Dodaj do ulubionych

białekrany tv pheniks

26.06.05, 22:27
09.02.2004 03:53
Tygodnik "Wprost", Nr 1105 (01 lutego 2004)
Wiesław Kaczmarek przehandlował stołeczną energetykę z kanclerzem Schröderem?
Osiemset tysięcy odbiorców prądu z Warszawy i okolic sprzedano w październiku
2002 r. Sprywatyzowano wtedy firmę Stoen. Jako dostawca prądu do niemal
wszystkich gospodarstw domowych i firm w stolicy kontroluje ona najcenniejsze
5,5 proc. polskiego rynku energetycznego. O transakcji było głośno, bo Stoen
kupił niemiecki koncern RWE Plus, który należy do grupy RWE z Essen. To druga
w Europie firma energetyczna pod względem produkcji prądu i trzecia pod
względem wielkości sprzedaży. Sprzedaż Stoenu może nam wyjść bokiem, jeśli
niemiecki właściciel zrezygnuje z kupowania prądu w Polsce i będzie przesyłać
go do Warszawy z własnych elektrowni w Niemczech. Może też podnieść ceny
prądu. Ze sprzedaży Stoenu budżet zyskał zastrzyk w wysokości 1,5 mld zł,
lecz państwo zrobiło fatalny interes, bo sprzedało najpierw rynek dystrybucji,
chociaż w pierwszej kolejności należało sprzedać elektrownie.
Dziennikarze "Wprost" wykryli, że podczas przygotowań do sprzedaży Stoenu
dochodziło do manipulowania zapisami w dokumencie, który był podstawą
prywatyzacji firmy. W niejasnych okolicznościach pojawiały się w nim
poprawki - niczym w noweli ustawy o radiofonii i telewizji słynne słowa "lub
czasopism" - wychwycone przez sejmową komisję śledczą badającą aferę Rywina.
Jakaś niewidzialna ręka robiła dopiski w projekcie "Oceny realizacji i
korekty założeń polityki energetycznej Polski do 2020 r.", który przygotowało
Ministerstwo Gospodarki. Tradycyjnie przed zatwierdzeniem przez rząd projekt
został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Poprawki, które otworzyły
drogę do szybkiej transakcji skarbu państwa z niemieckim koncernem RWE Plus,
nie pojawiły się jednak w wyniku tych uzgodnień. Dokonał ich Zespół ds.
Funkcjonowania Gospodarki przy Radzie Ministrów. Był to okres, gdy minister
skarbu Wiesław Kaczmarek rozpoczął cykl spotkań z kanclerzem Niemiec
Gerhardem Schröderem. Zachowały się dokumenty mówiące o tym, że za każdym
razem poruszano temat sprzedaży warszawskiej spółki. Zamiana monopolu na
monopol Porównując różne wersje rządowego dokumentu, odkryliśmy, że
niewidzialna ręka dopisała słowa "rozpoczęte procesy prywatyzacyjne (grupa G-
8, Stoen SA) będą kontynuowane". Dało to podstawę do sprzedaży w wariancie
najkorzystniejszym dla inwestora. Ingerencję nieznanych sprawców w dokumenty
pierwsi wykryli inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli, badając prywatyzację
Stoenu. Zdaniem NIK, było to działanie nielegalne. Niewidzialna ręka wywodzi
się spośród wspomnianego czternastoosobowego Zespołu ds. Funkcjonowania
Gospodarki powołanego przez premiera Leszka Millera. Był to wyłącznie organ
doradczy, nie mający uprawnień do robienia poprawek w projektach rządowych
dokumentów. Mógł jedynie rekomendować zmiany premierowi lub Radzie Ministrów.
Nielegalne działania niewidzialnej ręki ułatwiło to, że podczas posiedzeń
zespołu nie sporządzano stenogramów, tylko notatki (premier zapomniał
określić procedurę postępowania zespołu z dokumentami). Dopiski w istocie
zmieniały zasady rządowej strategii gospodarczej. Przewidywała ona m.in.
zachowanie przez skarb państwa kontroli nad sieciami elektroenergetycznymi i
wstrzymanie sprzedaży zakładów energetycznych do zakończenia konsolidacji
elektrowni w duże koncerny. W pierwotnej wersji dokumentu, zanim pojawiły się
dopiski niewidzialnej ręki, minister gospodarki nakazywał: "Za wszelką cenę
należy (...) unikać decyzji prywatyzacyjnych polegających na zastępowaniu
państwowego monopolu naturalnego prywatnym monopolistą naturalnym. Dotyczy to
zwłaszcza lokalnych monopoli naturalnych w sektorze elektroenergetyki".
Tymczasem Stoen jako właściciel jedynej sieci dystrybucyjnej jest naturalnym
monopolistą na warszawskim rynku, więc jego sprzedaż RWE Plus była
zastąpieniem monopolu państwowego - prywatnym. Od interesu konsumentów
ważniejszy okazał się krótkoterminowy interes budżetu, zasilanego wpływami z
prywatyzacji prowadzonej w pośpiechu. Wędrujące dokumenty
"Powinny one [rozpoczęte procesy prywatyzacyjne] mieć na uwadze osiągnięcie
docelowego stanu organizacyjnego, zaprezentowanego w koncepcji przekształceń
i prywatyzacji sektora paliwowo-energetycznego" - te słowa też dopisano do
projektu ministra gospodarki. Niewidzialna ręka jednak zorientowała się, że
utrudniłyby one sprzedaż Stoenu, więc po jakimś czasie zapis zniknął. Gdyby
tak się nie stało, minister skarbu Wiesław Kaczmarek musiałby przed sprzedażą
Stoenu dokonać restrukturyzacji firmy, czyli przekazać obrót energią nowej
spółce, a spółce-matce pozostawić jedynie dystrybucję. Dzięki temu w
Warszawie powstałby wolny rynek handlu energią, co zmusiłoby działające na
nim firmy do konkurowania cenami. Stoen nie byłby jednak wówczas łakomym
kąskiem. Poprawiany projekt zanim trafił pod obrady rządu, krążył jeszcze
między sekretariatem Rady Ministrów i Zespołem ds. Funkcjonowania Gospodarki.
Zdaniem dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki Wojciecha
Tabisia,to ówczesny minister skarbu doprowadził do tego, że dokument odesłano
do wspomnianego zespołu, gdzie na spotkaniu 26 marca 2002 r. usunięto z
tekstu fragment przewidujący restrukturyzację Stoenu przed prywatyzacją.
Sekretarz Rady Ministrów Aleksander Proksa poinformował NIK, że "w aktach
sprawy nie ma żadnych informacji dotyczących ponownego rozpatrywania
dokumentu przez zespół (....)". Ustaliliśmy, że Ministerstwo Gospodarki,
kierowane wtedy przez Jacka Piechotę,chciało sprywatyzować Stoen na takich
samych zasadach jak pozostałe zakłady energetyczne, czyli po
restrukturyzacji. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marek
Kossowski, nadzorujący tę prywatyzację, w ostatniej chwili
zmienił zdanie bez podania przyczyn. Według nieoficjalnych źródeł, nastąpiło
to po telefonie ministra skarbu Wiesława Kaczmarka.
....Prywatyzatorzy Schröder i Kaczmarek
W marcu i kwietniu 2002 r. (w kluczowym okresie dla prywatyzacji Stoenu)
Wiesław Kaczmarek był dwukrotnie z wizytą w Niemczech. Za pierwszym razem
towarzyszył prezydentowi RP. Według relacji "Rzeczpospolitej", kanclerz
Gerhard Schröder zapewniał wtedy, że niemieckie firmy energetyczne
mają "niezłe oferty dla Polski". Po powrocie do Warszawy Kaczmarek polecił
zawiadomić inwestorów uczestniczących w przetargu o zamiarze jednorazowej
sprzedaży 85 proc. akcji Stoenu należących do państwa. Do Berlina minister
przybył ponownie 26 kwietnia 2002 r. Rozmawiał ze Schröderem m.in. o
zainteresowaniu koncernu RWE prywatyzacją Stoenu oraz chęci kupna przez firmę
E.ON akcji grupy G-8. Informują o tym notatka sporządzona w Ministerstwie
Skarbu dla premiera Leszka Millera i komunikat prasowy resortu. Jedenaście
miesięcy później Kaczmarek oświadczył inspektorom NIK, że podczas wizyty w
Niemczech nie rozmawiał o prywatyzacji Stoenu. Dzisiaj twierdzi, że pytany o
temat rozmowy z niemieckim przywódcą nie udzielił żadnej odpowiedzi. - Takie
pytanie to była bezczelność w stylu policji politycznej - denerwuje się na
wspomnienie kontroli, zapewniając, że ze Schröderem rozmawiał o różnych
planach inwestycji niemieckich w Polsce, ale nie o Stoenie. Opozycja
krytykuje byłego ministra. - Jeśli ważne decyzje prywatyzacyjne nie są
podejmowane w sposób przejrzysty, to u przeciętnego obywatela narasta
przekonanie, że prywatyzacja do złodziejstwo - mówi Rafał Zagórny (PO),
wiceszef sejmowej Komisji Skarbu Państwa. ...Specjalne przywileje dla Stoenu
W sprawie sprzedaży Stoenu wszystko układa się w ciąg wydarzeń korzystnych
dla niemieckiego nabywcy. Zanim doszło do sprzedaży spółki, prezes Urzędu
Regulacji Energetyki (URE) Leszek Juchniewicz (podsekretarz stanu w
Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w latach 1994-1996, kiedy resortem
tym kierował Kaczmarek) wydał zgodę
Obserwuj wątek
  • mo.ul.der3 białekrany tv pheniks 26.06.05, 22:30
   Zanim doszło do sprzedaży spółki, prezes Urzędu
   Regulacji Energetyki (URE) Leszek Juchniewicz (podsekretarz stanu w
   Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w latach 1994-1996, kiedy resortem
   tym kierował Kaczmarek) wydał zgodę na specjalne przywileje dla Stoenu
   W sprawie sprzedaży Stoenu wszystko układa się w ciąg wydarzeń korzystnych dla
   niemieckiego nabywcy. Zanim doszło do sprzedaży spółki, prezes Urzędu
   Regulacji Energetyki (URE) Leszek Juchniewicz (podsekretarz stanu w
   Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w latach 1994-1996, kiedy resortem
   tym kierował Kaczmarek) wydał zgodę na podnoszenie przez Stoen opłat za
   przesył i dystrybucję energii powyżej wskaźnika inflacji w latach 2003-2005.
   Było to działanie de facto w interesie przyszłego kupca. Prezes Juchniewicz
   spowodował bowiem wzrost realnej wartości Stoenu, zezwalając zwiększyć
   przychody kosztem odbiorców energii.
   Sprzedając Stoen, minister skarbu nie zadbał o interesy obronności i
   bezpieczeństwa państwa - twierdzą kontrolerzy NIK. Rząd nie uzyskał pewności,
   że przy obowiązującym prawie bezpieczeństwo stołecznej sieci energetycznej nie
   zostanie zagrożone decyzjami prywatnego właściciela. Chodzi m.in. o włókna
   światłowodowe Stoenu, które spółka Tel-Energo na podstawie umowy z MON
   wydzierżawiła jako łącza rezerwowe na potrzeby Zarządu Łączności i Informatyki
   Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Szef zarządu gen. Wojciech Wojciechowski
   na wszelki wypadek postanowił przenieść kanały transmisyjne MON poza sieć
   Stoenu. Oznacza to dodatkowe koszty dla państwa.
   ....Rządy grup wpływów
   Niejasne okoliczności prywatyzacji Stoenu wskazują, że rząd najpierw podjął
   decyzję o sprzedaży spółki, a później szukał dla niej uzasadnienia. -
   Bezpieczeństwo energetyczne państwa traktowano jako sprawę drugorzędną - uważa
   Wiesław Walendziak (PiS), szef sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Rząd SLD-UP do
   tej pory nie przyjął strategii dla sektora paliwowo-energetycznego, mimo
   dezyderatów sejmowych komisji skarbu i gospodarki. - Gdy brakuje oficjalnej
   rekomendacji rządu, próżnię wypełniają rekomendacje grup nacisku, lobbystów i
   agentów tajnych służb - dodaje Walendziak. W rezultacie mamy najdroższą energię
   elektryczną i gaz w naszej części Europy. Podnosi to koszty życia obywateli i
   uderza w konkurencyjność polskiego przemysłu, zwłaszcza
   chemicznego. .....Jarosław Jakimczyk Odpowiedzialni za transakcję Stoen - RWE
   WiesŁaw Kaczmarek - w 2002 r. minister skarbu państwa
   Leszek Juchniewicz - prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE)
   Ireneusz Sitarski - w 2002 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu (MSP)
   i członek Zespołu ds. Funkcjonowania Gospodarki przy Radzie Ministrów
   Marek Kossowski - w 2002 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,
   odpowiedzialny za energetykę
   ...,STOEN - monopolista na warszawskim rynku dystrybucji energii (5,5-
   procentowy udział w skali kraju), zaopatruje w energię ponad 800 tys. osób.
   Jedna z dwóch - obok Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego -
   sprywatyzowanych spółek energetycznych.
   RWE PLUS - spółka należąca do grupy RWE z Essen. To druga w Europie firma
   energetyczna pod względem produkcji prądu i trzecia pod względem wielkości
   sprzedaży (255 mld KWh rocznie). 35 proc. akcji firmy z Essen należy do około
   stu niemieckich gmin. Drugi co do wielkości pakiet akcji w RWE (7,7 proc.) ma
   działający na polskim rynku ubezpieczeniowym Allianz AG. RWE Plus kontroluje
   również zakłady energetyczne VSE na Słowacji, ELMŮ i ÉMÁSZ na Węgrzech oraz ma
   15 proc. akcji czeskiego PRE. Łącznie RWE Plus obsługuje około 4,5 mln
   odbiorców w Europie Środkowej. Grupa RWE zajmuje się nie tylko produkcją i
   dystrybucją prądu, ale też m.in. sprzedaje gaz oraz dostarcza wodę. Pod jej
   naciskiem koalicja SPD i Zielonych zrezygnowała z szybkiego zamknięcia
   niemieckich elektrowni jądrowych.
   G-8 - grupa zakładów energetycznych z Gdańska, Słupska, Płocka, Torunia,
   Olsztyna, Elbląga, Koszalina i Kalisza. Jej prywatyzację rozpoczęto jeszcze za
   rządów Jerzego Buzka. O akcje grupy, która kontroluje 17 proc. krajowego rynku
   dystrybucji energii elektrycznej, ubiegały się hiszpańska Iberdrola, niemiecki
   E.ON, belgijski Electrabel. Obecnie jedynym zainteresowanym kupnem G-8 jest El-
   Dystrybucja, związana z Janem Kulczykiem (wcześniej spółka grupy Elektrim).
  • pwn2 białekrany tv pheniks 26.06.05, 23:29
   • jak "U" boska ? jak UB "ośka"...5432109876

   • E.kr.A.ny..."tv"raich.... 2 droga...E x A ..fema
   ferma.. rura wy..dechowa wy ..10...
   smrodliwe auto busy ?
   tvp szklany adolf 'prosto w ..kropke'....

   • logo l idl
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=14877&w=8006729&a=25691916
   • Eta mo.bila.j.zer s.łucz.aj wsi.E.ch(a)
   22.01.2004 16:52
   wsie żiwu w etom radiopriomniku nie tolka naszi P.ub.L.ikacje
   toże PeHa.ilips słuczaj z.ło.dzi.EjA kraś.siwego-kraśnego
   wsie "pod napięciem" 24abon.amen.T WALLstera TVNiepokojąca toże
   wsie eto gaziety wyBORcze k analfabietam X
   • za "używanie" dotyczy wszyskich programów ..KRa...
   09.02.2004 04:08
   • Urząd Skarbonkowy zajmie się ści(ą?)ganiem
   29.01.2004 11:21
   jeśli tak to cała ta euro.pejczykownia (deutch polecił mill.jon.erowi przyjażń
   z spanish batem etc kawał tvp o brydż.ce)to państwo policyjne naganiające
   w ciemnocie krztałconych analfabetów (etc wypowiedź urnijna)do wpie...a
   ciagłej pap.ki wyborczej z ich ubeckich koryt bez prawa do krytyki produktu
   dlatego wariacka definica abonamentu za z.urzywanie prądu i urządzenia na
   króre wywaliliśmy własną kase (krwawice etc tv t.rwanie u
   stomatologa "tv"raich w centrum białych 4 pokoi CB4P u dr.um infra vel mengele)
   publiczna paranoja kiedy "używanie" dotyczy wszyskich programów r i v ...
   decydedenccy debile ..złodzieje kapo narodowe

   • 17.12.2003 04:21 dziennikarz tvp zarabia 22 000 ? gw
   abonament publiczny nie za produkt (na który nie dają ci głosować)
   za posiadanie receivera stojącego 24 godziny na dobe
   psychologiczny chwyt komuchów byś był 'pod napięciem'na widok receivera za
   który już zapłaciłeś i nie jest to podatek od nieruchomości ale tacowe na 22 000
   dla od nowości czerwonych 'krzyżaków'

   • ''U'' N.I.T ra z KC.krzaka marsze młotków z 357
   21.01.2004 08:26
   młotkiem w UNI.tre
   dziobem w S.ł.ONY szmal w gniazdach sto.enu w stol.ICE (z)imensem z zielonego
   CBP z państwa warszawskiego (policyjne getto bogaczy)
   gru.nt.DIG.iem w PZUSA z.e ws.i(j)adającego je.z.usa
   2005 06 26
   ?? tajemnicze wypadki gru,jecko biało,brzeskie...
   cięża'rówki zjeżdzają...'warcholskie' ub .."tylne koła nie weszły"
   .."wszystkie samochody będą po rowach stały"...
   a okrągłe 'pokoje' się 'zielenią' ? dola'rów 'wroga ludu' wg potrzeb i talentów
   ub'kutza pana p'rezy'denta' szczękowego ? takie 'misie' z 'f'u'ndacji ?
   ..potrzeby i talenty młodego ub'kutza w czarnej ss'mański'ej s'kórce'

   demo..kratka unia n.euro.pejczyka
   23.03.2004 23:49
   nie.miec (etc za.mieć stąd lokalna nazwa nie-mieć tzn złodzieje szredere i
   kawalarze z tvp zamienili w bryczce porywającej wiejską babę konia na wołu na
   różne sposoby wypierając tożsamość)
   euro demokracja ...to dla każdego podmiotu o własnej tożsamośći powinień być
   równoprawny głos niezależnie czy cherlawego profesora czy bydlaka bandyty
   .....czym śmierdzi sąsiad
   konfesjonałem ?...kofekcjonałem...? konsekwencjonałem...?..echo rezonans
   sufitu od raichu ale przenoszony przez kogo... hałupnictwo Urzedu Badawczego?
   darmo millJONer w kwp posadził szredera?jaka siła do manipulacji...
   ...kapo wychowawstwo ...do czego są zdolni stręczyciele by zatracać tożsamość
   jakich współcześnie urzywają technologi by się naturalizować kamuflować ...
   jakimi czynnikami w środowisku chcą manipulować na poziomie progowym
   by nie wywołać zdecydowanej reakcji a stałym dręczeniem uzależnić ..
   tresując niezauważalnie na sobie tylko znane kody wywołują bierne rekcje
   pozbawione tożsamości

   ' kratki ' n.euro..pejczyka
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=14877&w=18105566&a=25493154
   dynamiczne kolory 'kratek'

   'któś' 'uprzejmy napisał 'jurki' od 'jurop'
   niech 'se' napisze ś.j'urne... adolfy

   "Jakaś niewidzialna ręka " ..'z paryża'..wykasowała wątek... 'przypadkiem'...on
   line
  • mo.ul.der3 białe e'krany 03.07.05, 22:56
   w 9x w wawa na ul bRU.Ks.elska kod 01939 rozpoczęto 'miarowo' od 'e.lek'tor'
   wydawać pisma rtv? av? atv? 'miarowo' w takt zamykania kolejnych polskich
   zakładów elektronicznych pojawiały sie nowe tytuły..
   ..z pobliża cmentarza wysyłane są 'komunikaty' do czytających "wszystko ma swój
   kres..ale są wyjątki ..to przedostatni numer ..opłać prenumeratę" ..
   ..'niemieckie' wyjątki ..
  • mo.ul.der3 białekrany tv pheniks 23.09.15, 07:01
   kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,17912967,Dlaczego_kieleckie_przystanki_beda_takie_drogie__Sprawdzilismy.html?order=najnowsze
   mo.ul.der3 wczoraj 0
   um.Ysłami kast rządzą kosmici z mkultra anal.fabetryzując im rozum.
   projekt zawiera pospolite koperty z których litery wypadły na kra.wężniki.
   wiadomo ,że na wiaty wpadają auta szczególnie kiedy są nazbyt blisko.

   Yszk.listy nbp "wodospad" fix "spadło" zł 99 YG
   ztm zbiera opinie... wyłączono forum ukrywające odpowedzi ztm... "radzą" sobie...z opinią
   ręka 5Y "po.zdrowienia" ..ss man ..kościelny kV.. "perony" żelazne jak na pkp
   ..już nie tramwaje w.agoni.ki..ztm
   gazeta pasażer .."peron" oddala sie odśw.wojciecha "żeby nie sz.pecił" a są szpetne lan.dary ..stoją o 1m od paw.ilonów bez fil harmoni
   w prlu nad po.lakmi była "zbrojna ręka"pzpr która wg po.pisu wykonYwała "typowe zadania" polityczne i policyjne...
   typowo to się cen.ck.iewicza wygania z ipn bo on nietypowe czynności ro.bił-książki pisał
   i to nie im a "wrgowi ludu sejm/sond apel(jw-watA)zmniejsza emeryture
   fil.ateLista liżący znaczki bil.ety ztm "cyfryzacja" ..projekt z łodzi opinia z krakowa..plebs z klerykowa ..obcy z mOczami
   • mo.ul.der3 białEkrany tv pHenIks 23.09.15, 09:39
    komentarze ...przeglądarka zmienia pliki ...wczoraj było o farbie epoksydowej ..nie toytoy

    odwróć się a zapomnisz... zmienia pamięć strefa cienia... 2005 zza pleców auto.bus/ko "szkło odkryto/emeryt niewinny" 13/nbp/99/Y/spadło...targowica/służb...
    z cienia nocy i zza ściany/list"specjalny" "wyślemy do pana list"..."bundeZwERA"...ipn..sond..sejm../"wio.słoNY".."misjonarz"

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka