Dodaj do ulubionych

pytanie ukraińskiego nacjonalisty i odpowiedź

02.12.15, 11:08
www.kresy.pl/wydarzenia,ukraina?zobacz/prof-nicieja-nie-mozemy-zamknac-polski-w-pudelku-dzisiejszych-granic-video
Biedaki,nie są w stanie zrozumieć,że Polska tam była i jest.Nawet gdyby zaorali wszystko i zabetonowali to pozostanie pamięć.Od 1945 roku niszczą,zakłamują i nic nie pomaga.Nawet kamienie świadczą prawdę.
Obserwuj wątek
  • matigrypl Re: pytanie ukraińskiego nacjonalisty i odpowiedź 02.12.15, 12:03
   Czy banderowska dzicz wychowana na prymitywnej propagandzie i bezustannie indoktrynowana już od kołyski jest w stanie pojąć o czym mówi Profesor Nicieja? Wg. upowców można tylko mówić o ukraińskim Przemyślu lub Krakowie a w hymnie o granicy na Sanie. Niedługo na pewno powstanie tekst o granicy na Wiśle! Na świecie istnieją tylko takie dwie organizacje które w swoim postępowaniu kierują się zasadą; co wolno .wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Są to pełowcy i banderowcy!
    • jobrave Re: pytanie ukraińskiego nacjonalisty i odpowiedź 02.12.15, 18:47
     Matigrypl, nie zapominaj, że nie ma bardziej pro-banderowskiego ugrupowania niż PiS, nie zapominaj, kto odznaczał Juszczenkę Orderem Orła Białego, kto przyjął ukraińskie Ordery Księcia Jarosława Mądrego (nie chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, lecz o władcę Rusi :), za szczególne zasługi dla Ukrainy. nie zapominaj, że Tomasz Sakiewicz - red. naczelny iwłaściel "Gazety Polskiej" otrzymał, w tym roku z rąk ukraińskiej bezpieki (SBU), odznaczenie resortowe za wybitne zasługi dla ukraińskiej ubecji. Tu sobie przeczytaj fragment:
     >>" Takiego bowiem przypadku jeszcze nie było we współczesnym polskim świecie dziennikarskim, który broni się jak może, aby nie być podejrzewanym o jakiekolwiek związki z zagranicznymi służbami specjalnymi. Inna sprawa, że Sakiewicz i jego podwładni ciężko na to odznaczenie pracowali, oskarżając non-stop wielu polskich patriotów, że są "ruskimi agentami", "agentami pływu" lub "pożytecznymi idiotami" ? skomentował ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - A co na to stowarzyszenia dziennikarskie w Polsce? Czy przyjmowanie takich odznaczeń jest zgodne z etyką dziennikarską czy nie? - pytał. - Dla wiarygodności całego środowiska dziennikarskiego warto poszukać odpowiedzi na te pytania - dodał.<<
     A tu masz całość: www.prawy.pl/z-kraju/7495-bez-precedensu-red-sakiewicz-nagrodzony-przez-ukrainska-bezpieke
     Pamiętaj Pysio - to według Twoich kategorii - banderowcy, więc popierając Kaczora i jego bande, popierasz banderowców, więc teraz mów kim jesteś? Ich agentem, sprzedawczykiem?
     Odbijanie piłeczki, że PO też popiera Patroszenkę i jego banderowski rząd jest oczywiście zgodne z prawdą, ale takich zasług jak PiS ma dla banderyzmu nie ma w Polsce nikt, a więc kto popiera PiS jest "banderasem" - zgadzasz się na taką, prostą interpretację?
  • Gość: Karol Re: pytanie ukraińskiego nacjonalisty i odpowiedź IP: *.toya.net.pl 02.12.15, 19:16
   Ciągle aktualne słowa Marszałka :
   Jednym z przekleństw naszego życia, jednym z przekleństw naszego budownictwa państwowego jest to, żeśmy się podzielili na kilka rodzajów Polaków, że mówimy jednym polskim językiem, a inaczej nawet słowa polskie rozumiemy, żeśmy wychowali wśród siebie Polaków różnych gatunków, Polaków z trudnością się porozumiewających, Polaków tak przyzwyczajonych do życia według obcych szablonów, według obcych narzuconych sposobów życia i metod postępowania, żeśmy prawie za swoje je uznali, że wyrzec się ich z trudnością możemy. (…) czeka nas pod tym względem wielki wysiłek, na który my wszyscy, nowoczesne pokolenie, zdobyć się musimy, jeżeli chcemy zabezpieczyć następnym pokoleniom łatwe życie, jeżeli chcemy obrócić tak daleko koło historii, aby wielka Rzeczpospolita Polska była największą potęga nie tylko wojenną, lecz także kulturalną na całym wschodzie

   Czy w końcu powstanie partia która będzie miała w programie:
   Panie marszałku, a jaki program tej partii?
   – Najprostszy z możliwych. Bić ku... i złodziei, mości hrabio.
   • matigrypl Re: pytanie ukraińskiego nacjonalisty i odpowiedź 02.12.15, 23:13
    To się wszystko zgadza! Ale peło zaczęło im dawać kasę, zero interwencji gdy obrażano naród polski uchwalając ustawy banderowskie i co najgorsze takie samo milczenie w sprawie hekatomby wołyńskiej i ustawy o domniemanym i o znamionach. Możemy się licytować która organizacja jest wredniejsza a ja wiem że obie!!!
    • matigrypl Re: pytanie ukraińskiego nacjonalisty i odpowiedź 03.12.15, 06:24
     Ja mam czyste sumienie i po nocach śpię! Moje podejście do różnych partii nie wynika z przynależności lecz jest krytyką negatywną lub pozytywną i ja nie muszę bronić wbrew własnej woli i zdrowemu rozsądkowi idiotycznych posunięć wodzów! Po prostu nie sprzedaję się! Jeśli chodzi o banderowców to z całkowitą pewnością wiadomo że przy pierwszej okazji wbiją nam znowu nóż w plecy. To taki wredny naród który bez mordowania nie może żyć! Ostatnio z braku ulubionego zajęcia zaczęli mordować samych siebie. Unia ich rozszyfrowała i robi wszystko by ten stan trwał jak najdłużej bo wtedy jest szansa że nie zaatakują sąsiadów którzy są członkami uni. Jeśli spojrzeć trzeźwo na sprawy to posunięcia naszych rządów mogą być efektywne jeśli to poparcie ma powodować wewnętrzne konflikty bo nie wierzę by ta cała miłość miała manifestować faktyczne poparcie dla tak wrednego narodu jakim są ukraińcy!!! Znając polityków można śmiało cytować Szekspira; w tym szaleństwie jest metoda.
  • Gość: Spokojny Idiotów profesorów jest ci u nas dostatek IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.12.15, 10:37
   Profesor to ostoja wiedzy,szacunku do człowieka czyli człowiek praw.
   Dureń w tym durny profesor to tylko czasowe zamówienie koniukturalne złoczyńców i ludzi niegodnych.
   Kim jest Nicieja ?
   Ukraińcy,którzy też piszą historię swojego narodu mogą posługiwać się podobnymi argumentami ale wówczas Ukraina to połowa Małopolski,Podkarpacia i Lubelszczyzny gdzie do dzisiaj pozostały materialne ślady choćby tysiące cerkiewek po wsiach Małopolski,Podkarpacia,Lubelszczyzny do których uczęszczała miejscowa tubylcza ludność.Galicja Wschodnia miała to do siebie,że na wsi w 90% zamieszkiwali Rusini.
   W miasteczkach przeważali Żydzi a w miastach występowali Polacy,Żydzi i Rusini.W zależności od miasta jedna z tych grup narodowościowych dominowała i nie zawsze to byli Polacy.
   Ale już takie rozumowanie Ukraińców nie jest dla nas przyjemne.

   Mieszkamy w regionie na pograniczu kultur.Powinniśmy wzajemnie się szanować a nie dawać podpuszczać idiotom z tytułem profesora i to"uczelni" nie mieszczącej się w żadnych rankingach uczelni nawet krajowych.
     • matigrypl Re: Idiotów profesorów jest ci u nas dostatek 04.12.15, 06:09
      Oczywiście że stwierdzenie iż profesor to dureń a nie daj bóg na dodatek lach jako stwierdzenie banderowskiego prowydnyka jest tak oczywiste i niepodważalne że tylko dureń może mieć wąty? My wiemy że takie pokłady mądrości w jakie wyposażyła bozia banderowców można spotkać jedynie u nich a jeśli ktoś nie wierzy to posiadają odpowiednie sposoby przekonujące!

      Wątpię czy w twoim przypadku jest to wyzwisko? To zwykłe stwierdzenie faktu.
      • matigrypl Re: Idiotów profesorów jest ci u nas dostatek 04.12.15, 07:02
       Pochodzenie, migracja

       Wołosi to naród o pochodzeniu romańskim, w skład którego wchodzili też Arumuni ? wywodzą się z Półwyspu Bałkańskiego. Stamtąd rozpoczęła się ich stopniowa migracja na północ. W XIII w. utworzyli kilka naddunajskich księstw, zjednoczonych później w dwa organizmy państwowe ? Mołdawię i Wołoszczyznę, powstałe poprzez nawarstwianie się osadnictwa wołoskiego na tereny zamieszkane przez Słowian i koczownicze ludy tureckie. Tak Mołdawia, jak i Wołoszczyzna lawirowały początkowo między Węgrami i Turcją, próbując utrzymać niezależność, ulegając jednak w XVI wieku Turcji.

       Migracja dotarła aż na ziemie polskie, gdzie główna fala w 70. latach XIV wieku[1] dotarła w rejony górskie, dając poprzez asymilację z ludnością ruską początek licznym grupom etnicznym ? między innymi Łemkom, Bojkom, Dolinianom, Hucułom, wywierając wpływ w warstwie pochodzeniowej i kulturowej (np. ikony typu bułgarskiego). Fala migracji Wołochów trwała aż do XVI wieku i przeszła poprzez Małopolskę i Śląsk Cieszyński aż do wschodnich Moraw. Nieliczne grupy wołoskie na terenach Polski południowej znane były jednak już w XIII w.

       W XVI wieku migracja ludności wołoskiej praktycznie zakończyła się. Stało się to za przyczyną m.in. umocnienia systemu feudalnego, zarówno na terenach księstw naddunajskich, jak i Siedmiogrodu należącego do Węgier, a także przez zaawansowanie procesów asymilacyjnych, zastępowanie prawa osadnictwa wołoskiego prawem miejscowym itp.
       Prawo lokacyjne, sądy

       Wioski lokowane były na prawie wołoskim, odrębnym od prawa niemieckiego czy ruskiego. Związane to było z profilem pasterskim lepiej nadającym się do lichych, gęsto zalesionych ziem górskich. Dlatego też często uzupełniano wieś rolniczą Wołochami lub osadzano Wołochów w opustoszałej wsi powstałej w XIII wieku w czasie prób wykorzystania tych terenów. Na czele wsi stał kniaź mający uprawnienia sądownicze. Wyróżnia się też czasem naczelników dolin (zborów) i to zarówno na terenach polskich jak i rumuńskich. Również ci naczelnicy mieli własne sądownictwo nazywane aż do XIX wieku sądami zborowymi lub strungowymi. Umiejscowione one były we wsi macierzystej czyli w watrze. Strungi odbywały się raz do roku w lipcu. Wtedy też opłacano podatek królewski.
       Wyznanie

       Wołosi byli na ogół wyznania prawosławnego, choć w licznych dokumentach przedstawiani są jako mający jakąś własną formę wiary. Charakterystyczną cechą jest upodobanie do św. Dymitra. Przy lokacji wsi na ogół była też lokalizowana cerkiew wraz z uposażeniem. Charakterystyczne jest jednak to, że cerkiew była zależna od kniazia, który dysponował jej dobrami i osadzał popów. Cerkiew lokowana była w centrum osady, zaś monastyr na obrzeżu wsi. Znane są też liczne rodziny wołoskie obrządku greckokatolickiego, w tym nawet proboszczowie.
       Zajęcia

       Było to plemię koczowniczych, lub półosiadłych pasterzy górskich. Wraz z wędrówkami zanosili na tereny górskie oryginalny sposób wypasu owiec przyjęty do dziś przez mieszkańców Karpat (Łemków, górali). W miarę asymilacji oraz wprowadzania prawa miejscowego przechodzili oni na rolniczy tryb życia. Budowali stałe wsie, obejmowali urzędy, dostępując zaliczenia w poczet szlachty polskiej.
       Wojskowość

       Osobny artykuł: Jazda wołoska.

       Było to plemię zadziorne, wykorzystywane przez władców do tworzenia całych oddziałów wojskowych. Miało to miejsce i w Polsce od XVI w., gdzie została stworzona słynna jazda wołoska. Początkowo rekrutowana tylko spośród Wołochów później włączała również Kozaków i mieszkańców Podlasia czy Mazowsza. Była to jazda lekka, bez poważnego uzbrojenia ? używana była do ubezpieczania głównych sił oraz do zwiadów.
       Życie

       W lecie przebywali wraz ze swoimi stadami kóz i owiec w górach, zaś w zimie przenosili się na tereny puszczańskie (np. Puszcza Sandomierska). Przenosiny te odbywały się na wiosnę i jesień, a w ich trakcie przechodzili przez tereny rolnicze, będąc czasem posądzani o wyrządzanie tamtejszej ludności szkód, jako że byli ludem skłonnym do rozboju. Było to plemię skonsolidowane w płaszczyźnie rodzinnej. Związki małżeńskie bardzo rzadko były zawiązywane z obcymi i na początku jedynie w bogatych rodach.
       Nobilitacja

       Wiele rodzin wołoskich brało udział w wojnach. Była to niewątpliwa okazja do zdobycia nobilitacji. Widać to w XIV wieku na Węgrzech ale także i w Polsce. Większość rodzin nobilitowanych otrzymywała herb Sas ? od Dragów-Sasów. Jednak nie wszystkie i nie tylko rodziny wołoskie otrzymywały ten herb.
       Osady wołoskie na Rusi Czerwonej i ziemi lubelskiej
       Ziemia halicka

       Jabłonica, Mikuliczyn, Berezów Niżny, Berezów Wyżny,Lucza, Tekucza, Uteropy, Kosów, Pystyń, Stopczatów, Myszyn, Kluczów, Worbiąż, Spas, Kniaziodwór, Łucze, Delatyn ,Pniów, Wołosów, Przerośl, Chlebiczyn, Żukocin, Uhorniki, Targowica, Przybyłów, Cucyłów, Grabowiec, Chorniaków, Markowca, Tyśmienica, Tłumacz, Oleszno, Knihinin, Bukowna, Milowanie, Podniewa, Uzin, Bitków, Monasterczany, Starunia, Lachowice, Bohorodczany, Drohomirczany, Żuraki, Pasieczna, Sielec, Czesibiesy, Podgrodzie, Kamień, Podmichalce, Przewozie, Niegowce, Serednie, Dorohów, Tynetniki, Stawne, Olechowiec, Buków, Czećniki, Lipica, Żolibory, Delijów, Dryszczów, Tołstobaby, Wodniki, Łany, Tumiez, Szarańczuki, Rudniki, Wyczółki, Korościatyń, Berezowice, Byczkowce
       Ziemia lwowska i powiat żydaczowski

       Perehińsko, Bolechów Wołoski, Wołoska Wieś, Kozara, Czerniów, Poświrz, Tuczna, Prybeń, Kurzany, Rozhadów, Pohrabce, Żuków, Pluchów, Kondratów, Jasionowce, Parapelniki, Podlipce, Jasionowce, Podlipce, Kołtów, Hołuica, Świrz, Stulsko, Drohowyże, Krasów, Suchodół, Podciemne, Siedlisko, Kuhajów, Sołonka, Zubrza, Honiatycze, Sroki, Leśniowce, Jażów, Kurniki, Łozina, Krechów, Żorniska, Jaśniska, Zielów, Monaster, Mokrotyń, Macoszyn, Semrków, Błyszczywody
       Województwo bełskie

       Kobylnica Wołoska, Basznia, Łukawiec, Żuków, Warchrata, Brusno Stare, Prusie, Lubycza, Teniatyska, Nowe Hrebenne, Stare Hrebenne, Ulicko, Ruda, Mosty, Ruda Wołowska, Tarnawska, Werechanie, Niemirów, Zabłocie, Sielec Bieńków, Nieznanów, Czanyż, Ohladów, Opłucko, Szczurowice
       Ziemia chełmska

       Żurawnica, Wola Lipska, Huszczka Wołoska, Olszanka, Żdżanne, Hniszów, Stulno, Łukówek, Bereść, Samarowice
       Ziemia lubelska

       Chrzanów, Goraj, Branew Wołowska, Radzięcin
       Ziemia przemyska

       Bircza, Jamna Dolna, Jamna Górna, Trójca, Kopysno, Brylińce, Cisowa, Makowa, Nowe Sady, Sarny, Podbórz, Sokola, Bonów, Bolanowice, Dziewięczyce, Olszany, Humieniec, Czaple, Buniowice, Hubice, Pacław, Smolnia, Starzawa, Terło, Rudawka, Krościenko, Strzelbice, Bilicz, Lenina, Mszaniec, Łużek Górny, Strzyłki, Hołowiecko, Wołcze, Jasienica Zamkowa, Topolnica, Łużek Dolny, Żupanie, Matków, Wysocko Wyżne, Komarniki, Wysocko Niżne, Ilniczek, Ilnik, Turka, Isaje, Jawora, Turze, Tuchla, Skole, Synowódzko Niżne, Synowódzko Wyżne, Stynawa Wyżna, Tustanowice, Żulin, Borysław, Podhoradec, Kłodnica, Michałowice, Kobło, Wola Derewna, Derewno, Stronna, Łukawica, Manasterzec, Wola Błażowska, Nowoszyce, Czerchawa, Wola, Stupnica, Kotów, Urosz, Wolsza, Łastówki, Podbuż, Jasienica Solna, Uniatycze, Dołhe, Uliczno, Solec, Horucko, Letnia, Hubice, Bolechowice, Medenice, Poczajowice, Bilcze, Delawa, Wownia.
       Ziemia sanocka

       Dziurdziów, Trzcianka, Bandrów, Jaśliska, Wola Sękowa, Odrzechowa, Końskie, Hłomcza, Witryłów, Łubno, Hadle Szklarskie, Rudawka Rymanowska, Żohatyn, Lipa, Leszczawa, Brzeżawa, Tyrawa Wołoska, Bezmichowa, Serednica, Stefkowa, Ustianowa, Olszanica, Uherce, Bóbrka, Chrewt, Polana, Żurawin, Tarnawa Dolna, Wola, Tworylne, Rajskie, Smolnik, Wołkowyja, Solina, Mchawa, Serednie, Zahoczewie, Łukowe, Wola Czaszyńska, Czaszyn, Markowce, Niebieszczany, Morochów, Wola Morochowska, Płonna, Szczawne, Radoszyce
       Przypisy

       Grzegorz Jawor, Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu
     • 99venus Re: Idiotów profesorów jest ci u nas dostatek 04.12.15, 09:27
      Odnoszę wrażenie,ze problemy masz ty.Umiejętność rozumienia u ludzi myslących to sprawa wiedzy i inteligencji z nie bozi jak w twoim przypadku.
      Najwieksze zawirowanie psychiczne z jakim sie spotkałem to folder o Lwowie,który zdaniem potoków Bandery był staroukraińskim miastem(podobnie jak Kraków) zbudowanym przez Ukraińców,Niemców,Austrijaków,Żydów,Ormian i innych.W calym folderze nie było ani jednego zdania o Polsce i Polakach.Straszne musicie mieć kompleksy.
   • 99venus Re: Idiotów profesorów jest ci u nas dostatek 04.12.15, 09:23
    Gdyby Ukraińcy prowadzili badania archeologiczne to okazałoby się,ze pierwsze osady ukraińskie były już w Hiszpanii w V wieku.
    Jeszcze do ciebie nie dotarło,że Rusinie to nie Ukraińcy?
    Bez wzgledu gdzie mieszkamy nie powinniśmy bredni banderowców pozostawiać bez odpowiedzi.
    Prof.Nicieja ma szczęscie dzisiaj bękarty po Szuchewyczu i Banderze nazywaja go idiotą,w latach 40 zostałby zarżnięty przez tych bandytów.
    • matigrypl Re: Idiotów profesorów jest ci u nas dostatek 04.12.15, 11:34
     Najbardziej śmiszne są twierdzenia banderowców że tam gdzie cerkiewki tam upaland? Te budowle przeznaczone do szerzenia kultu są ponadnarodowe. Gdyby przyjąć ich punkt widzenia to banderland byłby największym krajem i potęgą na świecie. We Francji np. są tysiące meczetów ale nawet najwredniejsi arabowie nie drą ryja że to jakaś arabia. Taki sposób widzenia rzeczywistości wyposaża bozia ale tylko ta banderowska.
  • Gość: Tutejszy Naśliniliście się tylko i nic więcej. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 04.12.15, 15:28
   Swoją głupotą na zasadzie wytnij i wklej pokazaliście tylko sami wiecie co.
   Udawadniacie tylko ,ze część dzisiejszych Bieszczad nigdy do Polski nie należała a dopiero po I WŚ i to na zadadzie najazdu zbójnickiego.
   Zapewne zapomieliście o buntach tubylców w lokalnych powstaniach między innymi w Komańczy o którym nikt nie wspomina jako wstydliwym epizodzie w historii Polski.
   O głośnym procesie w Przemyślu przywódców zbuntowanych wiosek bieszczadzkich gdzie pokazano zbójnickie metody zajęcia Bieszczad a także uniewinniono oskarżonych ośmieszając tylko agresora.
   Wymieniacie wioski,które też nigdy do Polski nie należały w całej 1000 letniej historii a właściwie legendzie o dziejach Narodu.
   Pokazaliście także ,że w Rzeczypospolitej nawet w podziale administracyjnym widniało przez setki lat województwo Ruskie czyli całe południowe kresy.
   Pokazaliście też ,że tubylcami w tych rejonach to byli Rusini a inne narodowości przybyły znacznie póżniej.
   A zapewne nie jest wam wiadome,że do końca XIX wieku pojęcie narodowości w tych rejonach było praktycznie nieznane a podział przebiegał w/g wyznania.
   I tak Polacy uznawali,że tzw łacinnicy to Polacy mimo,że do kościoła łacińskiego należeli też Austryjacy,Niemcy,Czesi,Węgrzy,których w tych rejonach było stosunkowo dużo.W Przemyślu był okres,ze 80% łacinników stanowili inne narodowości niż Polacy.
   Ale widzę,że tutejsze miernoty szowinistyczne aktywne pod innymi nickami chcą koniecznie ożywić nienawiścią to forum.
   • 99venus Re: Naśliniliście się tylko i nic więcej. 04.12.15, 20:26
    Jak ochłoniesz daj znac.
    A jeszcze lepiej poczytaj podręczniki historii i dowiedz się dokładnie jak ta historia wyglądała.W najkrótszym ujęciu tak:.." Po śmierci ostatniego z książąt halicko-wołyńskich Bolesława Jerzego II w 1340 ziemie księstwa stały się przedmiotem wojen i politycznej rywalizacji Polski, Litwy i Węgier, by ostatecznie w 1387[11] ulec podziałowi między Polskę (Ruś Czerwona w tym były obszar Grodów Czerwieńskich) i Litwę (Wołyń).
    Od 1387 aż do pierwszego rozbioru Polski (1772) terytorium byłych Grodów Czerwieńskich znajdowało się w Królestwie Polskim, a po unii lubelskiej w Rzeczypospolitej. W wyniku rozbiorów i zmian kongresu wiedeńskiego (1815) większość terytorium Grodów Czerwieńskich znalazła ostatecznie się w zaborze austriackim, zaś ziemia chełmska w zaborze rosyjskim.
    Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę (1918) byłe terytorium Grodów Czerwieńskich znalazło się w całości w granicach odrodzonego państwa polskiego. Większość terytorium byłych Grodów Czerwieńskich znajduje się obecnie we współczesnych granicach Polski, wschodnia część w granicach współczesnej Ukrainy."
    Byłoby dobrze gdybyś dowiedział jak kształtowały się narody i kiedy to pojęcie powstało.
    pl.wikipedia.org/wiki/Nar%C3%B3d - w ujęciu popularnym.
    Jest faktem,że w ujęciu banderowskiej historii Kraków był staroukraińskim miastem a o Polakach w Lwowie nikt nigdy nie słyszał ale tworzenie tych legend niczemu nie służy.Takie reakcje jak twoja dowodzą jednego:upowski nacjonalizm ukraiński się nie zmienił z jednym wyjatkiem-dzisiaj rezuny już nie mordują.Bycie miernotą szowinistyczną w porównaniu z byciem ludobójcą i ukraińskim mordercą nie jest jeszcze najgorsze.
    • 99venus uzupełnienie:Naśliniliście się tylko i nic więcej. 04.12.15, 20:39
     uwagi Tutejszego natchneły mnie aby zajrzec do historii pisanej z drugiej strony i przeczytałem:
     www.apokryfruski.org/kultura/lemkowszczyzna/komancza/
     bardzo interesujący przykład tworzenia legend i uprawiania propagandy nacjonalistycznej.
     i znowu pojawia się znane doskonale nazwisko:Bohdan Huk,zreczny autor zakłamywania przeszłości i wybielania ludobójczych działań UPA.
     • 99venus metody Huka 04.12.15, 20:52
      Warto naprawdę dokładnie zbadać tę stronę bo jest naprawdę ciekawa.Załozył ja wspomniany już tutaj Huk-www.apokryfruski.org/wideo/wspomnienia-czlonkow-i-swiadkow-ukrainskiego-ruchu-oporu/
      to jedna z części tej interesujacej strony.Między innymi Huk pisze:
      "Wspomnienia Iwana Kłyski, ur. w 1925 r. w Zaleskiej Woli w powiecie jarosławskim, o niemieckiej dywizji „Galizien”
      i pomysleć,że ten wnikliwy i staranny historyk zapomniał napisać,że to wspomnienia bandyty z XIV dywizji SS Hałyczyna do której,kiedy ogłoszono nabór zgłosiło się w ciągu tygodnia 80 tysięcy ochodników,Szeptycki skierował do niej kapelanów grekokatolickich a "żołnierze" tej zbrodniczej formacji (podobno ukraińskiego ruchu oporu) wsławili się wieloma masowymi mordami bezbronnej ludności cywilnej.
      i co ty na to wszystko Tutejszy?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka