Dodaj do ulubionych

Kobieta ma prawo przerwac ciaze,decyduje za siebie

22.12.06, 11:07
Kobieta ma prawo sama zadecydowac czy przerwac ciaze, bo decyduje za siebie.

Natomiast facet nie moze zmusic kobiety do przerwania ciazy, bo prawo w
Polsce preferuje kobiety, i wlasnie kobiecie oddaje sie decyzje odnosnie tego
czy facet przez nastepne 18 lat bedzie robil :)

Biedni mezczyzni, och przepraszam, za polityczna niepoprawnosc. Oczywiscie
chcialem powiedziec; Biedne kobiety! :).... kon by sie usmial
Obserwuj wątek
   • daggy4 Re: Kobieta ma prawo przerwac ciaze,decyduje za s 22.12.06, 11:25
    no wlasnie sama sobie odpowiedzialam:

    Aborcja w Polsce
    W polskim prawodawstwie do 1956 roku obowiązywał całkowity zakaz aborcji (m.in.
    art. 231-234 Kodeksu karnego z 1932 r.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o
    warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 12, poz. 61) wprowadziła
    możliwość dokonywania aborcji przez uprawnionego do tego lekarza w trzech
    przypadkach (art. 1 ust. 1):

    gdy za przerwaniem ciąży przemawiały wskazania lekarskie dotyczące zdrowia
    płodu lub kobiety ciężarnej,
    gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku
    przestępstwa,
    ze względu na trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej.
    Ustawa zakazywała aborcji w przypadkach określonych w pkt 2 i 3, jeżeli
    zachodziły przeciwskazania lekarskie dotyczące zabiegu przerwania ciąży (art. 1
    ust. 2). Wskazania lekarskie lub trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej,
    przemawiające za przerwaniem ciąży, stwierdzało orzeczenie lekarskie, a
    istnienie uzasadnionego podejrzenia, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa,
    stwierdzało zaświadczenie wydane przez prokuratora (art. 2 ust. 1).

    Zabronione było:

    zmuszanie kobiety do poddania się zabiegowi przerwania ciąży (art. 3),
    dokonywanie zabiegu przerwania ciąży za zgodą kobiety, lecz wbrew przepisom
    art. 1 ustawy (art. 4),
    udzielanie pomocy kobiecie ciężarnej w dokonaniu zabiegu przerwania ciąży wbrew
    przepisom art. 1 ustawy (art. 5).
    W arendze do tej ustawy podkreślono, że jej celem jest ochrona zdrowia kobiety
    przed ujemnymi skutkami zabiegów przerywania ciąży, dokonywanych w
    nieodpowiednich warunkach lub przez osoby niebędące lekarzami.

    W praktyce stosowania tej ustawy była wykorzystywana podstawa odwołująca się do
    względów społecznych, ponieważ w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia
    ustalono, że na podstawie oświadczenia kobiety ciężarnej stwierdza się
    istnienie ciężkich warunków życiowych kobiety [1].

    W kontekście tej ustawy, na gruncie prawa karnego interpretowano w doktrynie,
    jako dobro chronione[2]:

    przez jednych autorów: zdrowie i życie kobiety ciężarnej, nie zaś płód [3],
    albo ciążę kobiety zgodną z jej wolą [4],
    przez innych autorów: ciążę, tj. normalny rozwój płodu ludzkiego w łonie matki
    [5], pośrednio zaś życie i zdrowie kobiety ciężarnej [6].
    Orzecznictwo dotyczące ustawy z 1956 roku rozszerzyło możliwości
    przeprowadzenia legalnego zabiegu przerywania ciąży.[brak źródła]

    Wejście w życie Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie
    płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17,
    poz. 78 ze zm.) ograniczyło dostęp do zabiegów przerywania ciąży - odtąd można
    dokonywać legalnej aborcji przy zaistnieniu jednej z określonych przesłanek:

    ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej (do chwili
    osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety
    ciężarnej); wystąpienie tej okoliczności stwierdza lekarz inny niż
    przeprowadzający zabieg aborcyjny
    badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże
    prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo
    nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (do chwili osiągnięcia przez płód
    zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej);
    wystąpienie tej okoliczności stwierdza lekarz inny niż przeprowadzający zabieg
    zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego
    (do 12 tygodni od poczęcia); wystąpienie tej okoliczności stwierdza prokurator;
    Od 1996 ustawa dopuszczała przerywanie ciąży również gdy kobieta ciężarna
    znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej;
    wymagane ma być złożenie oświadczenia przez kobietę ciężarną i odbycie
    konsulatacji z innym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub inną osobą
    uprawnioną niż mającą przeprowadzić zabieg; zabieg można byłoby przeprowadzić,
    jeżeli kobieta podtrzymuje swój zamiar po upływie 3 dni od konsultacji.

    Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie w Orzeczeniu z dnia 27 maja 1997 r.,
    sygn. akt K 26/96 (OTK 1997, nr 2, poz. 19) orzekł o niezgodności przepisu
    wprowadzającego tę przesłankę z przepisami konstytucyjnymi utrzymanymi w mocy
    przez tzw. Małą Konstytucję z 1992 r. przez to, że legalizuje przerwanie ciąży
    bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa
    lub wolności konstytucyjnej oraz posługuje się nieokreślonymi kryteriami tej
    legalizacji, naruszając w ten sposób gwarancje konstytucyjne dla życia
    ludzkiego. Ponadto w uzasadnieniu do tego orzeczenia wyraził pogląd, że
    Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza w
    art. 38 prawną ochronę życia czowieka. Podstawa konstytucyjna, na której oparł
    swoje orzeczenie TK, znalazła więc potwierdzenie i wyraźne wyartykułowanie w
    [nowej] Konstytucji RP.

    Trzech z dwunastu sędziów złożyło zdania odrębne do orzeczenia: Zdzisław
    Czeszejko-Sochacki, Wojciech Sokolewicz i Lech Garlicki. Przepisy dotyczące
    czwartej przesłanki utraciły moc obowiązującą z dniem 23 grudnia 1997 r. na
    podstawie Obwieszczenia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia
    1997 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1040).

    W przypadku małoletniej lub kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie do dokonania
    aborcji wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na piśmie. W przypadku
    małoletniej powyżej 13 roku życia wymagana jest także jej pisemna zgoda; jeżeli
    ma poniżej 13 lat, wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego a małoletnia ma prawo
    do wyrażenia własnej opinii.

    Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto:

    przerywa ciążę z naruszeniem przepisów ustawy (za zgodą kobiety)
    stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody
    przerywa ciążę albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę
    ciężarną do przerwania ciąży
    Kobieta ciężarna nie ponosi odpowiedzialności karnej za przerwanie ciąży.

    W Polsce występuje zjawisko "podziemia aborcyjnego", tj. przeprowadzania
    nielegalnych zabiegów przerywania ciąży w celu uzyskania korzyści majątkowej
    oraz "turystyki aborcyjnej", czyli wyjazdów za granicę w celu przeprowadzenia
    aborcji, które nie byłoby legalne lub możliwe do przeprowadzenia w
    kraju,polskie prawo karne nie przewiduje możliwości karania osób które dokonały
    aborcji na terenie państwa dopuszczającego legalność tego zabiegu. Według badań
    przeprowadzanych przez szwedzkie organizacje feministyczne w Polsce "podziemie
    aborcyjne działa zadowalająco", przeprowadza się rocznie blisko 200 tysięcy
    zabiegów rocznie, a średnia cena zabiegu wynosi około 2 tysięcy złotych[7].
  • justysialek Re: Kobieta ma prawo przerwac ciaze,decyduje za s 22.12.06, 11:22
   bo prawo w
   > Polsce preferuje kobiety, i wlasnie kobiecie oddaje sie decyzje odnosnie tego
   > czy facet przez nastepne 18 lat bedzie robil :)

   Nie, Waldku! Kobieta nie ma prawa w Polsce decydowac ani o sobie, ani o swojej
   ciąży. Prawo zabrania usuwania ciąży, bez względu na to, czego chce kobieta.
   więc nie udał ci sie wątek.
   • waldek1610 Re: Kobieta ma prawo przerwac ciaze,decyduje za s 22.12.06, 11:27
    justysialek napisała:


    > Nie, Waldku! Kobieta nie ma prawa w Polsce decydowac ani o sobie, ani o
    > swojej ciąży. Prawo zabrania usuwania ciąży, bez względu na to, czego chce
    > kobieta. więc nie udał ci sie wątek.

    Nie masz racji. W Polsce istnieja kliniki gdzie usuwa sie ciaze nielegalnie,
    kazda moze to zrobic jesli chce.
    • justysialek Re: Kobieta ma prawo przerwac ciaze,decyduje za s 22.12.06, 11:34
     Waldku, napisałeś, że prawo w Polsce pozwala kobietom decydować. więc ci
     odpisałam, że prawo nie pozwala. Co sie dzieje poza prawem to już inna hostoria.
     Ale tak czy inaczej jest to nielegalne i nikt na to nie pozwala, wic nie mozna
     powiedzieć, że każda może , jak chce! Nie może! prawo tego zabrania!
     Analogicznie - narkotyki sa nielegalne ale każdy może je kupić i zażyć. Tylko,
     że ro jest nielegalne i karane! Tak samo jak aborcja w Polsce jest karana!

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka