Dodaj do ulubionych

Antypolska uchwała z dnia 22 czerwca 1990 roku!!!

17.09.09, 12:21
Antypolska uchwała krajowego prowidu Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów – 22.06.1990
Treść "uchwały", liczącej 60 stron maszynopisu została przesłana po
przetłumaczeniu przez Agencję Konsularną RP we Lwowie, pismem z dnia
20 marca 1991 do Ministerstwa Spraw Zagranicznych departament Prasy
i Informacji w Warszawie, do Instytutu Historii PAN w Warszawie oraz
wydrukowana dnia 12-14 kwietnia 1991 w gazecie "Polska Zbrojna",
organie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Najważniejsze tezy "programu ukraińskich nacjonalistów" zawarte
w "uchwale" to:

Doprowadzić do tego, aby władze polskie jednostronnie przyznały, że
względem samodzielnej Ukrainy nie wysuwają i nie będą wysuwać w
przyszłości żadnych roszczeń terytorialnych.

Narzucić stwierdzenie, że sami Polacy oddają hołd bohaterskiej UPA,
prekursorce Solidarności. Polacy mają sami potępić tzw. akcję Wisła
jako ludobójczą, za znęcanie się nad ukraińską ludnością.
Przeznaczyć na to 15-20 tys. USD.

Wykazywać ukraińskość Zakierzonia zgodnie z granicą nakreśloną przez
OUN-UPA, podkreślając, że samostijna Ukraina nigdy z tych ziem nie
zrezygnuje i w odpowiednim momencie o nie się upomni. Jeśli Polacy
będą się upierać, to Ukraina względem nich bez wahania użyje siły
zbrojnej.

Nakazuje szerzenie kultu Stepana Bandery i Romana Szuchewycza -
"Czuprynki" oraz metropolity Andrzeja Szeptyckiego przez
upamiętnianie w miastach i wsiach pomnikami, jak i nadawaniem ich
imienia szkołom, ulicom i placom.

Podkreślać przyznanie Włodzimierzowi Mokremu nagrody im. Jana Pawła
II za krzewienie przyjaźni między narodami polskim i ukraińskim.

Podnosić przyznanie nagrody Ukraińcowi za artykuły zamieszczone na
łamach "Tygodnika Powszechnego" oraz "Znak", a w propagandzie
światowej głosić, że reprezentują one najzdrowsze siły narodu
polskiego, na które tylko Europa może się orientować.

Posługując się imieniem Ojca św. doprowadzić do przekształcenia
Fundacji im. Włodzimierza Chrzciciela w Instytut Ukraiński, a z
czasem do powołania na bazie instytutu Uniwersytetu Ukraińskiego w
Krakowie.

Przed wojną Polacy nie zezwolili na otwarcie Uniwersytetu
Ukraińskiego we Lwowie, my zaś przełamiemy wszelkie opory i powołamy
Uniwersytet Ukraiński w starożytnej stolicy Polski.

Doprowadzić do zwrotu przez Kościół Polski katedry ukraińskiej w
książęcym grodzie Przemyślu. Tu powinno znaleźć się biskupstwo
Ukraińskiej Katolickiej Cerkwi oraz powinny osiedlić się ukraińskie
zakony.

To wszystko ma służyć osłabieniu Polski, a w przyszłości doprowadzić
nawet do zupełnej dekompozycji państwa polskiego - co leży w
interesie polityki Ukrainy, w której siłą awangardową jest i będzie
rewolucyjna OUN. Obecna Polska nie powinna być zbyt silna, ale też
nie może być zbyt słaba.

Co myślicie na ten temat, czy główne cele uchwały są realizowane?
W jaki sposób prowadzić politykę dobrosąsiedzką bez narażania
interesu Polski?
Obserwuj wątek
    • Gość: Mykola Re: Antypolska uchwała z dnia 22 czerwca 1990 rok IP: 79.139.112.* 17.09.09, 16:01
     Zgadzam się z Jobrave - skoro prowodyr z OUNcoś takiego napisal to
     niech ten prowodyr ( może dla zamieszania i destrukcji porozumienia
     polsko - ukraińskiego) nie tylko idzie do psychiatry lecz odpowiada
     karnie przed Trybunalem sprawiedliwości . Rownież o ile są tacy
     prowodyrzy p stronie polskiej ( a są) nie odpowiadają na tej samej
     zasadzie - bo dla nich psychiatryk pogorszy wizje rzeczywistości
     chyba że trzymać na psychotropach oraz dawać tabletki raz na spanie
     a raz na sr....nie aby nie mieli czasu o takich judaszowo-
     destrukcyjno podsycających atnmmosferę pismach nawet pomysleć
     trzymając się nie tylko za głowę ale i za cztery litery
     pozdrawiam - Jobrawe( Ty jak John Wein z RioBrawo - jakiś szeryf
     musi robić z tą zgrają porządek )
      • Gość: * <a href="http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/ms1/cz_5.h" targe IP: *.chello.pl 17.09.09, 16:54
       Jest to stara sprawa, odgrzewany kotlet szytej grubymi nićmi
       fałszywki, sprokurowanej przez Edwarda Prusa - człowieka o dwóch
       życiorysach, trzech paszportach i czterech nazwiskach (podobnie jak
       niejaki Poliszczuk). Identyczna niemal jest sprawa rzekomej
       wypowiedzi Bronisława Geremka - prawdopodobnie w obu maczały palce
       służby specjalne, od współpracy z którymi Prus nigdy się nie
       odżegnywał:

       Od końca ubiegłego roku krąży po kraju polska wersja dokumentu –
       Uchwały Krajowego Prowydu (!) Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
       (datowana 22 czerwca 1990). Dokument opatrzony jest
       dopiskiem “Ściśle tajne, państwowej wagi”.
       Nasza propaganda winna iść w kierunku wskazania – czytamy – że
       to nie “Solidarność” lecz UPA była siłą sprawczą, która
       zainspirowała siły antykomunistyczne do działania. Pełne zaufanie do
       antyrosyjskiej polityki Ukrainy umożliwi nam działanie w kierunku
       osłabienia Polski i podporządkowania państwa polskiego ukraińskim
       interesom narodowym. Zależy nam na osłabieniu wewnętrznym i
       międzynarodowym Polski, na tym żeby w Polsce istniała słaba Służba
       Bezpieczeństwa, a w niej ludzie nam życzliwi, słaby kontrwywiad,
       nieliczna armia.
       Samostijna Ukraina ma wejść w kontakt z Niemcami, doprowadzając
       do kolejnego rozbioru Polski. Poza tym OUN przygotowuje
       eksterminację ludności polskiej.
       Całości dokumentu nikt nie widział, znane są jedynie jego
       fragmenty, kolportowane wraz z omówieniem osoby podpisującej się
       inicjałami E.P. W końcu ubiegłego roku w takiej formie dokument
       pojawił się w Parlamencie.
       E.P. – wszystkie ślady prowadzą do Edwarda Prusa. Jest on
       przypuszczalnym autorem omawianego tu opracowania – stwierdza
       Tadeusz Olszański. Zwraca też uwagę, że Prus powołuje się
       we “Władyce” na liczne dokumenty znajdujące się w archiwach
       lwowskich, które do ubiegłego roku nie były udostępniane nawet
       badaczom sowieckim, z wyjątkiem tych nielicznych, rekomendowanych
       przez organy bezpieczeństwa państwowego. Jeśli więc Prus
       rzeczywiście uzyskał dostęp do tych materiałów, nasuwa to dość
       nieprzyjemne podejrzenia co do jego osoby. I choć można kwestionować
       zasadność publicznego referowania podejrzeń, których prawdziwości
       nie można udowodnić, okoliczność, że dr (już profesor – J.K.) jest
       obecnie konsultantem d/s ukraińskich Urzędu Ochrony Państwa na
       Śląsku nie pozwala ich przemilczeć.
       12 kwietnia tego roku, w “Magazynie Tygodniowym Polski
       Zbrojnej” (red. naczelny Jerzy Śląski) ukazały się fragmenty tego
       samego dokumentu OUN, z komentarzem Jacka E. Wilczura. Opublikowanie
       tej Uchwały w gazecie podniosło jej rangę polityczną (do tej pory
       funkcjonowała jako druk ulotny) i rozszerzyło jej zakres
       oddziaływania (jest ona szeroko kolportowana wśród Polaków na
       Ukrainie, szczególnie we Lwowie).
       Wszystko zaś wskazuje, że opisywany przez obu panów dokument w
       ogóle nie istnieje:
       – żadna z organizacji, posługujących się nazwą Organizacja
       Ukraińskich Nacjonalistów nie ma nazwy Krajowyj Prowid;
       – żadna z tych organizacji nie obradowała latem (poza tym jedne
       opracowania podają datę ukazania się dokumentu 22 czerwca, inne 22
       lipca);
       – dziennikarze i naukowcy polscy, zajmujący się zagadnieniami
       Ukrainy podkreślają, że nigdy nie zetknęli się z ukraińskim
       tekstem “uchwały”;
       – przedstawione postulaty nie figurują w większości w
       najbardziej nawet skrajnych programach ukraińskich nacjonalistów;
       – w wersji “parlamentarnej” była sugestia, że Tadeusz
       Mazowiecki, wtedy jeszcze urzędujący premier, sprzyja OUN. Podobne
       insynuacje dotyczą Adama Michnika, “Tygodnika Powszechnego”. To, że
       Wilczur nie umieścił tego fragmentu w opracowaniu w “Polsce
       Zbrojnej”, sugeruje, że nie był przekonany o autentyczności tego
       dokumentu.
     • Gość: Mykoła Re: Ałtor, ałtor IP: 79.139.112.* 17.09.09, 17:00
      Darino - przeczytalem w Wikipedii o Edwardzie Prusie - sluzyl
      przecież w NKWD ( czyli politycznej bolszewickiej Armii wraz z
      wieloma AK-wcami którzy do NKWD razem z nim wstapili )
      zaprasza -do czytania - wpisz w google Edwar Prus w NKWD to juz
      wiemy skąd ten jad do Ukraińcow plynie - wprost z NKWD ( nie tylko
      Prusak - ale gnida czerwona która do smierci jak ta gnida
      podjudzala do nienawiści polsko- ukraińskiej _A to ci NKWDysta
      Stalinowsko Bierutowski a jednoczesnie żolnierz AK ,jak gen,
      Olbrycht jego dowódca z AK - taki sam i jemu podobni jak wielu z
      tey formacji .
      I jak wam teraz Panowie mam powiedziec za to c piszę jako Mykola -
      JA Was Przepaszam Panowie z tym AK - ale to prawda co piszę a wy
      tego się wypieracie - TEJ PRAWDY -OKRUTNEJ ale Prawdy więc AK nie
      szukajce bandytów w UPA lecz patrzcie na siebie -nawet do lusterka.
      Ciekawe że co zajrzę na tych bohaterow z IIRP - to dowiaduje cię
      ciekawych rzeczy jak z gen szandrukiem ,gen, Olbbryschtem , gen
      Mossorem a nawet z Panem Edwardem Prusem NKWDysta i zasłużonym w
      PRL działaczem .
      Ale mi literat - drugi bajkopisarz - jak ten od Łun w
      Bieszczadach i gnomistrza Kaleń tj o pseudonimie Gerhard co
      osobiscie mordował ludzi, aż jego tego bandytę zamordowano tak jak
      on mordowal innych .
      Po co więc się licytować - czy nie mozna spokojnie o pojednaniu i
      zblizeniu rozmawiać - OTO jest pytanie ? i OTO mi czały czas
      chodzio oraz chodzi !!!!!..........
     • Gość: Trol Re: Ałtor, ałtor IP: 79.139.112.* 17.09.09, 18:28
      Darino - pdisalem na twoje spostrzeżenie dwa komentarze lecz ktoś
      je nie dopuscił do publikacji ( byc może ukaż się później - lub
      nie)
      Edward Prus - ukrainożerca byl zwyklym NKWD-ysta razem z kolegami
      którzty z AK perzeszli do NKWD a [
      Piszą o tym w encykloperii wikippoyem wojopwali przeciw UPA i
      Ukraińcom dla interesu MOskwy Bolszewickiej nie zaś wolnej Polski .
      A więc juz wiemy kto Judził Polaka na Ukraińca i Ukrańca na
      Polaka - tj NKWD - wspierane obecnie przez mlodych judzicieli
      NKWDYstow- uzytecznych durni jacy na tym forum atakuja Ukrańcow.
      Pomyslcie o tym Młodzi z NKWD w nowym wydaniu -kogo wspieracie tym
      swoim jadem nienawiści i propagandy - napewno nie wspieracie Polski
      lecz NKWD co mordowało w Katyniu i ich spadkobiercw .
  • Gość: * Fajduli, faj IP: *.chello.pl 17.09.09, 17:00
   > Co myślicie na ten temat, czy główne cele uchwały są realizowane?

   Biorąc pod uwagę fakt, że w każdym polskim mieście i wsi stoją
   pomniki "Czuprynki", Bandery i Andrzeja Szeptyckiego oraz że ich
   imionami nazywa się szkoły, ulice i place w Polsce, a także biorąc
   pod uwagę, że starożytnej stolicy Polski postał Uniwersytet
   Ukraiński, a sami sami Polacy co chwilę oddają hołd bohaterskiej
   UPA, prekursorce Solidarności, można powiedzieć tylko jedno:

   Na zielonej Ukrainie,
   Gdzie hiszpański żyje lud,
   Tam gdzie rzeka Ganges płynie
   I Japończyk zbiera miód.

   Gdy Sobieski był sułtanem,
   Stary Bismarck z byka spadł.
   Nakarmiono osła sianem,
   A ten osioł z głodu padł.
   • Gość: Mykola do Gość Re: Fajduli, faj IP: 79.139.112.* 17.09.09, 17:07
    Tak spiewa się to na melodię Wielkanocna
    i zakończyć moana Alleluja Alleluja !!!
    Gość -walisz dobrze bracie -bo uczysz histoii tej autentycznej i
    prawdziwej ,nie tej przekrecanej lub nadal ściśle ukrywanej
    Dzięki - Djakuju za wpis !
    Tam gdzie plyną bystre wody
    na koń siada Kozak mlody
    czule żegna swą dziewczyne
    jeszcze czulej Ukrainę
    hej- hej -hej sokoły ( może to o ten motor chodzi co się nazywał
    Sokół - nie wiem ale pamiętam jak to jechalo oraz Junaka i WFM-kę )
  • Gość: chwilowy nie-kum Re: Antypolska uchwała z dnia 22 czerwca 1990 rok IP: *.range86-178.btcentralplus.com 18.09.09, 02:58
   ... wiecie co - dajmy sobie juz z tym spokoj - z tego belkotania i
   tak juz nic nie wynika - i tak nie przekonamy jedni drugich, ze Lwow
   jest polski a Przemysl ukrainski - zreszta jakie to ma juz teraz
   znaczenie - tu mieszka wiecej ukraincow - tam polakow - i nic tego
   juz nie zmieni - lepiej pogadac o imprezach - gdzie na wakacje i
   wogole - gdzie najlepiej napic sie:))) - a kwestie miedzynarodowe -
   zostawic rzadom - a niech oni sie z tym naciagaja - w koncu biora za
   to kase:))) - a Polacy z Ukraincami najlepiej by zrobili jakby sie
   poprostu dogadali a nie prowadzili te swoje wojenki podjazdowe - ku
   uciesze innych (wiecie ktorych) - Pozdrawiam wszystkich!!!
   • lechowski51 Re: Antypolska uchwała z dnia 22 czerwca 1990 rok 18.09.09, 09:24
    gosc * pisze;
    Jest to stara sprawa, odgrzewany kotlet szytej grubymi nićmi
    fałszywki, sprokurowanej przez Edwarda Prusa - człowieka o dwóch
    życiorysach, trzech paszportach i czterech nazwiskach (podobnie jak
    niejaki Poliszczuk). Identyczna niemal jest sprawa rzekomej
    wypowiedzi Bronisława Geremka - prawdopodobnie w obu maczały palce
    służby specjalne, od współpracy z którymi Prus nigdy się nie
    odżegnywał:

    Sprytne!.Szkoda ze do tych falszywek nie dodales "Protokolow
    Medrcow Syjonu"!.Widac niezle wyszkolenie rodem z Lubianki.
    Teraz moze kto to jest a raczej byl prof.Poliszczuk dla
    ciebie 'niejaki Poliszczuk".
    pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Poliszczuk
    ..a to kilka z opracowan Poliszczuka,ktorego tuta OUN-wcy badz
    neobanderowcy nazywaja "niejakim Poliszczukiem".Dla nich kazdy
    Ukrainiec taki jak Piliszczuk potepiajacy zbrodnie UPA bedzie
    agentem NKWD a nie przyjacielem Polakow.
    www.stankiewicze.com/ludobojstwo/poliszczuk.html
    • Gość: Mykola do lechowsk Re: Antypolska uchwała z dnia 22 czerwca 1990 rok IP: 79.139.112.* 18.09.09, 11:39
     Lechowski - przeczytaj sobie w wikipedii nie ukraińskiej lecz
     polskiej. o ile uważasz ze Pan Edward prus nie był agentem a
     wlasciwie żolnierzem czy funkcjonariuszem NKWD należacym zawodowo
     do ich jednostki to popraw ten wpis . ja go przed chwilą czytalem -
     Więc dlaczego negujesz prawdę . Poczytaj mój ostani wpis do pana
     jobrave -ale czytaj dokladnie - inie chodzi tu o braki liternictwa
     komputerowego lub nawet niewylapane bledy ortograficzne ( to nie
     jest world aby zwracal uwagę) lecz otreść i prawdę przekazywana w
     tej treści .
     poucz się troche - Pytanie czy czytałeś o generale szandruku
     generale Olbrychcie . porownywałeś te postacie Szandruk z dowodca
     SS Galicjen i inni ci AK + NKWD + UB.
     Wtytarczy czy jeszce dopisać do tego Pana podobnego do Prusa (
     nie myl Edwarda z Boleslwem) tj Pana Gerharda tego bandytę kórego
     potraktowano tak jak on traktował innych - choćby Ukraińcow z UPA .
     Pan Bóg nie rychliwy ale sprawiedliwy ( i tu jest prawdziwy
     pzyklad istnienia PANA BOGA a ateiści i komuniści mówia że Go nie
     ma . Tak go zabił palka po glowie , niedoszły zięć -Polak - jak
     soltys z Wólki zwyklego wcieklego psa .Więc nie ujadaj jak ten
     pies i spokojnie podchodż do tych spraw z sercem czlowieka nie
     odwetwoca z chęcią przebaczenia i wzajemnego pojednania .
     Poczytaj - polecam a potem dyskutuj
     Póki co- połóż pistolet swój na stół.....i
     NIe nie nie mów mi że nienawidzisz mnie........
     Austro- węgier Mykola
     • lechowski51 Re: Antypolska uchwała z dnia 22 czerwca 1990 rok 18.09.09, 15:59
      Konsekwentnie od dluzszego czasu nie reaguje na to co piszesz.W
      moim towarzystwie poprostu nie podaje sie reki takim jak Ty,ktorzy
      zolnierzy AK nazywaja bandytami a Jaruzelskiego nazywaja polskim
      bohaterem.Tym razem poraz ostatni robie wyjatek.
      Dla Ciebie zabicie czlowieka/tutaj Gerharda/ jak wscieklego psa
      jest czyms zwyczajnym,jest dowodem na istnienie Pana Boga.Tacy
      wlasnie jak TY,blogoslawieni przez popow w swoich cerkwiach szlo
      mordowac i palic swoich polskich sasiadow.
      Tak myslacy jak TY przyszli teZ podpalic dom mojego dziadka.Zyl w
      zgodzie z nimi przez lata,pomagal im,ocalil od rozstrzelania gdy
      weszli Niemcy a oni bili w dzwony na powitanie germanskich
      barbazyncow.Mieszkal niedaleko od Ciebie w Ustianowej.Tam zostawil
      caly dorobek zycia a gospodarzem byl bogatym bo prawie 20 lat
      przebywal jako chlopak w USA.
      Zapakowal na furmanke dzieci i co zdolal.Po wojnie mama odnalazla
      ukrainska przyjaciolke niedaleko Odessy.Odwiedzaly sie nawzajem a
      potem ja i moje rodzenstwo z Jej dziecmi.Przez lata pomagalismy im i
      pomagamy w biedzie ktora towarzyszy zwyklemu Ukraincowi.W zamian
      mamy ich usmiech i serdecznosc.
      Piszesz o nienawisci czyli uczuciu ktore nie jest mi
      znane.Wyroslem w domu gdzie zasada bylo-Gosc w dom,Bog w
      dom.Wychowany jestem w cywilizacji lacinskiej ktora nie zna prawa
      msty jak chocby cywilizacja turanska,ktora konstytuowala w duzej
      mierze wschodnie tereny Ukrainy.
      Na koniec.Jeszcze raz!.Nie mam urazu do UKRAINCOW.Gardze
      zbrodniarzami z UPA ktorzy mordowali niewinne dzieci i kobiety do
      dzisiaj zamiast wyznac swoje grzechy wypinaja swoje nedzne piersi do
      orderow.Jadac na Ukraine i pomagajac swoim ukrainskim przyjaciolom
      mam przekonanie ze oni nigdy nie zloza kwiatow przed pomnikiem
      Bandery czy Szuchewycza.Malo tego moji ukrainscy przyjaciele wstydza
      sie za banderowdskich mordercow.

      • darino uczucie wstydu 18.09.09, 16:07
       Uczucie wstydu w zamian za dary czy prezenty to raczej nie to, o czo chodzi. A
       koleżanka mamy pod Odessą to tak turystycznie ? Bo chyba mieszkała wcześniej w
       Ustianowej ?
        • Gość: SALWA Re: uczucie wstydu IP: *.informel.pl 18.09.09, 19:04
         Darino!-dlaczego petro nie zabrał Cię do Londynu.Zobaczył byś muzeum Bandery,którego jesteś fanem.A swoją drogą,kto nazwał forum Podkarpacka-ukraina.Przecież pod Karpatami leży Słowacja.Musiał to byc całkowicie ktoś,kto nie ma pojęcia o geografii np.niejaki piotrz, założyciel Fan Clubu Stepana Bandery.A darino jest jednym z jego członków,obok"historyka" od siedmiu boleści niejakiego mariusza9959.
          • bastion44 Re: Podkarpacie ??? 19.09.09, 11:59
           darino napisał:

           > Ja też się dziwię, skąd się wzięło województwo podkarpackie ? Przecież, jak sam
           > napisałeś, "pod Karpatami leży Słowacja" ?
           Powinno byc' cały czas województwo rzeszowskie.Powstało ono z 13 powiatów zachodnich dawnego województwa lwowskiego i 4 powiatów wschodnich województwa krakowskiego.Data powstania 18.VIII.1944r.
    • Gość: * Re: Antypolska uchwała z dnia 22 czerwca 1990 rok IP: *.chello.pl 18.09.09, 16:45
     A co, lechowski, masz wątpliwości, czy "Protokoły Mędrców Syjonu" są
     fałszywką? Są - i to taką samą, jak wywiad z Geremkiem czy
     rzeczona "Uchwała Prowidu"...

     > Teraz moze kto to jest a raczej byl prof.Poliszczuk dla
     > ciebie 'niejaki Poliszczuk".

     Niejaki Poliszczuk (nie wiadomo, czy to jego prawdziwe nazwisko)
     przed wojną uchodził za Ukraińca (podobno ochrzczony w cerkwi
     prawosławnej). Po wojnie przyjechał do Polski jako polski
     repatriant. Następnie skończył studia w stalinowskiej Polsce i
     pracował jako prokurator, oskarżając Polaków w komunistycznych
     sądach. Potem wyjechał do Kanady (jako Polak) i objawił sie tam jako
     Ukrainiec. Rozpoczął współpracę ze środowiskami ukraińskich
     emigrantów, często nacjonalistów. Po upadku ZSRS objawił się jako
     Ukrainiec-antynacjonalista, tyle że cała jego kariera przebiegała w
     Polsce i w języku polskim (przewód doktorski, książki - wszystko po
     polsku). Otwarcie popierał środowiska prorosyjskie i
     prokomunistyczne na Ukrainie (np. w czasie "pomarańczowej
     rewolucji"). Oficjalnie prezentował się jako "Wiktor Ukrainiec", ale
     jego "dzieła" nie sa znane na Ukrainie ani ukraińskim historykom.
     Nabożeństwo żałobne po jego śmierci odbyło się w kościele
     rzymskokatolickim za oceanem, a nie w cerkwi. Konia z rzędem temu,
     kto ustali narodowość tego człowieka i jego przynależność państwową
     (posługiwał się kilkoma paszportami).

     A oto opinia środowiskowa (polskiego naukowca) o baśniach
     publicystycznych dziadzi Poliszczuka:

     laboratorium.wiez.pl/teksty.php?czy_polsce_potrzebna_jest_upowska_norymberga&p=1
     • lechowski51 Re: Antypolska uchwała z dnia 22 czerwca 1990 rok 18.09.09, 17:37
      O ile wiem Geremek do smierci nie zaskarzyl nikogo z tych co pisali
      o autentycznosci tego wywiadu.Uchwala Prowidu to oczywiscie robota
      GRU badz tez WSI....im bardziej bedziesz chlopie dementowal tym
      bardziej uwiarygadniasz jej autentycznosc.Co do opluskwiania
      Poliszczuka!?.
      Wiec po koleji;
      1.Skonczyl studia w "stalinowskiej Polsce".Wyobraz sobie ze w tym
      czasie tysiace takich "zdrajcow" jak Poliszczuk konczylo studia a
      tacy jak Kuron czy Geremek nie tylko konczyli studia a byli w
      awangardzie zwalczajacej "zaplutych karlow reakcji" z AK.
      2.Pracowal jako prokurator./gdzie i kiedy?/
      3.Jego "dziela"nie sa znane na Ukrainie.
      Straszne oskarzenie!.Wyobraz sobie ze o zbrodni w Katyniu wie ok 10%
      Rosjan,podobnie tyle Ukraincow wie o rzeziach polskich sasiadow
      przez bandytow z UPA.
      4.Jego cala kariera w Polsce i w jezyku polskim.
      Czyzby na UJ mial wykladac w jezyku ukrainskim?
      5.Nabozenstwo zalobne odbylo sie w kosciele a nie w cerkwi.
      To dopiero swietokradztwo!Wyobraz sobie ze w NY jest jedna
      cerkiew.Nie wiem gdzie zmarl Poliszczuk/>Mieli wiezc cialo 500 km i
      tam mieli go pochowac?
      6.Konia z rzedem kto ustali jego narodowosc...
      Mysle ze specjalisci oid Main Kampf albo apoleogeci rasisty Doncowa.
      Czy Tobie nie wystarcza ze mowil o sobie iz jest Ukraincem?
      Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
      • Gość: * Re: Antypolska uchwała z dnia 22 czerwca 1990 rok IP: *.chello.pl 18.09.09, 18:49
       lechowski51 napisał:

       > O ile wiem Geremek do smierci nie zaskarzyl nikogo z tych co
       pisali
       > o autentycznosci tego wywiadu.

       Zdementowała to Hanna Krall. Dokładniejsza analiza fałszywości tego
       wywiadu jest tu:
       niniwa2.cba.pl/ANALIZA.HTM
       Uchwala Prowidu to oczywiscie robota
       > GRU badz tez WSI....im bardziej bedziesz chlopie dementowal tym
       > bardziej uwiarygadniasz jej autentycznosc.

       Nie można uwiarygodnić autentyczności czegoś, co jest fałszem od
       początku do końca. Wystarczy zacząć od dwóch prostych pytań:
       - kto napisał dokument w imieniu nieistniejącej organizacji (latem
       1990 żaden Prowid nie obradował - nie było nawet takiego organu);
       - jak ten dokument ujrzał światło dzienne - ktoś go wyniósł?
       wykradł? polski Sejm miał w nieistniejącej organizacji swojego
       agenta, który potem przesłał to do skrytek poselskich?

       Gdzie pracował Poliszczuk jako stalinowski prokurator? Na Ziemiach
       Wycyckanych - Wrocław, Szczecin (od 1955 roku)...

       Jeśli był ukraińskim historykiem, to jego dzieła powinny być znane
       ukraińskim historykom.

       Jeśli pisał książki po polsku i dla Polaków - to czy był ukraińskim
       historykiem? Chyba tak samo, jak polskim pisarzem był Joseph Conrad
       Korzeniowski...

       Poliszczuk zmarł w Oakville w Kanadzie. W każdym większym mieście
       Kanady jest polski kościół i ukraińska cerkiew (a nawet dwie -
       prawosławna i greckokatolicka) - nie trzeba było wieźć zwłok 500 km.
       Jeżeli był Ukraińcem, jak się przedstawiał, to dlaczego obrządek był
       rzymskokatolicki?

       > Czy Tobie nie wystarcza ze mowil o sobie iz jest Ukraincem?

       Pytanie brzmi: a jakie są dowody na jego ukraińskość? Równie dobrze
       mógł się przedstawiać jako członek plemienia Unów Burmu - i byłby
       tak samo wiarygodny. Fakty wskazują wyraźnie, że był to Polak (albo,
       tak jak Jaruzelski, pełniący obowiązki Polaka), uprzedzony do
       Ukraińców, prezentujący jednostronną, publicystyczną wersję
       wydarzeń. Poważni polscy uczeni dystansują się od jego "dzieł".
       Odnoszę wrażenie, że masz do mnie pretensję, że kolejne fragmenty
       życiorysu Poliszczuka nie kleją się do siebie i nie tworzą spójnego
       obrazu. Proponowałbym mieć pretensje do jego mocodawców...

       Czytałeś zalinkowany przeze mnie tekst Tomasza Stryjka? Proponuję
       też rozważenie baliwerni, jakie plótł Poliszczuk (jak Piekarski na
       mękach), twierdząc, np. że "Mam przede wszystkim na myśli Instytut
       Pamięci Narodowej i - nieistniejący już - Wojskowy Instytut
       Historyczny, ale też inne ośrodki naukowe, takie jak Uniwersytet
       Jagielloński, na którym pisze się prace licencjackie na
       temat "Stepan Bandera i jego UPA", jak Uniwersytet Marii Curie
       Skłodowskiej w Lublinie, na którym nadaje się doktorat za pracę,
       którą kwalifikuję jako podręcznik nacjonalisty ukraińskiego, jak
       całe lubelskie środowisko uniwersyteckie, nie wyłączając KUL-u, jak
       środowiska uniwersyteckie we Wrocławiu, Warszawie, Szczecinie, a
       nawet w Poznaniu" - przecież to bełkot chorego człowieka...
       • lechowski51 Re: Antypolska uchwała z dnia 22 czerwca 1990 rok 18.09.09, 20:31
        Po sposobie argumentacji widac ze "sluzby"wlozyly w Twoja edukacje
        wiele wysilku.

        Krall mogla powiedziec ze rozmawiala z ufoludkiem a nie
        Geremkiem.To Geremek jest podmiotem a nie Krall.To on powinien
        dementowac falszywosc "niby jego slow".
        Jak widac jestes posiadaczem wiedzy tajemnej i wiesz ze zaden
        Prowidyk nie obradowal.Wiesz ze nie ma takiej organizacji.Slyszales
        moze ze wladze jakiejs Lozy potwierdzaja swoje istnienie i
        autentycznosc uchwal?!.
        Korzeniowski byl pisarzem.Poliszczuk naukowcem.Przyjmuje sie ze w
        literaturze jezyk wyznacza narodowosc pisarza.W nauce jezyk jest
        narzedziem i tylko tyle.Kim byla Sklodowska.Dalej!.Moze Doncow
        wyjasnia Ci kim byl Szopen/Chopin/?.
        Twoja znajomosc Kanady jest zadziwiajaca!.W kazdym miescie
        kanadyjskim polski kosciol i nawet dwie cerkwie!!!.Bylem coprawda
        tylko w Quebecu...wiem tam nie mowia po ukrainsku tylko po francusku-
        wiec nie jest reprezentatywny.
        Jakie sa dowody na to ze Poliszczuk byl Ukraincem?.Musicie mu
        chlopie wraz z kuplami z nieistniejacego Prowydu zmierzyc mu czaszke!
        Pomoge Ci!Wychowalismy go na Ukrainca i dopiero teraz zdemaskowales
        go.Nikt wiec juz nie bedzie wiecej opluwal wielkosci geniuszu
        Doncowa i jego dzielnych bojcow z UPA wcielajacych w zycie jego
        doniosle idee i czystej rasie ukrainskiej.
        • lechowski51 Re: Antypolska uchwała z dnia 22 czerwca 1990 rok 18.09.09, 22:03
         Tutaj pare meldunkow ktore tez zapewne tez sfalszowalo NKWD razem z
         UB..
         Jurij Stelmaszczuk "Rudyj" do " Rubana":

         "Druże Ruban! Przekazuję do waszej wiadomości, że w czerwcu 1943r.
         przedstawiciel centralnego Prowodu, dowódca UPA - "Piwnicz" "Kłym
         Sawur" przekazał mi tajną dyrektywę w sprawie całkowitej,
         powszechnej,
         fizycznej likwidacji ludności polskiej. (...)

         Dla wykonania tej dyrektywy proszę rzetelnie przygotować się do akcji
         przeciw Polakom i wyznaczam odpowiedzialnych: w rejonach
         nadbużańskich - kurinnego "Łysoho"; na rejony turzyski, owadnowski,
         oździutycki i pozostałe - "Sosenka"; na okręg kowelski - "Hołobenka".

         Sława Ukraini.

         Dowódca grupy UPA "Turiw" - "Rudyj",
         24 czerwca 1943 r. Stawka".

         Sprawozdanie dowódcy kurinia "Łysoho", który we wrześniu 1943r.
         donosił kierownictwu OUN odnośnie wykonania powyższej dyrektywy:

         "29 sierpnia 1943 r. przeprowadziłem akcję we wsiach Wola Ostrowiecka
         i Ostrówki głowniańskiego rejonu. Zlikwidowałem wszystkich Polaków
         od małego do starego. Wszystkie budynki spaliłem, mienie i chudobę
         zabrałem dla potrzeb kurenia."

         W wyniku tej akcji we wsi Wola Ostrowiecka zginęło 529 osób, w tym
         220
         dzieci w wieku do 14 lat, a we wsi Ostrówki zamordowano 438 osób,
         w tym 246 dzieci do lat 14.

         I jeszcze jeden meldunek dowódcy kurenia "Łysoho" o pogromie
         dokonanym
         w Ziemlicy pow. Włodzimierz Wołyński:

         "Do wsi Mosur spędzono wszystkich mieszkańców okolicznych
         miejscowości
         z toporami i widłami, którym "druże" Zuch wyjaśnił, że pod
         przewodnictwem
         jego uzbrojonego oddziału pójdą do wsi Ziemlica, aby rozprawić się z
         Polakami,
         i wymagał od nich, żeby byli bezlitośni wobec wszystkich kogo
         zastaną w tej
         miejscowości. W nocy okrążono wieś, a o świcie zebrali wszystkich
         mieszkańców w centrum wsi. Starców, dzieci i chorych, którzy nie
         mogli
         samodzielnie poruszać się, zabijali na miejscu i wrzucali do studni.
         Spędzonym do centrum kazali kopać dla siebie groby, a następnie
         przystąpili
         do ich zabijania przez uderzenie siekierą w głowę. Tego kto próbował
         uciekać
         zabijali z broni. Wszyscy mieszkańcy wsi Ziemlica zostali
         zlikwidowani,
         mienie zabrano dla UPA, budynki spalono ..."

         W sierpniu 1992 r. dokonano ekshumacji szczątków wymordowanej przez
         UPA
         ludności polskiej Ostrówek i Woli Ostrowieckiej.
        • Gość: * Re: Antypolska uchwała z dnia 22 czerwca 1990 rok IP: *.chello.pl 18.09.09, 22:22
         To Geremek jest podmiotem a nie Krall.To on powinien
         > dementowac falszywosc "niby jego slow".

         Wobec kogo? Wobec powtarzającej te ploty pani Krysi z kiosku? Czy
         pana Antka, noszącego mohairowy beret? Albo wobec Rafała z Młodej
         Wszy Polskiej? Miał ich pozywać do sądu?

         Jak widac jestes posiadaczem wiedzy tajemnej i wiesz ze zaden
         > Prowidyk nie obradowal.Wiesz ze nie ma takiej
         organizacji.Slyszales
         > moze ze wladze jakiejs Lozy potwierdzaja swoje istnienie i
         > autentycznosc uchwal?!.

         Hmmm, jeśli nikt nie ma dowodów na istnienie czegoś, to jest to
         najlepszy dowód na istnienie tego czegoś... Słowacki był
         homoseksualistą (bo nigdy o tym nie pisał), a Churchill pedofilem
         (bo nigdy nie ujawniał tych skłonności, więc je głęboko ukrywał)...
         W takim razie rozumiem, że twoja wiedza historyczna opiera się
         następujących (równie prawdziwych lub prawdopodobnych) faktach, jak
         te:

         Kiedy Kara Mustafa, wielki mistrz Krzyżaków,
         Szedł z licznymi zastępy przez Alpy na Kraków,
         Do obrony swych posad zawsze będąc skory,
         Pobił go pod Grunwaldem król Stefan Batory.

         Wtedy to śród Sahary, w onym kraju futer,
         Szczepił nową religię sławny Marcin Luter.
         I, pracując gorliwie piórem i wymową,
         Zginął razem z Homerem w noc Bartłomiejową.

         > Korzeniowski byl pisarzem.Poliszczuk naukowcem.Przyjmuje sie ze w
         > literaturze jezyk wyznacza narodowosc pisarza.W nauce jezyk jest
         > narzedziem i tylko tyle

         Nie przeczytałeś tekstu Tomasza Stryjka... Wiedziałbyś, że
         Poliszczuk był li tylko publicystą, a nie naukowcem...

         > Twoja znajomosc Kanady jest zadziwiajaca!.

         Wystarczy znajomość demografii - Polacy i Ukraińcy to łącznie
         prawie 10% mieszkańców Kanady...

         Musicie mu
         > chlopie wraz z kuplami z nieistniejacego Prowydu zmierzyc mu
         czaszke!
         > Pomoge Ci!

         Chyba rzeczywiście to ty będziesz mu coś mierzył, bo jego biografia
         nie wskazuje, aby przynależał do jakiejkolwiek nacji ani państwa.
         Niezależnie od tego, co deklarował na każdym kolejnym etapie życia
         (raz podając się za Polaka, a raz za Ukraińca chyba sam się
         pogubił)... Ale tacy jak ty spece od cywilizacji turańsko-
         bizantyńskiej mu pomogą, nie wątpię, Alfredzie Rosenbergu...
  • Gość: Fanka Re: "Diabeł jest optymistą..?" IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.09.09, 12:17
   Mieliśmy niedawno apel o kanonizację Urbana, a dziś cerkiew domaga się
   beatyfikacji Bandery.
   www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=2177
   Ja osobiście proponuję rozpocząć proces beatyfikacyjny mojej byłej szefowej,
   może to wreszcie zaspokoi jej niczym nie uzasadnione ambicje i znajdzie się w
   gronie godnych siebie;)

   "Do tej paranoi dołączyła sie także Cerkiew greckokatolicka, która wymyśliła
   sobie, że beatyfikuje ojca Stepana Bandery. Za co? Chyba za to, ze wychował
   swego syna na zbrodniarza. Jest takie powiedzenie, że jak kogoś Pan Bóg chce
   pokarać, to mu rozum odbiera"
   Ks. T. Zaleski
   • Gość: NIKI Re: "Diabeł jest optymistą..?" IP: 79.139.112.* 19.09.09, 15:12
    Fanka podpowiada greko- kat kto ma bc dla nich świetym . Skoro
    Pilsudzki jest świętym w Polskim Kosciele Prawosławnym ( tym
    bolszewicko- kolaboracyjnym) to dlaczego bandera nie może bc u
    Greko katolikow ich świętym . Fanka - ty Ukrainka greko-kat cy
    jak - czy znów cie wykreca nie wta stronę ?

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka