Dodaj do ulubionych

Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam?

02.04.07, 10:56
Znalazłam Panią architekt, która za ustawienie budynku na działce, razem z
instalacjami, za niewielkie przeróbki budynku (wydłużenie garażu, zmiana
funkcji dwóch pomieszczeń, dodanie dwóch okien połaciowych i przerobienie w
związku z tym wszystkim instalacji) oraz za tzw. "asystę" w urzędach (oddaję
kupiony projekt i dostaję pozwolenie na budowę, z wszystkimi uzgodnieniami i
warunkami przyłączy) chce 4.600 zł.
Mieszkam we Wrocławiu.
Powiedzcie - drogo czy normalnie?
Ile Wy płaciliście?
Obserwuj wątek
  • Gość: mc2 Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 11:22
   Pomyśl sobie o niej, że zdzira.
   Nie zapomnij jej powiedzieć, że z chwilą złożenia podpisu będzie ona odpowiadać
   za projekt, bo napewno nie zdaje sobie z tego sprawy.
   Pamiętaj też, że jest ona ubezpieczona od opowiedzialności cywilnej i za błędy
   projektowe możesz się domagać odszkodowania, które dość łatwo otrzymasz od PZU,
   a które to odszkodowanie potem będzie ściągniete od niej ( przez PZU ).
   Zapytaj się jej też na jaką kwotę jest ona ubezpieczona.
   Kwota minimalna to 50 tyś. EUR. ( czyli ok. 400 tyś zł), ale na pewno nie
   odpowiada ona tylko za jeden projekt.
   Powiedz jej też, że może lepiej by było, gdyby ubezpieczyła się na większą
   kwotę, chyba że chcesz mieć potem ewentualne problemy z wypłatą odszkodowania.
   • Gość: mc2 Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 13:43
    Sorry, mała pomyłka :
    Oczywiście 50 tyś. EUR to trochę mniej niż 200 tyś.zł ( a nie 400 ).
  • Gość: L o o p Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.faith.pl 02.04.07, 14:25
   Ty sie martwisz czy nie przepłacasz... pewnie ktoś zrobi to za ok. 1000 PLN
   mniej, Widze inny problem jakość architektury - nie dość że dom typowy -to
   jeszcze będzie przerobiony. Tu skrócisz tam dodasz.... musisz sie zastanowić jak
   to będzie wyglądało i funkcjonowało. Na fachowość pani za jedyne 4700 nie
   liczyłbym więc licz sie z probemami na budowie.
   • Gość: Avio_netka Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.getinsa.pl 02.04.07, 14:41
    Kwestie związane z powtarzalnością projektu mam już za sobą, nie stać mnie na
    projekt indywidualny, a poza tym nic nie poradzę na to, że ten dom mi się po
    prostu podoba i wydłużenie garażu (de facto poprzez dodanie tam pomieszczenia
    gospodarczego) jest jedyną sporą zmianą konstrukcyjną.
    Czy na pewno jest tak, że im kto droższy tym bardziej fachowy? W moim zawodzie
    wcale tak nie jest (prawniczym).
    Chodziło mi o przeciętne ceny w regionie...
    • Gość: SQR Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 14:52
     A ile Ty bierzesz za godzinę?!
    • Gość: chrl Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 15:00
     Uuuuuuuu... "w zawodzie prawniczym" :)
     To "nasza" pani "architekt" będzie miała przechlapane ;) + :0

     A tak z ciekawości, przy okazji zapytam :
     Jakie są u Was - prawników minimalne kwoty ubezp.OC ?
     Też 50 tyś EUR ?
     • Gość: chrl Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 16:04
      Hmmmm... milczysz (?)
      Sam sobie już znalazłem :


      ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
      z dnia 11 grudnia 2003 r.
      w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

      (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.03.217.2135)
      Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U.
      z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003
      r. Nr 124, poz. 1152) zarządza się, co następuje:

      § 1.
      Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia
      odpowiedzialności cywilnej radców prawnych za szkody wyrządzone przy
      wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z
      dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC",
      termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego
      ubezpieczenia.
      § 2.
      1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za
      szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w
      okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy
      prawnego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca
      1982 r. o radcach prawnych.
      2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
      1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych
      przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także
      powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku
      przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony
      pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem;
      2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy radców prawnych, a
      także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest
      następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem;
      3) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i
      zamieszek, a także aktów terroru.
      3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust.
      1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład
      ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.
      § 3.
      Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
      rozpoczęcia wykonywania zawodu przez radcę prawnego.
      § 4.
      1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego
      zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość w
      złotych 50.000 euro.
      2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu kursu
      średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w
      którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
      § 5.
      1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od
      dnia 1 stycznia 2004 r.
      2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta przed dniem wejścia w życie
      rozporządzenia, a okres, na jaki została zawarta, upływa po tym dniu, nową
      umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu, na jaki
      została zawarta ta umowa.
      § 6.
      Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2000 r. w
      sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności
      cywilnej radców prawnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1003).
      § 7.
      Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
    • Gość: L o o p Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.faith.pl 02.04.07, 15:03
     To nie reguła ze im droższy tym lepszy- ale prawdopododobieństwo uczciwego i
     fachowego projektowania za tą kwote jest niewielkie
     Oczywiście niewielkie nie znaczy zerowe:) Może akurat Tobie się uda!
     • Gość: pekar Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 17:14
      Gość portalu: L o o p napisał(a):
      ... uczciwego i
      > fachowego projektowania ...


      Uczciwe i fachowe "projektowanie" gotowca ?

      Ja chyba śnię (?)

      Co jest "uczciwe i fachowe" ... i nie w żadnym projektowaniu, ale ... w
      papraniu się z CUDZYM gotowcem ?
      • Gość: L o o p Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.faith.pl 02.04.07, 21:22
       Polemizujesz ze zdaniem które wyjąłeś (niestety bezmyślnie) z kontekstu, a
       wszystko by dojść do politycznie poprawnej konkluzji. Przeczytaj najpierw zdanie
       na które moja opinia była odpowiedzią.
       Oczywiście! Gotowce psują rynek DOBRYM architektom - niestety znam wielu
       architektów którzy nigdy nie wzniosą się na "wyżyny" przeciętnego projektu
       typowego czy gotowego jak go tam nazwiemy. Lepiej niech wiec adaptują gotowce,
       niż mieliby sami "tworzyć" (już mi sie niedobrze robi jak sobie przypomnę te
       obleśne kształty ich tworów, te orgie daszków, kolumienek, kolorkow....)
       • Gość: pekar Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 21:47
        Spokojnie chłopie, spokojnie.
        Zauważyłem już, że papranie się w gotowcach nazywasz "projektowaniem", a
        psubratów się tym zajmujących "architektami".
        W ostatniej swojej wypowiedzi potwierdziłeś to tylko po raz kolejny, niestety.
        Naprawdę dziwne masz poglądy.
        Najwidoczniej nie wiesz - jako architekt - ani co to jest projektowanie, ani
        czym zajmują się architekci.
        Szkoda, że nie nauczono Cię tego ani na studiach, ani nie doszedłeś do tego sam
        drogą własnych przemyśleń. Są to przecież swego rodzaju podstawy.
        Naprawdę szkoda i przykro.
        Ale cóż, każdy może mieć takie poglądy, jakie ma.
        • Gość: L o o p Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie daje d... IP: *.faith.pl 02.04.07, 22:53
         Oj tak tak, brzydka pani nanosi poprawki swą brudną łapą po obleśnym pergaminie
         zaplutego gotowca...
         Jesteś jak koń pociągowy z klapkami na oczach. Powtarzasz tylko "bezpieczne"
         komunałki typu "gotowiec to wytwór szatana" i mylisz przyczynę patologii z jej
         skutkiami. Zabawiaj się dalej sam ze sobą - "intelektualnie".
         • Gość: pekar Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie daje d... IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 23:04
          Różnimy się tym, że pod tymi samymi pojęciami ( architekt, projektowanie )
          rozumiemy zupełnie co innego.
          Niech tak zostanie.
          Ty uważasz tak, ja inaczej
          ... i tyle.
  • Gość: only me Wynagrodzenie prawnika - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 18:35
   jak i skąd wiadomo (wg ciebie), ze prawnik droższy jest gorszy od tańszego ?
   jak to się dzieje, ze za akt notarialny mieszkania 70 m2 darowanego przez
   rodziców dziecku, chce prawnik-notariusz 3600 zł (mówi, ze to od wartości
   mieszkania wszak liczyc trzeba), a de facto dokumenty klient posiada, do
   prawnika dojedzie, cała operacja zajmie 1 h przygotowania i 1h z klientem, jak
   sie bedą bardzo grzebali a kserokopia kosztuje teraz 30 gr za A4, a więc
   pieczątka, wykształcenie, doświadczenie jest tu w cenie ?
   • Gość: pekar Re: Wynagrodzenie prawnika - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 18:41
    Gość portalu: only me napisał(a):
    > jak i skąd wiadomo (wg ciebie), ze prawnik droższy jest gorszy od
    tańszego ?...


    :))))
    Dobre !
    :))))
  • Gość: pekar Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 19:14
   A ja proponuję ( jako zapewne b.dobremu prawnikowi :)) zapoznać się z ...(
   patrz niżej ) i nie słuchając innych ... najlepiej samej sobie policzyć ile to
   będzie kosztowało :


   5. W przypadku zlecenia polegającego na przystosowaniu ( adaptacji ) projektu
   wykonanego przez innego ARCHITEKTA ( o ile zgodnie z "Prawem autorskim"
   umowa licencyjna lub przekazania praw autorskich do utworu architektonicznego
   przewiduje możliwości wykorzystania utworu na takim polu eksploatacji ) ,
   honorarium należy obliczyć w następujący sposób, z zastosowaniem § 4:

   HNIN = HPZT + HCD x 0,25 + HG x ( 1 + D1 + D2 + D3 )

   gdzie:
   HPZT - honorarium za projekt zagospodarowania terenu obliczone na
   podstawie § 22
   HCD - honorarium wyliczone wg § 16 za etap C + D; liczone jak
   dla projektu oryginalnego ( “pierwszego”)
   HG - honorarium wyliczone wg § 16 za etap G ( uszczegółowiony
   projekt budowlany ); liczone jak dla projektu oryginalnego
   (“pierwszego”)
   D1 - stosowany w przypadku zmian w układzie funkcjonalnym - od 0,15
   D2 - stosowany w przypadku zmian w układzie konstrukcyjnym - od 0,15
   D3 - stosowany w przypadku zmian detali i wystroju elewacji - od 0,10

   Honorarium za pozostałe etapy zlecone przez ZAMAWIAJĄCEGO przyjmować
   należy w udziale procentowym określonym w § 14 Tab.3 licząc od wartości
   honorarium należnego za wykonanie projektu oryginalnego (“pierwszego”)
   określonego na podstawie § 16.

   Honorarium HG we wzorze podanym niniejszym paragrafem, wystąpi jedynie
   w przypadku jakiegokolwiek żądania przez ZAMAWIAJĄCEGO dokonania zmian w
   adaptowanym projekcie.
   Niniejszy rozdział zakłada generalnie maksymalne poszanowanie praw autorskich
   Architekta - autora projektu pierwotnego, który ponosi odpowiedzialność zawodową
   za prawidłowość rozwiązań projektowych. Udzielona Licencja Architektowi
   adaptującemu projekt pierwotny w każdym przypadku dotyczy zezwolenia na
   adaptowanie projektu w zakresie:
   1. Projektu Zagospodarowania Terenu
   2. Adaptacji do indywidualnych wymagań stanu "0".

   W przypadku, jeżeli udzielona Licencja, dopuszcza możliwość adaptacji układu
   funkcjonalnego, konstrukcyjnego czy wystroju elewacji wówczas Architekt
   adaptujący przejmuje na siebie odpowiedzialność zawodową za całość przyjętych
   rozwiązań projektowo - adaptacyjnych.

   W tym przypadku istnieje konieczność wykonania uszczegółowionego projektu
   budowlanego (etap G).

   Żródło :
   izbaarchitektow.pl/pliki/reg-ha-t.pdf
   ( str.29 - zgodnie z opisem stawki minimalne, netto, itd.)

   + Dodatkowo :
   E. Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę :
   3% od wartości obliczonej na podst. §16
   ( str.14 j.w. )

   + Dodatkowo (patrz uwaga j.w.) :
   G. Uszczegółowiony projekt budowlany ( projekt wykonawczy ) :
   35% honorarium wyliczonego na podst. tabel z §16
   ( str.13 j.w. )

   Powodzenia :)

  • Gość: Gość portalu**** Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 20:56
   avio_netka napisała:
   - ustawienie budynku na działce
   - z instalacjami
   - przeróbki budynku (...)
   - przerobienie w związku z tym wszystkim instalacji
   - "asystę" w urzędach
   - ze wszystkimi uzgodnieniami i warunkami przyłączy
   - 4.600 zł.

   Niech no ja policzę :
   4.600,- ( brutto ) = 3.770,50 ( netto )+22%VAT
   z tego ochłapy dla branżowców : K+IS+IE= 3szt. x 1 tyś.=3 tyś.
   czyli dla ( cytat )"Pani architekt" na rękę zostanie ... 770,50 zł
   Pytanie jeszcze, czy znajdzie branżowców po 1 tyś.(?:(()
   Z tego składki, podatki, izba, koszty, dojazdy, oprawa, itp.

   A odpowiedzialność i ryzyko za kilkaset tysięcy ;)
   Głupia jak but.
   To się w pale się nie mieści !


   A notariusz 3.600,- za godzinkę, no dwie :)
   • Gość: miastus Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.04.07, 09:52
    Gość portalu: Gość portalu**** napisał(a):

    > A odpowiedzialność i ryzyko za kilkaset tysięcy ;)
    > Głupia jak but.
    > To się w pale się nie mieści !
    >
    >
    > A notariusz 3.600,- za godzinkę, no dwie :)


    a taki gornik np za mniejsze pieniadze caly miesiac pod ziemia ryje, nie wspominajac o ryzyku...zastanawiam sie komu w dupach sie poprzewracalo
    • Gość: Gośc portalu**** Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.04.07, 10:26
     > a taki gornik np za mniejsze pieniadze caly miesiac pod ziemia ryje, nie
     wspomi
     > najac o ryzyku...


     Nikt nikogo do rycia pod ziemią nie zmusza. Nie wiesz tego ? Chce to ryje, jego
     sprawa. Niejeden chciałby ryć, a nie może, bo go nie chcą.
     Zapomniłaś już o tym, że za to, aby taki jeden z drugim zgodził się łaskawie
     przestac ryć pod ziemią, każdy z nich dostawał kilkadziesiąt tysięcy do
     kieszeni. Krótka masz pamięć. Święte krowy ?
     Inni musieli zapłacić za to, aby on łaskawie zgodził się przestać ryć.
     Każdy by tak chciał. Więc skąd ten lament ?
     • Gość: miastus Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.04.07, 11:17
      odprawy nie kazdemu przyslugiwaly, skoro nie chcieli cie do kopalni trzeba bylo sprobowac w kancelarii, a przy stawkach o jakich wspomniales taka odprawa bylaby kwestia miesiaca, moze dwoch...no ale to w koncu miesiac lub dwa ciezkiej i odpowiedzialnej harowki (jak tak czytam o waszej pracy to mi sie smiac chce)
      • Gość: Gość portalu**** Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.04.07, 11:30
       Głupoty wypisujesz ... - masz takie prawo. Możesz sobie pisać, co chcesz.
       Ja nie potrzebuję twojego rycia. Chcesz to sobie ryj - twoja sprawa.
       Zacytuję tylko ciebie :
       " w dupach się wam poprzewracało "
       i dodam :
       Święte krowy epoki gierka.
       • Gość: miastus Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.04.07, 11:59
        dziekuje laskawco...i nie bierz tak wszystkiego do siebie, nie napisalem "...wam sie poprzewracalo...", ale skoro tak odczytales to cos jest na rzeczy...
  • Gość: Detergent Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.zgora.dialog.net.pl 02.04.07, 21:12
   Założe się że chodzi o technika budowlanego albo inż budownictwa. Architekci
   raczej nie podejmują się adaptacji wydawnictw z typowymi domkami.
  • avio_netka Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam 03.04.07, 15:14
   Rozpętałam, zupełnie bez takiego założenia - nielichą dyskusję. Widzę, że wśród
   architektów taka sama walka, jak pośród prawników, o to, który prawdziwy a
   który tylko gotowce przerabia... Nie jestem ani radcą prawnym, ani adwokatem,
   ani tym bardziej notariuszem. Skończyłam studia i pracuję w zawodzie (nazwę
   stanowiska mam PRAWNIK, więc chyba pozwolicie używać tego miana?).
   Stawki prawników to - jak sądzę - temat na inne forum i na inną dyskusję, a
   osobiście dodam tylko dla smaczku, że z obserwacji wynika, że notariusz pobiera
   wynagrodzenie często dostając projekt dokumentu od klienta (czyli przybija
   tylko pieczątkę).
   Mnie chodziło tylko i wyłącznie o Wasze zdanie na temat ponoszonych - w związku
   z planowaną budową - kosztów... I niektórym, którzy trochę na tą odpowiedź
   czasu poświęcili - bardzo dziękuję!
   • Gość: Detergent odpowiadam poważnie IP: *.zgora.dialog.net.pl 03.04.07, 16:31
    Cena projektu to 1-2 % kosztów całej budowy. Te 2 % zaoszczędzisz 10 krotnie
    jeżeli projekt powierzysz dobremu architektowi. Poznać go zazwyczaj po
    realizacjach. Dobrzy chętnie je pokazują i zapraszają do swioch inwestorów.
    Jeżeli chcesz przeróbek w projekcie typowym to znaczy,że chodzi ci o zupełnie
    inny projekt. Przerabianie typówki to jak przerabianie pozwu o rozwód na pozew
    o np zadośćuzcynienie. Czy to ma sens- nie ma. Najpierw trzeba zobaczyć
    działkę, poznać klienta a później zabierać się zaprojektowanie. Naginanie
    projetu do działki i do inwestora zazwyczaj drogo kosztuje. Po fakcie są
    rozbierane ściany, przestawiane drzwi i okna. Nie znam dobrego architekta,
    który zajmowałby się przeróbkami cudzych projektów. Więc duże
    prawdopodobieństwo,że trafisz do knociarza. Wydasz 0,5 milona złotych na gniota
    tylko dlatego,że na poczatku zaoszczędziłaś 10 tys zł. Projekt kosztuje mniej
    niż płot wokół domu. Tyle co dwoje dobrych drzwi do tego domu. Może więc lepiej
    zaplanować tylko jedne drzwi ale za to w domu zaprojektowanym do Twoje działki
    i Twoich potrzeb.
    • Gość: only me Re: odpowiadam poważnie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.04.07, 17:18
     upsss, pomyłeczka, chyba 5-7 % powinno byc za całość, możesz zrobic taniej, ale
     z 10 tys za minimum 3 miesiące pracy jak chcesz zapłacić branżom, bo klient cie
     przegoni na pewno z kilkoma koncepcjami, wizualizacjami, etc a wmawiac będzie
     ze zbuduje za 100 tys., mozesz oczywiście liczyć za godzine jak sprzątaczka -
     tylko poziom twoich usług spadnie juz za chwilę, bez prasy, ksiązki, chwili na
     twórczość i wielokrotną analizę tego, coś narysował
     • Gość: Detergent Re: odpowiadam poważnie IP: *.zgora.dialog.net.pl 03.04.07, 18:32
      Co do wyliczeń, to projekt domku jednorodzinnego kosztuje od 10 tys do 50 tys w
      zależności od wielkosci i skomlikowania. Mały domek 110 m kw parterowy bez
      podpiwniczenia kosztuje 10-15 tys zł, dwukondygnacyjne zaczynają się od 20 tys
      zł. Cena dotyczy wyłącznie projektu budowlanego, nie obejmuje aranzacji wnętrz,
      nadzoru autorskiego ani elementów projektu wykonawczego. Tak kształtują się
      ceny na rynku. Ja biorę więcej i ty też Only możesz brać więcej, jeżeli ktoś
      bedzie chciał ci zapłacić. Niestety tak kształtują się ceny projektów domków.
      Jest mi obojętne ile biorą inni architekci aczkolwiek faktycznie projekty
      domków idywidualnych są za niskie. Zawdzięczamy to typówkom a szczególnie pismu
      Murator. Typówki to relikt PRL wówczas były one obowiązkowe. Widocznie Murator
      i architekci z nim związani mózgi mają komunistyczne.
      • Gość: tekton Re: odpowiadam poważnie IP: 195.205.245.* 10.04.07, 14:19
       niestety nadzór autorski jest dla projektanta obowiązkowy, niezależnie czy
       objęty był umową czy nie - wystarczy znać Prawo Budowlane
       ale jak widać niektórzy nie znają ;)
       nie ma to jak żerować na niewiedzy klientów i jeszcze szerzyć swoją "wiedzę" na
       forum
       • Gość: Detergent Re: odpowiadam poważnie IP: *.zgora.dialog.net.pl 10.04.07, 18:21
        Nadzór autorski owszem jest obowiązkowy ale nie darmowy. Brak uregulowania
        płatności w umowie może mieć nieprzyjemne konsekwencje dla obydwu stron. Każda
        może grać na zwłokę. W najgorszym wypadku sąd zasądzi średnią krajową. Nikt nie
        może żądać usługi bez wynagrodzenia. Przychodzisz na budowę na wezwanie i
        wystawiasz rachunek.
   • Gość: arch.1234 Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.04.07, 18:38
    avio_netka napisała:
    > Mnie chodziło tylko i wyłącznie o Wasze zdanie na temat ponoszonych - w
    związku z planowaną budową - kosztów...


    No właśnie :)
    Zabierasz się do ( stosunkowo ) poważnej sprawy, jaką jest budowa domu od
    zupełnie "zadniej strony" ( jak pisał Mif -pozdr.:)).
    Niestety.
    Pomimo, że jesteś osobą wykształconą i powinnaś rozumieć rzeczy stosunkowo
    proste.
    Czy zadałaś sobie ( stosunkowo ) proste pytanie :
    O co mi chodzi ? = Czego chcę ? = Co jest Twoim celem ?

    I jaka jest Twoja odpowiedź na tak postawione pytanie ?
    Projekt ?
    [ Niekompletny w dodatku ( i zapewne kiepski ). Przeczytałas sobie wyżej
    przytoczony tekst izby - dot.proj.uszczeg./wykonawcz.?]

    Czy może dom ? - Efekt końcowy.

    No i co z tego, że będziesz miała nawet zatwierdzonego gotowca ?
    Co dalej ?
    Bez porządnego projektu wykonawczego, bez specyfikacji, bez pomocy ( fachwca,
    nadzoru autora projektu ), zapewne bez wiedzy, ... - bez niczego więcej ?
    Raczej kiepsko widzę ciąg dalszy. Niestety.

    Przeczytaj sobie, jak powinno całe Twoje ZAMIERZENIE BUDOWLANE wyglądać :
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=25&w=39271506&a=39380417
    I porównaj sobie z Twoim planem i Twoim "zamierzeniem".
    (...)
    Jak chcesz możesz też okiem rzucić NP.tu :
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=156&w=57181134&a=57244255
    albo tu :
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=156&w=36420420&a=36604594
    albo tu :
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=217&w=59020016
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=217&w=59020016&a=59077849
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=217&w=59020016&a=59607734
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=25&w=39488668&a=39549844
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=217&w=57819814&a=57860982itd.
    itd.
    itd.

    ... i może przemyśl sobie pewne sprawy
    ( póki nie jest jeszcze za późno :)))

    Powodzenia :)
    ( w słuszym podejmowaniu decyzji ( też, a może nawet przede wszystkim :)))
    • Gość: arch.1234 Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.04.07, 18:45
     Pardon, ostatni link miał być trochę inny:
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=217&w=57819814&a=57860982
    • avio_netka Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam 04.04.07, 13:09
     arch.1234, gdyby nie Ty - cóż bym uczyniła! Teraz wiem, że jestem
     wykształciuchem-debilem, bo chcę sobie dom wybudować! I do tego nieudacznikiem,
     bo nie zarabiam 20 tysi netto na dzień, żeby stać mnie było na normalnie
     prowadzoną budowę.
     O moje odpowiedzi na proste pytania nie kłopocz się, proszę. Nie o taką radę
     Cię pytałam, a wychodzi na to, że jesteś taki mądry, że chętnie (pewnie za
     skromną odpłatnością) udzielisz wielu światłych rad. Wybacz - nie, dziękuję.
     Kochany jesteś strasznie, że tak się troszczysz, naprawdę! Na pewno nie będzie
     dla Ciebie miało kompletnie znaczenia, że projekt (gotowy, jak rozumiem, z
     założenia jest do luftu) zwyczajnie mi się podoba, taki właśnie domek chcę
     mieć, że rozmawiam z różnymi specjalistami od budownictwa i zamierzam zatrudnić
     fachową firmę do wybudowania domu, bo raczej nie polecę sama kopać dołu pod
     fundamenty ani cegiełek stawiać nie będę.
     Ot, chciałam poznać zdanie życzliwych ludzi.
     Ty jesteś nad-życzliwy i powiedziałabym, co o tym myślę, gdyby nie to, że - o
     dziwo - jestem wychowana dość dobrze.
     Taką mam też małą radę na przyszłość - zastanów się, zanim człowieka osądzisz,
     jakim to jest głupkiem, tylko dlatego, że nie ma hajcu na indywidualny projekt
     i nie rozpisuje się na forum na temat podejmowanych przez siebie działań a pyta
     i jedną, niezbyt skomplikowaną chyba kwestię.

     arch.1234 czy zadałeś sobie (stosunkowo) proste pytanie: czy ja Cię pytałam o
     pomoc w ustaleniu mojego celu? Czy widziałeś projekt, który od razu uznałeś za
     kiepski? Czy wiesz i skąd (to najważniejsze!), że nie będę miała projektu
     wykonawczego, specyfikacji, pomocy (fachwca, nadzora autorów projektu)? Skąd,
     najmądrzejszy, wiesz, z jakiej strony zabieram się do poważnej strony? Może my
     się znamy zupełnie przypadkowo, a może mnie śledzisz i moje obczytywanie
     wszystkich możliwych stron, rozmowy z tymi, którzy domy wybudowali (jakoś
     jeszcze stoją, też na gotowcach, ładne są, nie jakieś popierniczone przez
     architekta - indywidualistę), wizyty w magazynach budowlanych, mimo, że nawet
     projektu nie kupiłam jeszcze, bo chcę wiedzieć tyle, ile będę mogła, zanim się
     do tej arcypoważnej sprawy zbiorę?

     Z wszystkich tych postów wreszcie zrozumiełam. Architekci (tak jak i adwokaci)
     swoje zdolności wyssali z mlekiem matki, są geniuszami z nazwy i wszystko co
     wyjdzie spod ich pióra/ołówka jest genialne. I za samo nazywanie się
     architektem powinni otrzymywać od Państwa miesięczne wynagrodzenie, żeby nie
     musieli sporządzać adaptacji nędznych gotowców, zapewne przygotowanych przez
     inżynierów budownictwa albo inne łajzy.

     Jutro składam do Ministerstwa (wszystko jedno jakiego, tam też są sami
     geniusze) wniosek o postawienie wielkiego pomnika zbiorowego wszystkiem
     architektom. Zasłużyli sobie chyba? Błędy i deblizmy, jakie prezentują w
     setkach projektów nie są chyba kontrargumentem?
     • Gość: arch.1234 Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 04.04.07, 19:21      Wolność Tomku w swoim domku.
     • Gość: Detrgent Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.zgora.dialog.net.pl 05.04.07, 19:47
      avio_netka chyba zbytnio sie unisołaś. Kolega chciał ci tylko wytłumaczyć,że na
      wstępie topisz pieniądze. Po pierwsze osoba, która podjeła się przeróbek jest
      osobą, która ma prawo podawać się za architekta. Mam wątpliwość,
      najprawdopodobniej projekt "wydawnictwo" przerabiać ci będzie osoba bez
      kwalifikacji. Wydasz blisko 10 tys zł na gniota, który bedzi ci pożerał kasę w
      trakcie budowy. W połowie budowa stanie a ty zostaniesz z długami.
      • Gość: lit_m Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: 81.219.194.* 05.04.07, 21:28
       >Jest mi obojętne ile biorą inni architekci aczkolwiek faktycznie projekty
       >domków idywidualnych są za niskie. Zawdzięczamy to typówkom a szczególnie pismu
       >Murator. Typówki to relikt PRL wówczas były one obowiązkowe. Widocznie Murator
       >i architekci z nim związani mózgi mają komunistyczne.

       taki niby madry czlowiek a takie glupoty wypisuje. Ceny i popularnosc gotowcow
       nie biora sie dlatego, ze jest murator, tylko murator powstal bo bylo
       zapotrzebowanie na tanie i gotowe projekty. dobrze znac przyczyne i skutek a nie
       mylic i przestawiac.

       Mozgi komunistyczne to maja pisujacy tutaj architekci. Na sile chca
       uszczesliwiac inwestorow. Do glow Wam Drodzy Panstwo nie dociera, ze nie kazdego
       stac na wykwintne zarcie z owocami morza za 100 zl na osobe i ze wiekszosc w tym
       kraju je w wietnamskich budkach po 8 zl za danie (mimo, ze pewnie wiekszosc
       chcialaby stolowac sie w restauracjach).

       Pozostawiajac watek kulinarny skupmy sie na projektach. Zgadzam sie z
       architektami krytycznie podchodzacymi do tematu gotowcow w przypadku DROGICH,
       DUZYCH i SKOMPLIKOWANYCH projektow. Jesli ktos stawia chalupe liczac inwestycje
       w milionach, a oszczedza pare tysiecy na projekci to... powstaja te palace i
       wiezyczki (sami wiecie, wystarczy wyjechac na przedmiesciach).

       Ale dziesiatki ludzi w tym krju decyduje sie na wlasny dom nie dlatego, ze ma
       zbytek kasy na koncie, tylko dlatego, ze nie stac ich na zakup durnej klatki w
       blokach za ogromne pieniadze.
       Znam ludzi i domy (te gotowce) ktore stoja, sluza zadowolonym mieszkanca a
       kompletne plany (wraz z przylaczmi i adaptacja architekta) wyniosly 6 tys
       zlotych. Panowie architekci, nie oszukujcie sie. 100m2, 2 pokoje + salon i
       kuchnia z dodatkowym warunkiem "tak tanio jak sie da" zrealizuje sie bez
       wiekszego problemu w gotowcach. Bez wiekszego problemu zaadoptuje sie tki
       projekt do dowolnej dzialki.

       I tak na koniec ostatnie spostrzezenie. Ostatnio duzo podrozowalem i duzo
       widzialem. Bogate krje i mieszkancy duzo bogatsi od Polakow. A domki...takie jak
       u nas. Nic nadzwyczajnego (za wyjatkiem USA. tam architektura przdmiesc jeszcz
       bardziej badziewna niz nasza a jakosc budynkow...:) kto byl to widzial. Kto nie
       byl to i tak nie uwierzy.


       • Gość: Detergent Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.zgora.dialog.net.pl 06.04.07, 08:41
        Murator wykreował tanie projekty szwindlem. Zamieszczali w muratorze projekty
        biorąc od architekta 2 tys zł i zrzeczenie się do praw autorskich. Naiwni
        architekci zrobili im rynek, który ich wykończył. Nie wiem czy ten proceder
        trwa do dzisiaj i czy dalej architekci sa tak głupi. Lit ty nie możesz
        nierozumieć,ze typówka to wywalenie pieniędzy w błoto. Malły domek z małym
        salonem ale z kilkoma drzwiami balkonowymi, które kosztują drożej niż
        indywidualny projekt z tego otwierasz tylko jedno. Gitara nie potrzebnych
        kominów, których wybudowanie z cegły kosztuje tyle co dwa projekty indywidualne
        Nie wspominając już o porzuconych budowach, ponieważ mały domek okazał się
        niezwykle drogi. Mały balkonik na który nigdy nikt nie wychodzi z wykończeniem
        kosztuje wiecej niz projekt indywidualny. Dlatego może jednak lepiej zgłosić
        się do architekta i od poczatku ustalić z nim co sie chce i ile pieniędzy
        zostanie włożonych w budowę. Może lepiej mieć projekt dopasowany do działki do
        kieszeni a nie tylko dlatego że na obrazku wygląda ładnie. Z tego śmieją sie
        architekci na tym forum. 99% procent projektów pokazywanych do oceny ma takie
        wady, bo to nie są projekty tylko chwytliwe obrazki.
        • Gość: lit_m Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: 81.15.180.* 06.04.07, 09:54
         Gość portalu: Detergent napisał(a):
         (...)


         Tutaj i z takim podejsciem zgadzam sie z Toba. Dziwia mnie ludzie, ktorzy chca
         miec maly i tani domek a wybieraja projekty z wieloplaszczyznowymi dachami,
         oknami w dachach, balkonami i tysiacami innych podrozajacych szczegolow. Do tego
         domy te wygladaja ... wlasnie tak. Ale taki jest u nas trend, ze lud chce w
         cyganskim palacu mieszkac. Swego czasu przejrzalem dziesiatki gotowcow i
         znalazlem kilka (chyba 4 sztuki) ktore nie mialy wodotryskow i sprawiaja
         wrazenie (nie jestem ani architektem ani budowlancem) rozsadnych. ale to bylo
         kilka posrod wielu. Proste bryly, proste dachy, absolutnie minimum. Do tego
         wywalilbym z projektu jeszcze tylko kominek (ktory teraz jest doslownie w kazdym
         projekcie bo lud tak chce).

         Powiedz szczerze, czy uwazasz ze np

         projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=275&IdKolekcji=
         lub (jak ktos koniecznie chce miec chronione auto)

         projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=277&IdKolekcji=
         to taki zly pomysl?


         • Gość: Gość portalu**** Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.04.07, 11:46
          Coś mi się wydaje, że znowu kogoś poniosło.
          A może rzeczywistym powodem jest fakt, że doszło już do tego, że ci bezczelni
          architekci z komunistycznymi mózgami mają czelność, nie zajmować się badziewiem
          i oceniać gniotów typu :
          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=156&w=58321458&a=60318935
          (?)
          Co za chamstwo !
          Nie chcą oceniać, nie chcą się podpisywać, nie chcą przerabiać, nie chcą
          ponosić odpowiedzialności, nie chcą mieć nic wspólnego.
          Chamy wredne !


          • Gość: lit_m Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: 81.15.180.* 06.04.07, 14:21
           > Coś mi się wydaje, że znowu kogoś poniosło.
           > A może rzeczywistym powodem jest fakt, że doszło już do tego, że ci bezczelni

           (...)

           > ponosić odpowiedzialności, nie chcą mieć nic wspólnego.
           > Chamy wredne !

           specjalnie podalem ten domek w tamtym watku (taka mala nieudana prowokacja). a
           wiesz dlaczego ? bo bylem u znajomych i go ogladalem w rzeczywistosci. sa po
           pierwszej zimie, inwestycje skonczyli we wrzesniu 2006. zlecili pare przerobek,
           pozbyli sie skosow w salonie, kominka na zewnatrz, usuneli te cokoly (?) na
           rogach domu. Wszystko zrobil im architekt (ciekawe czy ten lepszy czy ten
           gorszy) i wraz z projektami branzowymi i gotowcem (gotowy komplet) kosztowalo
           ich to 6,5 tys zlotych (!!! moze to byli tylko przebierancy a nie fachowcy).

           W kazdym badz razie, chalupa stoi, nic sie nie wali.
           Domek jest fajny, udziwnienia w oryginalnego projektu zostaly usuniete. Co
           wiecej, ujawnila sie PRAWDZIWA wada gotowcow. Inni ogladajacy, ogladajac gotowa
           i wykonana chalupe zdecydowali sie na TEN SAM PROJEKT bo spełnia ich wszystkie
           oczekiwania.
           • Gość: gość portalu**** Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.04.07, 15:02
            Każdy może swoje pieniądze wyrzucać na to na co chce. Jest to tylko i wyłacznie
            jego sprawa.
            Jeżeli chce przykładowo mieszkać z brazylijskiej hacjendzie, ze sraczem pod
            schodami, łukami... i gdzie garaż jest najważniejszy to też tylko i wyłacznie
            jego osobista sprawa. Nic więcej.
            • Gość: lit_m Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: 81.219.194.* 06.04.07, 19:59
             > Każdy może swoje pieniądze wyrzucać na to na co chce. Jest to tylko i wyłacznie

             otoz to, swiete slowa. jeden woli srac pod schodami, drugi jak idzie srac to
             chce zeby wiedziala o tym cala okolica
             dom.gazeta.pl/nieruchomosci/1,73497,4031989.html
             Wesołych Świąt
             • Gość: Gość portalu**** Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.04.07, 22:17
              I co ? Chcesz porównywać ze sobą oba ostatnie dwa podane przez ciebie linki ???
              Naprawdę jest to nie na miejscu. Pomiedzy nimi jest kosmiczna różnica.
              • Gość: literka_m Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: 81.219.194.* 07.04.07, 08:05
               > Pomiedzy nimi jest kosmiczna różnica

               nie chce porownywac, bo sie porownac nie da. nie porownasz brazylijskiej
               hacjendy do miejskiego basenu, bo sie nie da. nie porownasz rowniez srania pod
               schodmi do srni na widowni bo to tez zupelnie inny typ przezycia ;)

               i zeby nie bylo, ten basen naprade mi sie podoba. piekny. ale mieszkac to bym
               wolal ze wzgledow praktycznych w brazylijskiej hacjendzie.
               tak jak z autmi. Ferrari jest przepiekny i kazdy o nim marzy, ale do jezdznia
               jakos wiekszosc wybiera Toyoty. i nie cena jest jedynem argumentem. porownac sie
               tez nie da, choc oba maja 4 kola i kierownice
     • dandmdraft Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam 08.04.07, 12:30
      A widzisz.. i tu zdarzają sie dziwni ludzie... po prostu nie wnikaj... z
      debilem nie wygrasz :) a co do domu... ciesz sie ze to nie warszawa, bo tam
      drozej, a poza tym... powodzenia :) trzymam kciuki ze Ci sie uda, i że
      Twoj "przerobiony" domek będzie najpieknijszym i najbardziej funkcjonalnym w
      całej okolicy :)
      Pozdrawiam :)
      • Gość: Maritta Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.04.07, 12:54
       U nas (zachodniopom. małe miasto) zyczą sobie ok. 5000 zł za adaptację gotowca
       (bez zmian) i formalności do otrzymania pozwolenia na budowę.
       Co do zmian to niechętie je robią. Proponują adaptacje gotowca, a potem zmiany
       (o ile sa nieistotne) proponują zrobić w trakcie budowy.
      • Gość: Detergent Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.zgora.dialog.net.pl 08.04.07, 13:07
       5 tys + 4 x 1200 za sztukę projektu razem daje nam 9.800 zł czyli prawie tyle
       co za indywidualny projekt zrobiony na miarę do działki i inwestora.
       • Gość: Maritta Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.04.07, 14:25
        co to jest 4x1200?

        ja mam 5300 zł + gotowy za 2200 zł brutto = 7500 zł za kompleksowe
        doprowadzenie do pozwolenia na budowę (oczywiście z garazem wolnostojacym,
        projektem zjazdu z drogi, odrolnieniem, mediami, konserwatorem zabytkow itp. do
        pozwolenia na budowę, a i geodeta tez)
        Zmian nieistotnych dokonam w trakcie budowy.
        • Gość: Detergent Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.zgora.dialog.net.pl 08.04.07, 17:21
         A opinie do projektu z darmochę na forum. Zobaczymy czy ten dom wogóle
         powstanie a wiesz ile ma kosztować. Cóż to zabytek budowałaś,że musiał byc
         projekt uzgadniany z konserwatorem zabytków? Konserwator wydaje wyłącznie
         zezwolenia na prace przy zabytku??????? Przyznaj się zbiłaś z ceny bo załatwiał
         ci wszystko urzędnik.
         • Gość: Maritta Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.04.07, 19:01
          Opinia do projektu? Po co mi czyjas opinia? Kosztorys mam, realizację domu
          widziałam. A konserwator wydaje opinię jeżeli teren objęty jest ochroną
          konserwatorską, a akurat teren pod miastem (około 4 wsi) jest objęta ochroną.
          Koszt jaki podałam to nic rewelacyjnego - dolne widełki w naszych okolicach.
          • Gość: Badybady Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.zgora.dialog.net.pl 08.04.07, 19:42
           Coś ściemniasz Maritta konserwator daje opinię przy wydawaniu decyzji o
           warunkach zabudowy ale stroną jest tu gmina a nie projektant. Przyznaj zleciłeś
           urzędasowi aby ci ten technik przystosował typówkę którą sam rozprowadza.
           Oby się nie okazało jak w Krakowie,ze developer budował samowolkę. Tak mu
           urzędas pozolenie na budowę załatwił.
           • Gość: Maritta Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.04.07, 21:36
            Niestety w mojej gminie urzędasy jakoś nieskore do pomocy. A szkoda, miałabym
            kilka problemow mniej. A konserwator (wedle pisma, które mam) wydał warunki w
            kwestii budowy na tymże terenie. Adaptujący musi wziąc te zalecenia pod uwagę.
            • Gość: Badybady Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.zgora.dialog.net.pl 09.04.07, 08:23
             Zlecanie urzędnikowi, czy też kupowanie za jego pośrednictwem projektów to
             korupcja.
             • Gość: Maritta Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 09.04.07, 09:40
              no to masz juz odpowiedź dlaczego tego nie mogłam zrobic :)
  • dr_grey Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam 12.04.07, 22:05
   Ech, jak czytam tutejsze posty to łza się w oku kręci.Ja czytam o tych
   wynagrodzeniach, odpowiedzialnościach itp. to się zastanawiam po kiego było
   zdawać na medycynę... No zgaduj zgadula, ile kosztuje godzina pracy w szpitalu
   (bez dyżurów). A to taka luzacka praca jest, zero odpowiedzialności, czysty fun
   :-)))
   Zajrzałam na to forum szukając informacji z grubsza jakie koszty nalezy brać pod
   uwagę przy zlecaniu wykonania indywidulanego projektu,ale już ktos na to
   odpowiedział. Zatem inne pytanie: wybierając architekta na co zwracac uwagę, jak
   ocenić jego/jej profesjonalizm żeby nie trafić na leszcza, bo smiem twierdzić,
   że jak w kazdym zawodzie i w tym jest ich całkiem sporo.

   Generalnie to zupełnie szczerze mówiąc nie rozumiem tych napaści na projekty
   gotowe. Ja osobiście swego czasu przejrzałam ich całe setki i może ze dwa były
   jakoś tam interesujące. A najgorsze były muratora i archipelagu i jeszcze takiej
   firmy, co to oferuje "typowe, polskie, tradycyjne domy"-nazwy nie pomnę. Ale to
   jest odpowiedż na zapotrzebowanie rynku. Ludzie w desperacji rzucają się na
   budowę małych domków na małych działkach bo nie chcą mieszkać na 30 metrach w
   jakimś slamsowatym bunkrze, jakoś te domy stoją i wszyscy są zadowoleni. A
   biznes musi się nieźle kręcić skoro firm oferujących gotowce jest całe mnóstwo.
   Jeśli tutejsi forumowicze się nie bawią w taki supermarket to się powinni tylko
   cieszyć, że są w jakimś sensie elitą zawodową i mają trochę inną klientelę.
   • Gość: Detergent Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.zgora.dialog.net.pl 13.04.07, 07:54
    jesteś lekarzem i nie rozumiesz a znachorów to ty lubisz. Nie dziwiłbyś się
    gdyby pacjent wchodząc do szpitala ze skierowaniem do lekarza prosił o poradę
    sprzataczkę, pielegniarkę i magazyniera. Masz problem architektoniczny zgłoś
    się prosto do architekta. W budownictwie doświadczenie ma 70 % udziałów. Czy
    zleciłbyś tynkowanie domu komuś kto tylko czytał o tynkowniu a nigdy tego nie
    robił. A właśnie takich projektów szukasz, u teoretyków od robienia chwytliwych
    obrazków, a w internecie chcesz uzyskać opinię czy te obrazki są dobre. To tak
    jakbyś w sklepie zielarskim kupił ziółka na poważną chorobę i pytał się na
    placu targowym czy to dobry lek.Trafiłbys na lekarza to by ci powiedział z tą
    chorobą to się trzeba przebadać i uzyskać diagnozę u dobrego lekarza.
    Architektowi płaci się też za doświadczenie zdobyte przy realizacjach. I od
    tego doświadczenia zależy ile kasy przy budowaniu domu wyrzucisz lub nie w
    błoto.
    • Gość: lit_t Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: 81.15.180.* 13.04.07, 09:14
     > jesteś lekarzem i nie rozumiesz a znachorów to ty lubisz

     jeszcze gorzej bys ich nie lubil, gdyby sie okazalo, ze 70% ludnosci z
     problemami zdrowotnymi chodzi do znachora i O ZGROZO jakies 80% z nich jest
     cholernie zadowolona :)
     • Gość: pyton Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.04.07, 09:34
      jakies 80% z nich jest
      > cholernie zadowolona :)


      Takiś pewien ?
      Ciekawe skąd masz takie dane ? Pewnie z sufitu ?
      A może najwyżej 20% ?
      Reszcie oczy otwierają się stopniowo, zazwyczaj wtedy, gdy jest już za późno.
      • Gość: lit_m Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: 81.15.180.* 13.04.07, 09:44
       > Takiś pewien ?
       > Ciekawe skąd masz takie dane ? Pewnie z sufitu ?

       a masz inne nie z sufitu ? to podaj.

       ja znam kilka osob ktore pobudowalu gotowce i wszystkie sa zadowolone (znaczy 100%)
       te 20% odjalem tak z sufitu, bo na pewno ktos jest niezadowolony
       • Gość: pyton Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.04.07, 10:08
        No właśnie, skoro nie masz danych ( liczbowych ), to poco je podajesz ?
        Żeby samemu sobie nadać wiarygodności ? :(
        Proporcje mogą zupełnie inne ( odwrotne też ).
        A to, że gotowce to typowo polska specjalność ( swego rodzaju choroba
        wynikająca najczęściej z niewiedzy, też głupoty, owczego pędu, itd. ) - to
        powinno ci dać też do myślenia.
        Nie jest normalne to, co nie jest normalne ( też gdzie indziej ).
        Polak potrafi ? :(
        To już przerabialismy, nawet wielokrotnie :(
        • Gość: lit_m Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: 81.15.180.* 13.04.07, 11:17
         > A to, że gotowce to typowo polska specjalność ( swego rodzaju choroba
         > wynikająca najczęściej z niewiedzy, też głupoty, owczego pędu, itd. ) - to
         > powinno ci dać też do myślenia.

         pyton, ale ja sie z Toba zgadzam, tylko wnioski wyciagamy inne. Gotowce to
         typowo polska specjalnosc tak samo jak import uzywanych aut. I nie dlatego, ze
         wszyscy chca uzywkami jezdzic tylko dlatego ze na nowe ich NIE STAC ! Niejeden w
         remont gruchota (jak malo szczescia mial) majatek wlozyl.

         Pyton, ludzie ktorzy maja pieniadze maja je rowniez na architektow i fachwcow.
         Malo ktory zawraca obie glowe, zeby siedziec na forum i dyskutowac o tym czy
         sypialnia 13 m2 jest wystarczajaca.

         Tysiace ludzi stoi dzis przed wyborem kupic uzywane mieszkanie o powierzchni
         60m2 w wielkiej plycie (doskonale zaprojektowanej pod potrzeby standardowej
         polskiej rodziny hehe) albo budowy malego i taniego domku tak tanio jak sie da
         na dzialce u dziadka pod miastem. I nie mow im, ze tylko projekt indywidualny za
         15-20 tys rozwiaze ich problemy bo to nieprawda.

         Druga strona medalu sa inwestorzy ktorzy z gotowcow stawiaja chalupy za miliony.
         Tych ja tez nie rozumiem, ale ich wola i prawo.
         • Gość: pyton Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.04.07, 11:42
          Widzisz literko_m,
          właśnie nie bardzo się zgadzamy ( niestyty ).
          Ty piszesz ( twierdzisz), "że ludzi nie stać na architekta, dlatego kupują
          gotowce",
          a ja chciałbym powiedzieć ( śmiem twierdzić), "że ludzi nie powinno stać na
          kupowanie gotowców właśnie, bo przez to sami ( i to na własne życzenie ),
          pchają się w problemy, o których nie mają ( niestety ) najmniejeszego pojęcia".

          Budowa, jak przecież wiesz, to nie tylko projekt ( taki, czy inny, bo ten od
          gotowców trudno nawet nazwać projektem ), to także - a może nawet przede
          wszystkim - całe przygotowanie odpowiednie inwestycji ( budowy ). Projekt, jest
          tylko częścią tego przygotowania.
          Od tego w jaki sposób ( na ile porządnie, profesjonalnie, z pomyślunkiem,
          rozwagą, itd.) będzie przeprowadzone przygotowanie do budowy ( przygotowanie
          inwestycyjne ) zależeć będą w sposób decydujący np. jej koszty.
          A najczęściej jest to zwykła partyzantka inwestora . I nie ma się czemu dziwić
          zresztą, bo skąd ma on wiedzieć, jak powinno się TO robić. Partyzantka, podczas
          której są łopatami wyrzucane przez okno pieniądze idące w dziesiątki ( a nawet
          w setki ) tysięcy zł i to w sytuacji, w której ponoć "nie stać na architekta"
          ( zazwyczaj za śmieszne pieniądze w dodatku ).
          Gdzie indziej ludzie dokładnie zdają sobie sprawę z tego, dlatego postępują tak
          a nie inaczej.

          W PL inwestorzy nawet nie bardzo wiedzą co ( kto ) to jest architekt i do czego
          on służy.
          Architekt to nie ten, który rysuje, ale ...:)

          • Gość: lit_m Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: 81.15.180.* 13.04.07, 12:04
           biezesz pod uwage skrajny przypadek. a ja Ci powiem, ze do prostych 4 scian i
           dachu bardziej potrzebny jest doswiadczony murarz - to po pierwsze
           po drugie biorac architekta nie masz zadnej pewnosci, ze nie jest takim samym
           partaczem.
           • Gość: pyton Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.04.07, 12:29
            Nie biorę pod uwagę żadnych skrajnych przypadków, ale "najnormalniejsze,
            najzwyklejsze w świecie".
            Pozostając przy przykładzie murarza i 4 ścian ( a przy całej, zwykłej budowie
            to jednak "trochę" więcej niż 4 ściany ) to np. najpierw powinno się wiedzieć
            ile, z czego, itd. jest do zrobienia, a przede wszystkim za ile TEN murarz to
            zrobi, a za ile inny ( drugi, trzeci, czwarty,...) i dopiero na tej podstawie
            (m.in) wybierać TEGO ( lub innego ) murarza ... a potem dopilnować, aby to było
            zrobione tak a nie inaczej. Tymczasem przeciętny ( ten maluczki ) PL-inwestor
            robi tak, że ...
            ( i wychodzi na tym jak przysłowiowy Zabłocki na mydle, nie wiedząc nawet o
            tym ). Naprawdę mętnej wody w budownictwie jest wyjątkowo wiele.
            To po pierwsze.
            Po drugie, nie przesadzaj znowu, wybierając np. architekta, każdy kieruje się
            pewnymi kryteriami, takimi lub innymi (...) dość prostymi.
            Idąc Twoim tokiem rozumowania można by z góry zakładać, że każdy : murarz,
            lekarz, adwokat, cieśla, ..., że każdy to partacz.
            Oprócz szanownego inwestora oczywiście, bo ten wszystko wie najlepiej :) [:
            ((((( ]
           • Gość: Detegent Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.zgora.dialog.net.pl 13.04.07, 16:22
            Lit nie masz szans na dobrą inwestycję. Tylko głupiec uważa,że murarz jest
            ważniejszy od architekta. W PRL owszem klasa robotnicza była najwazniejsza ale
            np w Niemczech murarz,żeby nawet robił 24 h /d to nigdy nie otrzyma zapłaty
            wyższej od architekta. U nas jak widać robol cały czas uważany jest za
            mądrzejszego tylko k.rwa dlaczego tych szkół nie skończył.
            • dr_grey Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam 14.04.07, 20:03
             Nie lubię znachorów, oj nie. I homeopatów też nie:-))) Ale jak ktoś chce się
             leczyć u znachora czy kogokolwiek to nic mi do tego i nie mnie podejmować
             decyzje za dorosłych ludzi. Każdy jest kowalem swojego losu.
             Nawiasem mówiąc w Polsce lud zna się na wszystkim, nie znają się tylko fachowcy
             wykształceni w danym kierunku. Zauważam nawet pewną prawidłowość: stopień
             "znaniasięnawszystkim" jest odwrotnie proporcjonalny do stopnia wykształcenia.
             Pozdrawiam


             • dr_grey I jeszcze pytanie do architektów... 14.04.07, 20:30
              Mam jeszcze pytanie do fachowców-prosze wybaczyć dyletanctwo, ale nie mam w tej
              materii doświadczenia. Z postów powyżej i innych wątków rozumiem, ze rola
              architekta to nie tylko wykonanie projektu domu. Z czego składa się kompleksowa
              usługa i jakie są jej korzyści? A przybliżony koszt?
              Jak najlepiej wybierać architekta?
              I jeszcze jedno pytanie: czy mam jakąkolwiek gwarancję, ze projekt indywidualny
              wykonany dla mnie nie będzie później sprzedawany jako np. gotowiec?
              Z góry dzięki za pomoc
              • Gość: Detergent Re: I jeszcze pytanie do architektów... IP: *.zgora.dialog.net.pl 16.04.07, 07:05
               Za niepowtarzalność płaci sie dodatkowo.
              • Gość: arch.1234 Re: I jeszcze pytanie do architektów... IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 16.04.07, 14:40
               dr_grey napisał:
               Z postów powyżej i innych wątków rozumiem, ze rola architekta to nie tylko
               wykonanie projektu domu. Z czego składa się kompleksowa usługa i jakie są jej
               korzyści?


               forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=156&w=60811441&a=60838125
               • Gość: Detergent Re: I jeszcze pytanie do architektów... IP: *.zgora.dialog.net.pl 16.04.07, 16:50
                Przy tzw typówkach wygląda to tak:
                Cały proces inwestycyjny składa się z 3 etapów :
                A. Projektowania
                B. Przygotowania inwestycyjnego
                c. Nadzoru realizacyjnego

                Bardzo upraszcając, ww. etapy składają się z :

                Ad A. ( Projektowanie ) :
                1. Koncepcja Projekt typowy = wydawnictwo, które sam inwestor przystowsowuje do
                swojek działki
                2. Projekt architektoniczno-budowlany adaptacja wydawnictwa przez najczęściej
                technika budowlanego lun w najlepszym przypadku inż budownictwa
                3. Projekt wykonawczy bardzo często jest on lecany jako aranżacja wnętrz
                projektantowi po różnych uczelniach i kursach

                Ad B. ( Przygotowanie inwestycyjne ) :
                4. Sporządzenie specyfikacji wszystkich robót budowlanych
                ( z odpowiednim podziałem na różne rodz.rob.bud.)
                5. Zebrania ofert wykonawców ( zazw.4-5 ) na każdy z rodzajów rob.bud. w
                oparciu o ww. specyfikacje ), wybór ostatecznych wykonawców ( sposród tych,
                którzy złożyli oferty ), przygotowanie i zawarcie (podpidsanie) odpowiednich
                umów, sporządzenia harmonogramu budowy, itd.

                Ad C. ( Nadzór realizacyjny ) :
                6. Kierowania budową ( w charakterze kierownika budowy, lub niestety tylko
                nadzoru autorskiego, jeżeli architekt nie posiada uprawnień do kier.rob.bud. i
                nie może pełnić funkcji kierownika budowy ), nadzór nad budową, koordynacja
                prac wykonawców, odbiór ( lub nie ) wykonanych robót, kontrola wystawionych
                rachunków przez wyk., ich ewent.korekta,...itd. - wszystko aż do przekazania
                kluczy wybudowanego obiektu, z odbiorem końcowym, itd.                Pozostałe czynności związne z realizacją wykonuje czesto sam inwestora
                zatrudniając co najwyżej kierownika budowy. Nie lepiej więc do całego tego
                procesu od zaprojektowania do oddania pod klucz zatrudnić jednego mgr inż.
                architekta zamiast dziesięciu pseudo znawców architektury w globalnym
                rozliczeniu bedzie taniej i lepiej.
                • dr_grey Re: I jeszcze pytanie do architektów... 16.04.07, 21:50
                 Ogromnie dziękuję! Nie mam zamiaru korzystać z "gotowca" (juz nie chcę się
                 rozpisywać na ten temat, ale dla mnie nie tędy droga), więc te informacje są dla
                 mnie bardzo ważne. Tylko proszę, pomóżcie mi jeszcze. Rozumiem, ze chcąc
                 zaprosić architekta do pomocy we wszystkich wymienionych etapach (co wydaje mi
                 się opcją optymalną) muszę znależć osobę z uprawnieniami do nadzoru
                 realizacyjnego, tak? Czyli nie każdy mgr. inż. architekt je ma? Czy projekt
                 architektoniczno budowlany musi byc wykonany przez technika/inż. budownictwa?
                 Chodzi mi o to, czy sam architekt nie moze tego zrobić?
                 I pliz odpowiedzcie mi takze na pytanie: jak wybierać architekta, jakie kryteria
                 brać pod uwagę? Gdybyscie Wy czysto hipotetycznie, ale z Waszą wiedzą wybierali
                 fachowca to co sprawdzalibyście, zeby sie upewnić, ze to nie hmmm, partacz?
                 Ogromne dzięki za odpowiedzi.
                 PS. Do Detergenta-ja sobie doskonale zdaję sprawę, ze za projekt niepowtarzalny
                 trzeba płacić. To OK. Tylko ze strony formalno prawnej-czy to jest przeniesienie
                 praw autorskich czy jak?
          • mj.agh Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam 08.05.07, 22:01
           Gość portalu: pyton napisał(a):
           > Budowa, jak przecież wiesz, to nie tylko projekt ( taki, czy inny, bo ten od
           > gotowców trudno nawet nazwać projektem ), to także - a może nawet przede
           > wszystkim - całe przygotowanie odpowiednie inwestycji ( budowy ). Projekt,
           jest tylko częścią tego przygotowania.
           > Od tego w jaki sposób ( na ile porządnie, profesjonalnie, z pomyślunkiem,
           > rozwagą, itd.) będzie przeprowadzone przygotowanie do budowy ( przygotowanie
           > inwestycyjne ) zależeć będą w sposób decydujący np. jej koszty.
           > A najczęściej jest to zwykła partyzantka inwestora . I nie ma się czemu
           >dziwić zresztą, bo skąd ma on wiedzieć, jak powinno się TO robić. Partyzantka,
           >podczas której są łopatami wyrzucane przez okno pieniądze idące w dziesiątki (
           >a nawet w setki ) tysięcy zł i to w sytuacji, w której ponoć "nie stać na
           >architekta" ( zazwyczaj za śmieszne pieniądze w dodatku ).
           > Gdzie indziej ludzie dokładnie zdają sobie sprawę z tego, dlatego postępują
           >tak a nie inaczej.
           > W PL inwestorzy nawet nie bardzo wiedzą co ( kto ) to jest architekt i do
           >czego on służy.
           > Architekt to nie ten, który rysuje, ale ...:)


           Jeśli chodzi o praktykę to niestety wciskasz tu kity. Jestem na etapie
           poszukiwania architekta, który zająłby się moim przyszłym domem. Niestety z
           moich rozmów z krakowskimi architektami wynika, że ograniczają oni swoją rolę
           do RYSOWANIA projektów indywidualnych, mogą również załatwić dokumenty w gminie
           i chętnie biorą także nadzór autorski, który ma postać kilku wizyt na budowie :(
           Sorry ale jeśli większość architektów, ponoć tych lepszych bo zajmujący się
           projektami indywidualnymi, sprowadza swoją pracę do „ciepania kasy” na
           rysowaniu projektów to dlaczego dziwicie się opinii przeciętnych ludzi
           uważających, że na tym polega głównie zawód architekta. Nic dziwnego, że przy
           takim podejściu samych architektów ludzie nie widzą wielkiej różnicy pomiędzy
           odpowiadającym im projektem gotowym a indywidualnym, zrobionym specjalnie dla
           nich.
   • obly Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam 16.04.07, 21:07
    oto głos rozsądku!!!
    brawo Dr Grey ;)))
    • Gość: antyjełoppy Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.chello.pl 19.07.07, 22:16
     wypierd.
     z tym swim koniem
  • obly Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam 16.04.07, 21:05
   ej
   to chyba przeginka letka jak czytam tych co sie wypowiadają ale no cóż ;)
   omowmy dwa przypadki:

   przypadek 1. ekonomiczny architekt
   zmiany takie mozna zrobic na czerwono kreską i miec resztę w pupce. dorabia sie
   kilka wymiarów tez na czerwono i jesli zmiany są czytelne to nie ma problemu.
   dorobic projekt zagospodarowania terenu i wuala.
   projekt gotowy. ;)

   ustalmy moi drodzy ze projekt instalacji na dzialce to nie jest projekt
   instalacji w domku ale jedynie zaproponowanie podlaczen budynku i nie sadze aby
   to robił ktokolwiek inny niz pani arch. i to lekka rączka.
   a wiec jest drogo
   fachowiec taki winien za projekt zagospodarowania wziac ok 500-1000 a za zmiany
   drugie tyle czyli razem kwota takiej prostej ale zgodnej z prawem adaptacji
   moze kosztowac od ok 1000 pln do 2000 pln. bez nadzorów i innych pierdół.
   wady:
   reszta projektu przestaje byc aktualna, obliczenia grzejników są bez sensu,
   zestawienie drewna i stolarek sa do wyrzucenia i takie tam.


   ale teraz zaproponujmy inny scenariusz:

   scenariusz 2: uwazny i swiadomy architekt:
   robi rysunki zamienne a nie kresli gdyz przesuniecie garazu zmienia kazdy
   praktycznie rysunek:
   fundamenty, parter pietro, rzut wiezby, rzut dachu, i przynajmniej 3 elewacje
   i jesli sie ma szczescie to przekroj zostaje.
   dostosowywuje projekt do technologii w której bedzie budowal inwestor ;)
   (wszystkie typówki sa robione przewaznie z pustaków jednowarstwowych, zgodne z
   PB i normami a nie trzeba siekac detali ;))
   a wiec praktycznie mozna zalozyc ze ktos musi wklepac caly projekt do kompa aby
   sieknac zmianke jak ktos lakonicznie okreslil "przesunac jedna sciane".
   fachowiec taki przerabia rowniez swiadomie zalaczone projekty instalacji
   elektrycznych, przelicza grzejniki tam gdzietrzeba, konsultuje z branzowcami a
   wiec wykonuje pelna robote jaka jest przy projektowaniu domu.
   o ile sie orientuje w rynku to takich odpowiedzialnych architektow nie ma. bo
   jak jest naprawde odpowiedzialny architekt to sie za takie przeróbki nie tyka
   gdyz inwestorowi to sie nie moze oplacac gdyz robota jest praktycznie taka sama
   co przy nowo projektowanym domu plus koszt zakupionego projektu. wiec naprawde
   odpowiedzialny architekt odesle inwestora do architekta ekonomicznego bo
   wycena pracy odpowiedzialnego architekta oscylowala by w okolicach 6 000 - 12
   000 a wiec od biedy porównywalnie z kosztem projektu indywidualnie
   projektowanego. inaczej mowiac to jakbys swojego malucha zaprowadzil do serwisu
   MAYBACHA, pamietaj ze wyjedziesz i tak MALUCHEM!!!


   wiec nie ma dobrej odpowiedzi:

   jesli zmiana do projektu kosztuje wiecej niz projekt to oznacza jedynie ze
   niepotrzebnie kupiles sobie projekt.

   jesli oszczedzasz na architekcie - niektórzy sie tym szczycą - to rób to ale
   naszpikuj sie informacjami techniczno budowlanymi i bywaj na swojej budowie co
   dzien gdyz twój projekt budowlany staje sie w tym momencie jedynie natchnieniem
   budowlanca a przestaje pelnic swoja role konkretnych planów i mozna potem
   zastac sporo niespodzianek.

   czyli odpowiadajac na twoje pytanie:
   jako inwestor w zyciu nie zapłaciłbym tyle kaski za takie zmiany ale tez jako
   architekt nigdy bym sie nie podjał zrobienia projektu zamienego w pelnym
   standarcie za taką kwotę.
   ;))) wiem wiem, nie pomogłem.
   szczerze mówiąc robiac zmiany za taka kaske tracisz argument za tym aby miec
   tanio projekt domu bo ciebie nie stac. masz go dosc drogo. wiem ze juz za 8 000
   mozna zamowic swobodnie projekt do pozw na budowę w standarcie niezbednym do
   wybudowania.

   RADY DLA POSZUKIWACZY DOMKOW TYPOWYCH:
   1. Jesli chcesz dom z katalogu to SZUKAJ DOPÓTY ZNAJDZIESZ IDEALNY DOM KTOREGO
   NIE BEDZIESZ MUSIAL ZMIENIAC ani kreseczki. tylko wtedy cokolwiek oszczedzasz.
   pamietaj tylko ze masz byc potem SZCZESLIWY.
   2. do tego szukaj POD OKIEM KOGOS KTO POMOZE CI OKRESLIC JAKI TYP PROJEKTU
   PASUJE NA TWOJA DZIALKE NAJLEPIEJ szczególnie strony swiata. i taka rozmowe bym
   przeprowadzil przed szukaniem domu. inaczej TWOJE OSZCZEDZANIE JEST JEDYNIE
   BUDOWANIEM ZA PODOBNE PIENIADZE BRZYDSZEGO DOMU NIZ BYS CHCIAL MIEC. niestety
   taka prawda.
   3. ZA KAZDYM RAZE DODAJ DO KUSZACEJ CENY PROJEKTU TYPOWEGO okolo 1500 PLN na
   projekt zagospodarowania terenu.

   a jesli chcesz naprawde zaoszczedzic realna kaske to nie buduj np garazu na dwa
   stanowiska ktorego wielkosc jest porównywalna z domem. W wiekszosci przypadkow
   oszczednych domów garaz nie pelni funkcji garazu tylko piwniczki gdyz domy
   oszczedne maja to do siebie ze sa projektowanie na ksztalt mieszkania w bloku
   plus kotłownia i garaz. niestety musi byc pomieszczenie gospodarcze chociazby
   na sanki narty 2 rowery 4 opony na zmiane kosiarkę lopate szpadel grabie dwie
   walizki narzedzi i kilka starych rupieci ktorych szkoda wyrzucic.
   w sam raz do tego pasuje garaz a ze samochod i tak mamy 7 letni wiec nie szkoda
   nam go zostawiac pod chmurka ;))

   pozdrawiam

   • mj.agh Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam 08.05.07, 21:36
    > a jesli chcesz naprawde zaoszczedzic realna kaske to nie buduj np garazu na
    dwa stanowiska ktorego wielkosc jest porównywalna z domem.

    Ciągnąc dalej to rozumowanie można dojść do wniosku, że nie potrzebujemy w
    ogóle budować domu, przecież możemy dalej mieszkać w bloku…
    Nie rozumiem jaki jest sens budowania jednostanowiskowego garażu w rodzinnym
    domu. Większość rodzin, które stać na budowę domu ma już 2 samochody, za kilka
    lat dzieci podrosną i też będą miały swoje samochody – wtedy bez garaży nasze
    podwórko będzie wyglądało jak autokomis (piękna perspektywa).
    • obly Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam 10.05.07, 09:25
     no to buduj sobie garaze.
     ciagnac twoje rozumowanie nalezy wybudowac juz garaze dla wnuków zamiast domu
     • Gość: dr inż betoniarz Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.chello.pl 12.06.07, 00:33
      Czegoś nie kapuje ???
      czy tzw "architekci" żyją w innym kraju niż my proste ludki po medycynie,
      elektronice, uniwerkach itp ???
      Jeśli za projekt chłopcy wołają 20-30 k zeta a machają ich z 10 (rozumie że to
      nie dużo dla nich) to MUSZĄ zarabiać po paredziat kołą miesięcznie ????
      Moze to i tyle wart amoze i w dupskach się poprzewracało.
      Czy jako elektronik mam namawiać KAZDEGO na NIEPOWTRZALNY telewizor pod
      klienta ???
      Przecież to jacyś idioci. Albo nas mają za idiotów.
      Cały Zachód tanie dla średniaków budownictwo opiera na powtarzalności.
      A prawdziwi Architekci zajmują się poważnymi rzeczami - wyatrczy się tam
      rozjrzec i tu.
      Dlatego nie dajcie sobie wody z móżgu robic
      Kop w dupe i do roboty - zarobic choc zeta uczciwie.
      • Gość: aneczka Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.chello.pl 12.06.07, 00:41
       A pogonić batami to całe towarzystwo !
       • Gość: obly Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: 212.75.100.* 12.06.07, 23:51
        i rozjechac czolgami a co....
        niech projektuja koledzy z bratniego technikum pszczelarskiego
      • Gość: obly Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: 212.75.100.* 12.06.07, 23:50
       ;) lecz sie kolego

     • Gość: stepokura ? Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.chello.pl 19.07.07, 22:15
      co ty debilu walony z tym chorym koniem
     • mj.agh Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam 21.07.07, 17:24
      obly napisał:
      > no to buduj sobie garaze.

      Jestem zwolennikiem garażu w bryle domu, także pozostanę przy budowaniu domów.

      > ciagnac twoje rozumowanie nalezy wybudowac juz garaze dla wnuków zamiast domu

      Naiwny. Wydaje ci się, że gdy twoje dzieci będą miały swoje dzieci to nadal
      będą z tobą mieszkały. Może jeszcze na jakichś zabitych wsiach dalej istnieje
      tradycja wielorodzinnego budownictwa jednorodzinnego. Jednak tendencja jest
      taka, że dorosłe dzieci wyprowadzają się z domu rodziców.
      Myślę, że będzie dobrze jak przynajmniej zrobisz garaż dla żony a nie tylko dla
      siebie.
   • Gość: danka Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.chello.pl 12.06.07, 00:36
    fachowiec taki przerabia rowniez swiadomie zalaczone projekty instalacji
    elektrycznych, przelicza grzejniki tam gdzietrzeba, konsultuje z branzowcami a
    wiec wykonuje pelna robote jaka jest przy projektowaniu domu


    GDZIE TY OSZUŚCIE WIDZIAŁEŚ żeby tym sie PAN architekt zjmował , projekty
    elektryczen robi się przy dużych budynkach (poza kreskowym)/.
    • Gość: obly Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: 212.75.100.* 12.06.07, 23:58
     lecz sie ale poza ZOZem

     jak nie znasz tematu, to go czytaj tylko, a jak chcesz nawiazywac do słowa
     pisanego to je najpierw przeczytaj ze zrozumieniem.
     no pewnie ze nikt nie przerabia i stad tacy idioci jak ty maja wspaniałą zabawę
     w zrób to sam "o kurde jak drogo" i "panie majster to nie pasuje trzeba
     poprawic"

     chodzi o to ze w typówce kupujesz z projektami branzowymi które traca na
     aktualnosci po przeróbkach. i w sumie winno sie je skorygowac ale nikt tego nie
     robi bo za drogo. płacisz i tak w przeróbkach, czy robotach dodatkowych.
     i piszac architekt - mam na mysli swiadomego fachowca który ma do dyspozycji
     branzystów który koordynuje projekt z branzami. miej swiadomosc.

     jak na drugi raz wcisniesz capsa to lepiej sobie nacisnij na górna warge i
     zatrąb hymn kibiców piłkarskich. moze ci przejdzie.

     w sumie pisałem w dobrej wierze jak nikt chyba tutaj, dzięki.
     • Gość: el Marian Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.07.07, 17:47
      W odpowiedzi na poruszone przez architektów zagadnienia w szczególności przez
      obly'ego (dzięki za barwny język, Twoje posty czytalo się z przyjemnością)
      chciabym Was zapytać o kilka kwestii:
      - uważacie, że wybór projektu "na zamówienie" jest w efekcie finalnym tańszy i
      mniej bezproblemowy, jak rozumiem - jaki to koszt dla domu ok. 150 m 2+2 full
      wypas to jest pelny udzial architekta również podczas budowy?
      - z żoną przewertowaliśmy na pewno ponad 1000 projektów od ponad roku i choć
      nie znaleźliśmy ciągle w 100% nam odpowiadającego, dzięki temu mamy swoją wizję
      jaki dom chcielibyśmy. Sam nie wiem czy to przypadek, że nie znaleźliśmy
      odpowiedniego, myślaem już, że z nami coś nie tak...Ostatnio spodobal nam się
      projekt SYNTIA z podwójnym garażem (nie proszę o opinie chyba, że ktoś chce...)
      Po lekturze wątku muszę się przyznać, że bardzo chętnie zrezygnowabym z tej
      drogi przez mękę czyli budowy w systemie gospodarczym ale obawiam się, że wtedy
      te 400 - 500 tys może nie wystarczyć. Dlatego też jeśli wybór projektu
      indywidualnego dal by mi gwarancję i poczucie komfortu(również na etapie
      realizacji budowy)na pewno zapacibym za niego bez mrugnięcia okiem.
      • Gość: Detergent Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.ssp.dialog.net.pl 14.07.07, 11:23
       Architektowi przedstawiasz program a on rysuje twoje marzenia. U mnie przy max
       trzecim podejściu jesteśmy zgodni co do formy i funkcji budynku. Wówczas rysiję
       projekt budowlany i do końca budowy raczej nic sie nie zmienia. Niestety jestem
       drogim architektem domki robię od 25 tys zł w górę ale zdarzają się młodzi
       architekci, którzy projektują za mniejsze pieniądze i może nawet lepiej.
       • Gość: wiertek Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.chello.pl 19.07.07, 21:57
        Cena projektu to 1-2 % kosztów całej budowy....

        Co to zagłupia ku.. wymyśliła ?
        jak pacjent przyjdzei do dentysty to mam go kasować w stosunku do wartosci
        pacjenta ?
        Przeglad w aucie w cenei zaleznej od ceny auta na giełdzie ???
        Cały zachód (a jaki ładny) buduje domy powtarzalne, a architekci zajmują sie
        powaznymi rzeczami , anie domkami
        U nas architekci to jakies pojeby co im się wydaje ze kazdy ma swiety obowiązek
        budować udziwniony pałac i im odpalac po 100 000 za parę rysunków
        Kop w tyłek i do ucziwej pracy.
     • Gość: f Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.chello.pl 19.07.07, 22:00
      kłamiesz bydlaku
      projekty branżowe sa w domkach TRYWIALNE !
      Maliniak Roman by je machnął.
  • Gość: ania Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam IP: *.aster.pl 19.07.07, 22:49
   znalazlam ciekawy portal o wnętrzach ciekawe pomysly i aranzacje polecam
   www.e-mieszkanie.pl
  • tygrysio_misio Re: Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam 20.07.07, 19:41
   magister inzynier budownictwa z odpowiednimi uprawnieniami moze samodzilnie
   projektowac budyni do 1000M3 kubatury.....dobrze pamietam, czy juz sie zmienilo
   prawo budowlane??

   czytajac te wypowiedzi dochodze do wniosku,ze to byloby najlepsze rozwiazanie ;]

   a koncepcje wlasnego domku to ma chyba kazdy...

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka