Dodaj do ulubionych

Księga Kapłańska - czy obowiązuje?

12.01.09, 20:34
kapł, 19

Zebra mnie trochę ubiegła, ale leżąc ostatnio wiele dni wziełam sie
za Stary Testament. Troche mi zostało do przebrnięcia. "męczyłam"
Ksiegę kapłańską i mamy tam rozdział 19 i w nim różne zakazy26 Nie będziecie jeść niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać
wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów. 27 Nie będziecie
obcinać w kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów po
bokach brody. 28 Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po
zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan! 29 Nie wydawaj
swej córki na hańbę, czyniąc ją nierządnicą, aby kraj nie uległ
nierządowi i nie był pełen rozpusty. 30 Będziecie zachowywać moje
szabaty i szanować mój święty przybytek. Ja jestem Pan! 31 Nie
będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie
będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja
jestem Pan, Bóg wasz!


No bo przywołujemy często zakaz stosowania magii czy wróżb, ale
nikt nie zakazuje dziś robienia tatuaży, lub spożywania miesa
królików (było gdzieś kawałek wcześniej) a ze Świadków Jehowy
drwimy, ze nie jedza kaszanki.

Dlaczego jedne zapisy ST sa wiąrzące, a inne nie? Kto o tym
zdecydowała i dlaczego?
Obserwuj wątek
  • a_weasley Lecz jest też napisane... 12.01.09, 20:37
   nati1011 napisała:

   > nikt nie zakazuje dziś robienia tatuaży, lub
   > spożywania miesa królików (było gdzieś kawałek
   > wcześniej) a ze Świadków Jehowy
   > drwimy, ze nie jedza kaszanki.

   Dz 10:9-16 - i wszystko jasne (przynajmniej w kwestii jedzenia królika,
   świstaka, orła górskiego i frutti di mare).
   • nati1011 Re: Lecz jest też napisane... 12.01.09, 20:49
    Jezus mówił, ze nie przyszedł znieść Prawa (czyli jak rozumiem tego
    co było w ST) ale je wypełnić.

    Czy to nie jest trochę nasze wygodnictwo, że tłumaczymy, ze czasy
    sie zmieniły, że to nie te obyczaje i tp (tak tłumaczyliscie Zebrze
    odnoścnie nakryć głowy - a to już nawet z NT). A przecież Biblia
    jest uniwersalna. Jakby dostosowana i do starożytnego świata i do
    średniowiecza i do współczesności. Czy te interpretacje, "pomijanie"
    pewnych zakazów czy nakazów nie jest nadinterpretacją?
    • minerwamcg Re: Lecz jest też napisane... 12.01.09, 20:59
     Co do jedzenia masz wyjaśnione w Nowym Testamencie, jak odtąd
     powinno być. I co do rytualnej czystości też Szef daje całkiem
     wyraźne wskazówki. I co do rozwodów. I jeszcze co do kilku innych
     ważnych spraw, jak np. święcenie szabatu. Owszem, można próbować być
     bardziej prawowiernym od samego Jezusa i przestrzegać przepisów
     Starego Zakonu ignorując Nowy Testament tam, gdzie się nie zgadza ze
     Starym, ale to już nie będzie chrześcijaństwo.
  • kudyn Re: Księga Kapłańska - czy obowiązuje? 12.01.09, 22:33
   Zachęcam do przeczytania Dz 15. Problem jest w tym co kogo obowiązuje, czy
   nawróceni poganie mają przestrzegać Tory. Nic tam nie ma na temat obowiązków
   Żydów. Gdyby zapytać Żyda wierzącego w Jezusa czy obowiązuje go prawo zapisane w
   ST, to by się pewnie zdziwił skąd takie pytanie. Myślę, że istotą jest
   spojrzenie na sens poszczególnych przepisów.
   NT, a szczególnie Paweł tępi wszelkie formy szukania zbawienia przez wypełnienie
   Prawa i pokazuje, że w Jezusie wszyscy mają równy dostęp do Boga.
   Więc jako wierzący pochodzący z pogan, nie musimy przestrzegać przykazań prawa,
   ale możemy. Pytanie tylko o motywacje.
  • isma Re: Księga Kapłańska - czy obowiązuje? 12.01.09, 22:50
   Dwa fragmenty z konstytucji "Dei Verbum":

   O Starym Testamencie

   KO 14. Najmiłościwszy Bóg, zmierzając troskliwie ku zbawieniu całego rodzaju
   ludzkiego i przygotowując je, szczególnym postanowieniem wybrał sobie naród, by
   mu powierzyć swe obietnice. Zawarłszy przymierze z Abrahamem (por. Rdz 15,18) i
   z narodem izraelskim za pośrednictwem Mojżesza (por. Wj 24,8), tak objawił się
   słowami i czynami ludowi nabytemu, jako jedyny, prawdziwy i żywy Bóg, ażeby
   Izrael doświadczył, jakie są drogi Boże w stosunku do ludzi, i aby dzięki
   przemawianiu Boga przez usta Proroków z biegiem czasu coraz głębiej i jaśniej je
   rozumiał i coraz szerzej wśród narodów budził ich świadomość (por. Ps
   21,28-29,95,1-3, Iz 2,1-4, Jr 3,17). Plan zbawienia przez autorów świętych
   przepowiedziany, opisany i wyjaśniony, zawarty jest jako prawdziwe słowo Boże w
   księgach starego Testamentu, dlatego księgi te przez Boga natchnione zachowują
   stałą wartość: „cokolwiek bowiem zostało napisane, dla naszego pouczenia
   napisane jest, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism świętych mieli
   nadzieję” (Rz 15,4).

   KO 15. Ekonomia zbawienia w Starym Testamencie na to była przede wszystkim
   nastawiona, by przygotować, proroczo zapowiedzieć (por. Łk 24,44, J 5,39, 1 P
   1,10) i rozmaitymi obrazami typicznymi oznaczyć (por. 1 Kor 10,11) nadejście
   Chrystusa Odkupiciela wszystkich oraz Królestwa mesjańskiego. A księgi Starego
   Testamentu, stosownie do położenia rodzaju ludzkiego przed dokonanym przez
   Chrystusa zbawieniem, udostępniają wszystkim znajomość Boga i człowieka oraz
   sposobów działania Boga sprawiedliwego i miłosiernego w stosunku do ludzi.
   Jakkolwiek księgi te zawierają także sprawy niedoskonałe i przemijające,
   pokazują jednak prawdziwą pedagogię Bożą. Stąd też owe księgi, które przecież
   wyrażają żywy zmysł Boży, w których kryją się wzniosłe o Bogu nauki oraz
   zbawienna mądrość co do życia człowieka i przedziwny skarbiec modlitw, w którym
   wreszcie utajona jest tajemnica naszego zbawienia – powinny być przez wiernych
   chrześcijan ze czcią przyjmowane.

   KO 16. Bóg, sprawca natchnienia i autor ksiąg obydwu Testamentów, mądrze
   postanowił, by Nowy Testament był ukryty w Starym, a Stary w Nowym znalazł
   wyjaśnienie. Bo choć Chrystus ustanowił Nowe Przymierze we krwi swojej (por. Łk
   22,20, 1 Kor 11,25), wszakże księgi Starego Testamentu, przyjęte w całości do
   nauki ewangelicznej, w Nowym Testamencie uzyskują i ujawniają swój pełny sens
   (por. Mt 5,17, Łk 24,27, Rz 16,25-26, 2 Kor 3,14-16) i nawzajem oświetlają i
   wyjaśniają Nowy Testament.

   O tym, dlaczego i jak Kosciol wyjasnia Pismo sw.:

   KO 7. Bóg postanowił najłaskawiej, aby to, co dla zbawienia wszystkich narodów
   objawił, pozostało na zawsze zachowane w całości i przekazywane było wszystkim
   pokoleniom. Dlatego Chrystus Pan, w którym całe objawienie Boga najwyższego
   znajduje swe dopełnienie (por. 2 Kor 1,3, 3,16-4,6), polecił Apostołom, by
   Ewangelię przyobiecaną przedtem przez Proroków, którą sam wypełnił i ustami
   własnymi obwieścił, głosili wszystkim, jako źródło wszelkiej prawdy zbawiennej i
   normy moralnej, przekazując im dary Boże. Polecenie to zostało wiernie wykonane
   przez Apostołów, którzy nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami przekazali
   to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów, albo czego
   nauczyli się od Ducha Świętego, dzięki Jego sugestii, jak też przez tych
   Apostołów i mężów apostolskich, którzy wspierani natchnieniem tegoż Ducha
   Świętego, na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu. Aby zaś Ewangelia była zawsze w
   swej całości i żywotności w Kościele zachowywana, zostawili Apostołowie biskupów
   jako następców swoich "przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie". Ta więc
   Tradycja święta i Pismo święte obu Testamentów są jakby zwierciadłem, w którym
   Kościół pielgrzymujący na ziemi ogląda Boga, od którego, wszystko otrzymuje, aż
   zostanie doprowadzony do oglądania Go twarzą w twarz, takim jaki jest (por. 1 J
   3,2).

   KO 8. Nauczanie przeto apostolskie, które w szczególny sposób wyrażone jest w
   księgach natchnionych, miało być zachowane w ciągłym następstwie aż do czasów
   ostatecznych. Stąd Apostołowie, przekazując to, co sami otrzymali, upominają
   wiernych, by trzymali się tradycji, które poznali czy to przez naukę ustną, czy
   też przez list (por. 2 Tes 2,15), i aby staczali bój o wiarę raz na zawsze sobie
   przekazaną (por. Jd 3). A co przez apostołów zostanie przekazane, obejmuje
   wszystko to, co przyczynia się do prowadzenia świętego życia przez Lud Boży i
   pomnożenia w nim wiary. I tak Kościół w swej nauce, w swym życiu i kulcie
   uwiecznia i przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, czym on jest i to
   wszystko, w co wierzy. Tradycja ta, wywodząca się od Apostołów, rozwija się w
   Kościele pod opieką Ducha Świętego. Wzrasta bowiem zrozumienie tak rzeczy, jak
   słów przekazywanych, już to dzięki kontemplacji oraz dociekaniu wiernych, którzy
   je rozważają w sercu swoim (por. Łk 2,19 i 51), już też dzięki głębokiemu,
   doświadczalnemu pojmowaniu spraw duchowych, już znowu dzięki nauczaniu tych,
   którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. Albowiem
   Kościół z biegiem wieków dąży stale do pełni prawdy Bożej, aż wypełnią się w nim
   słowa Boże. Wypowiedzi Ojców świętych świadczą o obecności tej życiodajnej
   Tradycji, której bogactwa przelewają się w działalność i życie wierzącego i
   modlącego się Kościoła. Dzięki tej samej Tradycji Kościół rozpoznaje cały kanon
   Ksiąg świętych, a i samo Pismo św. w jej obrębie głębiej jest rozumiane i
   nieustannie w czyn wprowadzane. Tak więc Bóg, który niegdyś przemówił, rozmawia
   bez przerwy z Oblubienicą swego Syna ukochanego, a Duch Święty, przez którego
   żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, wprowadza
   wiernych we wszelką prawdę oraz sprawia, że słowo Chrystusowe obficie w nich
   mieszka (por. Kol 3,16).

   KO 9. Tradycja święta zatem i Pismo święte ściśle się ze sobą łączą i
   komunikują. Obydwoje bowiem, wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają
   się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu. Albowiem Pismo św. jest mową
   Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie, a święta Tradycja,
   słowo Boże, przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom,
   przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem prawdy, wiecznie je w
   swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. Stąd to Kościół
   osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo
   święte. Toteż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i
   mieć w poszanowaniu.

   KO 10. Święta Tradycja i Pismo św. stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego
   powierzony Kościołowi. Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony ze swymi
   pasterzami trwa stale w nauce Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu
   chleba i w modlitwach (por. Dz 2,42 gr.), tak iż szczególna zaznacza się
   jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowaniu przekazanej wiary, w
   praktykowaniu jej i wyznawaniu. Zadanie zaś autentycznej interpretacji słowa
   Bożego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, powierzone zostało samemu
   tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w
   imieniu Jezusa Chrystusa. Urząd ten Nauczycielski nie jest ponad słowem Bożym,
   lecz jemu służy, nauczając tylko tego, co zostało przekazane. Z rozkazu Bożego i
   przy pomocy Ducha Świętego słucha on pobożnie słowa Bożego, święcie go strzeże i
   wiernie wyjaśnia. I wszystko, co podaje do wierzenia jako objawione przez Boga,
   czerpie z tego jednego depozytu wiary. Jasne więc jest, że Święta Tradycja,
   Pismo św. i Urząd Nauczycielski Kościoła, wedle najmądrzejszego postanowienia
   Bożego, tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie
   może istnieć, w wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób, pod
   natchnieniem jednego Ducha Świętego przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz.
   • nati1011 Re: Księga Kapłańska - czy obowiązuje? 13.01.09, 07:54
    Dzięki Kudynie i Ismo.

    Ja nie neguję tego co obecnie uznajemy w Kościele, tylko że coraz
    cześciej przychodzi mi tego bronić. Doktryny wiary są oczywiście
    spójne z NT, ale przy uzasadnianiu zasad codziennego życia czy przy
    normach moralnych już chętniej siegamy do ST.

    Kudyn pisze, ze nie musimy wszystkiego prozestrzegać ze ST ale
    mozemy, tymczasem np przy dykusji odnośnie chociażby antykoncepcji
    podpieramy się w zasadzie tylko ST. W zasadzie jedyny argument
    biblijny uzasadaniający sprzeciw kościoła wobec antykoncepcji i (bo
    to nie to samo) stosunkom przerywanym to ten słynny fragment o
    Onanie. Nie wchodźmy w dyskusję nt antykoncepcji chodzi mi tylko o
    to, czy prawidłowe jest w tym przypadku przywoływanie tego fragmentu
    przy ignorancji paru innych dotyczących moralności i współzycia.
    Przecież w ST sporo jest (choćby w tej ksiedze kapłańskiej)
    regulacji odnośnie postęownia w przypadku zdrady czy współżycia
    przed ślubem.

    Także np zakaz kontaktów z czarownikami to też ST (nie pamietam by
    było o tym mowa w NT). Pojawia się wiec zarzut, ze chrześijanie
    stosują Biblię wybiórczo wink Szczerze mówiąc nie bardzo wiem jak sie
    z tego wybronić sad

    Jakoś nie moge tego poukładać. NT jest dla mnie jasny, logiczny i
    spójny, ST to wielka zagadka wink
    • himilke Re: Księga Kapłańska - czy obowiązuje? 13.01.09, 11:34
     Ja rowniez uwazam, ze te normy sa traktowane bardzo wybiorczo, stad zapewne
     roznice miedzy roznymi kosciolami dotyczace podejscia do wspomnianej
     antykoncepji czy nawet aborcji a takze rozwodu.Dla hebraisty jest jasne, ze czyn
     Onana zostal potepiony nie dlatego, ze byl sposobem antykoncepcji, ale dlatego,
     ze Onan zlamal starosemickie prawo lewiratu i nie zapewnil zmarlemu krewnemu
     potomstwa. A samolubnie nie chcial po prostu, by dzieci zrodzone z Tamar nosily
     imie zmarlego a nie jego wlasne. Inaczej postapil Booz w ksiedze Rut, wyrzekl
     sie wlasnego potomstwa, przedluzyl rod zmarlego syna Noemi. Takze zwolennicy
     aborcji cytuja Stary Testament w ktorym zycie plodu nie jest z punktu widzenia
     prawa rownowazne z zyciem doroslego czlowieka .Etyczny monoteizm zydow nie
     sprawil, ze ich normy prawne odciely sie zupelnie od prawa starozytnego
     Bliskiego Wschodu. Ostatnio bylam na konferencji uczonego franciszkanina
     dotyczacej Ksiegi Liczb.Trafil sie fragment, gdzie podczas tulaczki po pustyni
     jeden czlowiek zaczyna zbierac drewno w szabat, inni pytaja Boga, co nalezy
     zrobic a odpowiedz brzmi "ukamieniujcie go".Dwoch sluchaczy zaczelo wyszydzac
     ksiedza mowiac, ze zatem moze nalezy zlikwidowac wszystkich, ktorzy chodza do
     supermarketu w niedziele?No i jak ksiadz mial to wytlumaczyc tym studentom?A
     jesli Pawel napomina niewolnikow, by wytrwale zosili swoja pozycje a panow, by
     dobrze traktowali niewolnikow, czy znaczy to, ze wolno nam miec niewolnikow,
     bylebysmy tylko traktowali ich uprzejmie? Nalezy pamietac, ze Biblia to pisma
     powstale w roznym czasie i w okreslonym kontekscie kulturowym, nie mozna tego
     negowac.Dlatego chrzescijanie roznych denominacji roznie tez rozumieja wiele
     spraw,i chyba nie sposob jest udowodnic kto je lepiej rozumie.
     • a_weasley Co zrobił Onan? 13.01.09, 14:08
      himilke napisała:

      > hebraisty jest jasne, ze czyn Onana zostal
      > potepiony nie dlatego, ze byl sposobem
      > antykoncepcji, ale dlatego, ze Onan zlamal
      > starosemickie prawo lewiratu i nie zapewnil
      > zmarlemu krewnemu potomstwa.

      Czyli mamy możliwości:
      1) jw
      2) zakaz masturbacji
      3) zakaz stosunku przerywanego
      4) zakaz antykoncepcji w ogóle
      5) zakaz całkowitego zamknięcia się na płodność (wymyśliłem w trakcie tej dyskusji).
      • himilke Re: Co zrobił Onan? 13.01.09, 15:50
       To co praktykowal Onan to zapewne coitus interruptus, poniewaz uprawial on seks
       z Tamar a nie chcial jedynie dopuscic do poczecia. Nie wiem wlasciwie co to ma
       wspolnego z masturbacja, ktora zazwyczaj chyba odbywa sie w samotnosci.
       Oczywiscie jest to bardzo trudny fragment, bo caly czyn Onana jest wpisany w
       skomplikowana sytuacje prawna, gdy wymieral jeden z klanow Judy, edomicki klam
       Onam, a po smierci Era tylko jego brat Onan mogl mu zapewnic przetrwanie-czego
       zlosliwie nie zrobil marnujac nasienie. Oczywiscie dla zydow nasienie bylo
       nietykalne a emisja nasienia powodowala rytualna nieczystosc-stad w Talmudzie
       liczne zalecenia aby nie dotykac czlonka w zadnej sytuacji niezwiazanej ze
       stosunkiem, a nawet zalecenie by oddawac mocz z wysokiego miejsca w taki sposob,
       by narzad swobodnie zwisal i nie bylo konieczne jego dotykanie. emisja nasienia
       na ziemie jak w wypadku Onana bylaby rowniez potepiona, gdyby chodzilo o zwykla
       masturbacje. Jednak uwazano, ze kara smierci spotkala go za zlamanie lewiratu,
       gdyz zwykla nieczystosc spowodowana emisja nasienia znosily rytualne ablucje.
       Jeszcze Hieronim uwazal, ze Onan zostal zabity bo "zwalczal nasienie swego brata ".
       Stad w judaizmie wystepuje zakaz srodkow antykoncepcyjnych, ktore prowadza do
       marnowania nasienia mezczyzny-jak coitus interruptus, prezerwatywa, natomiast
       jest dozwolona tabletka antykoncepcyjna dla kobiet.
       Jesli chodzi o kosciol katolicki to chyba w sredniowieczu pojawil sie zakaz
       antykoncepcji?(nie wiem dokladnie)A koscioly protestanckie chyba nie wyczytaly
       z historii Onana zakazu antykoncepcji?
  • kudyn Re: Księga Kapłańska - czy obowiązuje? 13.01.09, 08:30
   Warto zobaczyć co mówi NT na temat ST i to w kontekście tego co piszesz:

   „Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od
   kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą
   cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
   Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do
   przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek
   Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu”. 2 Tm 3, 14-17

   „To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia,
   abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali
   nadzieję”. Rz 15, 4

   W tym czasie nie było jeszcze innego Pisma niż ST.
   • sion2 zaraz, zaraz 13.01.09, 13:01
    Ale nastepuje tu pewnie mylenie pojec. tak na szybko - teraz mamy
    czas Nowego Przymierza. Jesli jest Nowe to dlatego ze Stare sie
    wypelnilo i nie jest konieczne przestrzegac Starego Przymierza.
    Jezus wyraznie mowil o sobie, o swojej Krwi ze teraz mamy Nowe
    Przymierze z Bogiem, na wiecznosc, zawarte miedzy Bogiem a Bogiem-
    Czlowiekiem. Nie potrzeba ofiar ani znakow Starego Przymierza np.
    obrzezania, skladania ofiar ze zwierzat, przestrzegania szabatu.
    Swiatlo odnosnie tych zagadnien znajduje sie nie tylko w dziejach
    Apostolskich ale takze w listach sw Pawla. Pawel pisze iz Stare
    Pryzmierze bylo cieniem i zapowiedzia Nowego. Nic wiec dziwnego ze w
    kosciele katolickim nie obowiazuja przepisy i znaki Starego
    Przymierza. Co innego zas przepisy moralne - tych nikt nigdy nie
    zniosl. Kwestia onanizmu, wrozbiarstwa, antykoncepcji to kwestie
    moralne a nie przepisy dotyczace zachowania przymierza z Bogiem. A
    trzecia kwestia to sprawy obyczajowosci jak np zakrywanie glowy
    przez niewiasty w kosciele - juz nie obowiazuje bo inne czasy.

    Dla mnie szczytem nieporozumienia jest ze wiele wspolnot
    protestanckich nie wie czy sa chrzescijanami czy żydami bo
    jednoczesnie i obrzezuja dzieci i je chrzcza, obchodza
    zmartwychwstanie Jezusa ale w soboty staraja sie nic nie robic aby
    szabatu nie naruszyc. No szok po prostu. Jakby nie rozumieli czym
    jest Nowe Przymierze i ze obowiazuje jedno a nie dwa naraz. Nie
    pisze tego zlosliwie jak mi zaraz niektorzy przypisza - podaje
    skrajny przyklad nierozumienia nauki Jezusa i doslownego
    egzekwowania "przykazania" ze wszystko co napisano w Biblii jest tak
    samo wazne i aktualne przez caly czas.
    • kudyn Re: zaraz, zaraz 13.01.09, 15:01
     Tak prosto bym tego nie przedstawiał. Co to znaczy, że nie trzeba przestrzegać
     Starego Przymierza. Sama piszesz, że część tego Przymierza obowiązuje. Nowe jest
     na wieczność, a w Rdz 17 pisze o wiecznym przymierzu którego znakiem ma być
     obrzezanie. Skoro to z Abrahamem jednak wieczne nie jest, to na jakiej podstawie
     mam wierzyć, że to drugie jednak wieczne będzie? Dlatego ważne jest to, o czym
     rozstrzygał tzw. Sobór Jerozolimski, jak mają żyć poganie po nawróceniu. Nie ma
     tam mowy o Żydach.
     Nie wiem czy ja mam takie szczęście, ale jakoś się nie spotkałem z protestantami
     obrzezującymi swoje dzieci. Spotkałem się z Żydami, uznającymi w Jezusie
     Mesjasza którzy obrzezują swoje dzieci, ale oni wiedzą o tym że są Żydami.
     Spotkałem się za to z katolickimi wspólnotami, które w jakiś sposób świętują
     szabat.
     • nati1011 Re: zaraz, zaraz 13.01.09, 15:17
      kudyn napisał:

      > Tak prosto bym tego nie przedstawiał. Co to znaczy, że nie trzeba
      przestrzegać
      > Starego Przymierza. Sama piszesz, że część tego Przymierza
      obowiązuje. Nowe jes
      > t
      > na wieczność, a w Rdz 17 pisze o wiecznym przymierzu którego
      znakiem ma być
      > obrzezanie. Skoro to z Abrahamem jednak wieczne nie jest, to na
      jakiej podstawi
      > e
      > mam wierzyć, że to drugie jednak wieczne będzie?

      No właśnie - tak zupełnie a'propos ostatnich wątków - chyba jednak
      brakuje nam katechezy dorosłych. Chdoziłąm na religie do końca
      liceum. Najpierw w kościele, potem w szkole. I szczerze mówiąc o ile
      zostały mi w głowie podstawowe wiadomosci z geografii czy historii,
      to jako żywo z religii nie pamiętam byśmy o wielu sprawach choćby
      wspominali.

      Z dotychczasowej dyskusji zrozumiałam jedno.
      My jako nawróceni poganie (nie Żydzi) mamy przestrzegać głównie NT,
      a ze starego tylko część - choć jeszcze nie do końca wiem co
      decyduje o tym kórą czesć. Natomist Żyd chrześijanin musi
      przestrzegać i ST i NT? Czyli np obrzezać syna i zachowywać inne
      przepisy obyczajów? ALe to trochę bez sensu - bo skoro chrzest
      zastąpił obrzezanie, a niedziela szabat i wszyscy jesteśmy dziećmi
      Bożymi to czym się rózni wierzacy (w Jezusa) Żyd od wierzącego
      poganina?

      Przyjmuję to co mówi Kościół na wiarę, ale nie rozumiem. Ja chyba za
      tępa jestem by to zrozumieć. A już tym bardziej nie umiałabym tego
      komuś wytłumaczyć.


      > Spotkałem się za to z katolickimi wspólnotami, które w jakiś
      sposób świętują
      > szabat.

      No tego to już wogóle nie rozumiem! Po co? I z jakim uzasadnieniem?

      I skoro przymierze jest wieczne, a jego znakiem ma być obrzezanie to
      gdzie to stoi w sprzeczności ze chrzetem? Dlaczego nie obrzezać i
      nie chrzcić jednocześnie? No i skoro ST nie obowiązuje w zakresie
      ekonomicznym (sporo przepisów prawnych i majątkowych) i cześciowo
      moralnym (nie mamy już rozwodów i wielożeństwa) nie trzeba też bratu
      płodzić potomstwa po śmeirci, to dlaczego ma obowiazywać przepis
      moralny i innego miejsca ST?
      • verdana Re: zaraz, zaraz 13.01.09, 17:02
       Nie znam się na tym, ale jedno wiem na pewno - Żyd-chrzescijanin, w
       obliczu koscioła musi przestrzegac tylko zaleceń i przykazń
       chrzescijańskich, nie żydowskich. Nie musi obrzezać syna! Nie musi
       jadac koszernie - nie ma oddzielinych przepisów dla zydowskich
       neofitów.
      • sion2 Re: zaraz, zaraz 13.01.09, 17:31
       Sorry ze mi sie nie chce napisac elaboratu i w ogole jakos rozsadnie
       cytowac i wyjasniac, nie wiem czemu bo przeciez moglabym bo mam
       takie wyksztalcenie. Coraz bardziej mi sie nie chce sad.

       wiec odpowiem tak z pierwszych mysli nasuwajacych sie do glowy

       jednym z pierwszych sporow teologicznych, jeszcze zapisany w Pismie
       Sw jest spor czy poganie w ogole moga byc zbawieni i czy jesli sie
       nawroca to maja byc obrzezywani i przestrzegac przepisow Prawa czy
       nie? i naprawde sw Pawel w listach a takze po czesci sw Piotr w
       Dziejach Apostolskich wyjasnia te kwestie dosc dobrze - NIE MUSI
       a my dzisiejsi chrezscijanie w 99% jestesmy nie-Żydami czyli
       poganami po prostu ktorzy stali sie chrzescijanami przez chrzest sw
       nie potrzeba nam obrzezania ani przestrzegania szabatu bo to nalezy
       do Starego Przymierza
       Nowe Przymierze polega na odkupieniu WSZYSTKICH ludzi a nie tylko
       Żydow i pojednaniu z Bogiem przez Krew Jego Syna, nie ma
       doskonalszej, innej potrzebnej ofiary - a ofiary Starego Przymierza
       ciagle musialy byc odnawiane i ponawiane, kolejne nastepne
       teraz jest czas Nowego Przymierza we Krwi Jezusa, On sam tak mowi
       wiec nie rozumiem skad wątpliwosci?
       Przymierze polega na pojednaniu z Bogiem na calkowitym darowaniu
       grzechow, na łasce uswiecajacej ktorej czlowiek nie mial od
       utracenia raju, jak krew kozlow czy obrzezanie moze łaske
       przywrocic? pojednania nas z Bogiem dokonal Jego Syn i koniec i
       kropka
       jesli ktos sadzi ze potrzebuje obrzezania to znaczy nie docenia
       Ofiary Syna Bozego i nie rozumie co sie wlasciwie stalo

       obowiazkiem chrzescijanina jest czytac Stary Testament w swietle
       Nowego, tak mowia dokumenty koscielne i tak czynili chrzescijanie od
       poczatku, przeciez to Ojcowie Kosciola nauczyli nas jak czytac rozne
       fragmenty ST jako zapowiadajace Nowy, nie tylko przepowiednie
       mesjanskie znane juz Żydom
       Nowy Testament rzuca swiatlo na Stary, dopiero Nowy ukazuje pełnie
       Starego, nadaje mu znaczenie najscislejsze o jakie Bogu chodzilo
       zawsze
       Stary Testment PROWADZI do Nowego i pewne elementy drogi staja sie
       nieaktualne, jakby juz niepotrzebne

       wszystkie prawa i zwyczaje są odczytywane przez chrzescijanina w
       kontekscie przykazania milosci blizniego, Jezus dal nam przykazne
       NOWE
       i jesli cos ze ST uderza w przykaznie milowania nieprzyjaciol i
       bliznich tak aby moc za nich oddac zycie - jest nieaktualne, chocby
       slynne "ząb za ząb"
       • isma Dies Domini, Dies Christi 13.01.09, 17:41
        O, o. Wlasnie.
        I dziwi mnie "swietowanie szabatu" (w jakiejkolwiek formie) przez katolikow.
        Owszem, mozna swietowac niedziele w wieczor sobotni czy noc ja poprzedzajaca,
        ale to nie jest swietowanie szabatu, tylko Dnia Panskiego...

        A co do Zydow-katolikow (nie Zydow mesjanicznych), to chyba najlepiej poczytac
        kard. Lustigera. Ale teraz musze leciec.
       • nati1011 Re: zaraz, zaraz 13.01.09, 19:10
        Dziekuję Sion, że nie wkleiłaś tylko napisałaś od siebie smile) Tego co
        na ten temat napisano, to ja nie rozumiem wcale. To ja już wolę
        prawników poczytać. ks Salij czy ks Tischer byli popularni nie
        dlatego, że tak bardzo wybitni (choć to tez może) ale że mówili i
        mówią zrozumiałym dla zwykłych ludzi jezykiem smile))

      • kudyn Re: zaraz, zaraz 13.01.09, 19:48
       U mnie nawet na studiach mało na ten temat było. Generalnie w Kościele stosunek
       do Żydów był nieciekawy przez bardzo długi czas. Zaczęło się coś zmieniać w
       perspektywie Shoah. W kontekście tego wydarzenia zmieniła się trochę zmieniać
       perspektywa odczytywanie Biblii i rozumienia znaczenia tego narodu. Nic
       dziwnego, że jest to jeszcze świeże i wymaga czasu. Ale pocieszające jest to, że
       ukazuje się coraz więcej dokumentów na ten temat, jest coraz więcej gestów.
       Myślę, że określenie „przestrzegania” nie jest zbyt szczęśliwe. Przymierze to
       zdecydowanie coś więcej. Chrzest nie zastąpił obrzezania. Obrzezanie jest
       „włączeniem do potomstwa Abrahama i ludu Przymierza”. Dlatego Żydzi się
       obrzezują a niektórzy przyjmują chrzest.

       Czym się różni Żyd wierzący w Jezusa od wierzącego poganina? Tym że jeden jest
       Żydem, drugi poganinem. W Chrystusie jesteśmy sobie równi. „Nie ma już Żyda ani
       poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani
       kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” Ga 3,28.
       Również mężczyzna i kobieta w Chrystusie są jednym. Czy to jednak znaczy, że nie
       ma już kobiet i mężczyzn, jest tylko jakiś nowy człowiek?

       Dlaczego szabat wśród katolików? „Sobota jest dniem spoczynku i pewnego rodzaju
       bezruchu. Natomiast Wspólnota Błogosławieństw zaadaptowała pierwszą część
       obchodu szabatu, czyli kolację z modlitwą, dodając do niej elementy
       chrześcijańskie. Ta celebracja jest sposobem jednoczenia się z Narodem Wybranym
       i zarówno modlitwą o jego nawrócenie. To stanowi istotę obchodu szabatu we
       Wspólnocie. Nie zastępuje on obchodów niedzieli, wtedy to celebruje się "szabat"
       jako odpoczynek”.
       Ja jeszcze dodam, „obudzę do współzawodnictwa (dosł. zazdrości) swoich rodaków i
       przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia” Rz 11,14. No i
       zrozumienie swoich korzeni. Biblia jest żydowska i w ST i w NT, jak ją zrozumieć
       bez odniesienia do tego narodu? W ogóle polecam do wgłębienia się w Rz 9-11.

       Co do innych praw to warto dochodzić do sensu poszczególnych przykazań, one nie
       były dane (tylko) dla pognębienia.

       Osobiście dodam, że kiedy pierwszy raz się z tym spotkałem to się okrutnie
       buntowałem. Ale z czasem jakoś to dociera coraz głębiej.

       • isma adaptacje 13.01.09, 20:09
        Tak dla jasnosci obrazu, to warto wspomniec, ze Wspolnota Blogoslawienstw jest
        zdaje sie na razie zatwierdzona ad experimentum. Co oznacza, ze za rok (o ile
        dobrze pamietam) Kosciol moze zarowno zaaprobowac wprowadzone przez nia
        praktyki, jak i ich nie zaaprobowac.
        • kudyn Re: adaptacje 13.01.09, 20:35
         "Wspólnota Błogosławieństw została założona przez małżonków Ephraïm’a i Josette
         Croissant, którzy wraz z innymi młodymi małżonkami Jean’em Marc’iem i Mireille
         Hammel utworzyli ją w 1973 roku we Francji pod nazwą „Wspólnota Lwa Judy i
         Zabitego Baranka”.

         Pierwsze zatwierdzenie władzy kościelnej wspólnota otrzymała z rąk Jego
         Ekscelencji Coffy, Arcybiskupa Albi, który erygował ją jako Pobożne Zgromadzenie
         w 1979 roku.

         W roku 1991 Wspólnota postanowiła przyjąć nazwę „Wspólnoty Błogosławieństw”,
         łatwiejszą do przyjęcia przez różnorodne kultury, na gruncie których powstała i
         wyrażającą jej pragnienie większej otwartości na ludzi biednych.

         W 1992 roku, Jego Ekscelencja Meindre, Arcybiskup Albi, zatwierdził Statuty ad
         experimentum, określając Wspólnotę Błogosławieństw mianem Prywatnego
         Stowarzyszenia Wiernych o charakterze prawnym, na prawie diecezjalnym. Nowa
         wersja Statutów została zatwierdzona w roku 1999, ciągle jeszcze ad experimentum.

         Niniejsza wersja Statutów zawiera, w stosunku do poprzedniej pewną ilość
         następujących po sobie modyfikacji Kapituły Generalnej ze stycznia 2001 roku
         oraz dialogu jaki wywiązał się pomiędzy Wspólnotą a Papieską Radą do Spraw
         Świeckich, w związku z uznaniem Wspólnoty jako międzynarodowego, prywatnego
         Stowarzyszenia wiernych".

         Jeszcze na chwilWspólnota Błogosławieństw została założona przez małżonków
         Ephraïm’a i Josette Croissant, którzy wraz z innymi młodymi małżonkami Jean’em
         Marc’iem i Mireille Hammel utworzyli ją w 1973 roku we Francji pod nazwą
         „Wspólnota Lwa Judy i Zabitego Baranka”.

         Pierwsze zatwierdzenie władzy kościelnej wspólnota otrzymała z rąk Jego
         Ekscelencji Coffy, Arcybiskupa Albi, który erygował ją jako Pobożne Zgromadzenie
         w 1979 roku.

         W roku 1991 Wspólnota postanowiła przyjąć nazwę „Wspólnoty Błogosławieństw”,
         łatwiejszą do przyjęcia przez różnorodne kultury, na gruncie których powstała i
         wyrażającą jej pragnienie większej otwartości na ludzi biednych.

         W 1992 roku, Jego Ekscelencja Meindre, Arcybiskup Albi, zatwierdził Statuty ad
         experimentum, określając Wspólnotę Błogosławieństw mianem Prywatnego
         Stowarzyszenia Wiernych o charakterze prawnym, na prawie diecezjalnym. Nowa
         wersja Statutów została zatwierdzona w roku 1999, ciągle jeszcze ad experimentum.

         Niniejsza wersja Statutów zawiera, w stosunku do poprzedniej pewną ilość
         następujących po sobie modyfikacji Kapituły Generalnej ze stycznia 2001 roku
         oraz dialogu jaki wywiązał się pomiędzy Wspólnotą a Papieską Radą do Spraw
         Świeckich, w związku z uznaniem Wspólnoty jako międzynarodowego, prywatnego
         Stowarzyszenia wiernych".

         Jeszcze na chwilę obecną rok czasu został im rok ad experimentum.


         Ale co to zmienia?
         • isma Re: adaptacje 13.01.09, 20:44
          Zmienia dokladnie tyle, co napisalam - nic wiecej i nic mniej Ze Kosciol moze
          zarowno zaaprobowac te praktyki, jak i nie. A na razie, to katolicy (czy dobrze
          pamietam, ze wspolnota zostala zalozona przez protestantow?) sobie
          eksperymentuja z "obchodzeniem szabatu".

          Nawiasem mowiac, w tym, co przytoczyles, nie ma np. informacji, ze po
          zakonczeniu piecioletniego okresu ad experimentum w 2007 r. statuty Wspolnoty
          nie uzyskaly akceptacji Kosciola, i zostal wyznaczony kolejny okres proby. Oraz
          tego, ze bodaj miesiac temu Watykan sformulowal dosyc konkretne uwagi krytyczne
          pod adresem tejze wspolnoty.

          Po owocach poznamy.
          • kudyn Re: adaptacje 13.01.09, 21:28
           Została założona przez protestantów, przeszli na katolicyzm. Coś wiesz na temat
           zarzutów dotyczących obchodzenia szabatu? To co przytoczyłem jest na ich
           oficjalnej stronie i każdy sobie może przeczytać.
           wspolnotablogoslawienstw.pl

           Co to są te uwagi dość krytyczne?

           Watykan zachęca Wspólnotę Błogosławieństw do zmodyfikowania struktury prawnej
           Stolica Apostolska zachęciła Wspólnotę Błogosławieństw do zmodyfikowania statutu
           i jasnego zdefiniowania stanu prawnego jej członków.
           3 grudnia kierownictwo stowarzyszenia przyjął przewodniczący Papieskiej Rady ds.
           Świeckich, kard. Stanisław Ryłko. W spotkaniu uczestniczył również duchowy
           opiekun wspólnoty, kard. Bernard Panafieu, emerytowany arcybiskup Marsylii oraz
           arcybiskup Albi, Pierre-Marie Carré. Od sześciu lat Wspólnota Błogosławieństw
           posiada status międzynarodowego stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim.
           Przy okazji spotkania Papieska Rada ds. Świeckich powiadomiła, że pragnie
           skłonić Wspólnotę Błogosławieństw do utworzenia odrębnych instytutów życia
           konsekrowanego dla kobiet i mężczyzn oraz stowarzyszenia rodzin. Chodzi więc w
           pewien sposób o ponowne utworzenie Wspólnot. Stolica Apostolska oczekuje, że
           każdy stan życia będzie miał jasno określoną sytuację prawną.
           Natomiast Wspólnota Błogosławieństw pragnie, aby nowa struktura umożliwiała
           każdemu ze stanów na nowy sposób uczestniczyć w charyzmacie i duchowości
           Wspólnoty, zachowując jednocześnie jej jedność i trwałość. Zdaniem kard.
           Panafieu trzeba obecnie sprecyzować na nowo powołanie każdego ze stanów
           uczestniczących zachowując jednocześnie ideę wspólnego działania apostolskiego
           chrześcijan o różnym statusie.
           Emerytowany arcybiskup Marsylii zaznaczył jednocześnie, że Wspólnota
           Błogosławieństw wprowadziła już w życie wcześniejsze zalecenia Stolicy
           Apostolskiej dotyczące przejrzystości w odróżnianiu z jednej strony wymiaru
           psychologicznego i psychicznego danej osoby i duchowego jej ukierunkowania z
           drugiej. Zdaniem purpurata Wspólnota Błogosławieństw pragnie zakorzenić swą
           posługę w życiu Kościoła.
           Wspólnota Błogosławieństw powstała we Francji w 1974 roku pod nazwą Wspólnota
           Lwa Judy i Baranka Paschalnego. Jej założycielem jest brat Efraim (Gérard
           Croissant) i jego żona Jo. W 1992 roku Wspólnota została zatwierdzona przez
           władze Kościoła katolickiego jako prywatne stowarzyszenie wiernych, a dziesięć
           lat później jako międzynarodowe stowarzyszenie wiernych na prawie papieskim.
           Wspólnotę tworzą dotychczas zarówno rodziny, jak i osoby konsekrowane: siostry i
           bracia, kapłani oraz osoby wolnego stanu. Jest jej szczególnie bliska duchowość
           karmelitańska. Jej członkowie modlą się szczególnie o jedność Kościoła oraz za
           starszych braci w wierze - Żydów.
           Wspólnota Błogosławieństw jest obecna na prawie wszystkich kontynentach,
           najliczniej w Europie. Liczy aktualnie około 1600 członków (60 domów, w tym 33
           we Francji).
           ekai.pl/wydarzenia/watykan/x16853/watykan-zacheca-wspolnote-blogoslawienstw-do-zmodyfikowania-struktury-prawnej/
           A jest w ogóle jakiś zakaz świętowania szabatu?
           • isma Re: adaptacje 13.01.09, 23:40
            O, jak milo. To juz wiemy troche wiecej, niz kilka godzin temu. Bardzo mnie to
            cieszy, iz dales sie przekonac do tego, ze lepiej, aby "kazdy sobie mogl
            przeczytac" i zdanie wyrobic, a nie polegac na enigmatycznym "wspolnoty
            katolickie obchodza..." W koncu mamy sie tu, z Sion na czele, doksztalcac...

            Zakaz swietowania szabatu? No, nie ma zakazu swietowania jedenastej srody po
            Wielkanocy albo 22 lipca. Natomiast "Dies Domini" dosyc dokladnie wyjasnia,
            dlaczego katolicy swietuja akurat niedziele, a nie szabat:

            "18. Ze względu na tę zasadniczą więź trzeciego przykazania z pamięcią o
            zbawczych dziełach Bożych, chrześcijanie, dostrzegając wyjątkowość i odmienność
            nowej i ostatecznej epoki rozpoczętej przez Chrystusa, POSTANOWILI świętować
            pierwszy dzień po szabacie, to w nim bowiem dokonało się zmartwychwstanie Pana.
            Paschalne misterium Chrystusa jest bowiem pełnym objawieniem misterium
            początków, zwieńczeniem historii zbawienia i zapowiedzią eschatologicznego końca
            świata. To, czego Bóg dokonał w stworzeniu i co uczynił dla swego ludu
            wyprowadzając go z Egiptu, dopełniło się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa,
            choć ostatecznie wyrazi się dopiero w momencie paruzji, kiedy On przyjdzie w
            chwale. W Nim urzeczywistnia się w pełni «duchowy» sens szabatu, jak podkreśla
            św. Grzegorz Wielki: «Dla nas prawdziwym szabatem jest osoba naszego
            Odkupiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa» 14. Dlatego radość, z jaką w
            pierwszy szabat dziejów człowieka Bóg przygląda się stworzeniu wydobytemu z
            nicości, WYRAZA SIE TERAZ przez radość, z jaką Chrystus objawił się swoim
            uczniom w niedzielę Wielkanocy, przynosząc im dar pokoju i Ducha (por. J 20,
            19-23). W misterium paschalnym bowiem ludzkość, a wraz z nią całe stworzenie,
            które «aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia» (Rz 8, 22), przeżyła swój
            nowy exodus ku wolności dzieci Bożych, które mogą wołać razem z Chrystusem:
            «Abba, Ojcze!» (Rz 8, 15; Ga 4, 6). W świetle tej tajemnicy sens
            starotestamentowego nakazu świętowania dnia Pańskiego zostaje ODZYSKANY,
            ubogacony i w pełni ukazany w chwale, która jaśnieje na obliczu Chrystusa
            zmartwychwstałego (por. 2 Kor 4, 6). Od «szabatu» PRZECHODZIMY TU do «pierwszego
            dnia po szabacie», od siódmego dnia do «dnia pierwszego»: dies Domini staje się
            dies Christi!"
            www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/dies_domini_0_31051998.html
            To, ze ktos cos odprawia w sobote - no, nabozenstwo do Niepokalanego Serca
            Maryi, dajmy na to. Albo modlitwe za "starszych braci (w wierze?)" -, to jeszcze
            chyba nie jest swietowanie. Nawet swietowanie "w jakims sensie".

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka