Dodaj do ulubionych

dieta radnego to rekompensata za utracone zarobki

05.08.23, 01:07
05.07.2019 WSA (Wojewódzki Sąd Administracyjny): Dieta nie przysługuje wyłącznie z racji pełnienia funkcji

Dieta stanowi rekompensatę za utracone zarobki i sprowadza się do wyrównania wydatków oraz strat spowodowanych pełnieniem funkcji, np. przewodniczącego rady. Osoba zajmująca to stanowisko nie ma jednak prawa do dodatkowej stałej miesięcznej diety – wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. (...)
www.prawo.pl/samorzad/diete-wyplaca-sie-za-utracone-zarobki-nie-z-samego-faktu,440012.html


09.08.2022 Choć radny pracuje społecznie, diety nie można go pozbawić

Za pracę na rzecz samorządu radny nie pobiera wynagrodzenia, a rekompensatą za obecność na sesjach i pracę w komisjach jest dieta radnego. Jej wysokość, sposób naliczania i wypłacania poszczególnym radnym określa samodzielnie rada danej gminy, przestrzegając jednak reguł narzuconych przez ustawodawcę. (...)
www.prawo.pl/samorzad/prawo-do-diety-rekompensuje-radnemu-brak-wynagrodzenia,94478.html
Obserwuj wątek
  • xanonymous Re: dieta radnego to rekompensata za utracone zar 05.08.23, 07:36
   II OSK 406/14 - Wyrok NSA z 2014-06-26

   Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym (...) www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-osk-406-14/radni_samorzad_terytorialny/168ca1a.html
  • xanonymous Re: dieta radnego to rekompensata za utracone zar 05.08.23, 11:00
   Publikacja: 20.11.2020 Dieta radnego. Ile zarabia radny gminy, miasta i powiatu? Sprawdzamy zarobki radnego gminy, miasta i powiatu oraz od czego uzależniona jest dieta radnego w 2020 i 2021 r. (...) pieniadze.rp.pl/finanse-domowe/art17467501-dieta-radnego-ile-zarabia-radny-gminy-miasta-i-powiatu

   www.rp.pl/urzednicy/art11144911-korupcja-urzednik-trafi-do-wiezienia-za-zalatwiony-lepszy-etat
   • xanonymous Re: dieta radnego to rekompensata za utracone zar 05.08.23, 11:03
    www.portalsamorzadowy.pl/praca/diety-radnych-w-2022-r-stawki-kwota-bazowa-i-nowy-przelicznik,315422.html

    ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/kadry-i-place/wynagrodzenia/3609978,Zasady-wyplacania-diety-radnym.html
  • xanonymous Re: dieta radnego to rekompensata za utracone zar 08.08.23, 17:18
   01.04.2009 Jak długo można być pełniącym obowiązki

   Chciałbym zatrudnić mojego pracownika jako osobę, której powierzono pełnienie obowiązków. Czy przepisy określają, jak długo może on być zatrudniony w ten sposób?

   Nie. W kodeksie pracy nie występuje instytucja powierzenia pełnienia obowiązków. Zgodnie z art. 25 § 1 kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może zatrudnić inną osobę na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący czas tej nieobecności. Jednak również w takim przypadku przepisy nie wprowadzają ograniczenia czasowego. Jednocześnie pewną formę zastępstwa innego pracownika, którą można odnaleźć w k.p., może stanowić powierzenie pracy w drodze art. 42 § 4 k.p.

   Na podstawie tego przepisu wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

   Możliwość powierzenia pełnienia obowiązków przewidują niektóre przepisy szczególne. Art. 36a ust. 4a www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=69F36E8614D76215F5853CFB5AADC854?id=175841 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) wskazuje na przykład, że do czasu powierzenia stanowiska dyrektora organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na sześć miesięcy.

   Podstawa prawna:
   – art. 25 i 42 www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4F1A887F9BD922BCB18D77575747AA39?id=76037 kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.
   www.rp.pl/prawo-w-firmie/art7753821-jak-dlugo-mozna-byc-pelniacym-obowiazki

   Kodeks pracy - stan prawny aktualny
   lexlege.pl/kodeks-pracy/
   arslege.pl/kodeks-pracy/k10/
   • xanonymous Re: dieta radnego to rekompensata za utracone zar 08.08.23, 17:22
    Ustawa o systemie oświaty - stan prawny aktualny
    lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/
    arslege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/k469/

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka