Dodaj do ulubionych

Biały ma rację

11.09.06, 13:36
Uchwała Nr XLII/390/06
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 28 lipca 2006r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lidzbarka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Skargę Pana Grzegorza Białego z dnia 11.05. 2006r. na niewłaściwe
postępowanie Burmistrza Lidzbarka w sprawie błędu pisarskiego uznaje za
uzasadnioną.

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej zawarte jest w załączniku do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia
skarżącego o podjęciu tej uchwały, przez doręczenie odpisu uchwały z
uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz DudaniecObserwuj wątek
  • robert9924 Re: Biały ma rację 11.09.06, 13:40
   Uchwała Nr XLII/389/06
   Rady Miejskiej w Lidzbarku
   z dnia 28 lipca 2006r.


   w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lidzbarka


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
   gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 229 pkt
   3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
   U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

   § 1. 1. Skargę Pana Grzegorza Białego z dnia 13.06.2006r. na Burmistrza
   Lidzbarka w sprawie zatrudnienia radnego na podstawie umowy cywilnoprawnej
   uznaje za uzasadnioną.

   2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej zawarte jest w załączniku do uchwały.

   § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia skarżącego
   o podjęciu tej uchwały, przez doręczenie odpisu uchwały z uzasadnieniem.

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Przewodniczący Rady Miejskiej

   Tomasz Dudaniec

   Załącznik
   do Uchwały Nr XLII/389/06
   Rady Miejskiej w Lidzbarku
   z dnia 28 lipca 2006r.


   U z a s a d n i e n i e

   Skarżący złożył 13.06.2006r. skargę do Rady Miejskiej na Burmistrza
   Skarga wniesiona przez Pana G. Białego była rozpatrywana przez Komisję
   Rewizyjną w związku z pismem z Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25.05. 2006r.
   dotyczącym tego samego zagadnienia. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z
   załączoną do pisma dokumentacją oraz opiniami radcy prawnego z dnia
   01.06.2006r. i 27.06.2006r., pismem Burmistrza z dnia 22.06.2006r, pismem
   radnego Andrzeja Bartwickiego z dnia 24.06. 2006r.-. uznała, że Burmistrz
   Lidzbarka naruszył ustawowy zakaz powierzenia radnemu gminy, w której uzyskał
   mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Art. 24d ustawy o
   samorządzie gminnym stanowi, że cyt. „Wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w
   której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy
   cywilnoprawnej”. W toku postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła, że roboty
   elektryczne zlecane były firmie „Zakład Usług Elektrycznych inż. Andrzej
   Bartwicki” nieposiadającej osobowości prawnej i, że jest to firma osobiście
   prowadzona przez radnego Bartwickiego w ramach prowadzonej działalności
   gospodarczej. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wykonywanie pracy przez radnego
   Andrzeja Bartwickiego na podstawie zlecenia jest równoznaczne z wykonywaniem tej
   pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
   • mw66 Re: Biały ma rację 08.09.07, 17:49
    Jaki jest finał tej skargi?

    "Jeśli o kimś mówisz żle, zawsze ci uwierzą"
    /Tadeusz Dołęga - Mostowicz/
    • robert9924 Re: Biały ma rację 10.09.07, 07:59
     nie patrzysz na daty
     Finał... to przewalone wybory przez Kramkowskiego
  • pupa12 Re: Biały ma rację 27.08.08, 12:36
   Miał rację!Sprawa zakończyła sie czy nie.
   • pupa12 Re: Biały ma rację 22.08.09, 12:41
    ok!

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka