Dodaj do ulubionych

Coronavirus opatentowany

29.03.20, 22:20
Amerykanska korporacja Chiron zwrocila sie o opatentowanie ... 11/16/ 2006 roku
Patent zostal przyznany

US 2006257852

pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/patent/US2006257852
Zobaczcie w linku

Korporacja nastepnie zostala wykupiona przez Novartis a pozniej GlaxoSmithKline

Wyglada na to, ze GlaxoSmithKline opracowal szczepionke, ktora opatentowal w Europie w listopadzie 2019 r.
EB 3172319B2

Wielce intersujsce
Obserwuj wątek
  • walter622 "Pacjent zerowy" 29.03.20, 22:38
   elka-sulzerowa napisała:

   >Coronavirus opatentowany

   Czyli powracamy do "pacjenta zerowego"?

   „Zerowego pacjenta”, zakażonego koronawirusem Covid-19 zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych.
   Zostało to ogłoszone dzisiaj, 12 marca, przez rzecznika chińskiego MSZ Zhao Lijiana na Twitterze.

   eadaily.com/ru/news/2020/03/12/mid-kitaya-ssha-progovorilis-chto-covid-19-poyavilsya-u-nih?utm_source=24smi&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_content=2817744&utm_campaign=13431a
  • monalisa2016 Re: Coronavirus opatentowany 29.03.20, 23:13
   GSK (GlaxoSmithKline) and the Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)

   www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/new-partnership-between-gsk-and-the-bill-melinda-gates-foundation-to-accelerate-research-into-vaccines-for-global-health-needs/

   --
   Ciekawe wypowiedz. www.efuel-europe.com/
   www.gdib.eu/ingenieur-entwickelt-brennstoffzelle-mit-2-400km-reichweite-nur-4-000e-als-umbau-set-fuer-benziner-diesel/
  • rosjaiswiat1 Coronavirusow juz bylo wiele 29.03.20, 23:40
   Samo pojecie koronawirus nie oznacza konkretnego wirusa, a tylko takiego, ktory potrafil przejsc z jednego gatunku zyjacego na ziemi, na drugi. Wirus SARS, ktory nas wszystkich straszyl w latach 2002-2004 byl koronawirusem. Wirus swinskiej grypy w 2009 roku, tez byl koronawirusem (moze warto przypomniec sobie, ze on zabil blisko 300 000 osob na calym swiecie). Kazdy z koronawirusow ma wlasna nazwe.
   Wiec do czego zmierzam? Nie mozna jednoznacznie stwierdzic, na jakiego koronawirusa byla opracowana ta szczepionka, ale sadzac po tym, ze opatentowana byla w 2006 roku, to mozemy smalo przypuszczac, ze chodzi o wirus SARS -COV, ktory wywolywal nietypowe zapalenie pluc. I taka ciekawostka -obecny wirus nazywa sie SARS-CoV-2 a COVID-19 to choroba.
   --
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/5/pa/hf/j2ro/awnkSxzhPXyUPxp95X.jpg
  • monalisa2016 Re: Coronavirus opatentowany 29.03.20, 23:49
   Smiale posadzenie.
   www.urdupoint.com/en/pakistan/former-diplomat-makes-shocking-revelations-ab-876849.html
   --
   Ciekawe wypowiedz. www.efuel-europe.com/
   www.gdib.eu/ingenieur-entwickelt-brennstoffzelle-mit-2-400km-reichweite-nur-4-000e-als-umbau-set-fuer-benziner-diesel/
     • elka-sulzerowa Re: Coronavirus ... bio-inzynieria 01.04.20, 00:49
      Ciekawy artykul z 2015 r. ... daje wiele do myslenia

      www.nature.com/news/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-risky-research-1.18787
      But other virologists question whether the information gleaned from the experiment justifies the potential risk. Although the extent of any risk is difficult to assess, Simon Wain-Hobson, a virologist at the Pasteur Institute in Paris, points out that the researchers have created a novel virus that “grows remarkably well” in human cells. “If the virus escaped, nobody could predict the trajectory,” he says.

      Ale inni wirusologowie zastanawiają się, czy informacje zebrane podczas eksperymentu uzasadniają potencjalne ryzyko. Chociaż zakres jakiegokolwiek ryzyka jest trudny do oszacowania, Simon Wain-Hobson, wirusolog z Pasteur Institute w Paryżu, zauważa, że ​​naukowcy stworzyli nowego wirusa, który „wyjątkowo dobrze rośnie” w ludzkich komórkach. „Gdyby wirus uciekł, nikt nie byłby w stanie przewidzieć trajektorii” - mówi.
  • monalisa2016 Re: Coronavirus opatentowany 02.04.20, 15:34
   Jest besprzeczne ze produkt dany do opatentowania jest opracowany przez ludzi. Skoro jest patent za nim kraja sie wiadomi ludzie.

   Tja co o tym myslec, artykul do przetlumaczenia jak i poczytania.

   www.ilgiornale.it/news/mondo/documento-che-inchioda-trump-usa-potevano-prepararsi-1849105.html

   W kazdej karykaturze jest dosc duza porcja prawdy.

   i0.wp.com/uncut-news.ch/wp-content/uploads/2020/04/91604144_561763838027380_5707801997814530048_o.jpg?ssl=1

   Komentowac nie bede ale jedno nalezy wypowiedziec, wszyscy wiedzieli i nic przeciw temu nie zrobili.

   --
   Ciekawe wypowiedz. www.efuel-europe.com/
   www.gdib.eu/ingenieur-entwickelt-brennstoffzelle-mit-2-400km-reichweite-nur-4-000e-als-umbau-set-fuer-benziner-diesel/
   • elka-sulzerowa Re: Zle poczatki ... zlego 05.04.20, 15:06
    Autor artykulu zadal sobie trudu by swoje tezy udokumentowac solidnymi zrodlami naukowymi (ich imponujaca lists na koncu artykulu)

    www.informationclearinghouse.info/55017.htm
    ... Several US agencies–particularly, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the National Institutes of Health (NIH) and its subsidiary, the NIAID, and USAMRIID have been collaborating on research projects, ostensibly to develop strategies to fight rapidly evolving pathogens that pose a threat to public health.31 32 33 However, other scientists have expressed their worry that human error could lead to the accidental release of a virus that has been enhanced in the lab so that it is more deadly or more contagious than it already is.34 In fact, in 2015, the US government banned such “gain of function” research involving the flu virus, viruses causing Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and SARS, following a research study that genetically modified the H5N1 influenza virus so that it could spread between ferrets (a model for studying flu in people), raising fears that the virus could jump to humans, and after US government laboratories working with pathogens had several accidents. The ban was lifted in 2019.35

    Given the foregoing context, it is not surprising that a new coronavirus, SARS-CoV2 (which causes the disease COVID-19), has emerged and is now causing a serious pandemic wreaking havoc all over the world. The official narrative of the US Center for Disease Control, WHO, most governments and the mainstream media is that SARS-CoV2 has its origin in bats and is linked to a large seafood and live animal market in Wuhan, China, the epicenter of the pandemic and where it was reportedly first discovered. Even the Chinese Center for Disease Control initially announced that SARS-CoV2 started at the seafood market in Wuhan.

    Later, though, a spokesman for China’s ministry of foreign affairs claimed that COVID-19 may have been brought into China by US soldiers who were in Wuhan 14 days before the first case of SARS-CoV2 infection was discovered, and that the origin might be the United States.36 He cited reports that Japanese and Taiwanese epidemiologists and pharmacologists have determined that the new coronavirus could have originated in the US, since that country is the only one known to have all five types – from which all others must have descended. Wuhan in China has only one of those types, rendering it in analogy as a kind of “branch” which cannot exist by itself but must have grown from a “tree.” Part of the proof of this assertion is that the genome varieties of the virus in Iran and Italy have been sequenced and declared to have no part of the variety that infected China and must, by definition, have originated elsewhere.37 It would seem the only possibility for origination would be the US because only that country has the “tree trunk” of all the varieties.38

    It may therefore be true that the original source of the COVID-19 virus was the US military biowarfare lab at Fort Detrick. This would not be a surprise, given that the CDC completely shut down Fort Detrick.39 This assertion seems to have been corroborated by the testimony of the CDC director in Congress, admitting that some deaths in the US, which later proved to be positive for SARS-CoV2 virus, have been miscategorised as the flu.40 According to a Taiwanese virologist, the virus outbreak may have began earlier than assumed, saying, “We must look to September of 2019,”37 or months before SARS-CoV2 was discovered.

    Kilka amerykańskich agencji - w szczególności Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Institutes of Health (NIH) i jej filia, NIAID i USAMRIID - współpracowały przy projektach badawczych, rzekomo w celu opracowania strategii zwalczania szybko ewoluujących patogenów które stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. 31 32 33 Jednak inni naukowcy wyrazili obawy, że błąd ludzki może doprowadzić do przypadkowego uwolnienia wirusa, który został ulepszony w laboratorium, dzięki czemu jest bardziej śmiertelny lub zaraźliwy niż już jest.
    34 W 2015 r. rząd USA rzeczywiscie zakazał badań nad „nabyciem funkcji” dotyczących wirusa grypy, wirusów wywołujących zespół oddechowy Bliskiego Wschodu (MERS) i SARS, podazajac za przeprowadzonymi badaniami genetycznie zmodyfikoeanego wirusa grypy H5N1 ktorego celem byla mozliwosc rozprzestrzeniania się między fretkami (model badania grypy u ludzi), rosnacymi obawami, że wirus może przenosić się na ludzi, oraz po kilku wypadkach w laboratoriach rządowych USA pracujących z patogenami.
    Zakaz został zniesiony w 2019 r.35

    Biorąc pod uwagę powyższy kontekst, nie jest zaskakujące, że pojawił się nowy koronawirus SARS-CoV2 (który powoduje chorobę COVID-19) i powoduje poważne spustoszenie pandemiczne na całym świecie. Oficjalna narracja amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób, WHO, większości rządów i głównych mediów mówi, że SARS-CoV2 ma swoje źródło w nietoperzach i jest powiązany z dużym rynkiem owoców morza i żywych zwierząt w Wuhan w Chinach, epicentrum pandemii i gdzie podobno po raz pierwszy został odkryty. Nawet Chińskie Centrum Kontroli Chorób początkowo ogłosiło, że SARS-CoV2 rozpoczęła działalność na rynku owoców morza w Wuhan.

    Później rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych stwierdził jednak, że COVID-19 mógł zostać sprowadzony do Chin przez żołnierzy amerykańskich, którzy przebywali w Wuhan 14 dni przed odkryciem pierwszego przypadku zakażenia SARS-CoV2 i że przyczyną może być Stany Zjednoczone.36 Przytoczył doniesienia, że ​​japońscy i tajwańscy epidemiologowie i farmakolodzy ustalili, że nowy koronawirus mógł pochodzić z USA, ponieważ ten kraj jest jedynym znanym z wszystkich pięciu typów - z których wszyscy inni musieli pochodzić. Wuhan w Chinach ma tylko jeden z tych typów, co czyni go analogicznie jako rodzaj „gałęzi”, która sama nie może istnieć, ale musiała wyrosnąć z „drzewa”. Częścią dowodu tego twierdzenia jest to, że odmiany genomu wirusa w Iranie i we Włoszech zostały zsekwencjonowane i zadeklarowane, że nie mają żadnej części odmiany, która zaraża Chiny i z definicji musi pochodzić gdzie indziej37. Wydawałoby się to jedyne możliwością pochodzenia byłyby USA, ponieważ tylko ten kraj ma „pień drzewa” wszystkich odmian38

    Dlatego może być prawdą, że pierwotnym źródłem wirusa COVID-19 było amerykańskie wojskowe laboratorium biowarfare w Fort Detrick. Nie byłoby to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że CDC całkowicie zamknęło Fort Detrick.39 Wydaje się, że twierdzenie to zostało potwierdzone zeznaniami dyrektora CDC w Kongresie, przyznając, że niektóre zgony w USA, które później okazały się pozytywne dla Wirus SARS-CoV2 został błędnie sklasyfikowany jako grypa40. Według tajwańskiego wirusologa wybuch wirusa mógł rozpocząć się wcześniej niż zakładano, mówiąc: „Musimy spojrzeć na wrzesień 2019 r.” 37 lub miesiące przed odkryciem SARS-CoV2 .

    To sa tylko urywki artykulu wybrane przeze mnie. Calosc artykulu jest godna uwagi.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka