Dodaj do ulubionych

Minister na temat nowej ustawy śmieciowej

05.09.12, 19:57
Do połowy przyszłego roku gminy mają czas na dostosowanie się do nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Od 1 lipca 2013 roku to one staną się "właścicielami" odpadów komunalnych i będą odpowiadać za ich wywóz, segregację i składowanie.
Piotr Woźniak, wiceminister środowiska

Nowe rozwiązanie ma być też bardziej korzystne dla mieszkańców. Zdaniem wiceministra środowiska, opłaty za wywóz śmieci wzrosną tylko dla tych, którzy do tej pory nie ponosili żadnych kosztów z tym związanych.

Od początku tego roku obowiązuje w Polsce nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Reguluje ona między innymi sposób gospodarowania odpadami. Z dniem wejścia w życie nowego prawa Polska dołączyła tym samym do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. Podstawową zasadą jest to, że gminy są odpowiedzialne za zbiórkę śmieci we współpracy z wyłonionymi w przetargach firmami wywożącymi odpady.
– Ustawa dokonuje diametralnej zmiany w dotychczasowym systemie. W starym – właścicielem odpadów komunalnych był każdy z nas i na nas ciążył obowiązek podpisania i przestrzegania umowy z przedsiębiorstwem, które odpadami się zajmuje. Nowa ustawa przenosi własność odpadów na gminę i to na niej ciążą wszystkie obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – mówi Agencji Informacyjnej Newseria wiceminister środowiska Piotr Woźniak.

Jak podkreśla, zmiany są trudne i wymagają odpowiedniego przygotowania samorządowców. Dlatego w ustawie przewidziano długi, bo półtoraroczny okres przejściowy.

– Wszystkie mechanizmy powinny zadziałać dopiero w lipcu, za dziewięć miesięcy. Gminy, które brały aktywny udział w konsultacjach nad tą ustawą, przyjęły wszystkie te mechanizmy bez zastrzeżeń. Te zastrzeżenia, które teraz podnoszą wynikają, podejrzewam, z tego, że gminy muszą się dotrzeć i muszą zrozumieć dokładnie, na jakie rozwiązania się zgodziły – zauważa wiceminister Woźniak.

Najwięcej zastrzeżeń budzi procedura przetargowa, w której gminy muszą wyłonić przedsiębiorstwo odpowiedzialne za wywóz, segregację i składowanie śmieci. Niektórzy samorządowcy chcieliby, żeby obowiązki te przejęły funkcjonujące w gminach przedsiębiorstwa komunalne.

Piotr Woźniak zapewnia jednak, że na takie rozwiązania zgody nie będzie i zakłady gminne muszą, na równi z innymi podmiotami, wystartować w przetargu.

– To był kompromis, który zawarto między przedsiębiorcami a samorządami. Przedsiębiorcom odebrano cały rynek jednym ustawowym pociągnięciem pióra, ale dotychczasowym gminnym przedsiębiorstwom też powiedziano: wy również z systemu wypadacie, robimy tzw. nowe otwarcie i wszyscy są dopuszczeni do przetargów na tych samych warunkach – mówi wiceminister środowiska.

Nic nie stoi na przeszkodzie, zdaniem wiceministra Woźniaka, by i samorządowe spółki na czas dostosowały się do nowej sytuacji i z powodzeniem wystartowały do przetargu.

– Jeśli dawny gminny zakład budżetowy zdąży się przekształcić w spółkę, wystartuje w przetargu, spełni kryteria i będzie w tym najlepszy, to oczywiście wygra, ale jeśli nie – to przegra. Więc to nie jest kwestia tego, czy przedsiębiorstwo jest gminne, czy nie, ale na ile jest przygotowane do otwartej konkurencji z innymi – wyjaśnia Piotr Woźniak.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wiosną przez resort środowiska, nie wszystkie gminy są wystarczająco przygotowane do czekających ich zmian.

– To oczywiście trzeba przyspieszyć i to jest zadanie, w którym musimy polegać na gminach, nie tylko, dlatego że większość Europy tak robi, ale również, dlatego, że poprzedni system się nie sprawdził – mówi Piotr Woźniak.

O tym, że stary system wymagał zmian, świadczyły statystyki.

– W Polsce na jednego mieszkańca przypada średnio 26 kilogramów rocznie odbieranych odpadów komunalnych. Średnia unijna przekracza 500 kilogramów. Nie jest możliwe, żebyśmy byli tak dalece mniej konsumpcyjnym narodem niż inni w Europie. Efektem są zaśmiecone lasy, pobocza dróg, zaśmiecony kraj – stwierdza wiceminister.

Piotr Woźniak wierzy w to, że nowa ustawa powinna tę sytuację zmienić. Choćby, dlatego, że nowe prawo obejmie systemem powszechnym wszystkich, na takich samych zasadach, z uwzględnieniem różnic w poszczególnych województwach.

– Każdy będzie ponosił finansową odpowiedzialność, bo ustawa wprowadza powszechną odpłatność na zasadzie quasi-podatkowej, to będą opłaty gminne, więc przestanie się opłacać, by śmiecić gdzie indziej. Wszystkie odpady trafią do jednego strumienia, którym będzie zarządzała gmina – tłumaczy Woźniak.

Nowe rozwiązanie ma być też bardziej korzystne dla mieszkańców. Zdaniem wiceministra środowiska, opłaty za wywóz śmieci wzrosną, ale tylko dla tych, którzy do tej pory nie ponosili żadnych kosztów z tym związanych. Z szacunków Ministerstwa Środowiska wynika, że stanowią oni ok. 25-30 proc. społeczeństwa. I teraz zostaną włączeni do powszechnego systemu.

– Opłaty będą skutecznie egzekwowane. To oznacza, że po stronie płacących rynek nam się automatycznie zwiększa o te 25-30 proc. Stąd dość duży optymizm, jeśli chodzi o opłacalność samego systemu i o to, że ceny nie powinny wzrastać. Powinny raczej spadać lub utrzymywać się na tym samym poziomie. Takie są nasze przewidywania i na to wskazują nasze kalkulacje – mówi wiceminister Piotr Woźniak.

Polska musi spieszyć się ze zmianami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Jak przypomina Piotr Woźniak, z katalogu sześciu głównych regulacji unijnych w tym zakresie w pięciu Komisja Europejska oskarża nas o naruszenia. W jednym przypadku skarga trafiła już do Trybunału Europejskiego.

– Nie mówię tego po to, by kogoś straszyć. Przypominam o tym, dlatego że rzeczywiście grożą nam dotkliwe kary finansowe. Jeśli nie zdążymy z pozostałymi przepisami to konsekwencje odczuje każdy polski podatnik, bo kary płacone są z budżetu – zauważa wiceminister.
Obserwuj wątek
  • mw66 Tekst ustawy 05.09.12, 20:26
   www.administrator24.info/artykul/id1750,ujednolicony-tekst-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach
  • mw66 Nieopłacalne wyrzucanie śmieci do lasu 07.09.12, 20:20
   Wyrzucanie śmieci do lasu stanie się nieopłacalne, bo i tak za nie zapłacimy
   – Nawet jeżeli śmieci nie będzie, to i tak mieszkaniec będzie musiał zapłacić za cały pojemnik, jaki powinien zapełnić. Wtedy nie będzie mu się opłacało wywozić śmieci o lasu, bo tak czy inaczej będzie musiał za nie zapłacić – przekonuje Daria Kulczycka, ekspertka PKPP Lewiatan.
   Do połowy przyszłego roku gminy muszą wdrożyć powszechny system wywozu odpadów komunalnych. To oznacza, że opłaty z tego tytułu będzie ponosić każdy z nas i, jak zapewnia resort środowiska, będzie to skutecznie egzekwowane. – Nawet jeżeli śmieci nie będzie, to i tak mieszkaniec będzie musiał zapłacić za cały pojemnik, jaki powinien zapełnić. Wtedy nie będzie mu się opłacało wywozić śmieci o lasu, bo tak czy inaczej będzie musiał za nie zapłacić – przekonuje Daria Kulczycka, ekspertka PKPP Lewiatan.www.tc.ciechanow.pl/aktualnosc-10255-wyrzucanie_smieci_do_lasu_stanie_sie_nieoplacalne__bo_i_tak_za_nie_zaplacimy.htm
   • mw66 Super selekcja odpadów w Elblągu 22.10.12, 18:33
    Nowoczesna sortownia z Elblągu - – To jedna z trzech instalacji, w której wykorzystano koncepcję sortowania, którą pokazaliśmy na rynku przed trzema laty. Separatory optyczne odzyskują główny strumień odpadów, a ludzie tylko kontrolują jakość tego, co zostaje odzyskiwane – mówi Mariusz Rajca, prezes TOMRA Sorting. Koszt inwestycji to 60 mln zł.
    biznes.onet.pl/w-elblagu-40-proc-odpadow-mniej-trafi-na-wysypiska,18490,5283919,1,news-detal
    • mw66 Koszt odbioru śmieci 30.10.12, 17:13
     KIG: koszt odbioru śmieci wzrośnie od 100 do 200 proc.
     Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowoduje, że koszt odbioru śmieci od mieszkańców wzrośnie od 100 do 200 proc. - szacują eksperci Krajowej Izby Gospodarczej. KIG i samorządowcy zwracają także uwagę na niejasny system ustalania tych opłat.
     biznes.onet.pl/kig-koszt-odbioru-smieci-wzrosnie-od-100-do-200-pr,18490,5292110,1,news-detal
     • pupa12 Re: Koszt odbioru śmieci 19.01.13, 11:16
      Jestem wielkim entuzjastą ustawy śmieciowej, zaproponowana przez senatorów nowelizacja jest racjonalna - powiedział minister środowiska Marcin Korolec. Senatorowie chcą, by gmina mogła naliczać opłaty za wywóz odpadów według różnych metod, a nie tylko jednej. finanse.wp.pl/kat,104132,title,Korolec-nowelizacja-ustawy-smieciowej-racjonalna,wid,15262188,wiadomosc.html
      • pupa12 Powiat. Opłaty śmieciowe - dlaczego tak dużo? 05.02.13, 18:10
       Na ostatnią sesję Rady Gminy Działdowo przewodniczący Mirosław Zieliński zaprosił przewodniczącego Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” Kazimierza Kordeckiego. Wcześniej sprawdził, jakie stawki za odbiór śmieci obowiązywać będą w sąsiednich powiatach i porównał je z tymi przyjętymi przez zgromadzenie EZG. Mirosław Zieliński uważa, że „opłaty śmieciowe” w naszych gminach są zbyt wysokie.

       Na terenie naszych samorządów za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będzie opłata stanowiąca iloczyn liczby mieszkańców danej nieruchomości i stawki ustalonej opłaty. I tak 20 złotych to miesięczna opłata od mieszkańca w przypadku śmieci niesegregowanych i 10 złotych, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

       Więcej w TD nr 6 z 5 lutego.
  • mw66 Ceny w Warszawie 09.03.13, 11:42
   Stołeczni radni zdecydowali o przyjęciu nowych stawek za wywóz śmieci. Będą naliczane od gospodarstwa domowego, a im więcej osób w nim mieszka, tym będą wyższe. Najwięcej zapłacą ci, którzy nie segregują odpadów. Nowe opłaty zaczną obowiązywać od 1 lipca. Zgodnie z nową uchwałą, mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą co miesiąc płacić za odbiór i zagospodarowanie odpadów według następujących stawek:
   Tagi: Warszawa, Śmieci
   Rozmiar tekstu: standardowyRozmiar tekstu: średniRozmiar tekstu: duży Drukuj
   Zapłacimy więcej za wywóz śmieci. Jest decyzja
   33 minuty temu Onet
   Stołeczni radni zdecydowali o przyjęciu nowych stawek za wywóz śmieci. Będą naliczane od gospodarstwa domowego, a im więcej osób w nim mieszka, tym będą wyższe. Najwięcej zapłacą ci, którzy nie segregują odpadów. Nowe opłaty zaczną obowiązywać od 1 lipca.
   Uchwałę w sprawie nowych stawek za wywóz i gospodarowanie odpadami Rada Warszawy przyjęła w czwartek wieczorem, po wielogodzinnej burzliwej dyskusji. Projekt przygotował stołeczny Ratusz. Za nowymi opłatami głosowało 32 radnych PO, przeciwko było 27 członków klubów PiS i SLD.
   Zgodnie z nową uchwałą, mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą co miesiąc płacić za odbiór i zagospodarowanie odpadów według następujących stawek:
   - jednoosobowe gospodarstwa domowe - 19,50 zł,

   - dwuosobowe gospodarstwa domowe - 37 zł,

   - trzyosobowe gospodarstwa domowe - 48 zł,

   - gospodarstwa domowe liczące cztery lub więcej osób - 56 zł.

   Warszawiacy mieszkający w domach jednorodzinnych zapłacą 89 zł. I właśnie ta stawka wzbudziła największe kontrowersje podczas czwartkowej sesji. Radni opozycyjni przekonywali, że jest niesprawiedliwa i proponowali, by ją obniżyć. Ale poprawki zostały odrzucone.

   Trzeba dodać, że podane wyżej stawki dotyczą tych mieszkańców, którzy będą segregować odpady. Ci, którzy wszystkie śmieci będą wrzucać do jednego kubła, zapłacą o 40 procent więcej.wiadomosci.onet.pl/regionalne/warszawa/zaplacimy-wiecej-za-wywoz-smieci-jest-decyzja,1,5439757,region-wiadomosc.html
   • warszawa_stolica_smieci Re: Ceny w Warszawie 19.03.13, 14:26
    Najnowsze informacje na temat ustawy śmieciowej na stronie Warszawa Stolicą
    Śmieci (www.facebook.com/WarszawaStolicaSmieci?ref=hl). Mamy dość
    arogancji i bezmyślności urzędników, jesteśmy i działamy!
    • mw50 Komunikat EZG 'Działdowszczyzna" 23.03.13, 14:17
     Szanowni Mieszkańcy
     Ekologiczny Związek Gmin,,Działdowszczyzna’ informuje, że w dniu 6 marca 2013 r. podjął Uchwały zmieniające Uchwałę nr IX /52/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz Uchwałę Nr X/62/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Zmiany dotyczą zróżnicowania stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców miast i wsi oraz wprowadzono ulgi dla nieruchomości zamieszkałych powyżej 4 osób.
     W związku z powyższym do chwili opublikowania w Dzienniku Urzędowym nowych Uchwał obowiązują Uchwały Zgromadzenia Związku opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 stycznia 2013 poz.380-384.
     Właściciele nieruchomości miejskich, które zamieszkują 4 osoby bądź mniej, mogą korzystać z opublikowanej deklaracji, gdyż stawka w wysokości 10 zł nie ulegnie zmianie. Mieszkańcom wsi, którym zróżnicowano stawkę oraz miast, w których nieruchomości zamieszkuje powyżej 4 osób proponujemy złożenie deklaracji w terminie do 25 kwietnia 2013 r.. Termin ten wynika z uprawomocnienia się podjętych uchwał z dnia 6 marca 2013r.

     Z poważaniem,

     Przewodniczący Zarządu Związku

     mgr inż. Kazimierz Kordecki
     • pupa12 Obowiązki właściciela niewruchomości! 27.11.13, 21:25

      Ochrona Środowiska
      Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia jej w pojemniki

      W przypadku dróg publicznych obowiązek ten wypełnia zarządca drogi, a na terenie budowy - wykonawca robót budowlanych.

      Artykuł 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
      w gminach nakłada obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na właściciela nieruchomości.

      Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy za właściciela uważany jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna
      i osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
      a także inne podmioty władające nieruchomością.

      Na pozostałych terenach pojemniki powinna postawić gmina. Może (ale nie musi) zawrzeć taki warunek jako element przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. To od decyzji gminy zależy, czy sama kupi pojemniki, czy też zleci to podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. Jeśli jednak wybierze to drugie wyjście, musi zapisać taki obowiązek w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
      Zapraszamy na szkolenie
      Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - zmiany od roku 2014! >>

      Poznaj najnowsze zmiany przepisów nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2014 r.

      Warszawa, 5 grudnia 2013 r.
      Czytaj dalej poleć znajomemu
      Unikaj błędów w gospodarowaniu odpadami! >>


      W wielu firmach często popełniane są te same błędy, które narażają je na wysokie kary finansowe w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Nie wystawiaj swojej firmy na szkody! Już dziś sprawdź miesięcznik "Odpady". Dzięki niemu co miesiąc będziesz otrzymywał najświeższe informacje, które zminimalizują ryzyko popełniania niepotrzebnych błędów.

      Zamów już dziś >>

      Nawet 500.000 zł kary za naruszenie przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami

      Nowa ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
      i odpadami opakowaniowymi ma uszczelnić system gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

      Ustawa wprowadza kary pieniężne za naruszenie jej przepisów. Wysokość kar ustalono w granicach od 5.000 zł do 500.000 zł
      i uzależniono je od rodzaju naruszeń.

      Największe kary (od 5.000 do 500.000 zł) przewidziano dla przedsiębiorców, którzy:

      prowadzą działalność objętą przepisami ustawy, a nie są wpisani do rejestru,

      nie realizują obowiązków w zakresie zapewnienia odzysku
      i recyklingu lub utrudniają ich realizację innym przedsiębiorcom (np. nie wystawiają dokumentów DPR i DPO),

      nie prowadzą ewidencji lub nie przekazują marszałkowi odpowiednich dokumentów,

      nie finansują prowadzenia zbierania odpadów niebezpiecznych,

      nie rozliczają się z przeprowadzanych kampanii informacyjnych.

      W drugiej grupie kar znalazły się naruszenia przepisów związanych ze spełnianiem obowiązków zasadniczych, które są wymagane dla wprowadzanych do obrotu opakowań (kary od 5.000 do 30.000 zł), np. gdy opakowania zawierają szkodliwe substancje w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi.

      To nie wszystko - sprawdź, za co jeszcze może zostać ukarany przedsiębiorca w związku z nową ustawą!
      Bądź na bieżąco z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska! >>


      Interpretacja nieustannie zmieniającego się prawa stwarza ogromną liczbę problemów, ale Ty nie musisz się z nimi borykać! Rozwiążą je dla Ciebie eksperci
      z "Ochrony Środowiska w praktyce"! Napisane
      w przystępny sposób artykuły, pozwolą Ci w łatwy sposób dojść do sedna sprawy, a poznane rozwiązania zastosować w praktyce.

      Nie zwlekaj dłużej, przetestuj już dziś >>

      Ekologia i Rynek
      Jest zakaz palenia węglem w Krakowie >>

      Radni Sejmiku Województwa zdecydowali się na wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych, a więc węgla, drewna i ciężkiego oleju opałowego stosowanego do celów ogrzewania budynków i lokali. - To bardzo dobra i odpowiedzialna decyzja, która pozwoli na skuteczną walkę ze smogiem - komentuje Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa.
      Czytaj dalej poleć znajomemu

      Emisja do powietrza - jak uniknąć pułapek interpretacyjnych?


      Jaka emisja wymaga uzgodnień?
      Kogo dotyczy obowiązek uzyskania pozwolenia?
      Które instalacje wymagają zgłoszenia?
      Co powinieneś zrobić, jeśli Twoja instalacja nie wymaga pozwolenia emisyjnego?
      Którą emisję zaklasyfikujesz jako zorganizowaną, a którą jako niezorganizowaną?

      Tu znajdziesz wszystkei odpowiedzi
      Czy firma może być "eko" i dobrze zarabiać?


      Zarządzasz przedsiębiorstwem prywatnym, państwowym lub działasz w samorządzie? Chciałbyś doskonale rozumieć i zarabiać na procesach zachodzących w gospodarce?
      Do tej pory uważałeś, że ekologia jest wrogiem zysku?

      Teraz zmienisz zdanie! Miesięcznik "Ekologia i Rynek" pomoże nie tylko oswoić się z tym zagadnieniem, ale również podejść do niego w sposób, który pozwoli na rozwinięcie innowacyjności Twojej firmy!
      Przekonaj się już dziś >>
      Poznaj "mały trójpak energetyczny"!


      Książka "Prawo energetyczne 2013. Komentarz do nowelizacji" zawiera ujednoliconą ustawę Prawo energetyczne wraz z komentarzem opracowanym przez dział prawników w praktyce energetycznej Ernst & Young Law, którzy od lat zajmują się prawem energetycznym oraz praktyczną interpretacją jego przepisów. Tym razem służą pomocą w zrozumieniu i przyswojeniu kluczowych zmian najnowszej nowelizacji Prawa energetycznego.
      Kliknij i przekonaj się co jeszcze możesz zyskać!
      Jeszcze więcej porad dotyczących ochrony środowiska
      • mw66 Wyrok trybunału ws. ustawy śmieciowej. 30.11.13, 18:44
       Co dalej z opłatami?
       "Radio dla Cie­bie": Sę­dzio­wie Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go stwier­dzi­li w czwar­tek, że usta­wa musi okre­ślać górną gra­ni­cę opłat za go­spo­da­ro­wa­nie od­pa­da­mi, bo sa­mo­rzą­dy mają tu za dużą do­wol­ność. Orze­cze­nie nie ma wpły­wu na wpro­wa­dza­nie no­we­go sys­te­mu śmie­cio­we­go w War­sza­wie – uspo­ka­ja ra­tusz.
       Agniesz­ka Kłąb ze sto­łecz­ne­go Ra­tu­sza za­pew­nia, że na razie nic dla war­sza­wia­ków się nie zmie­ni.
       - Oczy­wi­ście, je­że­li usta­wa zo­sta­nie po­pra­wio­na, zgod­nie z za­le­ce­nia­mi try­bu­na­łu, bę­dzie­my mu­sie­li do­sto­so­wać spo­sób na­li­cza­nia opła­ty śmie­cio­wej do obo­wią­zu­ją­ce­go prawa.

       Za­kwe­stio­no­wa­ny przez Try­bu­nał art. 6k po­zwa­la gmi­nom sa­mo­dziel­nie wy­brać me­to­dę usta­la­nia opła­ty za śmie­ci oraz staw­ki opłat za śmie­ci.

       Try­bu­nał nie do­pa­trzył się na­to­miast nie­zgod­no­ści z kon­sty­tu­cją ar­ty­ku­łów 6h i 6m – na­kła­da­ją­cych na wła­ści­cie­li nie­ru­cho­mo­ści obo­wią­zek uisz­cza­nia opła­ty za śmie­ci oraz skła­da­nia de­kla­ra­cji o wy­so­ko­ści tej opła­ty, a także art. 6l ust. 1, który prze­ka­zu­je radom gmin usta­le­nie ter­mi­nu, czę­sto­tli­wo­ści i trybu uisz­cza­nia opła­ty za śmie­ci.

       W po­zo­sta­łym za­skar­żo­nym za­kre­sie TK umo­rzył po­stę­po­wa­nie.

       TK badał prze­pi­sy usta­wy śmie­cio­wej na wnio­sek Rady Mia­sta Świd­ni­ka, grupy po­słów SLD i grupy po­słów PiS.

       Nie­za­leż­nie od tego w Try­bu­na­le czeka na roz­pa­trze­nie jesz­cze wnio­sek Rady Mia­sta Ino­wro­cła­wia.

       Od 1 lipca, zgod­nie z tzw. usta­wą śmie­cio­wą, obo­wią­zek go­spo­dar­ki od­pa­da­mi ko­mu­nal­ny­mi prze­ję­ły gminy. Sa­mo­rzą­dy miały 1,5 roku na przy­go­to­wa­nie się do no­we­go sys­te­mu – na prze­pro­wa­dze­nie prze­tar­gów na od­biór śmie­ci, wpro­wa­dze­nie no­wych opłat śmie­cio­wych, ze­bra­nie de­kla­ra­cji od wła­ści­cie­li nie­ru­cho­mo­ści.

       Usta­wo­daw­ca na po­pra­wie­nie za­kwe­stio­no­wa­nych prze­pi­sów ma pół­to­ra roku.


       Źródło: Polskie Radio RDC

Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka