Dodaj do ulubionych

Podział majątku a udziały w spółce z o.o.

18.06.07, 10:35
Czy ktoś miał może sprawę podobną do tej, w której orzekał SN w wyroku z dnia
05.10.2005 r. sygn. akt IV CK 99/05 opublikowanym OSNC 2006, Nr 7-8, poz. 127,
str. 97.
Chodzi mi m.in. o sytuację, w której udziały w spółce zostały nabyte ze
środków majątku wspólnego za wiedzą i milczącą zgodą współmałżonka, który
następnie nie wykazywał zainteresowania spółką, a wszystkie prawa i obowiązki
związane z posiadanymi udziałami wykonywał małżonek, który udziały nabył,
udziały te weszły w skład majątku odrębnego tego małżonka.
Obserwuj wątek
  • delfly Re: Podział majątku a udziały w spółce z o.o. 17.07.07, 09:31
   poczytaj komentarz do KSH :
   Art. 183(1). Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki
   współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte
   wspólnością majątkową małżeńską.
   Wynika z tego że gdy umowa spółki w tym temacie milczy to udział jest normalnym
   składnikiem majątku wspólnego i jego wartość podlega uwzględnieniu przy podziale
   majątku wspólnego.
   • delfly Re: Podział majątku a udziały w spółce z o.o. 17.07.07, 09:36
    I jeszcze :
    Sąd Najwyższy przyjął w wyroku z 20 maja 1999 , że uprawnienia majątkowe
    związane z udziałem przysługują obydwu małżonkom, korporacyjne zaś tylko jednemu
    z małżonków. Pogląd ten spotkał się jednak z krytyką doktryny przyjmującej tezę
    o zakazie „rozszczepiania” praw udziałowych (A. Kidyba: Kodeks spółek
    handlowych. Tom I. Komentarz do artykułów 1-300, Kraków 2004, s. 768; A.
    Kondracka, T. Mróz: Glosa do wyroku SN z 20 maja 1999 r., MoP 2001, nr 10, s.
    558; R. Potrzeszcz,T. Siemiątkowski, w: Naworski J.P., Strzelczyk K.,
    Siemiątkowski T., Potrzeszcz R.: Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka
    z ograniczoną odpowiedzialnością, pod red. R. Potrzeszcza i T. Siemiątkowskiego,
    Warszawa 2001, s. 248-251). Zgodnie z tym odmiennym stanowiskiem, w związku z
    nabyciem (objęciem) udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez
    jednego z małżonków, drugiemu małżonkowi nie przysługują żadne prawa związane z
    tymi udziałami i zajmuje on pozycję osoby trzeciej. Jednakże w związku z tym, że
    majątek wspólny uszczuplono o określone środki, małżonek nieuczestniczący w
    spółce ma roszczenia do małżonka będącego wspólnikiem o świadczenie do majątku
    wspólnego np. dywidendy (art. 31 § 2 pkt 2 k.r.o. - dochody z udziałów
    stanowiących majątek osobisty wspólnika wchodzą do majątku wspólnego), kwoty
    przypadającej w ramach podziału sum likwidacyjnych, wynagrodzenia za udziały
    umorzone. - Cytuję komentarz Rodzynkiewicza.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka