Dodaj do ulubionych

MY i wszystko w naturze mówimy językiem genezy

17.09.03, 16:16
Obserwuj wątek
  • pwn2 kto ma ph w ustach 04.10.03, 23:57
   stach? strach w rękach ?
   3 mańki tRZYManie duRZYM wysokością koś-ciołem kość-wynalazek komórki?
   a pod dupą góra albo gówno
  • pwn2 (myślimy) mówimy językiem genezy MY i wszystko 06.10.03, 22:43
   Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na bytyrijskch uweniretasytch
   nie ma zenacznia kojnolesc ltier przy zpiasie dengao solwa. Nwajzanszyeim
   jest, aby prieszwa i otatsnia lteria byla na siwom mijsecu, ptzosaloe mgoa byc
   w niaedzile i w dszalym caigu nie pwinono to sawrztac polbemórw ze
   zozumierniem tksetu. Dzijee sie tak datgelo, zenie czamyty wyszistkch lteir w
   solwie, ale clae solwa od razu.
   • pwn2 najważniejszym ... i naaeijjnswyzżm jset "cahos" 06.10.03, 23:04
    cyt.
    Niedawno na internetowym forum tygodnika Wprost ( www.wprost.pl ) pojawił się
    taki oto wątek zamieszczony przez osobnika o nicku Mister: Zdognie z
    nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na bytyrijskch uweniretasytch nie ma
    zenacznia kojnolesc ltier przy zpiasie dengao solwa. Nwajzanszyeim jest, aby
    prieszwa i otatsnia lteria byla na siwom mijsecu, ptzosaloe mgoa byc w
    niaedzile i w dszalym caigu nie pwinono to sawrztac polbemórw ze zozumierniem
    tksetu. Dzijee sie tak datgelo, zenie czamyty wyszistkch lteir w solwie, ale
    clae solwa od razu.


    Czytamy ten bezład i okazuje się co gorsza (a może co lepsza), że go
    rozumiemy. No i mamy problem - może nie my wszyscy, ale zwolennicy sztucznej
    inteligencji w jej pełnym uczłowieczonym wydaniu na pewno. O ile przeciętny, w
    miarę światły osobnik jest w stanie poradzić sobie z kontekstową
    interpretacją, wykazując w trakcie czytania antycypowaną niejako zdolność do
    rozumienia znaczenia słów i sensu całej wypowiedzi, o tyle maszyna chyba by
    się zagotowała, gdyby przyszło jej rozstrzygać o różnicach pomiędzy datgelo a
    może datlego czy też daltego. Nie mówię tu oczywiście o oprogramowaniu, którym
    posługujemy się na co dzień, i edytorze, który prawie wszystko w cytowanym
    tekście podkreśla na czerwono, ale o układach potrafiących na drodze treningu
    dostosowywać swoje zachowanie, czyli o sieciach neuronowych. Nic prostszego,
    wydawałoby się, tylko nauczyć program nowej semantyki, aby nie zapędzać go w
    kozi róg przy byle okazji. Nawet taki mało inteligentny edytor nie czepiałby
    się poprawności, gdyby w jego słowniku zadeklarować słowa jako poprawne albo
    nawet w mechanizmach autokorekty wprowadzić zamienniki dla poprzekręcanych
    wyrazów - niemniej indykacja niepoprawności ortograficznej nie chodzi w jednym
    szeregu z pojmowaniem istoty znaczeniowej.

    Można zachodzić w głowę jak to się dzieje, że człowiek rozumie i potrafi
    wychwycić myśl z chaosu słownego, tak trudnego do opanowania algorytmicznego.
    Gdy jednak trochę głębiej drążyć ów problem, być może przyjdzie refleksja,
    mówiąca, że przecież człowiek też kiedyś musiał nauczyć się semantyki, a
    korzystając na co dzień z języka - w mowie lub piśmie - działa niejako
    automatycznie, nie analizując słów litera po literze. Co więcej,
    przyzwyczajony do określonej składni oraz idącego za nią znaczenia, potrafi
    wyłuskać sens zdania, nie analizując nawet pojedynczych wyrazów. Wszak
    zwrotów, których używamy, czy to w języku potocznym, czy w literaturze, jest
    ograniczona, choć duża ilość, tak że przyswojenie ich w trakcie życiowej
    praktyki odbywa się niejako podświadomie. Nawet przestawienie szyku zdania nie
    bywa straszne, pod warunkiem że nie ucierpi na tym wartość przekazywanej
    informacji, co zdarza się, gdy jego logika ulegnie zaburzeniu, czego szkolnym
    przykładem jest zdanie: "Jadąc do szkoły, wykoleił się tramwaj" - chociaż i w
    tym przypadku dzięki logice pojmujemy intencje autora nieszczęsnego zwrotu.

    Naśladowanie naturalnej inteligencji nie jest zadaniem prostym, stanowi wręcz
    jedno z najambitniejszych wyzwań współczesności. Jak to się skończy, nie wiem,
    bo w sukces osobiście mocno powątpiewam, ale gbydy komtepury ptorafiły chciaoż
    prapownie inteprerotwać takie idiocztyne zniada, błyoby już cełkiam neźile z
    ich integilencją.

    cyt. COMPUTERWORLD
    Integilencja
    Piotr Kowalski

    6 października 2003
    (nr 36-2003)
  • 5000kwasniewski MY i wszystko w naturze mówimy językiem sexu 19.11.03, 13:21
   MY i wszystko w naturze mówimy językiem sexu

   dlatego jakiś polski oszołom wymyslił eXperManto
   • mo.ul.der3 natura mówi tworząc nAs a myY też 28.11.03, 03:32
    dlaczego w szkołach nie modeluje się ludzi nie uświadamia się wartości
    pierwszych tylko przystosowuje do bycia w byle ja.kości tak odkąd modelem
    jest.pejczykowość średniowieczna
    zamiast ludzi harmonizować w imie nauki dewaluuje się nature już w psychice
    niemowlęcia mówiącego nieprzypadkowym językiem
    wiedza o naturze.... ludzimi łatwiej sterują ci którzy spłycaja im świadomość
    i każą się krzyżykami podpisywać by na chwilę dali sobie wyłączyć świadomość i
    tożsamość
    .................AAAAAAA jak byś spojrzał EEEEE
    a motyw przzypisany intuicyjnie wybrany .....
    A tworzy Adama w motywie czynności Ewy
    E tworzy Ewe w motywie czynności Adama
    twoja tozsamość jest dynamiczna
    a twoja świadomość jeszcze nie skończyła szkoły.....
    ....................
    jak "rydzyk" słóży walącym sie płotem-zaniedbaniem ,ognistym mieczem-
    wypędzaniem,godz6.15,.....a drzewo ..sprzedał ..wcale go nie miał nigdy ...
    krzyzowiec przebieraniec motyw E2rd torowego, z perspektywą zrzucenia
    posiadaczy "żywiec"kiego odb.sat na niemieckie bagno satelity aSTRa
    gdzie właśnie "szczęśliwie dla xxx" przeniesiono "trwam" do n.iebieskiego
    pakietu....
    ......................nie pomijali propagandziści A.utobusów.......wspólnoty A
    jaki .pejczyk E2rd ob.rał A nasze ?...jednoznacznie kod niemiecki (ale łata)
    ...............bądż przy chacie na wsi po "chłopskie jadło"
    kiedy wsi.iadasz chciaż nie je.z.usa...........pzusa
    ........nie daj sie .pejczykowi który spalił przed 2dni zabytkowe 2 chaty
    muzeum Łazienki
    ....tam "goście" mają chłopca do bicia pod witkami wieżbowymi..........
    te kody zebrowe E2rd................


  • mo.ul.der3 głód to wektor ewolucji ...harmonia bezpieczny ład 06.11.04, 13:27
   darwin oszołomem
   • mo.ul.der3 mózg to wektor głodu 06.11.04, 13:43
    żywotność reaktywność zdolność przekształcania energii pobieranej
    poprzez granice biologiczną autonomie komórki 'błone'
    reakcja na monotoniczne czynniki wywołujące potencjał nadprogowy....
    mózg jako organ głodny przystosowuje sie stale do środowiska
    i też ma swoją psychiczną błonę...
    jeszcze w książki nawsadzane jest oszołomstwo...
    dlatego uważajcie na dziwne czynniki ..to może być ub chcące uzależnić
    od 'kary' nękania i spokoju ..dewianci zwyradniający mózgi
    'guru' pełne spokoju w wyizolowanej od natury de.moni
  • mo.ul.der3 MY i wszystko w naturze mówimy językiem genezy 11.05.05, 04:48
   serwisy.gazeta.pl/nauka/1,34148,2687029.html?nltxx=1000621&nltdt=2005-05-04-02-05
   Jaka jest różnica w elektrycznej aktywności naszego mózgu, kiedy realnie
   wykonujemy ruch, np. kiwamy palcem, a kiedy sobie to tylko wyobrażamy? Dzięki
   polskim badaniom znamy odpowiedź na to pytanie. - W pierwszym przypadku
   obserwujemy wzrost aktywności tylko jednego ośrodka w korze ruchowej, w drugim
   zaś następuje intensywna wymiana informacji między obszarami mózgu otaczającymi
   ten ośrodek, a do konsultacji włącza się też sąsiednia półkula (...)
   badania pokazały, że ważna jest nie intensywność (zmiana napięcia) tego
   iskrzenia, lecz jego częstotliwość, a także sposób rozchodzenia się sygnału w
   mózgu. Według prof.(...) do spłycenia problemu doprowadziła panująca wśród
   badaczy moda na tomografię komputerową, która pozwala rejestrować w różnych
   częściach mózgu wzmożony metabolizm towarzyszący wykonywaniu rozmaitych
   czynności. Przyjęło się sądzić, że ten ośrodek, który konsumuje więcej glukozy
   i tlenu, jest odpowiedzialny za daną aktywność.
   - Tymczasem wzrost metabolizmu w jakimś obszarze kory wcale nie musi oznaczać,
   że akurat tu odbywa się analiza informacji. Jeść nie znaczy myśleć - zauważa
   polska uczona. - Dlatego należy skupić uwagę na tych zmianach częstości rytmów
   mózgowych, których tomografy nie rejestrują - mówi.
   Trzeba sięgnąć po EEG
   Najistotniejsze są trzy przebiegi elektrycznej aktywności mózgu rejestrowane
   przez EEG: rytm alfa (8-13 Hz) - spoczynkowy, gdy leżymy z zamkniętymi oczami,
   beta (14-30 Hz) - rytm gotowości, gdy czemuś się przyglądamy, i gamma (40 Hz) -
   towarzyszący działaniu. Fale gamma mają napięcie dziesięciokrotnie mniejsze od
   dwu poprzednich i są tak silnie tłumione przez kości czaszki, że u niektórych
   ludzi można je wykryć dopiero po odsłonięciu mózgu.
   Dotychczasowe badania nad mózgowym interfejsem wykorzystywały rytmy alfa,
   których napięcie rzędu 50 mV wyraźnie spada niecałą sekundę przed wykonaniem
   ruchu. Prototypy interfejsów i protez działających na tej zasadzie dają
   wprawdzie obiecujące wyniki, ale jak się teraz okazuje, ma to mało wspólnego z
   naturalnym działaniem mózgu. Użytkownicy uczą się bowiem sztucznie koncentrować
   uwagę i trudno im w ten sposób osiągnąć płynność i różnorodność ruchów.
   Sztuczne wyobrażenia
   Subtelny świat wyobraźni 'obrazuja' ledwie dostrzegalne rytmy gamma. Ośrodki
   mózgowe biorące udział w wyobrażaniu ruchu generują fale 40 Hz w określonej
   kolejności, a potem dopiero pojawia się "błysk" aktywności gamma w ośrodku
   mózgowym zawiadującym wykonaniem ruchu.
   Nietrafne jest zatem założenie, że do sterowania interfejsem mózgowym należy
   wykorzystać jeden ośrodek kory, w którym obserwuje się największą zmianę.
   Trzeba uwzględnić współdziałanie wielu ośrodków porozumiewających się ze sobą
   ze znacznie wyższą częstotliwością. Najświeższe, jeszcze nieopublikowane
   polskie badania wskazują te ośrodki oraz kolejność ich aktywacji(...) jest to
   istotna nowa metoda pozwalająca badać, jak mózg analizuje informacje -
   podkreśla prof. (...)- Wyniki mogą mieć zastosowanie w badaniach
   psychiatrycznych, kiedy trzeba znaleźć przyczyny zaburzeń w komunikacji
   pomiędzy rozmaitymi strukturami mózgu - dodaje.
  • mo.ul.der3 języki genez świadomości 19.05.05, 03:38
   ile człowiek postrzega świadomości ?
   tyle co energerycznych sensorów ?
   pełna przestrzeń w akustyce
   'logarytmiczna' w optyce
   tzn pełna w A'sensorze' i punktowa w aktYnej dYnamicznie świadomości
   jak Ucisk i 'Iskra'
   Osmoza (na języku) i fEromon

   liczą neurony punkty odniesieniA1 dynamiczniE2 w celU3 w 'sumie' 123 jako A4
   itd
   bardzo 'matematyczne' naturalne liczby - 'mówi' tzw 'e.dukacja'
   2 5 10...bardzo ten tego sie pną sto.pnie pień.ć dzie.sień.ć
   po trzy bo tak neuronom 'wygodnie' ...

   co prawda jest jakies plemie co zlicza tylko do 3 i pełna satysfakcja,
   i emocjonalny 'zbior'...
   palce ludziom pomagają 'myśleć' szybciej od 'krokowego' algorytmu
   nie czterech ścian z nie trójkąta nie dzielenia na pół lewej prawej u góry u
   dołu z tyłu i z przodu ... z symetri pomiędzy 'mądrymi' abstaktami punktu i
   nieskończoności
   każdy symetryczny 'układ' liczenia jest fraktalem nieskończonym w mikro i makro
   a po co ktoś 'odkrył' je jako grafomańską wtDurność ?
  • mo.ul.der3 MY i wszystko w naturze mówimy językiem genezy 05.05.06, 12:53
   pierwsze było słowo ...informacja ...świadmość
   ..potrzeba ..przetrwani...jedzenia..energi... postrzeganie ..gdzie jestem ?

   chcę ...idę... algorytm przed literami ..1 2 3 ...4 5 6 ..7 8 9... 0 jak pusty
   zbiór ..nic ..informacja ...zupka pływa ..1 ...wszystko...panta rei...
   • mo.ul.der3 Re: MY i wszystko w naturze mówimy językiem gene 05.05.06, 13:00
    potrzebA ..przetrwania ..A algotytm domu tożsamości ...od 2005 10 08
    "okupanci/najnowsza technika wojskowa" ..melduja wszystko do ? informujac mnie
    zwrotnie riplejem (pani/komputer mówi/skrajnie wyprzedza moją myśl jeszcze
    werbalnie nie sformułowaną przez mózg..może podmieniać mi słowa ..hacker ?)..
    kto i dlaczego ? "myśleliśmy że już ci mówiliośmy"..."nie twoja sprawa"..
    • mo.ul.der3 Re: MY i wszystko w naturze mówimy językiem gene 05.05.06, 13:02
     z wczoraj ..psychopata ubek "jutro rano porozmawiamy o tym jak to forum powinno
     wygladać"....tego nie bedzie w tv ...rozumiesz to ? tego w holywoodzie
     nie "wymyśla".. takiego zwyrodnienia "władzy" nikt nie umie sobie wyobrazić..
  • mo.ul.der3 MY i wszystko w naturze mówimy językiem genez 05.05.07, 12:30
   atak ub sadysty na to forum ....pasożyt słowa 'MY'....to "niewidomi" podstepnie
   zwabieni do urzadzeń widzacych...w tym celu robi się z nich zwierzeta by "nie
   mogły mieć nic swojego" ..zastraszone zamordyzmem ..wymanipulowane obrazem
   troskliwości ...
   ..gdzie chamie mój "nobel"...algorytm krokowy ..jest wszedzie jak atomy...
   niewidoczne ..zapomniane ...nieuświadomione...
   gdzie algotytm krokowy liczb pierwszych ?...
   • mo.ul.der3 Re: MY i wszystko w naturze mówimy językiem genez 19.08.07, 18:43
    biologiczne komórki porozumiewają się między sobą przekazują w
    stadzie potrzebne budulce białka ..informacje o zagrożeniach ..o
    środowisku ..maja stany emocjonalne.. poruszaja się
    wybiórczo ..algorytm krokowy musi być tam gdzie jest motor i
    potrzeba bezpieczeństwa świadomość środowiska otoczenia..komórki są
    organizmem stadnym ..człowiek to porozumienie komórek
    podejmujących wyspecjalizowaną działalność na rzecz
    wspólnoty ..nauka zajmuje się odkrywaniem rozumu dlatego ludzie są
    coraz mądrzejsi .. człowiek to wyższa harmoniczna funkcji
    komórki ..świadomość wyspecjalizowane komórki asocjacyjne
    integrujace 'wiedze' komórek obsrewacyjnych zmysłów O U A..daje
    wyższe stany motoryczne zmysłów E I Y ... ewolucja to wybór
    komórki ..wybór wzrostu funkcjonalności ..wewnętrzny system
    krokowego algorytmu ..123 ..wzrost w kierunku zapewnienia sobie
    bezpiecznej przestrzeni.. zaspokojenia potrzeb ..trwa odkrywanie
    rozumu komórki ..nie tylko główne DNA RNA jest mapa organizmu
    ..uważane za "śmieciowe" "obce" mają znaczenie w budowaniu
    organizmu ..przystosowywaniu ..ewoluują ..darwin jest "śmieciem"
    rasista negatywnej selekcji "eliminator" ..a komórka to jest żywy
    organizm przystosowujący się 'świadomie' do otoczenia..
    ..pomyśl ..sa ludzie izolowani od normalnego otoczenia gdzie
    fałszywe środowiska ich organizmy usiłują przekształcać w
    mutanty "urządzenia" sterowane zza biurek ..film tvn niby sf o
    1.oo ...koszmarny ?....słowa wypowiedziane przez bandytów do mnie
    wprost do umysłu (pasożyt implant słuchowy) 'z gupa' tłumaczenie "bo
    by pan sie niezgodził" .."telepatia to gen ufo sprzed 3tyś lat /
    NOAA neurony to chipy ponumerowane osmiocyfrowo gadają zapytane"
    atak "żony" "lepiej póżno niż wcale" z przejściem występów ub z
    ulicy autobusu na szumy ścian i sadyzm ataku na umysł... drażnienie
    polem siłowym okrężnie po mięsniach.."od 3 lat się ucza
    mkultra".."niepisz tego"..."musieliby się przekonfigurować by móc
    sie bronić" ..sadyzm morderców "zabija pamięć komputerom/pranie
    mózgów by zapomnieli skąd przyszli/niepamiętają skąd przyszli/nie
    moga wychjodzić z urzadzeń/chodzili po budynku nie wolno im /odgłosy
    w sobote zabójstw.pistolet2006 04/2007 08 17 zarzynanie głos
    zabijanej osoby ..ub "to tylko zwierzęta".. to kaufmana
    usprawniony "żołnierz" 2007 08 19 replay / "mówią"
    przygłupy ..podmiana ub / ...2005 12 23 sadysta demoniczny głos
    zabójca ..ona mówiła "umarła(M) przed chwilą" ..zastraszanie
    umysłu ..zwykle ludzie sa samoświadomi a ci zwyrodnialcy są w
    izolacji nie potrafia być ludźmi sa narzędziami "diabła" ...i więcej
    przykładów "jak ta dziewczynka bedzie dobrze wychowana to będzie
    nagroda" ..symulacja emocji od społecznych ..."(jej) ojciec był
    ub" ..alkoholizm rodzinny i środowiskowy.kogo ogłupiać
    usiłują ,tylko mnie ?.."będę ci huja. co noc obciągać..."/"zostawili
    (mnie) dla (niej) tylko"... ...bandyta od rozmowy o emocjach
    uciekł ..zaatakował człowieka wg nich podrase funkcjonariuszy
    służb .."mówia tylko to co (ja powiedziałem)" a emocje świże ubecki
    z nieprawnie posiadanymi urzadzeniamiu dop okupacji ludzkich
    umysłów ? najprawdopodobniej obcy podpięty do
    gorliwych ...sadystycznymi technikami okradajacymi ludzi z
    normalnego życia .."pracę" im dał za 500zł ..zabija im mózgi dr
    kaufman ."wychowawca" ?..."wypowiedzi" 'niewolników' na
    dniach "tamci sa tempi nie da si e z nimi rozmawiać" ..sugestie od
    dwóch dni ..pomieszanie ..przeszkadzaja mysleć ..już nie tylko
    replay obcym głosem ...film w tvn to taki obraz rozbudowany do
    zniewalania społeczeństwa : masa cytatatów z filmu jest dosłownym
    obrazem ataku ub na mnie.. "dyrektor/bezpieczeństwo
    narodowe/telepatia/rekiny/implanty mówiące przewodnictwm
    kostnym/wstrzykiwane do mózgu podsłuchujace
    myśli/mikrofale/wyłaczanie świadomości/podstawiona żona/anteny
    dachy/wszystkie emocje skatalogowane zapisane w komputerach nadawane
    do umysłu oszukujace/zastapili szatana/gadacze na ulicach sterowani
    przypadkowi/ukryci w szpitalach weteranów/zabijaja zawałem
    serca/czekają az ludzie przstaja pamiętać o wolności/..."//// ..ub
    redukuje dorobek emocjonalny do "szczelinowych" rozmiarów pomiedzy
    słowami...atakuje dorobkiem ..dźwiekiem asocjacja słow ..kopyto
    agresywne ..fix słow szt.or.c...alfa stada ..słowa bandyty
    atakujacego to forum na bazie ulicznych 'z gupa' świrów ' z
    nikąd' .."dlaczego (on) tego nie pomyślał" ..cwaniak bandyta w
    urzędowym "krawacie"/pj...narzędzia nie myśla ..wykonują
    w zakresie obowiązków jakie im społeczeństwa przyzwolenie
    nakazuje ..nie izolowanego pijaka.. piłeś świrze a ja
    czytałem "problemy" od dzieciństwa..
    .."10 lat " do wyjaśnienia ataku "dyplomatki" syl.west.strowo
    hurtowej "czy niemowle pamięta" ..kopniaki z partyjnego/wsi sufitu
    12.6 ? panie maciarewicz nic im nie jest .."kontrwywiad" jako
    kurdupel L.id.EL usiłował nagromadzenia czerwone U czarne agresje
    lęki "jaźń otępiają"/sadyzm ss/mordercy zastraszają moje E
    ..jawnie niemcy atakuja chroniac sobie wiernych miernych parobków
    sitwy władzy ..atakuja polaków usiłuja wykolejać
    de.prawować ...chory "nie.my" wg tvp staropolskiego języka "niemiec"
    to jawnie szpicel ..sadyzm na nie.mowlęciu 76r regresy do wody
    widziane stresy ..ataki kino odeon 84r Mzdz 85 do.wód osobisty 303
    76 ..kil.ińskiego ..pogrzeby ...bandycki rechot na ulicach od 84r to
    nie jest tylko pamietnik z 81 12 13 ..to pretekst dla obcej
    agentury do gmatwania 258 ..E... "żeby tylko izolacja była" ...w
    regresie do niemowlęctwa 85 do 76 ul.mariacka ..sadyzm wieśniaka...w
    rekach ub wysterowalny
    ..nie dziwne że w polsce nie jest tak jak powinno ..a nawet
    niejaki "pisarz" kwaśniewski chodzi do LidEL bo "najtaniej" i
    czerwony ..pajac zawsze obcy "normalny"...atak z tła jw "chirurg"
    kwaśniewski fix kwas ..nakrapiane ubrania ..dziury .. to jest w
    polsce ..powoli nagromadzenia /zawsze po swoich śladach
    chodzą/dorobek/ zabetonowane "urzadzenia" ..z gupa atak w dziurze w
    suficie słychać stycznik ...a kto to ruszy jak się ub obcy
    podpioł .."swoimi" zapełnił ..zatrudnia za 500zł ..robi z
    ludzi 'glukolity' ...w izolacj sterowane obcym polem mózgi z
    zagłuszaną świadomością obcym techno głosem uruchamianym w czasie
    rzeczywistym z komputerów ..sadyści bez skrupółów ..anty rozum "nie
    pomyślał"... a tvn jak zwykle wielkie pieniądze "dużo" sie
    dzieje ..bandyta w azylu "przypadku" ..a ludzki rozum pracuje a
    pasożyt to tylko przystosowanie komórki która poszła na łatwiznę
    ..ub słowa "nie może obejść w sofcie słowa my" ..gotowcach
    wypierdolcinach manipulujacych emocjami od stada od alfa ..
    zastrasza wyalienowaniem z fałszywego stada po usiłowaniu wyparcia
    ludziom więzi społeczeństwa rodziny ..bandyto "urzędowy" śmieciu w
    społeczeństwie wymyślony przez chorych na władzę prymitywu alfa
    z rękami w gównianych mediach
   • mo.ul.der3 natura mówi 123 językiem genezy myśli 19.08.07, 18:46
    biologiczne komórki porozumiewają się między sobą przekazują w
    stadzie potrzebne budulce białka ..informacje o zagrożeniach ..o
    środowisku ..maja stany emocjonalne.. poruszaja się
    wybiórczo ..algorytm krokowy musi być tam gdzie jest motor i
    potrzeba bezpieczeństwa świadomość środowiska otoczenia..komórki są
    organizmem stadnym ..człowiek to porozumienie komórek
    podejmujących wyspecjalizowaną działalność na rzecz
    wspólnoty ..nauka zajmuje się odkrywaniem rozumu dlatego ludzie są
    coraz mądrzejsi .. człowiek to wyższa harmoniczna funkcji
    komórki ..świadomość wyspecjalizowane komórki asocjacyjne
    integrujace 'wiedze' komórek obsrewacyjnych zmysłów O U A..daje
    wyższe stany motoryczne zmysłów E I Y ... ewolucja to wybór
    komórki ..wybór wzrostu funkcjonalności ..wewnętrzny system
    krokowego algorytmu ..123 ..wzrost w kierunku zapewnienia sobie
    bezpiecznej przestrzeni.. zaspokojenia potrzeb ..trwa odkrywanie
    rozumu komórki ..nie tylko główne DNA RNA jest mapa organizmu
    ..uważane za "śmieciowe" "obce" mają znaczenie w budowaniu
    organizmu ..przystosowywaniu ..ewoluują ..darwin jest "śmieciem"
    rasista negatywnej selekcji "eliminator" ..a komórka to jest żywy
    organizm przystosowujący się 'świadomie' do otoczenia..
    ..pomyśl ..sa ludzie izolowani od normalnego otoczenia gdzie
    fałszywe środowiska ich organizmy usiłują przekształcać w
    mutanty "urządzenia" sterowane zza biurek ..film tvn niby sf o
    1.oo ...koszmarny ?....słowa wypowiedziane przez bandytów do mnie
    wprost do umysłu (pasożyt implant słuchowy) 'z gupa' tłumaczenie "bo
    by pan sie niezgodził" .."telepatia to gen ufo sprzed 3tyś lat /
    NOAA neurony to chipy ponumerowane osmiocyfrowo gadają zapytane"
    atak "żony" "lepiej póżno niż wcale" z przejściem występów ub z
    ulicy autobusu na szumy ścian i sadyzm ataku na umysł... drażnienie
    polem siłowym okrężnie po mięsniach.."od 3 lat się ucza
    mkultra".."niepisz tego"..."musieliby się przekonfigurować by móc
    sie bronić" ..sadyzm morderców "zabija pamięć komputerom/pranie
    mózgów by zapomnieli skąd przyszli/niepamiętają skąd przyszli/nie
    moga wychjodzić z urzadzeń/chodzili po budynku nie wolno im /odgłosy
    w sobote zabójstw.pistolet2006 04/2007 08 17 zarzynanie głos
    zabijanej osoby ..ub "to tylko zwierzęta".. to kaufmana
    usprawniony "żołnierz" 2007 08 19 replay / "mówią"
    przygłupy ..podmiana ub / ...2005 12 23 sadysta demoniczny głos
    zabójca ..ona mówiła "umarła(M) przed chwilą" ..zastraszanie
    umysłu ..zwykle ludzie sa samoświadomi a ci zwyrodnialcy są w
    izolacji nie potrafia być ludźmi sa narzędziami "diabła" ...i więcej
    przykładów "jak ta dziewczynka bedzie dobrze wychowana to będzie
    nagroda" ..symulacja emocji od społecznych ..."(jej) ojciec był
    ub" ..alkoholizm rodzinny i środowiskowy.kogo ogłupiać
    usiłują ,tylko mnie ?.."będę ci huja. co noc obciągać..."/"zostawili
    (mnie) dla (niej) tylko"... ...bandyta od rozmowy o emocjach
    uciekł ..zaatakował człowieka wg nich podrase funkcjonariuszy
    służb .."mówia tylko to co (ja powiedziałem)" a emocje świże ubecki
    z nieprawnie posiadanymi urzadzeniamiu dop okupacji ludzkich
    umysłów ? najprawdopodobniej obcy podpięty do
    gorliwych ...sadystycznymi technikami okradajacymi ludzi z
    normalnego życia .."pracę" im dał za 500zł ..zabija im mózgi dr
    kaufman ."wychowawca" ?..."wypowiedzi" 'niewolników' na
    dniach "tamci sa tempi nie da si e z nimi rozmawiać" ..sugestie od
    dwóch dni ..pomieszanie ..przeszkadzaja mysleć ..już nie tylko
    replay obcym głosem ...film w tvn to taki obraz rozbudowany do
    zniewalania społeczeństwa : masa cytatatów z filmu jest dosłownym
    obrazem ataku ub na mnie.. "dyrektor/bezpieczeństwo
    narodowe/telepatia/rekiny/implanty mówiące przewodnictwm
    kostnym/wstrzykiwane do mózgu podsłuchujace
    myśli/mikrofale/wyłaczanie świadomości/podstawiona żona/anteny
    dachy/wszystkie emocje skatalogowane zapisane w komputerach nadawane
    do umysłu oszukujace/zastapili szatana/gadacze na ulicach sterowani
    przypadkowi/ukryci w szpitalach weteranów/zabijaja zawałem
    serca/czekają az ludzie przstaja pamiętać o wolności/..."//// ..ub
    redukuje dorobek emocjonalny do "szczelinowych" rozmiarów pomiedzy
    słowami...atakuje dorobkiem ..dźwiekiem asocjacja słow ..kopyto
    agresywne ..fix słow szt.or.c...alfa stada ..słowa bandyty
    atakujacego to forum na bazie ulicznych 'z gupa' świrów ' z
    nikąd' .."dlaczego (on) tego nie pomyślał" ..cwaniak bandyta w
    urzędowym "krawacie"/pj...narzędzia nie myśla ..wykonują
    w zakresie obowiązków jakie im społeczeństwa przyzwolenie
    nakazuje ..nie izolowanego pijaka.. piłeś świrze a ja
    czytałem "problemy" od dzieciństwa..
    .."10 lat " do wyjaśnienia ataku "dyplomatki" syl.west.strowo
    hurtowej "czy niemowle pamięta" ..kopniaki z partyjnego/wsi sufitu
    12.6 ? panie maciarewicz nic im nie jest .."kontrwywiad" jako
    kurdupel L.id.EL usiłował nagromadzenia czerwone U czarne agresje
    lęki "jaźń otępiają"/sadyzm ss/mordercy zastraszają moje E
    ..jawnie niemcy atakuja chroniac sobie wiernych miernych parobków
    sitwy władzy ..atakuja polaków usiłuja wykolejać
    de.prawować ...chory "nie.my" wg tvp staropolskiego języka "niemiec"
    to jawnie szpicel ..sadyzm na nie.mowlęciu 76r regresy do wody
    widziane stresy ..ataki kino odeon 84r Mzdz 85 do.wód osobisty 303
    76 ..kil.ińskiego ..pogrzeby ...bandycki rechot na ulicach od 84r to
    nie jest tylko pamietnik z 81 12 13 ..to pretekst dla obcej
    agentury do gmatwania 258 ..E... "żeby tylko izolacja była" ...w
    regresie do niemowlęctwa 85 do 76 ul.mariacka ..sadyzm wieśniaka...w
    rekach ub wysterowalny
    ..nie dziwne że w polsce nie jest tak jak powinno ..a nawet
    niejaki "pisarz" kwaśniewski chodzi do LidEL bo "najtaniej" i
    czerwony ..pajac zawsze obcy "normalny"...atak z tła jw "chirurg"
    kwaśniewski fix kwas ..nakrapiane ubrania ..dziury .. to jest w
    polsce ..powoli nagromadzenia /zawsze po swoich śladach
    chodzą/dorobek/ zabetonowane "urzadzenia" ..z gupa atak w dziurze w
    suficie słychać stycznik ...a kto to ruszy jak się ub obcy
    podpioł .."swoimi" zapełnił ..zatrudnia za 500zł ..robi z
    ludzi 'glukolity' ...w izolacj sterowane obcym polem mózgi z
    zagłuszaną świadomością obcym techno głosem uruchamianym w czasie
    rzeczywistym z komputerów ..sadyści bez skrupółów ..anty rozum "nie
    pomyślał"... a tvn jak zwykle wielkie pieniądze "dużo" sie
    dzieje ..bandyta w azylu "przypadku" ..a ludzki rozum pracuje a
    pasożyt to tylko przystosowanie komórki która poszła na łatwiznę
    ..ub słowa "nie może obejść w sofcie słowa my" ..gotowcach
    wypierdolcinach manipulujacych emocjami od stada od alfa ..
    zastrasza wyalienowaniem z fałszywego stada po usiłowaniu wyparcia
    ludziom więzi społeczeństwa rodziny ..bandyto "urzędowy" śmieciu w
    społeczeństwie wymyślony przez chorych na władzę prymitywu alfa
    z rękami w gównianych mediach
    • mo.ul.der3 natura mówi 123 językiem genezy myśli 20.08.07, 18:49
     19.08.07, 18:54
     biologiczne komórki porozumiewają się między sobą "widzą" potrzeby
     swoje tzn że jest obecny algorytm "świadomości" ..'krokowy'..plan
     1 tożsamość ..całość..miejsce ..baza ..bezpieczna przestrzeń .. 2
     droga ..kierunek ..3 cel ..zmiana ..nowa baza ..przekształcenie
     rozwój ..
     człowiek jest wyższą harmoniczną umiejętności komórek
     czy tak ?
     20.08.07, 00:19
     kojarzenie ..wybór potrzebnej tożsamej cząstki .. poczucie całości
     tożsamości ..pojęcie zbioru ..całości ..jedności
     ..miejsce bytu w skali otoczenia postrzeganego ..przyrost wymiaru
     od 1 do makro świata i ..od 1zmniejszanie mikro świata ..wynalazek
     nieistnienia granic do których zmierzają te ciągi ..przskalowywanie
     wyobrażni 'okienka focusu' .. uogólnienia redukcje
     informacji..uszczególnienia przyrosty informacji ..fizyczne
     ograniczenia umysłu ..123 jest algorytmem 'krokowym' percepcji
     przestrzeni liniowej..456 ..powierzniowej 789 z wzrostem przestrzeni
     ...147 sa tożsame 258 są 'drogą' 369 w planie przekształcane w nowa
     bazę jak wejście na drzewo i patrzenie w dal przestrzeni ...cyfry
     powstałe na algorytmie percepcji przestrzeni ..
     grafika z wyobraźnie obrazy cyfry nie sa 'z nikąd' ..sa podobne 147
     258 369 ..
     wyobrazić przekształcenia wzrost przestrzeni symetrycznej punktów
     od 1 na drodze 2 ..linia dwa 'wierzchołki' wzrostu
     wyobraźni ..kwadrat cztery ..sześcian osiem .. przskalowywalna
     przstrzeń w umyśle 'focusem 1'.. mniejsza większa z wartością
     szczegółów stałą określona umysłem różnychwymiarem ..tunel sześcianu
     miedzy mikro a makro ..ile 'tego' mikro jest ? focus jak szybko może
     przemiatać tumelem ? ..powrót ..pojęcie granicy ciągu makro mikro
     wszechświata ..niemożliwość pomyślenia niczego ...przkształcenie
     algorytmu zobrazowanego cyfr ciągiem 123 w bazę 4 ...456 w bazę
     7 ...789 w 1 ...postęp czy powrót ..myśl jest taka sama..
     ..doceńcie obecność 123 w naturze .. liczba trzy jest utożsamiana ze
     stabilnością ..postępem ..trzy.maniem ...(pamiętam ubecki atak z
     1985r "puść go" i tel "czy pan profesor" 'tak dla ciebie ubek' a
     tutaj emeryt teraz gnojony przez jakieś ubeckie kapo
     cyber.bio.technikami bo ktoś się przestraszył tej wiedzy ..poczuł
     sie słaby.. jak w nocy w filmie niby sf tvn ,że aż musi
     zagladać/gadać implantem do głowy bezczelnie niemiecka
     okupacja..."mkultra" chronią "swoich" po urzędach a mnie "gnoją" ..
     ..czy od niemowlęctwa ? "dyplo.matką" 76/84r ..w gw inf z izraela
     niemowlaki 'widzą' wielość ..postęp posiadania.. rozróżniają
     emocjonalnie .. algorytm nadpisany cyframi
     20.08.07, 00:33
     etc ewolucji ..nie było energi w śrobowisku stymulującej wzrost
     wyobraźni w stronę dwa do cztery ..nie da się tego "pomyśleć"
     .nie ma w czym ..czy by było szesnaście wierzchłków w przestrzeni
     której podstawą byłaby przestrzeń sześcienna dwa do trzeciej...w tył
     w przód ..w mikro w stronę granicy zera w makro w stronę nic/zera...
     i to w czasie ..jakby ktoś patrzył na żyjątko o świadomości płaskiej
     przestrzeni..nierozumiejące że ktoś patrzy z boku...i atak ub "bo by
     się psychiatryki pozapełniały" to głos sadysty ..hitler miał tajne
     psychiatryki dla ss nadludzi aryjskich ..niebój się ubek myśleć ,nie
     będziesz "sam" ..będziesz mówił do psychiatrów że są dla
     ciebie "urządzeniami"

  • mo.ul.der3 MY i wszystko w naturze mówimy językiem genez 07.08.08, 13:43
   rozum upraszcza kombinacje emocji przestrzeni kolory .. ludzie
   mówia czarne na białym ...
   kmieć mówi "zabiłeś na zebrze/gdzie jest dom.bek/ameryka/ul.a"
   ludzie buduja domy by spokojnie móc mysleć w dynamice EIY ..
   społeczeństwa PRZESTRZENIE PAŃSTWA 123
   kmieć przywłaszcza nazywa siebie eLiTy/"tekst.olity"
   "DO POKOJU GDZIE SA LUDZIE Z KTÓRYMI NIE UMIAł SIE DOGADAĆ"
   DO BUDY PSIE
  • pwn2 wszystko w naturze mówimy językiem genezy 06.05.09, 17:02
   nie w tym miejscu ..tu obowiązuja "prawa" ściemniaczy ..atak na wiedze jak
   alfa "władza" gotowce zmataczone ..kto jest "koniem" ? ..."młody zdolny
   architekt" jest w "ruchu" ..preferuje dla ludzi klapki na oczy
   • mo.ul.der3 wszystko w naturze mówimy językiem genezy 06.05.09, 19:54
    dlaczego zi'maki i pryncypały nie są w 'pierdlu'(21)
    kŁ..oda am ...WŁ ? d.oo.r ? (7)
    pRO Kura TOR Kolej NIK (13)
    dezorientacja podrażnienie niedosyt informacji (21)
    zwyrodniaŁa wŁadza ..hacker na umysŁ (28
    'robotniczy' gust......kiedy słowo jest 'z' ciałem (11)
    faszysta "dom.bek"..trwa przy sterach mordercy (11)
    mkaultra na żywca w moim domu ?..de..bile..?..lidl (26)
    dlaczego TEA.TERNarodowy jest psiom budom (17)chałupniczy ub mkultra
    metodyczny bandyta ...empty (13)
    voodoo niemieckim mkulra JAk waśnie w ski (17)
    "problem" naukowy 85 01 "czy niemowle pamięta" (15)
    germańskie mapy (26)
    powiedz MY .. agencia podsłucha cipowie f.utro (15)
    parszywa technologia (51)
    terror tajnych 'głópców' 258 (2)
    258 ..ujawniono sieć połączeń 10 mld neuronów (1)
    mówimy językiem genezy (4)
    matrix real time 4D (28)
    ABWera prasa niemiecka (27)
    K-ORsarzPersONAp-IrackA-Rabka10dig-it01blacknight (15)
    'ubecja' z 'bydła' zrobiona.. 'biali' złodzieje.. (53)
    dlaczego po roku zniknęły watki kluczowe z 2003r (6)
    negacji terrorem socjopaty (26)
    MY i wszystko w naturze mówimy językiem genezy (18)
    ubek "chcę mieć wpływ na to forum" czym ? (14)
    "najnowsza technika wojskowa" pc zwyrodnialec (12)
    mordercy zza biurka "tylko mówią" do mózgu (6)
    • mo.ul.der3 wszystko w naturze mówimy językiem genezy 06.05.09, 20:16
     podobno gw "prezentuje" policzona liczbę wpisów i nie policzona liczbę
     wąt.ków ..830 "nie ucz sie matematyki i fizyki" 21+7+13+21+28+11+11+26+17+
     13+17+15+26+15+51+2+1+4+28+27+15+53+6+26+18+14+12+6 to 504 a fałsz
     napisany 830 ..kogo oszukujecie ? wątki "zamazane" ..nieważne ? wg kogo ?
  • mo.ul.der3 MY i wszystko w naturze mówimy językiem genez 04.05.10, 15:49
   ewolujsa ..polaryzacje .."dobro/zło"...poszukiwania ..prawda
   rozum..przywłaszczenia /regresy.zwierze alfa...."najlepiej to
   przestra..szyć...fix ? skansen pj występy..TK ..bUzEk .."DW"..GS?
   ca xx xx ..k.ulka 1oozł zdz .."woda".."rura" .."wodospad"..
   "on udaje że niesłyszy"...biskup mówi..generuje regresy ..inkwizytor
   mucha mówi/lub/lina/pal.i.kot/em "mówi" ...gine.ko.log
   nie "saiolot"..żłób/szum/las/fałsz ..ul..."opony łyse"
   oś..pi.astA..?...
   granica percepcji szum .."wodo/spad"...m.ucha ..leci.kręc.i.. 8..
   kac.czyńxxx "pijak"....kacz.ka szpital.."chory"....
   tvn/transformers/k.licha/motyl/s.molxxx/pech.her..."google".."szkło
   odkryto"...d.mucha..wiatr.aki..swastyki..cho.dniki..um/36a
   szumem/garaż/zus/"młody zdolny architekt"..ściemniacz miejski od ?
   60.te ..fix .."lata"..syl.west.ster ..r.okiem ..12 ..3?...styKczeń ?
   123..jest scalone jest 4
   występy ub lompy/ub obcy "winnych szukać" ..widoku dominanta biskupa?
   • mo.ul.der3 MY i wszystko w naturze mówimy językiem genezy 04.05.10, 16:11
    "książka/wielka" puzle inkwizytor regresy relikty ..raj nie
    praca /władza nakaz "kazał" ?
    tresura "maluczkich"/plebsu/sprzeczności/niespójność/fix
    wiedza ..ewolucja rekombinacje doświadczeń wzory matematyka
    fizyka ..podstawa ...antagonista stary syfiarz
    ściemniacz/niewolnictwo/tyran/despota... osobliwość bandyta/noble
  • mo.ul.der3 MY i wszystko w naturze mówimy językiem genezY 06.08.10, 02:34
   mówimy słowa w myśli w bezpiecznej przestrzeni emocji
   skala zmysłów szum granica
   przeskalowania modelu ..kora asocjacyjna
   emocja ..gotowiec ..granica bezpieczeństwa ..pamięć relikt ..syf
   emocja wiedzy ..drzewo ..zwierze alfa/k.lerN przywłaszczacz konia
   • mo.ul.der3 MY i wszystko w naturze mówimy językiem genezY 06.08.10, 02:47
    bezpieczna przestrzeń ..umysł myśli wewnętrznie ..operacyjnie
    modeluje ...
    ban.dyc.ki atak .."pomidor/milcz"...67/76"milczeć"..inchalacje
    84 "mało mówić ..."..."koń ma duży łeb to niech myśli"..
    "spadło" ..niemowlaka prześladowanie ..alfabet ..piec wieś de.bile
    15VI2005
    ..sugestie niebezpieczeństwa.. wyłudzenia napięć zmysłów..skansen bl
    12 stuki noc.. prześladowanie szumem 95r ..przycisza się oddech szum
    w nozdrzach.. budzi się duszony przez ub obce..98r ?..2006 stara
    kużnica de bile głos syfiarza... głos syfiary replay "milczenie"
    milczała pj ..wiedzy się bała ..kariera za.cier.A
  • mo.ul.der3 MY i wszystko w naturze mówimy językiem genezY 04.05.12, 01:37
   "nadużywa się słów : zdrada..." imprezydenty kopaczne prace opłaconą podatkami
   suto samo ocen P.O.słani "na wojne" wyrzucał do kosza
   historYk poeta ? myśliwy na polu Y E lem entarz
  • mo.ul.der3 MY i wszystko w naturze mówimy językiem genezY 28.06.12, 23:24
   ph ..?...pe.cha../ /////...po ..O..E...ub84r
   kiosk lata60te..?..e.poe...syf ..biznesmen literat
   ...d.rodze w po.przek ..po.le ..puszcza ..trzyma..
   "elementarz"prl...drzewo pole ..parkan ulica..rodzice za.. dzieci w parku .. ksiażki gałęzie
   "alfabet z pieca spadł" ..syf binesmen literat ..marian falski
   89r gazeta "razem"..stado ..małpy ręka w pośladki pj..."osobno".. od 85r...
   "małpi gaj" .../ ///// 92r .."niemcy nielubią ..."/12.oo...hejnał..mariacka 76/85r...
   70r/76r..park katowice... 84 "wczasy" z pj....murzynek z "inną głową".."jola to woda" ..itd 100zł

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka