Dodaj do ulubionych

Kryzys dialogu w Radzyminie!?

14.11.08, 16:17
Szanowni Państwo, Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” już po raz 3
bierze udział w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór. Akcja
jest organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego i
Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Jej celem jest zachęcenie Polaków do
udziału w życiu publicznym oraz wzmacnianie poczucia
współodpowiedzialności za losy gminy.
W roku 2006 zorganizowaliśmy debatę przedwyborczą z
kandydatami na urząd burmistrza. W 2007 r. przeprowadziliśmy
pierwszą z serii debat, podczas której burmistrz Radzymina podpisał
deklarację, w której zobowiązał się wraz z Radą Miejską do
przeprowadzeni 5 inwestycji, czy też rozwiązania 5 problemów, z
jakimi borykają się mieszkańcy naszego miasta.
27 kwietnia 2008 r. przeprowadziliśmy kolejna debatę
rozpoczynającą II rok kadencji Burmistrza.
Prowadzenie akcji w 2008 roku należy do najtrudniejszych w
naszej historii. Od samego początku napotykaliśmy na szereg
trudności. Pierwsza trudność polegała na wyegzekwowaniu od
Burmistrza pisemnej deklaracji, w której zadeklaruje rozwiązanie 5
problemów. W momencie przekazania deklaracji okazało się, że część
zadań jest nieostro i nieprecyzyjnie sformułowana co uniemożliwiłoby
nam obiektywne przeprowadzenie monitoringu. Pismo z prośbą o
doprecyzowanie deklaracji, wysłane w lipcu, nie spotkało się z
odpowiedzią ze strony Urzędu. Nie uzyskaliśmy również odpowiedzi na
pytania mieszkańców, których nie udało się zadać podczas kwietniowej
debaty.
W październiku wysłaliśmy pismo do Pana Burmistrza z
informacją o rozpoczynającym się monitoringu zadań oraz z prośbą o
pomoc w sprawnym jego przeprowadzeniu. Ku naszemu zaskoczeniu
otrzymaliśmy pismo o rezygnacji Burmistrza z dalszego udziału w
akcji Masz głos.
Stowarzyszenie mimo wycofania się Burmistrza podjęło
decyzję o kontynuowaniu akcji i wysłało pismo do Burmistrza z prośba
o udostępnienie informacji publicznej przydatnej do stworzenia
raportu z monitoringu.
Stowarzyszenie zaplanowało debatę podsumowującą na 23
listopada 2008 r. Czy uda nam się ją zorganizować w tym terminie
poinformujemy Państwa niezwłocznie po otrzymaniu zgody na jej
zorganizowanie.
Dyrekcja Miejskiej Sali Koncertowej odmówiła nam wynajęcia Sali na
zasadach komercyjnych.

Pozdrawiam
Krzysztof Dobrzyniecki
koordynator projektu
--
STOWARZYSZENIE RADZYMIŃSKIE FORUM
e-mail: forum@radzymin.net
internet: forum.radzymin.net
Obserwuj wątek
  • szifox Re: Kryzys dialogu w Radzyminie!? 14.11.08, 19:08
   O ile odmowa nie zawiera racjonalnego uzasadnienia to oznacza, że
   dyrekcja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin odmawiając
   organizacji spotkania o charakterze informacyjnym dla mieszkańców,
   postępuje wbrew zapisom statutowym, które regulują zadania i cele
   działania tego podmiotu.

   Załącznik Nr.2 (statut) do uchwały RM określającej formę
   organizacyjną tej jednostki mówi:

   II. Cele i zadania biblioteki
   § 7 Biblioteka służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i
   informacyjnych mieszkańców miasta i gminy, upowszechnianiu wiedzy i
   nauki, rozwijaniu kultury.

   bip.radzymin.pl/upload/ra_135_2007_uchwaly.doc
   Pozdrawiam,
   Mariusz
   • andrzej5219 Re: Kryzys dialogu w Radzyminie!? 14.11.08, 19:59
    Nie jestem zaskoczony, minął półmetek a tu osiągnięć w realizacji
    celów nie jest wiele.Trzeba też w końcu pomyśleć o sobie i swojej
    ekipie, po jaką cholerę ma jeszcze ktoś patrzeć na ręce i wieszać
    jakieś pisma na słupach wink
    • student6 Czego boi się Burmistrz Piotrowski? 14.11.08, 20:54
     Bogata tradycja

     Akcja „Masz głos, masz wybór” prowadzona jest na terenie gminy
     Radzymin od 2006 roku. Otwarta postawa burmistrza i profesjonalizm
     organizatora (Stowarzyszenia „Radzymińskie Forum) były wielokrotnie
     doceniane przez Fundację im. Stefana Batorego – ogólnopolskiego
     koordynatora akcji.

     Z radzymińskich doświadczeń skorzystało stowarzyszenie Kastor z
     Tłuszcza i jako druga gmina z terenu naszego powiatu przystąpiła do
     programu.

     Debata bez zobowiązań

     Zgodnie z ogólnopolskim charmonogramem w kwietniu 2008 roku odbyła
     się debata z mieszkańcami, podczas której sygnalizowano liczne
     problemy. Pytań było wiele, więc części z nich nie udało się zadac,
     Burmistrz Piotrowski zapewnił jednak mieszkańców, ze odpowiedzi na
     wszelkie pytania przekaże organizatorowi debaty, który je
     rozpowszechni. (treśc pytań przekazano w ciągu 14 dni).
     Na podstawie zgłaszanych podczas debaty problemów, Burmistrz
     Radzymina miał wybrac 5, które jego zdaniem są najpilniejsze i
     zobowiązac się w Deklaracji do ich rozwiązania.

     Burmistrz Piotrowski unikał jednak podpisania Deklaracji. Dzięki
     naciskom wywieranym przez organizatora doszło jednak do jej
     podpisania w II połowie czerwca (2 miesiące po debacie). Burmistrz
     miał całkowita swobodę w formułowaniu treści deklaracji. Wymogi
     akcji stanowią jednak, że deklaracja musi być sformułowana w sposób
     precyzyjny i mierzalny. Burmistrz podczas formułowania powinien
     unikac określeń niedookreślonych i nieprecyzyjnych, dlatego ze
     Deklaracja podlega potem monitoringowi, a użycie nieprecyzyjnych
     zwrotów utrudnia obiektywizm przy monitoringu.

     Treśc Deklaracji:

     1.Dalsza rozbudowa podstawowej infrastruktury technicznej, w tym:
     budowa kanalizacji ściekowej w ulicach: Letniej, Komunalnej, Kard.
     St. Wyszyńskiego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Letniej w mieście
     Radzymin, a także opracowanie dokumentacji technicznej dla sieci
     wodociągowej dla wsi Zawady, Zwierzyniec i Wiktorów;
     2.Stworzenie warunków do funkcjonowania sprawnego systemu
     komunikacji zbiorowej, obejmującego miasto i gminę Radzymin;
     3.Wspomaganie społeczno – gospodarczego rozwoju gminy poprzez
     stworzenie programu rewitalizacji oraz aktywne uczestnictwo w
     Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego i w Lokalnej Grupie Działania -
     Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” - programach
     i strukturach, które umożliwią przystąpienie do projektów
     współfinansowanych przez Unię Europejską;
     4.Budowa Ogólnodostępnego Placu Zabaw dla Dzieci w Radzyminie;
     5.Rozwój lokalnych społeczności poprzez partycypację społeczną,
     wspieranie inicjatyw społecznych oraz wszechstronną współpracę z
     organizacjami pozarządowymi.

     Jak obiecac i nie obiecac jednoczesnie?

     Pomimo znajomości kryteriów sporządzania Deklaracji przez Burmistrza
     Radzymina, pkt 2, 3 i 5 Deklaracji Burmistrza nie są „ostre” ani
     precyzyjne.

     Budowa infrastruktury sanitarnej oraz placu zabaw to zobowiązania,
     które nie budzą wątpliwości – mówi Prezes stowarzyszenia Krzysztof
     Chaciński, ale co należy rozumiec np. przez stworzenie warunków do
     funkcjonowania komunikacji zbiorowej – podjecie uchwały przez Rady
     Gminy, budowę pętli autobusowej, czy może pomalowanie przystanków? –
     pyta sam siebie. Tego nie wie nikt poza autorem Deklaracji. - dodaje.
     W interesie naszym, jako organizacji monitorującej Deklarację oraz
     wszystkich mieszkańców jest to, aby Deklaracja była precyzyjna.
     Tylko wtedy będzie możliwy obiektywny monitoring, który jest głównym
     celem akcji. Dzięki całemu mechanizmowi podpisywania Deklaracji i
     przeprowadzania monitoringu, zarówno władze samorządowe jak i
     mieszkańcy uczą się odpowiedzialności społecznej – zakończył
     Chaciński.

     Panie Burmistrzu uprzejmie prosimy...

     1 lipca 2008 roku Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” złożyło w
     ratuszu adresowane do Burmistrza 2 pisma.

     1 było prośbą o doprecyzowanie pkt. 2, 3 i 5 Deklaracji.
     2 było prośba o odpowiedź na pytania nie zadane podczas debaty
     (przekazane w połowie mają)

     Mimo że organy administracji publicznej mają obowiązek odpowiedziec
     na pytania mieszkańców w ciągu 30 dni, do dnia dzisiejszego żadnej
     odpowiedzi nie otrzymaliśmy, chociaż minęło już 135 dni.

     Na początku sierpnia Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” ponownie
     wysłało 2 pisma o tej samej treści, wraz z informacja, ze
     organizator przystępuje do sporządzenia Informatora dotyczącego
     akcji, w którym opublikuje treśc Deklaracji, treśc pytan niezadanych
     podczas debaty oraz odpowiedzi na nie (jeżeli będą udzielone) oraz
     plakatów zawierających treśc podpisanej przez Burmistrza Deklaracji
     (obowiązek organizatora).

     Ponownie pisma pozostały be odpowiedzi.

     Jedynym, chociaż nieoficjalnym komentarzem ze strony UMIG Radzymin
     było stwierdzenie Pani Haliny Grzelak – Sekretarz ratusza, że „brak
     odpowiedzi to również jakaś odpowiedź”
     Ciekawe czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze podzieli ten pogląd?

     Burmistrz czynny 24h... nie dla wszystkich

     Kryzys dialogu się nasilał i w kuluarach dało się słyszec pogłoski,
     że Burmistrz chce się wycofac z akcji. Chociaż informacje nie byly
     potwierdzone musieliśmy działać szybko. Celem nadrzędnym akcji jest
     bowiem uczestnictwo w niej zarówno Burmistrza jak i mieszkańców –
     powiedział Krzysztof Dobrzyniecki – wiceprezes stowarzyszenia.
     Aby „dmuchac na zimne” próbowałem spotkac się z Burmistrzem. Udało
     się nam umówic na spotkanie. Pomimo tego, że Burmistrz wielokrotnie
     deklarował to „że dla mieszkańców jest czynny 24h na dobę” odwołał
     spotkanie i poprosił o przyjście do ratusza w godzinach przyjmowania
     interesantów (środa 8-10). Niestety Burmistrz się nie pojawił – zali
     się Krzysztof Dobrzyniecki.
     W związku z powyższym 14 października SRF złożyło w ratuszu pismo
     wyrażające ubolewanie z powodu pojawiających się pogłosek o rzekomym
     wycofaniu się z akcji oraz wyrażające gotowośc do spotkania.

     Swoje zabawki zabieram i do widzenia...

     Odpowiedź na pismo z 14 X nadeszła bardzo szybko, bowiem już 20 X.
     Pismo było oświadczeniem o wycofaniu się Burmistrza z akcji „Masz
     głos, masz wybór”

     Ciekawy jest jednak fakt, że Burmistrz nie miał wystarczająco dużo
     cywilnej odwagi, aby pod oświadczeniem podpisac się osobiście, a
     jego napisanie zlecił Sekretarz Ratusza – zauważa Mariusz Wilkowski –
     członek SRF.

     Psy szczekają, karawana jedzie dalej

     Wycofanie się Burmistrza z akcji jest niewątpliwie dużym ciosem dla
     demokracji w Radzyminie, nie oznacza to jednak, ze akcja nie będzie
     dalej prowadzona. Wręcz przeciwnie, regulamin akcji „Masz głos, masz
     wybór” pozwala prowadzic akcję bez udziału Burmistrza, a historia
     akcji zna takie przypadki (Radom, Olsztyn) – mówi Krzysztof
     Chaciński.

     Jest nam jednak niezmiernie przykro, że Burmistrz Radzymina „nie
     dorósł” jeszcze do tego, aby sprawowac swój urząd wedle
     demokratycznych standardów, a Radzymin musi się przez to niechlubnie
     zapisywac na kartach historii. - kontynuuje.

     29 października SRF przystąpiło do kolejnego etapu akcji –
     monitoringu. Złożony został wniosek o udostępnienie informacji
     publicznej n/t 5 problemów zawartych w Deklaracji. 12 listopada
     upłynął 14-dniowy termin, w którym zgodnie z prawem ratusz miał
     obowiązek udostępnic wnioskowane informacje – powiedział Mariusz
     Szewczyk – członek SRF. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy, więc
     skierowaliśmy sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego –
     kontynuuje.

     Piotrowski znaczy cenzura

     Po sporządzeniu raportu z monitoringu zostanie on przedstawiony
     podczas debaty z mieszkańcami i mamy nadzieje również Burmistrzem –
     powiedział Krzysztof Dobrzyniecki – koordynator akcji.

     Debata odbędzie się w niedzielę 30 listopada.

     Pocz
     • student6 Re: Czego boi się Burmistrz Piotrowski? cz.2 14.11.08, 20:55
      Początkowo miała się ona odbyc z miejskiej Sali Koncertowej, ale na
      polecenie Burmistrza Piotrowskiego, Dyrektor Biblioteki nie wyraziła
      zgody na komercyjne wynajęcie sali.

      Doszliśmy do kuriozalnej sytuacji, w której za pieniądze mieszkańców
      gminy Radzymin wyremontowano salę koncertową, której to mieszkańcy
      nie mogą wynając na warunkach komercyjnych, dlatego, że Burmistrz
      realizuje swoje prywatne cele. - powiedział Krzysztof Chaciński.

      Nie zostawimy jednak tego w ten sposób. Uważamy, że Dyrektor
      Biblioteki (zarządzający salą koncertową) złamał postanowienia
      statutu Biblioteki.

      Dlaczego Burmistrz robi wszystko, aby nie doszło do debaty?
      Czyżby bał się ujawnienia niewygodnych faktów?
      • radzyminiak.pl Re: Czego boi się Burmistrz Piotrowski? cz.2 14.11.08, 22:56
       Stowarzyszenie Forum, to nic innego jak banda zmierzająca do objęcia stołków w
       gminie. Powtarzałem to i będę powtarzał. Robią to stosując modne i medialne
       hasła jak "społeczeństwo obywatelskie", "rozwój", "innowacje", "projekty" itp.
       slogany, których nauczyli się od lewackich organizacji w stylu Batorego, gdzie
       wtłaczają im do głów, że to ONI muszą wymienić "starych" z urzędów i zająć ich
       miejsce, prowadząc "nowoczesną", "zorientowaną na sukces" politykę promującą
       świadome obywatelstwo itp. bzdety finansowane za pieniądze z UE.
       Jest to po prostu nowa klasa biurokracji, która przebiera nogami by dostać się
       do koryta. Widząc ich metody i cele, sądzę, że obecna administracja Radzymina to
       przy nich ludzie niesamowicie racjonalni i skuteczni.
  • amira81 Do studenta!!!! 17.11.08, 09:04
   Drogi studencie, o ile się nie myle to studjujesz prawo, więc jeśli
   jest czas to może zmień kierunek. Ja nie popieram polityki
   Burmistrza i jego świty, ale bez dokumentów nie powinno się stawiać
   komuś zarzutów. Może to że Burmistrz odmówił udziału w debacie i
   podpisaniu deklaracji jest po części Twoją winą...bo kto chciałby
   współpracować z osobą która go oczernia???? Dlaczego w Twoich
   postach nie zauwazyłam informacji odnośnie placu zabaw...przecież na
   tym placu zależało również członkom SRF. Jedyne tematy które drążysz
   odkąd pamiętam to ZTM i wytykanie błędów innym.Brawo oby tak dalej.
   Moze to ze nie mamy ZTM to dzięki Tobie bo Burmistrz robi Ci
   nazłość...Ciekawe
   • student6 Re: Do studenta!!!! 17.11.08, 09:24
    Dziwi mnie fakt wycofania sie bo Deklaracja w wielu pkt. będzie
    spełniona.

    A ZTM drązę bo mi na tej sprawie zależy smile

    Odnośnie prawa - ciesze się że zauważyłaś moją profesję. Jezeli
    Burmistrz uzna że złamałem prawo (choziac może wskażesz mi którym
    miejscu) to spotkamy sie w sadzie.
  • amira81 Re: Kryzys dialogu w Radzyminie!? 17.11.08, 13:34
   Drogi Studencie widze, że nie tylko ja mam problemy z Twoimi
   wypowiedźiami. Zanim zaczniesz kogoś "zapraszać" przed Sąd zastanów
   się, czy w tej walce będziesz sam czy z kimś, bo jak obserwuje Twoje
   wypowiedzi pełne sarkazmu i roszczeń. Wydaje mi się że jak na swój
   stosunkowo młody wiek, to dużo jeszcze musisz się nauczyć. Bo nawet
   jesli chcesz zrobić co dobrego dla innych, to musisz czasami usiąść
   przy jednym stole z tymi "złymi"...na tym polega zabawa.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka