Dodaj do ulubionych

Co można zrefundować z subkonta fundacji?

11.01.13, 23:13
Nie mamy subkonta. Może powinniśmy mieć?

Co można zrefundować? Baterie do aparatów? Środki czyszczące do aparatów? Osuszacz? Ubezpieczenie aparatów?
Na turnusy nie jeździmy. Zajęcia logopedyczne mamy bezpłatnie.
Podpowiedzcie, bo jestem zielona w temacie.
Obserwuj wątek
  • wiola.kliszewska Re: Co można zrefundować z subkonta fundacji? 12.01.13, 00:30
   Hej, my zglosilismy Naszego syna Alka do fundacji "Zdążyc z pomocą". Zbieramy dla niego w tym roku 1 % z podatku po rodzinie znajomych, znajomych znajomych. Przyda sie napewno chociazby na paliwo albo inne rzeczy. Z tego co sie orientuje z konta fundacji jesli masz na nim pieniadze wlasnie z 1 % lub darowizn i zbiorek mozesz zrefundowac wszystko. Ważne zeby na fakturze byly dane fundacji i dane dziecka. Mozesz zawsze uzasadnic ze grajaca zabawka czy cos innego sa Ci niezbedne. W kadymj razie to sa pieniadz twojego dziecka na subkoncie ktore udostepnia Ci fundacja. To co z nnimi zrobisz to Twoja sprawa. Zawsze odsylajac fakture musisz ja dokladnie opisac i jesli masz pieiadze nie bedziesz musiala sie martwic ze CVi czegos nie zwroca. Nie jestem pewna ale myusle ze sie nie myle. Jesli chodzi o osuszacz, tabletki, baterie i inne pomoce ubezpieczenie itp, turnust\y tez sa refundowane. Wazne by dobrze opisac fakture i miec srodki do zrefundowania. Mysle ze warto zalozyc subkonto. Ja tez sie borykalam z mysalmi zlaozyc czy nie. Ale doszlismy do wnioosku ze pieniadze i tak przepadna w naszym dziwnym kraju albo pojda na Naszego Alka. Na baterie zawsze sie przyda. A moze bedzie mial jakies inne potrzeby. Pozdrawiam i do dzieła. Zadzwon do fundacji i wypytaj ich o to jak zalozyc subkonto. Troche to potrwa ale moze uda wam sie zebrac cos z 1 % bo rozliczenia z US sa do konca kwietnia.
   • kamelia111 Re: Co można zrefundować z subkonta fundacji? 13.01.13, 22:13
    wiola.kliszewska napisał(a):
    (...) Z tego co sie orientuje z konta fundacji jesli masz na nim pieniadze wlasnie z 1 % lub darowizn i zbiorek mozesz zrefundowac wszystko. Ważne zeby na fakturze byly dane fundacji i dane dziecka.(...)

    Czy ktoś może mi to potwierdzić? Jakie macie doświadczenia.
    • wiola.kliszewska Re: Co można zrefundować z subkonta fundacji? 13.01.13, 23:21
     To wszystko było sciagniete ze strony fundacji smile

     REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA SUBKONTACH PODOPIECZNYCH


     § 1.
     Środki pieniężne na rzecz Podopiecznego są gromadzone na oddzielnych kontach bankowych Fundacji.

     § 2.
     1. Podopieczny jest zobowiązany organizować we własnym zakresie i własnymi środkami gromadzenie funduszy z wyłączeniem organizowania gromadzenia funduszy poprzez zamieszczanie ogłoszeń w mediach.
     2. Podopieczny zobowiązuje się nie prowadzić samodzielnie zbiórek publicznych (tj. zbiórek skierowanych do bliżej nieokreślonego adresata przy pomocy mediów: prasy, radia, telewizji, Internetu) firmowanych swoim nazwiskiem, lecz stosować się do Regulaminu gromadzenia środków pieniężnych na Jego subkoncie.
     3. Zbiórki publiczne na rzecz Podopiecznego prowadzi wyłącznie Fundacja za pośrednictwem mediów na wyodrębnionym koncie bankowym, na którym wpływy pieniężne podlegają kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stosownie do wydanej decyzji.

     § 3.
     1. Gromadzenie środków pieniężnych na subkoncie Podopiecznego może być prowadzone poprzez:
     a. Indywidualne apele Podopiecznego kierowane do z góry określonego adresata, o czym mowa w § 4.
     b. Zbiórki publiczne przy wykorzystaniu mediów, o czym mowa w § 5.
     c. Wpłaty 1% podatku, o czym mowa poniżej w § 6.
     2. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpłat pieniężnych rozstrzygamy na podstawie dowodów wpłat.

     § 4.
     1. Środki pieniężne pozyskiwane przez Podopiecznego w wyniku indywidualnych apeli kierowanych do z góry określonego adresata oraz zbiórek publicznych o zasięgu lokalnym są gromadzone na koncie Fundacji w Banku PeKaO S.A., Oddział 1 w Warszawie pod nazwą:
     Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
     ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
     nr: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
     z dopiskiem: darowizna na rzecz, imię i nazwisko Podopiecznego
     2. Treść apeli Podopiecznego musi być uprzednio uzgadniana na piśmie z Centrum Pomocy i Rehabilitacji, zgodna z celami statutowymi Fundacji i dokumentacją lekarską lub inną, znajdującą się w archiwum Fundacji.

     § 5.
     1. Zbiórki publiczne przy wykorzystaniu mediów o zasięgu ogólnopolskim prowadzi wyłącznie Fundacja na wniosek Podopiecznego lub z własnej inicjatywy.
     2. Środki pieniężne pochodzące ze zbiórek publicznych są gromadzone na koncie Fundacji w Banku PeKaO S.A., 1 Oddział w Warszawie, pod nazwą:
     Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Zbiórka publiczna
     nr: 75 1240 1037 1111 0010 0957 3199
     z dopiskiem: darowizna na rzecz, imię i nazwisko Podopiecznego
     3. Zbiórki publiczne na rzecz Podopiecznego mogą być prowadzone wyłącznie w okresie, na jaki Fundacja posiada zgodę wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
     4. Fundacja może prowadzić ogólnopolskie zbiórki publiczne wyłącznie na cele wyszczególnione w treści pisma MSWiA, przywołanego wyżej w § 5. p.3, o ile cele te są zgodne z aktualnymi potrzebami Podopiecznego.
     5. Zbiórki publiczne mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej, a wpłacane w walucie obcej są zamieniane w Banku Pekao S.A. na walutę polską.
     6. Środki pieniężne zgromadzone w wyniku zbiórek publicznych na imię i nazwisko Podopiecznego są przeksięgowywane na Jego subkonto, wymienione w § 4. p.1.
     7. Środki pieniężne zgromadzone w wyniku zbiórek publicznych mogą być wydatkowane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

     §6.
     1. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Wpłaty 1% podatku Fundacja przyjmuje wg zasad Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

     § 7.
     1. W sprawach nieuregulowanych POROZUMIENIEM mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
     i Kodeksu Rodzinnego.
     2. Nieprzestrzeganie przez którąkolwiek ze Stron ustaleń zawartych w POROZUMIENIU powoduje możliwość jego wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego terminu.
     3. Środki pieniężne znajdujące się na subkoncie Podopiecznego mogą być, w wypadku rozwiązania POROZUMIENIA, przekazane na rzecz innej organizacji pozarządowej wskazanej przez Podopiecznego/Jego Rodziców lub przy braku takiego wskazania w ciągu trzech miesięcy – zostaną przeksięgowane na inne cele statutowe Fundacji.


     REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ FUNDACJI


     § 1.
     3. Fundacja może ponosić wszelkie koszty bezpośrednio na pisemny wniosek Podopiecznego lub refundować koszty ponoszone przez Podopiecznego, jeśli są zgodne z treścią POROZUMIENIA i redagowanych apeli oraz odpowiadają obowiązującym wymogom formalnym i merytorycznym wynikającym z ustawy o rachunkowości.
     4. Rachunki, faktury VAT i inne dowody potwierdzające poniesione koszty mogą być refundowane przez Fundację tylko wówczas, gdy na odwrocie są podpisane i opisane przez Podopiecznego co do celowości poniesionych kosztów i nie budzą wątpliwości pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania.
     5. Fundacja pokrywa poniesione koszty na podstawie otrzymanych oryginałów rachunków, faktur, biletów za przejazdy komunikacyjne do wysokości posiadanych środków na subkoncie Podopiecznego. Faktury i rachunki należy przesyłać wraz z „Zestawieniem kosztów” (Załącznik Nr 3) na adres Fundacji. W dokumentach potwierdzających wydatki należy jako płatnika wskazać Fundację, podając nazwisko i imię Podopiecznego.
     6. Fundacja pokrywa koszty mieszczące się w pojęciu pomocy społecznej na rzecz Podopiecznego, a więc związane z przeprowadzaniem operacji, leczeniem, rehabilitacją, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego, poprawą bytu materialnego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym Podopiecznego, zalecanym przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, pedagog, społeczny opiekun środowiskowy itp.).
     7. Jednorazowa łączna kwota do refundacji nie powinna być mniejsza niż 100,00 zł.
     8. Fundacja dokona starań, by refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Fundację dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków, zgodnie z p. 2. powyżej.

     § 2.

     2. Fundacja nie wykonuje żadnych operacji finansowych na subkoncie Podopiecznego, jeśli rachunki przysłane do Fundacji dotyczą zadłużeń Podopiecznego wobec Skarbu Państwa (podatki, składki ZUS, KRUS itp.) i innych wierzycieli, chyba że inaczej postanowi właściwy sąd rodzinny.
     3. Fundacja opłaca bezpośrednio tylko takie faktury i rachunki, które wystawione są na Fundację i zawierają dane Fundacji:
     nazwa: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”;
     adres: 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5;
     NIP: 118-14-28-385
     z wyszczególnieniem imienia i nazwiska Podopiecznego.     Zawsze możesz udowodnic opisujac fakture zgodnie z załacznikiem nr 3, jaki dostajesz po zapisaniu sie do fundacji ze dana ksiazka czy wyjazd z dzieckiem np nad morze sa w celach rehabilitacyjnych. Wiadomo ze to pomoze w rozwoju intetektualnym fizycznym i psychicznym, najwaniejsze sa faktury wiadomo ze nie mozesz przpusic pieniedzy na pierdoly tj. papierosy np smile
   • wiola.kliszewska Re: Co można zrefundować z subkonta fundacji? 14.01.13, 16:08
    Kochana, wystarczy że na rachunku lub fakturze masz napisane ze "rehabilitacja, rehabilitacyjny" Nie mam co prawda doswiadczenia w refundacji bo dopiero zaczynamy przygode. Jesli chodzi o to tak tłumaczyła mi Pani z fundacji. Przeciez mozesz jechac z dzieckiem na wakacje z przyczyn rehabilitacyjnych do osrodka wczasowego ktory taka fakture moze wystawic. A co do zabawek mówie o puzzlach logopedycznych czy jakis klockach ktore mozna zamowic na fakture rowniez z wyszczegolnieniem "rehabilitacyjne pomoce" .
  • kamelia111 Re: Co można zrefundować z subkonta fundacji? 15.01.13, 15:13
   A może ktoś ma subkonto i zachce się podzielić doświadczeniami? Boję się takiej sytuacji, że na subkoncie będzie kasa, a ja nie będę miała czego sfinansować z tych pieniędzy ze względu na obostrzenia "celowe". Na wyjazd rehabilitacyjny potrzeba dużo, ale my nie pojedziemy więc na to nie zbieramy.
   • pestka_w_pestce Re: Co można zrefundować z subkonta fundacji? 15.01.13, 20:20
    ja mam subkonto dla chłopców i do tej pory refundowaliśmy m.in. paliwo, książki - całą serię logopedyczną "Kocham czytać" i "Słucham i uczę się mówić" (bagatela 500 zł, normalnie bym takiego zakupu nie zrobiła na pewno), zabawki grające (krzesełko- uczydełko) puzzle - zwykłe normalne puzzle oraz gry edukacyjne (loteryjki, uczące kolorów, liczb, kształtów). Wiem, że rodzice bez problemu odzyskują z pieniędzy na subkoncie wydatki takie jak pieluchy czy mleko dla alergików, a także ubranka dziecięce czy części do samochodu (albo jego naprawy), którym dojeżdżają na rehabilitację i do lekarzy.

    Fundacja "Zdążyć z pomocą" i pieniążki na subkoncie pomogły nam również w bardzo prozaicznej sytuacji: akurat w chwili gdy mój mąż stracił pracę, a ja byłam na wychowawczym padła nam pralka. Na amen. Koszt naprawy wg specjalisty sięgał 3/4 ceny nowej, a na to, jak i na nową pralkę w tej sytuacji stać nas nie było. Wyobraźcie sobie życie bez pralki przy dwójce maleńkich dzieci! Napisałam podanie do zarządu fundacji o możliwość wykorzystania na ten cel pieniędzy z subkonta,, dostałam pozytywną odpowiedź po 2 tygodniach. Wczoraj zamówiliśmy pralkę.

    Dużo rzeczy można zrefundować jeśli się ma dobre uzasadnienie, byle nie przesadzić.

    Aha - co do opisywania faktur to nie trzeba się rozwodzić nad tym, po co nam gra czy zabawka edukacyjna - ja po prostu piszę na odwrocie np. "gry edukacyjne" i to wystarczało do tej pory. Nikogo w fundacji nie musiałam przekonywać, jak strasznie są moim dzieciom potrzebne.

    Większym problemem niż to, co można zrefundować jest znalezienie sprzedawcy, który zechce poczekać 21 dni (i dłużej czasem) na pieniądze za towar (nie ważne, że wysyła go dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy) - tu mówię o przypadku, kiedy to fundacja płaci za towar bezpośrednio po otrzymaniu faktury przelewowej. Np. żeby kupić serie logopedyczne o których wspomniałam pytałam w 9 księgarniach zanim 10ta zgodziła się na te warunki.

    Pozdrawiam!
    • wiola.kliszewska Re: Co można zrefundować z subkonta fundacji? 15.01.13, 23:04
     Pestka dzieki za wyczerpującą odpowiedz. Rowniez mnie jak i innym osobom napewno rozswietliło to prszyszłośc. To co ja napisałam wyżej, może nie w taki sposob jak Ty potwierdziło się! Super! Mam nadzieje że i nasze subkonto będzie nam pomocne. Jeśli chodzi o przychody z 1% podatku to ile rocznie jestescie w stanie uzbierac ? Jeśli możesz to zajrzyj do mnie na GG: 4989188 lub emaila: wiolak161@wp.pl Chciałabym z Toba porozmawiac. Z przyjemnoscia sledze Twojego bloga!
     • kamelia111 Re: Co można zrefundować z subkonta fundacji? 16.01.13, 11:56
      Pestko, ja również dziękuję. smile
      I także jestem ciekawa jakiego rzędu kwoty udaje się nazbierać na subkoncie. Wysyłasz apele czy ograniczasz się do rodziny i znajomych z prośbą o 1%? Możesz napisać prywatnie na maila? kmg_malpa_buziaczek.pl
      I pytanie szczegółowe. Jeśli kupuję coś gotówkowo na fakturę jak szybko muszę ją dostarczyć do fundacji? A co jeśli nie mam środków na subkoncie, a wpłyną np. 2 miesiące czy 3 później? Orientujesz się? Dziś wysyłam papiery do "Zdązyć z pomocą".
      • mab5 Re: Co można zrefundować z subkonta fundacji? 16.01.13, 22:46
       rachunki refundują w obrębie roku kalendarzowego (nie ma znaczenia czy są z tego, czy z tamtego miesiąca) ale podejrzewam, że w jakiejś skrajnej sytuacji- tak jak napisała mama wyżej- na podstawie indywidualnej prośby pewnie by się przychylili i do refundacji starszych faktur...
       mając dziecko niepełnosprawne,ZAWSZE, prędzej czy później znajdziesz coś, co będziesz chciała zrefundowaći wtedy ucieszysz się, ze masz subkonto a na nim środki....
       z bieżących spraw- ja refunduję całym rokiem baterie do apartu, ubezpieczenie procesora, wkładki uszne, akcesoria do aparatów (czyszczące), wszelkiej maści książki, zabawki, gry, programy komputerowe - stosownie do wieku i potrzeb, pomoce szkolne, ale też- opłaty szkolne- za wyżywienie, ubezpiecznenie, paliwo..... oj, żeby tylko coś było na tym sobkonciewink
       • pestka_w_pestce Re: Co można zrefundować z subkonta fundacji? 18.01.13, 15:18
        rachunki z poprzedniego roku można refundować do marca roku bieżącego.

        co do tego, ile da się zebrać z 1% to my zebraliśmy 3000 zł z groszami na naszym podwójnym koncie w "Zdążyć z pomocą" - nie robiliśmy jakiejś szerokiej akcji - znajomi (tu dużym wsparciem był facebook), rodzina, niektórzy podali dalej, mamy zaprzyjaźnione 2 firmy o sporych obrotach, które nam przekazały 1% no i użytkowników dwóch for internetowych.
        Nie wysyłamy apeli, w każdym razie póki co, ale myślimy o zmianie aparatów Mikołaja na sporo droższe (a nie należy nam się jeszcze refundacja), więc chyba trzeba będzie pokombinować.

        Odezwę się mailowo wieczorem smile
   • pestka_w_pestce Re: Co można zrefundować z subkonta fundacji? 18.01.13, 22:08
    Tak, mam dwójkę chłopców w fundacji, mają wspólne subkonto - jak są przekazywane pieniądze z 1%to w pit wpisuje się albo jednego albo drugiego, ale i tak kasa idzie na wspólne konto i do wspólnego użytku. Tzn. jak biorę fakturę na paliwo to biorę na tego, który akurat jedzie na wizytę, a jak na jakieś zabawki czy gry to już jak popadnie, bo i tak w praktyce bawią się obaj (rok różnicy między nimi).

    Ale niedługo może się okazać, że jednemu subkonto potrzebne nie będzie smile)))))
  • mama_iwa Re: Co można zrefundować z subkonta fundacji? 28.03.13, 19:03
   aaa...jeszcze zapytam smile
   czy ktoś z Was refundował turnus rehabilitacyjny z pieniędzy uzbieranych na subkoncie?
   czy trzeba najpierw wyłożyć pieniądze a fundacja później zwraca po otrzymaniu faktury?
   konkretnie chodzi mi o to, czy ośrodki z turnusami rehabilitacyjnymi godzą się na taki układ?
  • mama_iwa Re: Co można zrefundować z subkonta fundacji? 05.04.13, 13:38
   Pewnie wielu dzieciaków nie dało by się wyprowadzić na prostą w rozwoju psychoruchowym itp.
   Ktoś kto ma dziecko niepełnosprawne wie jaką pomoc dostaje się od Państwa, idziesz na rehabilitacje z NFZ i tylko słyszysz że kończą się kontrakty, nie ma wolnych terminów........
   Czy to takie złe że są fundacje, które pomagają dzieciakom dojść do samodzielności?
   Że dzięki temu te dzieci kiedyś pójdą do pracy i będą na nas składki zusowskie odprowadzać zamiast pobierać świadczenia typu renta?
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka