Dodaj do ulubionych

Bezrobocie w powiecie działdowskim

IP: *.inteko.com.pl 15.10.04, 21:04
Poczytajcie link pod adresem www.bezrobocie.net/stat_powiaty.php
Obserwuj wątek
  • mw66 Re: Bezrobocie w powiecie działdowskim 07.08.05, 13:05
   Na koniec czerwca 2005r bezrobocie wynosiło:W kraju 2827,4 tys -18,0 /stopa
   bezrobocia/.W woj warmińsko - mazurskim 151,1 tyś osób - 27,6 /stopa
   bezrobocia/. W powiecie działdowskim 7,6 tys - 31,5 /stopa bezrobocia/.
   • mw66 Re: Bezrobocie w powiecie działdowskim 08.09.05, 21:02
    W lipcu stopa bezrobocia wynosiła dla powiatu działdowskiego 31,9% dla
    województwa 27,5.Więcej na stronie www.praca.gov.pl
    • mw66 Re: Bezrobocie w powiecie działdowskim w m-cu sier 12.10.05, 19:30
     Bezrobotnych w powiecie 7,7 tyś. Stopa bezrobocia dla powiatu 31,6 % w stosunku
     do wszystkich aktywnych zawodowo. W wojewówdztwie 149,9 tyś. stopa bezrobocia
     dla województwa 27,4./
     • mw66 Re: Bezrobocie w powiecie działdowskim w m-cu X. 09.12.05, 18:50
      Na koniec miesiąca pazdziernika bezrobotnych -7,1 tyś,stopa bezrobocia dla
      powiatu działdowskiego- 29,8%. Dla województwa WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO -147,0
      tyś bezrobotnych,stopa bezrobocia 26,9%. POLSKA 2712,1 tyś, stopa bezrobocia
      17,3%.
      • mw66 Komentarz Dyrektora PUP/ za gazetą/ 14.01.06, 13:03
       www.wm.pl/Index.php?ct=dzialdowo&sct=dzialdowo&id=808311
       • mw66 Informacja z portalu W-M. 14.01.06, 13:06
        www.wm.pl/Index.php?ct=dzialdowo&sct=dzialdowo&id=808319
        • mw66 Będą pieniądze dla byłych pracowników PGR WiM. 21.01.06, 14:36
         Aktywizacja byłych pracowników pegeerów na Warmii i Mazurach 2006-01-19


         Marszałek województwa Andrzej Ryński poinformował, że w tym roku na Warmię i
         Mazury trafi 105 mln zł przeznaczonych u na walkę z bezrobociem i realizację
         programów aktywizujących byłych pracowników pegeerów.

         Nowy program ma na celu wyrwanie bezrobotnych z miejsca zamieszkania, czyli
         miejscowości popegeerowskich. W rekrutacji osób na szkolenia zawodowe pomagać
         będą powiatowe urzędy pracy, bo one najlepiej znają środowisko - powiedział
         Ryński.


         Według programu, pierwszy etap - psychologiczny, to aktywizacja bezrobotnego,
         praca nad sobą, nad odbudową wiary w siebie i we własne możliwości, z pomocą
         specjalistów.


         Następny etap to szkolenie wyrównawcze, bo każdy z kursantów ma prawo mieć
         różny poziom wiedzy i umiejętności i wreszcie - szkolenia zawodowe oraz
         praktyki, a w końcu pomoc w znalezieniu pracy poza miejscem zamieszkania.


         Projekt ruszy jak tylko uzyska akceptację Ministerstwa Pracy i Polityki
         Społecznej. Stopa bezrobocia na Warmii i Mazurach wynosi 27 proc.
         Źródło: Gazeta Wyborcza         • mw66 Szkolenie bezrobotnych 26.01.06, 18:01
          Kurs i kieszonkowe
          Mieszkasz na terenie wiejskim, jesteś bezrobotny i pracowałeś kiedyś w PGR lub
          jesteś związany/na z tym środowiskiem (również bezrobotni absolwenci) - ta
          oferta jest dla ciebie.
          Więcej na www.wm.pl/index.php?ct=dzialdowo&id=811433

          • mw66 Oferty pracy w Lidzbarku 21.01.07, 18:23
           pup.dzialdowo.sisco.info/?id=492 Na stronie PUP Działdowo dostępne są
           oferty pracy dla Lidzbarka.
           • mw66 Mogą skorzystać 30.03.07, 12:38
            Cytat za wm.pl
            Od lutego w działdowskim PUP działa specjalny Referat Funduszy Europejskich,
            który zajmuje się pisaniem i realizacją programów unijnych. Może się poszczycić
            dwoma projektami, które przynoszą bardzo dobre efekty.

            Pierwszy z nich "Europejski Fundusz Społeczny - Długotrwale Bezrobotny",
            adresowany jest do osób powyżej 25 r. życia. - W jego ramach realizujemy dwa
            zadania - udzielamy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz
            organizujemy stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych - mówi Mirosława
            Tyszko.

            Osoby chcące przystąpić do tego projektu nie mogą być absolwentami, muszą być
            bezrobotne, ale nie powinny być zarejestrowane w PUP dłużej niż 2 lata i w
            ostatnim czasie nie odmawiały podjęcia pracy. Do tej pory z projektu
            skorzystały 24 osoby, dotacje może otrzymać jeszcze co najmniej 6 osób. Drugi
            projekt "Unia Szansą dla Młodych Powiatu Działdowskiego" stworzony został dla
            osób poniżej 25 r. życia. Mogą być one absolwentami, a ich okres rejestracji
            jako osób bezrobotnych nie przekracza 24 m-cy. W jego ramach realizowane są
            dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz staże. - Na staż możemy
            skierować 79 osób i udzielić 11 dotacji. Jeszcze 5 osób może wnioskować o
            dotacje, a 20 możemy skierować na staż. Poszukujemy kandydatów na stanowisko
            m.in.: mechanika samochodowego, sprzedawcy-magazyniera, kucharki. Ważne jest,
            by młodzi ludzie uaktualniali swoje dane, byśmy lepiej dobierali dla nich
            oferty pracy - przypomina Mirosława Tyszko.
            • pupa12 Coraz więcej pracy dla murarzy i kierowców 13.05.07, 19:24
             Od 2002 r. liczba ponad 184 tys. bezrobotnych w naszym województwie zmalała do
             114 tys. Teraz to pracodawcy poszukują dobrych fachowców do pracy. W powiecie
             działdowskim stopa bezrobocia w 2002 r. wynosiła 33,1 proc., w 2007 - 23,6
             procent.
             Więcej:dzialdowo.wm.pl/Coraz-wiecej-pracy-dla-murarzy-i-kierowcow,23915
             • mw66 Re: Coraz więcej pracy dla murarzy i kierowców 06.07.07, 20:02
              Dyrektorzy i przedstawiciele naszych szkół zawodowych podczas środowej debaty
              zadawali sobie pytanie.
              Co robić, żeby po skończeniu szkół zawodowych młodzież nie trafiała do rejestru
              bezrobotnych? Oczywiście trzeba ją kształcić w odpowiednich kierunkach. Tak,
              żeby młody człowiek zdobywał zawód poszukiwany na rynku pracy.
              Mówiono o tym w środę, podczas sesji Rady Powiatu Działdowskiego. Dyrektorzy
              szkół ponadgimnazjalnych prezentowali strategie rozwoju swoich placówek.
              dzialdowo.wm.pl/Co-robic-po-zawodowce,26815
              • pupa12 Bezrobocie w województwie 10.09.07, 15:25
               Na koniec sierpnia br., po raz pierwszy w historii województwa
               warmińsko – mazurskiego liczba bezrobotnych spadła poniżej 100 tys.
               osób, a stopa bezrobocia poniżej 20%.

               Ze wstępnych meldunków powiatowych urzędów pracy wynika, że
               bezrobocie rejestrowane na koniec sierpnia br. wyniosło 99 494
               osoby. W odniesieniu do stanu z końca sierpnia 2006 roku, jest to
               mniej o 31 060 osób (23,8%). Od początku br., bezrobocie zmniejszyło
               się o 28 tys. osób, tj. o 22%.

               Najwyższy poziom bezrobocia odnotowaliśmy w lutym 2002 roku, kiedy
               to w rejestrach urzędów pracy figurowało 184 209 bezrobotnych.
               Jeszcze w styczniu 2004 roku było ich 175 865.

               Zmniejszenie liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotni ma swoje
               odzwierciedlenie również w stopie bezrobocia.

               Według danych GUS na koniec lipca br., bezrobotni stanowili 19,4%
               ludności zawodowo czynnej województwa. Jest to najniższy wskaźnik w
               historii regionu. W porównaniu ze stopą bezrobocia z lipca roku
               ubiegłego, wskaźnik ten obniżył się o 4,8 pkt. procentowego.

               Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dynamika spadku bezrobocie w
               naszym województwie jest większa niż średnio w kraju.

               Jest to wynikiem:
               - realizacji w województwie prozatrudnieniowej strategii i polityki
               rynku pracy, określonej między innymi w Regionalnym Planie Działań
               na Rzecz Zatrudnienia,
               - poprawy efektywności pracy publicznych służb zatrudnienia,
               - pozyskania w bieżącym roku znacznych środków Funduszu Pracy,
               - realizacji nowych projektów i programów współfinansowanych ze
               środków EFS,
               - utrzymującej się stosunkowo dobrej koniunktury gospodarczej,
               - zwiększenia zagranicznej migracji zarobkowej.

               Źródło: Wojewódzki Urzędu Pracy w Olsztynie
               • pupa12 Re: Bezrobocie w powiecie działdowskim 21.08.08, 10:21
                nadal spada bezrobocie w powiecie działdowskim . na koniec czerwca
                2008r. wyniosło 3727 osób.Więcej www.up.gov.pl/?
                pageid=40030000
                • pupa12 Czy poestanie nowy zakład pracy? 07.12.08, 16:24
                 Burmistrz Jan Rogowski zapytany na sesji o możliwość otwarcia nowego zakładu
                 pracy w Lidzbarku wyznał, że na dzień dzisiejszy raczej szans na to nie ma. Po
                 prostu inwestorom nie opłaca się tego robić akurat w naszej gminie…
                 O możliwość utworzenia nowego zakładu pracy w Lidzbarku lub okolicach zapytał
                 radny Michał Dzimira.
                 — Czas szybko mija, mamy już praktycznie połowę kadencji, więc chciałbym się
                 dowiedzieć jak wygląda kwestia, którą omawiał pan podczas obejmowania stanowiska
                 burmistrza. Rozmawiam często z mieszkańcami i okazuje się, że w zakładach pracy
                 na terenie naszej gminy raczej zwalnia się ludzi, niż tworzy nowe miejsca pracy
                 — zwrócił się radny do Jana Rogowskiego.
                 O nowy zakład pracy radny pyta zresztą bardzo często, jednak otrzymuje te same
                 odpowiedzi:
                 — Muszę szczerze przyznać, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości, by w
                 Lidzbarku lub okolicach powstał nowy zakład pracy. Nie ma po prostu chętnych do
                 inwestowania na naszym terenie. Kryzys gospodarczy na świecie pogłębił jeszcze
                 ten dołek i oddalił perspektywę nowego zakładu w Lidzbarku — wyjaśnił burmistrz.
                 Burmistrz dodał również, że kontaktował się z nim kiedyś inwestor w sprawie
                 stworzenia w Lidzbarku zakładu produkującego obuwie. Zjeździli całe miasto w
                 poszukiwaniu lokalu, jednak po tym inwestor ów przestał się z władzami
                 kontaktować. Gdy burmistrz zadzwonił do niego w tej sprawie, człowiek ten
                 wyjaśnił, że nie jest już zakładem pracy zainteresowany. Sprowadza bowiem obuwie
                 gotowe z Chin i wychodzi na tym lepiej, niż gdyby produkował jej w Lidzbarku.
                 Radny Dzimira wspomniał jeszcze o zakładzie w Klonowie, o którym burmistrz
                 również mówił na początku kadencji. Jan Rogowski wyjaśnił, że w tej kwestii
                 zaszły pewne zmiany. Otóż skandynawska firma chciała otworzyć zakład produkujący
                 produkty z odpadów drewnianych. Gmina przekształciła na ten cel działkę
                 Nadleśnictwa Lidzbark i dokonała zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
                 Wszystkie te czynności trwały jednak około roku, a w tym czasie firma ze
                 Skandynawii zrezygnowała z utworzenia zakładu pracy w Klonowie…
                 Rozmowę zakończył obecny na sesji wicestarosta Piotr Kłosowski:
                 — Zadaniem władz samorządowych nie jest tworzenie miejsc pracy ani prowadzenie
                 działalności gospodarczej. Żadna władza samorządowa nie tworzy miejsc pracy
                 ponieważ mamy wolny rynek — powiedział./z wm.pl/
                 • pupa12 Re: Czy poestanie nowy zakład pracy? 03.02.09, 18:11
                  2009-01-30
                  Coraz więcej zwolnień w naszym powiecie

                  Czy dotknął nas już kryzys na rynku pracy? Jedna z dużych działdowskich firm
                  wymówiła pracę 65 osobom. To na razie jedyne grupowe zwolnienie w naszym
                  powiecie. Jednak do Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie dociera coraz więcej
                  sygnałów o kłopotach miejscowych firm. Od jesieni ubiegłego roku przybyło około
                  400
                  bezrobotnych.dzialdowo.wm.pl/Coraz-wiecej-zwolnien-w-naszym-powiecie,63011
                  • mw50 40 osób w projekcie 24.03.09, 10:02
                   Od lipca do końca grudnia 2008 roku na terenie naszego powiatu realizowano
                   partnerski projekt systemowy pt. „Uwierz w siebie – aktywizacja
                   społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej”. Dzięki niemu
                   kilkadziesiąt osób uzyskało wsparcie dla siebie i swoich rodzin. Projekt uzyskał
                   dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego liderem był
                   GOPS w Iłowie-Osadzie, natomiast partnerami GOPS w Rybnie oraz GOPS w Płośnicy,
                   PCPR w Działdowie, Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida” i Powiatowy Urząd Pracy w
                   Działdowie. Realizacja projektu kosztowała 757.529,70 zł, w tym działdowskie
                   PCPR wyłożyło 113.763,98 zł.dzialdowo.wm.pl/Uwierzyli-w-siebie,66557
                   • pupa12 Przybywa ofert pracy, ale i bezrobotnych 22.08.09, 12:45
                    Ofert pracy jest więcej, niż bywało do tej pory i to nie tylko propozycji pracy
                    sezonowej czy dorywczej, której w wakacje zwykle nie brakuje. To cieszy, jednak
                    już wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych nie jest tak optymistyczny.

                    Sierpień to dla osób, które poszukują pracy, dobry miesiąc. Do Powiatowego
                    Urzędu Pracy w Działdowie napłynęło wiele ofert m.in. dla ślusarzy, spawaczy,
                    tapicerów czy szefów produkcji. Nie ma problemów ze znalezieniem pracy osoba z
                    branży budowlanej. W najgorszej sytuacji są kobiety, dla których ofert
                    zwyczajnie brak. Czasem trafi się propozycja pracy dla szwaczki czy sklepowej,
                    jednak nie ma żadnych bardziej ambitnych propozycji, a tym bardziej dla pań z
                    wyższym wykształceniem.

                    Nowością w ofertach pracy jest np. zootechnik czy pracownik produkcji roślinnej.
                    PUP stara się pomóc osobom poszukującym pracy organizując nowe szkolenia czy też
                    pozyskując dodatkowe środki finansowe.
Bezrobocie w liczbach
W urzędzie w
                    ostatnim miesiącu najwięcej zarejestrowało się absolwentów szkół, osób, które
                    wróciły z zagranicy oraz poszukujących dorywczej pracy.

                    W lipcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych z miasta Działdowa wynosiła 1517
                    osób w tym aż 892 kobiety. Z gminy Iłowo-Osada 499 osób, z gminy Płośnica 526
                    os., z gminy Rybno 631 os., a z miasta i gminy Lidzbark 1429 os. Podsumowując te
                    wszystkie dane okazuje się, że ogółem aż 3478 kobiet i 2112 mężczyzn poszukuje
                    pracy. Liczba bezrobotnych rośnie się od maja.

                    Ann Ławicka /cyt z wm.pl/
                    • mw50 Punkt Pośrednictwa Pracy dla młodych ludzi 01.02.10, 17:48
                     W powiecie działdowskim jest 1448 osób bezrobotnych w wieku od 15 do 25 lat. To
                     właśnie z myślą o nich powstają w całym kraju Punkty Pośrednictwa Pracy (PPP)
                     prowadzone przez Ochotnicze Hufce Pracy. Taki punkt otwarto także w
                     Działdowie.dzialdowo.wm.pl/Otwarto-Punkt-Posrednictwa-Pracy-dla-mlodych-ludzi,88364
                     • pupa12 Bezrobocie wciąż rośnie 13.03.10, 11:34
                      Ponad 119 tys. mieszkańców Warmii i Mazur nie ma pracy — to dane Wojewódzkiego
                      Urzędu Pracy w Olsztynie z końca lutego. W porównaniu z tym samym okresem
                      poprzedniego roku oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o prawie 20 procent.
                      • mw66 Cięcia finansowew w PUP 18.01.11, 17:55
                       Sytuacja na rynku pracy w 2011 roku zapowiada się tragicznie, a to za sprawą decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach szukania oszczędności postawiono na ostre cięcia środków finansowych, przyznawanych na walkę z negatywnymi skutkami bezrobocia

                       Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w minionym roku PUP w Działdowie pozyskał 3.600.000 zł. Pieniądze te były przeznaczone na staże, dojazdy do pracy i dofinansowanie dla bezrobotnych, którzy zdecydowali się otworzyć własną działalność gospodarczą. Pozostała działalność statutową urzędu to 9.706.000 zł. W sumie urząd pracy w 2010 roku pozyskał 13.135.000 zł. W roku 2011 wszystko się zmieniło. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w wyniku cięć w budżecie centralnym zmniejszyło środki o 70%. W przypadku Działdowa jest to dokładnie 66,8%. Dla PUP w Działdowie w obecnym roku przyznano 2.835.000 zł i 1.526.000 zł z EFS, co razem daje 4.362.000 zł. Zatem łatwo sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji cięcia stawiają rynek pracy...

                       Więcej w 2 numerze "Tygodnika Działdowskiego" z 11 stycznia 2011 r.
                       • mw66 bezrobocie w pow. Działdowo 14.01.12, 09:28
                        pup.dzialdowo.sisco.info/?id=304
                        • pupa12 Re: bezrobocie w pow. Działdowo 12.01.13, 09:32
                         www.kariera.pl/wyszukiwarka/praca/miasto/Lidzbark%20welski/
                         • mw66 W tych krajach nie opłaci się pracować 15.01.13, 19:16
                          biznes.onet.pl/tam-nie-oplaca-sie-pracowac,18550,5394191,13501074,fotoreportaze-detal-galeria#photo13501074
                      • pupa12 10 zawodów zagrożonych bezrobociem 10.03.13, 17:26
                       biznes.onet.pl/10-zawodow-zagrozone-bezrobociem,18860,5440836,1,fotoreportaze-detal-galeria
                       • pupa12 10 najlepszych pracodawców 24.03.13, 10:40
                        biznes.onet.pl/najbardziej-atrakcyjni-pracodawcy,18550,5451250,13996641,fotoreportaze-detal-galeria
                • amarcin74 Re: Bezrobocie w powiecie działdowskim 25.03.16, 10:35
                 Może nie jest lekko w tej części Polski z pracą, ale wystarczy się trochę rozejrzeć, może też dokształcić i gotowe. Farmacja jest taką branżą, że tam zawsze jest praca, jeszcze mieszkanie Ci dadzą, a im większe zadupie tym lepsze pieniądze. Dla przykładu proszę bardzo: www.farmacjapraca.pl/oferta/magister-farmacji/dzialdowo-magister-farmacji-dzialdowo , takich przykładów można mnożyć moi drodzy. Nie pozwólcie, żeby ludzie z innych części Polski zabierali Wam miejsca pracy tylko dlatego, że to oni studia skończyli a nie Wy!
  • mw66 Re: Bezrobocie w powiecie działdowskim 18.03.13, 18:00
   biznes.onet.pl/10-zawodow-zagrozonych-bezrobociem,18550,5440836,12993651,fotoreportaze-detal-galeria
   • pupa12 Targi Pracy- "Aktywni w każdym wieku" 27.03.13, 19:23
    Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie już po raz 7. zorganizował Targi Pracy. Tym razem pod hasłem „Aktywni w każdym wieku”. Na odwiedzających czekało kilkadziesiąt stoisk firm m.in. z branży budowlanej, meblarskiej i odzieżowej.


    Tegoroczne Targi Pracy otworzył starosta działdowski Marian Janicki. W piątek, 22 marca do Działdowa przyjechali też inni samorządowcy – wójtowie Jan Przyborski, Paweł Cieśliński, Krzysztof Groblewski, Marian Ligman i burmistrz Jan Rogowski. Na odwiedzających czekały stoiska firm z powiatu działdowskiego, ale też z powiatów ościennych, a nawet z Olsztyna. Były to zakłady pracy m.in. z branży budowlanej, meblarskiej, odzieżowej i turystycznej. Prezentowały się m.in. „Vi-ga-mi”, „Heinz Glas”, „Pod Lipami”, „Colorbet” i Działdowska Agencja Rozwoju. Nie zabrakło też instytucji edukacyjno-szkoleniowych, w tym szkół wyższych. Swoje miejsce na targach miały też Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży.

    Więcej w TD nr 13 z 26 marca.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka