Dodaj do ulubionych

ponownie o uprawnieniach

IP: *.acn.waw.pl 24.11.05, 15:38
Niedawno skończyłam studia-architekturę. Właśnie kupiłam księgę praktyk, ale
nie wiem jak się ją wypełnia. I jakoś nikt ze znajomych nie umie mi
przekonująco odpowiedzieć na moje pytania:
1.czy muszę byc zatrudniona w pracowni, która broni się nogami i rękami aby
mnie normalnie zatrudnić-takie czasy..
2.czy muszę być formalnie zatrudniona na budowie-czy mogę pracować tam
charytatywnie?
3.kto i kiedy będzie sprawdzał czy ja pracowałam w danej firmie-wg nowego
prawa nie ma obowiązku załączania zaświadczenia o zatrudnieniu przy składaniu
papierów; no i na jaki etat?
4.czy praktyka 2 lata projektowania + rok na budowie musi oznaczać 3 lata
praktyk, czy mozna zrobic to w 2? nie będę spała w tym czasie, na przykład
5.kto dokonuje wpisów-ja? a uprawnieni podpisują?
6.prowadzę równolegle swoją działalność (nie jestem młoda ) i np pan na
budowie, która nadzoruję (projektowałam tam wnętrza, przebudowę, zmiany w
konstrukcji) jest chętny aby mi sporadycznie coś wpisać-czy może???

itd

Podzielcie się DRODZY KOLEDZY doświadczeniami-czy wszystko musi byc lege
artis? bo mam ochote zarydzykować!

kaska gronau
Obserwuj wątek
  • Gość: portalu Re: ponownie o uprawnieniach IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.11.05, 19:41
   Pewnie MOIA, czy się mylę, czy poza mazowiecką IA gdzieś jeszcze są płatne
   książki praktyk? Ja swoją kupiłem w sklepie papierniczym.

   1. W mojej 50% umowa o dzieło 50% etat lub d.g.
   2. Nie wiem, jeszcze nie mam.
   5. Sama dokonujesz wpisów.
  • park_anielin Re: ponownie o uprawnieniach 24.11.05, 21:14
   Droga koleżanko!
   Skoro skończyłaś architekturę to teraz czas zabrać się za czytanie Prawa Budowlanego... :)
   Tam znajduje się rozdział poświęcony praktyce. Załączam wypis:
   Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga:
   1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:
   a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
   b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
   c) odbycia rocznej praktyki na budowie;
   4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju."

   To tyle w Prawie Budowlanym. Teraz sięgamy do Rozporzędzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005r., Nr 96, poz. 817) i czytamy:
   "Rozdział 2
   Praktyka zawodowa
   § 4. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, powinna być odbyta po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub świadectwa ukończenia technikum lub szkoły policealnej, z zastrzeżeniem ust. 2, pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności.

   2. Do praktyki zawodowej zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, z wyłączeniem praktyki objętej programem studiów.

   3. Do praktyki zawodowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy, zalicza się również praktykę na budowie wykonywaną w ramach nadzoru autorskiego pełnionego przez osobę, pod której kierunkiem odbywana jest praktyka.

   4. Do praktyki zawodowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 lit. b oraz pkt 4 lit. b ustawy, zalicza się dwuletnią praktykę w specjalności innej niż specjalność uzyskiwanych uprawnień budowlanych.

   § 5. 1. Osoba odbywająca praktykę zawodową dokumentuje przebieg praktyki w książce praktyki zawodowej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4.

   2. Osoba, która zamierza odbyć praktykę zawodową, składa w izbie książkę praktyki zawodowej do opieczętowania. Izba zwraca opieczętowaną książkę praktyki zawodowej w terminie 7 dni od dnia jej złożenia.

   3. W książce praktyki zawodowej wpisuje się:

   1) wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową, określając: rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz, odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne;

   2) określenie czynności wykonywanych w każdym tygodniu odbywanej praktyki, potwierdzonych i zaopiniowanych co najmniej raz w miesiącu przez osobę, pod której kierunkiem odbywana jest praktyka.

   4. Po zakończeniu praktyki zawodowej lub przy zmianie jednostki, w której odbywała się praktyka, osoba, pod której kierunkiem odbywana jest praktyka, wpisuje w książce praktyki zawodowej ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane.

   § 6. 1. Przepisów § 5 i § 8 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do praktyki zawodowej odbywanej za granicą.

   2. Odbycie praktyki zawodowej za granicą powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, zawierającym:

   1) wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową, określające: rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz, odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne z podaniem osoby, pod której kierunkiem odbywana była praktyka;

   2) potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych, z określeniem charakteru wykonywanych czynności;

   3) ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności, dokonaną przez osobę, pod której kierunkiem odbywana była praktyka."


   Kolega źle podpowiada - prawdopodobnie załapał sie na stary tryb tzn. wszyscy, którzy rozpoczeli praktykę przed wejściem w życie w/w rozporzędzenia - przechodzą praktykę wg starych zasad. Zeszyt opieczętowany po 1 lipca 2005 pozwala na praktykę na nowych zasadach czyli bez umów o pracę. Mogą to być umowy o dzieło lub zlecenie.
   Co do pytania o pracę charytatywną - jest troszkę niepoważna ;) Za coś trzeba życ a praktyka nie trwa 3 godziny dziennie...
   Czas praktyki liczy sie jako 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo. Nadgodziny nic nie dadzą... Tylko jeśli ma się np pół etatu wtedy praktyka wydłuża się proporcjonalnie.
   Do zeszytu wpisujsz sama rodzaj prac - podpisuje się osoba z uprawnieniami która nadzoruje praktykę, podpisuje projekty przy których pracujesz.

   Rozumiem, że Ci się spieszy ale to nie jest zawód, gdzie po 3 latach praktyki wiesz na tyle dużo aby zdać egzamin... To duża odpowiedzialność i obciążenie psychiczne za pewne prace.


   I tyle. Jakby były pytania - to zapraszam.
   • Gość: kaska Re: ponownie o uprawnieniach IP: *.acn.waw.pl 24.11.05, 21:35
    Dzieki wielkie!
    Wszystko to znam, ale w którym miejscu jest tam napisane, że muszę miec
    podpisaną umowę o dzieło i komu ją i kiedy pokazuję??
    • park_anielin Re: ponownie o uprawnieniach 24.11.05, 21:57
     Napisałem "mogą to być umowy o dzieło...".
     Obecnie nie jest wymagane aby były to konkretnie umowy o dzieło. Jestem ze starego "rzutu: - 2 grudnia zdaję uprawnienia i mnie tyczą się stare przepisy.
     Najlepszą wykładnią będzie Okręgowa Izba Architektów - w miejscu, w którym będą weryfikować Twój zeszyt i inne dokumenty. W każdej izbie jest prawnik i pewnie z przyjemnością odpowie Ci na to pytanie. Będzie to najbardziej wiarygodna odpowiedź! Kontakty do poszczególnych izb są tutaj.

     Pozdrawiam
     • Gość: arch_it Re: ponownie o uprawnieniach IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.11.05, 17:25
      nikt nie dokonuje weryfikacji umow o prace / umow o dzielo - poswiadczeniem
      odbycia praktyki jest podpis nadzorujacego. tu inna istota informacja: zgodnie
      ze znowelizowanym PB odbycie/ asystowanie w nadzorze autorskim uprawnionej
      osoby jest rownowaznikiem odbycia praktyki budowlanej na budowie...stad mozna
      byc NIE zatrudnionym na budowie a w pracowni i lege artis zaliczyc wymagany
      okres praktyki budowlanej...dodam jednakze na wszelki wypadek, iz nalezy sie
      wczesniej upewnic w LOKALNEJ izbie [np. dolnoslaska dopuszcza]
      pozdrowienia
      poldek
      • park_anielin Re: ponownie o uprawnieniach 26.11.05, 18:08
       No to co powie Pan/Pani na fakt iż moje dokumenty były werifikowane?
       • Gość: kaska Re: ponownie o uprawnieniach IP: *.acn.waw.pl 26.11.05, 19:46
        a kiedy to bylo park_anielin?
        • park_anielin Re: ponownie o uprawnieniach 26.11.05, 21:20
         Jakiś miesiąc temu.... 2 grudnia zdaję egzamin - właśnie przeszedłem całą procedurę. Dzisiaj nawet zakończyłem kurs przygotowawczy na uprawnienia. Taki wspomagający i przypominający :)
       • arch_it Re: ponownie o uprawnieniach 26.11.05, 20:11
        no coz...nie slyszalem jeszcze o weryfikacji umow o prace...ani ja ani zaden z
        moich kolegow architektow nie spotkal sie dotychczas z wymogiem doniesienia
        dodatkowych dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie...przyjelo sie weryfikowac
        praktyke PODPISAMI uprawnionych osob, ktore ewentualnie poswiadczajac nieprawde
        musza sie liczyc z konsekwencjami prawnymi...jesli tak sie dzieje moze to
        swiadczyc o utracie zaufania izby do swoich czlonkow :) ...albo o procederze
        falszerstw zeszytow praktyk <?>

        ponizej podaje a propos podstawe prawna dot. mozliwych form odbycia praktyki n
        budowie:
        § 4. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, powinna być
        odbyta po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub świadectwa
        ukończenia technikum lub szkoły policealnej, z zastrzeżeniem ust. 2, pod
        kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we
        właściwej specjalności.

        2. Do praktyki zawodowej zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego
        roku studiów wyższych, z wyłączeniem praktyki objętej programem studiów.

        3. Do praktyki zawodowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy,
        zalicza się również praktykę na budowie wykonywaną w ramach nadzoru autorskiego
        pełnionego przez osobę, pod której kierunkiem odbywana jest praktyka.

        art.14. u.3 c -
        3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1,
        wymaga:

        1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-
        budowlanych:

        a) posiadania wyższego wykształcenia odpowiedniego dla danej specjalności,

        b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

        c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

        posdr
        • Gość: kaska Re: ponownie o uprawnieniach IP: *.acn.waw.pl 26.11.05, 22:35
         A w jakiej izbie robisz uprawnienia/ I na czym polegała weryfikacja?
         • park_anielin Re: ponownie o uprawnieniach 27.11.05, 16:52
          W mazowieckiej Izbie Architektów.
          Weryfikacja polegała na dostarczeniu świadectwa pracy (obejmowało w moim
          przypadku pracę na budowie przez ponad rok).
   • Gość: prawo Re: ponownie o uprawnieniach IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.11.05, 13:04
    prawo prawem a jak do izby się wybierzesz to będziesz mógł?mogła zrewidować
    swoje poglądy
    1. każda izba interpretuje przepisy wedle własnego uznania gdyż:
    tak jak zauważymy w (Dz.U. z 2005r., Nr 96, poz. 817) nie ma zapisu
    definiującego podstawy prawne odbywania prktyki czyli nie polecam żadnych umów
    poza umową o pracy oraz żadna izba nie chonoruje czegoś takiego jak praktyka
    odbyta w ramach nadzorów autorskich.
    2. jeżelizdecydujesz się na równoczesne odbywanie obu praktyk co w prktyce jest
    możliwe to licz się z tym że komisja kwalifikacyjna zaliczy ci tylko połowę
    okresu odbytego na podstawie każdej z umów.
    3. wpisując do dziennika wykonywane prace musisz bardzo szczegółowo rozliczać
    dni i godziny ponieważ tak w izbie sprawdzają poświecony na każdy temat czas i
    ostatecznie go sumują.
    3. zrezygnuj z uwaględniania konkursów, koncepcji i renderingów, to się może
    nie liczyć . itp itd.
    Jeżeli powarznie się przymierzasz do roapoczęcia wpisów to musisz przejść się
    do izby twojej regionalnej umówić na spotkanie z prawnikiem lud sekretarzem
    komisji kwalifikacyjnej, spisać wątpliwości i nie odpuszczać póki nie uzyskasz
    odp.
    Jestem w tej samej sytuacji i sprawdzałem w kilku regionach zapatrywanie
    komisji na wspominane tu problemy.
    Jest to czasochłonne ale pośpiech może przynieść rozczarowanie.
    • Gość: mordziak666 Re: ponownie o uprawnieniach IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.11.05, 19:28
     Ja Wam sznowni koledzy powiem, że z tym sprawdzaniem umów o pracę dowiadywałem
     się w POIIB bo tam składałem papiery. I wygląda to tak że jesli szanowna komisja
     bedzie miała watpliwości, co do tego, czy faktycznie ktoś pracował na 3 etaty to
     wtedy będa prosić o umowy czy też świadectwa pracy. Jeśli szanowna komisja
     bedzie miała dobry humor i uwierzy w Wasze 3 etaty jednocześnie to jesteście
     fuksiarze :)
     Druga strona medalu. Rozmowa rozmową, powiedzą że możecie itp itd a przy
     weryfikacji dokumentów komisja Was odrzuci bo tego co powiedzieli nie macie na
     piśmie. Znam taki przypadek i to bardzo dobrze więc radziłbym sie o wszystko
     pytać na piśmie.

     Z inzynierskim pozdrowieniem...

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka