Dodaj do ulubionych

Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr sieje..

20.02.10, 21:30
Zdzisław Konieczny - BYŁ TAKI CZAS. U źródeł akcji odwetowej
w Pawłokomie. (Wybrane fragmenty)

forum.gazeta.pl/forum/w,48782,71847478,7184
Od razu wyjaśniam, że do umieszczenia tego wątku zainspirowała mnie
wyłącznie działalność Mykoły - bezczelnego relatywisty
i historycznego oszusta.


Obserwuj wątek
  • fanka_online Re: Mat, popraw link, proszę:) 20.02.10, 21:42
   j.w.
   • mat120 Re: Mat, popraw link, proszę:) 20.02.10, 22:46
    poprawiłem

    forum.gazeta.pl/forum/w,48782,71847478,86579295,Re_Pawlokoma_fakty_i_mity.html
  • mat120 Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si 20.02.10, 22:48
   jeszcze raz ;)

   forum.gazeta.pl/forum/w,48782,71847478,71847478,Pawlokoma_fakty_i_mity.html
   • Gość: jobrave Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: *.range86-132.btcentralplus.com 20.02.10, 23:22
    Są fakty, więc dla porządku warto podać "mity", co prawda w książce Jewhena
    Misiły jest fotokopia protokołu z ekshumacji przeprowadzonego przez POLAKÓW, ale
    trzeba wziąć pod uwagę, że Misiło, choć syn polskiego żołnierza WOP, to jednak
    uważa się za Ukraińca, a jak Ukrainiec, to wiadomo, że bezczelnie kłamie,
    słusznie więc dr Konieczny, jako rzetelny badacz dziejów nie ujął tego faktu, bo
    jak można publikować banderowskie fałszerstwa. A nawet jeśli były tam kobiety i
    dzieci, to na pewno były polskie tyle, że podrzucone. No cóż Mat zarzucasz
    Ukraińcom fałszowanie historii, a jednocześnie wspierasz rodzime. A w ogóle to
    jesteś wierzący? Tu jest o tym "micie", dla wygody skopiowałem:
    Autor: tawnyroberts 16.03.09, 07:36
    Pisaliśmy już kiedyś na ten temat w wątku o Pawłokomie. W wyniku
    pobieżnej ekshumacji jednej z trzech mogił w Pawłokomie,
    przeprowadzonej w związku ze śledztwem przeciwko członkom
    oddziału "Wacława" w 1952 r., stwierdzono, że w rozkopanym grobie
    znajdowały się także zwłoki kobiet i dzieci.
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=49301&w=71622373&a=72313226
    To nie jakiś żart. Okazuje się, że ekshumacja w Pawłokomie, co
    prawda dość pobieżna i tylko jednej z trzech mogił, miała miejsce w
    1952 r. Pisze na ten temat E. Misiło w "Pawłokoma 3 III 1945 r.":
    "Która z wymienionych liczba zamordowanych jest tą rzeczywistą, brak
    co do tego całkowitej pewności. Jedynym sposobem jej weryfikacji
    mogłaby być ekshumacja szczątków ofiar, a tej, jak wiadomo, nigdy
    nie przeprowadzono. W tej sytuacji za sensacyjną można uznać
    informację, o tym, iż w dniu 9 października 1952 r., w ramach
    śledztwa prowadzonego przeciwko członkom oddziału "Wacława",
    dokonano, co prawda bardzo pobieżnej, ekshumacji z jednej z mogił. Z
    zachowanego w aktach sądowych protokołu wynika, że prokurator por.
    Radzimierski Henryk z Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie
    oraz oficer śledczy WUBP w Rzeszowie chor. Wilhelm Budziak
    dokonali "oględzin miejsca przestępstwa, a to wspólnego grobu na
    cmentarzu w Pawłokomie". Odręczny szkic dołączony do protokołu oraz
    fotografie potwierdzają, że była to jedna z trzech mogił, środkowa,
    zwana centralną, mieszcząca prawdopodobnie największą ilość
    zastrzelonych osób. Dwóch pozostałych grobów, których istnienie
    potwierdzono w czasie wizji lokalnej na cmentarzu, nie rozkopano."
    Dalej Misiło zamieszcza fragment protokołu oględzin z
    przeprowadzonej ekshumacji. Ponieważ w książce znajduje się
    fotografia całego protokołu, to część opisową przedstawię tutaj w
    całości:
    "Oględziny dały wynik następujący: cmentarz o wymiarach 100 x 80 m.
    Na cmentarzu znajdują się trzy wspólne groby. Jeden w północno-
    wschodniej części, dwa zaś w północno-zachodniej. Po rozkopaniu
    jednego z grobów w północno-zachodniej części cmentarza o wymiarach
    6 x 8 m i wysokości nad powierzchnią około 75 cm w grobie znajduje
    się większa ilość czaszek i kości ludzkich, częściowo już
    rozłożonych na skutek działania bakterii. W czaszkach znajdują się
    otwory o średnicy około 8 mm od tyłu głowy. Części przednie czaszek
    przeważnie są roztrzaskane i popękane, co daje podstawę do
    twierdzenia, że są to otwory zrobione przez pociski i że strzelane
    było w tył głowy. W grobie są złożone zwłoki niewiast i dzieci o
    czym świadczy fakt znalezienia czaszek i kości małych rozmiarów,
    oraz czaszek z długimi włosami i splecionymi warkoczami. Że w grobie
    złożone są ciała kobiet potwierdza również fakt znalezienia guzików
    od damskich bluzek. Układ kości i czaszek wskazuje na to że ciała
    ludzkie nie były układane, lecz wrzucane do grobu jedno na drugie.
    Przypuszczalnie w rozkopanym grobie znajdować się może pogrzebanych
    około osiemdziesiąt osób. Groby wskazane zostały przez miejscową
    ludność, która stwierdza, że właśnie w tych miejscach rozstrzeliwano
    ludzi i zagrzebywano ich w grobach, wykopanych uprzednio przez
    samych rozstrzelanych. Na tym protokół oględzin zakończono i po
    odczytaniu podpisano."
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=49301&w=92683768&a=92741481
    • mat120 Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si 20.02.10, 23:34
     Skoro posługujesz się cytatami z forum Tawnyrobertsa to szkoda, że
     nie byłeś konsekwentny i nie zacytowałeś również mojej wypowiedzi i
     tego co na ten temat miał do powiedzenia Tawnyrobetrs:

     forum.gazeta.pl/forum/w,49301,71622373,72471590,Re_Ekshumacja_w_Pawlokomie.html

     "Kiedyś już o tym rozmawialiśmy w jakim celu sporządzano wiele
     podobnych dokumentów w latach pięćdziesiatych. Misiło też pewnie
     o tym wie. Tylko ekshumacja rozwiałaby wszelkie wątpliwości
     i zamknęła całą sprawę. Niektóre środowiska ukraińskie /vide Jan
     czy jakieś inne Mariusze/ bardzo lubią posługiwać
     podobnymi "dokumentami" przemilczając całkowicie dla jakich celów
     były zwykle tworzone. Nawet jednak z przytoczonych przez Misiłę
     sformułowań z tego protokołu wynika, że liczba 366 osób jest
     delikatnie mówiąc dość dowolna. Nie chcę się już przy tym powoływac
     na Koniecznego, który to dość przekonywująco udowodnił."


     forum.gazeta.pl/forum/w,49301,71622373,72602371,Jeszcze_o_ekshumacji.html

     "Masz tutaj trochę racji. Sam Misiło pisze we wstępie do książki:

     "Czytając dokumenty publikowane w tej książce należy pamiętać, że
     zostały one wytworzone przez ówczesne komunistyczne instytucje
     policyjne i sądownicze. To z powodów oczywistych nakazuje ostrożność
     w traktowaniu ich jako w pełni wiarygodnego źródła historycznego.
     Odnosi się to w szczególności do protokołów przesłuchań
     aresztowanych żołnierzy AK. Znając ówczesne metody pracy oficerów
     śledczych Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego nie można wykluczyć, że
     zeznania były składane pod przymusem, w wyniku brutalnych metod
     śledztwa."

     Jednak dokumenty dotyczące tej częściowej ekshumacji wyglądają na
     wiarygodne. Oprócz cytowanego protokołu oględzin, Misiło zamieścił
     także raport oficera śledczego WUBP w Rzeszowie Wilhelma Budziaka,
     zawierający prośbę o zezwolenie na odkopanie i sfotografowanie grobu
     pomordowanych Ukraińców na cmentarzu w Pawłokomie; fotografię
     cmentarza w Pawłokomie, wykonaną podczas ekshumacji; odręczny plan
     cmentarza w Pawłokomie sporządzony przez prokuratora Henryka
     Radzimierskiego; dwa guziki, pochodzące z bluzki jednej z
     zamordowanych kobiet, znalezione w grobie. Nie zachowało się
     natomiast żadne zdjęcie rozkopanej mogiły, a przecież w tym celu
     prokurator udał się do Pawłokomy.

     Co do liczby ofiar, to na podstawie szacunków Radzimierskiego,
     dotyczących największej mogiły, można założyć, że było ich nie
     więcej niż 200, w tym także kobiety i dzieci. Ale to tylko szacunki,
     bo sprawę całkowicie może wyjaśnić jedynie kompleksowa ekshumacja. A
     tej jak wiadomo nie było... "
    • matlak2 Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si 23.02.10, 13:21
     Z.Konieczny:
     W Pawłokomie (gm. Dynów), którą we wrześniu 1939 r. zamieszkiwało 898
     Ukraińców, 273 Polaków i 9 Żydów "Ukraińcy już od 1937 r. znajdowali się pod
     silnym wpływem OUN (...) Gdy przyszli Sowieci (...) komitet ukraiński sporządził
     doniesienie do NKWD, że Polacy, którzy zakupili ziemię są osadnikami wojskowymi
     i brali udział w wojnie w 1920 r., co było wierutnym kłamstwem (...) NKWD 10
     lutego 1940 roku zesłało na Sybir 7 polskich rodzin" ("Pawłokoma - u źródeł
     akcji odwetowej" [w:] " Na rubieży" nr 80/2005).
     J.Fedak (mieszkaniec Pawłokomy, uczestnik i świadek wydarzeń:
     - Już w 1939 roku mieliśmy we wsi placówkę NKWD, coś w rodzaju ichniej szkoły.
     Jako pierwsi do łagrów i na Sybir trafili nie Polacy, a Ukraińcy: Antoni Król,
     Piotr Potoczny i inni. Ruski komandir kazał nam wybrać selradę (radę sołecką),
     prosząc, aby znaleźli się w niej ludzie mądrzy i wykształceni. Wybraliśmy,
     poszli na spotkanie i ślad po nich zaginął. W styczniu 1940 r. w takich samych
     okolicznościach zabrano w głąb Rosji 7 spośród 27 osiadłych po wojnie 1919-1920
     roku rodzin polskich kolonistów. To nie była nasza "zasługa", ale planowa akcja
     NKWD, która objęła też sąsiednie wioski. Gdy pytaliśmy sowieckiego komandira,
     gdzie nasi delegaci do selrady, odpowiadał: "Takich macie sąsiadów Polaków", a
     gdy Polacy pytali o swoich, usłyszeli - "Takich macie sąsiadów Ukraińców". Tak
     nas poróżniono, tak narastała nieufność i rodziła się nienawiść.
     Z.Konieczny:
     "W styczniu 1945 r. oddział UPA uprowadził 10 mieszkańców Pawłokomy (...)
     Rodziny uprowadzonych (...) wystosowały apel do kierownictwa UPA, aby zwolniło
     uprowadzonych, lub wskazało miejsce pochówku (...) Ukraińcy nie dali żadnej
     odpowiedzi (...) strona polska podjęła działania mające wymusić wskazanie
     miejsca pochówku (...)W nocy z 1 na 2 marca w rejonie plebanii w Dylągowej
     dokonano koncentracji oddziału poakowskiego "Wacława" (...) i członków polskiej
     samoobrony z Dynowa, Bartkówki i innych miejscowości. (...) 3 marca wczesnym
     rankiem (...) oddzielono wszystkich mężczyzn w wieku od 17 do 75 lat (...)
     wszystkie kobiety z dziećmi pod eskortą wyprowadzono ze wsi w kierunku
     Piątkowej, tam zwolniono i kazano im iść na Ukrainę. Zatrzymanych pytano, kto
     uprowadził mieszkańców Pawłokomy i gdzie są zakopane ich zwłoki? (...) Brak
     pozytywnej odpowiedzi (...) spowodował, że dowództwo akcji odwetowej podjęło
     decyzję rozstrzelania wszystkich zatrzymanych mężczyzn" ("Pawłokoma - u źródeł
     akcji odwetowej").
     Swiadkowie zbrodni (D.Radoń, J.Fedak);
     Kogo nie zabito przy kościele, ten ginął w domu i na starym cmentarzu, gdzie
     strzelano do mężczyzn, kobiet i dzieci nad wykopanymi dołami. Wśród
     pomordowanych byli też Polacy: Ignacy Potoczny z 5 synami w wieku 10-20 lat,
     Paweł Potoczny z synem i Antoni Kocyła (...) "Wacław" powiedział, że "Nareszcie
     przestało istnieć hajdamackie nasienie", a wieś kazał nazwać "Wacławówką"...
     - Mamusi nie ruszyli, bo uczepili my się nóg (...) Tych bitych brali na
     ukraiński cmentarz, położyli w dołach, a gdy zasypali ziemią, to mogiła do góry
     się podnosiła, jakby te trupy na sam koniec jeszcze życia dostały (...) Kto
     rżnął? Pawłokomscy i z drugich wsi. I partyzanty, co spod Lwowa przyszły.
     Raporty wywiadu WiN:
     - " Zorganizowane bandy otaczały Pawłokomę, chodziły po chałupach i rabowały,
     co popadło (…) zaczęto wieś niszczyć, a ludzi rozstrzeliwać (...) akcję tę
     ubezpieczał oddział por. Wacława" (Zeszyty Historyczne WiN 9/1991).Pawłokoma
     została zlikwidowana przez lwowską partyzantkę por. Wacława. Do cerkwi wpędzono
     ludność i zastrzelono" (WiN, okręg przemysko-jarosławski).
     (...) W okresie od 10 do 25 marca zlikwidowano jednostki ukraińskie we wsi
     Łubno, skąd Ukraińcy już wyjeżdżali. Zabito około 18 osób. W czasie akcji zaszły
     wypadki rabunku przez miejscowych i z okolicznych wsi (...) Partyzantka B.Ch.
     (Sęp) zlikwidowała wieś Skopów, około 150 osób, w tym kobiety i dzieci i tylko 2
     mężczyzn oraz plebanię ukraińską. W najbliższym czasie planowana jest likwidacja
     Bachowa, w porozumieniu z Sowietami. W Bachowie jest załoga 26 Sowietów, którzy
     zaproponowali Polakom likwidację wsi i rozdali broń, proponując swój współudział
     (...). Orły. Roman Kisiel (...) działacz SL od pierwszych dni sierpnia 44 ukrywa
     się, jest nieostrożny, chodzi po wsiach, a jednak nie został aresztowany.
     Obecnie prowadzi akcje pacyfikacyjne na Ukraińcach powiatu przemyskiego,
     wywołując w tym czasie niepożądany ferment. Wygląda to niejasno (...).
     ----

     • matlak2 Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si 23.02.10, 13:37
      i jeszcze jedno - sprawa uprowadzenia mieszkancow Pawłokomy:
      W 1990 roku, starający się o zgodę na postawienie ... krzyża i tabliczki na
      mogile pomordowanych Ukraińców, syn Ukraińca i Polki Jan Fedak
      (narzeczoną w 7 miesiącu ciąży zabito mu widłami i siekierą) dostał od
      mieszkanców Pawłokomy ultimatum: pokaże miejsce pochówku pomordowanych, dostanie
      zgodę. Odpowiedział wtedy tak:
      - Klnę się na Boga,że nie mogę udzielić takiej informacji, bo naprawdę nie
      wiem, co się z nimi wtedy stało. Potępiam ten zbrodniczy czyn, niezależnie od
      tego, kto go dokonał: UPA, NKWD czy jakieś inne organizacje. Jeśli to sprawka
      UPA, to mogli ich zabić pewnie gdzieś w Jawornickim Lesie, ale nie żyje żaden z
      naszych dowódców, a my, zwykli żołnierze, nie o wszystkim wiedzieliśmy. Mogła to
      zrobić nasza służba bezpieczeństwa, która wydała także wyrok śmierci na moją
      siostrę, Polkę, za to, że wyjechała do Bytomia (...). Ludzie, jeśli tak walczę
      dziś, u schyłku swojego życia, o ten pomnik dla pomordowanych, to chyba
      powiedziałbym prawdę, gdybym ją znał...
      ---
      Wielu historyków, w tym p. Konieczny, lekceważy (?) bądź świadomie nie docenia
      roli oddziału NKWD (batalionu?( stacjonującego w Sanoku, który miał ... 3
      rodzaje umundurowania. W zależności od ''potrzeb" ubierał mundury sowieckie, WP
      lub UPA. W mundurach UPA (co najmniej 12 żołnierzy)podchodził 5 marca 1945 roku
      pod Dynów, broniony przez polską kompanię, która otworzyła ogień do '' upowców".
      Siatka NKWD w tym czasie obsadzała różne instytucje, nominalnie polskie. Nikt
      dziś nie jest w stanie powiedzieć, jak było na prawdę. Oto wycinek z raportu
      wywiadu WiN, traktujący o Przemyślu (pełnych nazwisk agentów nie przytaczam, bo
      żyją ich potomkowie, Bogu ducha winni):

      " D. - kierownik stacji traktorów i maszyn rolniczych Pow. Urzędu Ziemskiego,
      dawniej ukraiński oficer (takim widziano go na zdjęciu). Włada słabo językiem
      polskim, jest na usługach NKWD. Jest poważne przypuszczenie, że to Rosjanin
      (...) A.J. – jest w kontakcie z najwyższymi władzami bezpieczeństwa w Warszawie
      (...) Pozostaje również w stałym kontakcie z władzami sowieckimi, które
      zaznajamia z terenem. Typ bardzo niebezpieczny (...) M.T. - były pracownik PUBP
      w/m, obecnie aresztowany, jest równocześnie konfidentem NKWD. Pozostawał w
      stałym kontakcie z wywiadem sowieckim, który mieścił się w Przemyśl, ul.
      Słowackiego 18 (...) W.W. – jest delegatem Rządu do spraw ewakuacji, typ bardzo
      niebezpieczny. Jest to wysłannik Rosji na powiat Przemyśl. Komuniści wystrzegają
      się jego (...)".     • mat120 Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si 24.02.10, 21:48
      matlak2 napisał:
      b]Swiadkowie zbrodni[/b] (D.Radoń, J.Fedak);

      Kilka lat temu miałem okazję być w Pawłokomie i rozmawiać z kilkoma
      jej mieszkańcami m. in. na temat p. Radonia i źródeł pobudzania
      jego wyobraźni.

      Co do rewelacji p. Fedak to trudno się wypowiadać, bowiem mają się
      one nijak do wersji A. Poticznej i innych Ukraińców, którzy
      przeżyli, a którzy potwierdzili, że kobiety i dzieci puszczono wolno.

      Wszystko to nie zmienia oczywiście faktu, że w Pawłokomie ginęli
      ludzie. Nie tylko Ukraińcy.

      Nie oznacza to, że należy akceptować wydumane bajki o liczbie ofiar
      i wyrywać to zdarzenie z historycznego kontekstu, pomijając
      całkowitym milczeniem działalność pawłokomskich nacjonalistów.
      Jeszcze przecież żyja ludzie pamiętający tamte czasy.
      W tekście wspomniano o raporcie wywiadu WIN. Ciekawe, że WIN,
      powstały zresztą całe pół roku później, nie miał większych problemów
      niż zjamowanie się badaniem wcześniejszej działalności
      poakowskich "band".
   • Gość: pysio Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: 213.25.24.* 20.02.10, 23:40
    Chciałem zaznaczyć że prof. Konieczny był swego czasu moim nauczycielem
    historii. Znam go jak zły sen. Piła niesamowita ale to dzięki niemu polubiłem
    historię. Wiem że nigdy by się nie poważył podać faktów niesprawdzonych. Jest to
    klasyczny przykład co się robi dla celów politycznych. Kaczor miał nadzieję że
    się zapisze w historii jako ten który przywrócił ukrainę Europie. A tym czasem
    wyszedł z tego zamiaru wielki chichot historii!
    • mat120 Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si 20.02.10, 23:57
     Miałem kiedyś okazję poznać dr. Koniecznego, aktualnie prezesa
     Polskiego Związku Wschodniego. Mam też w swojej bibliotece kilka
     jego pozycji.

     Warto sięgnąć po jego opracowania.

     www.zgpzw.republika.pl/


    • Gość: jobrave Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: *.range86-132.btcentralplus.com 21.02.10, 00:48
     Pysio, polubiłeś, ale się nie uczyłeś. Nie wiem Mat, kto to jest tawny roberts,
     sądzę, ze to jakaś aktoreczka porno i nie wiem co to ma do rzeczy (jakaś
     banderowska pornografia deprawująca Polaków?), ale mniejsza, o to. Kwestionujesz
     dokumenty, bo powstały w czasach komunistycznych itp. itd. więc są
     niewiarygodne, jednocześnie w innych wątkach przytaczasz (Ty i inni) dokumenty
     sporządzone przez pion śledczy NKWD, Milicję Obywatelską, peerelowskich
     prokuratorów oraz UB, tudzież Ludowe Wojsko Polskie. Bądź konsekwentny, albo
     wyjaśnij, dlaczego jedne dokumenty tych służb są wg Ciebie fałszywe, a inne
     prawdziwe? Czy chcesz powiedzieć przez to, że masz te wszystkie akta w domu i
     badasz je przy użyciu specjalistycznego sprzętu, porównujesz, drobiazgowo
     dociekasz. Dr Konieczny, zapoznaj się z jego biografią (CAŁĄ) też nie jest
     niewiarygodny, właśnie z tych powodów, z których dokument przedstawiony przez
     Misiłę uznałeś za niewiarygodny (sfałszowany). Ponadto zmieniasz temat, opisując
     cierpienia żołnierzy polskiego podziemia w katowniach UB. Nie musisz,dziadek ze
     strony mojego ojca, oraz stryj byli w NSZ i dostali KS, ale skończylo się na 10
     latach wieżienia - uwierz mi,ze sporo o tym w rodzinie mówiono i sporo o tym
     czytałem. Wracając do tematu, który -jak sam chciałeś- dotyczy tego, czy grobie
     byli mężczyźni, czy też kobiety dzieci. Konieczny twierdzi, że tylko mężczyźni,
     Misiło - że również kobiety i dzieci. I wszystko jest ok, bo Konieczny tak
     napisał. Mamy więc do czynienia z potrójnym fałszerstwem, którego dopuścili się
     komuniści na korzyść... tych, których sami zwalczali! Oto komuniści fałszują
     dokumenty, tak, żeby wyszło na to, że to Polacy... zamordowali Ukraińców, żeby
     później można było ich o to oskarżyć. Świetnie, karkołomne to, ale wiadomo, do
     czego oni byli zdolni! Misiło dysponując tym fałszywym sfałszował go jeszcze
     raz, później robiąc fotokopię "dofałszował" dodatkowo. I w sumie, to ja już nie
     wiem, czy była ta ekshumacja, czy jej nie było. Widocznie nie było, skoro
     Konieczny o niej nie wspomina. Ale dlaczego w takim razie nie ujawnił tego
     falszerstwa, skoro inne skwapliwie ujawniał. Kto jak kto, ale on by takiej
     okazji nie przepuścił. Jeśli więc masz takie mocne dowody, że zamiast ludzi,
     pochowano w Pawłokomie dwa guziki od damskiego płaszcza, to daj mi je a zrobię
     Ukraińcom taką zadymę, że się nie pozbierają. To jest obraza Narodu Polskiego,
     czy to oznacza, że Pan Prezydent RP pokłonił się w Pawłokomie dwom guzikom. Czy
     to nie są kpiny nie tylko z niego, ale z nas, POLAKÓW ?????!!!!!! Ja mówię
     zupełnie poważnie - weź opublikuj te dowody, możesz mi też je przesłać, a
     zdemaskuję tę ohydną mistyfikację. No, no, wszystkiego można było się po
     Ukraińcach spodziewać, ale żeby aż do tego byli zdolni? Polak by w życiu tak nie
     postąpił. Czekam na tę chwilę, kiedy wjadą tam buldożery i rozwalą fałszywy
     cmentarz. Per analogiam można przypuszczać, że inne cmentarze upamiętniają
     również fikcyjne ofiary, albo - co jeszcze bardziej podobne do Ukraińców -
     wyrżnęli jakieś polskie kobiety i dzieci, przebrali je w ukraińskie stroje
     ludowe i pochowali. No patrzcie ludzie, jacy my naiwni jesteśmy! Ale ta naiwność
     wynika z naszej dobroci i dlatego tak nas wszyscy napadają i oszukują. Myślę
     Mat, że jeśli kwestionuje się coś takiego, to trzeba oprzeć się na kilku
     źródłach, a nie dwóch, ze zrozumiałych względów wątpliwych.
     • Gość: jobrave Re: sprostowanie IP: *.range86-132.btcentralplus.com 21.02.10, 00:59
      Mat, przepraszam Cię, ale nie zauważyłem, że to cytat z książki Misiły, więc
      zapędziłem się z tą polemiką i zgryźliwością. Twoja wypowiedź na tamtym forum
      też przeczytałem, ale nawet jeśli ta liczba ofiar jest zawyżona o połowę. Jest
      ich po prostu mniej, ale są. Innym, którzy przeczytają ten post uprzejmie, na
      razie, proszę, żeby darowali sobie debilne wstrzyki w rodzaju, że bardziej
      ubolewam nad martwymi Ukraińcami, niż Polakami, bo ubolewam nad wszystkimi
      niewinnymi. Wracając do tematu, zastanawiam się, czy jest możliwe, żeby aż
      takiego niedopatrzenia się dopuszczono. Za niezasłużony atak przepraszam.
      • Gość: pysio Re: sprostowanie IP: 213.25.24.* 21.02.10, 07:28
       Wcale się nie dziwię że rzuciła cię żona! Z takim charakterem jaki
       reprezentujesz na tym forum ten fakt jest oczywisty i był nie do uniknięcia.
       Metody opisane jako działania mieszkańców Pawłokomy mam na myśli bezustanne
       szykany wobec ludności deklarującej polskość są identyczne jak te w okresie
       prl-u. Pod-pier-dalanie to ulubione zajęcie ukraińców. Oni zawsze mieli radochę
       z czyjegoś nieszczęścia a zwłaszcza jeżeli to był polak. Większość kapusi w
       zakładach pracy i na ubecji to ukraińcy. Widziałem nieraz dziką radość gdy
       potrafili kogoś załatwić. Prawdziwym nieszczęściem przemyślaka było sąsiedztwo
       ukraińców. Jeszcze jak był jeden to pół biedy ale większa ich liczba to
       prawdziwe nieszczęście. Ubecja zgodnie z zasadą devide et impera była obsadzana
       przez ukraińców. Dlaczego o tym piszę? Bo znając ich wredny charakter Może nie
       wrodzony ale przez swoistą mentalność bardzo łatwo przyswajany i łatwość
       podporządkowania się naciskom powoduje że ich zachowanie jest takie a nie inne.
       Jestem pewny że zadrażnienia i szykany spowodowały ten akt rozpaczy i
       sprawiedliwości. Nie jestem oblatany w szczegółach historii i dlatego takie
       materiały potwierdzają tylko to co niejasno przeczuwałem. Po prostu mam pewność
       do czego są zdolni i do czego dążą! Chciałem zaznaczyć że to co piszę dotyczy
       przemyskich ukraińców bo uważam że do takich postępków są zmuszani i
       manipulowani przez tych którym solą w oku jest status quo Europy. A kaczorowi
       najwyższy czas powiedzieć; panu już dziękujemy!!!
       • Gość: Mykola Re: sprostowanie IP: 79.139.112.* 21.02.10, 09:39
        Mykola poda dla Pysia inną specjalna wersję tej zbrodni ( choc jak
        kazdy podkresla w wypowiedzi -byla to zbrodnia nie czyn bohaterski
        ale nech dla Pysi będzie ze ta zbrodnia to czyn bohaterski AK.
        Dla mnie teleportacja wspomagająca !
        Więc ! popowiem ci Pysio bajkę A więc ! To nie Polacy lecz -
        To Ukraińcy popełnili w Pawlokomie zbiorowe samobójstwo uprzednio
        pod nadzorem Polakow kopiąc sobie nie grób lecz legowisko tak aby
        mieli wygodnie i dokladnie potem zasypane .
        Ukrińska sekta grekokatolicka z Pawłokomej niczym sekta Jonsa z
        USA postanowili przenieść się całymi rodzinami do swojego GURU
        który napewno musi byc Polakiem bo ma na imię JAŚius ( sepetlawa
        forma Jezusa ). Ponieważ bardzo się śpieszyli to poprosili
        przechodzącch obok bardzo zdolnych i potrafiących wszystko Polakow
        aby ci pomogli im w tej teleportacji blagając ich o milosierdze i
        litość podczas tej ceremoni tak aby przebigala sprawnie bez
        oporow i jak najszybciej .
        Polak zdolny ,miłosierny i wszystko potrafiący ( zwlaszcza z AK i
        o takiej chwalebnej opini jak podawali wielce cuywilizowani
        Niemcy z odniesieniem dokonwencji międzynarodowych )
        ulitował sie nad tymi blagającycmi ludźmi i przychylił sie do ich
        gorącej prośby pomagając im polaczyć się z Tym swoim GURU JAŚ-
        usiem ( dziś niektórzy badacze twierdzą ze to że chodzilo o
        Jaśiusia inaczej jasia a jak Jasia to Fasolę ,bopotem rosla w
        Pawlokomie dorodna Fasola - nadal rośnie co jest kolejnym dowodem
        potwierdzającm ta teorie )
        Tak więc nie mozna mówić tu o jakiejkolwiek zbrodni lecz
        miłosiernej i dobrodusznej pomocy Polaka z AK ( z NKWD - podobna
        pomoc bya udzielan szybko i skutecznie ) dla zbawienia wiecznego
        tych ludzi .
        Zdaniem wielu badaczy -historykow ,socjologów psychologow, ludzi
        wielkiej polskiej nauki To napewno byl wielki czyn bohaerski ze
        strony tej formacj AK bo nawet w tym ścisku potrafili w pierszej
        kolejności - bardzo kulturalnie i szlachetnie deportować kilku
        letnie dzieci oraz kobiety .
        W podobny sposob i dziś deportują dzielni i szlachetni Polacy
        swoich ziomkow min. Pana Krzysztofa Olewnika ale aby deportacja lub
        teleportacja przebiegala sprawnie i pewnie to zawinęli jeszcze w
        siatke ogrodzeniową i wsadzili do wyrzutni zwanej szambem ( nowym
        wynalazczości - trzeba koniecznie opatentować i rozpropagować w
        świecie) . I co -faktycznie teleportowali do tego stopnia ze nie
        wiedza czy ten telportowany to ten sam czy też inny jak w Cyrku
        bo Przeciez Polak Potrafi - jak w Cyrku . Ukrainiec tego napewno
        nie potrafi ale może wyuczyć sie bardzo szbko od Polaka który jest
        nauczycielem Ukraińca wraz z calą kulturą i cywilizacja zachodnią.
        To jest taka wersja Mykoly co do milosiernej pomocy Polaka dla
        Ukraińca i przecząca twierdzeniu z odniesieniem do zbrodni bo
        to tylko teleportacja lub jak ktoś woli kosmo deportacja.

        Aha taka sama teleportacja lub kosmo deportacja a byla w
        Malkowicach i innch miejscowościach ukraińskich które wyznawały
        GURU JAŚusia !
        Mysle że juz teraz Pysio lubiacy bajki zapamięta tą historie
        którą szybko przetworzy w legendęa a tą legendę w ćwierć i pół
        prawdy a to następnie w prawdę i juz bedziemy wiedzieli jak było
        naprawdę w Pawłokomie ,Malkowicach i innych siedliskach ludzi
        pierwotnych zwanych Rusinami a co najwyzej zwanymi dzis ustawowo
        etnicznymi Polakami- Łemkami ( dając im w ten sposób szansę aby
        stali sie wkońcu Polakami choć może i nie Poalakami bo w pojeciu
        Niemca Volksdjczami itp. lecz jakie to ma znaczenie w UE nie wiem
        i na to ptytanie nie odpowiem bo wiem tylko ze ma znaczenie
        prawne - i to ogrome ale tego juz nie podpowiem bo Pysio nie
        uwierzy -O! )
        Jak wam się spodoba ta bajka to o ile będziecie grzeczni opowiem
        Wam jeszcze inne podobne bajki potwierdzone przez IPN i świat nauki
        historii i archeologii polskiej z odniesieniem do pra ludów ze
        wschodu chodzących i zyjących tu na tej podkarpackiej ziemi -lecz
        pomimo ze na wymarciu nie są poddani ochronie przyrodniczej i
        gatunkowej chćby takiej jak Aborygeni w Australii !-O!
        Zaznaczam -że kto chce niech wierzy a kto nie chce to nie musi
        wierzyć - nie zmuszam i bajkę powyższą napisalem w dobrej wierze z
        osobistym nie ogólno spolecznym odczuciem ! -tak rozumiem
        teleporacj lub kosmo deportacje na tut. podkrapaciu wyznawcow Jaśu
        mina !
        • Gość: jobrave Re: sprostowanie IP: *.range86-132.btcentralplus.com 21.02.10, 13:29
         Pysio, mam taką naturę, jaką mam i już jest za późno, żeby cokolwiek z nią
         zrobić, a to kto kogo rzucił, to jest moja prywatna sprawa, powiem Ci tylko, że
         polecam celibat - przedłuża młodość i czyni życie wygodnym. Zdarza mi się
         niejednokrotnie zaatakować kogoś niesłusznie, czy nawet obrazić, szczerze nad
         tym boleję i...znów atakuję i obrażam. Nie czynię tego z jakiegoś wyrachowania,
         po prostu taki temperament. Nie przeczytałem dokładnie postów Mata, co raczej
         rzadko mi się zdarza, niewłaściwie zrozumiałem i stąd wziął się niesłuszny atak.
         Faktem jest, że w takich sytuacjach, mam tu na myśli skutki wszelkiego rodzaju
         wojen, okupacji, czy konfliktów narodowościowych ich strony mają tendencję do
         zwiększania liczby własnych ofiar po własnej stronie, a zmniejszania po
         przeciwnej. Żydzi np. też zawyżali liczbę ofiar Holokaustu, aż wreszcie
         niezależni historycy zrobili z tym porządek i okazało się, że tych ofiar było
         nieporównanie mniej. Ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, daltego z dystansem
         podchodzę, do różnych rewelacji tzw. narodowych historyków, po jednej i po
         drugiej stronie. I oto mamy sytuację Konieczny twierdzi, że w Pawłokomie
         pochowano jedynie rozstrzelanych upowców, a Misiło twierdzi, że kobiety i
         dzieci. Obaj przytaczają dowody, które mają potwierdzać, że ich tezy. Oczywiste
         jest w sytuacji, że Polacy będą wierzyć Koniecznemu, a Ukraińcy Misile. W tej
         sytuacji istnieje konieczność sięgnięcia do innych źródeł, w tym przypadku do
         tych, które pochodzą z polskich środowisk kresowych, czyli środowisk, które
         trudno posądzić o sympatię do UPA, czy Ukraińców w ogóle. Tu podaję link, do
         polemiki z E. Misiło, w sprawie Pawłokomy, uważny czytelnik zwróci uwagę, że
         zbrodnia pawłokomska nie jest kwestionowana (chyba, że polscy kresowiacy, to
         również banderowcy)www.lwow.com.pl/pawlokoma.html. Historyk E. Misiło,
         jest bardzo popularny w kręgach mniejszości ukraińskiej w Polsce, jest autorem
         wielu pozycji miłych oczom i uszom Ukraińców. Miłych, bo zaniża liczbę ofiar
         zbrodni UPA, twierdząc, że było ich nie więcej niż 35 tysięcy, choć większość
         historyków ukriańskich nie kwstrionuje liczby 60 - 80 tys. Sporo pisze o akcji
         "Wisła" i choć jest bardzo pedantyczny jeśli chodzi o różne załączniki w postaci
         dokumentów, to "zapomina" o pewnych istotnych i niezbyt chwalebnych szczegółach,
         otóż w planach akcji "Wisła" aktywnie uczestniczyli Ukraińcy, a nawet upowcy np.
         pochodzący z Komańczy Ostap Steca, który w latach 1918-19 walczył przeciw
         Polakom o Galicję Wschodnią jako żołnierz Ukraińskiej Galicyjskiej Armii. Po
         przegranej Ukraińców znalazł się w ZSRR i został zawodowym oficerem Armii
         Czerwonej. W 1944 został oddelegowany przez Kreml do Ludowego Wojska Polskiego i
         w stopniu generała brygady pełnił do 1948 funkcję szefa Sztabu Generalnego LWP.
         To właśnie gen. Steca był współautorem większości dokumentów opracowanych przez
         Sztab Generalny LWP w związku akcją “Wisła”,on był pomysłodawcą deportacji
         Ukraińców i Łemków na Ziemie Zachodnie, twierdząc, że “w przyszłości nie można
         liczyć na lojalność tej ludności względem państwa”. Kolejny, to Jarosław
         Hamiwka, syn grekokatolickiego księdza, absolwent ukraińskiego gimnazjum w
         Przemyślu działacz Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów . Podczas akcji
         “Wisła”, zgłosił się sam do oddziałów Grupy Operacyjnej “Wisła” i "ujawnił
         strukturę OUN i UPA, pseudonimy kadry dowódczej, szyfry, lokalizację
         kilkudziesięciu bunkrów upowskich, przyczyniając się w znacznej mierze do
         dezorganizacji struktur, a następnie do rozbicia podziemia ukraińskiego, do
         śmierci i aresztowania wielu upowców; występował także jako świadek oskarżenia w
         ich procesach. Innym Ukraińcem na usługach PRL-u był “Jara”, którego informacje
         pozwoliły na wybicie 26-osobowej sotni “Łastiwki” oraz aresztowanie 30 innych
         Ukraińców. Ostatnimi czasy weryfikowana jest również liczba osób, które zmarły w
         sowieckich łagrach Sybiracy mówią o 100 nawet 300 tysiącach, a IPN, który trudno
         posądzić o pro-sowieckość twierdzi, że 18-23 tysiące. Dopóki tą sprawą nie zajmą
         się wspólnie historycy polscy i ukraińscy, dopóty będzie istnieć pole do nadużyć
         i manipulacji, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie.
         Pysio, podpi.erdalacze są wszędzie mnie np. zawsze podpie...li Polacy i robią
         to do dziś, a żaden Ukrainiec mi tego nie zrobił, chociaż mógł. Czy na tej
         podstawie mam prawo twierdzić, że wszyscy Polacy, to kapusie, a żaden Ukrainiec
         nigdy nikogo nie zakapował? Czy plolski kapuś jest lepszy od ukraińskiego,
         czeskiego,lub szwedzkiego? Pomyśl.
         • Gość: Mykola Re: sprostowanie IP: 79.139.112.* 21.02.10, 14:38
          Pysio nie myslichoć wydaje mu sie że mysli -ale tylko sie tak
          wydaje.
          Bo jakby myslał to potwierdził by to co pisze Jobravo i Mykola że
          bandyci ,rabusie i kapusie sa w kazdymspołeczeństwie i kazdym
          narodzie jak polskim tak i ukraińskim i innychnacjach też !
          Mykola zawsze podkreslal że dana postać -osoba to jednemu
          bohater zaś drugiemu zwykły bandyta. Takie relacje są z odniesienim
          pomiedzy nacjami nie tylko polską i ukraińska - ale innymi również -
          nawet w religiach ( w jednej religii jest świety a drugiej zbir i
          bandyta )
          Czyż - nie prawda Panie Pysio ?( a worki przeciw powodziowe ty
          juz na piasek przygotował . Bo jak narazie durnota tylko w twojej
          glowie jest przygotowywana i sie tam tęgo trzyma ?)
        • Gość: vlad Re: sprostowanie IP: 208.53.138.* 21.02.10, 14:30
         Widzę bandersynu że spodobał ci się styl mojego wpisu z innego wątku:

         forum.gazeta.pl/forum/w,165,107334651,107526092,Re_Do_Pysia_iLechowskiego.html
         • Gość: pysio Re: sprostowanie IP: 213.25.24.* 21.02.10, 16:27
          W tym wpisie chodzi o to że to ukraińcy zamieszkali w pawłokomie ściągnęli na
          siebie bicz boży. Co do kobiet i dzieci to też można wyjaśnić. W upa były
          niestety kobiety i dzieci a to ze tam mogą być ich szkielety wydaje się bardzo
          prawdopodobne. Dzieci jak to dzieci biorą przykład z rodziców a wychowywane w
          anty polskiej atmosferze mogły zachować się prowokująco. Jestem zdecydowanym
          przeciwnikiem masowej odpowiedzialności ale prawa wojny są takie jakie są i
          kazde państwo będące w stanie wojny aby przestraszyć resztę i nie dopuścić do
          jeszcze większego rozlewu krwi stosuje metodę zbiorowej odpowiedzialności. W
          zycie ta metoda weszła już w starożytności i cały czas jest ulepszana. \obecni
          terroryści\. Kto ten incydent wykorzystuje propagandowo? Obie strony mając
          nadzieję na osiągnięcie bieżących celów. Uważam to za krótkowzroczne i
          manipulatorskie. Gęby można im zamknąć jedynie przez rzetelne badanie a przede
          wszystkim przez ekshumację. Obie strony robią do nas oko bo prawda może być
          nieprzyjemna.
          • Gość: jobrave Re: sprostowanie IP: *.range86-132.btcentralplus.com 21.02.10, 16:38
           Dokładnie tak samo banderowcy usprawiedliwiają swoje zbrodnie. Poza tym nie wiem
           jak inni, ale ja uważam, że trochę przesadziłeś z tym, że dzieci również
           należały do UPA. Może banderowcy też w takim razie sądzili, że polskie dzieci i
           kobiety należą do AK i NSZ? Ciekaw jestem czy są na tym forum jakieś granice
           absurdu?
           • Gość: pysio Re: sprostowanie IP: 213.25.24.* 21.02.10, 17:06
            Warszawskie dzieci , pójdziemy w bój...
            Na każdej wojnie są dzieci i nie jest to absurd. A pawłokomę nie uważam za mord
            lecz akcję dyscyplinującą wroga. Moim zdaniem i tak długo trwało zanim doszło do
            wystawienia rachunku za działalność przeciw krajowi którego byli obywatelami i
            dokonywali aktów gwałtu na obywatelach tego samego państwa! Jeśli to trudno
            zrozumieć to po argumenty trzeba się udać do jakiejś lecznicy!
            Absurdem jest to że ty z uporem godnym lepszej sprawy masz przekonanie że upa
            waczyła z AK czy NSZ. Nie! Te gnoje ich unikali jak ognia bo wiedzieli że mają
            broń i trzeba będzie walczyć gdy tymczasem ich celem było sadystyczne mordowanie
            bezbronnych, grabież, palenie i gwałty. Popatrz na ich meldunki. Sam je
            przytoczyłeś. Czy tam jest rozkaz o rozgromieniu AK. Tam wyrażnie pisze żeby
            obserwować i donosić czy nie ma ich w pobliżu by zapewnić sadystom z tryzubem na
            czapkach bezpieczne i owocne mordowanie ludności cywilnej.
            • Gość: XXX Re: sprostowanie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.02.10, 17:41
             A gzie UPA mogła z NSZ walczyć? Bo ta druga organizacja za bardzo wyrywna do
             walki nie była.
      • mat120 Re: sprostowanie 22.02.10, 00:06
       Ekshumacji w Pawłokomie, (jeśli w ogóle była) dokonano w 1952r. nie
       bez powodu. Tą okazją był proces członków oddziału Wacława
       i potrzeba znalezienia na nich "haków". O mozliwościach
       preparowania "dowodów" przez ówczesnych prokuratorów nie ma chyba
       potrzeby nikogo przekonywać. Dwa guziki i lakoniczny opis to trochę
       mało by przesądzić los ukraińskich kobiet i dzieci. Zastanawiajace,
       że oprócz zdjęcia cmentarza brak innych jak chociażby ujęcia zwłok
       złożonych w rozkopanej mogile. Zastanawia również to, że informacja
       o ekshumacji pochodzi wyłącznie z akt UB. Nie są znane relacje
       mieszkańców, którzy by ten fakt potwierdzili. Sam Wacław nigdy za
       wydarzenia z początku marca 1945r.nie został skazany. Trudno
       przypuszczac aby władze komunistyczne przepuściły taką okazję jak
       rzekome 366 jego ofiar.
       Ja nie kwestionuję samego wydarzenia. Nie widzę natomiast powodu
       tolerowania oczywistych fałszerstw jakie nagromadzono wokół tej
       sprawy, które w imię nie wiadomo czego usankcjonował L. Kaczyński
       udziałem w uroczystym odsłonięciu pomnika dokumentującego ten fałsz.
       Co do losu pawłokomskich kobiet i dzieci to świadectwo polskich
       uczestników tego zdarzenia potwierdza też A.Poticzna, ukraińska
       autorka książki o Pawłokomie.
       Reasumując mitem jest:
       - liczba 366 ofiar,
       - udział Wacława i jego żołnierzy w egzekucji,
       - obarczanie odpowiedzialnością AK za te wydarzenia,
       Nie ulega natomiast wątpliwości, że nacjonaliści pawłokomscy
       solidnie zapracowali na los jaki spotkał Pawłokomę 3 marca 1945r.
       G. Motyka w jednej ze swoich prac stwierdził wręcz, że zapewne nigdy
       nie doszłoby do polskich akcji odwetowych gdyby nie wcześniejsza
       działalność OUN-UPA.

       Sprawą otwartą pozostaje czy wśród ofiar były dzieci. Tego bez
       ekshumacji ustalić się nie da.

  • Gość: Jingo To okropne IP: *.dynamic.gprs.plus.pl 21.02.10, 17:58
   Nie rozumiem, jak można, jak można. Żądam przeniesienia Przemyśla
   do Hiszpanii, tam jest prawdziwa Galicja. A tak zmuszani
   jesteśmy do oddychania tym samym powietrzem co na Wschodzie,
   nawet nasz śnieg pada i u nich, a jak świeci słońce to też i u
   nich. To niesprawiedliwe. Śledzę pogodę od lat i sądzę, że ktoś
   nas ignoruje, ktoś nie słucha nas, a przecież to my mamy rację.
   Nawet jakiś niedźwiedź ze Wschodu wdarł się na nasze terytorium i
   nam bruździ. Po co mu zaistalowano jakieś urządzenie na szyi?
   Wiecie? To skandal, żeby obce zwierzę od Arłamowa do Chorzowa
   zbierało informacje o naszych terenach. Dane winny zostać
   utajnione. Co we Wrocławiu zrobiono z nimi? Coś mi się wydaje że
   niedźwiedź był w Cisowej i zebrał dane, ukryte przed satelitami
   od czasu końca wojny. Nie można do tego dopuścić. W pewnym
   instytucie, nie powiem gdzie, opracowano test na określanie
   narodowości, nikt się teraz nie ukryje. Nie wystarczy mieć
   nazwisko na -ski -cki, test wykryje wroga bez przeszkód. Podam
   wkrótce link, gdzie będzie można zakupić ten test. Stale na forum
   pojawiają się jacyś dziwni ludzie, obrażają nas, czynią
   prowokacje, takim osobom mówimy NIE. Z uwagi na istnienie
   określonych sił, zastanawiam się czy pisać wprost, no bo jak
   można ufać ludziom którzy mieszkają nad morzem ...(nie wymienię
   jakim, bo mnie uznają za rasistę). Nie rozumiem, że można tak
   mieszkać.
   • Gość: Tak Tak Re: To okropne IP: 79.139.112.* 21.02.10, 19:37
    Tak Tak w AK byly dzici okrutnie mordowane przez Niemcow w
    Powstaniu warszawskim ( piosenka Warszawskie dzieci idziemy w
    bój ...)ale te dzieci mialy po kilkanascie lat i z powodzeniem
    strzelali do Niemcow bedąc groźniejszymi od doroslych (
    determinacja i brak poczucia rzeczywistości ) lecz o ile widaomo to
    w Pawłokomie i Malkowicach pomordowano dzieci w wieku 3 ch lat wraz
    z ich matkami a dziecko w wieku trzech lat nie moglo nosić karabinu
    i strzelac choć jak to uzasadniają niektórzy historycy i
    filozofowie polscy to dziecko mogło chowac sie razem z UPA przed
    bandytyzmem innych bandytow więc tez było w UPA i wśrod UPA którego
    akurat tam nie było i należało go zamordowac profilaktycznie jak by
    było z UPA . Tak tutaj niektórzy rozumuja . Tak ostatnio adwokaci
    polskich zbrodniarzy z Wojska Polskieo motywowali mordestwo -
    ludobujstwo w Afgamnistanie w wyniku którego zgineli kobiety i
    dzieci Talibow.
    Tu Polak doskonale potrafil i to dzisiaj ioe dawno - na obcej nie
    wlasnej ziemi - O Polak POTRAFI - no nie ? chłopcy i dziewczeta
    zwlaszcza na obcej ziemi !
    Przeciez te dzieci napewno mogly urosnać i zabijać choc nie napeno
    Polakow więc profilaktycznie Polacy słusznie ich pozabijali aby w
    przyszłości nie byli terrorystami . czyli bandyta jest bohateram a
    ofira -bandyta choc potencjalnym . Tak ta interpretacje zrozumialem-
    Ciekawa interpretacja w wydaniu polskim ( czyli profilaktyka
    ludobojcza -wskazana - tylko co im zawinili Arabowie tak jak co im
    zawinili ci z Malkowic i Pawlokomej lub Łemkowie Bojkowie i austro
    wegrzy skoro Oni z Podkarpacia a nie z Wołynia i z Wołyniem nie
    mieli nic wspólnego ) - O!
    • Gość: pysio Re: To okropne IP: *.alfaks.com 21.02.10, 20:02
     A ty mykoła skąd wiesz kto tam został zamordowany. Czyżbyś miał wizje czy był
     przy tym.
     • Gość: Mykoła Re: To okropne IP: 79.139.112.* 21.02.10, 20:07
      Takm jest tablica i wypisane kto i ile mial lat zostal
      zamordownym
      Ale drogi Pysio -polecam ci wpis na tym forum Pani Basi o
      Polakach w Czechach ( min. Pradze) - potem mozemy pogadac o
      starych Polakach .Jak polak z polakiem lub jak Kresowiec z Lemkiem
      Bojkiem Austro węgrem lub jak Europejczyk z Europejczykiem -masz
      prawo wyboru !
      Widzuisz to juz Mykola nie sam pisze o tam aby nie wyglądac
      drzazgi w oku brata swojego lecz spojrzec na klodę w swoim oku !
      • Gość: vlad Re: To okropne IP: *.pl 21.02.10, 20:39
       Dzieci w Pawłokomie zginęły. To przykre i smutne. To nie powinno było się
       zdazyć. Polskie dzieci też wcześniej ginęły z rąk banderowców. Z tym ze dzieci w
       Pawłokomie, Małkowicach czy Terce ginęły od strzału pistoletem. Polskie dzieci
       były nabijane na sztachety, rzucane żywcem do ognia, rozrywane lub ćwiartowane
       na kawałkie przed śmiercią.
       Te które zginęły od kuli karabinowej miały szczęście. Ukraińskich dzieci które
       zginęły w polskich akcjach odwetowych było moze kilkadziesiąt. Polskich dzieci
       które zamęczono z bestialstwem trudnym do opisania były TYSIĄCE !!! Mówicie
       (tzn. nacjonaliści ukraińscy) Pawłokoma, Małkowice, Terka itd. Na jedną
       ukraińską wieś można wymienić sto polskich. Mówicie ze Polacy zastrzelili iluś
       Ukraińców. A ja mówię że na jednego Ukraińca przypada stu

       zamorodowanych Polaków. Często zamęczonych w nieludzi sposób. Każdy uczciwy i
       normalny człowiek o tym wie. Wiedzą o

       tym też ukraińscy bandyci ale zgodnie z tezą swego nauczyciela Goebbelsa (i
       towarzysza broni - dlatego Niemcy na Polaków mówili Banditen a na swych
       pomagierów Ukraińców Partiziren) wychodzą z założenia że kłamstwo powtarzane
       tysiąc razy staje się prawdą. Zanim obłudniku zaczniesz mówić o dzieciach z
       Pawłokomy to popatrz sobie co
       robiliście z polskimi dziećmi. A moze nie musisz patrzeć bo sam byłes przy tym?
       host-a.net/komandir/ - ooo...Ukrainiec, ten to dopiero potrafi ....

       • Gość: Mykola Re: To okropne IP: 79.139.112.* 22.02.10, 08:59
        Panie Vlad Mykola swoje a pan znowu swoje ( podobnie jak inni)
        Mykola powtarza i powtarzal bedzie że ze zbrodniami na Wołyniu to
        Łemkowie Bojkowie i jak to okreslam Austro wwę grzy niie mieli nic
        wspólnego . Potraktowano ich jednak tak ( nadal pan tak traktuje )
        jakby to Łemkowie i ojkowie dokonywali tych bestialskich i
        okrutnych mrderstw.
        To tak jak z murzynem ktorego trzeba zamordwać nie dlatego że
        pochodzi z innego plemienia i nie ma nic wspólnego z ludożercami a
        tylko dlatego że jest czarnym . Tutaj chodzilo i nadal chodzi o
        prowokacje wobec Ukraińcow - Rusinów tlumacząc że słusznie ich
        tutaj na podkarpaciu mordowano bo Ukrańcy na Wolyniu ( pare set
        kilometow od podkarpacia ) mordowali Polakow.
        Na tej samej zasadzie mozna mordowac wszystkich Polajków a Anglii
        lub Irlandii bo tam Polacy zamordowali i na dokladke zgwalcili
        kobietę itd.
        Zbrodna jest zbrodnią i trzeba rozliczyć zbrodniarza nie zaś całą
        nacje . Zbrodzniarze byli w AK i zbrodniarze byli w UPA . O tym
        Mykola caly czas pisze i trzeba sie z tym pogodzić .
        Bandyta byl i pozosaje bandytą -bez wzgledu na jego nację . To
        udowadnia Mykola i z tym cięzko sie wam pogodzic .
        To że jeden brat morduje to nie znaczy że trzeba zamordować w
        nienawiści innego brata czlowieka spokojnego i przyjacielskiego
        wobec nawet samych siepaczy ( tak jak to było z Łemkami i Bojkami
        na tut. terenie ) O to chodzi dla Mykoły nie zaś czynienie z
        kazdego Uraińca bandyty zaś z każdego Polaka ( zwlaszcza AK )
        bohatera narodowego choć byl zwykym bandytą mordującym dzieci ( nie
        ważne w jaki sposób- bo efekt ten sam jak w malkowicasch czy
        Pawlokomie oraz jak Pan jeszcze podpowiada że w Terce itd . choc w
        przykladach odnoszę się jedynie do tut. terenu)
        Sanujmy sie i mysmy o wzaemnym ludzkim wspólegzystowaniu
        nacechowanym zyczliwościa ,przyjacielstwem ,ekonomią raz
        zrozumieniem NIE ZAŚ nieustanną nienawścia i podsycaniem do tej
        nienawiści .
        Tam na Ukrainie maja swoich bohaterow i swoje problemy zaś tutaj w
        polsce mamy swoich bohaterow i swoje - bardzo poważne problemy )
        choćby z wyjaśniniem zbrodni popelnianych dzisiaj przez Polakow -
        jak z Panem Olewnikiem ,Papałą nawet w Afganistanie itd)
        Niczym będziesz karcił brata swojego -spójrz na siebie i swoje
        zachowanie czy aby nie karcić wpierw samego siebie !
        • Gość: pysio Re: To okropne IP: 213.25.24.* 22.02.10, 09:18
         vlad - mykoła ma rację że bojkowie z Wołyniem nie mają wiele wspólnego. Ich
         bandycka działalność to głównie Karpaty i Bieszczady. Tylko on o tym
         "zapomniał". Jeśli chodzi o rusinów to jest już szersze pojęcie i można z całą
         pewnością mówić o mordach wołyńskich.Na marginesie podkreślam że nie wszyscy
         mordowali i to jest niebywale chwalebne dla tego narodu.Ale za to wszyscy jak
         jeden mąż nienawidzili Polaków. Jeden Papała wystarczy aby te mordy ludobójcze
         usprawiedliwić. Ciekawi mnie jedna rzecz? Skąd mykoła wiedział że zostanie
         zamordowany Papała i wymierzał sprawiedliwość prewncyjnie ponad 60 lat temu?
         Pytanie podstawowe do mykoły! Co ma piernik do wiatraka?
         • lechowski51 Re: To okropne 22.02.10, 09:24
          Pysio!.Bardzo Cie prosze nie reaguj na posty banderasa mykoly.Odpisujac na jego
          brednie stajesz sie partnerem dp gloszenia jego idiotyzmow ktore wlali mu do
          glowy OUN-wcy z Kanady i USA
          • Gość: Mykola Re: To okropne IP: 79.139.112.* 22.02.10, 11:46
           Pysio i lechowski !
           Niemoralny jest ktoś kto nie przestrzega przkazań Bozych !
           Przypomnijcie sobie co te [przykazania mowia - jak trzeba to
           dopiszę inne choc nie jestem Panem Bogiem ale szanujcie i kochajcie
           Brata swego Ukraińca wam miłego jak siebie samego i to juz wytarczy-
           nic wiecej -Bardzo Proszę !
           Mykola - jeszcze raz PROSI - szanujmy się nawzajem i jednajmy sie
           jak poak z Polakiem lub Rusin- Polak z Wolyniakiem Kresowym
           Polakiem -PLIS - OK !
        • Gość: vlad Re: To okropne IP: 208.53.138.* 22.02.10, 11:55
         Panie Mykoła. Pańska obłuda jest wręcz demoniczna. Ale kursy demagogii i
         manipulacji które przeszedł Pan zapewne w USA lub Kanadzie nie pomogą Panu w
         zakłamywaniu i przeinaczaniu historii. Jeżeli Wołyń jest dla Pana zbyt daleko od
         tzw. Zakierzonii (jak to wy nazywacie południowo-wschodnią Polskę) to chciałbym
         zapytać jaką
         działalnością na tych terenach zajmowali się np Stiach, Zalizniak, Orest czy
         Jastrub. Pojednaniem polsko-ukraińskim? Kto zabijał Polaków w takich wsiach jak
         Krowica, Rudka, Brusno, Żmijowiska czy dziesiątkach innych (i to przed
         wydarzeniami w Pawłokomie)? Kosmici? I niechże Pan wreszcie przestanie do
         ludobójstwa mieszać
         kryminalne sprawy Olewnika i Papały bo to zakrawa na kpiny. Jeśli już chce Pan
         zajmować się współczesnymi morderstwami to niech Pan lepiej wyjaśni z czyich rąk
         i dlaczego został zamordowany we Lwowie w 1999 profesor Witalij Maskowskij -
         historyk zajmujący się zbrodniami ukraińskich nacjonalistów. A to że Polacy są
         Afganistanie
         to wynik głupoty polskich polityków. Tych samych zresztą którzy nie chcą w
         parlamencie potępić upowskich zbrodniarzy i w imię pojednania nie chcą pamiętać
         o Polakach pomordowanych na byłych kresach. Więc na głupocie tychże cymbałów
         zasiadających w najwyższych władzach to my Polacy tracimy a wy Ukraińcy korzystacie.
         Mówi Pan, że nie ważne w jaki sposób mordowano. No cóż, myślę że najlepiej
         byłoby zapytać tych nieszczęśników którzy w męczarniach umierali przez wiele
         godzin a nawet dni a jeżeli jest Pan dobrym człowiekiem to kiedyś pewnie spotka
         się Pan z nimi.
         I jak można na tak prostackiej i bezczelnej demagogii którą Pan uprawia budować
         pojednanie polsko-ukraińskie?
         • Gość: Mykola Re: To okropne IP: 79.139.112.* 22.02.10, 13:16
          Panie Vlad - to jak rozumiem według pana pacyfistycznych teorii
          Polacy z Ukraińcami nadl maja się mordowac i to w spoób bestialski
          oraz zwyrodniały tak jak było tutaj po wojnie ?
          Tak Pana i innych popleczników Pana odbieram .
          Czyli wy Polacy nas Rusinow ( jak za IIRP - pacyfikować
          pozbawiać wszelkich praw obywatelskich kulturalnych
          religijnych ,zamykać w obozach koncentracyjnych itp ) My Ukraińcy
          Ruisini potem przy nadarzającej sie okazji brac odwet - i to
          krwawy oraz mscic się za doznane ( bez sprzecznie ) krzywdy .
          WIDZĘ ŻE O TO WAM CHODZI - O ZWYKŁY ZWYRODNIAŁY BANDYTYZM wbrew do
          mojej osobyy oraz kilku jeszcze innych osób tlumaczących wam co to
          jest przebazcenie pojednanie i dobro sasiedzkie . zapewniam pana że
          na tym judzeniu i nienawiści najwięcej cierpia ludzie miszkajacy
          przy granicy - i to w nich uderza nie zaś tych z krakowa
          Warszaw ,Kanady czy USA . czyli Tu modować Ukraińcow to tam niech
          sobie morduja Polakow - ofaiary muszą być aby potem te trupy
          odgrzebywać . TAK WAS od samego początku pojmuje .
          Zawsze podkreslalemi podkreslać bedę że Bandyci zwyrodnialcy szuje
          itd zawsze byli i są w kazdym narodzie lub roznych formacjach - nie
          ważne czy koscielnych czy też swieckich. Byli Bandyci w UPA ale
          byli eż AK . tak samo jedni jak i drudzy mordowali kobiety i dzieci
          jak dzisiaj morduja w Afganistanie - co Pan sam podkreśla że jest
          to wynik głupoty polskich politykow . A wtedy czyj to był wynik -
          głupoty wobec eksterminacji Ukraińcow . Takich samych poliytykow -
          i tuaj pan sam dal sobie odpowiedź. Wię cszanowny panie zamiast za
          mordowanie ( lub zapedy o takim charakterze oraz pogladach ) weż
          sie Pan za przygotowywanie worków z pisakiem przeciw powodziowych .
          Bo tu istnieje powaźniejsze zagrożenie dla Polski niźli Ukraińcy
          handlujący na bazarze i nie rozprawiający o odwecie na Polakach -
          choć też maja do tego prawo - OKO za OKO Ząb za ZąB - Pytam - PO CO
          i komu to już potrzebne ( może Panu - innym jak pan oraz jeszcze
          komuś potrzebne Natomiast dla Mykoły napewno NIE) ?
          Na forum od samego początku nawołuję do pojednaia ,zroumienia
          tragizmu sytuacji jaki zaistnial w okresie II RP po wojnie oraz w
          końcu wypracowania wspólnej polityki wobec nie tylko wzajemnie
          sąsiadujących państw ale wobec prawdy historycznej i nie
          jednostronnie naswietlanej faktow oraz podczas gdy jednego bandytę
          nazywa sie bohaterem a innego choćby dzialał z takich samych
          pobudek nazywa sie zbrodniarzem.
          Pytanie a dlaczego Litwini maja Pilsudzkiego -ich rodaka za
          zdrajcę AK za bandytow ( jak Niemiec ) .jakoś coś o tej Litwie
          cjicho i o Wilnie ani mru mru ze to przeciez odwieczne polskie
          misto . Co tutaj macie w gebie wode -czy jak ?
          jak rozliczać to wszystkich nie wybiurczoo wskazując Rusinow (
          Łemkw Bojkow jako bandytow a to ich tutaj okrutnie mordowano w
          skali 8 zamordowanych Rusinow do 1-go zamordowanego Polaka )
          Bandyci i zbrodniarze są w kazdym narodzie a jak okrutnie potrafia
          miordować a potem manipulować faktami oraz dowodami to pokazuje
          sprawa pana krzysztofa olewnika - typowy przklad że Mykola mowi
          prawde - poprostu nie klamie i nie przekreca - nagina fakty jak
          czynią to jego oponenci ( min Pan ) krzycząc potem że to nie Mykoła
          lecz Oni mowili jak Mykola zaś Mykola mowił to co oni mowili .
          POLAK POTRAFI - Wy jesteście tegoprzykladem na tym forum . Więc
          polecalem Wam odsnieżanie ale Pan Bóg pomógl biednej Polsce dając
          odwilż to teraz polecam pogotowie nie tylko umysłowe ale przeciw
          powodziowe. POJĄŁ- PAN czy jeszcze trzeba coś do tego dodac - kto
          jak i kogo mordowal ( za co - bo czasem za
          pierzynę,poduszkę ,walonki czy hustkę z głowy . Jeszce zyją co
          widzieli na wlasne oczy rzeź w Pawlokomie i Malkowicach - zapytać
          to powiedzą kto kogo i za co mordowal min.kobiety i dzieci )
          MOTTO
          Niemoralny jest ktoś kto bandytę ma za bohatera a innego
          takiego samego bandytę tylko za bandytę nie zaś za bohatera.

          Jednemu Bandyta -drugiemu Bohater -O!
          PONIAŁ!
  • Gość: KO kto wiatr sieje IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.02.10, 12:50
   Ale gdyby się jednak okazało, że tej egzekucji dokonali Polacy,
   niech już lepiej ich krewni zaczną używać przy stosunku kondoma. Nie
   ma takiej miary w naszej kulturze żeby czynić podobnie.
   • Gość: pysio Re: kto wiatr sieje IP: 213.25.24.* 22.02.10, 14:58
    Ta cała diaspora ukraińska to przeważnie SS, banderowcy i zwykli przestępcy
    wojenni. Jak można brać na poważnie ich "badania naukowe". Cytowanie tego czy
    powoływanie się na nich to czysta głupota. Jestem pewny że gdyby ich docisnąć to
    odszczekali by wszystko. A nawet swój koronny dowód że za jednego Polaka
    mordowano ośmiu banderowców. Gdyby to była prawda to w tym miejscu byłby step
    bezludny i nazywałby się ukraina.
    • Gość: KO Re: kto wiatr sieje IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.02.10, 17:10
     Chcesz powiedzieć, że to diaspora ukraińska na dołach śmierci
     usypała śmietnisko pod samym kościołem?. Jeśli nie masz co
     powiedzieć to po prostu zamilcz człowieku, tracisz tylko czas innych
     tym swoim "inteligentnym" podejściem i myśleniem. Zapamiętaj sobie
     nigdy więcej o tym nie pisz, pojmujesz?!
     • Gość: pysio Re: kto wiatr sieje IP: 213.25.24.* 22.02.10, 17:52
      Widocznie walnąłem w stół! Tak na marginesie to chcę wyjaśnić że najwięcej
      obrońców banderyzmu powołuje się "badania" pochodzące od tych co wiali jak
      najdalej od sprawiedliwości. Znależli tam azyl tylko dlatego że tubylcom się w
      głowie nie mieściło że można dokonać takiego ogromu zbrodni.Uważali to za
      komunistyczny wymysł.
  • fanka_online Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si 23.02.10, 13:45
   Nie ma nieważnych ofiar , bo nie ma nieważnych śmierci...każde życie jest święte
   i bezcenne i jako takie powinno być chronione, prawem i sumieniem.
   Ofiary Pawłokomy, nawet jeśli były wśród nich kobiety i dzieci, zapłaciły
   najwyższą cenę za flirt z ideologią śmierci i zagłady. Dając się uwieść
   wampirom, prędzej lub później przyjdzie złożyć ofiarę krwi i warto, aby mieli to
   na uwadze ich potomkowie oraz pozostali propagatorzy nacjonalizmu, bo szans na
   opamiętanie mamy wiele , ale życie jedno.
   • darino cudowny tekst 23.02.10, 13:54
    Jak ulał pasi do polskiego nacjonalizmu i ofiar na Wołyniu. "Flirt z ideologią
    śmierci" :)))
    "I warto, aby mieli to na uwadze ich potomkowie oraz pozostali propagatorzy
    nacjonalizmu, bo szans na opamiętanie mamy wiele , ale życie jedno".
    • fanka_online Re: cudowny tekst 23.02.10, 14:20
     Mnie również nie przekonują Twoje teksty, Darino, ale masz prawo do własnych
     wniosków, a forum GW umożliwia Ci ich publikowanie , tak samo jak mnie.
     Podtytuł Mata "kto sieje wiatr.." jest jednoznaczny i mój post utrzymany jest w
     tym samym duchu.... szacunku, ale również pokory dla życia, wymagającego
     nauczyciela, który nie promuje za pieniądze, głupotę i brak wyobraźni.
     • darino Re: cudowny tekst 23.02.10, 14:26
      Moja uwaga o Wołyniu właśnie dotyczyła "siania wiatru" ...
      • fanka_online Re: cudowny tekst 23.02.10, 14:30
       A cóż złego zrobili wołyńscy sąsiedzi Ukraińców, oprócz tego, że byli Polakami?
       • Gość: cyt Re: cudowny tekst IP: *.anonymizer.ccc.de 23.02.10, 14:40
        Ten cytat powinien Ci trochę wyjaśnić:


        My niewiniątka

        Nie ma co unosić się honorem, lepiej milczeć w pokorze.

        Ukraiński szef Służby Bezpieczeństwa, czyli człowiek prezydenta Juszczenki,
        naszego przyjaciela, otwierając muzeum ofiar totalitaryzmów w dawnym lwowskim
        więzieniu śledczym przy ul. Łąckiej, jednym tchem wymienił oprawców, którzy tym
        obiektem kolejno władali: polską policję, niemieckie gestapo i radzieckie NKWD.
        Takie przyrównanie oburzyło IPN, gorąco protestowały patriotyczne media, z
        krytycznym komentarzem pospieszył rzecznik MSZ. Oczywiście to zestawienie
        przyjemnie nie brzmi, jest w nim trochę przesady, ale nie wiele.
        Zamiast oburzać się i protestować, warto spróbować spojrzeć na to oczami
        Ukraińców, zwłaszcza tych z dawnych polskich Kresów. Dla nich II RP, w
        porównaniu z poprzednimi zaborczymi reżimami, zwłaszcza austro-węgierskim,
        oznaczała pogorszenie sytuacji narodowej pod każdym względem.
        Ukraińcy stanowili – według różnych szacunków – ok. 15 procent ludności, w
        trzech województwach mieli większość. Polska zobowiązała się w specjalnym
        traktacie (tzw. mały traktat wersalski z 1919 r.) w zamian za przyznanie tych
        ziem zapewnić ludności ukraińskiej autonomię kulturalną. Tych zobowiązań nie
        dotrzymano. Wręcz przeciwnie – od 1926 r. przyjęto kurs na budowę państwa
        wyłącznie dla Polaków i przez Polaków rządzonego. Wypędzono prawie wszystkich
        Ukraińców z funkcji kierowniczych w urzędach administracji państwowej. Zamknięto
        wszystkie publiczne szkoły średnie z ukraińskim językiem wykładowym, których za
        czasów austriackich było sporo. Zaraz potem zaczęto likwidować ukraińskie
        publiczne szkoły podstawowe. Przyjęto zasadę, że Ukraińcy zasadniczą służbę
        wojskową pełnią w pułkach na zachodzie kraju, a na ziemie wschodnie kieruje się
        poborowych ze Śląska i Wielkopolski.
        Trudno się dziwić, że po dziesięcioleciu rozczarowań wśród młodzieży ukraińskiej
        zaczął upowszechniać się nacjonalizm, w 1929 r. powstała OUN, która sięgnęła po
        terrorystyczne metody walki. Odpowiedzią była wyłącznie przemoc policyjna i
        zasada zbiorowej odpowiedzialności. Wojsko pacyfikowało wsie ukraińskie, masowo
        wymierzając chłostę, w poszukiwaniu „broni” rozbierając strzechy, mąkę mieszając
        z sadzą, cukier z solą, prześcigając się w wymyślnym niszczeniu mienia. Takich
        pacyfikacji było około tysiąca.
        2 września 1931 r. wprowadzono sądy doraźne. Do ich zniesienia w marcu 1934 r.
        zdążyły orzec 270 wyroków śmierci, ponad 200 w województwach wschodnich i
        południowych. Na szubienicach zginęło półtorej setki ukraińskich nacjonalistów.
        Inni zaludnili więzienia, w zakładach karnych przebywało od 2 do 4 tysięcy
        więźniów politycznych narodowości ukraińskiej. W 1934 r. ustanowiono w Berezie
        Kartuskiej typowy obóz koncentracyjny, osadzano w nim bez wyroku sądu, jedynie
        na podstawie decyzji administracyjnej. Co trzeci zesłany do Berezy był
        Ukraińcem. Do tego doszły pod koniec lat 30. prześladowania religijne,
        niszczenie świątyń prawosławnych na Chełmszczyźnie i Podlasiu oraz inne szykany.
        Dla Ukraińców władztwo polskie, jeśli różniło się od tych, które po nim
        przyszły, to raczej skalą, a nie rodzajem ucisku.
        • fanka_online Re: cudowny tekst 23.02.10, 14:48
         Rozumiem, że to nie jest odpowiedź na pytanie, jakie zadałam Darino, ponieważ
         nikt rozsądny nie będzie bestialsko mordował tysięcy ludzi, w tym kobiet,
         starców i dzieci w odwecie za mniej lub bardziej bezsensowną politykę państwa
         wobec tzw mniejszości.
         Idac tym tokiem rozumowania, Polacy zamieszkujący obecnie Ukrainę, powinni
         wyrżnąć swoich sąsiadów za głupotę Juszczenki, Svobodę i ograniczanie roli
         języka polskiego w liturgii koscielnej.

         Zdrowego rozsądku życzę i obiektywnego spojrzenia na fakty.
         • Gość: aSDF Re: cudowny tekst IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.02.10, 15:13
          owszem cudowny tekst bo wyszlo szydlo z worka, abo raczej wyszla fanka z worka.
          czym ty sie wlasciwie roznisz od darinka, piotrusia, wolfa ... ?
          • mat120 Re: cudowny tekst 23.02.10, 20:09
           Gość portalu: aSDF napisał(a):

           > czym ty sie wlasciwie roznisz od darinka, piotrusia, wolfa ... ?

           Nie sądzę żeby Fanka, tak jak w/w, mieszkała w bunkrze technicznym.:)


         • Gość: gość Re: cudowny tekst IP: *.anonymizer.ccc.de 23.02.10, 15:25
          Spójrzmy na fakty: czy UPA wojowało na Mazowszu? To może na Kurpiowszczyźnie :)
          • mat120 Re: cudowny tekst 23.02.10, 20:14
           Gość portalu: gość napisał(a):

           > Spójrzmy na fakty: czy UPA wojowało na Mazowszu? To może na
           Kurpiowszczyźnie :)


           To UPA wojowała?:)

         • darino albo inaczej 23.02.10, 16:00
          Idąc tym tokiem rozumowania, Polacy zamieszkujący obecnie Polskę powinni wyrżnąć
          swoich sąsiadów za głupotę Kaczyńskiego, Radio Maryja i dwuznaczną rolę Kościoła
          katolickiego w życiu publicznym.

          Zgrabne ? Nie ma to jak propaganda ...
          • fanka_online Re: albo inaczej 23.02.10, 16:41
           W ten sposób sam sobie odpowiedziałeś, Darino.
           Jak widzisz, nie można absurdów władzy centralnej topić w krwi sąsiadów zza miedzy.
       • darino jak to na Wołyniu 23.02.10, 15:56
        Ale przecież część wołyńskich sąsiadów Ukraińców była również Ukraińcami ?
        • fanka_online Re: jak to na Wołyniu 23.02.10, 16:43
         I część wołyńskich ( i nie tylko), myślących i rozsądnych Ukraińców oddała swoje
         życie w bezmyślnej, okrutnej rzezi.
        • lechowski51 Re: jak to na Wołyniu 23.02.10, 16:50
         darino pisze;
         dwuznaczną rolę Kościoła
         katolickiego w życiu publicznym.

         Zgrabne ? Nie ma to jak propaganda ...

         Jaka Ty banderasie widzisz dwuznaczna role Polskiego Kosciola Katolickiego w
         zyciu publucznym?.To ze zawsze byl z Narodem,ktory zmagal sie z komunizmem i
         faszyzmem?.To ze nie mielismy takich jak szeptycki ktory pisal listy poddancze
         do Stalina i Hitlera?.To ze polscy kaplani i siostry zakonne zamiast blogoslawic
         mordercow z UPA chronily tysiace Zydow i wspomagaly podziemna armie ktora
         walczyla z bolszewickimi i hitlerowskimi okupantami?
         • Gość: szeregowiec Rayan Re: jak to na Wołyniu IP: 79.139.112.* 23.02.10, 18:23
          To nie Mykola rzucil temat lecz ktś komu zalezy na pogorszeniu
          stosunkw polsko - ukraińskich więc zdaniem Mykola dla jakiegoś
          Bolszewika lub ich agenta , jakich tu nie brakuje - tj.tych co
          nawołuja do nienawiści i rozliczenia Ukraińcow za ich zbrodnie
          lecz nie Polakow za ich szcegolnie wmyslne zbrodnie wraz z
          poczatkiem o charakterze prowokacji i zbrodniaczych dzialaniach w
          okresie II RP Przecież wyraźnie pisze powyzej o tym jakiś gość -
          ale co to - nastała cisza - został zignorowany a nawet okrzyczany
          pro banderowecm .
          Pytam za co -za to że ujawnia prawdę .Nie wygodna olakom ale
          Prawdę . Co kraińcow za głupszych macieczy nadal za Pod ludzi tak
          jak Niemiec ma Polaka ?
          Mykola ujawnia tez prawdę że Niemiec na UPA mowił Partizanen a na
          Ak Banditen ( widać miał jakiś powód) chociaż dla Mykoly AK też
          partizanen .
          szeregowiec Rayan zna wojsko i byl w Polskim Wojsku i wojował za
          tą Polskę na froncie robot przymusowych i ciężkich na rzecz tej
          Polski a więc i dla Was ,choć jest Rusinem ijak gen Szandruk
          ostatni dowodca SS Galicjen ,kawaler orderu Virtuti Militari słuzył
          tej Polsce wiernie i nadal jest jej wienym bo jest POLAKIEM !
          Szeregowiec Rayan podobnie jak Mykola uważa że bandyci i
          zwyrodnialcy są w kazdym narodzie i nie tylko w ukrańskim ale
          równiez polskiem o czym Polacy doskonaewiedzą choc sie tego
          wypieraja ( zwlaszcza kresowiacy - prawi i sprawiedliwi rodacy) .
          Jezeli UPA partizanen to AK też Partizanen .
          Jeżeli UPA Bandyci to dla szeregowego Rayana AK też bandyci -skoro
          jedni i drudzy popełniali takie same - identycznie zbrodnie .
          Jak dzisiaj w Afganistanie - nasi chlopcy to bohaterzy czy
          Zbrodniarze -choć jeszcze nie osądzeni.
          Według Ptrokuratury Wojska Polskiego nasi Bohaterzy z Afganstanu
          dokonali zbrodni ludobjstwa więc juz nie są bohaterami lecz
          ZBRODNIARZAMI - ani Mykola ani szeregowiec Rayan tego nie wymyślil
          czego dokonali nasi bohaterscy chłopcy w Afganistanie a wczesniej w
          Pawlokomie i Małkowicach .Czy Mykola klamie ? Nie pisze zwykla
          potwierdzona dowodowo prawdę popartaprzez polskich historykow i
          prawnikow nawet z Wojska Polskiego - O!
          Tak więc jednajmy sie ,nie wypominajmy sobie wzajemnie krzywd i
          rrazem wspólnie brońmy sie przed Mosjkofilami i szpiegami neo
          bolszewickimi siejącymi ten wiatr pomiedzy Ukraińcami a Polakami (
          jak tutaj niektrzy na tym forum - nie wskaże w te lisie rude lby
          ale kazdy wie o ogo chodzi ) .
          Skad mozna wiedzieć czy ksiadz co jego dziadzia był Salomon nie
          jest agentem bolszewickim - pro moskofilem w neo wydaniu ? - Bo
          szregowiec Rayan tak go odbiera oraz dzialalność tych co niszcza
          stosunki przyjaźnii braterstwa pomiędzy Polakami i Ukraińcami ( ma
          prawo tak myslec - MA i to szcególne prawo ) ,
          Jednać nam sie trzeba nie dzielić i wojować- wzajemnie mordować
          Polaku - nigdy nie podnoś ręki na Ukraińca oraz Taliba i Ty
          Ukraińcu nigy nie Podnoś ręki na Polaka( wówczas bedziecie Herosami
          nie BANDYTAMI w ludzkim wydaniu i z ludzką nie zwierzęcą
          twarzą )
          Bracia czas na milość i wzajemne wybaczenie ,współpracę i
          pojednanie EUROPA od NAS TEGO OCZEKUJE boś my już Europejczycy - NO
          NIE ?
          Zgoda Buduje - Nie zgoda Rujnuje .
          WOLA NIEBA - JEDNAĆ sie NAM Trzeba !-O!
          • Gość: szeregowiec rayan Re: jak to na Wołyniu IP: 79.139.112.* 23.02.10, 18:25
           Aha - FOX to oznacza po angielsku LIS a więc też jest chytry i rudy
           oraz ma bolszewicką czerwona kitę.
           Nie dacie sie mu sprowokować do agresji - oto mu chodzi -O!
          • mat120 Re: jak to na Wołyniu 23.02.10, 20:02
           Gość portalu: szeregowiec Rayan napisał(a):

           Pytam za co -za to że ujawnia prawdę .Nie wygodna olakom ale
           Prawdę .

           Nie dziwię się, że Cię wyrzucili stamtąd skąd Cię wyrzucili, boś
           zwykły łgarz i hultaj. Nie ma prawa mówić o prawdzie ktoś, kto na
           swoim blogu zamieszcza fałszywe zdjęcia, "dokumentujące" rzekomo
           Wielki Głód. A kysz...
   • mat120 Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si 23.02.10, 19:44
    fanka_online napisała:
    Dając się uwieść wampirom, prędzej lub później przyjdzie złożyć
    ofiarę krwi i warto, aby mieli to na uwadze ich potomkowie oraz
    pozostali propagatorzy nacjonalizmu, bo szans na opamiętanie mamy
    wiele , ale życie jedno.

    Wampiry, choć z nieco przetrąconym grzbietem, niestety nadal
    grasują. A wampir, żeby żyć potrzebuje krwi, nie licz więc, że się
    w cudowny sposób opamiętają.:(
  • Gość: mjr. Fox drogi czytelniku tego tematu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.02.10, 17:42
   Agentura prorosyjska jest wciąż bardzo silna, i jak za dawnych
   czasów rzuca temat np. taki
   forum.gazeta.pl/forum/w,165,107610649,107610649,Pawlokoma_fakty_i_mity_czyli_kto_wiatr_sieje_.html
   a wy go łapcie. Dzięki pomocy "użytecznych idiotów" prawi następnie
   umoralniające kazania na temat zła :)
   forum.gazeta.pl/forum/w,165,107610649,107693849,Re_kto_wiatr_sieje.html

   Miłej zabawy :)

   • mat120 Re: drogi czytelniku tego tematu 23.02.10, 19:51
    Gość portalu: mjr. Fox napisał(a):
    Agentura prorosyjska jest wciąż bardzo silna, i jak za dawnych
    > czasów rzuca temat np. taki

    Śp. Wiktor Poliszczuk, prawy wołyński Ukrainiec, znienawidzony przez
    mykołowatych za pisanie o nich prawdy, taką dał receptę na bezbłędne
    rozpoznanie mykołowatego wampira;- wszystko co nie po jego myśli
    kojarzy mu się z Moskwą. Nie mylił się.
    • Gość: pysio Re: drogi czytelniku tego tematu IP: 213.25.24.* 23.02.10, 20:49
     Bereza nie była założona z myślą o ukraińcach lecz jako narzędzie do obrony
     przed bolszewizmem. Historia pokazała bezbłędnie że było to racjonalne i miało
     głęboki sens. A że było tam sporo ukraińców to wytłumaczenie jest proste;
     najwięcej agentów było pochodzenia ukraińskiego! Łatwo było ich werbować z uwagi
     na ich wrodzony antypolonizm i głoszenie haseł bez pokrycia o wolności i
     dobrobycie. Głupki dawali się nabierać i ryli pod krajem którego byli
     obywatelami. Co w takiej sytuacji władze miały zrobić? Owszem mozna było użyć
     bolszewicko-banderowskiej metody i zrobić porządek. Skoro nie postąpiono zgodnie
     z tymi kanonami to trzeba było zapłacić za to krwią niewinnych na niewyobrażalną
     skalę. To co robiono w tej materii to kropla w morzu. Przymykanie oka zawsze
     kończy się rozbestwieniem i takimi dramatami jak Wołyń czy Bieszczady. Co tu się
     dziwić że Polacy nie mieli zaufania do ukraińców. Można poszperać w historii i
     dowiedzieć się ile razy nas zdradzili. To bezustanne robienie w konia musiało
     się odbić na podejściu takim a nie innym. Zawsze znalazł się ktoś komu zależało
     aby dokuczać Polsce a to musiało wywoływać kontrakcję. Dzisiaj pomimo że ukraina
     nie jest już w granicach naszego kraju to są męty które sprzedadzą ostatnią
     koszulę byle móc szkodzić.
     • Gość: qwed pozdrawiamy rosyjskich przyjaciół IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.02.10, 21:05
      napijmy się ! :)
      • Gość: Miki Re: pozdrawiamy rosyjskich przyjaciół IP: 79.139.112.* 23.02.10, 21:33
       qwed -MA RACJĘ -trzeba napić sie - ale nie nabić ( nie mylić picie
       z biciem)
       Bracia Polacy Jednajcie się z Braćmi Ukraińcami -szanujcie i
       wspólnie brońcie przez nawałą zagrażjąca nam
       słowianom ,chrzescijanom ,przed wojnami, głodem ,smrodem ,przed
       kataklizmami i różnymi zarazami oraz szumowinami czy bandytami z
       roznych formacji zbrojnch .
       Wspólnie - razem bo w jednosci nasza siła nie we wzajemnym
       poniżaniu ,pomawianiu szkalowaniu oszukiwaniu wypominaniu ran i
       krzywd .
       Przeszło - Minęło -Niech bedzie Nowe ale To dobre nie to ZŁE !
       Czy nadal Miki ma mowić jak to mowił nasz nowy wspólny Brat z
       UE - Niemiec w czasie wojny na kodgo i dlaczego ( zgodnie z
       konwencjami miedzynarodowymi) !
       A Niemiec sie nie myli bo jest dokladnym i formalista .
       Czy lepiej juz sobie tego nie wypominac - ?
       Tak tak lepiej z pokora to ptrzyjąć i nic sobie nie wypominac -
       wstyd jak cholera !
       Myslę ze lepiej jak sie napijemy jak Brat z Bratem przy jednym
       rodzinnym stole -O!
       Polak -Ukrainec dwa Bratanki do handelku i do szklanki ( fajki i
       spirytusik a nawet gazelina i ropa)
      • Gość: MIKI Re: pozdrawiamy rosyjskich przyjaciół IP: 79.139.112.* 23.02.10, 22:00
       Faktycznie -napijmy sie nie nabijmy sie ( nie mylic picia z
       biciem )i tutaj qwad mq słuszna racje bo !
       Polak i Ukrainiec Dwa Bratanki i do handlu i do szkalnki( fajki
       spirytusik benzyneczka a może nawet i dzieweczka bo przeciez kochać
       sie trzeba )
       Po co waśnie- po co kłótnie - Bratać jednmać się i wzajemnie
       szanować oraz współpracować- handlowac ,pracowac bo ekonomia się
       liczynie nie zmarszała historia ( kto komu i za co zlo czynił)
   • fanka_online Re: Do Foxa 23.02.10, 21:32
    Projekcja, jako mechanizm obronny, czy też świadome odwracanie kota?
    • Gość: pysio Re: Do Foxa IP: 213.25.24.* 23.02.10, 22:57
     Bratać się i jednać a równocześnie zboczonym bandytom stawiać pomniki, Honorować
     medalami za zasługi i nazywać ulice już nie mówiąc o fałszowaniu historii. Oto
     myśl przewodnika ukraińca dążącego do kapitulanckiego "pojednania".Nie ma tak
     dobrze! Tych co ryją dalej jakby nic się nie stało trzeba wziąć za pysk i nie
     pozwolić na zadrażnienia i prowokacje. Oni muszą zacząć zyć po ludzku i
     normalnie a nie przeszłością. Wyciąganie upiorów i stawianie na piedestale nie
     jest krokiem pokojowym.
     • Gość: mjr. Fox Fox pozdrawiam wszystkich Rosjan ! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.10, 06:46
      Fanki też :)
  • Gość: chwilowy nie-kum Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: *.range86-182.btcentralplus.com 24.02.10, 01:05
   ... zamydlic oczy, zakrzyczec, naklamac, nalgac, pozniej klamstwo
   powtorzyc po tysiac razy - po goebbelsowsku - a potem odwrocic kota
   ogonem i postawic sie w roli ofiary a nie kata i zadac
   zadoscuczynienia - np. natepnego budynku - oddajcie, oddajcie bo my
   skrzywdzeni - my, my, my... to wlasnie ukrainska taktyka i dopoki
   mydlili oczy, ze chaca sie bratac, sprzymierzac itd. - politycy im
   pomagali, oddawali, slali pieniadze - sam nawet popieralem
   pomaranczowa rewolucje - i co z tego mamy??? Obiecali we Lwowie
   oddac budynek Polakom i co??? jest??? nie ma. Zaslaniaja sie jakimis
   procedurami, ze niby Polacy pisma nie zlozyli, nie napisali, ze
   chca... pozniej nie przedstawili zaswiadczenia, ze naprawde chca
   itd... Postawili sobie za to za ideal do nasladowania bandere -
   ludobojce, ktory smazy sie w piekkle - kata, ktory nas mordowal za
   wzor - no i co??? Pomagajcie im dalej, slijcie pieniadze bo oni
   biedni, glodni... Wiecie jaki jest jedyny pozytyw z calej tej
   ludobojczej tworczosci mykoly? To, ze przynajmniej wiemy co mysla
   ukraincy o Polakach i do czego sa zdolni w chwilach slabosci Polski -
   mysmy juz troche zapomnieli o tamtych czasach, myslelismy, ze oni
   sa bardziej cywilizowani - chcielismy sie z nimi bratac - pomagac
   im, zawierac sojusze przeciw Moskwie - i coz??? wszystko jasne. Ta
   przemozna chcec zakatowania w nastraszliwszych meczarniach, jakie
   mogly tylko wymyslec prostackie umysly, wszystkiego co polskie jest
   wciaz zywa - za to, ze rzad osadzil w Berezie konspirujacych
   ichniejszych "niepodleglosciowcow" - zamordowac polska rodzine -
   najlepiej starcow, kobiety i dzieci - najlepiej niemowlakow - a
   najlepiej cala wioske albo najlepiej 2, 100 , 1000, 10 000... a
   co?!!! przeciez zawinili bo tez jak rzad sa Polakami - ot i
   wszystko - i z czym tu mozna dyskutowac. Z banderowcami nie mozna
   dyskutowac, mozna z nimi walczyc ale nie dyskutowac - to jak z
   choroba - nie sadzisz choroby za to, ze chce Cie zabic tylko z nia
   walczysz - elimunujesz ja ale nie probujesz z nia dysktutowac - tak
   samo jest ze zborodniarzami, ktorzy nie potrafia uznac swojej zbroni
   i okazac skruche - nie ma tu mowy o postepie. Popatrzcie na Niemcy -
   uznali swoja wine - przeprosili i teraz z sasiednimi krajami
   utrzymuja poprawne stosunki - przyznali sie do winy i ludzie ich
   przeprosiny przyjeli - ale coz Niemcy sa panstwowoscia o ponad
   tysiaca lat a uraina coz... oni wciaz sa w epoce ksztaltowania sie
   panstwowosci - tak jak Polska w wiekach srednich - wciaz
   najwazniejsza dla nich sprawa jest permanentna ekspansja - o nowe
   ziemie, o nastepne ,materialne zdobycze... ten kraj potrzebuje
   jeszcze lat aby dogonic cywilizowana mentalnosc. Nie mowie, ze narod
   ukrainski jest zly sam w sobie bo nie ma takich narodow -
   genetycznie skazonych - mowie tylko tyle: dajcie Ukrainie spokoj,
   nie probojcie pomagac na sile - oni sami musza uporac sie ze swoja
   historia, rozliczyc bohaterow i katow - pozniej mozna cokolwiek
   probowac z nimi dyskutowac - hmmmm coz - myslalem w 2003 roku, ze
   Ukraina wejdzie do struktur europejskich w przeciagu 5 lat ale poki
   co wciaz cofa sie... troche przydlugi ten wpis - z gory przepraszam:)
   • Gość: mjr. Fox Siła rosyjskich służb :) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.10, 07:02
    Nie musisz przepraszać, internet wszystko przyjmie nawet taka
    grafomanską sieczkę. To ja przepraszam, że przecztałem tylko
    ostatnie zdanie. :)
    • Gość: pysio Re: Siła rosyjskich służb :) IP: 213.25.24.* 24.02.10, 07:45
     Te fox. Czy ty się czasem nie marnujesz na tym forum? Po przeczytaniu jednego
     zdania stawiasz diagnozę. Idż lepiej pisać jakieś recenzje a na pewno kasy ci
     nie zabraknie. Jestem porażony twoją wnikliwą krytyką. Skąd ja znam te metody?
     Muszę spytać Cyryla!
     • lechowski51 Re: Siła rosyjskich służb :) 24.02.10, 09:05
      fox pisze;
      Nie musisz przepraszać, internet wszystko przyjmie nawet taka
      grafomanską sieczkę. To ja przepraszam, że przecztałem tylko
      ostatnie zdanie. :)

      Zdecyduj sie banderasie czy placi nam moskiewskie KGB czy tez jestesmy na
      uslugach Eriki Steinbach?!
      • Gość: gość portalu Re: Siła rosyjskich służb :) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.10, 15:36
       lechowski51 napisał:
       > Zdecyduj sie banderasie czy placi nam moskiewskie KGB czy tez jestesmy na
       > uslugach Eriki Steinbach?!


       Kto by wam płacil, przecież wyraźnie piszę że nalezycie do grona spolecznych
       "użytecznych idiotów" :)
     • Gość: wiem sotenny fox IP: *.ssp.dialog.net.pl 24.02.10, 10:32
      Gość portalu: pysio napisał(a):

      Te fox. Czy ty się czasem nie marnujesz na tym forum?


      Sotenny Fox z pewnością czasu tu nie traci - wspólnie z Mykołą cały
      czas uzupełniają Twoją teczkę.:)
      • Gość: gość portalu konsulat rosyjski IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.10, 15:27
       pozdrawia weteranów KBW, Istriebitielnych Bataljonów, UBP, PPR - w jedności
       siła. Chłopaki trzymajcie się !:)
       • mat120 do sotennego gościa 24.02.10, 19:35
        Ty sotenny zamiast się podszywać pod rosyjski konsulat zadbaj lepiej
        o to by w Pawłokomie uzupełnić kości na cmentarzu. Brakuje tam ponad
        200 kompletów w porównaniu do napisów na tablicy. Póki noce
        długie...

        • Gość: Alosza priwiet ! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.10, 21:50
         Konsulat rosyjski uzupełni i kości, i ordery dla bohaterów Ukrainy
         od lewa do prawa. Żadna pora dnia i nocy nam nie straszna :))
  • Gość: siewcom wiatru Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: *.com 24.02.10, 09:31
   Szatański pomysł usprawiedliwiania zbrodni w Pawłokowmie może urodzić się w
   głowach tylko ludzi kompletnie zdegenerowanych, podobnych do tych oprawawców z
   Pawłokomy - jesteście siebie warci! Jutro sami zrobicie tak samo?
   • lechowski51 Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si 24.02.10, 09:36
    Pokaz pacanie jedna wypowiedz gdzie jest usprawiedliwiana zbrodnia w Pawlokomie?.
    • Gość: pysio Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: 213.25.24.* 24.02.10, 10:18
     Jeśli ktoś ma problem aby odróżnić syntezę od wniosku to musi być albo
     zaangażowany albo głupi.
    • Gość: fakt Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: *.pool.mediaWays.net 24.02.10, 11:40
     Jesteś źle wychowany...
     Moim zdanie usprawiedliwieniem jest narzucanie w tym dyskursie takiego
     niewinnego eufemizmu jak „akcje odwetowe”… Odwet czyli dostali za swoje,
     należało się, dobrze im tak... Myślę że jest to świadomy zabieg tych co nie są w
     stanie zrozumieć że nie ma niepokalanych nacji...
     • Gość: pysio Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: 213.25.24.* 24.02.10, 14:49
      wymyśl człowieku lepszą nazwę i bardziej adekwatną lub maskującą bo ta jest
      używana do dziś i to na całym świecie! I jeszcze taką by lepiej trafiała do
      wyobrażni tych co zaczynają zadymy.
      • Gość: propozycja Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: *.aof.su 24.02.10, 15:32
       Ja też mam propozycję, krakowskim targiem: akcja odwetowa UPA na Wołyniu...
    • Gość: gość portalu czytanie ze zrozumieniem jak w temacie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.10, 15:29
     lechowski51 napisał:

     > Pokaz pacanie jedna wypowiedz gdzie jest usprawiedliwiana zbrodnia w Pawlokomie
     > ?.


     forum.gazeta.pl/forum/w,165,107610649,107610649,Pawlokoma_fakty_i_mity_czyli_kto_wiatr_sieje_.html
     • Gość: szer. rayan Re: czytanie ze zrozumieniem jak w temacie IP: 79.139.112.* 24.02.10, 15:57
      Wiecie co - ku chwale Ojczyzny niech juz
      skoro UPA to PARTIZANEN nie mówmy na AK jak mówili Niemicy że To
      BANDITEN ,bo to brzydko i pogardliwie . Mowmy że :
      UPA to Partizanen i AK -to też PARTIZANEN i każdy walczył o swoje
      i dostał to co swoje - wystarczy !.Niemiec sie nie znał i wogóle
      krzywdzil tych z AK , tak pogardliwie ich określając choć zgodnie z
      konwencją między narodową . Nie mozna tak
      TO partizanen i To Partizanen -tutaj dajmy znak rowność choć ze
      szkodą dal UPA ale ci z UPA przyjmą to ze zrozumieniem ( choć już
      ich mała garstka się ostała )
      Teraz w UE będą mieli razem swoje wspólne.
      Juz niedługo Ukraina bedzie w UE i jak Niemiec w Polsce tak
      Polak na Ukrainie będzie mógl poszaleć - kazdy na swoim własnym bo
      we Wlasnym Europejskim kraju !
      Tak więc nie ma wyjścia - czy wam się podoba czy też nie ja jestem
      za wybaczeniem - zbliżeniem- pojednaiem -nie wypominaniem żalów i
      krzywd ( bo już nawet nie ma komu - a ci mlodzi nowi nie mieli z
      tamtym okresem nic wspólnego ) Każdy niech ma swojego herosa i
      swojego siepacza wedlug uznania ( jak w kosciele są święci
      Aniołowie są i czorci - okropne diabły .
      I co z tego -niech sobie beda mnie tam oni ani ziębia ani nie
      grzeją i tak tysiące lat razem siedzą skazani nawzajem na siebie -
      O!)
      Najlepiej jak ktoś juz rzucił tutaj hasło - Napijmy sie za tych
      na dole i zatych co na górze - i dajmy wkońcu spokoj satarym
      Polakom i starym Ukraińcom -O!
      Trzeba sie Jednać nie Dzielić -Ku chwale Ojczyzny !
      • Gość: pysio Re: czytanie ze zrozumieniem jak w temacie IP: 213.25.24.* 24.02.10, 16:28
       Nie wiem mykoła co ty przyrzekałeś swoim przodkom ale ja swoim przyrzekłem że
       nie pozwolę ich opluwać przez siepaczy i nie zapomnę okrucieństw jakich zaznali
       od bydlaków banderowskich. Jeśli ty nie masz honoru to nie nalegaj na nikogo by
       też schamiał do reszty! Dla mnie jest ważne żeby zbrodniarz z tryzubem zrozumiał
       że postąpił jak ostatnia szmata i przeprosił. A jeśli już się smazy w piekle to
       niech jego dzieci przeproszą dzieci ofiar! Jak na razie nikt po stronie
       banderowców nie zamierza tego aktu dokonać. Wprost przeciwnie wbrew moralności i
       religii tkwią zatwardziale na etapie nacjonalizmu i szowinizmu. Niestety nie
       napiję się z ukraińcem bo zawsze mam przed oczyma szwagra którego banderowcy
       zatłukli tuż obok bo parę kilometrów od granicy i nawet nie wiem gdzie jest jego
       grób. Zawsze mam niejasne wrażenia że jeżeli zadaję się z jakimś ukraińcem to
       może być morderca mego szwagra lub jego krewny lub ktoś z tej samej miejscowości
       albo co najgorsze z tego samego kraju.Uśmiecha się oblesnie i proponuje
       kielicha, udaje przyjaznego. Identycznie tak samo było ze szwagrem. Ostatecznie
       to jego fałszywi koledzy go załatwili i to parę lat po wojnie.
       • Gość: ??? Re: czytanie ze zrozumieniem jak w temacie IP: *.adsl.alicedsl.de 24.02.10, 16:40
        Wziąłbyś odwet jak w Pawłokomie?
        • fanka_online Re: Birczanin a sprawa Polska 24.02.10, 16:51
         Bardzo ciekawy temat został dziś poruszony na P-U, więc pozwolę sobie zalinkować.
         forum.gazeta.pl/forum/w,48782,107791864,107791864,Falszowanie_historii_na_polskiej_wikipedii_.html
         P.S. Do Pytajnika. Daruj sobie bezsensowne insynuacje-prowokacje. To nie PUK i
         nikt tu w taki sposób nie rozmawia.
         Na kłamcach, mordercach i innych nikczemnikach ŻYCIE bierze odwet, a jeśli
         jeszcze tego nie wiesz, z całą pewnością będziesz miał okazję się przekonać.
       • Gość: ??! Re: czytanie ze zrozumieniem jak w temacie IP: *.tor-proxy.org 24.02.10, 16:44
        Wzorce są - niech tylko ktoś bardziej kompetentny przetłumaczy w ramach jak to
        brano „odwet” na gr.kat. księdzu w Pawłokomie ...

        Бандити виламали бічні двері і ввірвалися досередини. З хорів люди посходили, бо
        боялися, щоб їх не поскидали вниз на кам"яну підлогу. Священик о. Лемцьо в той
        час відправляв службу Божу. Люди полягали на підлогу. Священик. сповідав
        лежачих, при чому говорив: "Люди, вони теж християни, прецінь не будуть нас
        вбивати". Бандити схопили чашу з рук священика і кинули її на підлогу. О. Лемця
        забрали. Надворі обкрутили його колючим дротом, прив"язали коневі до хвоста і
        так ганяли по полі, поки жертва не скінчилась.
        • Gość: szer. Rayan Re: czytanie ze zrozumieniem jak w temacie IP: 79.139.112.* 24.02.10, 17:13
         czy nie mam racji - aby dać spokoj z z tym wypominaniem:
         Kto, komu ,kiedy, za co ,jak i za ile ?
         Mnie dziadzia zabili Włosi w Alpach na pograniczu Austriacko-
         Włoskim bo choc Łemko to był zolnierzem Austro węierskim.
         To co mam teraz mordowac Wlochow lub krzyczeć że to bandyci bo mi
         tak okrutnie dziadzia zabili siekając go na kawalki bagnetami i
         bijąc po głowie saperką ,.
         Niech już Wam będzie że skoro UPA to PARTIZANEN to i AK też niech
         Bedzie PARTIZANEN ( nie Banditen jak na AK mowili Niemcy ) choć to
         z wyraźną staratą dla UPA .
         Widzicie sami jak okrutnie mordowano księdza greko kat. w
         Pawłokomej -prawie jak statnio w polsce Krzysztofa Olewnika choc
         Olewnik nie ruski ksiadz lecz polak i polski obywatel .
         Takie są fakty -ale jakoś trzeba zyć dalej i wybaczać sobie -
         niech już ci Partyzanen spokojnie śpią i nie odgrzebumy starych
         trupów lub rozdrapujmy gojące się juz rany .
         A czas goi rany .
         Partizanen jedni Partizanen drudzy - razem w Batalionie Polsko -
         Ukraińskim ,Orzeł z Tryzubem jak Brat z Bratem niech sobie
         popijaja -choćby w Afganistanie z bratnia i pokojowa misją w śród
         Talibów - O !( oby jak najdalej stąd)
         Ku chwale naszej wspólnej Ojczyzny UE
         Zgoda Buduje a Nie zgoda Rujnuje !
         Niemoralny jest ten kto mysli inaczej -O!.

         • Gość: pysio Re: czytanie ze zrozumieniem jak w temacie IP: 213.25.24.* 24.02.10, 18:11
          Ocean z twoją głupotą to kropla. Moich przodków i krewnych zginęło wielu a czy
          mnie by wpadło do głowy oskarżać cały świat. Szwagra który akurat miał jakąś
          paskudną ranę stopy i nie mógł chodzić oskarżyła jakaś wredna sąsiadka ukrainka
          o to że posiada broń. Tak robiono rutynowo z tymi którzy nie chcieli
          'dobrowolnie" opuścić ziemię przodków. Gnali go banderowcy którzy mieli być niby
          milicją. Rodzina widziała jak kusztykał na jednej nodze poganiany kolbami na
          posterunek. Widziano go po raz ostatni . Wszelki słuch o nim zaginął a siepacze
          albo żyją jeszcze albo wykształcili swoje dzieci tak że jest to powód do
          dumy.Jak tu porównywac śmierć na froncie do zamordowania w świetle prawa cywila
          . Do tego jest zdolny tylko chamski, banderowski typ wredny i obleśny,
          pozbawiony jakiejkolwiek moralności. Kreatura która na miano człowieka nigdy w
          życiu nie zasłuży.
          Mykoła ty se morduj kogo chcesz bo dla ciebie i tak narodowość nie ma znaczenia
          ale wara od mojej rodziny każdemu nie tylko tobie! I nie powtarzaj tej swojej
          śpiewki bo niepotrzebnie zaśmiecasz forum!
         • lechowski51 Re: czytanie ze zrozumieniem jak w temacie 24.02.10, 18:31
          Jak widac miejscowe banderasy wezwaly na pomoc "swoich" z prowodyku w Kanadzie ,
          USA i Niemiec.Oto oni;
          -Re: cudowny tekstIP: *.anonymizer.ccc.de
          Gość: cyt 23.02.10, 14:40
          -Re: cudowny tekstIP: *.anonymizer.ccc.de
          Gość: gość 23.02.10, 15:25
          -Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr siIP: *.com
          Gość: siewcom wiatru 24.02.10, 09:3
          -Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr siIP: *.pool.mediaWays.net
          Gość: fakt 24.02.10, 11:4
          -Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr siIP: *.aof.su
          Gość: propozycja 24.02.10, 15:32
          -Re: czytanie ze zrozumieniem jak w temacieIP: *.adsl.alicedsl.de
          Gość: ??? 24.02.10, 16:40
          -Re: czytanie ze zrozumieniem jak w temacieIP: *.tor-proxy.org
          Gość: ??! 24.02.10, 16:44
          Jak na razie zebrali sie by klamac,klamac,klamac.....no i oczywiscie mordercow z
          UPA usprawiedliwiac Pawlokoma.
          • Gość: pysio Re: czytanie ze zrozumieniem jak w temacie IP: 213.25.24.* 24.02.10, 19:20
           wezwali posiłki bo myślą ze jak im na zachodzie uwierzono to potrafią tu zrobić
           to samo. Muszą być strasznie zawiedzeni że my nie dajemy sie nabierać na rzewne
           opowiastki banderowskich zbirów.Tą swoją metodę mogą sobie zapchać tam gdzie
           słońce nie dochodzi bo ile razy mozna dać się nabrać. Ten cały banderowski aktyw
           nie jest w stanie wymyśleć żadnych argumentów bo my ich znamy jak zły szeląg.
           znamy też historię i wiemy ile zła niesie nacjonalistyczna idea na życie. To
           szwaby swój narodowy socjalizm wywiedli z nacjonalizmu. Wtedy świat nie miał
           pojęcia co to znaczy. Dzisiaj wiadomo i dlatego jest mi przykro że państwo
           ukraińskie igra z ogniem. Wyobrażmy sobie że na ukrainie wygrał nacjonalizm. To
           wtedy zgodnie z dialektyką nastąpi despotyzm i rozliczenie wszystkich którzy
           mają jakiekolwiek wąty. Polityków zawsze bierze się na pierwszy ogień. Jak można
           być tak krótkowzrocznym? Zamiast rozgonić tych parszywców to oni mają złudzenie
           że trzymają łapy na pulsie. Obym okazał się fałszywym prorokiem!
          • Gość: Mykola Re: czytanie ze zrozumieniem jak w temacie IP: 79.139.112.* 24.02.10, 19:50
           Panie Pysio - kazdy ma jakieś przyżycia w swojej rodzinie zarówno
           smutne - tragiczne jak tez radosne.
           Mojego ojca pomimo że byl Rusinem tez Policja ukraińska
           aresztowala i mocno zbiła na Posterunu w Pikulicach ( jeszcze są
           ludzie którzy to pamiętaja ) chcieli go wyslac do obozu
           koncentracyjnego w Oswięcimiu - a wiesz za co ,za to że dal ubranie
           i jedzenie dla ludzi może z z AK a może Zydow - tych z lasu . Bo
           przyszli prosili więc dał ,a ktoś inny( zyczliwy ) doniósł.
           Dobrze że nimiecki oficer i to SS wizytowal posterunek po
           wysłuchaniu zarzutów nakazal ojca zwolnic do domu bo nie dopatrzyl
           się zadnego przestępstwa lub celowego dzialania . Prosili więc dał -
           a może ten SSman ,byl zwyklym czlowiekiem z ludzkimi odruchami bo
           matka z małymi dziećmi bardzo plakala i o to poprosiła .Przecież
           nawet wsrod SSanow byli ludzie z ludzkimi odruchami -co
           potwierdzaja nawet sami Żydzi.
           Tak i my badźmy ludźmi z ludzkimi odruchami -jak ten niemiec choć
           z oslawionego SS .
           Przecież obecny Papież tez byl Hitlerowcem ,jego brat -ksiądz
           róownież a Ojciec słuzył w Policji która podlegala pod Gestapo a
           więc był Gestapowcem .
           To z tego powodu mamy nie kochac Papieża i pluc na jego rodzine !
           Nauczmy sie wzajemnie przebaczać i wzajemnie współzyć - oraz
           mieszkać w jednym naszym wspólnym domu .
           Nie kontynuujmy nienawiści i nie uczmy tej nienawiści mlodziezy
           ( naszych dzieci oraz rodzin) . czasami trzeba koniecznie
           wypowiedziec proste słowa :
           Przebaczamy i Prosimy o Przebaczenie !
           Jakże wymowne i jakże ludzkie wraz z faktycznym kontynuowaniem
           tego przeslania.
           Nie mozna patrzeć jedno stronnie tylko od swojej strony ale trzeba
           popatrzeć od strony drugiego człowieka, który może miec takie same
           odczucia i takie same problemy jakie masz ty jako jego oponent.
           Tak jak pisalem wczesniej w USA bylem w srodowiskach AK jako
           Polak i srodowiskach UPA jako Rusin bo bylem pomocnym tym
           umierającym ludziom . Wysluchiwalem okropne historie jednych i
           drugich - jakże zbiezne i podobne w relacjach okrucieństwa które
           przezywali i ktorymi jeszcze zyli ( byc może ludzie ci juz
           poumierali bo byli bardzo wiekowymi oraz na tzw. wykończeniu w
           hospicjach )
           Dlatego bardzo rozumiem jednych jak też i drugichi dlatego bardzo
           zależy mi na wzajemnym przebaczeniu oraz pojednaniu . Stąd moje
           wpisy -czasem bolesne ,czasem z podtekstem przenośni ,a czasem
           nawet w formie zwyklej kpiny lub w formie żartow z ludzi ktorzy
           krzyczą o sprawiedliwości i rozliczeniu innych oby tylko ich nie
           ruszano za takie same przewinienia. Stąd też moja taka a nie inna
           forma odczucia wobec Wielebnego ks.Zalewskiego - ileż w nim jadu i
           braku obiektywizmu chęci odwetu i wręcz nienawiści do braci
           ukraińcow - bez krzty skruchy oraz przebaczenia za obopulne winy z
           jednej i drugiej strony . tak nie zachowuje sie ksiądz co ma godzic
           i jednac ludzi -tak zachowuje się zwykly JUDASZ co niby calując w
           policzek Chrystusa wydaje go tym samym na śmierć przez
           ukrzyżowanie.
           Stad moja ironizacja ksiądz wnucio Salomona -ale czy mądry i
           rozropny jak ten Salomon -to mam powazne watpliwosci ?

           Niech więc Ukraincy mają swoich herosow i zbrodniarzy zaś Polacy
           swoich ,tylko niech się nazwzajem nie zaczepiają i nie rozliczaja
           bo to nie doprowadzi do dobrego lecz tylko do złego .
           Skoro wy nie dązycie do tego co ja- macie takie prawo ,lecz nie
           dziwcie się że ja ma też prawo mieć swoje takie a nie inne zdanie .
           Pozdrawiam cię ( WAS) serdecznie -bez zadnej nienawiści oraz zadnej
           urazy bo to jest Forum dla wymiany zdań i poglądów. Myslę że bardzo
           pozyteczne i pouczające forum zarówno dla Ukraińcow jak i dla
           Polakow.
           Przeciez na tym forum tez wiecznie nie będę pisal - nawet z braku
           czasu .lecz nie mogę muilczeć podczas gdy zauważam wiele
           nieprawidlowości oraz krzywdzenia jednostronniczego spoleczności
           Rusinow zamieszkalych tu na tym podkarpackim terenie a zwlaszcza w
           Przemyslu .
           Przecież jestem wśród Was i z Wami dlaczego więc nie mamy się
           lubieć oraz szanować - bo Ja Rusin a Ty Polak . Nie -My jesteśmy
           Bracmi Rusinami i Polakami zamieszkałymi w jednym naszym wspólnym
           kraju i niech juz tak bedzie i dobrze aby tego juz nie
           zmieniano !
          • mat120 Re: czytanie ze zrozumieniem jak w temacie 24.02.10, 19:59
           lechowski51 napisał:
           Jak widac miejscowe banderasy wezwaly na pomoc "swoich" z prowodyku
           w Kanadzie ,USA i Niemiec.

           Kwiat światowego banderyzmu?:)
           • Gość: mjr. Fox na twoją miarę :) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.10, 22:12
            Banderyzm a cóż to takiego, czy to może czerwona płachta na kołtuna
            z sierpem i młotem. Ale wam pogromcy mitów gały wyłażą, co :)))
        • mat120 Re: czytanie ze zrozumieniem jak w temacie 24.02.10, 19:54
         Z którego to tomu Bajkopysu?
   • mat120 Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si 24.02.10, 19:51
    Kto mieczem wojuje, najczęściej od miecza ginie. Ta prosta prawda,
    znana od wieków, zadziałała w Pawłokomie. G. Motyka, probanderowski
    historyk napisał, że nie byłoby zapewne polskich akcji odwetowych
    gdyby nie wcześniejsza działalność UPA.
    • Gość: pysio Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: 213.25.24.* 24.02.10, 21:04
     Mykoła jeszcze raz ci powtarzam; Jeśli nie chcesz przemocy i się nią brzydzisz
     co werbalnie potwierdzasz zaś faktycznie jesteś za nią to musisz walczyc z tymi
     co propagują przemoc w swoich deklaracjach ideowych! Ty nawet nie chcesz potępić
     draństwa z przeszłości a co dopiero aktywne włączenie się w walkę o
     wyeliminowanie przemocy. Nieładnie to brzmi; walka z przemocą. Musisz zrozumieć
     że do tego celu nie ma innej drogi. Pobłażanie tylko rozzuchwala. Pisałem o tym
     ale to do ciebie nie dotarło. Aby światowy sen o pokoju miał się spełnić to
     nacjonaliści jako hamulcowi tego procesu powinni zniknąć z powierzchni ziemi raz
     na zawsze! Jestem za rozwiązaniem kwestii nacjonalistów nawet sposobem
     banderowskim czy szwabskim bo to nie są ludzie na te czasy. A tym którzy to
     zrobią należy stawiać pomniki i wręczać medale bohatera.I jeszcze ponazywać ich
     nazwiskami ulice. A wszystkie groby nacjonalistów zrównać z ziemią. A samą ideę
     uznać za zbrodniczą a zwolenników zamykać u czubków.
     • Gość: Mykola Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: 79.139.112.* 24.02.10, 21:25
      Mykola nie widzi innego wyjścia jak tylko :
      Wpaść sobie w ramiona oraz Przebaczać i Prosić o Przebaczenie !
      Tak Tak -Przebaczać i Prosić o Przebaczenie !
      To jedyne i najrozsądniejsze wyjście !
      • fanka_online Re: Hihi 24.02.10, 21:32
       Gość portalu: Mykola napisał(a): Mykola nie widzi innego wyjścia jak tylko :
       > Wpaść sobie w ramiona oraz Przebaczać i Prosić o Przebaczenie !


       Czy jest tu ktoś chętny, aby brać w ramiona Mykołę?!;)))
       • Gość: Miki Re: Hihi IP: 79.139.112.* 25.02.10, 16:37
        Faniu - ty mała grzesznico i kusicielko !.
        Ale ci przebaczam bo zapewne sama nie wiesz co mówisz a na
        dokładke pewnie myslisz sobie bardzo brzydko ?
        Popraw się i nie grzesz więcej - Bądź prawdziwą polską DAMĄ i
        Kochaj Rusina jak siebie samą !
       • Gość: wolyniak2 z powagą do fanki IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.02.10, 09:05
        Żart wręcz niesmaczny.
        A propos, może kiedyś strona ukraińska dokona ekshumacji grobów, w których leżą
        Polacy zamordowani przez banderowców. Bo jak na razie z lubością niektórzy
        rozpisują się o Pawłokomie, wskazując na cynizm strony polskiej. A może
        rzeczywiście strona ukraińska podjęła konkretne działania, a ja o tym nie wiem?
        Sztandarowy Poryck pomijam.
        • fanka_online Re: z powagą do do wołyniaka 27.02.10, 09:09
         Zarzut wręcz nieuzasadniony.

         Żartowałam wyłącznie z wizji "brania Mykoły w ramiona", o co prosił.
         O żadnych "ekshumacjach" itp nie było mowy w moim poście(!)

         Miło, że wróciłeś i pozdrawiam:)
       • Gość: Mykola Re: Hihi IP: 79.139.112.* 02.03.10, 21:19
        Faniu - ty nie poprawna marzycielko -sama nie zjesz i drugiemu nie
        dasz - jak Pies ogrodnika !
        hi- hi
      • Gość: pysio Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: 213.25.24.* 24.02.10, 21:32
       Przebaczać i mordować. Przebaczać i mordować. Przebaczać i mordować. Jakie to
       głębokie!
       • Gość: xc7 Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: *.zaq.ne.jp 25.02.10, 12:25
        prawda jest taka:
        GDYBY W PAWŁOKOMIE BYŁA UPA NIE DOSZŁOBY TEJ ZBRONI
        I za to właśnie Ukraińcy zawsze będą szanować UPA, czy to się oprawcom z
        Pawłokomy i ich pogrobowcom podaoba czy nie...
    • Gość: jobrave Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: *.range86-141.btcentralplus.com 24.02.10, 22:21
     Przyznam Mat, że nie rozumiem dlaczego tak bezkrytycznie nazywasz Motykę pro -
     banderowskim historykiem, a nawet mnie ta kwalifikacja oburza. Mam wszystkie
     książki Grzegorza Motyki, którego uważam za świetnego i bardzo rzetelnego
     historyka. W żadnej nie spotkałem nic na podstawie cżego można byłoby mu
     zarzucić pro- banderowskie, mało tego nie owija w bawełnę i rzeczy nazywa po
     imieniu. Fakt określania go historykiem pro-banderowskim nie pojawia się po raz
     pierwszy, najczęściej spotykam się w nim w kresowych tabloidów, gdzie też różni
     ludzie się trafiają, tam nawet piszą, że on nie jest Grzegorz, lecz Hryhor, że
     Ukrainiec i takie tam. Jeden z zarzutów, to taki, że Motyka zaniża liczbę
     polskich ofiar, bo podaje, że "zaledwie" 60 - 80 tys Tymczasem Motyka zastrzega,
     że może być ich znacznie więcej, a liczbę którą podaje uzyskał na podstawie
     dostępnych dokumentów. Logiczne jest, że jeśli otrzyma kolejne, to napisze o
     tym. Motyka opisuje dokładnie, co, gdzie, jak, kto, kogo powołując się przy tym
     na dokumenty, relacje itp. Rzeczowa polemika, dyskusja jest możliwa tylko
     wówczas, jeśli partnerzy dysponują mniej więcej tą samą wiedzą, jeśli
     przeczytali choć jedną książką autora, o którym zamierzają dyskutować. Pysio np.
     jest szczery, mówi, że nie czyta, bo i tak wie, co tu czy tam jest napisane. Mam
     wrażenie, że Ty również nie czytałeś, albo powielasz głupoty z jakichś dziwnych
     forów, czy portali. Ja np. przeczytałem, gdzieś, że zamordowano 500, a nawet 1,5
     miliona, ale szanujący się historyk nie może się opierać na bałaku jakiegoś
     durnia. A jeśli już się komuś zarzuca zaniżanie, to sprawa prosta - podać te
     miliony brakujących, udowodnić. Powielając takie rzeczy wychodzimy na idiotów i
     mitomanów, przez stajemy się niewiarygodni, a druga strona tylko czeka na takie
     potknięcia. Zarzucając komuś fałszerstwo , powinieneś jakoś sensownie je
     udowodnić, inaczej zyskasz poklask kilku osób z tego forum, ale u ludzi
     poważnych, których interesuje prawda historyczna, nie bardzo. Kolejnym
     nadużyciem z którym się spotkałem jest porównywanie Motyki do Jana Grossa? Jak
     można!? Jak można porównywać, ten - większości - zbiór pomówień i tendencyjnie
     dobranych faktów - z rzetelnymi, poprzedzonymi iście benedyktyńskimi badaniami,
     pracą. Liczba Polaków zesłanych do sowieckich łagrów, też rosła w miliony, a
     liczba polskich ofiar śmiertelnych w setki tysięcy. Ku oburzeniu niektórych
     Sybiraków zdementował to IPN i bądź łaskaw poczytać sobie na ten temat. Dlaczego
     o tym piszę - nie po to, żeby Cię atakować, z powodu co mi zapewne zarzucisz
     sympatii do UPA- mnie chodzi o to, żeby nie robić z siebie głupków, tak ja
     zrobili to Żydzi, ofiar Holokaustu od zakończenia wojny przybywało w postępie
     geometrycznym, i już nawet zabrakło Żydom, Żydów, a oni dalej dodawali, aż w
     reszcie się okazało, że tylu Żydów nie dałoby się nazbierać od czasów
     biblijnych. I teraz można już kwestionować wszystko i doprowadzić do tego, że
     przyszłe pokolenia będą sobie żartować z tego, jak to Żydzi wymyslili sobie
     Auschwitz, a przy okazji zniknie prawdziwa wiedza na ten temat. Polecam Ci więc
     książki Motyki,kup i przeczytaj, przynajmniej jedną, i jego artykuły w
     interencie, np. bardzo ciekawy o Służbie Bezpeky UPA.
     • Gość: pysio Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: 213.25.24.* 24.02.10, 23:25
      Jednym słowem trzeba czekać aż sie zbierze komisja ile tych ofiar było. Dopóki
      to nie nastąpi nie należy na ten temat dyskutować czy nawet wspominać bo można
      być uznanym za defetystę.Papier jest cierpliwy i tym się różni od prawdy. A co
      będzie gdy komisja stanie na gruncie realizacji ustalania prawdy a jak wiadomo
      to taki grunt może trwać nawet wieki. A co jak nie będzie papieru na zbrodnie
      tylko świadkowie których zeznania można podważać? Jeszcze zapytam znawcę tematu
      czy jak na mojego szwagra nie ma papierów to on został zamordowany w świetle
      historii czy nie? Takie biurokratyczne podejście to se można! Taki sposób
      przedstawiania historii jest dobry gdy ta historia nie jest już aktualna i nikt
      na tym fakcie nie żeruje. a po za tym nie znam ani jednego żródła które w
      podobnych konfliktach podało co do sztuki liczbę zamordowanych. Zawsze są to
      dane szacunkowe które wahają sie w zależności od koniunktury politycznej.Ja wiem
      że do osądzenia winy potrzebny jest też świadek. To może zażądasz jeszcze
      świadków a najlepiej kilku do każdego truposza. Wtedy liczba zamordowanych
      znacznie się obniży a być może będzie ze znakiem minus? Wtedy to wyjdziemy ku
      uciesze świata na głupków!
      • Gość: jobrave Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: *.range86-141.btcentralplus.com 24.02.10, 23:31
       Więc co, Motyka ma śmigać do każdego i pytać, czy mu przypadkiem UPA szwagra nie
       zabiło? Jest w Polsce naprawdę wiele możliwości, stowarzyszenia kresowe prowadzą
       takie listy, czym zresztą Motyka się posiłkował. Dlaczego nie nawiążesz kontaktu
       z takimi stowarzyszeniami? Jakby Ci naprawdę zależało na pamięci o nim, to byś
       po prostu zgłosił, ale łatwiej kłapać na forum i wyżywać się na Mykole niż
       zadbać o to by Twój szwagier trafił do zbiorowej pamięci. Rusz d.upę Pysio!
     • mat120 Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si 25.02.10, 00:23
      Moja opinia o Grzegorzu Motyce, przynajmniej o tym współczesnym, nie
      jest taka zła. Nie chcąc się powtarzać odsyłam Cię do moich
      wypowiedzi w wątku o nim na PU:

      forum.gazeta.pl/forum/w,48782,73509167,73518768,Re_ignorancja_i_cynizm_Grzegorza_M_.html

      By jednak zyskać miano znawcy polsko-banderowskiej historii musi
      jeszcze sporo popracować, wyzbyć się manii wielkości i pisania
      historii pod polityczne zamówienia, czego przykładem są tzw. Teki
      Edukacyjne IPN:

      www.stankiewicze.com/ludobojstwo/teki.html
      Nie przesadzaj z tymi motykowymi dokumentami i relacjami.
      Najczęściej bodaj przywoływanym przez niego w "Ukrainskiej
      partyzantce..." "dokumentem" jest Bajkopys a często używanymi
      słowami są "ponoć", "jakoby". Historykowi to nie przystoi.
      Nie zarzucam Ci ani Ciebie nie podejrzewam o symaptię do UPA.
      Zadziwiasz mnie jedynie swoją naiwnością w ocenie "mykołowatych"
      i ich prawdziwych intencji. Naprawdę.

      PS. Motyki kupowac nie muszę bo już mam w swojej bibliotece jego
      najnowsze dzieło o bandach UPA.:)
      • Gość: jobrave Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: *.range86-141.btcentralplus.com 25.02.10, 01:38
       No właśnie, zdziwiłem się, bo gdzieś tak na początku tej dyskusji powoływałeś
       się na niego. Błędy Motyki nie są jednak kardynalne, a mnie, osobie, która nie
       aspiruje do oceny prac naukowych, przynajmniej z zakresu historii, jakieś drobne
       błędy nie przeszkadzają, tym bardziej, że całości nie wynika, że autor miał
       jakieś fałśzerskie zapędy. Mnie raczej chodziło o ten przydomek "pro-banderowski
       historyk". Ja myślę, że publikacji Motyki, wynika raczej, że jest skrajnie
       anty-banderowski, a Liberum Veto, zarzuca mu - pośrednio - nawet
       anty-ukraińskość. To, że powołuje się na Lytopysy UPA, wcale go nie
       dyskwalifikuje, tym bardziej, że to również kopalnia wiedzy i przepraszam za
       tautologizm -"prawdziwych faktów", (bo tworzone też nieprawdziwe). Tu podam
       prosty przykład - jeśli w jakimś dokumencie napisano, że w miejscowości X,
       takiego dnia miesiąca i roku, doszło do starcia grupy A z grupą B, to badacz
       dokonuje weryfikacji sięgając do innych do innych źródeł. Porównuje dokument
       grupy A z dokumentem grupy B, co jest zbieżne, co się rózni i w miarę mozliwości
       próbuje ustalić fakty na podstawie dodatkowych źródeł, relacji swiadków, czy
       jakichś odpryskowych dokumentów i różnych innych pośrednich zdarzeń. Nie zawsze
       to jest możliwe i wówczas ma prawo użyć "ponoć","podobno". "prawdopodobnie".
       Oczywiście, można działać "na żywca" i coś, na co nie ma stuprocentowych dowodów
       pominąć. Ale tu z jednej i z drugiej strony czyhają tacy, co wytkną "zatajanie",
       "próby wyciszenia", " haniebne manipulacje kosztem niewinnie pomordowanych" ,
       sam zresztą wiesz najlepiej. Czasami jest tak, że "wiele wskazuje na coś", a
       jest to coś co warto odnotować, bo jest w jakimś kontekście możliwe, wówczas
       naukowiec buduje jakąś hipotezę i używa, tych słów, które uważasz za wytrychy.
       Uczciwy historyk nie może pisąć na zamówienie. Rozumiem, że Twoim przypadku
       pasowałoby Ci pół miliona, albo pięć milionów ofiar UPA, że ciągle ich z mało,
       ale zrozum, uczciwy historyk nie może oglądać się na to? A zresztą czy np. Ty
       sądzisz, że te 60 - 80 tysięcy to za mało, że fajniej by było, żeby było więcej,
       bo jeszcze bardziej można się ekscytować? Czasem odnoszę wrażenie, że na tym
       forum są ludzie - którzy myślą sobie: "ale zajebiście by było, jakby odkryto w
       Bieszczadach jakąś mogiłę z milionem nieboszczyków, ale by można było
       dopi.erdolić Ukraińcom. Już by chyba mordy zamknęli całkiem." Myślę, że wielu po
       jednej i po drugiej stronie myśli właśnie w taki sposób, że nikt sie nie
       rozczula na od ofiarami, nie zastanawia się nad tym, co czuli zarzynani ludzie,
       jak byli przerażeni, tylko statystyką, kto był "lepszy". Historyk nade wszystko
       musi być N- I - E - Z - A - L - Ż - N - Y, szczególnie taki, który bada tak
       trudną materię. Jeśli dr Motyka poświęcił się badaniom właśnie tego okresu
       historii, to jestem przekonany, że jego prace będą coraz lepsze i coraz
       obiektywniejsze (bo zawsze można zrobić cos jeszcze lepiej), że nie ulegnie
       żadnym naciskom i nie bedzie pisał na niczyje zamówienie.
       • Gość: pysio Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: 213.25.24.* 25.02.10, 06:39
        Czy to było na poważnie/ Bo ton wyrażnie mykołowaty a zarzuty tak nieporadne i
        denne że nie wiadomo do jakiej kategorii to zaliczyć! Mam prośbę! Tam na dole
        wpisu można umieścić cos co jedni nazywają mottem inni credo lub złota myśl.Ty
        czałkiem zwyczajnie napisz czy se jaja robisz!!! Nie próbuję nawet polemizować w
        temacie bo to klasyczny przykład ściemy i megalomani.Chyba tylko w chorym umyśle
        może się zrodzić podejrzenie że ktoś się tym więcej cieszy im więcej jest ofiar.
        Tworki i Żurawica pełne są takich inteligentów udaj się tam a znajdziesz
        chętnych na swoje produkcyjniaki!
        • Gość: jobrave Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: *.range86-141.btcentralplus.com 25.02.10, 12:13
         Pysio, każdy sądzi według siebie, ocenia innych na podstawie własnych
         doświadczeń. Sądzę, że Mat jest bardzo młodym człowiekiem i jego oceny
         przypominają mi mnie z czasów kiedy miałem 20-30 lat, a "biblią" na temat
         konfliktów polsko-ukraińskich były dla mnie "Łuny w Bieszczadach" Gerharda i
         książki Edwarda Prusa (nie myl Pysio z Bolesławem). Według mnie Mat należy do
         grupy "radykałów", do której jak kiedys należałem i też wszędzie widziałem
         "zaniżających" i "wyciszających" poza Prusem i Gerhardem. Bardzo "chciałem",
         żeby się okazało, że tych ofiar było więcej, żeby takim czymś dopieprzyć
         Ukraińcom jeszcze bardziej, ot taka patologiczna satysfakcja. Oczywiście
         mówiłem, że nie mam nic do narodu ukraińskiego, lecz tylko do tych, którzy byli
         winni zbrodni, ale to była nieprawda - miałem uprzedzenie do wszystkich
         Ukraińców żywiąc przekonanie, że oni wszyscy są jakimś sensie w to
         zamieszani.Trochę to trwało zanim zmieniłem zdanie, zanim zacząłem do tych spraw
         podchodzić inaczej. Napisałem, że mam takie wrażenie. W mojej opinii, Matowi
         zszedł już z oczu rzeczywisty problem czyli tragedia, jako tragedia, a
         przystąpił do licytacji na zasadzie "kto da więcej". Motyka jest zły,bo tam
         gdzie pasuje Polakom więcej, tam on zaniża, tu gdzie zdaniem Polaków powinno być
         mniej lub w ogóle, Motyka zawyża. Może się mylę, ale wielu z Was, też przypisuje
         mi to, czego nie tylko nie napisałem, ale nawet nie pomyślałem. Na marginesie
         dodam, że bardzo mnie dziwi fakt, że coś tak jasnego dwie osoby mogą odczytać
         zupełnie inaczej.
         • mat120 Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si 25.02.10, 20:46
          Gość portalu: jobrave napisał(a):
          Sądzę, że Mat jest bardzo młodym człowiekiem i jego oceny
          > przypominają mi mnie z czasów kiedy miałem 20-30 lat, a "biblią"
          na temat > konfliktów polsko-ukraińskich były dla mnie "Łuny w
          Bieszczadach" Gerharda i > książki Edwarda Prusa (nie myl Pysio z
          Bolesławem).

          :)) Wiesz co, początkowo myślałem podobnie o Tobie. Ot szczyl
          (przepraszam), naczytał się Bajkopysów, Huka itp. i w podobny im
          sposób gada od rzeczy. Tak myślałem póki na tym forum nie
          dowiedziałem się kim naprawdę jesteś. Wtedy zmieniłem zdanie.
          Niemożliwe, pomyślałem by taki człowiek jak Ty mógł widzieć sprawy
          inaczej niż one naprawdę wyglądają. Ale Ty je tak właśnie widzisz.
          Mało tego dla udowodnienia swoich racji stosujesz różne zabiegi
          erystyczne. Ulubiony to zarzucanie swoim adwersarzom stosowania
          metod , które są Twoją własną specjalnością. Żeby daleko nie szukać.
          Zarzucasz mi mnożenie ofiar chociaż nigdy na ten temat się tu nie
          wypowiadałem. Ba, piszesz, że i 5 milionów byłoby dla mnie za mało.
          Mało tego, twierdzisz, że zszedł mi z oczu rzeczywisty problem
          i licytuję się "kto da więcej".
          Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Przecież to zwykła insynuacja.
          Po co to robisz?
          W odróżnieniu od Ciebie nie musiałem zaczynać edukacji w wiadomym
          temacie od książek.
          Będąc jeszcze dzieckiem nasłuchałem się (mimo woli) mrożących krew
          w żyłach opowieści o wyczynach dzisiejszych "bohaterów" Ukrainy.
          Nie od pośredników, ale od tych, którzy w tych latach tam byli
          i którym udało się przeżyć. Stąd też i moje późniejsze
          zainteresowanie tematem. Jeśli ludzie protestują przeciw różnym
          durnotom głoszonym dziś przez V kolumnę, lub pożal się Boże różnych
          historyków to nie dlatego, że nie lubią Ukraińców ale przede
          wszystkim dlatego, że oni lub ich przodkowie tam byli i pamiętają to
          zupełnie inaczej. I nie wmawiaj mi, że jestem jakimś tam radykałem.:)
          Po prostu staram się widzieć sprawy takimi jakie one są a to nazywa
          sie trochę inaczej.

          pozdrawiam
          PS. Jeśli interesują Cię inne szczegóły z mego życiorysu to radzę
          zwrócić się do Mykoły. Zauważyłem, że posiada na ten temat sporą
          wiedzę, co każe przypuszczać, że religijne medytacje i forumowe
          pisarstwo nie jest jego jedynym zajęciem.:)
    • Gość: re Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: *.cpe.net.cable.rogers.com 25.02.10, 10:05
     Nie byłoby UPA gdyby Sowieci, Niemcy i Polacy (w takiej kolejności, Polacy nie
     byli w tej rozgrywce najważniejści bo wtedy nic nie znaczyli) nie dążyli do
     zniewolenia Ukrainy...
     • Gość: Miki Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: 79.139.112.* 25.02.10, 10:59
      Re ma swięta rację i trzeba się z ta racja zgodzić .
      Trzeba bylo nie dokonywac rozbioru Ukrainy po rewolucji
      Bolszewickiej w Rosji a potem nie prowadzic rozmyslną polityke
      eksterminacji wynaradawiania i pozbawiania tozsamosci narodowo-
      kulturalno religijnej tych ludzi.
      Agresja - spowodowala samoobrone i nie kontrolowany skutek
      dodatkowo podsycany przez inne obce strony .
      Tu jest przyczyna tragedii Narodu polskiego i ukraińskiego . Inni
      nadal pchają nas do takich odwetowo wzajemnych poczynań.
      STOP -PROWOKACJI i STOP -NIENAWIŚCI w FORMIE wzajemnego ODWETU !
      • Gość: pysio Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: 213.25.24.* 25.02.10, 14:44
       Watek ten powstał z myślą o krytyce nacjonalizmu i banderyzmu. Tobie udało się
       w ramach zamydlenia sprawy zrobić z niego wątek historyczny. Wiesz dobrze że
       historia jest naszym słabym punktem i chciałeś dyskurs przenieść na grunt
       historyczny i to ci się częściowo udało! przy okazji wylazło że jesteś apologetą
       neobanderyzmu. Nie wiem jak cię w to wciągnięto? Mogę się tylko domyślać ze
       podobnie jak dzisiejszych talibów i innych terrorystów. Tym głupkom obiecują że
       załatwi im się miejsce w niebie które jest wiecznym burdelem. Tobie chyba
       obiecano pobyt w niebie banderowskim i wieczne rezanie lachiw! Teraz jako
       neofita jesteś bardziej mykołowaty od swego mentora wypisujesz takie rzeczy w
       których prześcigasz mistrza. Udajesz że nie rozumiesz różnicy między
       protestowaniem i zwalczaniem morderczej doktryny a prowadzeniem badań naukowych.
       Całkowicie przejąłeś styl propagandy neoupowskiej. Kwestionujesz każdy protest
       skierowany pod adresem zwyrodnialców. Twoi nowi przyjaciele mówią do ciebie pan
       a ty dumny jak paw z tego miana dowalasz każdemu kto tylko się ośmieli mieć inne
       zdanie. W sumie to mi ciebie żal a to z tego powodu że oni postąpią sztampowo.
       Jak nie będziesz im już potrzebny to cię kopną i z banderowskiego nieba - nici!
       Albo jeśli nawet się tam dostaniesz to nie wiadomo czy będziesz katem czy jego
       pacjentem.
       • Gość: Pavlokoma! Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: *.blutmagie.de 25.02.10, 15:16
        Już ci się fora mieszają- ten wątek dotyczy dokładnie bestaialskiej zbrodni
        bandy Bissa w Pawłokomie, a więc polskiego nacjonalizmu, polskich
        zwyrdodnialców, bandziorów, rezunów itd. - by użyć powszechnej w tym
        towarzystwei terminolgii..
        • lechowski51 Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si 25.02.10, 17:09
         Dla ubekow i apoleogetow UPA J.Biss i inni AK-wcy ktorzy ratowali zycie
         bezbronnym mieszkancom Wolynia i Malopolski to zwyrodnialcy i bandyci.Tu masz
         historie zycia i walki J.Bissa.Gdyby nawet zalozyc ze mial udzial w zbrodni w
         Pawlokomie,choc dokumenty i swiadkowie mowia co innego,to gdybys jak Goebels
         tysiockrotnie uzywal wobec niego rezun i bandzior to nie wybielisz tym swoich
         rodakow z SS Halyczyna,UPA i OUN.Biss w zestawieniu z tymi wyrodnialcani to
         mierny uczen w dziele wynieszczania wszystiego co przeszkadzalo "herosom" z UPA
         w realizacji oblednej wizji Wilnej Ukrainy bez Zydow i Polakow.
         www.rodaknet.com/rp_wycislak_3.htm
         • Gość: pysio Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: 213.25.24.* 25.02.10, 18:19
          Ten pawło komik to jakiś niekumaty. Dla niego nie ma zbrodni na polakach którzy
          żadnych wrogich kroków nie podejmowali wobec sąsiadów ale za zbrodnię uważa
          sprawiedliwość wymierzoną mordercom z upa. Gdyby nie ryli pod sąsiadami lecz
          żyli jak Pan Bóg przykazał to by do tego nie doszło! Całkiem dobrowolnie podjęli
          się eksterminacji swoich sąsiadów a że historia lubi płatać figle i ich
          protektor hitler przegrał to trzeba było zapłacić za swoją głupotę i wrodzony
          sadyzm. Teraz gorączkowo poszukują usprawiedliwienia dla swoich zbrodni nie
          myśląc że ten sposób jest akurat odwrotny. Jeszcze raz napiszę; obrona przez
          atak nie zawsze jest skuteczna! Ciekawe do czego to ich doprowadzi?
         • Gość: mykola Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: 79.139.112.* 25.02.10, 18:26
          Panie lechowski niech Pan wytłumaczy ministrowi Drzewieckiemu ze
          Polska to nie jest dziki kraj choc ten minister przekonuje że to
          dzikikraj i zabito mu matke .
          Czytając Pana wpisy o wyraźnych cechach agresji myslę że Pan chyba
          tez jest dziki tak jak mówi ten minister o Polsce a więc i o
          Polakach do których jak mysle wlicza się Szanowny Pan a ( Mykola ma
          generalnie inne zdanie o Polsce i Polakach , choć nie jest
          ministrem ale byl tylko ministantem )
          Skoro taka opinię wystawia Polsce i Polakom jej minister - to co
          ma powiedzeć o Polakach sąsiad ze wschodu na ktorego to Polacy
          tacy jak pan mowią że jest dzikusem i bandytą .
          Widząc innych - Patrz wpierw na siebie i nie oglądaj się za
          siebie lecz patrz gdzie wzrok nie sięga i lam czego rozum nie
          złamie - Nie bądx dzikusem - wiem że Potrafisz boś POLAK tak jak
          Ja -drogi BRACIE POLAKU ,choc ja nie mam się za dzikusa jakimputuje
          mi to sam minister !
          • Gość: pysio Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: 213.25.24.* 25.02.10, 19:29
           Jeśli nie jesteś dzikusem to po co przytaczasz dowody na swoją dzikość?
          • mat120 Tak Cie widzą w Europie 25.02.10, 22:07
           Gość portalu: mykola napisał(a):
           Widząc innych - Patrz wpierw na siebie i nie oglądaj się za
           siebie lecz patrz gdzie wzrok nie sięga i lam czego rozum nie
           złamie - Nie bądx dzikusem

           Tak Mykoła, czas juz zleźć z drzewa i przestrzegać wartości
           chrześcijańskich zamiast huliganić::)

           www.zaxid.net/newspl/2010/2/25/160019/
           Parlament Europejski wyraża żal z powodu dekretu byłego prezydenta
           Ukrainy Wiktora Juszczenki o przyznaniu tytułu Bohatera Ukrainy
           liderowi Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stepanowi Banderze,
           który "współpracował z reżimem nazistowskim".
           O tym czytamy w rezolucji, przyjętej dziś podczas sesji Parlamentu
           Europejskiego w Brukseli.

           Deputowani Parlamentu Europejskiego mają nadzieję, że nowy Prezydent
           Ukrainy Wiktor Janukowycz dokona rewizji tego dekretu –
           informuje „Korespondent”.

           "Spodziewamy się w tym kontekście, że nowe ukraińskie kierownictwo
           zrewiduje taką decyzję i będzie przestrzegać wartości europejskich" -
           napisano w projekcie rezolucji.

           • lechowski51 Re: Tak Cie widzą w Europie 25.02.10, 22:12
            O Pawlokomie znalazlem taka "ciekowostke";
            * we wsi Pawłokoma pow. Brzozów ukraiński nacjonalista nauczyciel Mikołaj
            Lewicki złożył donos do Niemców na 12 Polaków, że posiadają broń i w nocy
            ostrzelali żołnierzy niemieckich. Niemcy aresztowali 5 Polaków, groziło im
            rozstrzelanie; okazało się, że oficer niemiecki prowadzący śledztwo zna jednego
            z aresztowanych, gdyż razem służyli w wojsku austriackim podczas pierwszej wojny
            światowej. Śledztwo przeprowadził dokładnie i zwolnił aresztowanych. Po dwóch
            tygodniach Niemcy cofnęli się i Pawłokoma znalazła się pod okupacją sowiecką.
            Wówczas miejscowy Komitet Ukraiński doniósł do NKWD, że część Polaków jest
            osadnikami wojskowymi, którzy walczyli w 1920 r. NKWD zesłało na Sybir 7
            polskich rodzin liczących 40 osób. Z tej grupy ocalało 10 osób;
            • Gość: fghj Re: Tak Cie widzą w Europie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.02.10, 22:18
             www.youtube.com/watch?v=Ag8WoonLiF4
            • Gość: Miki Re: Tak Cie widzą w Europie IP: 79.139.112.* 25.02.10, 23:33
             Panie lechowski - to nie powod żeby wymordować cala wieś za to że
             lewicki doniosł ze Polacy maja brioń i chcieli mordowac Niemcow.
             Rozliczyć Lewickiego nie zaś mordować za to innych niewinnych
             ludzi .
             Skoro zwinil jakiś Komitet to rozliczyć ten Komitet kilku osobowy
             ( 2 lub 3 osoby). Nie zaś morodwać za to kobiety i dzieci które nie
             przezyły -choc z tamtych wyslanych osób znaczna część przeżyla (
             dano im szansę )
             Nie ma powodow usprawiedliwiać zbrodnię i bandytow że mordowano
             za to że inny zawinil . To tak jak wymordować wszystkich Polakow za
             to że Wojsko Polskie w Afganistanie zamordowało bestialsko
             talibow . rozliczyć tych zolnierzy nie całą Armie lub wszystkich
             Polakow za popelniona zbrodnie .
             Więc Powtarzam jednać nam się trzeba nie podjudzac do nienawiści
             bo ktoś na kogoś kiedyś donosił i trzeba było mordować innych -
             czyli zemścić się na niewinnych. Zbodni nic nie może
             usprawiedliwic . Jak na Wolyniu tak i tu pod Przemyślem na
             Podkarpaciu . To co ?
             bandyta mordujący kobiete i dziecko ma byc bohaterem podczas gdy
             taki sam uczynek popelniony przez innego bandytę ma byc juz
             wlacznie zbrodnią ?
             Jeden i drugi jest bandytą i zbrodniarzem
             • Gość: pysio Re: Tak Cie widzą w Europie IP: *.alfaks.com 26.02.10, 07:02
              Jakoś nie mogę się dopatrzeć w postach mykoły tego aby potępił choć jeden jedyny
              raz, ba on nawet nie zganił,swoich ziomków banderowskich za zbrodnie o
              charakterze ludobójczym czyli na niewyobrażalnie większą skalę. Teraz trzeba się
              zastanowić kogo taka ambiwalencja dotyczy. Nie moze to być człowiek religijny,
              uczciwy i mający zamiary wyrzec sie poglądów ogólnie pojętych jako zbrodnicze.
              Posiada podwójną moralność a w szczególności moralność Kalego.Następne cechy
              takiego osobnika wynikają jedne po drugich; fałsz, obłuda, nihilizm. Człowiek o
              tak negatywnych cechach musi mieć jakieś fiksacje psychiczne i traktowanie go na
              poważnie nie ma najmniejszego sensu. Pokazał wielokrotnie że jest
              niereformowalny. A najgorsze jest to że on o wielu sprawach wie z punktu czysto
              teorytycznego ale praktyka pokazuje że teorię to on tylko wykorzystuje w swojej
              propagandzie. Reasumując to nie warto i jest bezsensem dyskutowanie z aparatem o
              wielu twarzach. bo zawsze z tych jego wypocin wyziera wstrętna morda banderowca
              ziejąca nienawiścią i z mordem w oczach.
         • Gość: pik Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: 62.212.74.* 26.02.10, 09:43
          Szczyt obłudy i mentalność Kalego w czystej postaci. Oczywiście sąd stwierdził
          że Biss po prostu w Pawłokomie "był obecny" (z kurtuazyjną wizytą?) i w sumie
          skazano go za jakieś napady rabunkowe. Dziś jego rodzina otrzymuje odszkodowanie
          na represji. Doprawdy piękny wzorzec do naśladowania (gdziś tu było napisane jak
          w Pawłokomie zamordowano księdza greckokatolickiego).
          Ukraińców w tej i sąsiednich miejscowościach (Bachów, Skopów, Brzuska...) mogły
          uratować tylko oddziały UPA, który tam jednak jeszcze nie było... Przyszli
          później "by ratować życie bezbronnym mieszkańcom", prześladowanym w równym
          stopnie przezn Niemców, Sowietów i Polaków. To zwykli chłopi, którzy nie mieli z
          Wołyniem nic wspólnego - sorry, ale Wołyń to rozpaczliwa próba usprawieliwiania
          takiego samego zwyrodnialstwa...
          • Gość: Mykola Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si IP: 79.139.112.* 26.02.10, 10:09
           Panie Pik -bardzo dobrze oraz przejrzyście i wiarygodnie Pan to
           napisal ( w skrócie )ale ci zszowinizowni i przejći slepą
           nienawiścia ( przybykui w te strony) Kresowiacy jak min. Pysio - i
           tak beda krzyczeć że to klamstwo natomiast tacy jak Pan oraz moja
           osoba to bandziry upowskie których trzeba bezwzględnie wytępić na
           tych terenach bo my jesteśmy akurat stąd a Oni akurat z kresów .
           moje Motto było jest i Bedzie ( jak myslę Pana Jobrawvo i Pana
           Pik) to :

           PRZEBACZYĆ I PROSIĆ O PRZEBACZENIE
           Przebaczyć i prosić o Przebaczenie - po 100 kroc raz
           100 do potegi n-tej !

           Jednać nam się trzeba -nie zaś nienawidzieć .

           A jak sobie chca inni np. PanOPysio ,Lechowski Valmont ,biało
           czerwony Fania i im podobni - to jak sobie chcą . o sprawa tych
           młodych zaslepionych nienawiścia ludzi oraz sprawa ich sumienia nie
           mojego ,ani ludzi mojego pokroju !
           PS
           Dziś na 1-wszej stronie onetu piszą o jednostkach Waffen SS
           muzulmanow w Jugosławi ( czyli nie tylko Ukraińcy słuzyli w takich
           jednostkach ale inne nacje oraz wyznawcy róznych religii -rownież .
           O czym wcześniej pisalem )
           Zbrodniarze i bandyci byli i są w każdej nacji nie tylko polskiej
           i nie tylko ukraińskiej .
           Byli i w UPA i byli i w AK .
           To indywidualnie trzeba rozliczać nie zaś stosować odpowidzialnośc
           zbiorową . Pomordowanym w małkowicach i Pawłokomie przez Bandytow z
           AK nikt nie wylacił odszkodowania . Zaś z ofiar czyni się Bandytow
           tak jak o tym cały czas przekonuje na tym forum Pan Pysio i jego
           klakierzy - wiekce sprawiedliwy i patriotyczno- szowinistyczny
           Polak w obłudnej i zafalszowanej formie w pierwszej kolejności
           upominający sie o odszkodowanie za wujcia lub szwagra którego na
           oczy nie widział a może jeszcze za pra- pra dziadzia co mu car
           Aleksander kazał dninę składać i nie zaplacil stosownego
           odszkodowania .
           Ot -takie fałszywe i obłudne Szczekanie - ujadanie i podsycanie
           do agresji oraz nienawiści wobec Rusinow ,którzy odwiecznie
           zwiazani byli z tym terenem podkarpackim ,aż po Kraków.
           Serdecznie Pozdrawiam - o ile ma Pan Panie Pik ,sily ,zdrowie
           oraz na tyle spokoju i opanowania -proszę podawać takie przyklady
           jak Pan podał może troche tym nienawistnym -złym głupim i głupszym
           trochę dolać oleju -rozumnego do glowy i pouczy o prawdzie
           historycznej,nie tej klamszonej na potrzeby propagandy -nienawiści !
           Jak tez pouczy ksiedza ormiańskiego z Krakowa ze nie tylko Żydow -
           Ormian mordowanoo - ale Ukraińcow grekokatolikow Rusinow TEŻ !
           Czynili to zwykli zbrdniarze i bandyci ktorych niektórzy uznają za
           BOHATERÓW . Ja natomiast zbrodniarza uznaje za Bandytę nie zas
           nację ,rodzinę czy tez formację z jakiej się ten bandyta wywodzi bo
           to inna strona medalu !
           • lechowski51 Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr si 26.02.10, 10:41
            Pawłokoma a Jedwabne?!
            Stała się rzecz bardzo zła i tragiczna - w marcu 1945 roku, kiedy wojna się już
            praktycznie kończyła, polski postakowski oddział partyzancki (Armia Krajowa w
            tym czasie już nie istniała, bo została rozwiązana) wraz z mężczyznami z
            okolicznych wsi, w akcie zemsty za uprowadzenia i mordy na Polakach, dokonał
            „akcji odwetowej” na ukraińskich mieszkańcach tej wsi. Akcja, jedna z niewielu
            tego typu, jednak obciąża nasze polskie, chrześcijańskie sumienie – które
            nakazuje uderzonemu nadstawić drugi policzek. Doszło do zbrodni, którą każdy z
            Polaków może osądzić tylko w jeden sposób – potępić sprawców.

            Ale rodzą się kolejne pytania. Podstawowe - dlaczego właśnie Pawłokoma? Na to
            pytanie postaram się odpowiedzieć. Opierać się będę na bardzo dobrze
            udokumentowanej pracy Zdzisława Koniecznego, którego książkę (z dokumentacją i
            aparatem naukowym) polecam przeczytać w całości.
            Autor ustalił, że źródła antagonizmu narodowościowego na tym terenie sięgały
            bardzo głęboko, bo jeszcze końca I wojny światowej. W tym czasie, szczególnie po
            wojnie polsko-ukraińskiej, wzrosła gwałtownie świadomość odrębności narodowej
            żyjących obok Polaków Rusinów- Ukraińców. Nielegalne organizacje UWO
            (konspiracyjna Ukraińska Wojskowa Organizacja), a potem OUN (Organizacja
            Ukraińskich Nacjonalistów) latami budowały nastroje negatywizmu i
            nieakceptowania państwa polskiego. Na terenach etnicznie mieszanych, a przede
            wszystkim w Małopolsce Wschodniej, posługiwały się terrorem (zamachy mordercze,
            napady, pobicia, skierowane przeciw administracji polskiej i Polakom). Niestety,
            owej wywrotowej działalności sekundowała duża część greckokatolickiego kleru.
            Polska była dla nich krajem niechcianym. Mimo przegranej wojny i pozostawania
            większości terytorium pod sowiecką okrutną władzą, postępowanie Ukraińców wobec
            naszego państwa było bezkompromisowe. Chcieli dostać polskie województwa
            wschodnie na własność z prostej przyczyny- uważali że one do nich należą i już !
            W obręb terytorialnej idei „Wielkiej Ukrainy” (do dziś nacjonaliści z jej
            budowania nie zrezygnowali i uważają to tylko za kwestię czasu) wchodziły i
            wchodzą następujące polskie ziemie: przedwojenne województwa: wołyńskie,
            stanisławowskie, tarnopolskie, lwowskie, a z powojennych, tak zwane Nadsanie i
            Łemkowszczyzna, obejmujące dzisiejsze powiaty: ustrzycki, leski, sanocki,
            jasielski, brzozowski, przemyski, jarosławski, leżajski, lubaczowski, łańcucki
            aż po Rzeszów, krośnieński, gorlicki, nowosądecki oraz tzw. Chełmszczyznę, czyli
            obecne powiaty: hrubieszowski, tomaszowski, włodawski, zamojski,
            bialskopodlaski, biłgorajski i chełmski.
            Od początku nacjonaliści ukraińscy w walce o swoje państwo i o jak najszybszą
            destrukcję państwa polskiego korzystali z pomocy wrogów Polski, w szczególności
            Niemiec. Po dojściu do władzy Hitlera proces ten bardzo się nasilił. W roku
            1939, mimo oficjalnych deklaracji, ludność ukraińska dopuściła się tysięcy
            mordów na walczących na dwa fronty żołnierzach polskich i witała Niemców bramami
            triumfalnymi. Nota bene, właśnie otrzymałam z Kijowa wydany w roku 2005 zbiór
            dokumentów dotyczących współpracy nacjonalistów ukraińskich z hitlerowskimi
            Niemcami pod znamiennym tytułem „Dokumenty izobliczajut”. Warto, by pochylili
            się nad nimi nasi badacze, bo to dokumenty ukraińskich archiwów, dla nas
            praktycznie niedostępne, ale jak na razie o ich wykorzystywaniu cicho...
            Ukraińcy za swoją postawę zostali przez Niemców nagrodzeni- dostali faktyczny
            zarząd nad tymi powiatami Generalnego Gubernatorstwa, do których rościli sobie
            pretensje. Położenie Polaków pogorszył dodatkowo fakt, że w powiatach tych, i
            aż po Kraków, osiedliły się dziesiątki tysięcy zaprawionych w bojach z Polakami
            nacjonalistów ukraińskich zbiegłych pod niemieckie skrzydła z zajętych przez
            Sowiety województw wschodnich. Tu, w naszym dumnym Krakowie, grasował bezkarnie
            zbiegły z więzienia za zamach na ministra Bronisława Pierackiego, zbrodniarz
            Bandera – i urządzał sobie weseliska. Tu, w politycznych – intelektualnych
            ukraińskich gremiach opracowywano szczegółowe plany pozbycia się Polaków z
            Kresów. Najwygodniejszą i najmniej kłopotliwą metodą miało być załatwienie
            „polskiego problemu” rękami okupantów. Udało się, choć nie do końca, na przykład
            na ukraińskie prośby o wsadzenie Polaków do gett Niemcy powiedzieli – nie.
            Dlatego w roku 1943, kiedy losy wojny zaczęły kręcić się w przeciwnym kierunku i
            akcje niemieckie zaczęły topnieć- „wzięli sprawy” we własne ręce. Przypominam
            sobie słowa zagrzewających ich do boju piosenek:

            „Lachiw rizaty UPA jde,
            Bandery duch UPA wede,
            Na wrazyj Krakiw i Warszawu...

            czy :

            „Zdobywaj, zdobywajmy sławę!
            Wykosimy wszystkich Lachów po Warszawę...
            Ukraiński narodzie.
            Zdobywaj, zdobywajmy siłę!
            Zarżniemy wszystkich Lachów do mogiły...
            Ukraiński narodzie...

            W miarę upływu wojennych lat, stosunki narodowościowe we wspomnianych powiatach
            południowo- wschodnich ulegały dalszemu pogorszeniu. Władzę lokalną oddano
            Ukraińcom i ukraińskiej policji, do której w pierwszej kolejności trafili
            skrajni nacjonaliści z OUN właśnie... Na efekty nie trzeba była czekać:
            największe kontyngenty dawać musieli Polacy, ich w pierwszej kolejności wywożono
            na roboty do Rzeszy (a w strefie sowieckiej na zsyłki-deportacje), oni narażeni
            byli na stałe denucjacje ukraińskich sąsiadów i karne pacyfikacje. Były to
            bardzo skuteczne metody wyniszczania żywiołu polskiego.
            Etap drugi, trwający od roku 1943, to okres klasycznego ludobójstwa pozostałych
            mniejszości- według zasady: „jeden zabity Polak to jeden metr wolnej Ukrainy”.
            Nie wszystkich można było jednak zabić- więc resztę wypędzał strach przed
            nieludzkim okrucieństwem sąsiadów. Wypędzenie Polaków z Kresów usankcjonowano w
            końcu traktatami międzynarodowymi – używając oficjalnie skandalicznej nazwy
            „repatriacja” dla wyrzucania ludzi ze swojej własnej ojczyzny.

            Ale wróćmy do Pawłokomy. Jak na tle owych zdarzeń wyglądała ta wieś? Książka
            Koniecznego dostarcza nam danych i statystyk.
            Wieś była mieszana, ale większość mieszkańców stanowili Rusini- Ukraińcy, co
            decydowało o jej charakterze. Była tam cerkiew greckokatolicka, ukraińska
            kooperatywa, sklep i czytelnia „Proświty” . Były też małżeństwa mieszane. Walka
            o dusze prowadzona była głównie przez grekokatolików, posiadających dość ważki
            argument- finansowy –ukraiński sklep i kooperatywę (spółdzielnię), w której
            Polacy przechodzący na grekokatolicyzm mogli kupować towary znacznie taniej, niż
            reszta. Początki konfliktu ukraińsko-polskiego zarysowały się wyraźnie z chwilą
            parcelacji majątku A. Skrzyńskiego, po zakończeniu I wojny światowej. Wtedy to
            większość ziemi poszła w ręce polskich chłopów, wywołując zawiść u ukraińskich
            mieszkańców Pawłokomy. Problemem rzutującym na przyszłość, był też udział
            ukraińskich mieszkańców tej wsi w walkach polsko-ukraińskich lat 1918-19 i
            trwałe związanie ich uczestników po wojnie z konspiracyjną organizacją wojskową
            UWO, a następnie OUN. W latach II Rzeczypospolitej nastąpił wzrost świadomości
            narodowej nie tylko Ukraińców, ale i Polaków. Ci ostatni założyli we wsi
            świetlicę „Strzelca”, która siłą rzeczy stała się konkurencją dla jedynej
            dotychczas „Proświty”. Sprawę pogarszała jeszcze postawa tamtejszego gr.-kat.
            księdza, znanego ze swej antypolskiej postawy i sympatii do OUN oraz nauczyciela
            ukraińskiego Mikołaja Lewickiego.
            Tuż po powstaniu OUN Polacy w Pawłokomie i okolicznych wioskach po raz pierwszy
            mogli usłyszeć o czekającej ich przyszłości z rozpowszechnianych uchwał kongresu
            OUN. Pisano w nich o usunięciu wszystkich obcych z „ukraińskich ziem” w czasie
            narodowej rewolucji. Pojawiły się też złowróżbne hasła: „Lachy za San” i
            pierwsze groźby wymordowania. W Pawłokomie