylko niepowtarzalnymi pracami pisanymi od początku do końca pod konkretny temat i osobę. Zatem gwarantuję, że nikt w Waszej szkole nie będzie miał identycznej prezentacji. Kompletna prezentacja zawiera tekst prezentacji na 4-5str A4 (czcionka Times New Roman 12), bibliografię, plan ramowy, przykładowe pytania, kartę z cytatami oraz jeśli wymaga tego temat zdjęcia, ilustracje i obrazy. Stworzenie prezentacji trwa około tygodnia. Pieniądze wpłaca się na moje konto, a ja wysyłam pracę na maila. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych maturzystów o pisanie na adres prezentacje.k@wp.pl
       • klaudynka7799 Re: Prezentacje Maturalne 16.03.13, 22:29
        Jestem mgr filologii polskiej i nauczycielem. Od kilku lat zajmuję się pisaniem prezentacji maturalnych. Oferuję swoje doświadczenie i profesjonalizm wszystkim tym, którzy nie wiedzą lub nie mogą napisać samodzielnie prezentacji maturalnej z różnych powodów. Napisane przeze mnie matury były ocenione w przedziale od 18 do 20pkt. Każdą prezentację traktuję indywidualnie, zatem masz pewność, że temat zostanie przygotowany specjalnie dla Ciebie. Czas realizacji wynosi ok. tygodnia. W skład prezentacji wchodzi bibliografia, konspekt/plan prezentacji, treść prezentacji na 4-5str A4, przykładowe pytania egzaminacyjne, aneks z wykorzystanymi cytatami oraz zdjęcia obrazów do tematów ze sztuki. Cena jest stała, niezależnie od tematu i przystępna dla każdego maturzysty. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie wysyłam całość na adres e-mailowy. Możliwy również odbiór osobisty w Lublinie. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych o pisanie na adres: klaudia-lbn@wp.pl
   • ala.piskorek Re: Prezentacje Maturalne 03.10.15, 10:26
    Pomogę w sporządzeniu prezentacji maturalnej tanio szybko i solidnie !! ala.piskorek@o2.pl
  • majka_m_ajka Re: Pisanie prac maturalnych z języka polskiego. 18.02.10, 21:37
   heh, na e-matura24.pl mam tonę wypracowań i tematów z gotowym kluczem, i całą
   furą materiałów z polaka i innych przedmiotów, za 1/10 tego, co kosztuje byle
   napisany gotowiec...
   • jot-19 Re: Pisanie prac maturalnych z języka polskiego. 19.02.10, 13:16
    Napiszę prezentację maturalną, zajmę się bibliografią, konspektem. Napiszę na
    każdy temat. Pracę piszę sama, mam doświadczenie w pisaniu takich prac. Cena do
    uzgodnienia mailowo: jot19@wp.pl. Możliwość negocjowania, pisanie na każdy temat.
    • litera-turka Re: Pisanie prac maturalnych z języka polskiego. 21.11.10, 17:46
     Oferuję profesjonalne przygotowanie prezentacji maturalnej.
     Prezentacje są wysokim poziomie na każdy temat. Jestem studentką
     V roku filologii polskiej, prace maturalne piszę od kilku lat. Wszystkie spełniały oczekiwania klientów, a słowa podziękowania za zadowalające wyniki maturalne są najlepszym wyznacznikiem mojego profesjonalizmu. Twoje zamówienie zrealizuję w ciągu 2 - 4
     dni, jestem otwarta na propozycje i sugestie. Chętnie pomogę Ci przygotować się do rozmowy z komisją.

     Kompletna prezentacja, czyli:
     I. literatura podmiotu
     II. literatura przedmiotu
     III. ramowy plan wypowiedzi
     IV. bibliografia
     V. tekst prezentacji - 4 strony A4

     Zainteresowanych proszę o kontakt prace-maturalne2011@wp.pl lub komunikator (zawsze online ) 25597809
     • ppmil Re: Pisanie prac maturalnych z języka polskiego. 04.04.11, 20:34
      Studentka studiów polonistycznych oferuje pisanie prezentacji maturalnych na różne tematy- profesjonalizm i wysoki poziom. Kompletna prezentacja zawiera:
      1. bibliografia (literatura podmiotu + literatura przedmiotu)
      2. ramowy plan wypowiedzi
      3. tekst prezentacji
      Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy: ppmil@wp.pl.
     • a8ie Re: Pisanie prac maturalnych z języka polskiego. 31.01.12, 01:06
      Witam. Zajmujemy się pisaniem prac od bardzo dawna. Skupiamy się na kilku tematach prac, dzięki czemu nasze prace są dopracowane i dobrze oceniane. Prace są tworzone na zamówienie klienta. Nasza firma nie prowadzi dalszej odsprzedaży tej samej pracy.
      Każda praca (magisterska i dyplomowa) jest tworzona całkowicie od podstaw. Zleceniodawca może śledzić postępy tworzenia pracy poprzez kontakt z nami. Zapewniamy każdemu całkowitą anonimowość i gwarancje dyskrecji. Jesteśmy gotowi opracować tekst na każdym poziomie (praca zaliczeniowa, praca licencjacka, praca magisterska, praca doktorska).
      Tworzymy najlepsze prace z niżej wymienionych dziedzin :
      Analiza finansowa
      Bankowość
      Ekonomia
      Finanse
      Logistyka
      Marketing
      Podatki
      Public relations
      Rachunkowość
      Reklama
      Zarządzanie
      Zarządzanie firmą
      Zarządzanie zasobami ludzkimi
   • klaudynka7799 Re: Pisanie prac maturalnych z języka polskiego. 16.03.13, 22:28
    Jestem mgr filologii polskiej i nauczycielem. Od kilku lat zajmuję się pisaniem prezentacji maturalnych. Oferuję swoje doświadczenie i profesjonalizm wszystkim tym, którzy nie wiedzą lub nie mogą napisać samodzielnie prezentacji maturalnej z różnych powodów. Napisane przeze mnie matury były ocenione w przedziale od 18 do 20pkt. Każdą prezentację traktuję indywidualnie, zatem masz pewność, że temat zostanie przygotowany specjalnie dla Ciebie. Czas realizacji wynosi ok. tygodnia. W skład prezentacji wchodzi bibliografia, konspekt/plan prezentacji, treść prezentacji na 4-5str A4, przykładowe pytania egzaminacyjne, aneks z wykorzystanymi cytatami oraz zdjęcia obrazów do tematów ze sztuki. Cena jest stała, niezależnie od tematu i przystępna dla każdego maturzysty. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie wysyłam całość na adres e-mailowy. Możliwy również odbiór osobisty w Lublinie. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych o pisanie na adres: klaudia-lbn@wp.pl
  • monisia01101992 Re: Pisanie prac maturalnych z języka polskiego. 04.09.11, 14:04
   ''Porównaj różne ujęcia i funkcje motywu miłości w wybranych utworach literackich.''
   Praca na swój sposób oryginalna, oceniona na maksa. Plan wypowiedzi, bibliografia i tekst prezentacji na nieco ponad 3strony A4. Prosty język, ciekawe utwory. GG 13634440. 50 zł (do negocjacji ;) )
   • madlen1991 Re: Pisanie prac maturalnych z języka polskiego. 01.10.11, 01:17
    Studentka III roku filologi polskiej pomoże (czytaj napisze:) przy napisaniu pracy maturalnej. W grę wchodzą tylko tematy z literatury, nie wykonuje prezentacji multimedialnych.
    Cena: 70zł (do negocjacji)
    Kontakt: kinnetik1@wp.pl
  • poplawa Re: Pisanie prac maturalnych z języka polskiego. 28.02.12, 09:16
   Cześć
   Nie wiem Czy Wam się już udało napisać pracę maturalną, ale jeśli nie, to ja polecam tych ludzi:

   www.wypracowania.webuda.com

   napisali mi w 2 dni, jest rewelacyjna!
   Serio polecam. W zeszłym roku kolega też próbował zlecić komuś innemu pisanie wypracowania maturalnego i skończyło się to totalną klęską. Nie dość, ze zapłacił ponad 300 zł (strasznie drogo!) to jeszcze były błędy. Ja już w swojej pracy wszystko sprawdziłem i błędów nie ma, bibliografia świetna... rewelacja :] No i tanio ;]
   • pomocmaturalna Re: Pisanie prac maturalnych z języka polskiego. 13.03.12, 00:17
    Napisz do mnie.
    DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH I KUP PREZENTACJĘ!
    Kontakt: pomocmaturalna@onet.pl Lub GG 40304424
  • comforthelpstudio Re: Pisanie prac maturalnych z języka polskiego. 02.12.12, 11:58
   COMFORTHELP STUDIO Serwis edukacyjny przygotowuje materiały do prac naukowych każdego stopnia. Pomoc skierowana jest w szczególności do studentów i młodzieży ponad gimnazjalnej, w pełnym zakresie przedmiotowym. Istnieje możliwość opracowania materiału edukacyjnego w ciągu doby.
   System określony, jako tzw. SZYBKA ŚCIEŻKA pozwala wykonać pracę naukową w systemie 24-48H POGOTOWIE NAUKOWE.
   Każdy opracowany materiał do prac naukowych jest odpowiednio wcześniej przesyłany do wglądu, w celu naniesienia niezbędnych korekt i zweryfikowania jego treści. Taka forma pozwala wykluczyć błędną interpretację zlecenia PRACA PISANA PODLEGA MONITOROWANIU.

   UWAGA!!! Serwis nie pobiera żadnych wcześniejszych zaliczek i wpłat przed przystąpieniem do wykonania opracowania. Żadnych wcześniejszych wpłat i zaliczek, rozliczenie następuje po przygotowaniu całego tekstu do pracy naukowej.
   DZIAŁAMY RZETELNIE I WIARYGODNIE. Zawsze stawiam na JAKOŚĆ oferowanej usługi.
   Zapraszamy do współpracy. Specjalnie dla Państwa został przygotowany edukacyjny PROGRAM LOJALNOŚCIOWY. Dołącz do nas
  • klaudynka7799 Re: Pisanie prac maturalnych z języka polskiego. 16.03.13, 22:27
   Witam, zajmuję się pisaniem prezentacji maturalnych od kilku lat. Język polski to moja pasja, dlatego też ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska. Proponuję swoją pomoc każdemu maturzyście, który ma problem z napisaniem prezentacji na ustną maturę. Oferuję kilkuletnie doświadczenie, profesjonalizm i zaangażowanie. Prezentacje, które piszę nie są powielonymi gotowcami, tylko niepowtarzalnymi pracami pisanymi od początku do końca pod konkretny temat i osobę. Zatem gwarantuję, że nikt w Waszej szkole nie będzie miał identycznej prezentacji. Kompletna prezentacja zawiera tekst prezentacji na 4-5str A4 (czcionka Times New Roman 12), bibliografię, plan ramowy, przykładowe pytania, kartę z cytatami oraz jeśli wymaga tego temat zdjęcia, ilustracje i obrazy. Stworzenie prezentacji trwa około tygodnia. Pieniądze wpłaca się na moje konto, a ja wysyłam pracę na maila. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych maturzystów o pisanie na adres prezentacje.k@wp.pl
  • kleo7799 Re: Pisanie prac maturalnych z języka polskiego. 27.03.13, 14:48
   Witam, zajmuję się pisaniem prezentacji maturalnych od kilku lat. Język polski to moja pasja, dlatego też ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska. Proponuję swoją pomoc każdemu maturzyście, który ma problem z napisaniem prezentacji na ustną maturę. Oferuję kilkuletnie doświadczenie, profesjonalizm i zaangażowanie. Prezentacje, które piszę nie są powielonymi gotowcami, tylko niepowtarzalnymi pracami pisanymi od początku do końca pod konkretny temat i osobę. Zatem gwarantuję, że nikt w Waszej szkole nie będzie miał identycznej prezentacji. Kompletna prezentacja zawiera tekst prezentacji na 4-5str A4 (czcionka Times New Roman 12), bibliografię, plan ramowy, przykładowe pytania, kartę z cytatami oraz jeśli wymaga tego temat zdjęcia, ilustracje i obrazy. Stworzenie prezentacji trwa około tygodnia. Pieniądze wpłaca się na moje konto, a ja wysyłam pracę na maila. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych maturzystów o pisanie na adres prezentacje.k@wp.pl
   • ala.piskorek Re: Pisanie prac maturalnych z języka polskiego. 03.10.15, 10:30
    Pomogę w napisaniu prac! ala.piskorek@o2.pl Ceny za stronę tylko 10 zł .
  • ue82 Re: Pisanie prac maturalnych z języka polskiego. 07.11.15, 16:31
   Pomagam od ponad 10 lat przy pisaniu prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich, podyplomowych), zarówno teoretycznych, jak i badawczych, a także prac zaliczeniowych, prac maturalnych, artykułów, recenzji, referatów, itp.
   Udzielam również pomocy w takich czynnościach, jak na przykład redagowanie ważnego pisma/dokumentu.
   W zakresie mojej działalności jest:
   - pomoc w wyborze tematu pracy,
   - pomoc w przygotowaniu planu pracy,
   - pomoc w przygotowaniu bibliografii,
   - pomoc w przygotowaniu rozdziałów teoretycznych i badawczych (m.in. propozycja narzędzi i metod badawczych, pomoc w zaprezentowaniu wyników badań),
   - sprawdzenie materiału pod względem stylistycznym i merytorycznym,
   - pomoc w dotarciu do fachowej literatury.
   Wsparcie dotyczy przede wszystkim dziedzin tj. pedagogika, psychologia, socjologia, administracja, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, marketing. Jeśli potrzebujesz pomocy w innej dziedzinie – napisz z zapytaniem – być może będę w stanie również pomóc ;)
   Zapraszam do współpracy – e-mail: uslugiedukacyjne@tutanota.com
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka